Intranet - pro zaměstnance - mail
Úvodní stránka
Mapa webu
Kontaktní formulář

Nacházíte se:     Úvodní stránka  >  Pro čtenáře  > Historie knihovny  >  Dotkněte se historie - výstava starých tisků

Čtenářské konto

Výročí v regionu

Václav Daneš
   zemřel20.09. 1974  (43 let)
Jan Hána
   zemřel20.09. 1994  (23 let)
Josef Jakší
   zemřel20.09. 1908  (109 let)

všechna výročí za:
dnes, měsíc, Výročí v regionu - vyhledávání vyhledávání

Dotkněte se historie - výstava starých tisků

V březnu 2012 jsme uspořádali akci

"DOTKNĚTE SE HISTORIE"

Při příležitosti dokončení zpracování historických fondů do elektronického katalogu a propojení záznamů s digitalizovanými dokumenty byla uspořádána 22-23.3 2012 dvoudenní výstava 5 starých tisků, během níž si návštěvníci mohli vzácné knihy prohlédnout netradičně úplně zblízka, nikoli jen za sklem vitríny, včetně možnosti se dotknout i opatrně listovat a s individuálním výkladem.
Akce se setkala s obrovským zájmem veřejnosti, příšlo více než 2000 lidí.

DOTKNĚTE SE HISTORIE DOTKNĚTE SE HISTORIE DOTKNĚTE SE HISTORIE
DOTKNĚTE SE HISTORIE DOTKNĚTE SE HISTORIE DOTKNĚTE SE HISTORIEVystavené staré tisky:

Komenský, Jan Amos: Janua linguarum reserata aurea / Zlaté dveře jazyků otevřené. Praha 1669.

odkaz v elektronickém katalogu
plný text plný text dokumentu plný text

Kniha známá spíše pod jménem Brána jazyků otevřená. Slavná učebnice Komenského byla poprvé vydána v polském Lešně r. 1631 za účelem reformovat zastaralé a těžkopádné vyučování latině. Janua přehledně informovala o různých oblastech lidského vědění. Byla mnohokrát vydávána a měněna jak ve vydání dvojjazyčných tak polyglotních. Byl to jediný titul, který vycházel i v českých zemích s uvedením autora, ostatní jeho díla nesměla být v katolických zemích vydávána. Vystavený titul byl prvním ze tří vycházejících péčí pražských jezuitů. Kniha byla tištěna v letech 1667-1669 v několika variantách. Tento exemplář pochází z někdejší knihovny českokrumlovských minoritů a byl v nedávné době restaurován.Atlas novus terrarum. Norimbergae [=Nürnberg], mezi lety 1710-1750. 150 map a grafických listů

odkaz v elektronickém katalogu
plný text plný text dokumentu plný text

Velký barokní atlas světa vyšel v tiskárně Johanna Baptisty Homanna v Norimberku. Vedle Matthäuse Seuttera v Augsburgu byla právě Homannova tiskárna specializovaná na vydávání kartografických děl. Mapy byly tištěny postupně během 30. a 40. let 18. století a vázaly se do různě koncipovaných mapových souborů - atlasů. Pro ně pak byly tištěny zvlášť souhrnné titulní listy. Tímto způsobem vznikal i vystavený atlas. Když měl majitel sbírku map, s níž byl spokojen, nechal si ručně napsat rejstřík map a objednal si titulní list. Kdo byl původním majitelem vystaveného atlasu nevíme, dnes je majetkem Jihočeské vědecké knihovny.Kralická bible, šestidílná. Kralice 1579-1594. 1. díl - Pět knih Mojžíšových, 1579

odkaz v elektronickém katalogu
plný text plný text dokumentu plný text

Stěžejní dílo české reformace a národního písemnictví. Šestidílná bible vznikla v poloilegálních podmínkách kralické tvrze na panství Jana ze Žerotína za účasti několika vynikajících bratrských vzdělanců - biblistů a filologů. Jednalo se o nový překlad vycházející částečně z původních biblických jazyků i z pozdějších překladů, zejména kalvínského reformátora Teodora Bezy. Kniha se pro svojí jazykovou kvalitu stala vzorem všem uživatelům češtiny až do nástupu národního obrození v Čechách i na Slovensku. Jak dokládají razítka patřil vystavený exemplář proslulému "nálezci" Rukopisů králodvorského a zelenodvorského, Václavu Hankovi, ten jej věnoval založenému Národnímu muzeu v Praze, ale později se - snad opět zásluhou Hankovou - dostal do fondu knihovny českobudějovického kněžského semináře.Jacob Sprenger - Heinrich Kramer / Institoris: Malleus malificarum. Speyer, ca. 1490-1491

odkaz v elektronickém katalogu
plný text plný text dokumentu plný text

Kladivo na čarodějnice, dílo v českém povědomí známé díky stejnojmennému románu Václava Kaplického a jeho zfilmované verzi. Jeho autory byli dva dominikáni, zejména zřejmě druhý z nich. Zpočátku byla kniha vydávána jako anonymní práce, teprve od jedenáctého vydání jsou oba uváděni. Předložené dílo vzniklo asi čtyři roky po napsání a patří do skupiny třech nejstarších vydání (první vyšlo ca. 1487) z tiskárny Petra Dracha ve Špýru. Záhy se stalo velmi oblíbeným, takže jen do konce 15. století vyšlo sedmkrát. Spis, který nebyl katolickou církví nikdy autorizován obsahuje teologický výklad temných nadpřirozených sil prodchnutý ovšem lidovými představami o čarodějnictví, dokumentuje různé případy odpadlictví od církve a podává návody jak vysledovat a vyšetřovat projevy čarodějnictví. Byť si autoři přáli papežské uznání a oficiální schválení jejich díla, největšího rozšíření se dočkalo mimo katolickou inkvizici, která jej pro svoji činnost prakticky nepoužívala. Hlavní z obou autorů se dokonce sám v roce 1490 dočkal odsouzení od inkvizice a jeho dílo se dostalo na index zakázaných knih, protože bylo shledáno v mnoha bodech scestným, neetickým a odporujícím učení katolické církve.Pavel Kristián z Koldína: Práva městská Království českého. Praha, 1579

odkaz v elektronickém katalogu
plný text plný text dokumentu plný text

Děkan pražské artistické fakulty a kancléř Starého města pražského je autorem nejúspěšnějšího právnického textu doby předbělohorské v českých zemích. Jeho návrh schválený českým sněmem navazuje na starší snahy o kodifikaci městského práva. Vychází z tehdejších právních zvyklostí pražských měst a českého zemského práva včetně zřetelného pronikání prvků římského civilního práva do české právní praxe. Kniha byla využívána magistráty českých královských i nekrálovských měst a proto byla hojně rozšířena. Dočkala se deseti vydání, dokonce ještě v 18. století (1755). Vystavený exemplář byl v nedávné době restaurován. Zřejmě záhy nebyl kompletní, proto obsahuje ručně dopisované rejstříky a další chybějící části díla.zpět na předchozí stránku


Poslední změna stránky: 24.07.2014 v 13.12      

TOPlist