Intranet - pro zaměstnance - mail
Úvodní stránka
Mapa webu
Kontaktní formulář

Nacházíte se:     Úvodní stránka  >  Pro čtenáře  > Historie knihovny  >  Dotkněte se historie - výstava starých tisků

Čtenářské konto

Výročí v regionu

Václav Daneš
   zemřel20.09. 1974  (43 let)
Jan Hána
   zemřel20.09. 1994  (23 let)
Josef Jakší
   zemřel20.09. 1908  (109 let)

všechna výročí za:
dnes, měsíc, Výročí v regionu - vyhledávání vyhledávání

Dotkněte se historie - výstava starých tisků

"DOTKNĚTE SE HISTORIE"

Na začátku června (9. 6. 2015) umožnila Jihočeská vědecká knihovna veřejnosti spatřit některé ze vzácných tisků, jež uchovává ve svém historickém fondu ve Zlaté Koruně. Jelikož si v letošním roce připomínáme 600. výročí upálení Mistra Jana Husa, byly na jednodenní akci s názvem "Dotkněte se historie" vystaveny historické dokumenty související právě s Mistrem Janem Husem. Veřejnost tak měla mimořádnou příležitost staré tisky nejen spatřit, ale bylo možné se jich také dotknout a opatrně jimi i listovat. Pro veřejnost jsou tyto vzácné dokumenty vystavovány výjimečně. Vystaveny byly následující dokumenty. Některé z nich je možné si prohlédnout v digitální knihovně.

DOTKNĚTE SE HISTORIE DOTKNĚTE SE HISTORIE DOTKNĚTE SE HISTORIEVystavené staré tisky:

Schedelova kronika: Liber chronicarum

odkaz v elektronickém katalogu
plný text plný text dokumentu plný text

Schedelova kronika (latinsky Liber Chronicarum) byla vydaná v roce 1493 v Norimberku. Za autora je považován Hartmann Schedel (1440-1514). Autory dřevořezů jsou Michael Wolgemut s Wilhelmem Pleydenwurffem. Kronika je výjimečná bohatým obrazovým doprovodem. Je zde 1809 ilustrací včetně nejstaršího vyobrazení Prahy i Kostnice z dalších měst např. Norimberk, Würzburg (=Herbipolis), Paříž, Vratislav, Budín, Krakov, Štrasburk (=Argentina), schéma říšských hodnostářů, obrázková mapa Říše atd. Je pravděpodobné, že na výzdobě kroniky (resp. předlohách dřevořezů) se podílel také Albrecht Dürer (1471-1528), který byl u Wolgemuta učněm v letech 1486-1489.Bible pražská - Biblia bohemica. Pragae

odkaz v elektronickém katalogu
plný text plný text dokumentu plný text

První česká tištěná bible, která byla vydána v roce 1488. Pochází pravděpodobně z dílny významné pražské tiskárny Severýna a tiskaře Kampa. Je vůbec nejstarší tištěnou biblí ve slovanském jazyce. Vytištěna je na ručním papíře bez ilustrací. Text je tištěn českou bastardou ve dvou sloupcích s ručními iluminacemi, kdy sazeč vynechával místo pro iniciály, které pak byly později domalovány. Každý dochovaný exemplář je originální především svou výzdobou a rukopisnými vpisky.Koniášův klíč - Clavis Haeresim claudens et aperiens

odkaz v elektronickém katalogu
plný text plný text dokumentu plný text

Klíč kacířské bludy k rozeznání otvírající, Aneb Registřík některých bludných, pohoršlivých, podezřelých, nebo zapověděných kněh, s předcházejicími oučinlivými prostředky, s kterými pohoršlivé a škodlivé knihy vyskoumati a vykořeníti se mohou. Páterem Koniášem sepsaný index kázaných knih se zaměřuje na „škodlivé“ knihy vydané či užívané v českých zemích. Některé knihy zcela zavrhuje, jiné doporučuje zachovat s vytrhnutím nebo přeškrtáním závadných míst. Vedle biblí to byly postily, kancionály, katechismy, modlitby a rozjímání, praktické příručky pro každodenní život křesťana, ale i knihy mravně pohoršlivé či skandální (např. nemravné kramářské písničky i s obrázky)… Kniha je pro bibliografy poměrně cenným dobovým pramenem jako jedna z nejstarších českých „knihovnických“ soupisových prácí. Vydána byla v roce 1729. Matěj Antonín Koniáš, známý jako „páter Koniáš“ (1691 1760) - český kazatel, cenzor a náboženský spisovatel, člen jezuitského řádu. Např. na stranách 49 a 54 jsou zmínky o Husových závadných pracech.Sermones de sanctis per circulum anni

odkaz v elektronickém katalogu
plný text plný text dokumentu plný text

Neiluminovaný, neilustrovaný rukopis, konvolut (písemnosti svázané do jedné knihy) z doby mezi koncem 14. století a počátkem 30. let 15. století. Mezi nimi i spis Gesta Christi připisovaný zřejmě neprávem Janu Husovi (v žádném případě, ale nejde o jeho autograf). Vazba je prkénková potažená hnědou kůží, zdobená jednoduchým linkovým slepotiskem.

Historisch-Malerische Darstellungen aus Böhmen, Prag Calve 1798


Kniha z roku 1798 je zajímavá jakožto výpravné dobové album - první preromantické album českých hradů a zámků U každé kapitoly je příloha s kolorovanou mědirytinou (vedutou hradu) jako např. Kokořín, Křivoklát, Karlštejn, Rábí, Kunětická Hora, Trosky. Text je v němčině, tištěný tehdy neobvykle antikvou, rovněž příčný formát knihy prozrazuje počínající oblibu tzv. bibliofilských tisků. Mědiryty - rytec F. C. Wolf. Vyobrazen je zde mimo jiné také Krakovec („Krakow“), který byl v roce 1414 posledním Husovým útočištěm v Čechách.Jan z Rokycan (Jan Rokycana): Postila – výklad na prvních 17 kapitol evangelia sv. Jana

odkaz v elektronickém katalogu
plný text plný text dokumentu plný text

Jedná se o rukopis psaný česky, pravděpodobně sepsaný roku 1491 některým z jeho žáků. Na prvním foliu iluminovaná iniciála „S“. Vzadu pod páskou přiložena studie o tomto rukopise od Prokopa Haškovce, bechyňského rodáka, romanisty, člena Jihočeské Thelémy, profesora. Jan z Rokycan byl první husitský biskup, stoupenec Jana Husa, později zastánce umírněné pražské strany (stoupenec Jakoubka ze Stříbra). Uznávaný teolog, vstupoval v jednání i s papežem, nešlo mu o odluku od církve, ale o shodu, ovšem bez kompromisu… v tom podobný Husovi.


Poslední změna stránky: 09.07.2015 v 13.56      

TOPlist