Intranet
Home page
Sitemap
Send E-mail to the Library

You are here:     Home page  >  Information Resources  >  List of Periodicals (Czech only)

Čtenářské konto

Reg. Anniversaries

Otakar Bílek
   narozen29.06. 1932  (85 let)
Eduard Kolář
   zemřel29.06. 1977  (40 let)
Emanuel Karel Rosol
   zemřel29.06. 1942  (75 let)
Bohumil Vydra
   zemřel29.06. 1952  (65 let)

all anniversaries for:
today, month, Regional Annual - search search

List of Periodicals (Czech only)

Last updating of the list: 25.06.2017

Click on the title for the complete record.

Celkový počet titulů: 3 893

[^] [A][B][C][D][E][F][G][H][CH][I][J][K][L][M][N][O][P][Q][R][S][T][U][V][X][Y][Z][0-9] [^]

A Report : čtrnáctideník Ministerstva obrany ČR  . -- Č. 8 (1997)-. -- Praha : Agentura vojenských informací a služeb, 1997-. -- 2009- Praha : MO ČR - Prezentační a informační centrum. -- svazků ; 28-30 cm. -- Chybné ISSN 0862-7444 uváděné v tiráži č. 8-12(1997) patří časopisu: "A Report (1990)". -- Č. 1-7(1997) vyšla pod názvem: "A Report 2005. ISSN 1211-4863". -- Podnázev od r. 2010: měsíčník Ministerstva obrany České republiky. -- Vydává: Ministerstvo Obrany ČR - AVIS (Agentura vojenských informací a služeb, do r. 2008). -- Od č. 4/2011 bez podnázvu. -- Resumé: Čtrnáctideník magazínového typu pro všechny vojáky, jenž populární formou široce informuje o dění v naší armádě. Vytváří pestrý obraz postupu její přeměny v armádu demokratického státu, včetně všech těžkostí a problémů, které tyto přeměny provázejí. Obsahuje řadu zajímavých rubrik, přitažlivé reportáže ze všech oblastí života, atraktivní čtenářské soutěže. -- ISSN : 1211-801X ISSN (chybné) 0862-7444.
A review  . -- No. 1 (June 2011)-. -- Praha : MoD CR, 2011-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1804-9672 ISSN (chybné) 1803-2125.
Abala.eu : odborné listy specializované firmy o výrobě, balení a technologii potravin  . -- Kroměříž : Abala.eu stroje obaly folie, [200-]-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Podnázev od č. 4/2008: odborné listy specializované firmy pro farmacii, balení a výrobu potravin. -- V Evidenci periodického tisku MK ČR časopis evidován pod názvem: "Abala.cz". -- Průběžné číslování.
ABC mladých techniků a přírodovědců : zábavně naučný čtrnáctideník pro chlapce a děvčata  . -- Roč. 1, č. 1 (1956/57)-. -- Praha : Mladá fronta, 1956-. -- [1994]-2010 Praha : Ringier ČR. -- 2010-2014 Praha : Ringier Axel Springer CZ. -- 2014- Praha : Czech News Center. -- svazků ; 29 cm. -- Od r. 2000 podnázev: časopis generace XXI. století. -- Podnázev od r. 2002: časopis generace XXI. století - zábavně naučný čtrnáctideník pro chlapce a děvčata. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32+12 s., 210/290. -- Obsahuje mnoho příloh. -- Resumé: Časopis seznamuje se základními poznatky vědy a techniky, přináší plánky a náměty pro mladé konstruktéry a přírodovědce, reportáže, fejetony, obrázky. -- ISSN : 0322-9580.
Abilympijský zpravodaj  . -- Roč. 1, č. 1 (2000)-. -- Praha : Česká abilympijská asociace, 2000-. -- 2006- Pardubice : Česká abilympijská asociace. -- svazků ; 42 cm. -- Informace o periodicitě pocházejí z registrace MK ČR.
ACC Journal  . -- Roč. 15, č. 1 (2009)-. -- Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2009-. -- svazků ; 21 cm. -- Pokračuje v ročníkování časopisu "Vědecká pojednání". -- Resumé: Mezinárodní recenzovaný časopis, publikující původní vědecké práce, studie, příspěvky ke konferencím a výzkumným projektům. -- ISSN : 1803-9782.
ACRI news : čtvrtletník Asociace podniků českého železničního průmyslu  . -- Č. 1 (2004)-. -- Praha : ACRI, 2004-. -- svazků ; 30 cm. -- Informace o časopise pocházejí z registrace MK ČR. -- Ročník uváděn od r. 2006-.
Acta academica karviniensia  . -- Roč. 1, č. 1 (1998)-. -- Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 1998-. -- svazků. -- Název z obálky. -- Od roč. 1/2008 obálkový podnázev: vědecký recenzovaný časopis. -- Do sv. 1/2001 název Acta academica karviniensis. -- ISSN : 1212-415X.
Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis = Sborník prací FF OU. Studia Germanistica  . -- Č. 1 (2006)-. -- Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2006-. -- svazků ; 24 cm. -- Jednotlivé sv. mají ISBN. -- ISSN : 1803-408X.
Acta geodynamica et geomaterialia : formerly Acta montana (ser. A and ser. B)  . -- Praha : Institute of Rock Structure and Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2004-. -- svazků. -- Chybné ISSN 1211-1910 se vztahuje k předešlému titulu. -- Vydavatel: Ústav struktury a mechaniky hornin. -- ISSN : 1214-9705.
Acta Gymnica  . -- Vol. 44, Nr. 1 (2014)-. -- Olomouc : Palacký University, 2014-. -- 29 cm ; svazků ;. -- Pokračuje ročníkování časopisu: "Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica". -- Na obálce nad názvem: Palacký University Olomouc, Faculty of Physical Culture. -- ISSN : 2336-4912.
Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca  . -- Roč. 17, č. 1 (1950)-. -- Praha : SZdN, 1950-. -- 1969-1991 Praha : Academia. -- 1992-1999 Praha : Scientia medica. -- 2000- Praha : Galén. -- [200-]- Praha : Česká společnost pro ortopedii a traumatologii. -- [200-]- [Bratislava] : Slovenská ortopedická a traumatologická spoločnosť. -- svazků ; 29 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 6x64+4 s., 203/292. -- V tiráži uvedeno dříve "ISBN 0001-5415". -- Časopis České společnosti pro ortopedii a traumatologii. -- Podnázev dříve: časopis Společnosti pro ortopedickou chirurgii a traumatologii. -- Signatura od r. 1992: ČB 3.784. -- Resumé: Časopis České společnosti pro ortopedii a traumatologii, hlavní náplní jsou tuzemské i zahraniční původní vědecké práce z oboru ortopedie, traumatologie a příbuzných oborů, jako revmatologie, protetika apod. Obsahuje recenzeodborných publikací, zprávy z kongresů a sjezdů a zprávy ze zasedání společnosti. -- ISSN : 0001-5415.
Acta chirurgiae plasticae : international journal of plastic surgery  . -- Roč. 1, č. 1 (1959)-. -- Praha : Státní zdravotnické nakladatelství, 1959-. -- 1971-1993 Praha : Avicenum. -- 1994- Praha : Česká lékařská společnost J.E.Purkyně. -- svazků ; 30 cm. -- Zpoždění ve vydávání. -- Podnázev od r. 2002: International journal of plastic surgery, maxillofacial surgery, hand surgery and burns. -- Změna signatury od r. 2002: ČB 4.085. -- Ve starších ročnících uváděno chybně ISSN 0323-0414 ruské mutace. -- Resumé: Odborný lékařský časopis, prezentující především výsledky práce "české školy" v oborech plastické chirurgie, rekonstrukční chirurgie a estetické chirurgie, chirurgie ruky, kraniofaciální chirurgie, léčby popáleninové avybraných problematik styčných chirurgických disciplín (traumatologie, ortopedie, gynekologie aj.). Hlavní náplní jsou tuzemské i zahraniční původní vědecké práce z oboru ortopedie, traumatologie a příbuzných oborů, jakorevmatologie, protetika apod. Obsahuje recenze odborných publikací, zprávy z kongresů a sjezdů. -- ISSN : 0001-5423.
Acta Iuridica Olomucensis  . -- Roč. 1, č. 1 (2005)-. -- Olomouc : Univerzita Palackého, 2005-. -- svazků ; 29-30 cm. -- Podnázev v tiráži: vědecký časopis právnický. -- Signatura od r. 2010: ČC5.221. -- Název od r. 2011: Acta Iuridica Olomucensia. Podnázev: vědecký časopis právnický. -- ISSN : 1801-0288.
Acta medica (Hradec Králové)  . -- Hradec Králové : Univerzita Karlova, Lékařská fakulta, 1996-. -- svazků. -- Vydavatel: Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové. -- ISSN : 1211-4286.
Acta medica (Hradec Králové). Supplementum  . -- Praha : Karolinum, 1996-. -- Vydavatel: Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové. -- ISSN : 1211-247X.
Acta medicinae  . -- Roč. 1, 1 (2012)-. -- Brno : ERA Média, 2012-. -- svazků ; 30 cm. -- Jednotlivá čísla jsou monotematicky zaměřena. -- ISSN : 1805-398X.
Acta Moraviae : scientific journal for economics, management and informatics  . -- Vol. 1, no. 1 (2009)-. -- Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2009-. -- svazků ; 21 cm. -- ISSN : 1803-7607.
Acta MUP : právní ochrana duševního vlastnictví = legal protection of intellectual property  . -- Roč. 1, č. 1 (2010)-. -- Praha : Metropolitní univerzita Praha, 2010-. -- svazků ; 25 cm. -- Pod názvem: Ústav právní ochrany průmyslového vlastnictví MUP. -- ISSN : 1804-6932.
Acta Musei Moraviae. Scientiae biologicae = Časopis Moravského muzea. Vědy biologické  . -- Roč. 82, [č. 1] (1997)-. -- Brno : Moravské zemské muzeum, 1997-. -- svazků ; 25 cm. -- Svazky maji i ISBN. -- Vydává: Moravské zemské muzeum, oddělení entomologie, botaniky a zoologie. -- ISSN : 1211-8788.
Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae = Časopis Moravského muzea. Vědy geologické  . -- Roč. 82, [č. 1] (1997)-. -- Brno : Moravské zemské muzeum, 1997-. -- svazků ; 24-25 cm. -- Pokračuje ročníkování předchozího titulu. -- Některé sv. mají ISBN. -- Ev. č. 1090 chybně uváděné v tiráži patří časopisu: "Časopis Moravského muzea" bez rozlišení řad. -- ISSN : 1211-8796.
Acta Musei Silesiae. Scientiae naturales  . -- Vol. 63, no. 1 (2014)-. -- Opava : Slezské zemské muzeum, 2014-. -- svazků ; 24 cm. -- ISSN : 2336-3193.
Acta oeconomica Pragensia : vědecký sborník Vysoké školy ekonomické v Praze  . -- Roč. 1, č. 1 (1993)-. -- Praha : Vysoká škola ekonomická, [1993]-. -- svazků. -- Vydavatel: Vysoká škola ekonomická v Praze. -- Změna podnázvu: vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze: od č. 7 r. 2001-. -- Jednotlivé sešity mají zvláštní názvy podle svého tématu. -- ISSN : 0572-3043.
Acta polytechnica : journal of advanced engineering  . -- Vol. 32, No. 1 (1992)-. -- Praha : ČVUT, 1992-. -- svazků ; 25 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 86 s., 175/250. -- Resumé: Vědecký časopis, reprezentující v tuzemsku i v zahraničí vědeckou zejména teoretickou úroveň ČVUT. Poskytuje prostor pro publikaci nových vědeckých výsledků našich i zahraničních autorů ve všech oborech profesionálního zájmu ČVUT. -- ISSN : 1210-2709.
Acta rerum naturalium : přírodovědný sborník Vysočiny  . -- 1 (2005)-. -- Jihlava : Muzeum Vysočiny Jihlava ; Třebíč : Muzeum Vysočiny Třebíč ; Pelhřimov : Muzeum Vysočiny Pelhřimov, 2005-. -- 2012 Jihlava : Muzeum Vysočiny Jihlava ; Třebíč : Muzeum Vysočiny Třebíč ; Brno : Archaia Brno. -- 2012- Jihlava : Muzeum Vysočiny Jihlava ; Třebíč : Muzeum Vysočiny Třebíč. -- svazků ; 30 cm. -- Název z obálky. -- Změna podnázvu: přírodovědný časopis Vysočiny. -- "Od konce roku 2007 vychází dvakrát ročně v elektronické a jednou ročně v tištěné podobě"--Internet. -- V r. 2007-2011 vyšlo jako dvojčíslo. -- Jednotlivé sv. mají ISBN. -- ISSN : 1801-5972.
Acta Societatis Zoologicae Bohemicae  . -- Roč. 57, č. 1 (1993)-. -- Praha : Česká společnost zoologická při AV ČR, 1993-. -- svazků ; 25 cm. -- Zpoždění ve vydávání. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 4x80+8+4, 175/250. -- ISSN : 1211-376X ISSN (chybné) 0862-5247.
Acta technica CSAV : Czech Science Advanced Views  . -- Roč. 1, č. 1 (1956)-. -- Praha : Nakladatelství ČSAV, 1956-. -- 1966-1992 Praha : Academia. -- 1993-2005 Praha : Ústav pro elektrotechniku AV ČR. -- 2006- Praha : Institute of Thermomechanics AS CR. -- svazků ; 21-25 cm. -- Název od r. 2009: Acta technica. -- Zrušené ISSN 1210-714X patřilo časopisu Acta technica. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 116+4 s., 140/205. -- Resumé: Časopis přináší pojednání z oboru silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky, z oboru stavebního, vodohospodářského, strojírenského a hutnického. -- ISSN : 0001-7043 ISSN (zrušené) 1210-714X.
Acta Universitatis agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of Agriculture and Forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně : Res Publica Bohemica  . -- Roč. 43, č. 1 (1995)-. -- Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1995-. -- svazků ; 29-30 cm. -- Podnázev: mezinárodní vědecký časopis -- international scientific journal. -- Resumé: Sborník Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně uveřejňuje vědecké práce a odborná sdělení oborů fakult agronomické, zahradnické, lesnické a dřevařské a provozně ekonomické. -- ISSN : 1211-8516.
Acta universitatis Bohemiae meridionales : vědecký časopis pro ekonomiku, řízení a obchod = Acta universitatis Bohemiae meridionales : the journal for economics, management and trade = Acta universitatis Bohemiae meridionales : the scientific journal for economics, management and trade  . -- Roč. 1 (1998)-. -- České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1998-. -- svazků. -- Podnázvy se mění. -- ISSN : 1212-3285.
Acta Universitatis Carolinae. Geographica  . -- Roč. 1, č. 1 (1966)-. -- Praha : Universita Karlova, 1966-. -- 1990- Praha : Karolinum. -- svazků ; 24 cm. -- Text též rus, ger, eng. -- Zpoždění ve vydávání. -- Jednotlivé sv. měly ISBN. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 156+4 s., 163/237. -- Signatura od r. 2011: ČB 6.466. -- Resumé: Spisy Univerzity Karlovy - geografie. -- ISSN : 0300-5402 ISSN (zrušené) 0567-8196.
Acta Universitatis Carolinae. Iuridica  . -- Roč. 1, č. 1 (1955)-. -- Praha : Univerzita Karlova, 1955-. -- svazků. -- (Acta Universitatis Carolinae). -- Nakladatel: Karolinum: r. 2001-. -- Vybrané otázky správního práva: r. 2001. -- Změna periodicity: periodicita není známa: od r. 2001-. -- Změna periodicity: 6x ročně: od r. 1987. -- ISSN : 0323-0619.
Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica  . -- Roč. 30, č. 1 (1994)-. -- Praha : Karolinum, 1994-. -- svazků. -- Vydavatel: Univerzita Karlova. -- Chybné ISSN 0323-0511 se vztahuje k předchozímu titulu. -- ISSN : 1212-1428.
Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia  . -- Č. 1 (2001)-. -- Praha : Karolinum, 2001-. -- svazků ; 21 cm. -- Od sv. 10 (2007) není uváděno ISBN, pouze ISSN. -- ISSN : 1213-4449.
Acta Universitatis Carolinae. Interpretationes : studia philosophica Europeanea  . -- Vol. 1, no. 1 (2011)-. -- Praha : Karolinum, 2011-. -- svazků ; 21 cm. -- Vydavatel: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy. -- ISSN : 1804-624X.
Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas rerum naturalium. Geographica  . -- 34 (1996)-. -- Olomouc : Palacký University, 1996-. -- svazků ; 25-29 cm. -- Původní řada Geographica-geologica se rozdělila na 2 samostatné řady, přičemž obě zachovaly kontinuální číslování s předcházejícím názvem. -- Ve svazcích uváděno chybné ISSN 0231-9365 náležející původnímu seriálu Geographica-geologica. -- Jednotlivé sv. mají do sv. 39 zároveň ISBN. -- ISSN : 1212-2157 ISSN (chybné) 0231-9365.
Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas rerum naturalium. Mathematica  . -- 21 (1983)-. -- Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 1973-. -- svazků ; 25 cm. -- (Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas rerum naturalium). -- Graficky výraznější název řady - doplněný číslem svazku. -- Další číslování svazků v rámci všech řad (například rok 1983 je svazek 76). -- Jednotlivé svazky mají ISBN, od roku 2010 se ISBN nepřiděluje, přiděleno ISSN. -- ISSN : 0231-9721.
Acta veterinaria Brno  . -- Roč. 38, č. 1 (1969)-. -- Praha : SPN, 1969-. -- [2002]- Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. -- svazků ; 24 cm. -- Pův. název: Sborník Vysoké školy zemědělské v Brně (do r. 1966). -- Vydává: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. -- ISSN online verzi časopisu: 1801-7576. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 165/240. -- Resumé: Zemědělský časopis vědeckého charakteru, obsahující původní vědecké práce. -- ISSN : 0001-7213.
Acta VŠFS : ekonomické studie a analýzy = economic studies and analyses  . -- Roč. 1, č. 1 (2007)-. -- Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2007-. -- svazků ; 21-23 cm. -- Č. 1/2007 má ISBN. -- ISSN : 1802-792X.
Activa : magazín  . -- Roč. 1, č. 1 (jaro 2013)-. -- Praha : Activa, 2013-. -- 26 cm ; svazků ;. -- Průběžné číslování.
Active beauty : wellness. Krása. Zdravý životní styl  . -- 2006-. -- České Budějovice : DM - drogerie markt, 2006-. -- svazků. -- Změna podnázvu: magazín zdravého životního stylu: od r. 2008-. -- Periodicita se mění.
Acupunctura Bohemo Slovaca : informační a odborný časopis ČLAS ČLS JEP A SA oz SLS  . -- Brno : Česká lékařská akupunkturistická společnost ČLS JEP ; Bratislava : SA SLS, [1999]-. -- svazků ; 30 cm. -- Změna podnázvu v tiráži: informační a odborný časopis České lékařské akupunkturistické společnosti České lékařské společnosti J.E. Purkyně a Spoločnosti akupunktúry Slovenskej lekárskej spoločnosti; informační a odborný bulletin ČLAS ČLS JEP a SA SLS. -- Ročníkování navazuje na stejnojmenný titul vycházející v l. 1993-1997 (ISSN 1211-703X; od r. 1994 příloha časopisu Medica revue). -- Zahájení vydávání podle slovenského registru ISSN: 1998. -- Od r. 2015 změna v počítání ročníků. Nové číslování zohledňuje celou historii vydávání časopisu (podrobnou informaci je možno nalézt v č. 1 r. 2015). -- ISSN : 1335-5627.
Ad Notam : notářský časopis  . -- Roč. 1, č. 1 (1995)-. -- Praha : Nakladatelství C.H.Beck, 1995-. -- 1995- Praha : Notářská komora ČR. -- svazků ; 30 cm. -- Vydává: Notářská komora ČR v nakladatelství C.H.Beck. -- Podnázev od roku 2010: časopis Českého notářství. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 24+4 s., 210/297. -- Resumé: Problematika notářské činnosti v nejširším slova smyslu. -- ISSN : 1211-0558.
Ad rem : čtvrtletník vzdělávací agentury TSM  . -- Roč. 1, č. 1 (11.11.2014)-. -- Vyškov : TSM, 2014-. -- svazků ; 30 cm. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 2336-5099.
Adamovský zpravodaj  . -- Adamov : Obecní úřad, [2011?]-. -- 2012- Adamov : Obec Adamov. -- svazků ; 30 cm.
Adamovský zpravodaj  . -- [Č. 1 (200-)]-. -- Adamov : Městský úřad, [200-]-. -- svazků ; 23 cm.
Adiktologie : odborný časopis pro prevenci, léčbu a výzkum závislostí  . -- Roč. 1, č. 1 (2001)-. -- Tišnov : Scan, 2001-. -- svazků ; 25 cm. -- Signatura od r. 2009: ČB 6.516. -- ISSN : 1213-3841.
Adršpašský zpravodaj : občasník obce Adršpach  . -- Č. 1 (2011)-. -- Adršpach : Obecní úřad, 2011-. -- svazků ; 30 cm.
Advances in electrical and electronic engineering : AEEE  . -- Žilina : Žilinská univerzita, [2002]-. -- 2011- Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita ; Žilina : Žilinská univerzita. -- svazků ; 30 cm. -- V l. 2002-2008 časopis vydávala Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity společně s Fakultou mechaniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka. -- V r. 2009 časopis nevycházel, v r. 2010 vyšla pouze elektronická verze, od r. 2011 vydává Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava společně s Elektrotechnickou fakultou Žilinské univerzity - pokračuje v předchozím ročníkování. -- Informace o časopise pocházejí z databáze ISSN. -- ISSN : 1336-1376.
Advances in Military Technology  . -- Č. 1 (2006)-. -- Brno : University of defence, 2006-. -- svazků ; 25 cm. -- ISSN : 1802-2308.
Advent : časopis církve adventistů sedmého dne  . -- Č. 1 (1990)-. -- Praha : Advent-Orion, 1990-. -- svazků ; 23-24 cm. -- Podnázev v tiráži dříve: časopis církve adventistů sedmého dne v ČSFR. -- Podnázev v tiráži od č. 9 (1994): časopis církve adventistů s. d. v ČR a SR. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 38 s., 160/230. -- Resumé: Časopis pro členy církve adventistů sedmého dne v ČR - obsahuje články teologické, informace z církevního dění, články pro mládež. Bývají využívány i příspěvky členů a duchovních. -- ISSN : 1210-3365.
Aerohobby : časopis o všech podobách létání  . -- Roč. 1, č. 1 (2004)-. -- Praha : Aeromedia, 2004-. -- 2015- Bratislava : Magnet Press Slovakia. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev v tiráži: magazín o létání ve všech jeho podobách. -- Podnázev v tiráži: dvouměsíčník. -- Podnázev v tiráži od r. 2005: český a slovenský magazín o létání. -- Vydávaný se spolupráci s redakcí časopisu Letectví + kosmonautika. -- Příl.: Aero sport. -- ISSN : 1214-4975.
Aerovkář : časopis Aero Car Clubu  . -- Praha : Český klub historických vozidel, [1961]-. -- svazků ; 30 cm. -- Název v tiráži: Zpravodaj "Aero car clubu" Praha. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 20 s., 210/297. -- Resumé: Zpravodaj pro majitele a příznivce vozů Aero.
Age management : časopis o personalistice, pracovním trhu, moderních metodách řízení práce a aktivním stárnutí  . -- Č. Září (2012)-. -- Praha : Antecom, 2012-. -- svazků ; 28 cm. -- Od č. 4 (2013) podnázev na titulním listě: Život je nádherný v každém věku. -- ISSN : 1805-5524.
Agrární obzor : moravskoslezský čtrnáctideník pro zemědělství a potravinářství  . -- [Č. 1 (1999)]-. -- Olomouc : Petr Baštan, [1999]-. -- 2013- Olomouc : Agriprint. -- svazků ; 42 cm. -- Podnázev r. 2004: moravskoslezský čtrnáctideník : zemědělství, zpracovatelský průmysl, potravinářství. -- Podnázev od r. 2005: moravskoslezský měsíčník : zemědělství, zpracovatelský průmysl, potravinářství. -- Podnázev od r. 2008: měsíčník pro zemědělství a potravinářství. Podnázev v tiráži: moravskoslezský čtrnáctideník (měsíčník) pro zemědělství a venkov. -- Změna vydavatele: Od č. 10 (2013): Agriprint. -- ISSN : 1214-1291.
Agricultura tropica et subtropica  . -- Praha : Vysoká škola zemědělská, [1967]-. -- 1995- Prague : Czech University of Life Sciences, Institute of Tropics and Subtropics. -- 2013- Prague : Czech University of Life Sciences, Faculty of Tropical AgriSciences. -- svazků ; 21-30 cm. -- Některé sv. mají ISBN. -- Signatura od r. 2003: ČB 7.052. -- Resumé: Mezinárodní odborný časopis zaměřený na oblast tropického a subtropického zemědělství, lesnictví a rozvoje venkova. -- ISSN : 0231-5742.
Agro export : vývoz, zemědělství, diplomacie  . -- Číslo 1 (listopad 2016)-. -- Praha : Economia, a.s., 2016-. -- 27-30 cm. -- Vychází ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR.
Agrofert magazín : pro zaměstnance a příznivce koncernu Agrofert  . -- Praha : Agrofert, [2009?]-. -- 30 cm ; svazků ;.
Agrojournal : stroje a zařízení, technologie, výstavba, úspora nákladů  . -- Roč. 1, č. 1 (2014)-. -- Hradec Králové : Vega, 2014-. -- svazků ; 30 cm.
Agromag : časopis skupiny AGRO Měřín  . -- Měřín : AGRO-Měřín, 2014-. -- 23 cm ; svazků ;. -- Průběžné číslování.
Agromanuál : profesionální ochrana rostlin  . -- Roč.1, č. 1 (2006)-. -- České Budějovice : Kurent, 2006-. -- svazků. -- Časopis v letech 2000-2005 vycházel jako příloha časopisu Agro, od r. 2006 vychází samostatně od roč. 1. -- ISSN: 1801-4895 (on-line) -- 1801-7673 (print). -- ISSN : 1801-4895. -- 1801-7673.
Agronom : samostatná příloha časopisu Úroda  . -- Roč. 1, č. 1 (2006)-. -- Praha : Profi Press, 2006-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev: ochrana rostlin - výživa rostlin - osivo a sadba. -- ISSN : 1801-6022.
Agrospoj : informační týdeník pro podnikatele  . -- Roč. 1, č. 1 (1990)-. -- Praha : Agrospoj, 1990-. -- 48 cm. -- Podnázev v tiráži dříve: informační noviny pro podnikatele. -- Od r. 2007 obsahuje přílohu Euromagazín. -- Příloha od r. 2010: Agromagazín - odborná příloha pro zemědělce a veterinární lékaře. -- Od r. 2013 mimoř. vyd. Almanach inzerentů. -- Signatura od r. 2004: ČB 5.451.
Agrotip : informační měsíčník BASF pro české a slovenské zemědělce  . -- [Č. 1] (2006)-. -- Praha : BASF, 2006-. -- svazků ; 30 cm.
Aha! pro ženy : od Aniček po Zdeny  . -- Roč. 1, č. 0 (2015)-. -- Praha : Czech News Center, 2015-. -- svazků ; 28 cm. -- ISSN : 2336-6532.
Aha! Tv  . -- Roč. 1, č. 1 (2006)-. -- Praha : Ebika, 2006-. -- 2007-2010 Praha : Ringier ČR. -- 2010-2014 Praha : Ringier Axel Springer CZ. -- 2014- Praha : Czech News Center. -- svazků ; 25-28 cm. -- Podnázev v tiráži: týdenní příloha deníku Aha!.
AHA! : co nevíme my, neví nikdo!  . -- Č. 1 (2004)-. -- Praha : [GP PROJEKT DELTA], 2004-. -- 2004 (č.2)-2007 Praha : Ebika. -- 2007-2010 Praha : Ringier ČR. -- 2010-2014 Praha : Ringier Axel Springer CZ. -- 2014- Praha : Czech News Center. -- svazků ; 33 cm. -- Denně vychází od 1.3.2006 (=roč. 1, č. 1). -- Vychází i v neděli (v r. 2006 a od r. 2008 se samostatným číslováním). -- Nedělní AHA! zpracováno samostatně. -- Podnázev od 1.3.2006 do 31.7.2009: Praha. -- Označení nedělního vydání od 26. 3. 2006: Nedělní Aha!. -- Informace o časopise pocházejí z registrace MK ČR. -- Každý měsíc tématický Speciál Aha!, nevychází v létě. -- ISSN : 1214-8997.
Ahoj rodino : měsíčník pro celou rodinu  . -- Č. 1 (2011)-. -- České Budějovice : Ahoj Rodino, 2011-. -- svazků ; 30 cm.
Ahoj, tady Fifi  . -- Č. 1 (2012)-. -- [Praha] : Čtyřlístek, 2012-. -- 30 cm. -- ISSN : 1805-4013.
AHR fórum : českého pohostinství  . -- Roč. 1, č. únor (2007)-. -- Praha : Asociace hotelů a restaurací České republiky : 2007-. -- svazků ; 30 cm.
Akademická psychologie : vědecký a praktický časopis = Academic psychology : scientific and practical journal  . -- No. 1 (2016)-. -- Praha : Vědecko vydavatelské centrum "Sociosféra-CZ", s.r.o., 2016-. -- 29 cm ; svazků ;. -- Souběžný název z doplňkové titulní stránky. -- ISSN : 2464-6741.
Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni  . -- [Č.] 1 (2006)-. -- Plzeň : Fakulta filozofická Západočeské univerzity, 2006-. -- 2006-2008 Ústí nad Labem : Vlasta Králová. -- svazků ; 23 cm. -- Název od č. 1/2009: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. -- Pro Fakultu filozofickou Západočeské univerzity v Plzni vydává do r. 2008 nakladatelství a vydavatelství Vlasty Králové. -- ISSN : 1802-0364.
Akta history revue : historie zvětšená do nejmenších detailů  . -- Č. 6 (prosinec 2010)-. -- Praha : RF Hobby, 2010-. -- svazků ; 27 cm. -- ISSN : 1804-5421.
Aktuality Setkání : zajímavosti - komentáře - dopisy - informace - recenze - drobné zprávy - křížovka o ceny - inzerce  . -- Roč. 1, č. 0 (srpen 1990)-. -- České Budějovice : Sdružení sv. Jana Neumanna z pověření Biskupství českobudějovického, 1990-. -- 2016- České Budějovice : Spolek sv. Jana Neumanna v Č. Budějovicích. -- svazků ; 30-42 cm. -- Změna podnázvu: zajímavosti - komentáře - dopisy - informace o sněmu - recenze - drobné zprávy - křížovka. -- Podnázev od r. 2009: diecézní časopis pro křesťanské společenství. -- Od r. 2016 bez podnázvu. -- Název v roč. 1990: Aktuality. Příloha k časopisu Setkání. -- Ev. č. 6603 chybně uváděné v tiráži patří časopisu: "Setkání". -- Rozsah a rozměry pro registraci: 4 s., 420/300. -- Periodicita se mění. -- Chybné číslování ročníků. -- Resumé: Aktuální informace ze života českobudějovické diecéze. -- ISSN : 1212-8074.
Aktuality v nefrologii : časopis pro klinickou nefrologii a metody náhrady funkce ledvin  . -- Roč. 1, č. 1 (1995)-. -- [S.l.] : Wolfgang Pabst, 1995-. -- [199-]-[200-] [S.l.] : Euroverlag. -- [2001]- Praha : Tigis. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN 1213-3248 patří online podobě časopisu. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 60+4 s., 206/295. -- ISSN : 1210-955X.
Aktuality ze života Čkyně  . -- Ve Čkyni : Obecní úřad, [19--]-. -- 2005- Čkyně : Obec Čkyně. -- svazků. -- Změna názvu: v r. 1999 vyšla 4 čísla pod názvem Aktuality ze života Čkyně a nulté číslo již pod názvem Aktuality ze života Čkyně a okolí.
Aktuality : Waldviertler Sparkasse von 1842 AG  . -- 2005-2009. -- V Jindřichově Hradci : Waldviertler Sparkasse von 1842 AG, 2005-2009. -- sv.
Aktuální pedagogika : vědecký časopis = Actual pedagogy : the scientific journal  . -- No. 1 (2016)-. -- Praha : Vědecko vydavatelské centrum "Sociosféra-CZ", s.r.o., 2016-. -- 29 cm ; svazků ;. -- Souběžný název z doplňkové titulní stránky. -- ISSN : 2464-675X.
Aktuální témata v onkologii očima českých lékařů  . -- Ročník 1, číslo 1 (únor 2016)-. -- Praha : AT Mediprint s.r.o., 2016-. -- 28 cm ; svazků ;. -- ISSN : 2464-6148.
Akustika ...  . -- V Českých Budějovicích : Studio D-akustika, 2001-. -- sv-. -- Výpustka ... nahrazuje rok uvedený na titul. listu. -- Obsahuje ISBN. -- Podnázev: odborný časopis o akustice a vibracích. -- ISSN : 1801-9064.
Alarm revue hasičů a záchranářů  . -- Roč. 16, č. 1 (2006)-. -- Praha : Fire Edit, 2006-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN 1211-099X se vztahuje k předchozímu titulu. -- ISSN : 1801-6758 ISSN (chybné) 1211-099X.
Albert : magazín pro zákazníky supermarketů Albert  . -- Č. 1 (2000)-. -- Říčany : Ahold Czech Republic, 2000-. -- svazků ; 29 cm. -- Rozšíření názvu od června 2009: Albert v kuchyni. -- Změna podnázvu: magazín pro zákazníky supermarketů a hypermarketů Albert. -- ISSN : 1211-1422.
ALD journal  . -- [Roč. 1, č. 1 (2004)]-. -- Praha : ALD Automotive, [2004]-. -- 30 cm ; svazků ;.
Alergie : časopis pro kontinuální vzdělávání v alergologii a klinické imunologii  . -- Roč. 1, č. 1 (1999)-. -- Praha : Tigis, 1999-. -- svazků ; 30 cm. -- Vydáváno pro: Společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP. -- Na vydání spolupracuje: Společnost pneumologie a ftizeologie ČLS JEP. -- Na vydání spolupracuje: Rinologická sekce ORL společnosti ČLS JEP. -- Na vydání spolupracuje: Česká iniciativa pro astma (ČIPA). -- Vydáváno pro členy: Společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP. -- ISSN : 1212-3536.
Alergie, astma, bronchitida : otázky, odpovědi, informace, rady a poučení pro alergiky, astmatiky a bronchitiky  . -- Roč. 1, č. 1 (1998)-. -- Praha : Tigis, 1998-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev od r. 2002: otázky, odpovědi, informace, rady a poučení. -- Od r. 2004 bez podnázvu. -- Podnázev od r. 2006: odpovědi na otázky, informace, rady a poučení pro alergiky, astmatiky a bronchitiky. -- Vydáváno pro ČIPA (Česká iniciativa pro astma). -- ISSN : 1212-3544.
Alfa : bulletin Fakulty architektury ČVUT  . -- [Roč. 1, č. 1 (2007)]-. -- Praha : Fakulta architektury ČVUT, [2007]-. -- 14 x 21 cm ; svazků ;.
Alkoholizmus a drogové závislosti : odborný časopis Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v Bratislave  . -- Bratislava : Obzor, 1995-. -- svazků ; 24 cm. -- ISSN : 0862-0350.
All for Power  . -- Roč. 1, č. 1 (2007)-. -- Ostrava : Konstrukce Media, 2007-. -- 2008- Praha : AF Power agency. -- svazků ; 28-30 cm. -- ISSN : 1802-8535.
All times : časopis Allianz KOS  . -- Září 2015-. -- Praha : Allianz pojišťovna, 2015-. -- 30 cm.
Alles roger? : das Querformat für Querdenker  . -- Praha : Excalibur Holding a.s., [2015?]-. -- 30 cm ; svazků ;.
Alphega magazín : na vašem zdraví záleží  . -- Praha : Alliance Healthcare, 2013-. -- svazků ; 25 cm. -- Změna podnázvu v r. 2013: vaše zdraví je naší prioritou. -- Drobná změna názvu od č. 9 (listopad 2013).
AM review : aktuality z medicíny a systému zdravotní péče  . -- Č. 8 (13. dubna 2015)-. -- Praha : Ambit Media, 2015-. -- svazků ; 30 cm. -- Příloha: Farmakoterapeutické informace. -- ISSN : 2336-7326.
Amenity magazine : vše, co potřebujete na dovolenou  . -- Č. 1 (2014)-. -- Praha : Amenity Resorts, 2014-. -- svazků ; 30 cm.
American journal of hematology : české vydání  . -- Roč. 1, č. 1 (září 2010)-. -- Praha : AT Mediprint, 2010-. -- svazků ; 28 cm. -- ISSN : 1804-5294.
Analogon : surrealismus - psychoanalysa - strukturalismus - antropologie - příčné vědy  . -- Roč. 1, č. 1 (1969); roč. 2, č. 2 (1990)-. -- Praha : Paseka ; Kozoroh ; Lidové noviny, 1969,1990-. -- [2002?]-2015 Praha : Sdružení Analogonu. -- 2016- Praha : Spolek Analogonu. -- svazků ; 28 cm. -- V roce 1969 vyšel jeden ročník. Časopis obnoven roku 1990. -- Podnázev od r. 2004: surrealismus - psychoanalýza - antropologie - příčné vědy. -- Průběžné číslování. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 4x96+16+4 s., 205/275. -- ISSN : 0862-7630.
Andragogická revue : česko-slovenský vědecký časopis zaměřený na teorii vzdělávání dospělých, rozvoj lidských zdrojů a andragogiku  . -- Roč. 1, č. 1 (2009)-. -- Praha : Univerzita Jana Amose Komenského, 2009-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1804-1698.
Andragogické noviny  . -- [2008]-. -- Frýdek-Místek : Petr Otáhal, 2008-. -- svazků ; 42 cm. -- Popsáno podle č. 2 (2008). -- ISSN : 1803-4144.
Andragogika v praxi : odborný čtvrtletník pro vzdělávání a rozvoj dospělých  . -- Č. 1 (2014)-. -- Praha : Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, 2014-. -- svazků ; 25 cm. -- Další podnázev v r. 2014: časopis Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR. -- ISSN : 2336-5145.
Andragogika : čtvrtletník pro vzdělávání dospělých  . -- [Č. 0 (1997)]-. -- Praha : DAHA, [1997]-. -- [2009]- Praha : Academia Economia. -- svazků ; 30 cm. -- Vydává DAHA ve spolupráci s Asociací institucí vzdělávání dospělých České republiky. -- ISSN : 1211-6378.
Anesteziologie & intenzivní medicína : časopis České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny : oficiální sponzor České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny  . -- Roč. 14, č. 1 (2003)-. -- Praha : Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2003-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev od r. 2008: časopis České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a České společnosti intenzivní medicíny. -- ISSN : 1214-2158 ISSN (chybné) 0862-4968.
Angis revue : odborný pohled do světa lékáren  . -- Roč. 1, č. 1 (2008)-. -- Vyškov : Angis plus, 2008-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev v tiráži: odborný a populární dvouměsíčník je určen pro farmaceutické asistenty a lékárníky.
Animáček : časopis televize Barrandov  . -- Letní speciál 2012-. -- Praha : Egmont ČR, 2012-. -- 2013- Praha : Empresa Media. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1805-4730.
Animal : klubový magazín společnosti Energy Group, a.s.  . -- Praha : Energy Group, 2012-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 1805-479X.
Annales psychologici  . -- Roč. 1(15), č. 1 (2014)-. -- Brno : Masarykova univerzita, 2014-. -- svazků ; 24 cm. -- Ročníkování navazuje na stejnojmennou řadu sborníků vydávanou v l. 1996-2010 (ISSN 1211-3522). -- ISSN : 2336-4939.
Annals of the Náprstek Museum  . -- Prague : National Museum, [1962]-. -- svazků ; 24-25 cm. -- Součástí názvu je označení běžného roku. -- Od roku 2013 vychází 2x ročně bez ISBN, pouze s ISSN. -- Některá čísla popsána monograficky. -- ISSN : 0231-844X.
Ano, šéfe! : interaktivní časopis  . -- Číslo 1 (14. září 2016)-. -- Praha : Bauer Media, v.o.s., 2016-. -- 29 cm. -- Připravováno ve spolupráci s FTV Prima a agenturou Solootions. -- ISSN : 2533-3992.
Anthropologia integra : časopis pro obecnou antropologii a příbuzné obory = journal for general anthropology and related disciplines  . -- Roč. 1, č. 1 (2010)-. -- Brno : Masarykova univerzita : Akademické nakladatelství CERM, 2010-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1804-6657.
Anthropologie : věnováno fysické, historické a ethnické anthropologii  . -- Roč. 1, č. 1 (1963)-. -- Praha : Panorama, 1963-. -- [200-]- Brno : Moravské zemské muzeum, Ústav Anthropos. -- 33 svazků ; 30 cm. -- Podnázev od r. 1991: international journal of the science of man. -- Vydává: Moravian Museum, Anthropos Institute. -- Podnázev od r. 2013: international journal of human diversity and evolution. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 3x96+8+4 s., 215/300. -- ISSN : 0323-1119.
Antiemetics News : časopis pro odborníky ve zdravotnictví  . -- Roč. 1, č. 1 (2011)-. -- Praha : We Make Media, 2011-. -- svazků ; 27 cm. -- ISSN : 1804-8226.
Antiinfectives News  . -- Roč. 1, č. 1 (2010)-. -- Praha : We Make Media, 2010-. -- svazků ; 27 cm. -- ISSN : 1804-4212.
Antitrust : revue soutěžního práva = revue of competition law  . -- Č. 0 (2009)-. -- Praha : Sdružení Kairos, 2009-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev v tiráži: bilingvální časopis pro právo hospodářské soutěže a související oblasti. -- Podnázev v tiráži od r. 2012: časopis pro právo hospodářské soutěže a související oblasti. -- ISSN : 1804-1183.
Apetit veggie! : vaříme s chutí vegetariánsky/vegansky  . -- 1/2016-. -- Praha : Burda Praha, spol. s r.o., 2016-. -- 30 cm ; svazků ;. -- ISSN : 2464-7780 ISSN (chybné) 1214-5599.
Apetit : první časopis s recepty, které fungují : napsáno s chutí  . -- Č. duben (2004)-. -- Praha : Hachette Filipacchi 2000, 2004-. -- 2011-2014 Praha : Burda Media 2000. -- 2014- Praha : Burda Praha. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1214-5599.
Aplikovaná psychologie = Applied psychology  . -- I., 1/2016-. -- Praha : Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o., 2016-. -- 21 cm ; svazků ;. -- ISSN : 2336-8276.
Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi  . -- Roč. 1, č. 1 (2010)-. -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2010-. -- sv. ; 29 cm. -- ISSN : 1804-4204 ISSN (chybné) 1804-4220.
APM automagazín : čtvrtletník pro zákazníky APM Automotive  . -- Č. 1 (jaro 2008)-. -- Kdyně : APM Automotive, 2008-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Podnázev od r. 2009: magazín pro zákazníky APM Automotive. -- Podnázev v tiráži: magazín pro zákazníky a partnery APM Automotive.
Apoštol božího milosrdenství  . -- Roč. 1, č. 1 (2006)-. -- Stará Boleslav : Společnost katolického apoštolátu - pallotini SAC, 2006-. -- 20-21 cm ; svazků ;. -- Podnázev v tiráži: časopis zaměřený na šíření úcty k Božímu milosrdenství. -- ISSN : 1801-5840.
Appel : Sdružení praktických lékařů  . -- [Roč. 1, č. 1 (1997)]-. -- Praha : Sdružení praktických lékařů ČR, [1997]-. -- 21 cm. -- ISSN : 2464-5451.
Applications of Mathematics  . -- Roč. 36, č. 1 (1991)-. -- Praha : Akademie věd České republiky, Matematický ústav, 1991-. -- 24 cm. -- ISSN : 0862-7940.
Applied and Computational Mechanics  . -- Vol. 1, No. 1 (2007)-. -- Plzeň : University of West Bohemia, 2007-. -- svazků ; 25 cm. -- ISSN : 1802-680X.
Aquaviva : listy lázní Jáchymov = das Blatt des Bades Joachimsthal  . -- Sokolov : Fornica Graphics, [200-]-. -- 2011-2012 Otovice : Oddych. -- 2013-2014 Karlovy Vary : Central Point. -- 2015- Jáchymov : Léčebné lázně Jáchymov. -- 30 cm ; svazků ;. -- Vydáváno pro společnost Léčebné lázně Jáchymov.
Arcidiecézní charita Praha : bulletin speciál  . -- Č. Září (2012)-. -- Praha : Arcidiecézní charita Praha, 2012-. -- 30 cm ; svazků ;. -- V Evidenci periodického tisku MK ČR časopis evidován pod názvem: "Bulletin Arcidiecézní charity Praha". -- Doplňuje bulletin vydávaný měsíčně v elektronické podobě.
ARC-Revue : informace pro uživatele software firem ESRI a ERDAS  . -- Č. 1 (duben 1996)-. -- Praha : Arcdata Praha, 1996-. -- svazků ; 30 cm. -- V tiráži podnázev: Informace pro uživatele ARC/INFO. -- Podnázev od r. 2004: GIS a internet. -- Podnázev v tiráži od r. 2004: informace pro uživatele software ESRI a Leica Geosystems. -- Údaj o periodicitě pochází z Evidence periodického tisku MK ČR. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 20+4 s., 210/297. -- Resumé: Informace pro uživatele ARC/INFO. -- ISSN : 1211-2135.
Archa : zpravodaj o výchově a využití volného času dětí a mládeže  . -- Praha : Česká rada dětí a mládeže, [1998]-. -- Popsáno dle: r. 1999. -- Podnázev v tiráži: zpravodaj České rady dětí a mládeže. -- ISSN : 1212-5016.
Archeologické rozhledy : Informační orgán archeologických a příbuzných vědeckých ústavů v Československu  . -- Roč. 1, č. 1 (1949)-. -- Praha : Státní archeologický ústav, 1949-. -- 1993- Praha : Archeologický ústav Akademie věd České republiky. -- svazků ; 25 cm. -- Bez podnázvu. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 196+4 s., 175/250. -- Resumé: Časopis přináší zprávy o nejnovějších objevech našich archeologů. -- ISSN : 0323-1267.
Archinews : čtvrtletní aktuality o informačních technologiích a architektuře  . -- [Roč. 1, č. 1 (1999)]-. -- Praha : Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR, [1999]-. -- svazků ; 40 cm. -- ISSN : 1802-7172.
Architect + : revue pro prezentaci české a slovenské architektury = revue for the presentation of Czech and Slovak architecture  . -- Číslo 1 (říjen 2016)-. -- Praha : Architect plus s.r.o., 2016-. -- 34 cm. -- Některá čísla mají ISBN. -- ISSN : 2533-512X.
Architektúra a urbanizmus : časopis pre teóriu architektúry, urbanizmu a životného prostredia  . -- Roč. 1, č. 1 (1967)-. -- Bratislava : Veda, 1967-. -- svazků. -- Změna podnázvu: časopis pre teóriu architektúry a urbanizmu: od r. 1991-. -- Další podnázev: journal of architectural and town-planning theory. -- Změna nakladatele: SAP - vydavateľstvo Slovak Academic Press: od r. 1992-1995. -- Změna nakladatele: ÚSTARCH SAV: od r. 1996?-. -- ISSN : 0044-8680.
Archiv für Musikwissenschaft  . -- 1918-. -- Wiesbaden : Steiner, 1918-. -- ISSN : 0003-9292.
Archiv orientální : Quarterly Journal of African and Asian Studies  . -- Sv. 1, č. 1 (1929)-. -- Praha : Academia, 1929-. -- [19--]- Praha : Orientální ústav AV ČR. -- svazků ; 25 cm. -- Podnázev v tiráži v r. 1997: Quarterly Journal of the Oriental Institute of the Academia of Sciences of the Czech Republic for the study of the history, economy, culture and society of African and Asian countries. -- Podnázev dříve: Quarterly Journal of African, Asian and Latin American Studies. -- Na obálce též název Ar Or. -- Přestávky ve vyd.: R. 1944-45. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 90+4 s., 175/250. -- Resumé: Časopis přináší vědecké články a recenze o dějinách ekonomie, kultuře a společnosti zemí Afriky a Asie. Je určen badatelům a zájemcům o tuto problematiku. -- ISSN : 0044-8699.
Archivní časopis  . -- Roč. 1, č. 1 (1951)-. -- Praha : Ministerstvo vnitra České republiky - Sekce archivní správy, 1951-. -- [19--]- Praha : Odbor archivní správy Ministerstva vnitra České republiky. -- svazků ; 25 cm. -- Vydává: Odbor archivní správy MV ČR v tiskárně Ministerstva vnitra, p.o.. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 64+4 s. (1x ročně 4 s.rejstříku), 175/250. -- Na obálce titulu chybné ISSN: 0004-0393. -- Resumé: Archivní časopis slouží pro rozvoj archivní teorie a k vzájemné výměně zkušeností mezi archiváři všech oborů. -- ISSN : 0004-0398.
Archivum mathematicum  . -- Roč. 1, č. 1 (1965)-. -- Brno : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1965-. -- svazků. -- Podnázev dříve: scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianeae Brunensis. -- Změna vydavatele: Masarykova univerzita v Brně, přírodovědecká fakulta: od r. 1991-. -- ISSN : 0044-8753.
Arnica : acta rerum naturalium didactica : časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání  . -- Č. 1 (2011)-. -- Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, 2011-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1804-8366.
Arnika : přírodou a historií Karlovarského kraje  . -- Č. 1 (2004)-. -- Mariánské Lázně : Český svaz ochránců přírody, 2004-. -- svazků ; 20 cm. -- Vydává: Český svaz ochránců přírody, základní organizace (ZO ČSOP). -- ISSN : 1804-1914.
Arnikum : čtvrtletní zpravodaj sdružení Arnika  . -- Praha : ARNIKA, 2003-. -- svazků.
Aroma Life: pro váš život plný vůní  . -- [Ústí nad Labem] : Cosmetics ATOK International s.r.o., [2013]-. -- svazků.
Aromaterapie : časopis pro zdraví  . -- Č. 0 (1993)-. -- Ústí nad Labem : Cosmetic Karl Hadek, 1993-. -- 2007- Ústí nad Labem : Cosmetics ATOK International. -- svazků ; 21 cm. -- Vydává: Cosmetic Karl Hadek International ve spolupráci s Cosmetic Karl Hadek Taufkirchen, Německo. -- Od č. 4(2007) nový nakl.. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 44 s., 147/210.
Art banking bulletin : časopis pro klienty Private Banking  . -- Praha : UniCredit Bank Czech Republic, [2009]-. -- svazků ; 30 cm.
Art & antiques : váš průvodce světem umění  . -- Č. 0 (2002)-. -- Praha : Feive, 2002-. -- [200-]-2004 Praha : Artmedia. -- 2005-2008 Brno : Mediagate. -- 2009- Praha : Ambit Media. -- svazků ; 30 cm. -- Abstrakt: Art+Antiques je exkluzivní měsíčník pro výtvarné umění, architekturu, design a starožitnosti. V každém vydání časopisu čtenáři najdou obsáhlou pozvánku na výstavu, která v daném měsíci začíná, velký rozhovor a řadu tematických článků. Art+Antiques je zároveň jediným českým periodikem, které se systematicky věnuje problematice trhu s uměním. Čtenáři časopisu jsou nejen sběratelé a výtvarní profesionálové, ale především lidé s aktivním zájmem o luxusní trendy v oblasti životního stylu. Zaměření Art+Antiques nejlépe vystihuje slogan: ?Umění žít s uměním?. http://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9771213839008. -- ISSN : 1213-8398.
Arteterapie : časopis České arteterapeutické asociace  . -- Č. zima (2001)-. -- Praha : Česká arteterapeutická asociace, 2001-. -- svazků ; 30 cm. -- Průběžné číslování. -- Podnáz. od r. 2009, č. 17: časopis České arteterapeutické asociace se zaměřením na expresivní terapie (arteterapie, muzikoterapie, dramataterapie) -- Časopis České arteterapeutické asociace se zaměřením na arteterapii, artefiletiku, muzikoterapii a dramaterapii. -- ISSN : 1214-4460.
Artikl : kulturní měsíčník  . -- Roč. 1, č. 1 (leden 2014)-. -- Praha : Media4free, 2014-. -- svazků ; 27 cm. -- ISSN : 2336-2405.
Arval life : magazín pro zákazníky společnosti Arval CZ  . -- Č. podzim (2007)-. -- Praha : Astron studio CZ, 2007-. -- 2011-2012 Praha : Mediaforce. -- 2013- Praha : Arval CZ :. -- 30 cm ; svazků ;. -- Další podnázev: firemní magazín společnosti Arval CZ.
ASB = architektura - stavebnictví - bydlení  . -- Roč. 1, č. 1 (2004)-. -- Praha : Jaga Media, 2004-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev v tiráži: revue českého stavebnictví. -- ISSN : 1214-7486.
Aspen review : Central Europe  . -- Vol. 1, no. 1 (fall 2012)-. -- Praha : Aspen Institute Prague, 2012-. -- svazků ; 24 cm. -- Anglické vydání, vydáváno též v češtině a polštině. -- No. 1-3/2013 na www.aspeninstitute.cz. -- ISSN : 1805-6806.
Assistance news : cestování - zdraví - automobily - domov & rodina  . -- Č. 1 (zima 2009)-. -- Praha : Europ Assistance, 2009-. -- 30 cm ; svazků ;.
Astorník  . -- [Ústí nad Labem] : Astorie a.s., [2007?]-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Podnázev od roku 2014: časopis pro klienty.
Astronews : magazín o digitálních technologiích a tištěné komunikaci  . -- Č. 1 (2006)-. -- Praha : Astron studio CZ, 2006-2012. -- 2015- Praha : Astron group ; Mediaforce ;. -- svazků ; 27 cm. -- Pro Astron group vydává Mediaforce.
Astronomie dnes : astronomický populárněvědecký časopis  . -- [Roč. 1, č. 1 (1992)]-roč. 5, č. 7 (1996); [roč.6, č. 0 (2004)]-. -- Prostějov : Soukromá astronomická observatoř, [1992]-. -- [2004?]- Žebrák : Vladislav Slezák - SAOmedia. -- 21-30 cm ; svazků ;. -- Časopis nevycházel v l. 1997-2003. -- Podnázev od r. 2004: zpravodaj hvězdárny Žebrák. -- Podnázev v r. 2007: zpravodaj hvězdáren Žebrák a Jindřichův Hradec. -- Časopis měl vycházet ve dvou mutacích: s programem hvězdárny Jindřichův Hradec a s programem hvězdárny Žebrák. -- Chybné uvádění ročníků. -- Resumé: Astronomický populárně vědecký časopis pro amatéry i profesionály. -- ISSN : 1211-3050.
Astropis : časopis pro astronomy amatéry  . -- Roč. 1, č. 1 (1994)-. -- Praha : Společnost Astropis, 1994-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev od r. 2008: časopis pro příznivce astronomie. -- Resumé: Astronomické dění u nás, informace, novinky, zajímavosti z astronomie. Originální astronomické články, nápady na pozorování. -- ISSN : 1211-0485.
Atheroreview  . -- 1 (2016)-. -- Brno : Facta Medica, s.r.o., 2016-. -- 27 cm ; svazků ;. -- ISSN : 2464-6555.
Atletika : časopis Českého atletického svazu  . -- Roč. [1] 21, č. 1 (1969)-. -- Praha : Olympia, 1969-. -- 1993-2001 Praha : Český atletický svaz. -- 2002- Praha : Česká atletika. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev dříve: časopis Československého svazu tělesné výchovy. - Podnázev od r. 1992: časopis České a Slovenské atletické unie. - Podnázev od r. 1993: časopis českých a slovenských atletů. - Podnázev od r. 1994: časopis českých atletů. - Podnázev od r. 1994/č.5: časopis Českého atletického svazu. -- Příloha: Atletika plus. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 16+8 s., 210/297. -- Resumé: Odborný tělovýchovný časopis. Je určen členům oddílu lehké atletiky a ostatním zájemcům o tento sport. -- ISSN : 0323-1364.
ATM  . -- Č. 5 (2007)-. -- Praha : Aeromedia, 2007-. -- svazků. -- ISSN : 1802-4823.
AUDI Magazín  . -- Č. 1 (zima 1995/1996)-. -- Praha : agentura AC&C Public Relations, 1995-. -- 1996-1997 Praha : Panorama Publishing. -- 1998-2001 Praha : Astron studio. -- 2002-2003 Praha : Astron Media. -- 2004-2011 Praha : Astron studio CZ. -- 2011- Praha : Mediaforce. -- 28-30 cm. -- Podnázev do r. 2008: náskok díky technice. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 100 s., 210/297. -- Resumé: Oficiální čtvrtletní magazín VW/AUDI Importeura k podpoře prodeje vozů AUDI v ČR, nár. zastoupení Import Volkswagen Group. -- ISSN : 1211-9857.
Auditor : časopis Komory auditorů České republiky  . -- Roč. 1, č. 1 (1994)-. -- Praha : Infomedia, 1994-. -- [199-]- Praha : Komora auditorů České republiky. -- 30 cm. -- Podnázev: aktuality-informace z komory-stanoviska, názory, diskuse-nabídka vzdělávacích akcí-auditorské postupy-vybrané účetní problémy-daňová a právní problematika-informace ze zahraničí. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 26+4 s., 210/297. -- Resumé: Auditorská činnost, ověřování účetnictví hospodářských subjektů, jejich majetku a daňového poradenství. Časopis současně je komunikačním prostředkem mezi Komorou auditorů ČR a auditory, kteří jsou v seznamu fyzických a právnických osob vedeného Komorou. -- ISSN : 1210-9096.
Aukční katalog č. ...  . -- České Budějovice : Aukční síň Procházka-Trans Ars, [1996]-. -- svazků. -- Výpustka ... v názvu nahrazuje číslo katalogu, poř. č. aukce. -- V podnázvech je uveden datum a místo konání aukce. -- Průběžné číslování. -- Změna v názvu vydavatele: Aukční síň Procházka spol. s.r.o.
Aukční katalog : Česká numismatická společnost, pobočka v Hradci Králové  . -- Hradec Králové : Česká numismatická společnost, pobočka v Hradci Králové, [199-]-. -- svazků ; 21 cm.
Aura musica : časopis pro sborovou tvorbu, hudební teorii a pedagogiku = international journal of choir writing, music pedagogy and music theory  . -- Č. 1 (2012)-. -- Ústí nad Labem : PF UJEP, katedra hudební výchovy, 2012-. -- 25 cm. -- Notové přílohy. -- Některé notové příl. zpracovány samostatně. -- ISSN : 1805-4056.
Aura : informace o epilepsii  . -- Praha : Společnost "E", [1991]-. -- svazků ; 21 cm.
Auriga : zprávy Jednoty klasických filologů  . -- Praha : KLP-Koniasch Latin Press, [1992]-. -- 2011- Praha : Jednota klasických filologů. -- svazků ; 21 cm. -- Jednotlivé sv. mají ISBN, od roč. 55 (2013) uvedeno pouze ISSN. -- ISSN : 1211-3379.
Auspicia : recenzovaný časopis pro otázky společenských věd  . -- Roč. 1, č. 1 (2004)-. -- České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2004-. -- svazků. -- Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních studií jihočeská pobočka české společnosti pro politické vědy. -- Změna podnázvu: recenzovaný neimpaktovaný časopis zaměřený na oblast společenských věd: od r. 2008-2009 -- recenzovaný časopis pro oblast společenských a humanitních věd: od r. 2010-. -- ISSN : 1214-4967.
Auta : svět na kolech  . -- Č. 1 (2008)-. -- Praha : Egmont ČR, 2008-. -- svazků ; 28 cm. -- Podnázev od č. 7/2010: fantastický svět na kolech. -- ISSN : 1803-5108.
Auto dnes : magazín o autech, technice a penězích  . -- Číslo 1 (8.března 2016)-. -- Praha : Mafra, 2016-. -- 29 cm.
Auto motor a sport Classic  . -- Roč. 1, jaro/léto (2007)-. -- Praha : Motor-Presse Bohemia, [2007]-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1802-3800.
Auto motor a sport pro ženy  . -- Roč. 1, č. 1 (2005/2006)-[2007], 2013-. -- Praha : MOTOR-PRESSE BOHEMIA, 2005-. -- svazků. -- Samostatná příloha k: Auto motor a sport. -- ISSN : 1801-4631.
Auto motor a sport : auto magazín  . -- [Roč. 6], č. 6 (1998)-. -- Praha : Motorpress Praha, 1998-. -- 2000- Praha : Motor-Presse Bohemia. -- svazků ; 28 cm. -- Podnázev od č. 7/2012: nezávislý - kritický - fascinujíc. -- Další podnázev v r. 2014: dlouhodobě nejčtenější motoristický měsíčník v České republice. -- ISSN : 1212-1355.
Auto sport magazín : to nejzajímavější z automobilových závodů a z pestrého světa kolem nich  . -- Ročník I, číslo 1 (červen 2016)-. -- Praha : Amicus Certus 3000, s.r.o., 2016-. -- 30 cm. -- ISSN : 2464-7845.
Auto tip klassik : speciál : magazín o veteránech a youngtimerech  . -- Č. 1 (léto 2012)-. -- Praha : Ringier Axel Springer CZ, 2012-. -- svazků ; 29 cm. -- Chybné ISSN 1210-1087 a ev. č. 5522 chybně uváděné v tiráži patří časopisu: "Auto Tip". -- ISSN : 1210-1087.
Auto Tip : čtrnáctideník o motorismu  . -- Roč. 1, č. 1 (1991)-. -- Praha : Automedia, 1991-. -- [2002]-2011 Praha : Axel Springer Praha. -- 2011-2014 Praha : Ringier Axel Springer CZ. -- 2014- Praha : Czech News Center. -- svazků ; 35 cm. -- Resumé: Čtrnáctideník o motorismu patřící do skupiny časopisů Auto BILD. -- ISSN : 1210-1087.
Auto 7 : nový automobilový týdeník  . -- Roč. 1, č. 1 (2004)-. -- Praha : Motor-Presse Bohemia, 2004-. -- 2015- Praha : Motormedia Bohemia, s.r.o. -- 29-30 cm. -- Podnázev v r. 2006: nejaktuálnější automobilové novinky. -- Podnázev od r. 2009: více testů, rad, tipů a doporučení. -- Další podnázev: vše kolem aut vašima očima. -- Podnázev od června 2015: spolehlivý průvodce světem aut - rady, testy, zábava. -- Od června 2015 neuváděn ročník. -- ISSN : 1214-6781.
Autobox : inzertní časopis : čtrnáctideník pro motoristickou inzerci : autobazary - autosalony - autovrakoviště - agrobazary - motosalony - stavební stroje - servisy  . -- [Roč. 1, č. 1 (1995)]-. -- Pardubice : Autobox, [1995]-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev: časopis pro motoristickou inzerci. -- Podnázev v r. 2004: inzertní čtrnáctideník pro Česko a Slovensko. -- Podnázev od r. 2005: motoristický inzertní čtrnáctideník. -- Podnázev od r. 2011: inzertní motoristický čtrnáctideník. -- ISSN : 1211-4448.
Autocesty : revue informací pro všechny, kdo cestují na čtyřech i dvou kolech  . -- Roč. 1, č. 1 (2005)-. -- Praha : Amicus Certus 3000, 2005-. -- svazků ; 27-30 cm. -- Informace o časopise pocházejí z registrace MK ČR. -- Přestávka ve vydávání od č. 2/2014 do č. zima/2016. -- ISSN : 1801-2078.
AutoExpert : časopis profesionálů v autoopravárenství : technika - autodílna - obchod  . -- Roč. 1, č. 1 (1995)-. -- Praha : Vogel Publishing, 1995-. -- [199-]- Praha : AutoPress. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev od roku 1999: nezávislý časopis profesionálů v autoopravárenství. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 48+16+4 s., 210/297. -- Resumé: Časopis profesionálů v oblasti autoopravárenství. -- ISSN : 1211-2380.
Autoforum : exkluzivní motoristický magazín  . -- Roč. 1, č. 1 (listopad 1998)-. -- Praha : Ehrlich 63, 1998-. -- 2000-2001 Praha : Moto-Public a KM-Publicity. -- 2002-2003 Praha : Axel Springer. -- 2004 Praha : Moto Public. -- 2005- Praha : MotorCom. -- svazků ; 30 cm. -- Od r. 2002 změna podnázvu: automobilový měsíčník. -- Podnázev v tiráži od r. 2004?: automobilový dvouměsíčník. -- Vydává: Moto Public Antonín Matějka ve vydavatelství MotorCom s.r.o. -- ISSN : 1212-351X.
Automa : odborný časopis pro automatizační techniku  . -- Roč. 0, č. 0 (srpen 1994)-. -- Praha : FCC public, 1994-. -- 2014- Praha : Automa. -- svazků ; 30 cm. -- Od roč. 14 (2008) č. 1. obálkový podnázev: časopis pro automatizační techniku. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 40+4+4 s., 210/297. -- Resumé: Odborné periodikum pro automatizační techniku. -- ISSN : 1210-9592.
Automatika : trendy v automatizaci a průmyslové robotice  . -- 1. ročník, číslo 1/2016-. -- Brno : Vydavatelství Nová média, s.r.o., 2016-. -- 30 cm. -- Podnázev v tiráži: specializovaná příloha strojírenského magazínu Konstruktér. -- ISSN : 2464-7179 ISSN (chybné) 1805-8590.
Automobil industry : specializovaný časopis pro dodavatele a subdodavatele automobilového průmyslu : pro výrobce a dodavatele - for carmakers and subcontractors - für Hersteller und Zulieferer  . -- Brno : Infocube, [2005]-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1802-5196.
Automobil revue : technický měsíčník  . -- Roč. 0, č. 1 (1990)-. -- Praha : Unipress, 1990-. -- 2003-2003 Praha : BertelsmannSpringer CZ. -- 2004-2007 Praha : Springer Media CZ. -- 2008- Praha : Business Media CZ. -- svazků ; 30 cm. -- Na obálce pod názvem: vychází od roku 1957. -- Od listopadu 1990 do března 1991 vycházely tituly "Automobil" a "Automobil revue" souběžně. -- Ev. č. 5546 patří časopisu: "Automobil revue. Praha, UNIPRESS" a ev. č. 18159 patří časopisu: "Automobil revue. Praha, Business Media CZ". -- Rozsah a rozměry pro registraci: 64+4 s., 210/297. -- Pokračuje ročníkování z předchozího titulu: Automobil. -- Resumé: Technický měsíčník pro pracovníky v oboru konstrukce a výroby automobilů, motocyklů a traktorů. Časopis o automobilech, motocyklech a dění kolem nich. -- ISSN : 1211-9555.
AutoProfi : časopis podnikatelů a profesionálů v motorismu  . -- Roč. 1, č. 1 (1993)-. -- Praha : Eurostudio, 1993-. -- 1994-2001 Praha : Automedia. -- 2001-2011 Praha : Axel Springer Praha. -- 2011-2014 Praha : Ringier Axel Springer CZ. -- 2014- Praha : Czech News Center. -- svazků ; 29-30 cm. -- Od č. 1(1998) podnázev: časopis profesionálů v motorismu. -- Podnázev v tiráži: měsíčník motoristů. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 48+4 s., 210/297. -- Od r. 1996 uváděn ročník (roč. 4). -- Resumé: Časopis určený nejen pro profesionály motoristického sportu a motorismu vůbec. -- ISSN : 1210-7441.
Autor in : magazín OSA nejen pro autory  . -- Praha : OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, [2009]-. -- 27 cm.
Autoservis : odborný magazín pro profesionály v autoopravárenství  . -- Č. 3 (2012)-. -- Praha : IBS motorpress, 2012-. -- svazků ; 30 cm. -- Od č. 7 (2014) obálkový podnázev: odborný magazín pro ty, kteří o autech chtějí vědět něco navíc. Od č. 7 (2014) podnázev v tiráži: odborný časopis pro profesionály v autoopravárenství. Změna podnázvu od r. 2015: magazín pro autoopravárenství a aftermarket. -- ISSN : 1805-3025.
Autosport & Tuning : měsíčník pro motoristy  . -- Roč. 1, č. 1 (1999)-. -- Praha : Bohemia Auto Tuning, 1999-. -- svazků. -- Vychází ve spolupráci s vydavatelstvím Auto Verlag Schwabach. -- Další podnázev: novinky, sport tuning, rally, inzerce, adresář, soutěž. -- Podnázev od r. 2006: časopis českého tunera. -- ISSN : 1212-3773.
Auto4Drive : trendy car magazine : dvouměsíčník  . -- Roč. 1, č. 1 (květen-červen 2010)-. -- Praha : Affinity Media, 2010-. -- svazků ; 28 cm. -- Název od č. 5/2011: AutoforDrive. -- ISSN : 1804-3232.
Auto/moto/pneu servis : bulletin/zpravodaj pro autoservisy, pneuservisy a distributory dílů : pro majitele a vedoucí pracovníky z oboru prodeje a servisu vozidel a distribuce dílů  . -- 1/2017-. -- Turnov : Akadea s.r.o., 2017-. -- 30 cm. -- Chybné ISSN 1802-1468 patří časopisu: "PneuServis (Turnov)". -- Evidenční číslo 16524 patřilo dříve časopisu: "PneuServis (Turnov)". -- ISSN : 1802-1468.
AV News : svět prezentačních technologií  . -- [Roč. 1, č.1 (1996)]-. -- Praha : AV Media, [1996]-. -- svazků ; 30 cm. -- Změna podnázvu: svět komunikace obrazem - magazín společnosti AV Media. -- Změna periodicity: 4x ročně od r. [2011?].
AVD revue : revue pro společnost a umění : literární magazín  . -- Praha : Radan Kapucián, [2005]-. -- svazků ; 42 cm, složeno na 21 cm. -- Podnázev: literární magazín. -- Podnázev od r. 2013: magazín populárně-naučný pro společnost a umění. -- ISSN : 1801-5220.
A2 : kulturní čtrnáctideník  . -- Roč. 5, č. 1 (2009)-. -- Praha : Kulturní týdeník A2, 2009-. -- 2010- Praha : A2. -- svazků ; 42-43 cm. -- ISSN : 1803-6635 ISSN (chybné) 1801-4542.
A-Z elektro : specializovaný odborný časopis  . -- Roč. 1, č. 0 (prosinec 2009)-. -- Praha : Giversdon, 2009-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1805-1073.
A/Věda a výzkum  . -- Roč. 1, č. 1 (2017)-. -- Praha : Středisko společných činností AV ČR v.v.i., 2017-. -- ISSN : 2533-784X.

[^] [A][B][C][D][E][F][G][H][CH][I][J][K][L][M][N][O][P][Q][R][S][T][U][V][X][Y][Z][0-9] [^]

Babický občasník  . -- Babice : Obecní úřad Babice, 2011-. -- svazků ; 30 cm. -- Popsáno podle: č. 2 (červen 2011).
Baby l'amour  . -- Listopad 2013-. -- Hovorčovice : Ondřej Holinka - Full Moon & Co., 2013-. -- svazků ; 24 cm. -- ISSN : 2336-1522.
Babylón : studentský list  . -- Roč. 1, č. 1 (únor 1992)-. -- Praha : Studentský spolek Klub, [1992]-. -- svazků. -- Změna vydavatele: Studentský spolek Babylon: od r. 199?. -- ISSN : 1211-4332.
Babylonský zpravodaj  . -- Č. 1/2015-. -- Babylon : OÚ Babylon, 2015-. -- 30 cm ; svazků ;.
Báječná školka : časopis pro všechny děti od 2 let  . -- Č. 10 (2009)-. -- Praha : Fragment, 2009-. -- svazků ; 29 cm. -- Změna podnázvu: časopis pro všechny děti od 3 let. -- ISSN : 1804-0829.
Báječné recepty : Paní domu speciál  . -- Č. 3 (2006)-. -- Praha : RF Hobby, 2006-. -- svazků ; 30 cm. -- Chybné ISSN 1213-4767 patří časopisu Paní domu. -- ISSN : 1213-4767.
Bălgari : spisanije za balgarite v Čechiji  . -- [Č. 1] (2002)-. -- Praha : Vazraždane, [2002]-. -- svazků ; 30 cm.
Bambule : zajímavosti, hádanky, soutěž a spousta dalších luštěnek  . -- 1/2016-. -- Praha : EP Line SE, 2016-. -- 30 cm ; svazků ;. -- ISSN : 2464-6415.
Bankovnictví : odborný časopis  . -- Roč. 1 [28], č. 1 (1993) [1966]-. -- Praha : Česká národní banka, 1993-. -- [1999]-2013 Praha : Economia. -- 2014- Praha : 4H production. -- svazků ; 28-30 cm. -- Podnázev od r. 2000: komerční bankovnictví - finanční služby - měnová politika. -- Podnázev v tiráži v roce 2002: měsíčník Hospodářských novin. -- Podnázev do r. 1996: odborný časopis pro praktickou činnost bank. -- Podnázev od r. 1999: měsíčník Hospodářských novin. -- Podnázev od r. 2006: měsíčník vydavatelství Economia. -- ISSN : 1212-4273.
Barbar! : jihočeské kauzy - jihočeské reportáže - jihočeské rozhovory - jihočeské holky  . -- Č. 1 (duben 2013)-. -- České Budějovice : Jan Štifter, 2013-. -- 2015- České Budějovice : Barbar, SE. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev od r. 2014: Jihočeský časopis; v tiráži: Jihočeský měsíčník. -- Od r. 2017 na titl. straně bez podnázvu. -- ISSN : 1805-7969.
Barbie : čti, hraj si, maluj a sni s Barbie  . -- Č. září 1997-. -- Praha : Egmont ČR, 1997-. -- svazků ; 28 cm. -- Bez podnázvu. -- ISSN : 1211-8389.
BarLife : časopis pro majitele, manažery a barmany gastronomických podniků  . -- Roč. 1, č. 1 (2004)-. -- Praha : Martin Kraut, 2004-. -- 2003- Praha : Linkman Media ,. -- svazků ; 31 cm. -- Podnázev od r. 2006: nejčtenější časopis mezi profesionály v gastronomii. -- Od roč. 7 (2010) č. 37. podnázev: B2B časopis pro restaurace, bary, kavárny a hotely. nejčtenější časopis v české. -- ISSN : 1802-2316.
Basic : základní a mateřská škola 3. tisíciletí  . -- Číslo 1 (květen 2015)-. -- Praha : Prospectea Česká republika, s.r.o., 2015-. -- 26 cm ; svazků ;. -- Údaj o periodicitě zjištěn v Evidenci periodického tisku ČR.
Basset telegraf  . -- [Č. 1 (199-)]-. -- Zadní Třebáň : Basset klub ČR, [199-]-. -- svazků ; 21 cm. -- Podnázev v tiráži: klubový zpravodaj Basset klubu ČR.
Baví mě žít : nejkrásnější den je ten dnešní!  . -- Ročník 1, 06/2017-. -- Praha : Burda Praha, spol. s r.o., 2017-. -- 28 cm. -- ISSN : 2570-5571.
Bazén & sauna : revue pro bazény, koupaliště, lázně, masérny, sauny, solária, vodoléčbu  . -- Roč. 3, č. 1 (1996)-. -- Praha : Studio K, 1996-. -- 2002-2005 Praha : Jiří Kouba. -- 2006- Praha : Aqua Viva. -- svazků ; 30 cm. -- Pův. podnázev v r. 1996: revue pro sauny, bazény, koupaliště, lázně, solária, masérny a vodoléčbu. -- Podnázev v tiráži: revue pro sauny, bazény, solária, koupaliště, lázně, vodoléčbu, masérny a příbuzné obory. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32+4 s., 210/297. -- Časopis je mediálním partnerem Asociace bazénů a saun ČR (ABAS). -- Resumé: Dvouměsíčník pro sauny, bazény, koupaliště, lázně, solária, vodoléčbu a příbuzné obory. Časopis je určen laické i odborné veřejnosti. -- ISSN : 1211-541X.
BB Centrum review  . -- Č. 1 (2004)-. -- Praha : Passerinvest Group, 2004-. -- 2013- Praha : Corporate Publishing. -- 30-42 cm ; svazků ;.
Be the best : magazín českých nejlepších  . -- Léto 2009-. -- Praha : C.O.T. media, 2009-. -- 30 cm. -- ISSN : 1804-2910 ISSN (chybné) 1214-6315.
BeActive : více pohybu, více štěstí  . -- Praha : Burda Praha, spol. s r.o., 2016-. -- 27 cm ; svazků ;. -- ISSN : 1213-757X.
Beauty & nails : průvodce profesionálním světem krásy  . -- Leden-únor 2017-. -- Praha : European Beauty Distribution, a.s., 2017-. -- 28 cm. -- ISSN : 2533-4859.
Bečovský zpravodaj : informační list Obecního úřadu Bečov a přilehlých obcí Milá a Zaječice  . -- Bečov : Obecní úřad Bečov, [2012]-. -- 30 cm ; svazků ;.
Béda : školní časopis základní školy Bedřicha Smetany v Lanškrouně  . -- Lanškroun : Základní škola, [2016?]-. -- svazků ; 30 cm. -- Průběžné číslování.
Bedrník : časopis pro ekogramotnost  . -- [Roč. 1, č. 1 (2003)]-. -- Horní Maršov : SEVER, [2003]-. -- svazků ; 30 cm. -- Vydává: Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER pro Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina. -- ISSN : 1801-1381.
Bedřichovský občasník  . -- Bedřichov : Obecní úřad, [2007?]-. -- 30 cm. -- V letech 2015-2016 nevycházel.
Běhej : běžecké stránky psané běžci  . -- Roč. 1, č. 1 (prosinec 2008)-. -- Praha : Behej.com, 2008-. -- svazků ; 27 cm. -- ISSN : 1803-599X.
Bechtěrevik : informační občasník Klubu bechtěreviků  . -- Č. 1 (1991)-. -- Praha : Klub bechtěreviků - Revmatologický ústav, 1991-. -- svazků ; 21 cm. -- Průběžné číslování. -- Podnázev: informační měsíčník Klubu bechtěreviků. - Podnáz.: Informační časopis Klubu bechtěreviků. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 142/210. -- Resumé: Informační občasník Klubu bechtěreviků.
Bechyňský Městský Zpravodaj  . -- 1998-. -- Bechyně : Městský úřad, 1998-. -- svazků. -- Vydavatel: Město Bechyně. -- Název v Evidenci periodického tisku MK ČR a v tiráži: Městský zpravodaj.
Ben já Mína : mezi skřítky  . -- 1. číslo (1. října 2016)-. -- Praha : Junák - český skaut, 2016-. -- 30 cm. -- ISSN : 2533-4476.
Benešovské ozvěny : informační zpravodaj obce Benešov nad Černou  . -- [prosinec 2006]-. -- [Benešov nad Černou : s.n.], 2006-. -- 2007- Benešov nad Černou : Obec Benešov nad Černou. -- svazků. -- Změna podnázvu: informační občasník obce Benešov nad Černou: od r. 2007 měs. 5-. -- Vydavatel: Obec Benešov nad Černou: od r. 2007 měs. 5-.
Benický dostavník : časopis městské části Praha-Benice  . -- Duben 2016-. -- Praha : MČ Praha-Benice, 2016-. -- 30 cm ; svazků ;.
Besednický zpravodaj : informační zpravodaj Obecního úřadu v Besednici  . -- 1997-. -- [Besednice : Obecní úřad], 1997-. -- svazků. -- Číslování roč. od r. 1999 roč. 2. -- Průběžné číslování. -- Změna podnázvu: informační zpravodaj Úřadu městyse Besednice: od roč. 12 r. 2007-roč. 17 r. 2012 -- informační zpravodaj městyse Besednice: od roč. 18 r. 2013-. -- U roč. 5 chybně uveden rok (2001, správně 2002) i číslo (5, správně 6), v dalších letech na chybné číslování navazují. -- Chybné číslování ročníků od r. 2006 (roč. 11, správně 9), v dalších letech na tuto chybu navazují. -- V roce 2014 časopis nevyšel.
Besedník : Kravařské noviny  . -- [Č. 1 (199-)]-. -- Kravaře : Městský úřad, [199-]-. -- [199-]-[200-] Kravaře : Kulturní středisko zámek Kravaře. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev od r. 2008: noviny města Kravaře. -- Podnázev od r. 2012: zpravodaj města Kravaře. -- Podnázev v tiráži: měsíčník pro ekonomiku, kulturu a sport v Kravařích.
Beskydy : zpravodaj chráněné krajinné oblasti  . -- [Roč. 1, č. 1 (2005)]-. -- Rožnov pod Radhoštěm : ZO ČSOP Salamandr, [2005]-. -- svazků ; 30 cm. -- Vydáváno ve spolupráci se Správou CHKO Beskydy.
Beskydy = The Beskids bulletin  . -- Vol. 1, no. 1 (2008)-. -- Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008-. -- 2010- Brno : Mendelova univerzita v Brně. -- svazků ; 21-25 cm. -- ISSN : 1803-2451.
Betlemář  . -- Roč. 1, č. 1 (2006)-. -- Praha : Spolek českých betlemářů, 2006-. -- svazků ; 21 cm. -- Průběžné číslování.
Betlémská hvězda  . -- Klobouky u Brna : Diakonie ČCE - středisko Betlém, [2003]-. -- 21 cm ; svazků ;.
Betlémská hvězda : zpravodaj jihočeských betlémářů  . -- 1995-. -- Jindřichův Hradec : Jihočeská pobočka Českého sdružení přátel betlémů, 1995-. -- svazků. -- Časopis vydáván ve spolupráci s Okresním muzeem v Jindřichově Hradci. -- Průběžné číslování.
Betlémy a betlemáři  . -- Roč. 1, č. 1 (1990/91)-. -- Třebechovice pod Orebem : České sdružení přátel betlémů (Muzeum betlémů) ; 1990-. -- svazků : obr., fotogr ; 20 cm. -- Průběžné číslování. -- Změna podnázvu: časopis Českého sdružení přátel betlémů ve Světové betlemářské federaci v Římě; Časopis Českého sdružení betlémů o.s. člena Světové federace betlemářů se sídlem v Říme (od r.2013). -- Přestávky ve vyd.: 1991/1992. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 16+4 s., 150/200. -- Resumé: Časopis se věnuje betlemářství v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Má pomoci k obnovení betlemářských tradic v našem národě, přispět k zveřejňování pramenných materiálů jako nezbytných podkladů pro odborné studie.
Beton : technologie - konstrukce - sanace  . -- Roč. 1, č. 1 (2001)-. -- Praha : Česká betonářská společnost, 2001-. -- [200-]- Praha : Beton TKS. -- svazků ; 30 cm. -- Časopis je nástupcem časopisů Beton a zdivo a Sanace. -- Beton TKS vydává pro: Svaz výrobců cementu a vápna Čech, Moravy a Slezska, Svaz výrobců betonu ČR, Českou betonářskou společnost ČSSI a Sdružení pro sanace betonových konstrukcí. -- Souběžný název a podnázev v tiráži: Concrete : technology - structures - rehabilitation. -- ISSN : 1213-3116.
Betynka : časopis pro maminky  . -- Roč. 1, č. 0, prosinec (1992)- roč. 8, č. 12 (1999); Roč. 1, č. 1 (leden 2000)-. -- Praha : Betty, 1992-. -- 2000-2014 Praha : Burda Praha. -- 2014- Praha : Mladá fronta. -- svazků ; 29 cm. -- Od č. 1 (2011) speciální příloha zvratmo: Betty. -- Podnázev od r. 2007: časopis pro celou rodinu. -- Podnázev od r. 2011: časopis pro mámy a táty, kterým na dětech záleží!. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 80+4 s., 225/285. -- Roč. 7, č. 12 (1998) a Roč. 8, č. 1 (1999) vyšly společně. -- Resumé: Časopis pro mladé maminky, péče o děti do 12 let, vztahy mezi rodiči a dítětem, výchova, vývoj, zdraví. -- ISSN : 1212-0480.
Beverage & gastro : alkoholické a nealkoholické nápoje, gastronomie, vybavení gastroprovozů, zábava  . -- [Roč.1, č. 1 (2001)]-. -- Praha : Wagner Press, [2001]-. -- 2012- Praha : WPremium event. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev od r. 2004: alkoholické a nealkoholické nápoje, gastronomie, vybavení provozoven, zábava. -- Podnázev od r. 2006: alkoholické a nealkoholické nápoje - gastronomie - vybavení provozoven - cestování - životní styl. -- ISSN : 1213-4627.
Bezdružický zpravodaj : zpravodaj obecního úřadu v Bezdružicích  . -- Č. 1 (1981)-. -- Bezdružice : Obecní úřad, 1981-. -- 21 cm ; svazků ;. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 10 s.
Bezpečnost a hygiena práce  . -- [Č. 1 (1949)]-. -- Praha : Práce, 1949-. -- 1998-2000 Praha : Codex Bohemia. -- 2001-2004 Praha : ASPI Publishing. -- 2005-2009 Praha : ASPI. -- 2009- Praha : Wolters Kluwer ČR. -- svazků ; 30 cm. -- V r. 1999 v lichých číslech časopisu šestnáctistránková monotematická příloha. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32+4 s., 210/297. -- ISSN : 0006-0453.
Bezpečnost jaderné energie = Bezpečnosť jadrovej energie = The Safety of nuclear energy  . -- Roč. 1, č. 1 (1993)-. -- Praha : Ústav jaderných informací, 1993-. -- [1993] Bratislava : Úrad jadrového dozoru SR. -- [2011]- Praha : Státní úřad pro jadernou bezpečnost ČR. -- svazků. -- Časopis vychází ve dvojčíslech 6x ročně. -- ISSN : 1210-7085.
Bezpečnost s profesionály  . -- Č. 1 (2011)-. -- Praha : KPKB ČR, 2011-. -- svazků ; 25 cm.
Bezpečnostní teorie a praxe = Security theory and practice  . -- Č. 1 (2006)-. -- Praha : Ministerstvo vnitra ČR, 2006-. -- svazků ; 24 cm. -- Vydáváno ve spolupráci s Policejní akademií České republiky. -- Zvláštní č. popsána monograficky: Analýza bezpečnostních rizik společnosti a jejich transfer do teorie bezpečnostních systémů. -- Zvláštní č. popsána monograficky: Identifikace a reflexe rizik společenské praxe jako teoretický základ pro rozvoj policejních služeb : výstupy vědeckovýzkumné činnosti realizované v rámci Výzkumného záměru Policejní akademie ČR v Praze v roce. -- ISSN : 1801-8211.
Bike : zážitky - fascinace - testy  . -- Č. 1 (2012)-. -- Praha : Motor-Presse Bohemia, 2012-. -- 2015- Praha : Motormedia Bohemia s.r.o. -- svazků ; 28 cm. -- (Active sport). -- Variantní název Bike + Peloton od č.4/2013. -- ISSN : 1805-6105.
Bílé Karpaty : časopis moravsko-slovenského pomezí  . -- Roč. 1, č. 1 (leden 1996)-. -- Uherské Hradiště : Společnost pro trvale udržitelný život, regionální pobočka Bílé Karpaty ; Veselí nad Moravou : Český svaz ochránců přírody, základní organizace Bílé Karpaty, 1996-. -- [200-]-[200-] Trenčín : Centrum environmentálnych aktivít. -- 2001- Veselí nad Moravou : Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty. -- svazků ; 30 cm. -- V r. 2001 vydávají: Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty o.p.s., Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Bílé Karpaty (Veselí nad Moravou), Regionální pobočka Společnosti pro trvale udržitelný život Bílé Karpaty (Uherské Hradiště) a Centrum environmentálných aktivít (Trenčín). -- Vydáno ve spolupráci s CHKO Biele Karpaty (Nemšová) a Správou CHKO Bílé Karpaty (Luhačovice). -- Rozsah a rozměry pro registraci: 24+4 s., 210/297. -- ISSN : 1211-3638.
Bílinský zpravodaj : měsíčník Bílinska  . -- [Roč. 1, č. leden (1990)]-. -- Bílina : Kulturní centrum Kaskáda, [1990]-. -- [200-]- Bílina : Městský úřad. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev: čtrnáctideník Bílinska.
Bílopotocké listy  . -- Č. červen (2000)-. -- Bílý potok : Obecní úřad, 2000-. -- 30 cm ; svazků ;.
Bílovický zpravodaj  . -- Bílovice nad Svitavou : Obecní úřad, [200-]-. -- 30 cm ; svazků ;.
Bio & natur : magazín zdravého životního stylu  . -- Dvůr Králové nad Labem : Bionatur.cz, [2008]-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev v tiráži: časopis o zdravém životním stylu, biopotravinách a přírodních produktech. -- Údaje o zahájení vydávání převzaty z internetu. -- Uváděno dvojí číslování: roční i průběžné.
Biograf : časopis pro biografickou a reflexivní sociologii  . -- Č. 7 (1996)-. -- Praha : Josef Alan, 1996-. -- 1996-[199-] Praha : Zdeněk Konopásek. -- [199-]-2006 Praha : Virtuální institut. -- 2007- Praha : Časopis Biograf. -- svazků ; 21 cm. -- Průběžné číslování. -- Podnázev: časopis nejen pro biografickou a reflexivní sociologii -- časopis pro kvalitativní výzkum. -- ISSN : 1211-5770.
Biologia plantarum : international journal published by the Institute of experimental botany, Academy of sciences of the Czech republic  . -- Tom. 1, Nr. 1 (1959)-. -- Praha : Ústav experimentální botaniky AV ČR, 1959-. -- svazků ; 25 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 160+4 s., 175/250. -- Změna signatury: ČB4.727: od r. 2000. -- ISSN : 0006-3134.
Biologie, chemie, zeměpis : Časopis pro výuku přírodovědných předmětů na základních a středních školách  . -- Roč. 1, č. 1 (1992)-. -- Praha : SPN, 1992-. -- svazků ; 21 cm. -- Podnázev: časopis pro výuku na základních a středních školách. -- ISSN : 1210-3349.
Biom : odborný časopis a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu  . -- [Č. 1 (1997)]-. -- Praha : České sdružení pro biomasu, [1997]-. -- svazků. -- ISSN 1801-2655 se vztahuje k elektronické verzi časopisu. -- Podnázev v tiráži: odborný časopis a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu CZ Biom. -- Podnázev: čtvrtletník o energii, co roste. -- Podnázev: časopis o energii, co roste. -- Informace o časopise pocházejí z: http://stary.biom.cz/biom/biom1.html. -- Do poloviny roku 2005 průběžné číslování. -- ISSN : 1801-4038.
Biomedical papers of the Faculty of Medicine of Palacký University, Olomouc Czech Republic  . -- [Vol. 145, No. 1 (2001)]-. -- Olomouc : Palacký University, [2001]-. -- ISSN : 1213-8118 ISSN (zrušené) 0862-481X.
Bioprospect : bulletin Biotechnologických společností v České republice a Slovenské republice  . -- Roč. 1, č. 1 (1991)-. -- Praha : Biotechnologická společnost, 1991-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev: bulletin Biotechnologické společnosti. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 20+4 s., 210/297. -- Č. 4 (1998) a č. 1 (1999) vyšla v jednom svazku jako dvojčíslo. -- ISSN : 1210-1737.
Biorevue : průvodce světem bio  . -- Č. 11 (listopad 2013)-. -- Praha : Joalis, 2013-. -- svazků ; 28 cm. -- ISSN : 2336-1808.
Biotherapeutics  . -- Roč. 1, č. 1 (2011)-. -- Praha : Edukafarm, 2011-. -- svazků ; 30 cm. -- Chybné ISSN patří časopisu Edukafarm medi news. -- ISSN : 1805-1057 ISSN (chybné) 1213-9866.
Biotronika  . -- Číslo 1 (2016)-. -- Praha : Tomáš Pfeiffer, 2016-. -- 30 cm ; svazků ;.
Bítovčický čtvrtletník  . -- Č. 1 (2007)-. -- Bítovčice : Obecní úřad, 2007-. -- 21 cm.
Bitozeveský zpravodaj : obec Bitozeves - Nehasice - Tatinná - Vidovle  . -- 2016/01-. -- Bitozeves : OÚ Bitozeves, 2016-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Podnázev v tiráži: periodický tisk územního samosprávného celku.
Biuletyn Euroregionu Glacensis  . -- Rychnov nad Kněžnou : Euroregion Glacensis, [2006]-. -- svazků ; 30 cm. -- Vydává Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis ve spolupráci s Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Glacensis. -- Údaje o zahájení vydávání převzaty z: http://www.euro-glacensis.cz. -- Zpravodaj vychází v samostatné české a polské jazykové mutaci.
Blatenská Blatka : zpravodajský čtvrtletník Blatenska : Blatno, Bečov, Hrádečná, Květnov, Mezihoří, Radenov, Šerchov, Zákoutí  . -- Blatno : Obecní úřad Blatno, [2011]-. -- 30 cm ; svazků ;.
Blatenské listy : nezávislé periodikum Občanského fóra Blatenska  . -- [Roč. 1, č. 1 (1990)]-. -- Blatná : Atis, [1990]-. -- svazků. -- Změna podnázvu: čtrnáctideník: od r. 1991-. -- Vydavatelé se mění. -- Sign.: ČB 3.437: r. 1990-1991. -- Změna sign.: ČA 505: r. 1992, zpětný návrat k: ČB 3.437: od r. 1993-. -- Dvojí číslování roč.. -- Příl.: Prácheň: č. 18 r. 1991 - č. 22. r. 1991. -- Zvl. vyd.: Listy o velké vodě na Blatensku: r. 2003: zpracováno jako monografické číslo seriálu.
Blatensko sobě : živě a nově  . -- [Roč. 1, č. 1 (2007)]-. -- Blatná : Svazek obcí Blatenska, [2007]-. -- svazků. -- Dříve časopis vycházel jako neprodejná příloha Blatenských listů. -- Průběžné číslování.
Blesk bydlení : dům, stavba, zahrada  . -- Ročník 1, číslo 2 (únor 2017)-. -- Praha : Czech News Center a.s., 2017-. -- 28 cm. -- ISSN : 2533-624X.
Blesk hobby : dům - zahrada - pěstujeme - chováme  . -- Roč. 1, č. 1 (2005)-. -- Praha : Ringier ČR, 2005-. -- 2010- Praha : Ringier Axel Springer CZ. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1801-3074.
Blesk komiks  . -- Ročník 1, číslo 01 (12/2015)-. -- Praha : Czech News Center a.s., 2015-. -- 26 cm ; svazků. -- U každého čísla karta s upoutávkou. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 2464-5400.
Blesk křížovky  . -- Praha : Ringier ČR, [2006?]-. -- 2010-2014 Praha : Ringier Axel Springer CZ. -- 2015- Praha : Czech News Center. -- 30 cm. -- Popsáno podle: Č. 1 (2006). -- ISSN : 1802-8920.
Blesk magazín  . -- Roč. 1, č. 1 (1992)-. -- Praha : Ringier ČR, 1992-. -- 2010-2014 Praha : Ringier Axel Springer CZ. -- 2014- Praha : Czech News Center. -- svazků ; 28-30 cm. -- Název od č. 27(2007): Blesk magazín TV. -- Podnázev od r. 2001 do r. 2007: TýV plus. -- Průběžné číslování titulu v kulatých závorkách. -- Periodikum je samostatně neprodejné. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 30+16+4 s., 200/297. -- Resumé: Společenský týdeník pro volný čas. -- ISSN : 1210-5341.
Blesk nedělní křížovky  . -- Č. 1 (listopad 2011)-. -- Praha : Ringier Axel Springer CZ, 2011-. -- 2015- Praha : Czech News Center. -- 32 cm.
Blesk pro ženy  . -- Roč. 1, č. 0 (2004)-. -- Praha : Ringier ČR a.s., 2004-. -- 2010-2014 Praha : Ringier Axel Springer CZ, a.s.,. -- 2014- Praha : Czech News Center a.s. -- 28-30 cm. -- Podnázev od r. 2010: nejprodávanější týdeník pro ženy. -- ISSN : 1214-6358.
Blesk TV mánie : nový časopis o zákulisí televizního světa  . -- Č. 2. března (2013)-. -- Praha : Ringier Axel Springer CZ, 2013-. -- 2014- Praha : Czech News Center. -- svazků ; 30 cm. -- Nepřesné číslování, přijímáno pod datem vydání. -- ISSN : 1805-8183.
Blesk Vaše recepty  . -- Praha : Ringier ČR, 2010-. -- 2010-2014 Praha : Ringier Axel Springer CZ. -- 2014- Praha : Czech News Center. -- svazků ; 25 cm. -- Ročníkováno od r. 2011. -- Chybné ISSN 1214-0724 patří časopisu Blesk extra. -- Další podnázev: čtenáři vaří čtenářům. -- ISSN : 1804-6738 ISSN (chybné) 1214-0724.
Blesk zdraví  . -- Č. 1 (2006)-. -- Praha : Ringier ČR, 2006-. -- 2010-2014 Praha : Ringier Axel Springer CZ. -- 2014- Praha : Czech News Center. -- svazků ; 28-30 cm. -- ISSN 1210-5333 se vztahuje k novinám Blesk. -- ISSN : 1802-3738 ISSN (chybné) 1210-5333.
Blesk - Čechy  . -- Roč. 1, č. 1 (1992)-. -- Praha : Ringier ČR, 1992-. -- 2010-2014 Praha : Ringier Axel Springer. -- 2014- Praha : Czech News Center. -- svazků ; 42 cm. -- Podnázev od 2.11.2007: vydání Čechy. -- Příl.: SO: Blesk na víkend. -- Příl. dříve: PO+ST: Servis extra (do r. 2000). -- Rozsah a rozměry pro registraci: 16 s., 297/420. -- Různé přílohy r. 2014-2016 uloženy zvlášť v obálkách v příruční polici u služby. -- Některé svazky obsahují samostatně neprodejné přílohy. -- ISSN : 1210-5333.
Blevický zpravodaj  . -- Blevice : Obecní úřad, [2014]-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Průběžné číslování.
Bloom's world  . -- Roč. 1, č. 1 (2013)-. -- Praha : Profi Press, 2013-. -- svazků ; 33 cm. -- Od ročníku V, čísla 1 (2017) vychází společně s titulem Floristika plus. Tištěno zvratmo. -- ISSN : 1805-8760.
Blučinský zpravodaj  . -- Blučina : Obec Blučina, [2013?]-. -- 21 cm ; svazků ;. -- Podnázev v tiráži: periodický tisk územního samosprávného celku.
Blue paper  . -- Č. 1 (2013)-. -- [Praha?] : Stars Communications, 2013-. -- 2014- Praha : Czechoslovak Models. -- 46 cm.
BMW Magazín  . -- [Č. 1] (2008)-. -- Praha : BMW Group Česká republika, [2008?]-. -- svazků ; 28-29 cm. -- Údaje o nakladateli a periodicitě ověřeny v Evidenci periodického tisku MKČR. -- ISSN : 0946-8390.
BMW revue  . -- Roč. 5, č. 1 (2002)-. -- Praha : TopStar, 2002-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev v tiráži dříve: čtvrtletník BMW Auto Clubu Praha. -- ISSN : 1213-2497.
Board  . -- [Roč. 1, č. 1 leden (1995)]-. -- Praha : HP Publishing, [1995]-. -- [199-]-[199-] Praha : Board magazine. -- svazků ; 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 52+4 s., 297/210. -- Resumé: Skateboarding, snowboarding, reportáže, rozhovory, aktuální informace z dané oblasti. -- ISSN : 1212-4680.
Bobří stopou  . -- Brno : Sdružení přátel Jaroslava Foglara, 1993-. -- svazků. -- Podnázev: zpravodaj SPJF: od č. 21 r. 1998. -- Od r. 2009 bez podnázvu. -- Průběžné číslování do roku 2008. -- Periodicita se mění.
Bodybuilding : nový časopis profilující naší fitness scénu  . -- 01/2017-. -- Plzeň : Jiří Hrdlička, 2017-. -- 30 cm. -- ISSN : 2570-5180.
Bohemia : Jahrbuch des Collegium Carolinum  . -- München : Robert Lerche, 1960-. -- 1971- München : R. Oldenbourg Verlag. -- Podnázev: Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder. -- Změna vydavatele: Collegium Carolinum. -- ISSN : 0523-8587.
Bohemiae occidentalis historica  . -- Ročník 1, číslo 1 (2015)-. -- Olomouc : ViaCentrum s.r.o., 2015-. -- 2015- Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni. -- 21 cm. -- Podnázev v tiráži: odborný časopis pro české dějiny s důrazem na západní Čechy a s přesahy do příhraničních regionů, zvláště do Bavorska. -- ISSN : 2336-7547.
Bohemica litteraria  . -- V 12 (2009),č. 1/2-. -- Brno : Masarykova univerzita, 2009-. -- svazků. -- Číslování sv. navazuje na předchozí titul. -- Chybné ISSN 0231-7818 patří titulu: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada literárněvědná (D). -- Svazky 12 (2009) a 13 (2010) vyšly jako dvojčíslo. -- Do r. 2010 mají jednotlivé sv. ISBN. -- ISSN : 1213-2144.
Bohemica Olomucensia  . -- Roč. 1, č. 1 (2009)-. -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2009-. -- svazků ; 25 cm. -- Tematické podnázvy se mění. -- Chybné ISSN 0231-634X uváděné v tiráži patří časopisu "Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica. Philologica". -- ISSN : 1803-876X ISSN (chybné) 0231-634X.
Böhmerwäldler Heimatbrief : Monatszeitschrift für den Heimatkreis Prachatitz  . -- Nr. 1.1948(Juni) - 100.1956; 1957 - 1973; Jg. 27.1974 -. -- Mindelheim : Böhmerwäldler Heimatkreis Prachatitz, 1948-. -- svazků. -- Vydavatel: Böhmerwäldler Heimatkreis Prachatitz.
Bohuňovický zpravodaj  . -- Roč. 1, č. 1 (2012)-. -- Bohuňovice : Obecní úřad, 2012-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Dříve jako: Pohledy.
Bochořský zpravodaj  . -- Č. 0 (2001)-. -- Bochoř : Obecní úřad, 2001-. -- 21-30 cm ; svazků ;.
Bochovský zpravodaj : zpravodaj OZ Bochov  . -- Bochov : Obecní úřad, [1978?]-. -- [2007]- Bochov : MěÚ Bochov. -- 30 cm ; svazků ;. -- Od roku 2014 bez podnázvu. -- Chybné ročníkování.
Bolatický zpravodaj : zpravodaj Obecního úřadu Bolatice  . -- Bolatice : Obecní úřad Bolatice, [1999]-. -- svazků ; 33 cm.
Bolest : časopis Společnosti pro studium a léčbu bolesti  . -- Roč. 1, č. 1 (1998)-. -- Praha : Tigis, 1998-. -- svazků ; 29 cm. -- Podnázev od r. 2002: časopis pro studium a léčbu bolesti. -- ISSN : 1212-0634.
Bon jour : Gernétic international  . -- Č. 1 (léto 2014)-. -- Praha : Media Advice, 2014-. -- svazků ; 21 cm.
Bondy magazín : nákupní a zábavní centrum v Mladé Boleslavi  . -- Praha : Euro Mall Centre Management, [200-]-. -- 2012- Praha : Bondy Centrum. -- 30 cm ; svazků ;.
Bonsaje a japonské zahrady : praktický průvodce pro pěstitele bonsají a tvůrce japonských zahrad  . -- Č. 1 (2005)-. -- České Budějovice : Jan Stropnický, 2005-. -- svazků. -- Vydavatel: Jan Stropnický. -- Chybné ISSN 1213-3078: č. 1 r. 2005. -- Průběžné číslování. -- Změna podnázvu: magazín pro pěstitele bonsají, tvůrce zahrad v japonském stylu, stavitele okrasných nebo koupacích jezírek a chovatele koi: od r. 2012-. -- ISSN : 1213-3078 1801-1683.
Bonus info : Informační občasník Odborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank a pojišťoven  . -- Praha : EURO AGENCY, 1994-. -- ISSN : 1210-8537.
Borotínský zpravodaj  . -- Borotín : Osvětová beseda : Obecní úřad : Farní úřad, 1992-. -- 2002-2006 Borotín : Obecní úřad. -- 2007- Borotín : Úřad Městyse Borotín. -- svazků. -- Chyba v číslování: r. 1999-2000: č. 60 2x, vynecháno č. 62, místo č. 65 listopad. -- Průběžné číslování.
Borovanský zpravodaj  . -- [Č. 1 (1993)]-. -- Borovany : Městský úřad, [1993]-. -- svazků. -- Podnázev: měsíčník města Borovan: od r. 2006-.
Borovské listy : zpravodaj zastupitelstva městyse Havlíčkova Borová  . -- Havlíčkova Borová : Úřad městyse, [200-]-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Podnázev od září 2012: zpravodaj městyse Havlíčkova Borová a osad Peršíkov a Železné Horky.
Borský zpravodaj : informace o dění v obci Bory  . -- Roč. 1, č. 1 (1995)-. -- Bory : Obecní úřad, 1995-. -- 29-30 cm ; svazků ;. -- V r. 2007 obnoveno vydávání.
Boršovský zpravodaj  . -- Č. 1 (1991); č. 1 (1999)-. -- Boršov nad Vltavou : Obecní úřad, 1991-. -- sv. -- Zpětný návrat k: Boršovský zpravodaj: od r. 1999-. -- Každé číslo má jiný název: od r. 2004. -- Název zvl. č.: Velikonoční zpravodaj: r. 1999-2003. -- Časopis vycházel v letech: 1991;1999-. -- Vydavatel: Obec Boršov nad Vltavou. -- Přestávka ve vydávání:R.1992-95.
Boskovický zpravodaj  . -- Č. 1 (1990)-. -- Boskovice : Městské kulturní středisko, 1990-. -- 2004- Boskovice : Městský úřad. -- svazků ; 21 cm. -- www.boskovice.cz.
Bosonožský zpravodaj  . -- [Roč. 1, č. 1 (1996)]-. -- Brno-Bosonohy : Úřad městské části Brno-Bosonohy, [1996]-. -- svazků ; 30 cm.
Botanika : informační a popularizační časopis  . -- Č. Prosinec (2013)-. -- Průhonice : Botanický ústav AV ČR, 2013-. -- svazků ; 30 cm. -- Informace o periodicitě převzaty z: www.ibot.cas.cz/botanika/. -- ISSN : 2336-2243.
Bouzovské noviny  . -- [Č. 1 (200-)]-. -- Bouzov : Obecní úřad, [200-]-. -- 30 cm ; svazků ;.
Božický zpravodaj : dvouměsíčník obce Božice  . -- Božice : Obec Božice, [2015]-. -- 30 cm. -- Dříve jako: Božické noviny.
Bramborářství : odborný časopis Ústředního bramborářského svazu České republiky  . -- Roč. 1, č. 1 (1993)-. -- Havlíčkův Brod : INTERES, 1993-. -- s. -- Vydavatel: Ústřední bramborářský svaz České republiky. -- ISSN : 1211-2429.
Brána  . -- [Roč. 38, č. 1 (2006)]-. -- Praha : Kodex, 2006-2010. -- 2011- Praha : Jiří Sedláček. -- svazků ; 25 cm. -- Chybné číslování roč. na titl. l. od r. 2012-. -- ISSN : 1803-828X.
Brands & stories : odborný časopis o značkách, konceptech obchodů a in-store komunikaci  . -- Č. 1 (2009)-. -- Hradec Králové : TAH, 2009-. -- [20--]- Praha : B & S Communicate. -- svazků ; 33 cm. -- Ev. č. 19047 patří časopisu: "Brands & stories. Hradec Králové, Tah." a ev. č. 19369 časopisu: "Brands&stories. Praha, B & S Communicate". -- Část textu tištěna zvratmo. -- Od r. 2012 časopis vychází ve dvou částech Brands a Stores. -- Podnázev od r. 2012: odborný časopis o značkách, konceptech obchodů a POP-marketingu. -- ISSN : 1804-2708.
Branecký zpravodaj  . -- Branka u Opavy : Obec Branka u Opavy, [20--]-. -- svazků ; 30 cm.
Braunoviny : měsíčník společností skupiny B.Braun pro ČR a SR : mesačník spoločností skupiny B.Braun pre ČR a SR  . -- [Č. 1 (2000)]-. -- Praha : B.Braun Medical, [2000]-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Podnázev od r. 2015: dvouměsíčník Skupiny B. Braun pro ČR a SR : Dvoumesačník Skupiny B. Braun pre ČR a SR. -- ISSN : 1801-0342.
Bravantický Brumla  . -- Bravantice : Obec Brabantice, [2015]-. -- 30 cm ; svazků ;.
Breast cancer news : časopis pro odborníky ve zdravotnictví  . -- Roč. 1, č. 1 (duben 2011)-. -- Praha : We Make Media, 2011-. -- 27 cm. -- ISSN : 1804-8218.
Breda & Weinstein  . -- Zima 2012-. -- Praha : Breda & Weinstein, 2012-. -- 25 cm ; svazků ;.
Brepta : časopis přátel rodinného a kulturního centra Nová Trojka  . -- Praha : Nová Trojka, [2007]-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Průběžné číslování.
Bridge : anglický časopis pro české středoškolské učitele a studenty angličtiny  . -- Roč. 1, č. 1 (1997)-. -- Prague : Expoprint, 1997-. -- 1997- [2000] Praha : Bridge. -- [2000]- Praha : Bridge Publishing House SE. -- svazků ; 27-30 cm. -- Podnázev od r. 2000: anglický časopis pro české studenty. -- Podnázev od r. 2001: anglický časopis pro studenty. -- Podnázev od r. 2009: the easy way to English. -- Podnázev v tiráži od r. 2009: monthly magazine for English language students. -- Další podnázev od září 2015: level B1-C1. -- Příl. CD k některým č.. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 20 s., 220/264. -- ISSN : 2464-496X.
British journal of dermatology : official journal of the British Association of Dermatologists : české vydání  . -- Roč. 1, č. 1 (květen 2013)-. -- Praha : AT Mediprint, 2013-. -- svazků ; 28 cm. -- ISSN : 1805-904X.
Brněnský metropolitan : informační noviny občanů statutárního města Brna  . -- Roč. 1, č. 2 (2005)-. -- Brno : Magistrát města Brna, 2005-. -- 41-42 cm ; svazků ;. -- Vydáváno ve spolupráci se Strategic Consulting.
Brno business & style : top styl magazín pro Brno  . -- Roč. 20, č. 1 (2012)-. -- Brno : CCB, 2012-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1805-3424.
Brno Studies in English  . -- Vol. 1, 1959-. -- Praha : SPN, 1959-. -- 1966-[1994?] Brno : Univerzita J.E. Purkyně. -- 1995- Brno : Masarykova univerzita. -- svazků ; 24-25 cm. -- (Spisy Filosofické fakulty University v Brně) (Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity = Studia minora facultatis philosophicae Universitatis Brunensis. Řada germanisticko-anglistická (K), ISSN 0231-5351) (Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada anglistická (S) = Studia minora facultatis philosophicae Universitatis Brunensis. Series anglica ISSN 1211-1791). -- Některé sv. mají vlastní tematické podnázvy. -- Roč. 18 obsahuje 6 volných l. (11 s.). -- Během vydávání se mění název edice; od vol. 35? mimo edici. -- Některé sv. mají ISBN. -- ISSN : 0524-6881.
Broumovské noviny : nezávislý časopis občanů Broumova a Broumovska  . -- Roč. 1, č. 1 (2004)-. -- Broumov : Evropa Union Broumov, 2004-. -- [20--]- Broumov : Město Broumov. -- 30 cm ; svazků ;. -- Podnázev od č. 6/2011: zpravodaj města Broumova. -- Dříve jako: Broumovský zpravodaj.
Brtnický zpravodaj  . -- Č. 1 (1984)-. -- Brtnice : Obecní úřad, 1984-. -- [2000]- Brtnice : Městský úřad. -- 30 cm ; svazků ;. -- Průběžné číslování. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 4-8 s., 210/297. -- Resumé: Zpravodaj občanů Brtnicka.
Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik  . -- 14/2009, (1-2)-. -- Brno : Masarykova univerzita 2009-. -- svazků ; 21 cm. -- Jednotlivé sv. mají ISBN. -- Roč. 14 vydán jako dvojčíslo. -- Číslování ročníku navazuje na předchozí titul. -- ISSN : 1803-7380.
Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache  . -- Jg. 1, Nr. 1/2 (2008)-. -- Brno : Masarykova univerzita, 2008-. -- svazků ; 21 cm. -- ISSN : 1803-4411.
Brýle & móda : společenský a odborný magazín  . -- Roč. 1, č. 1 (2011)-. -- Praha : Iva Production Agency, 2011-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1804-7866.
Bryonora : zpravodaj Brynologicko-lichenologické sekce ČBS  . -- [Č. 1 (1988)]-. -- Praha : Bryologicko-lichenologická sekce České botanické společnosti, [1988]-. -- [19--]-[200-] Průhonice : Botanický ústav AV ČR. -- sv. ; 20 cm. -- Průběžné číslování. -- Informace o časopise pocházejí z databáze ISSN a ze záznamu SVK Kladno. -- ISSN : 0862-8904.
Břest : zpravodaj obce  . -- Břest : Obec Břest, [2011]-. -- 30 cm ; svazků ;.
Březenský zpravodaj  . -- [Roč. 1], č. 1 (září 1996)-roč. 7, č. 17 (2002); roč. 7, č. 1 (únor 2008)-. -- Březno : Obecní úřad, 1996-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Vydávání přerušeno v l. 2003-2007. -- Do r. 2002 průběžné číslování.
Březina : obecní zpravodaj  . -- Roč. 1, č. 1 (2011)-. -- Březina : Obecní úřad, 2011-. -- 21 cm ; svazků ;. -- V Evidenci periodického tisku MK ČR titul evidován pod názvem: "Obecní zpravodaj Březina".
Březiněveský zpravodaj : měsíčník městské části Praha - Březiněves  . -- Roč. 1, č. 0 (prosinec 2011)-. -- Praha : Úřad městské části Praha - Březiněves, 2011-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Podnázev od r. 2012: čtvrtletník městské části Praha - Březiněves.
Bubbleology! : jedinečný mix  . -- Roč. 1, č. 1 (léto 2014)-. -- Praha : Global Care, 2014-. -- 24 cm ; svazků ;.
Bubovický zpravodaj  . -- 1/2016-. -- Bubovice : Obec Bubovice, 2016-. -- 30 cm ; svazků ;.
Bučovické noviny : list věnovaný zájmům města Bučovice a přidružených obcí Černčín, Kloboučky, Marefy a Vícemilice  . -- Roč. 1, č. 1 (2001)-. -- Bučovice : Městský úřad, 2001-. -- [200-]-2014 Bučovice : Informační a kulturní středisko města Bučovice. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev od r. 2008 do r. 2011: regionální měsíčník Bučovicka. -- Od roč. 13(2013) č. 1. podnázev: regionální inzertní měsíčník Bučovicka.
Buddy potápění  . -- Roč. 5, č. 24 (2011)-. -- Liberec : Michaela Sládková, 2011-. -- 2012- Chrastava : Buddy Dive. -- svazků ; 28 cm. -- Pokračuje ročníkování předchozího titulu. -- Chybné ISSN patří předchozímu titulu, v časopise uváděno od č. 29 (2012). -- Průběžné číslování. -- ISSN : 1805-3017 ISSN (chybné) 1802-6702.
Buddy up : magazine for bringing students together  . -- Č. 1 (2009/2010)-. -- Praha : ESN VŠE Praha - Buddy System, 2009-. -- svazků ; 30 cm.
Budečské rozhledy : příležitostný list občanů Zákolan, Trněného Újezdu a Kovár  . -- Zákolany : Občanské sdružení Budeč, [200-]-. -- 46 cm ; svazků ;. -- Průběžné číslování.
Budějovický numismatik : magazín pro sběratele mincí, bankovek, medailí a dalšího sběratelského materiálu  . -- Č. 1 (2005)-. -- České Budějovice : Česká numismatická společnost, 2005-. -- svazků. -- Průběžné číslování.
Budišovický zpravodaj  . -- Budišovice : Obec Budišovice, [2015?]-. -- 21 cm ; svazků ;.
Budišovský zpravodaj : informační listy města Budišov nad Budišovkou  . -- Budišov nad Budišovkou : Středisko volného času, [200-]-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Popsáno podle: č. 4/2012.
BudLive : českobudějovický magazín  . -- Ročník I, číslo 0 (zima 2016)-. -- České Budějovice : Bud Media s.r.o., 2016-. -- 27 cm. -- ISSN : 2464-6075.
Budoucnost církve : časopis pro podporu pastorace mládeže  . -- Praha : Asociace křesťanských sdružení mládeže : Sekce pro mládež České biskupské konference, 1993-. -- svazků ; 21 cm. -- Údaje o vydávání pocházejí z databáze ISSN. -- ISSN : 1803-8131.
Building world magazine : investment - projects - tenants - facility management - construction - design - office - shopping centres - residential - industry - development - real estate  . -- Iss. 1 (2005)-. -- Praha : Building World, 2005-. -- 23 cm ; svazků ;. -- Tex též angl.
Bujanovský občasník  . -- 1993-. -- Bujanov : Obecní úřad, 1993-. -- svazků. -- Vydavatel: Obec Bujanov. -- Periodicita se mění.
Bukovský zpravodaj  . -- Dolní Bukovsko : MNV, [1977]-. -- 1980-1996 Dolní Bukovsko : Střediskové kulturní zařízení. -- 1997-2002 Dolní Bukovsko : Obecní kulturní zařízení. -- 2003-2007 Dolní Bukovsko : Obec Dolní Bukovsko. -- 2008- Dolní Bukovsko : Městys Dolní Bukovsko. -- svazků. -- Signatura: ČB 2.742: do r. 1989. -- Změna sign.: ČC 3.501: od r. 1990-.
Bulletin advokacie : stavovský časopis české advokacie  . -- [Roč. 1], č. 1 (1971)-. -- Praha : [Ústředí české advokacie], 1971-. -- 1992- Praha : Česká advokátní komora. -- svazků ; 22-30 cm. -- Vydává: Česká advokátní komora. -- Od r. 2002 vydává Česká advokátní komora v Praze v nakladatelství Milan Horák - REGO. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 112+4 s., 145/220. -- Od r. 2000 bez podnázvu. -- Signatura: od r. 2005 ČB 5.460. -- Od č. 6 2005 vydává Česká advokátní komora v Praze v agentuře Impax. -- Resumé: Stavovský časopis české a slovenské advokacie. Informuje o advokacii doma i v cizině, otiskuje stavovské předpisy, uveřejňuje odborné články a vybraná soudní rozhodnutí. -- ISSN : 1210-6348.
Bulletin Asociace dodavatelů montovaných domů  . -- Č. 1 (2015)-. -- Brno : Asociace dodavatelů montovaných domů, 2015-. -- svazků ; 30 cm.
Bulletin České komory architektů  . -- [Č. 1 (1994)]-. -- Praha : Česká komora architektů, [1994]-. -- svazků ; 30 cm. -- Název na obálce od r. 2002: Bulletin. -- Podnázev v tiráži: oficiální dvouměsíčník autorizovaných architektů v ČR. -- Podnázev v tiráži od r. 2005: oficiální čtvrtletník autorizovaných architektů v ČR. -- Informace o periodicitě pochází z Evidence periodického tisku MK ČR. -- ISSN : 1804-2066.
Bulletin Československé společnosti mikrobiologické = Bulletin Československej spoločnosti mikrobiologickej  . -- [Roč. 1, č. 1 (1960)]-. -- Praha : Československá společnost mikrobiologická ; Bratislava : Československá spoločnosť mikrobiologická, [1960]-. -- svazků. -- ISSN : 0009-0646.
Bulletin ČSNS  . -- [Roč. 1, č. 1 (1997)]-. -- Brno : Československá napoleonská společnost, [1997]-. -- svazků ; 20 cm. -- ISSN : 1213-6999.
Bulletin gynstart  . -- Praha : Aprofema, [200-]-.
Bulletin jihočeských nemocnic ...  . -- České Budějovice : Jihočeské nemocnice, 2015-. -- svazků. -- Výpustka ... v názvu nahrazuje rok uvedený na titulním listu.
Bulletin Komory certifikovaných účetních : legislativa - komentáře - informace  . -- Praha : Komora certifikovaných účetních, [2004]-. -- svazků ; 25 cm. -- ISSN : 2336-3576.
Bulletin Komory daňových poradců České republiky  . -- Č. 1 (2015)-. -- Brno : Komora daňových poradců České republiky, 1993-. -- svazků ;. -- ISSN : 1211-9946.
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze  . -- Roč. 1 (1993)-. -- V Praze : Nadace mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea, 1993-. -- 1999-2005 Praha : Jiří Sejkora, G-box. -- 2007-2012 Praha : Jiří Sejkora, G-box ve spolupráci s Národním muzeem. -- 2013- Praha : Jiří Sejkora, G-box ve spolupráci s Národním muzeem a Slovenskou mineralogickou společností. -- svazků ; 21-30 cm. -- Název z obálky. -- Některé roč. vydány jako dvojčíslo, roč. 6 (1998) popsán monograficky. -- Jednotlivé sv. mají ISBN, od roč. 2008 uváděno pouze ISSN. -- ISSN : 1211-0329.
Bulletin Národní protidrogové centrály  . -- Roč. 1, č. 1 (1995)-. -- Praha : Tiskárna Ministerstva vnitra, odd. vydavatelství obchodního odboru, 1995-. -- [2000?]-[2001?] Praha : Kriminální policie Policie ČR, Národní protidrogová centrála. -- 2002- Praha : Služby kriminální policie a vyšetřování. -- 2002- Praha : Policie České republiky. -- [200-]- Praha : Národní protidrogová centrála. -- svazků ; 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 36+4 s., 210/297. -- Číslování ročníku ukončeno od r. 2013. -- Resumé: Časopis určený pro účinnou prevenci a boji proti drogám - pro služební potřebu policie ČR, obecní policie, státního zastupitelství, soudů a vybraných institucí. -- ISSN : 1211-8834.
Bulletin of Geosciences  . -- Roč. 78, č. 1 (2003)-. -- Praha : Česká geologická služba, 2003-. -- 2012- Plzeň : West bohemian Museum in Pilsen. -- 2012- Olomouc : Palacký University. -- 2012- Praha : Institut of Geology AS CR v.v.i. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev v tiráži v r. 2003: věstník České geologické služby. -- ISSN : 1214-1119.
Bulletin pro obchodní partnery  . -- Ostrava : Česká distribuční, a.s., [2014?]-. -- 30 cm ; svazků ;.
Bulletin Sdružení českých, moravských a slezských SVJ  . -- 1 (březen 2016)-. -- Praha : Sdružení českých, moravských a slezských SVJ, 2016-. -- 30 cm. -- ISSN : 2464-6458.
Bulletin Sdružení praktických lékařů ČR  . -- [Roč. 1, č. 1 (1991)]-. -- Praha : Sdružení praktických lékařů České republiky, [1991]-. -- svazků ; 21 cm. -- ISSN : 1212-6152.
Bulletin SKIP : Spolku knihovníků a informačních pracovníků ČR  . -- Roč. 1 (1969)-roč. 2 (1970) ; roč. 1, č. 1 (1992)-. -- Praha : Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky, 1969-1970,1992-. -- svazků ; 21 cm. -- Podnázev od r. 1999: Svaz knihovníků a informačních pracovníků. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 4x16-22 s., 143/205. -- ISSN elektronické verze: 1213-5828. -- Resumé: Aktuální informace související s českým knihovnictvím a českým kulturním životem vůbec. -- ISSN : 1210-0927.
Bulletin Společnosti Otokara Březiny  . -- [Č. 1 (1992)]-. -- Jaroměřice nad Rokytnou : Společnost O. Březiny, [1992]-. -- svazků ; 21 cm. -- Průběžné číslování.
Bulletin Umělecko-historické společnosti v Čechách a na Moravě  . -- [Č. 1 (1990)]-. -- Praha : Umělecko-historická společnost v Čechách a na Moravě, [1990]-. -- [1995]-2010 Praha : Umělecko-historická společnost v českých zemích. -- 2010- Praha : Uměleckohistorická společnost. -- 30 cm. -- Informace o časopise pocházejí z databáze ISSN. -- ISSN : 0862-612X ISSN (chybné) 0862-612.
Bulletin : klubový časopis  . -- Roč. 1, č. 1 (2009)-. -- Brno : Klub pacientů mnohočetný myelom, 2009-. -- svazků ; 20-21 cm. -- V Evidenci periodického tisku MK ČR časopis evidován pod názvem: "Bulletin - klubový časopis".
Bulletin : Prague College Centre for Research & Interdisciplinary Studies  . -- Iss. 2 (2012)-. -- Prague : Prague College, 2012-. -- sv. ; 30 cm. -- Pokračuje číslování předchozího titulu. -- Chybné ISSN se vztahuje k předchozímu titulu. -- ISSN : 1805-5109 ISSN (chybné) 1804-3402.
Bulletin : Česko-izraelská smíšená obchodní komora  . -- Č. 1 (2002)-. -- Praha : Česko-izraelská smíšená obchodní komora, 2002-. -- 30 cm ; svazků ;.
Bulletin. Česká společnost pro mechaniku  . -- [Roč. 1], č. 1 (1980)-. -- Praha : Česká společnost pro mechaniku, 1980-. -- svazků ; 24 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32 s., 170/240. -- Podnázev do 31.12.1992: Československá společnost pro mechaniku při ČSAV. -- Zpoždění ve vydávání. -- Vydává: Česká společnost pro mechaniku. -- Resumé: Určeno členům České společnosti pro mechaniku. -- ISSN : 1211-2046.
Bulvár : Pardubice, Chrudim, Lázně Bohdaneč, Přelouč, Holice  . -- Roč. 1, č. 11 (2001)-. -- Pardubice : Jan Doležal 2001-. -- 31-45 cm ; svazků ;. -- Podnázev v roce 2004: Pardubice - Chrudim - Ústí nad Orlicí - Svitavy. -- Podnázev v tiráži: zpravodajský čtrnáctideník pro Pardubice a okolí. -- Podnázev v tiráži v r. 2004: společenský čtrnáctideník pro Pardubický kraj. -- Změna podnázvu v tiráži: společenský magazín pro Pardubický kraj. -- Dříve jako: Pardubický bulvár. -- ISSN : 1213-6956.
Bumík : zábava pro děti od 3 do 7 let  . -- Č. 1 (leden 2013)-. -- Praha : Pražská vydavatelská společnost, 2013-. -- svazků ; 28-30 cm. -- Změna podnázvu od r. 2015: pohádky, úkoly, omalovánky a veselé učení. -- ISSN : 1805-7314.
Burda : světová móda  . -- 1990-. -- Offenburg : Aenne Burda, 1990-. -- 1990- Praha : Burda Praha. -- svazků ; 30 cm + Pracovní návody + Střihy. -- České vydání připravuje: Burda Praha, spol. s r.o.. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 12x64+40+4+4 s., 222/303. -- V r. 2012 vyšlo speciální číslo Burda - kreativní pletení (Burda creazion - kreativní pletení). -- Resumé: Perfektní střihy světové módy, pracovní návody, kosmetika, recepty.
Burda : móda pro děti : speciál měsíčníku Burda : od oblečků pro miminka až po módu pro velké školáky  . -- [Č. 1 (200-)]-. -- Offenburg : Aenne Burda, [200-]-. -- svazků ; 27 cm. -- České vydání připravuje: Burda Praha. -- Podnázev v tiráži: special. -- www.burda.cz. -- Podnázev pouze: móda pro děti. -- Obsahuje: střihové přílohy, pracovní návody.
Burda - Kreativní pletení  . -- Č. 6 (listopad 2012)-. -- Praha : Burda Praha, 2012-. -- svazků ; 28 cm. -- Číslováno v rámci speciálů Burdy. -- Ev. č. 18924 patří časopisu Burda.
Burda - Móda pro plnoštíhlé  . -- Č. 1 (jaro 1995)-. -- Offenburg : Aenne Burda, 1995-. -- svazků ; 28 cm. -- Změna názvu edice od č. 3 (1997): Burda Plus Special. -- Podnázev od r. 2004: plus fashion. -- Obsahuje střihové přílohy, pracovní návody. -- České vydání připravuje: Burda Praha, spol. s r.o.. -- www.burda.cz.
Business car : řízení a správa firemních automobilů  . -- Roč. 1, č. 1 (září 2010)-. -- Praha : Institut Fleet Managera, 2010-. -- svazků ; 30 cm.
Business leaders : 100 způsobů, jak udělat první krok  . -- Ročník I., vydání 1/2017-. -- Praha : First Class Publishing a.s., 2017-. -- 27 cm. -- Chybné ISSN 1805-076X a evidenční číslo 20404 chybně uváděné v tiráži patří časopisu: "FC. First Class (Praha)". -- ISSN : 1805-076X.
Business life  . -- Č. 8-9 (2013)-. -- [Praha] : Industry Media, 2013-. -- 2014- Praha : Marva Media. -- svazků ; 30 cm. -- Údaje o nakladateli převzaty z evidence periodik MK ČR.
Business Spotlight : angličtina pro mezinárodní komunikaci : the Czech edition of Business Spotlight  . -- Roč. 1, č. 1 (2004)-. -- Praha : Economia, 2004-. -- svazků ; 30 cm. -- Informace o časopise pochází z www.business-spotlight.cz. -- ISSN : 1214-8377.
Business woman  . -- Č. 1 (2012)-. -- Brno : Choice Media, 2012-. -- 28 cm. -- ISSN : 1805-3823.
Business & investice  . -- 01/2016-. -- Brno : Real Spektrum Group a.s., 2016-. -- 48 cm ; svazků ;. -- Obálkový podnázev: vy chcete prodávat, my víme komu. -- Evidenční číslo 22371 patří všem regionálním mutacím časopisu bez rozlišení jednotlivých regionů. -- Dříve jako: Real Spektrum news.
Business & IT  . -- Roč. 1, č. 1 (2011)-. -- Praha : Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, 2011-. -- svazků ; 25 cm. -- ISSN : 1805-3777.
Buštěhradský zpravodaj : časopis obecního zastupitelstva Buštěhrad  . -- [Roč. 1, č. 1 (1959)]-. -- Buštěhrad : Obecní úřad, 1959-. -- 1998- Buštěhrad : Městský úřad. -- svazků ; 30 cm. -- R. 1992: Měsíčník rady MNV v Buštěhradě. -- Od č. 11-12 (listopad-prosinec 1998) podnázev: časopis Městského zastupitelstva Buštěhrad. -- Podnázev do r. 2012: časopis městského zastupitelstva. -- Od č. 3(2012) podnázev: informační bulletin města Buštěhradu. -- Resumé: Kulturní a společenský zpravodaj Buštěhradu.
Bydlení  . -- Číslo 1 (15. září 2016)-. -- Praha : Vltava Labe Media a.s., 2016-. -- 28 cm. -- Příloha regionálních deníků vydavatelství Vltava Labe Media. -- Magazín je prodejný pouze se čtvrtečním vydáním Deníku.
Bydlení : bytová kultura - architektura - design - životní styl  . -- Roč. 1, č. 1 (1992)-. -- Praha : Strom, 1992-. -- 1993-1993 Praha : Bydlení Ekols. -- 1994-1998 Praha : Bydlení. -- 1999-[2006] Praha : Europress. -- 2007-2012 Praha : Bauer Media. -- 2012- Praha : Business Media CZ. -- svazků ; 27 cm. -- V letech 1993-1994 obálkový název Magazín Bydlení. -- Od r. 1995 podnázev: magazín. -- Podnázev od r. 2006: nejlepší nápad? Bydlet a žít!. -- Podnázev od r. 2007: a budete se těšit domů .... -- Další podnázev od r. 2014: praktické rady a nápady pro perfektní domácnost, dům a zahradu. -- Resumé: Magazín pro otázky bytové kultury, designu, architektury a estetiky životního prostředí. -- ISSN : 0232-0347.
Bydlení, stavby, reality : měsíčník pro všechny příznivce moderního bydlení  . -- Roč. 1, č. 1 (2006)-. -- Praha : Mladá fronta, 2006-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1801-7533.
Bydlete s RCB : časopis nejen pro revitalizaci bytových domů  . -- Č. 1 (2009)-. -- Jindřichův Hradec : Finall - Holding, 2009-. -- svazků ; 30 cm. -- Průběžné číslování: r. 2009 a r. 2010.
Bydlíme : Tina : časopis pro celý byt  . -- Roč. 1, č. 1 (říjen 2011)-. -- Praha : Bauer Media, 2011-. -- svazků 29 cm. -- Chybné ISSN 1802-1816 patří časopisu: Tina. -- Evidenční číslo MK 6262 patří časopisu Tina. -- Příloha: Příloha s lahodnými recepty. -- ISSN : 1805-1138 ISSN (chybné) 1802-1816.
Bylinkové recepty pro zdraví : časopis pro váš šťastný život : paní domu extra  . -- [1/2014]-. -- Praha : RF Hobby, s.r.o., [2014]-. -- 28 cm ; svazků ;.
Bylinky revue  . -- [Č. 1 (2010)] -. -- Praha : AD1 Development, 2010-. -- 2012- Praha : Bylinky revue. -- svazků ; 24 cm. -- Dvojí číslování čísel (průběžné, běžný rok) od roku 2014-. -- ISSN : 1804-3135.
Bystrcké noviny : občasník zastupitelstva městské části Brno-Bystrc  . -- Roč. 1, č. 1 (1992)-. -- Brno : Městská část Brno-Bystrc, 1992-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Změna podnázvu: občasník městské části Brno-Bystrc. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 8 s., 205/295. -- Resumé: Zpravodaj občanů městské části Brno-Bystrc.
Bystřické noviny  . -- 2016/7-8 -. -- Velká Bystřice : Město Velká Bystřice, 2016-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Podnázev v tiráži: periodický tisk územního samosprávného celku města Velká Bystřice. -- Dříve jako: Velkobystřické noviny.
Bytová družstva - SVJ - Správa domů : časopis Svazu českých a moravských bytových družstev  . -- Roč. 9, č. 2 (2012)-. -- Praha : Vydavatelství odborných časopisů, 2012-. -- 2015- Praha : Artedit, spol. s r.o. -- svazků ; 30 cm. -- Chybné ISSN patří k předchozímu titulu. -- Ročník navazuje na předchozí titul. -- ISSN : 1804-2902 1805-4919.

[^] [A][B][C][D][E][F][G][H][CH][I][J][K][L][M][N][O][P][Q][R][S][T][U][V][X][Y][Z][0-9] [^]

C plus : magazín společnosti Cetelem  . -- Roč. 1, č. duben-červen (2009)-. -- Praha : Cetelem ČR, 2009-. -- 20 cm ; svazků ;.
CAD magazín  . -- Roč. 23, č. 1 (2013)-. -- Brno : CCB, 2013-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1805-8418 ISSN (chybné) 1802-0011.
Cafinews  . -- Ročník 1, číslo 1 (2013)-. -- Praha : Česká asociace pro finanční řízení Cafin, 2013-. -- svazků ; 23 cm. -- Podnázev od roku 2016: trendy z financí a controllingu. -- ISSN : 1805-9783.
Calinews : business newsletter : časopis pro více než 1 milion čtenářů v 31 evropských zemích  . -- Roč. 9, č. 1 (2002)-. -- Praha : California Fitness (Bohemia), 2002-. -- 2004-2006 Praha : CV Bohemia. -- 2007- Praha : CV Products. -- 30 cm ; svazků ;. -- Chybné ISSN 1212-4893 patří časopisu: "California Fitness News (Praha)". -- Podnázev od r. 2004: Calivita international lifestyle magazine. -- Podnázev v tiráži: obchodní zpravodaj sítě CaliVita International pro distributory i konzumenty. -- Další podnázev: Calivita international business and lifestyle magazine. -- Od června 2011 vychází v tištěné podobě jen každé druhé číslo. -- Ročníkování navazuje na časopis: "California Fitness News (Praha)". -- Dříve jako: California Fitness News (Praha). -- ISSN : 1213-9645 ISSN (chybné) 1212-4893.
Calluna : zpravodaj západočeské pobočky České botanické společnosti  . -- V Plzni : Západočeská pobočka České botanické společnosti, 1996-. -- Podnázvy se mění: od r. 2000-. -- Změna periodicity: 1x ročně: od r. 2000-. -- Změna periodicity: 2x ročně: r. 1997-1999.
Camper & outdoor  . -- Podzim 2015-. -- Ostrava : Nakladatelství Mise, s.r.o., 2015-. -- 29 cm ; svazků ;. -- ISSN : 2464-4870.
Camping, cars & caravans : české vydání  . -- Č. 1 (2005)-. -- Ostrava : Mise, 2005-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev v tiráži: dvouměsíčník. -- ISSN : 1801-0709.
Campus Square  . -- Brno : PEC Campus Square s.r.o., [2015?]-. -- 30 cm ; svazků ;.
Cantus : časopis pro sborové umění  . -- [Roč. 1], č. 0 (1990)-. -- Praha : Unie českých pěveckých sborů , 1990-. -- svazků ; 21-25 cm. -- (Cantus - notová příloha). -- Rozsah a rozměry pro registraci: 68+8 s., 145/210. -- V letech 1990-1994 vycházelo: 3-5x ročně. -- Podnázev: čtvrtletník pro sborové umění. -- Drobná změna v podnázvu: magazín pro sborové umění. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 1210-7956.
Caravan : magazine  . -- Roč. 1, č. 1 (2001)-. -- Praha : Yacht, 2001-. -- 2005-2014 Praha : Yacht s.r.o. -- 2015- Praha : MotorCom s.r.o. -- svazků ; 29 cm : 4x ročně 2001-2003. -- Vydavatel: Daniel Guryča. -- Vydavatel: Jaroslav Vavera: od Roč. 15, (2015). -- ISSN : 1213-5631.
Card player : Czech & Slovak  . -- Č. září/říjen (2009)-č. červenec/srpen (2011);č. leden/únor (2014)-. -- Praha : Poker production, 2009-. -- 2011- [Praha?] : NTS Communications. -- 2014- Znojmo : HB Production. -- svazků. -- 2012 a 2013 vyd. pozastaveno. -- ISSN : 1803-9995.
Cargo : časopis (nejen) o etnologii  . -- Praha : Ústav etnologie FF UK, 1998-. -- [199-]-[200-] Praha : Cargo Publishers. -- 2010- Praha : Česká asociace pro sociální antropologii (CASA). -- svazků ;. -- Změna podnázvu: časopis pro kulturní/sociální antropologii: od č. 2 r. 1999?-. -- Změna vydavatele: občanské sdružení Cargo Publishers: od č. 2 r. 1999?-. -- Přestávka ve vydávání, znovu vydáván od Vol. 12, no. 1-2 (2014). -- ISSN : 1212-4923.
Cargovák : interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s.  . -- Praha : ČD Cargo, [2010?]-. -- svazků ; 42 cm. -- V r. 2013 nevycházel.
Carlsbad revue : hotelový magazín  . -- Iss. 1 (2007)-. -- Karlovy Vary : Martin Horák, 2007-. -- 2010 Praha : My companion. -- 2010- Karlovy Vary : Oddych. -- svazků ; 27-31 cm. -- Podnázev v tiráži: luxury magazine of Carlsbad Plaza hotel*****.
Casa Serena magazine  . -- 1 (podzim-zima 2011)-. -- Vidice : Casa Serena, 2011-. -- 30 cm ; svazků ;.
CASALC review : odborný časopis České a slovenské asociace učitelů jazykových center na vysokých školách  . -- Roč. 1, č. 1 (2011)-. -- Praha : Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých školách, 2011-. -- svazků ; 24 cm. -- ISSN : 1804-9435.
Causa subita : časopis pro lékaře v 1. linii  . -- [Roč. 1, č. 1 (1998)]-. -- Praha : I.M.P. - International Medical Publications, [1998]-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev od r. 2006: časopis pro lékaře v praxi. -- ISSN : 1212-0197.
Cebivský zpravodaj  . -- [Č. 1 (200-)]-. -- Cebiv : Obecní úřad, [200-]-. -- 21 cm ; svazků ;.
Cejlecký zpravodaj  . -- 1/2016-. -- Cejle : Obec Cejle, 2016-. -- 21 cm ; svazků ;. -- Dříve jako: Zpravodaj : obec Cejle.
Centra magazín : magazín pro zákazníky CENTRA a.s.  . -- Zima 2013/2014-. -- Praha : Centra, 2013-. -- 27 cm.
Central European business review  . -- Vol. 1, no. 1 (July 2012)-. -- Prague : University of Economics, 2012-. -- svazků ; 27 cm. -- ISSN : 1805-4854.
Central European journal of international & security studies  . -- Vol. 1, issue 1 (June 2007)-. -- Praha : Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů, 2007-. -- 2008- Praha : Metropolitní univerzita Praha. -- svazků ; 23 cm. -- ISSN : 1802-548X.
Central European journal of management  . -- Vol. 1, no. 1 (2014)-. -- Brno : Masaryk University, 2014-. -- svazků ; 24 cm. -- ISSN : 2336-2693.
Central European Journal of Public Health  . -- Roč. 1, č. 1 (1993)-. -- Praha : Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 1993-. -- [199-]-[200-] Praha : Státní zdravotní ústav. -- [200-] Prague : National Institute of Public Health. -- svazků ; 30 cm. -- Vydává: Státní zdravotní ústav (National Institute of Public Health) ve spolupráci s Tigis s.r.o.. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 50+4 s., 210/297. -- ISSN : 1210-7778.
Central European papers  . -- Vol. 1, no. 1 (2013)-. -- Opava : Silesian University in Opava, Faculty of Public Policies, 2013-. -- svazků ; 25 cm. -- ISSN : 2336-3312.
Centro : obchodní centrum Centro Zlín-Malenovice  . -- Zlín : Centro Zlín FMC, [200-]-. -- 23 cm ; svazků ;. -- Rozšíření názvu v r. 2012: Magazín Centro.
Centrum Bazalka  . -- [2012]-. -- V Českých Budějovicích : Centrum Bazalka, 2012-. -- svazků ; 21 cm. -- Od č. 6/2012 podnázev: zprávy z Bazalky.
Ceramics - Silikáty  . -- Roč. 1 [35], č. 1 (1991)-. -- Říčany : SK Press, 1991-. -- [199-]- Praha : Nadace profesora Rudolfa Bárty. -- [199-]- Praha : Ústav chemické technologie. -- [199-]- Praha : Ústav anorganické chemie. -- svazků ; 30 cm. -- Foundation of Professor Rudolf Bárta. -- Další vydavatel: Institute of Chemical Technology in Prague. -- Další vydavatel: Institute of Inorganic Chemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 40+4 s., 219/297. -- ISSN : 0862-5468.
Cerekvický zpravodaj : zpravodaj obce Cerekvice nad Bystřicí  . -- 1/2015-. -- Cerekvice nad Bystřicí : Obec Cerekvice nad Bystřicí, 2015-. -- 30 cm ; svazků ;.
Cesta Vysočinou : regionální týdeník  . -- Č. 1 (10.9.2013)-. -- Havlíčkův Brod : Stanislav Zahradník, 2013-. -- 2014- Havlíčkův Brod : Zbyněk Stárek. -- 45 cm ; svazků ;. -- Č. 36-46 (2014) nevyšlo, od č. 47 změna vydavatele. -- Dříve jako: Cesta Vrchovinou. -- ISSN : 2336-1336.
Cesta : křesťanský časopis pro děti  . -- Praha : Ústřední rada Církve československé husitské, [199-]-. -- svazků.
Cesty a křižovatky : časopis Klubu novinářů Pražského jara, pobočného spolku Syndikátu novinářů ČR  . -- Číslo 1 a 2 (duben 2016)-. -- Praha : Syndikát novinářů ČR, z.s., 2016-. -- 23 cm ; svazků ;. -- Příloha: Členský zpravodaj KNPJ (Klubu novinářů Pražského jara).
CFO world : informační servis pro finanční ředitele : speciální příloha webu cfoworld.cz  . -- Praha : IDG Czech Republic, [2012]-. -- svazků ; 27 cm. -- ISSN : 1805-4714.
CGS news : a quarterly newsletter for customers, distributors and friends of CGS Group  . -- Prague : ČGS, [200-]-. -- 30 cm ; svazků ;.
CI Time : odborný analytický měsíčník  . -- Roč. 1, [č. 1] ([leden] 2011)-. -- Praha : CI Consult&Research, 2011-. -- svazků ; 27 cm. -- ISSN : 1804-8099.
CIJ : central european : the magazine for property, investment & real estate development  . -- [Roč. 1, č. 1 (1995)]-. -- Praha : Roberts Publishing Prague, [1995]-. -- svazků ; 30 cm. -- Příl. CTP News. -- ISSN : 1214-9896.
Cinema : velký evropský filmový měsíčník  . -- Seš. 1 (květen, 1991)-. -- Praha : Kinemat, 1991-. -- 1999-2001 Praha : Bonton Promotions. -- 2001 Praha : Albatros. -- 2002-2005 Praha : Burda Praha. -- 2005-2009 Praha : Geronia Czech Republic. -- 2009- Praha : Slavonia Press. -- 30 cm. -- Změny podnázvu: filmový měsíčník (1991-93) ; velký evropský měsíčník (do r. 1999) ; Burda (2002-05) ; velký evropský filmový měsíčník (2006-09) ; skutečně filmový časopis (od r. 2010). -- Vydává do roku 1998: Kinemat, a.s. Radko Šťastný, Kino Verlag GmbH Hamburg - spolupracovník vydavatele. -- Č. 1 v roce 2002 nevyšlo. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 90 s., 220/295. -- Dvojí číslování. -- ISSN : 1210-132X.
Cinepur  . -- Roč. 6, č. 7 (březen 1997) [1990]-. -- Praha : Radek Vychytil, 1997-. -- [200-]- Praha : Sdružení přátel Cinepuru. -- 2004-2010 Praha : FAMU. -- svazků ; 28 cm. -- Chybné ISSN do r. 2002:1210-678X. -- Průběžné číslování. -- Podnázev v tiráži: časopis o filmu. -- Podnázev v tiráži od r. 2005: časopis pro moderní cinefily. -- Podnázev od r. 2003: dvouměsíčník o filmu. -- Chybné číslování roč. od r. 2008. -- Spoluvydavatel v r. 2004-2010: FAMU. -- ISSN : 1213-516X.
CIO Business World : IT strategie pro manažery  . -- Č. 2 (2009)-. -- Praha : IDG Czech, 2009-. -- svazků ; 27 cm. -- ISSN : 1803-7321 ISSN (chybné) 1213-1709.
Circulation : journal of the American Heart Association : české vydání, výběr článků a abstrakt  . -- Roč. 1, č. 1 (2002) - Roč. 5, č. 2 (2006) ; roč. 1, č. 1 (květen 2013)-. -- Praha : MMN - Mezinárodní medicínské nakladatelství, 2002-. -- [2003]-2006 Praha : Medical Tribune. -- 2013- Praha : Wolf & Company. -- svazků. -- Změna podnázvu: journal of the American Heart Association, české/slovenské vydání, výběr článků a abstrakt. -- V roce 2013 obnoveno vydávání. -- ISSN : 1213-7537.
Církevní dějiny : osobnosti - události - struktury - mentality  . -- Roč. 1, č. 1 (jaro 2008)-. -- Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008-. -- svazků ; 23 cm. -- ISSN : 1803-0068.
Církvické noviny  . -- Roč. 1, č. 1 (2009)-. -- Církvice : Obecní úřad, 2009-. -- 30 cm ; svazků ;.
Citovský zpravodaj  . -- [Č. 1 (200-)]-. -- Citov : Obecní úřad, [200-]-. -- 30 cm ; svazků ;.
City mag : Prague's finest essentials, tips & recommendations  . -- Autumn (2015)-. -- Prague : NKN Bohemia Media & Production s.r.o., 2015-. -- 26 cm ; svazků ;.
Civilia : revue pro oborovou didaktiku společenských věd  . -- Roč. 2, č. 1 (2011)-. -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2011-. -- svazků ; 21 cm. -- Navazuje na sborníky vydávané v l. 1995-2010. -- Podnázev od r. 2012: odborná revue pro didaktiku společenských věd. -- Pro Univerzitu Palackého vydává nakladatelství Epocha. -- ISSN : 1805-3963 ISSN (chybné) 1214-1348.
Cizí jazyky : časopis pro teorii a praxi vyučování cizím jazykům  . -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství 1990-. -- 1992-1995 Praha : Kvarta. -- 1996-2010 Plzeň : Nakladateltví Fraus. -- 2010- Brno : Tribun EU. -- svazků. -- Podnázev v tiráži: časopis pro učitele všech stupňů a druhů škol a pro organizátory cizojazyčné výuky. -- Změna signatury: ČB.4.560: od r. 1995-1996. -- Změna vydavatele: Tribun EU: od roč. 54, č. 2 (2010). -- ISSN : 1210-1811 1210-0811.
Claudia : hodně zábavy - hodně křížovek - hodně čtení : nejlevnější týdeník pro ženy  . -- Č. 1 (2003)-. -- Praha : EUROPRESS, 2003-. -- 2007- Praha : Bauer Media. -- svazků ; 29 cm. -- Podnázev od r. 2005: vše pro ženy -- Podnázev od r. 2006: zábava a inspirace pro každý den -- Další podnázev: cítím se skvěle. -- ISSN : 1214-4614.
Climacterium news : časopis pro odborníky ve zdravotnictví : české vydání  . -- Ročník 1, číslo 1 (listopad 2016)-. -- Praha : We Make Media, s.r.o., 2016-. -- 27 cm. -- ISSN : 2533-5235.
Climax noviny : informační zpravodaj pro zaměstnance a obchodní partnery společnosti Servis Climax a.s.  . -- Č. 1(11-12) (2010)-. -- Vsetín : Servis Climax, 2010-. -- 42 cm ; svazků ;.
Clo-Douane : čtrnáctideník pro otázky celnictví a celní politiky  . -- Roč. 1, č. 1 (1968)-. -- Praha : Magnet, 1968-. -- 2002-2011 Praha : Vltava-Labe-Press. -- 1990-2001 Praha : Magnet-Press. -- 1979-1989 Praha : Naše vojsko. -- 2011- Plzeň : Typos. -- svazků ; 35 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 24x16 s., 250/350. -- Podnázev: měsíčník Celní správy České republiky. -- Vydávala: Ústřední celní správa. -- Pro MF - Generální ředitelství cel ČR vydává VLTAVA-LABE-PRESS. -- V r. 2011 u č. 1-3 uváděn jako vydavatel DTP, Praha. -- ISSN : 0323-0023.
Coach : basketbal, florbal, fotbal, házená, hokej, rugby, volejbal  . -- Ročník 1, číslo 1 (2016)-. -- Praha : Czech News Center a.s., 2016-. -- 28 cm ; svazků ;. -- ISSN : 2464-6865.
Colatorium.cz : komentovaný výběr z odborné literatury  . -- Č. 1 (2013)-. -- Praha : 25Publishing, 2013-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 2336-1301.
Colorectal news : časopis pro odborníky ve zdravotnictví  . -- Roč. 1, č. 1 (září 2012)-. -- Praha : We Make Media, 2012-. -- svazků ; 28 cm. -- ISSN : 1805-5400.
Communications in mathematics  . -- Vol. 18, no. 1 (2010)-. -- Ostrava : University of Ostrava, 2010-. -- svazků ; 25 cm. -- Jednotlivá č. mají ISBN. -- ISSN : 1804-1388.
Communio  . -- [Č. 1 (199-?)]-. -- Praha : Starokatolická církev v ČR, [199-?]-. -- svazků ; 21 cm.
Communio Viatorum : a theological journal  . -- Roč. 1, č. 1 (1958)-. -- Praha : Evangelická fakulta UK, 1958-. -- svazků ; 21-25 cm. -- Přestávky ve vyd.: R. 1991. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 4x96+4 s., 175/250. -- Resumé: Odborný teologický časopis. -- ISSN : 0010-3713.
Computer : počítačový čtrnáctideník  . -- Roč. 1, č. 1 (1994)-. -- Brno : Computer Press, 1994-. -- 2005 Brno : Computer Press Media. -- 2008-2010 Brno : CPress Media. -- 2010- Praha : Mladá fronta. -- svazků ; 30-32 cm. -- Původní podnázev: průvodce uživatele a kupujícího. -- Další podnázev: srozumitelný počítačový čtrnáctideník. -- Podnázev v r. 2005: o počítačích víme vše. -- Podnázev od r. 2006 do r. 2008: vše o počítačích. -- Podnázev od r. 2010: sledujeme nejnovější trendy. -- Podnázev od r. 2013: žijte s námi digitálním světem. -- V tiráži časopisu uváděno chybné ISSN 1214-8790. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 14+6+4 s., 240/320. -- Resumé: Srozumitelné, aktuální a kvalitní informace o výpočetní technice, PC a programech. -- ISSN : 1210-8790.
Computerworld : specializovaný týdeník o výpočetní technice  . -- Roč. 1 (květen 1990)-. -- Praha : IDG [International Data Group] Czechoslovakia, 1990-. -- [199-]- Praha : IDG Czech. -- svazků ; 42 cm. -- Business World vycházel od roč. 9, č. 41 (9.10.1998)-roč. 10, č. 40 (1.-7.10.1999) jako nesamostatná příloha. Od č. 10 (říjen 1999) změnil formát a vychází jako samostatná příloha. -- Od roč. 9, č. 41 (9.10.1998) podnázev: týdeník o informačních technologiích. -- Podnázev od r. 2001: týdeník pro IT profesionály. -- Podnázev od r. 2007: ucelený informační zdroj pro IT profesionály. -- Resumé: Specializovaný časopis o výpočetní technice. -- ISSN : 1210-9924.
Comsense mag  . -- Brno : Comsense Capital s.r.o., 2016-. -- 30 cm ; svazků ;.
Connect! : odborný měsíčník pro komunikace, počítačové sítě a otevřené systémy  . -- Roč. 1, č. 1 (1996)-roč. 15, č. 7-8 (2010) ; č. říjen (2015)-. -- Praha : Computer Press, 1996-2010. -- [200-]-2008 Brno : Computer Press. -- 2005 Brno : Computer Press Media. -- 2008-2010 Brno : CPress Media. -- 2015 Brno : Mladá fronta. -- svazků ; 30 cm. -- Od r. 2000 podnázev: komunikace a počítačové sítě. -- V r. 2001 podnázev: byznys a technologie. -- V r. 2002 podnázev: informační technologie v podniku. -- Podnázev od r. 2003: sítě, komunikace, systémy a bezpečnost. -- Podnázev od r. 2006: nejlepší časopis pro IT profesionály. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 74+4 s., 210/297. -- V tiráži uváděné ISSN 1210-8790 patří časopisu Computer. -- Resumé: Komunikace, počítačové sítě, otevřené systémy. -- ISSN : 1211-3085.
Contact : la magazine de la Chambre de commerce franco-tch?que : časopis Francouzsko-české obchodní komory  . -- Praha : Chambre de commerce franco-tch?que, [199-]-. -- svazků ; 28 cm. -- Popsáno podle: č. 73/2014.
Contemporary European studies : an international journal for the study of contemporary European politics  . -- Vol. 1, no. 1 (2006)-. -- Olomouc : Palacký University, 2006-. -- svazků ; 21 cm. -- ISSN : 1802-4289.
Control Engineering Česko : mezinárodní zdroj informací o řízení, přístrojovém vybavení a automatizaci  . -- [Roč. 1, č. 1 (2006)]-. -- Český Těšín : Trade Media International, 2006-. -- svazků ; 27-30 cm. -- Periodicita se mění. -- Dvojí číslování. -- ISSN : 1896-5784.
Convivium : exchanges and interactions in the arts of medieval Europe, Byzantium and the Mediterranean  . -- Vol. 1, no. 1 (2014)-. -- Brno : Masarykova univerzita, 2014-. -- svazků ; 26 cm. -- Časopis Ústavu dějin umění Univerzity v Lausanne, Semináře dějin umění Masarykovy univerzity a Ústavu dějin umění AV ČR. -- ISSN : 2336-3452.
COOP novinky : noviny zákazníků řetězcových prodejen  . -- Č. 1 (2011)-. -- Plzeň : Delex, 2011-. -- 47 cm ; svazků ;.
Cor et Vasa : časopis České kardiologické společnosti  . -- Sv. 1, č. 1 (1959)-. -- Prague : Státní zdravotnické nakladatelství, 1959-. -- 1974-1991 Praha : Avicenum. -- 1992-2004 Praha: Praha Publishing Ltd.,. -- 2005-2008 Praha : MedOroGo, s.r.o. -- 2008- Praha : Medical Tribune CZ. -- [20--]- Brno : Česká kardiologická společnost. -- 53 svazků ; 30 cm. -- V tiráži chybné ISSN: 0010-9650. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 118+60+4 s., 207/297. -- Podnázev dříve: International Journal for Cardiovascular Research: Mezinárodní kardiologický časopis. -- Podnáz. od roč. 35 (1993): časopis České kardiologické společnosti. -- Resumé: Mezinárodní kardiologický časopis přináší práce z oblasti klinické a experimentální kardiologie, angiologie, patofyziologie, krevního oběhu i práce z ostatních oborů lékařství, pokud mají vztah k oběhové soustavě. -- ISSN : 0010-8650 ISSN (chybné) 0010-9650.
Cornova : revue České společnosti pro výzkum 18. století a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze  . -- Roč. 1, č. 1 (2011)-. -- Praha : Česká společnost pro výzkum 18. století : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2011-. -- svazků ; 24 cm. -- ISSN : 1804-6983.
Corpus et psyché : české vydání  . -- Roč. 1, č. 1, (2010)-. -- Praha : Farmakon Press, 2010-. -- svazků ; 28 cm. -- ISSN : 1804-4921.
Costa Coffee Times  . -- Praha : Corporate Publishing, s.r.o., [2012]-. -- 30 cm ; svazků ;.
COT business : communication on-line travel : časopis pro profesionály v cestovním ruchu : = magazine for professionals in travel & tourism  . -- [Č. 1] (february-únor 1999)-. -- Praha : C.O.T. media, 1999-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev: časopis pro profesionály v cestovním ruchu. -- Podnázev dříve: communication, online, travel. -- Od r. 2000 do r. 2005 podnázev: nezávislý časopis pro profesionály v cestovním ruchu. -- Od r. 2000 do r. 2005 souběžný podnázev: independent magazine for professionals in travel & tourism. -- ISSN : 1212-4281.
Co, kdy v Praze  . -- [Č. leden (1999)]-. -- Praha : Jorma, [1999]-. -- 2015- Praha : DW MediaArts. -- svazků ; 25×11 cm. -- Podnázev: kulturní a informační měsíčník. -- ISSN : 1212-477X.
Creative amos : inspirace pro vaši tvořivost / inšpirácia pre vašu tvorivosť  . -- Roč. 3, č. 1 (2006)-. -- [Blansko] : Chamber, 2006-. -- 2006-2007 [S.l.] : Efko-karton. -- 2007-2009 [S.l.] : Jiří Dvořák - Tvořivý Amos. -- 2010- [Blansko] : Efko art. -- svazků ; 23 cm. -- Informace o časopise pocházejí z www.tvorivyamos.cz.
CSS listy : čtvrtletník Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace Statutárního města Děčín  . -- Č. 1 (2009)-. -- Děčín : Centrum sociálních služeb Děčín, 2009-. -- 30 cm ; svazků ;.
CTI Info : časopis pro tepelnou techniku a instalace  . -- [Roč. 1, č. 1 (1993)]-. -- Brno : Bohemia print, [1993]-. -- 1996- Brno : Cech topenářů a instalatérů ČR. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1214-7583.
CTPark news : built-to-lease commercial properties  . -- [2005?]-. -- Humpolec : CTP Invest, [2005?]-. -- svazků ; 42 cm. -- Od r. 2007 podnázev: Commercial Developments, innovative solutions. -- Podnázev rozšířen: Offices, Warehouses, Production space, Custom-Built solutions with full onsite management, 2010-2012. -- Podnázev od no. 2 (2012): news & views for the CTP Community.
Culturologia : the journal of culture  . -- Roč. 1, č. 1 (2012)-. -- Praha : Česká kulturologická společnost, 2012-. -- 2012- Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. -- svazků ; 30 cm. -- Vydáváno ve spolupráci s Katedrou teorie kultury FF UF. -- ISSN : 1805-2886.
Current opinion in allergy and clinical immunology : české a slovenské vydání  . -- Roč. 1, č. 1 (2004)-. -- Praha : Medical Tribune CZ, 2004-. -- svazků ; 30 cm. -- Informace o periodicitě pochází z registrace MK ČR. - Vydav. originálu: Lippincott Williams & Wilkins. -- ISSN : 1214-472X.
Current opinion in cardiology : české vydání  . -- Roč. 1, č. 1 (2007)-. -- Praha : Medical Tribune CZ, 2007-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1802-3711.
Current Opinion in Endocrinology, Diabetes and Obesity : české vydání  . -- Roč. 1, č. 1 (2013)-. -- Praha : Medical Tribune CZ, 2013-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1805-7101.
Current opinion in gastroenterology : české vydání  . -- Ročník 1, číslo 1 (červen 2016)-. -- Praha : Medical Tribune CZ, s.r.o., 2016-. -- 30 cm ; svazků ;. -- ISSN : 1805-711X.
Current opinion in hematology : české vydání  . -- Roč. 1, č. 1 (2009)-roč. 2, č. 1 (2010), roč. 3, č. 1 (2015). -- Praha : Medical Tribune CZ, 2009-. -- svazků ; 30 cm. -- Přestávka ve vydávání v letech 2011-2014, vydávání obnoveno v roce 2015. -- ISSN : 1803-683X.
Current opinion in infectious diseases : české vydání  . -- Roč. 1, č. 1 (2011)-. -- Praha : Medical Tribune CZ, 2011-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1804-7084.
Current opinion in nephrology and hypertension : české vydání  . -- Roč. 1, č. 1 (2007)-. -- Praha : Medical Tribune CZ, 2007-. -- svazků ; 30 cm. -- Vydav. originálu: Lippincott Williams & Wilkins. -- ISSN : 1802-3827.
Current opinion in neurology : české vydání  . -- Roč. 1, č. 1 (2010)-. -- Praha : Medical Tribune CZ, 2010-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1804-5669.
Current opinion in oncology : české vydání  . -- Roč. 1, č. 1 (2007)-. -- Praha : Medical Tribune CZ, 2007-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1801-2671.
Current opinion in ophthalmology : české vydání  . -- Roč. 1, č. 1 (duben 2013)-. -- Praha : Medical Tribune CZ, 2013-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1805-7128.
Current opinion in psychiatry : české vydání  . -- Roč. 1, č. 1 (2011)-. -- Praha : Medical Tribune CZ, 2011-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1804-6339.
Current opinion in pulmonary medicine : české a slovenské vydání  . -- Roč. 1, č. 1 (2004)-. -- Praha : Medical Tribune CZ, 2004-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN 1214-472X má časopis Current opinion in allery and clinical immunology. - Vydav. originálu: Lippincott Williams & Wilkins. -- ISSN : 1214-4738 ISSN (chybné) 1214-472X.
Current opinion in rheumatology : české vydání  . -- Roč. 1, č. 1 (2007)-. -- Praha : Medical Tribune CZ, 2007. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1802-3835.
Current orthopaedic practice : a review and research journal : české vydání  . -- Roč. 1, č. 1 (2009)-. -- Praha : Medical Tribune CZ, 2009-. -- svazků ; 28 cm. -- ISSN : 1803-6848.
Cvrčovický zpravodaj  . -- Roč. 1, č. 1 (2011)-. -- Cvrčovice : Obecní úřad, 2011-. -- 21 cm ; svazků ;.
Cykloservis : cyklistický čtrnáctideník - informace, technika, sport, inzerce, zajímavosti  . -- [Roč. 1, č. 1 (1993)]-. -- Praha : Miloš Kubánek, [1993]-. -- svazků, 42 cm. -- Podnázev v tiráži: časopis pro cyklisty a obchodníky s velomateriálem. -- V databázi ISSN uvedena periodicita 1x týdně. -- Podnázev v tiráži: čtrnáctideník. -- Přes urgence nebyl časopis od č. 5. (2007) do č. 20 (2011) dodáván. -- ISSN : 1210-700X.
Cykloturistika : časopis pro cesty na kole  . -- Roč. 1, č. 1 (1995)-. -- Plzeň : Cykloturista, 1995-. -- 2003- Praha : V-Press. -- svazků ; 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 64 s., 210/297. -- ISSN : 1211-3891.
Czech and Slovak journal of humanities  . -- Č. 1 (2011)-. -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2011-. -- svazků ; 25 cm. -- Jednotlivá čísla jsou monotematicky zaměřena. -- ISSN : 1805-3742.
Czech and Slovak linguistic review  . -- 1 (2011)-. -- Olomouc : Palacký University Olomouc, 2011-. -- svazků ; 25 cm. -- ISSN : 1805-1502.
Czech Business and Trade  . -- Č. 1 (1994)-. -- Praha : PP Agentura, 1994-. -- [199-]- Praha : PP Agency. -- ^^^svazků ; 30 cm. -- Podnázev v tiráži do r. 2009: economic bi-monthly magazine with a supplement is designed for foreign partners, interested in cooperation with the Czech Republic. -- Podnázev od r. 2010: economic quarterly. -- Obsahuje přílohy věnované průmyslovým oborům ČR. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 56 s., 210/297. -- ISSN : 1211-2208 ISSN (chybné) 1210-5562. -- 1211-2208.
Czech cooperator  . -- Č. 1 (2001)-. -- Praha : Družstevní asociace ČR, 2001-. -- svazků ; 30 cm. -- Informace o periodicitě pocházejí z registrace MK ČR. -- ISSN : 1803-3423.
Czech cooperator  . -- Č. [1] (2001)-. -- Praha : Družstevní asociace ČR, 2001-. -- svazků. -- ISSN : 1803-3431.
Czech defence industry & security review : mediální platforma Asociace obranného průmyslu České republiky : the media platform of the Association of the defence industry of the Czech Republic  . -- Č. 1 (2007)-. -- Kounice : Military System Line, 2007-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev od r. 2009: mediální platforma Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky : the media platform of the Defence and Security Industry Association of the Czech Republic. -- ISSN : 1802-4300 ISSN (chybné) 1213-3531.
Czech focus : magazine of the Association for Foreign Investment  . -- Prague : Association for Foreign Investment, [2004]-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Podnázev od r. 2012: magazine of the Association for Foreign Investment and CzechInvest. -- ISSN : 2464-5656.
Czech hospitality and tourism papers : hotelnictví, lázeňství, turismus  . -- Roč. 1, č. 1 (2005)-. -- Praha : Vysoká škola hotelová, 2005-. -- svazků ; 24 cm. -- Od roku 2014 vychází pouze v angličtině. -- ISSN : 1801-1535.
Czech Chemical Society Symposium Series  . -- Ročník 13, číslo 1 (2015)-. -- Praha : Česká společnost chemická, 2015-. -- svazků ; 27 cm. -- Ročníkování navazuje na sympoziální řadu Chemických listů. -- ISSN : 2336-7202.
Czech journal of animal science  . -- Roč. 43 [71], č. 1 (1998)-. -- Praha : Czech Academy of Agricultural Sciences - Institute of Agricultural and Food Information 1998-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1212-1819.
Czech journal of food sciences = Potravinářské vědy  . -- Roč. 16, č. 1 (1998)-. -- Praha : Česká akademie zemědělských věd ; Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1998-. -- svazků ; 21 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 40+4 s., 250/297. -- Resumé: Vědecký časopis. -- ISSN : 1212-1800.
Czech Journal of Genetics and Plant Breeding = Genetika a šlechtění  . -- Roč. 34, č. 1 (March 1998)-. -- Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1998-. -- 2009-2010 Prague : Institute of Agricultural Economics and Information. -- 2011- Prague : Czech Academy of Agricultural Sciences. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1212-1975 ISSN (chybné) 0862-8629.
Czech journal of tourism  . -- Roč. 1, č. 1 (červen 2012)-. -- Brno : Masarykova univerzita, 2012-. -- svazků ; 24 cm. -- ISSN : 1805-3580.
Czech Music...  . -- Č. 1 (1995)-. -- Praha : Nadace Český hudební fond, 1995-. -- 1995- Praha : Hudební informační středisko. -- svazků ; 30 cm. -- Rozšíření názvu od r. 2007: Czech music quarterly. -- Součástí názvu bylo dvojčíslí běžného roku (do r. 1999). -- Podnázev v r. 2002: bimonthly magazine. -- Podnázev v l. 2004-06: quarterly magazine. -- Některá přílohová CD nejsou součástí svazku, jsou uložena zvlášť. -- Vydává: Hudební informační středisko (Czech Music Information Centre). -- ISSN : 1211-0264.
Czech mycology : publication of the Czech scientific society for mycology  . -- Roč. 47, č. 1 (prosinec 1993)-. -- Prague : Czech Scientific Society for Mycology, 1993-. -- svazků. -- Vydává: Czech Scientific Society for Mycology. -- Zpoždění ve vydání. -- ISSN : 1211-0981.
Czech polar reports  . -- Vol. 1, no. 1 (2011)-. -- Brno : Masaryk University, 2011-. -- svazků ; 24 cm. -- ISSN : 1805-0689.
Czech Top 100 forum : magazín Sdružení Czech Top 100  . -- Č. jaro (2009)-. -- Praha : Sport-Press. -- sv. ; 30 cm. -- Vydáváno pro sdružení Czech Top 100. -- ISSN : 1214-6315.
Czech Travelogue : magazine for professionals in Travel & Tourism : Zeitschrift für Fachleute des Tourismus  . -- Č. 1 (2006)-. -- Praha : C.O.T. media, 2006-. -- svazků ; 30 cm. -- Webovská stránka vydavatele C.O.T. media: www.cotmedia.cz. -- ISSN : 1801-6030.
CzechIndustry magazín: spektrum českého průmyslu, dopravy a stavebnictví  . -- [Č. 1 (2004)]-. -- Praha : Studio P+P, 2004-. -- svazků ; 30 cm. -- Informace o periodicitě pochází z registrace MK ČR. -- Podnázev: magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví: r. 2006.
Czechmag : lifestylový magazín  . -- 1. ročník, číslo 1/2017-. -- Praha : Kryštof David, 2017-. -- 21 cm.
Czechoslovak Mathematical Journal  . -- Č. 1 (1969)-. -- Praha : Akademie věd České republiky, Matematický ústav, 1951-. -- svazků ; 25 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 192+4 s., 175/250. -- ISSN : 0011-4642.
Czechspace : časopis České kosmické kanceláře  . -- Č. 8 (prosinec 2013)-. -- Praha : Česká kosmická kancelář, 2013-. -- svazků 30 cm. -- Č. 1-7 vyšla pod názvem Czechspace.cz (2010-červenec 2013). -- ISSN : 2336-1883.
Czech-Polish historical and pedagogical journal  . -- Vol. 1 (2009)-. -- Brno : Masaryk University,Faculty of education, 2009-. -- svazků ; 21 cm. -- ISSN : 1803-6546.
Čabanský zpravodaj  . -- Bohuslavice : Obec Bohuslavice, [2012?]-. -- 30 cm.
Čas na lásku : časopis pro lidi, kteří se mají rádi  . -- Č. 3 (2002)-. -- Praha : Europress, 2002-. -- 2006- Praha : Bauer Media. -- svazků ; 28 cm. -- Podnázev od r. 2003: příběhy ze života. - Od r. 2008 vychází též ve slovenštině. - Podnáz. od r. 2010: skutečné osudy - Příběhy plné lásky, touhy a vášně. -- ISSN : 1213-6115.
Čas pro hvězdy : nejzábavnější týdeník pro vás  . -- Roč. 1, č. 1 (29.10.2013)-. -- Praha : Bauer Media, 2013-. -- 29 cm. -- ISSN : 2336-1859.
Čas : časopis Masarykova demokratického hnutí  . -- Roč. 1, č. 1 (červen 1993)-. -- Praha : Masarykovo demokratické hnutí [MDH], [1993]-. -- svazků ; 20 cm. -- Průběžné číslování. -- Podnázev pův.: zpravodaj Masarykova demokratického hnutí. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 16+4 s., 145/200. -- ISSN : 1210-1648.
Časopis Českých Lékárníků : měsíčník Stavovské lékárnické komory  . -- Roč. 64, č. 1 (1992)-. -- Ostrava : PETI, 1992-. -- [(199-)]-2007 Praha : ČČL. -- 2008- Praha : Lékárnická akademie. -- svazků ; 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32+4 s., 210/300. -- Obsahuje mnoho dalších příloh. -- ISSN : 1211-5134.
Časopis lékařů českých  . -- Roč. 1, č. 1 (1862)-. -- Praha : Vinc. J. Schmied, 1862-. -- 1864-1899 Praha : Spolek lékařův českých. -- 1900-1909 Praha : Spolek lékařů českých. -- 1910-1951 Praha : Spolek českých lékařů. -- 1952-1968 Praha : Zdravotnické nakladatelství. -- 1969-1993 Praha : Avicenum. -- 1994-2015 Praha : Česká lékařská společnost J.E. Purkyně. -- 2016- Praha : Ocean design. -- svazků ; 30 cm. -- Původní vydavatel: Vinc. Jos. Schmidt, později Václav Staněk, Jan Purkyně. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 36+4+4 s., 210/297. -- Resumé: Časopis lékařů českých je základní vědecký časopis lékařů všech oborů. Je určen pracovníkům všech odborných zdravotnických zařízení a všem lékařům v České republice. -- ISSN : 0008-7335.
Časopis Matice moravské  . -- Roč. 87, č. 1 (1968)-. -- Brno : Matice moravská, 1968-. -- svazků ; 22 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 2x183 s., 148/220. -- www.phil.muni.cz/hist/matice/matice.html. -- www.matice-moravska.cz. -- Roč. 66, č. 1 - časopis úředně zastaven. -- Roč. 67 - časopis obnoven. -- Resumé: Literatura - studie, rozhledy, diskuse. -- ISSN : 0323-052X.
Časopis Moravského muzea = Acta Musei moraviae. Scientiae sociales. Ser. A, Vědy společenské  . -- Roč. 36, č. 1 (1951)-. -- Brno : Moravské zemské muzeum, [1951]-. -- svazků ; 25 cm. -- Do r. 1950 vědy přírodní a vědy společenské - společně. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 220+4 s. (dvojčíslo), 175/250. -- Text též cze, sla, fre, ger, rus. -- ISSN : 0323-0570.
Časopis Národního muzea. Řada historická  . -- Roč. 161, č. 1 (1992)-. -- Praha : Národní muzeum, 1992-. -- svazků ; 24 cm. -- ISSN : 1214-0627 ISSN (chybné) 0139-9543.
Časopis pro kvalitní život  . -- Roč. 1, č. 0 (duben 2014)-. -- Jinočany : Kvalitní život.com, 2014-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 2336-4033.
Časopis pro moderní filologii  . -- Roč. 1, č. 1 (1911)-roč. 28, č. 2 (1942); roč. 29, č. 1 (1946)-roč. 53, č. 2 (1971); roč. 73, č. 1 (1991)-. -- Praha : Klub moderních filologů, 1911- 1951-1971 Praha : Nakladatelství ČSAV. -- 1991-1992 Říčany : SK Press,. -- 1993-2012 Praha : Ústav pro jazyk český AV ČR. -- 2013- Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. -- svazků ; 24 cm. -- Přestávky ve vydávání: 1943-1945, 1972-1990. -- Příloha: Philologica (1946-57). -- Od 60. let 20. století sloučen s časopisem Philologica Pragensia; znovu se osamostatnil v roce 1991. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 2x64+4 s., 170/240. -- Resumé: Odborný časopis pro lingvisty. -- ISSN : 0008-7386 ISSN (chybné) 0862-8459.
Časopis pro právní vědu a praxi  . -- Roč. 1, č. 1 (1993)-. -- Brno : Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 1993-. -- 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 260 s., 145/202. -- Resumé: Časopis věnovaný zásadním otázkám právní praxe a právní vědy. -- ISSN : 1210-9126.
Časopis Slezského zemského muzea. B, Vědy historické  . -- Roč. 40, č. 1 (1991)-. -- Opava : Slezské zemské muzeum, 1991-. -- svazků ; 24 cm. -- Chybné ISSN se vztahuje k: Časopis Slezského muzea. Série B, Vědy historické. -- ISSN : 1211-3131 ISSN (chybné) 0323-0678.
Časopis Společnosti přátel starožitností : recenzovaný časopis pro historickou vlastivědu a národní kulturní dědictví  . -- Roč. 116, č. 1 (2008)-. -- Praha : Společnost přátel starožitností, 2008-. -- svazků ; 24 cm. -- ISSN : 1803-1382.
Časopis Stavebnictví : časopis stavebních inženýrů, techniků a podnikatelů  . -- Roč. 1, č. 1 (2006)-. -- Brno : EXPO DATA, 2006-. -- svazků ; 30 cm. -- V Evidenci periodického tisku MK ČR titul evidován pod názvem: "Stavebnictví". -- Resumé: Informační servis, statistiky, rozhovory a diskuze, soutěže, odborné akce, analýzy a trendy z oblasti stavebnictví. -- ISSN : 1802-2030.
Časopísek : kájovský občasník  . -- Č. 1 (2001)-. -- Kájov : Obecní úřad, 2000-. -- svazků. -- Změna podnázvu: občasník obce Kájov: od r. 2008-. -- Periodicita se mění.
Časostroj : zábavná cesta do historie  . -- Č. 12 (2011)-. -- Brno : Extra Publishing, 2011-. -- 30-33 cm. -- Příl.: plakáty k některým č. -- ISSN : 1805-0832.
ČD pro Vás  . -- Č. 1 (květen 1994)-č. 3 (2005); roč. 1, č. 1 (2010)-. -- Praha : České dráhy, 1994-. -- 12 svazků ; 22 cm. -- V l. 2006-2009 včleněn do: Grand expres, od r. 2010 vydáván opět samostatně. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32+4 s., 200/220. -- Vydává: České dráhy, Generální ředitelství. -- Resumé: Základní informace o podmínkách cestování na železnici, publicistické články, reportáže a rozhovory seznamující cestující veřejnost s problematikou Českých drah i zahraničních železnic. -- ISSN : 1210-9142.
Čebínský zpravodaj  . -- Roč. 1, č. 1 (leden 2011)-. -- Čebín : Obecní úřad, 2011-. -- 21 cm ; svazků ;.
Čehovské listy : čtvrtletník obce Čehovice  . -- Čehovice : Obecní úřad, [200-]-. -- 30 cm ; svazků ;.
Čejkovický zpravodaj  . -- [Č. 1 (1980?)]-. -- Čejkovice : Obecní úřad, [1980?]-. -- 21 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 11 s., 150/210.
Čeperák  . -- [Č. 1 (199-?)]-. -- Čeperka : Obecní úřad, [199-?]-. -- 30 cm. -- Podnázev v tiráži: zpravodaj obce Čeperka. -- Průběžné číslování.
Čerčanský zpravodaj  . -- [Roč. 1, č. 1 (1992)]-. -- Čerčany : Oldřich Vít, [1992]-. -- [199-]- Čerčany : Obecní úřad. -- svazků ; 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 16 - 24 s., 210/290.
Černodolský zpravodaj : čtvrtletník sloučených obcí Černý Důl - Čistá - Fořt  . -- Roč. 1, č. 1 (2007)-. -- Černý Důl : Obecní úřad, 2007-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Podnázev od r. 2009: čtvrtletník městyse Černý Důl. -- Přílohy: Úřad městyse, Z kroniky a historie, Speciál.
Černostrakaté novinky  . -- [Č. 1 (1995)]-. -- Praha : Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR, [1995]-. -- svazků ; 30 cm. -- Časopis vydáván společně s: Ročenka za rok. -- ISSN : 1214-6293.
Černoviny : zpravodaj Městské části Brno-Černovice  . -- [Č. 1 (199-)]-. -- Brno : Městská část Brno-Černovice, [199-]-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Podnázev v tiráži dříve: Zpravodaj Zastupitelstva ÚMČ Brno-Černovice.
Česká a slovenská farmacie : časopis České farmaceutické společnosti a Slovenské farmaceutické společnosti = Czech and Slovak pharmacy : journal of the Czech pharmaceutical society and the Slovak pharmaceutical society  . -- Praha : Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 1994-. -- svazků. -- Vydavatel: Česká farmaceutická společnost -- Slovenská farmaceutická spoločnosť. -- ISSN : 1210-7816.
Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie : časopis českých a slovenských neurologů a neorochirurgů  . -- Roč. 56, č. 1 (1993)-. -- Praha : Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 1993-. -- 2007-2010 Brno : Medica Healthworld. -- 2010- Brno : Ambit Media. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev od r. 2007: časopis České neurologické společnosti ČLS JEP, České neurochirurgické společnosti ČLS JEP, Slovenskej neurologickej spoločnosti SLS, Slovenskej neurochirurgickej spoločnosti SLS a České společnosti dětské neurologie ČLS JEP. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 54 s., 210/297. -- Pův. název: Neurologie a psychiatrie československá (roč. 2-18, r. 1939-55); Pokračovalo jako: Československá neurologie (roč. 19-35, r. 1956-72). -- Vydává Česká lékařská společnost J.E. Purkyně. -- Resumé: Časopis pro odborné lékaře chorob nervových je určen k postgraduálnímu vzdělávání mladých neurologů. -- ISSN : 1210-7859.
Česká a slovenská oftalmologie : časopis České oftalmologické společnosti a Slovenské oftalmologické společnosti  . -- Roč. 51, č. 1 (1995)-. -- Praha : Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 1995-. -- svazků ; 24 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 68+4 s., 160/240. -- Signatura od r. 2008: ČB 6.719. -- Resumé: Časopis věnovaný otázkám očního lékařství. -- ISSN : 1211-9059 ISSN (chybné) 0009-059X.
Česká a slovenská psychiatrie : časopis Psychiatrické společnosti  . -- Roč. 91, č. 1 (1995)-. -- Praha : Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1995-. -- svazků ; 24-30 cm. -- Podnázev v r. 2001: časopis České psychiatrické společnosti a Slovenskej psychiatrickej spoločnosti. -- Podnázev od r. 2010: časopis České psychiatrické společnosti ČLS JEP a Psychiatrickej spoločnosti SLS. -- Resumé: Časopis je určen odborným lékařům, nemocnicím, sanatoriím a speciálním ústavům pro léčbu duševních chorob. Obsahuje témata z obecné i speciální psychiatrie, psychologie, psychiatrické sexuologie, psychosomatiky, psychoterapie,psychofarmakologie, historie psychiatrie, sdělení z praxe. -- ISSN : 1212-0383.
Česká antropologie : sborník České společnosti antropologické  . -- Olomouc : Česká společnost antropologická, [1994]-. -- svazků ; 29 cm. -- Podnázev od r. 2002: časopis České společnosti antropologické. -- Údaje o časopisu převzaty z databáze ISSN. -- ISSN : 1804-1876 ISSN (chybné) 0862-5085.
Česká dermatovenerologie : časopis České akademie dermatovenerologie  . -- Roč. 1, č. 1 (říjen 2011)-. -- Praha : Mladá fronta, 2011-. -- svazků ; 27 cm. -- ISSN : 1805-0611.
Česká gynekologie : časopis České gynekologické a porodnické společnosti  . -- Roč. 66, č. 1 (1994)-. -- Praha : Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 1994-. -- [199-]- Praha : Česká lékařská společnost J.E.Purkyně. -- svazků ; 30 cm. -- Rozhledy v chirurgii a gynekologii (r. 1922-1935) ; Československá gynekologie (Roč. 1-3, r. 1936-1938) ; Česká gynekologie (R. 1939-1944) ; Československá gynekologie (R. 1946-1992) ; Česko-Slovenská gynekologie (R. 1993). -- Rozsah a rozměry pro registraci: 100 s., 210/297. -- Resumé: Odborný časopis pro choroby ženské a porodnictví. -- ISSN : 1210-7832.
Česká info : časopis pracovníků České pojišťovny, a.s.  . -- Roč. 1, č. 0 (1994)-roč. 15 , č. 6 (červen 2009); (2011)-. -- Praha : Česká pojišťovna, 1994-2009, 2011-. -- sv. -- Změna podnázvu: časopis zaměstnanců České pojišťovny, a.s.: od č. 3 r. 1995 - r. 2002, dále bez podnázvu. -- Chyba v číslování ročníku: Roč. 8 r. 2000 a 2001. -- Změna periodicity: 12x ročně: od r. 1996-. -- Od r. 2011 není uváděn ročník. -- Od r. 2011 podnázev v tiráži: magazín pro zaměstnance a obchodní službu České pojišťovny. -- Od července 2009 do prosince 2010 pouze v eletronické formě, od r. 2011 obnoveno vyd. tištěné verze.
Česká kinantropologie : časopis Vědecké společnosti kinantropologie  . -- [Roč. 1, č. 1 (1997)]-. -- Praha : Vědecká společnost kinantropologie, [1997]-. -- [199-]- Praha : Česká kinantropologická společnost. -- svazků ; 24 cm. -- Podnázev od r. 2004: časopis České kinantropologické společnosti. -- ISSN : 1211-9261.
Česká kultura : měsíčník kulturních programů  . -- Č. 6 (červen 2001)-. -- Praha : Agentura TES, 2001-. -- 21 cm ; svazků ;. -- Podnázev v roce 2004: průvodce kulturními programy. - Podnáz. od r. 2009: Přehled kulturních programů. -- Titul vycházel pod názvem: Kultura v Praze (1993- květen 2001), od r. 1999 je zrcadlově vevázaná: Česká kultura; od června 2001: Česká kultura. -- Od r. 2008(?) obálkový podnázev: Praha, Čechy, Morava, Slezsko. -- Změna podnázvu v r. 2012: kulturně společenský průvodce. -- Vycházel v české a anglické verzi. -- Dříve jako: Kultura v Praze. -- Resumé: Měsíčník kulturních programů. -- ISSN : 1213-6530.
Česká literatura : časopis pro literární vědu  . -- Roč. 1, č. 1 (1953)-. -- Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 1953-. -- svazků. -- Vydavatel: Ústav pro českou a světovou literaturu ČSAV. -- ISSN : 0009-0468.
Česká oční optika  . -- [Roč. 34, č. 1 (1993)]-. -- Praha : Společenstvo českých optiků a optometristů, [1993]-. -- [199-]- Brno : EXPO DATA. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1211-233X.
Česká radiologie = Czech Radiology : Časopis Radiologické společnosti  . -- Roč. 48, č. 1 (1994)-. -- Praha : Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 1994-. -- [19--]- Praha : Česká lékařská společnost J.E. Purkyně. -- [2007]- Praha : Galén. -- svazků ; 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 64+4 s., 210/297. -- Sponzorem časopisu je firma Nycomed spol. s r.o. a Schering spol. s r.o. -- Resumé: Odborný časopis věnovaný otázkám rentgenologie, diagnostiky a terapie. -- ISSN : 1210-7883.
Česká revmatologie  . -- Roč. 1 (Fys. a revm. věstník 71), č. 0 (1993)-. -- Praha : Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 1993-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev od r. 2013: časopis České revmatologické společnosti.. -- www.clsjep.cz. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 28+4 s., 210/297. -- Resumé: Převážná část časopisu je věnována dalšímu vzdělávání lékařů v široké problematice chorob pohybového aparátu z hlediska internistického (jejich patofyziologii, diagnostice a terapii), dále i problematice revmatochirurgické arehabilitační. Část časopisu je věnována informacím o transformaci zdravotnictví, doškolovacích akcích a dalším tématům. -- ISSN : 1210-7905.
Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství  . -- Roč. 96, č. 1, (1996)-. -- Praha : Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 1996-. -- svazků ; 24 cm. -- Časopis Praktické zubní lékařství začíná ročníkování od Roč. 44, č. 1 (1996). -- Podnázev časopisu Česká stomatologie: časopis stomatologických společností. -- Podnázev časopisu Praktické zubní lékařství: časopis pro další vzdělávání zdravotníků v zubní péči. -- Neplatná ISSN patří samostatně vydávaným časopisům Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství. -- Změna signatury: ČB 5.369: od r. 2005-. -- ISSN : 1213-0613 ISSN (chybné) 1210-7891 ISSN (chybné) 0032-6720.
České motocyklové noviny  . -- Č. 1 (leden 1999)-. -- Praha : Bikes Publishing, 1999-. -- svazků. -- Změna periodicity: 52x ročně: od r. 2002-. -- Změna periodicity: čtrnáctideník: od r. 2013-. -- ISSN : 1212-4427.
České právo životního prostředí : časopis České společnosti pro právo životního prostředí  . -- Roč. 1, č. 1 (2001)-. -- Praha : Česká společnost pro právo životního prostředí, 2001-. -- svazků ; 21 cm. -- ISSN : 1213-5542.
České Švýcarsko : zpravodaj Správy Národního parku České Švýcarsko  . -- Roč. 1, č. 1 (2002)-. -- Krásná Lípa : Správa Národního parku České Švýcarsko, 2002-. -- svazků ; 30 cm. -- Informace o periodicitě pochází z registrace MK ČR.
České vězeňství  . -- Roč. 0, č. 0 (1992, prosinec)-. -- Praha : Vězeňská služba České republiky, 1992-. -- svazků ; 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 68 s., 210/297. -- V č. 1/1997 samostatné přílohy: "Rejstřík publikovaných článků a jejich autorů v Českém vězeňství v letech 1992-1996" a "Vězeňství v číslech a grafech". -- V roce 1999 v č. 1 je chybný roč. 6 (spr. 7). -- Podnázev: čtvrtletník pro vězeňství a kriminální prevenci. -- Resumé: Populárně odborný časopis, jenž se věnuje závažným a potřebným otázkám souvisejícím s českým vězeňstvím. Periodikum se zabývá historii vězeňství, jeho tradicemi a současným morálním profilem příslušníků, interpersonálními vztahy, duševní hygienou a uveřejňuje zajímavé odborné články související s vězeňstvím. -- ISSN : 1213-9297.
Českobratrské Horácko : oblastní časopis evangelických sborů  . -- Roč. 12 + 1, č. 1 (1995)-. -- Sněžné : Farní sbor ČCE, 1995-. -- 21 cm ; svazků ;. -- Vydáváno pro oblast sborů: Olešnice, Prosetín, Rovečné, Veselí - Brněnský seniorát, Daňkovice, H. Dubenky, H. Krupná, H. Vilémovice, Humpolec, Jihlava, Moraveč, Nové Město na Moravě, Opatov, Sázava, Sněžné, Strměchy, Třebíč, Velké Meziříčí, Velká Lhota a Telč - Horácký seniorát, Borová, Jimramov, Krouna, Krucemburk, Polička, Proseč, Svratouch, Telecí - Poličský seniorát.
Českobrodský zpravodaj : Časopis věnovaný zájmům Českobrodska  . -- Roč. 1, č. 1 (1961)-. -- Český Brod : Městský úřad, 1961-. -- 1997-2011 Český Brod : Městské kulturní a informační centrum. -- 30 cm. -- Podnázev v l. 1998-2011: měsíčník věnovaný zájmům Českobrodska. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 16 s., 210/297. -- Resumé: Kulturní a společenský zpravodaj města Českého Brodu.
Českobudějovický deník : nejčtenější regionální noviny  . -- Č. 218 (18.9.2006)-. -- České Budějovice : Vltava-Labe-Press, 2006-. -- svazků. -- Dříve jako Českobudějovické listy: do č. 217 r. 2006. -- Číslování navazuje na předcházející titul. -- ISSN : 1802-0798.
Českokrumlovský deník : nejčtenější regionální noviny  . -- Č. 218 (18.9.2006)-. -- České Budějovice : Vltava-Labe-Press, 2006-. -- 2016- Praha : Vltava Labe Media a.s. -- svazků. -- Dříve jako: Českokrumlovské listy: do č. 217 r. 2006. -- Číslování navazuje na předcházející titul. -- R. 2011 č. 50-74 (březen) byla zničena povodní v r. 2012. -- ISSN : 1802-0801.
Českokrumlovský kulturní kalendář ...  . -- Český Krumlov : Městský dům kultury, 1983-. -- svazků. -- Výpustka ... nahrazuje měsíc a rok uvedený na tit. listu. -- Změna názvu: Kulturní kalendář Český Krumlov: měs. 2.-8. r. 1992. -- Změna vydavatele: Kulturní agentura města: od 2. měs. r. 1992 - 8. měs. 1992?. -- Změna vydavatele: Dvorek: od 5. měs. r. 2001?-.
Československá dermatologie : orgán Československé dermatologické společnosti  . -- Roč. 22, č. 1 (1947)-. -- Praha : Čsl. vědecká dermatovenerologická společnost, 1947-. -- 1952-[1976?] Praha : Zdravotnické nakladatelství. -- 1977-[19--] Praha : Avicenum. -- [19--]-[199-] Praha : Československá lékařská společnost J.E.Purkyně. -- [199-]- Praha : Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. -- svazků ; 25 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 6x7+3x4+4+4 s., 175/250. -- Časopis začal vycházet pod názvem Česká dermatologie, od r.1947 název Československá dermatologie, od r.1993 název Česko-slovenská dermatologie. -- Změny podnázvu: orgán Československé dermato-venerologické společnosti sekce Čsl. lékařské společnosti J.E.Purkyně v Praze (od r.1952); orgán Československé dermatologické společnosti (od r. 1954); časopis Dermatologické společnosti (od r. 1977); časopis Dermatovenerologické společnosti (od r. 1993); časopis Dermatologické společnosti; časopis České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP, Slovenské dermatovenerologické společnosti SLS, České akademie dermatonererologie, o.p.s. -- Podnázev od č. 2/2009: oficiální časopis časopis České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP, Slovenské dermatovenerologické společnosti SLS. -- Signatura od r. 2002: ČB 4.074. -- Resumé: Časopis věnovaný otázkám chorob kožních a pohlavních. -- ISSN : 0009-0514.
Československá fotografie  . -- Roč. 1, č. 1 (2010)-. -- Praha : Photo life, 2010-. -- 2012 - Miličín : Wifcom. -- svazků ; 31 cm. -- ISSN : 1804-5200.
Československá fyziologie : biomedicínský časopis České fyziologické společnosti  . -- Roč. 42, č. 1 (1993) -. -- Praha : Nakladatelské středisko ČLS JEP, 1993-. -- [199-]-[199-] Praha : Fyziologický ústav ČSAV. -- [199-]-[2003?] Praha : Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. -- 2004- Praha : Tigis. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev: biomedicínský časopis. -- Podnázev dříve: časopis České fyziologické společnosti. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 40+4+4 s., 210/297. -- Změna signatury: ČB 4.889: od r. 1993. -- Resumé: Přináší výsledky bádání ze všech odvětví fyziologické vědy. Je určena vědeckým pracovníkům, lékařům, pracovníkům v tělovýchově a zvěrolékařům. -- ISSN : 1210-6313.
Československá pediatrie : časopis Pediatrické společnosti  . -- Roč. 10, č. 1 (1955)-. -- Praha : Práce, 1955-. -- 1955-[19--] Praha : Státní zdravotnické nakladatelství. -- [19--]-[199-] Praha : Československá lékařská společnost J.E. Purkyně. -- 1972-1992 Praha : Avicenum. -- 1993- Praha : Česká společnost J.E. Purkyně. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev: časopis České a Slovenské pediatrické společnosti. -- Ročníkování navazuje na titul: "Pediatrické listy". -- Rozsah a rozměry pro registraci: 12x64+4 s., 215/305. -- Signatura do r. 1969: ČC 1.163. -- Resumé: Odborný časopis pro pediatry, chirurgy a další lékařská odvětví zabývající se dětskými chorobami. -- ISSN : 0069-2328.
Československá psychologie : časopis pro psychologickou teorii a praxi  . -- Roč. 1, č. 1 (1957)-. -- Praha : Čsl. akademie věd, 1957-. -- [199-]-2010 Praha : Academia. -- [2002?]- Praha : Psychologický ústav AV ČR. -- svazků ; 25 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 96+4 s., 175/250. -- http://cspsych.psu.cas.cz. -- Resumé: Časopis přináší výsledky výzkumů a experimentů na našich psychologických pracovištích. Je určen psychologům, lékařům, vychovatelům a studujícím. -- ISSN : 0009-062X.
Československá vlaková pošta : magazín o ambulatních poštách vlakem, letadlem a autobusem : historie, vozový park, filatelie, dokumenty, vzpomínky  . -- Č. 1 (2014)-. -- Brno: Petr Študent, 2014-. -- svazků ; 30 cm.
Československý časopis pro fyziku = Czechoslovak Journal of Physics  . -- Sv. 1, č. 1 (1951)-. -- Praha : Ústřední ústav fysikální, 1951-. -- 1959-1971 Praha : Československá akademie věd. -- 1972-1992 Praha : Academia. -- 1993- Praha : Fyzikální ústav Akademie věd České republiky. -- svazků ; 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 66+4 s., 210/297. -- V r. 1953 je uveden titul Časopis pro pěstování fysiky. -- ISSN : 0009-0700.
Československý dopravák  . -- Ostrava : MH Development s.r.o., [2002]-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Podnázev od r. 2014: doprava, technika, urbanismus. -- ISSN : 1804-2309.
Československý šach : nezávislý časopis českých, moravských, slezských a slovenských šachistů  . -- Roč. 40 (1946)-. -- Praha : Ústřední jednota československých šachistů, 1946-. -- 1998-2016 Praha : Ivan Hausner - Šachové zpravodajství. -- 2017- Praha : Růžena Přibylová. -- svazků ; 30 cm. -- Číslování ročníků dle původního Časopisu českých šachistů. -- Podnázev od r. [1996] pouze v tiráži. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32+4 s., 207/297. -- Resumé: Zájmový časopis Československého šachového svazu. -- ISSN : 0009-0743.
Českovelenický zpravodaj  . -- Roč. 5, č. 1 (leden 1981)-. -- České Velenice : Školská a kulturní komise MěstNV, [1981]-. -- [2008]- České Velenice : Městský úřad. -- svazků. -- Signatura: ČC 2.990, změna signatury: ČB 3.432: od r. 1990-. -- Chybné číslování ročníků: r. 2010 roč. 33 správně má být roč. 34, dále na tuto chybu navazují. -- r. 2012, únor-září roč. 33, říjen roč. 23, listopad-prosinec roč. 36.
Českoveský zpravodaj  . -- [Roč. 1, č. 1 (1999)]-. -- Česká Ves : Obecní úřad, [1999]-. -- 20-30 cm ; svazků ;. -- Podnázev v tiráži: měsíčník obce Česká Ves.
Česko-lužický věstník  . -- Praha : J. Hejnic, 1991-. -- Popsáno dle: r. 1995. -- Podnázev: zpravodaj Spolku česko-lužické mládeže: do r. 1994. -- Vydavatel: Společnost přátel Lužice: od r. 2003-. -- ISSN : 1212-0790.
Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství = Czecho-Slovak Pathology and Forensic Medicine : časopis Společnosti patologů a České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie  . -- Roč. 29, č. 1 (1993)-. -- Praha : Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 1993-. -- [2000?]- Praha : Česká lékařská společnost J.E.Purkyně. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev: časopis České a Slovenské společnosti patologů. Časopis České a Slovenské společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 40+16(příl.)+4 s., 210/297. -- Resumé: Časopis je zaměřen na obecnou patologii, buněčnou patologii a na celou šíři systematické i nosologické patologie s mírnou převahou tématiky onkopatologické. Z hlediska metodického publikuje zejména práce orientované nahistopatologii, ultrastrukturální patologii, histochemii, imunochemii a morfometrii. -- ISSN : 1210-7875.
Český autoprůmysl : zpravodaj Sdružení automobilového průmyslu  . -- Č. 1/2017 (únor 2017)-. -- Praha : Sdružení automobilového průmyslu - AutoSAP, 2017-. -- 30 cm. -- Dříve jako: Zpravodaj Sdružení automobilového průmyslu.
Český časopis historický = The Czech Historical Review  . -- Roč. 38[88], č. 1-2 (1990)-. -- Praha : Academia, 1990-. -- 2008- Praha : Historický ústav AV ČR. -- svazků ; 23 cm. -- Číslováním ročníků se hlásí k původnímu Českému časopisu historickému (ISSN 0862-4356) i Československému časopisu historickému. -- Vydává: Historický ústav AV ČR (do r. 2007 v Academii). -- Resumé: Časopis uveřejňuje studie zejména nových dějin, diskusní příspěvky, recenze našich i zahraničních publikací. -- ISSN : 0862-6111.
Český export : příloha divize Euro E15  . -- Č. Únor (2015)-. -- Praha : Mladá fronta, 2015-. -- svazků ; 30 cm. -- Vychází ve spolupráci s portálem Businessinfo.cz. -- Vychází ve spolupráci s agenturou Czechtrade (od č. březen 2015). -- ISSN : 1803-4543.
Český exportér : magazín Hospodářských novin a týdeníku Ekonom  . -- Č. 1 (prosinec 2012)-č. 9 (2014);č. 1 (únor 2017)-. -- Praha : Economia, 2013-. -- svazků ; 27 cm.
Český finanční a účetní časopis  . -- Roč. 1, č. 1 (2006)-. -- Praha : Oeconomica, 2006-. -- svazků ; 21 cm. -- Vydává: Vysoká škola ekonomická v Praze, nakladatelství Oeconomica. -- ISSN : 1802-2200.
Český instalatér : sanitární - tepelná - klimatizační technika  . -- Roč. 3, č. 1 (leden 1993) [1991]-. -- Praha : České nakladatelství technické literatury - ČNTL, 1993-. -- svazků ; 29 cm. -- Č. 1/2000 obsahuje samostatnou přílohu: Adresář 2000 vybraných firem z oboru sanitární, tepelné a klimatizační techniky. - Vyd. dříve: Československý instaletér (1993). -- Č. 1/2001 obsahuje samostatnou přílohu: Adresář 2001 vybraných firem z oboru sanitární, tepelné a klimatizační techniky. -- Resumé: Odborný časopis určený pro specializovaný okruh odborníků v sanitární technice, ve vytápění a klimatizaci. (Instalace v budovách.). -- ISSN : 1210-695X.
Český jazyk a literatura  . -- Roč. 1, č. 1 (1950)-. -- Praha : Fortuna, 1950-. -- [19--]- Praha : SPN. -- svazků ; 21 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 5x48+4 s., 147/207. -- Vydává: SPN - pedagogické nakladatelství, akciová společnost. -- Resumé: Pedagogický časopis pro výuku na základních a středních školách. -- ISSN : 0009-0786.
Český lid : sborník věnovaný studiu lidu českého v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku  . -- Roč. 1, č. 1 (1892)-. -- Praha : V. Šimáček, 1892-. -- 1946-1949 Praha : Jan Svátek. -- 1950-1965 Praha : Nakladatelství Československé akademie věd. -- 1946-[1951] Praha : Brázda. -- 1977-2007 Praha : Academia. -- 2007- Praha : Etnologický ústav AV ČR. -- svazků ; 23-31 cm. -- V letech 1915-1923 a 1933-1945 přerušeno vydávání. -- Podnázev od roč. 57 (1970): národopisný časopis. -- Od r. 1998 podnázev: časopis pro etnologická studia. -- Od r. 1998 souběžný podnázev: journal of ethnological studies. -- Podnázev od r. 2001: etnologický časopis - ethnological journal. -- Vydává: Etnologický ústav AV ČR (do r. 2007 v nakladatelství Academia), do r. 1999 Ústav pro etnografii a folkloristiku. -- Signatury: ČC 25 (1892-1932), ČB 354 (1946-1991), ČC 3.724 (1992- ). -- ISSN : 0009-0794.
Český ráj v akci  . -- Turnov : Belontis Design, 2014-. -- 32 cm ; svazků ;.
Český rybář : magazín sportovního rybolovu  . -- Roč. 1, č. 1 (1998)-. -- České Budějovice : Český rybář, 1998-. -- svazků. -- Bez podnázvu: od r. 2002-2006. -- Podnázev: nejčtenější rybářský časopis v České republice: od r. 2007-. -- Chybné číslování ročníku: r. 2006 1-3 č. uveden roč. 8, od č. 4 již správně uváděn roč. 9. -- ISSN : 1212-2017.
Český zápas : čtrnáctideník církve československé husitské  . -- Roč. 3, č. 1 (1920)-. -- Praha : Evangelické nakladatelství, 1920-. -- [19--]- Praha : Ústřední rada CČSH. -- svazků ; 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 8 s., 210/297. -- Obsahuje romány na pokračování. -- Podnázev do č. 12 (1992): týdeník církve československé husitské. -- Změna signatury: ČB 4.388: od r. 1993-. -- Chybné číslování ročníků: v letech 1975 a 1976 uváděn roč. 56 nebo 58, správně roč. 57 a 58: v dalších letech na tuto chybu navazují. -- Resumé: Čtrnáctideník církve československé husitské. -- ISSN : 0323-1321.
Čestlický občasník  . -- Čestlice : Obec Čestlice, [2007]-. -- 21 cm ; svazků ;. -- Průběžné číslování.
Češi a Slováci v historii letectví : LK speciál  . -- Č. 1 (2003)-. -- Praha : Aeromedia, [2003]-. -- svazků. -- ISSN 0024-1156 se vztahuje k časopisu Letectví+kosmonautika. -- ISSN : 1801-0628. -- 0024-1156.
Češskaja zvezda = Česká hvězda : literaturnyj žurnal  . -- No. 1 (2012)-. -- Karlovy Vary : Skleněný můstek, 2012-. -- svazků ; 30 cm. -- Průběžné číslování.
Číčenický hlasatel  . -- Roč. 1, č. 1 (2008)-. -- Číčenice : Obecní úřad, 2008-. -- svazků. -- Podnázev: obecní úřad informuje, pomáhá, radí a připravuje: od roč. 2 r. 2009 měs. červen-.
Čichtický informační plátek : originální obecní občasník  . -- Číslo 1. (2016)-. -- [Čichtice] : [nakladatel není známý], 2016-.
ČiliChili : Oskarovy telefony a tarify & počteníčko nádavkem  . -- Roč. 1, č. 1 (2004)-. -- Praha : Boomerang Publishing, 2004-. -- 2016- Praha : Boomerang Communication, s.r.o. -- 25 cm. -- Podnázev od r. 2005: vybrané Oskarovy telefony a tarify, plus počteníčko jako dárek. -- Podnázev od r. 2010: vybrané telefony a tarify Vodafonu plus porce pěkně ostrého čtení.
Čimelický zpravodaj : dvouměsíčník o životě v Čimelicích a okolí  . -- Č. únor (2007)-. -- Čimelice : Obec Čimelice, 2007-. -- svazků.
Číměřsko : informační list obce Číměř s osadami Bílá, Dobrá Voda, Lhota, Nová Ves, Potočná a Sedlo  . -- Číslo 1 (srpen 2015)-. -- Číměř : Obec Číměř, 2015-. -- svazků ; 21 cm.
Čímské listy  . -- Č. 1 (2013)-. -- Čím : Obecní úřad, 2013-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Přestávka ve vydávání r. 2014.
Činěveský zpravodaj : informační zpravodaj obce Činěves  . -- Č. 1 (2011)-. -- Činěves : Obecní úřad, 2011-. -- 30 cm ; svazků ;.
Číselné křížovky : nejzábavnější luštění : finanční výhry . poutavé čtení  . -- Roč. 1, č. 1 (2007)-. -- Praha : Burda Praha, 2007-. -- 28 cm. -- Nesprávné ISSN patří časopisu Katka. -- ISSN : 1211-1546.
Číselné křížovky : pošli recept!  . -- Roč. 1, č. 8 (2008)-. -- Praha : Burda Praha, 2008-. -- 21 cm. -- Chybné ISSN patří časopisu Svět ženy. -- ISSN : 1213-757X.
Číselno-švédské křížovky  . -- Roč. 1, č. 1 (2011)-. -- Praha : Burda Praha, 2011-. -- 26 cm. -- Chybné ISSN 1211-1546 a evidenční číslo 7183 chybně uváděné v tiráži, patří časopisu: "Katka". -- Podnázev: největší hit! -- křížovky Burda. -- ISSN : 1211-1546.
Číselno-švédské křížovky : skvělé kombinované křížovky  . -- Ročník 1, č. 1 (2016)-. -- Praha : Burda Praha, spol. s r.o., 2016-. -- 26 cm. -- ISSN : 1213-757X.
Čistou cestou : informační ekomagazín pro vás  . -- Č. 1 (2013)-. -- Praha : Purum Kraft, 2013-. -- 30 cm ; svazků ;.
Čížovský kurýr : čtvrtletník Obce Čížová  . -- Č. 1 (2008)-. -- Čížová : Obec Čížová, 2008-. -- svazků.
Člověk a výchova : časopis pro pedagogiku Rudolfa Steinera  . -- [Roč. 1, č. 1 (1996)]-. -- Semily : České sdružení pro waldorfskou pedagogiku & Asociace Waldorfských škol ČR, [1996]-. -- [2004]- Písek : Asociace waldorfských škol ČR. -- svazků ; 23 cm. -- Podnázev: časopis pro waldorfskou pedagogiku. -- Supl. Studánka - svázáno s: Člověk a výchova.
Čtenář : měsíčník pro práci s knihou  . -- Roč. 1, č. 1 (1949)-. -- Praha : Academia, 1949-. -- 1949-1949 Praha : Masarykův lidovýchovný ústav. -- 1950-1951 Praha : Ministerstvo informací a osvěty. -- 1951-1953 Praha : Osvěta. -- 1953-1977 Praha : Orbis. -- 1978-1993 Praha : Panorama. -- 1994-2006 Praha : Academia. -- 2007- Kladno : Středočeská vědecká knihovna v Kladně. -- svazků ; 24-25 cm. -- Od roč. 50, č. 4 (1998) podnázev: měsíčník pro knihovny. -- Vydává: Středočeská vědecká knihovna v Kladně (do r. 2007 v nakladatelství AV ČR Academia). -- Příl.: Knihovnictví a bibliografie (vydávání ukončeno v r. 1990). -- Rozsah a rozměry pro registraci: 40+4 s., 175/250. -- Příl.: Knižní noviny. -- Resumé: Měsíčník pro práci s knihou je určen čtenářům veřejných i závodních knihoven a veřejným pracovníkům v knihovnictví. -- ISSN : 0011-2321.
Čtení pro lidi z Čestic, Doubravice, Kobylky, Konopice, Krušlova, Nahořan, Němčic, Nuzína, Prkošína, Počátek, Radešova, Střídky, Vacovic a Záhorčic : čestický družstevní zpravodaj  . -- Č. 1 (1992)-. -- [Místo vydání není známé] : [Vydavatel není známý], 1992-. -- Čestice : Kulturní spolek pro Čestice a okolí, 1993-. -- svazků ; 30 cm. -- Změna podnázvu: měsíčník kulturního spolku pro Čestice -- dvouměsíčník Kulturního spolku Čestice -- dvouměsíčník Kulturního spolku v Česticích. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 20-24 s., 210/300. -- Resumé: Časopis přinášející kromě aktuálních informací i mnohé články z vlastivědy a historie Čestic a okolí.
Čtrnáctka : měsíčník Městské části Praha 14  . -- Č. 1 (2012)-. -- Praha : Princo International, 2012-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Vydáváno pro MČ Praha 14. -- Dříve jako: Listy Prahy 14.
Čtvrtletník Charity Ostrava  . -- [Č. 1 (200-)]-. -- Ostrava : Charita Ostrava, [200-]-. -- 20-21 cm ; svazků ;.
Čtvrtletník pro Žehušice a Bojmany  . -- Roč. 1, č. 1 (březen 2011)-. -- Žehušice : Úřad městyse, 2011-. -- svazků ; 30 cm.
Čtvrtletník Severočeského muzea v Liberci : informační a programové periodikum  . -- Č. 1 (léto 2011)-. -- Liberec : Severočeské muzeum v Liberci, 2011-. -- svazků ; 30 cm. -- V Evidenci periodického tisku MK ČR časopis evidován pod názvem: "Čtvrtletník Severočeského muzea".
Čtvrtletník : Horní Kozolupy, Slavice, Strahov, Očín, Vlčkov, Silniční Domky, Liběvice  . -- Č. 1 (červen/červenec/srpen 2012)-. -- Horní Kozolupy : Obecní úřad, 2012-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Průběžné číslování.
Čtyřlístek speciál : křížovky, doplňovačky, hříčky, veselý příběh  . -- Č. březen (1993)-. -- Praha : Čtyřlístek, 1993-. -- svazků ; 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 16 s., 210/300. -- Změny podnázvu: křížovky - doplňovačky - hříčky; veselé příběhy - doplňovačky - hříčky a křížovky. -- Resumé: Veselé obrázkové čtení pro děti od 6ti do 12ti let - pohádky, hříčky, hádanky. -- ISSN : 1211-4235.
Čtyřlístek : veselé obrázkové čtení  . -- Č. 1 (1991)-. -- Praha : Čtyřlístek, 1991-. -- 26 cm. -- Nový podnázev do r. 2005: kreslené seriály. -- Bez podnázvu. -- Tematické podnázvy se mění. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 36+4 s., 190/260. -- Do r. 1990 vycházel Čtyřlístek jako neperiodická publikace s průběžným číslováním - bibliograficky popsán v bázi knih. -- Resumé: Veselé obrázkové čtení pro děti. -- ISSN : 1211-4219.
Č.P. servis : kultura, sport, reklama : kulturní a reklamní měsíčník zdarma do každé schránky v Prachaticích, Vimperku, Volarech, Netolicích, Husinci a v přilehlých obcích  . -- [Č. 1 (2000?)]-. -- Volyně : Č.P. servis, [2000]-. -- 2005-2008 Volyně : M. Punčochář - Č.P. servis. -- 2009- Volyně : Č.P.-Servis. -- svazků. -- Podnázvy se mění.
Č.P. servis : kultura, sport, reklama : kulturní reklamní měsíčník zdarma do každé schránky ve Volyni, Strakonicích, Blatné a Vodňanech i v přilehlých obcích  . -- [Č. 1 (2000?)]-. -- Volyně : Č.P. servis, [2000]-. -- 2005-2008 Volyně : M. Punčochář Č.P. servis. -- 2009- Volyně : Č.P.-Servis. -- svazků. -- Změny podnázvu: informační měsíčník. Zdarma do každé schránky ve Volyni, Strakonicích, Blatné a Vodňanech i v přilehlých obcích, r. 2002-2004 -- zdarma do každé schránky ve Strakonicích, Volyni, Blatné, Vodňanech, Horažďovicích i v přilehlých obcích, r. 2005-2006 -- informační měsíčník - zdarma do všech schránek v celém okrese Strakonice a Horažďovicích, od r. 2007-.

[^] [A][B][C][D][E][F][G][H][CH][I][J][K][L][M][N][O][P][Q][R][S][T][U][V][X][Y][Z][0-9] [^]

D Test : časopis pro spotřebitele  . -- Roč. 1, č. 1 (1993)-. -- Praha : Eurostudio, 1993-. -- 1994-2013 Praha : Občanské sdružení spotřebitelů Test. -- 2013- Praha : dTest, o.p.s. -- svazků ; 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32+4 s., 210/297. -- ISSN : 1210-731X.
Dačický zpravodaj  . -- Roč. 1, č. 1-2 (leden a únor 2012)-. -- Dačice : Město Dačice, 2012-. -- svazků.
Dálný východ  . -- Roč. 1, č. 1 (2011)-. -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2011-. -- svazků ; 21 cm. -- ISSN : 1805-1049.
Dalovické listy  . -- Č. 1 (2009)-. -- Dalovice : Obecní úřad, 2009-. -- 21 cm ; svazků ;.
Dámská pletená móda  . -- Č. 1 (2011)-. -- [Praha : Rolino], 2011-. -- svazků ; 28 cm. -- Informace o časopise pocházejí z evidence periodik MK ČR. -- Vychází u společnosti: BPV Medien Vertrieb. -- Vydavatel a nakladatel: Bozidar Luzanin. -- Nesprávné ISSN: 2192-54960. -- Periodicita: r. 2012 uvedeno v tiráži 2x ročně, vyšla však 3 čísla.
Daně a finance : odborný časopis pro daňové právo a praxi  . -- Roč. 15, č. 1 (2006)-. -- Praha : LexisNexis CZ, 2006-. -- 2010- Praha : Comenius Print. -- svazků ; 30 cm. -- Ročníkování navazuje na časopis: "Daně. ISSN 1210-8103". -- ISSN : 1801-6006.
Daně a právo v praxi : čtrnáctideník plný informací z oblasti daní, práva a financí  . -- Roč. 1, č. 1 (1996)-. -- Praha : Adore, 1996-. -- [2000?]-2009 Praha : Aspi. -- 2009-2014 Praha : Wolters Kluwer ČR. -- 2014- Praha : Wolters Kluwer a.s. -- svazků ; 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32+4 s., 210/297. -- Podnázev od r. 2002: měsíčník informací z oblasti daní, práva a financí. -- Od r. 2005 bez podnázvu. -- V č. 1/2002 příloha: Daně a právo v praxi pro územní samosprávné celky. -- Resumé: Daňové a právní poradenství pro podnikatele i profesionály právním a účetním. - Součást služeb na portálu Daňaři Online (www.danarionline.cz). -- ISSN : 1211-7293.
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále : měsíčník pro účetní, auditory, daňové odborníky a mzdové účetní  . -- Roč. 1, č. 1 (2004)-. -- Praha : Poradce podnikatele, 2004-. -- 2005- Český Těšín : Poradce. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1214-522X.
Daně, účetnictví-vzory a případy  . -- Č. 1 (2002)-. -- Český Těšín : Poradce, 2002-. -- svazků ; 21 cm. -- Podoba názvu je podle databáze ISSN. -- Abstrakt: Chcete se rychle a spolehlivě naučit účtovat? Jakou metodiku účtování použijete? Víte, jaké změny v účetnictví přináší rok 2011? Pomocí srozumitelného a podrobného výkladu se seznámíte se vším, co se týká účtování, a to v aktuálním znění od 1. ledna 2011. Umožníme vám získat potřebné znalosti pro vedení účetnictví. http://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9771213927002. -- ISSN : 1213-9270.
Daňový a účetní tip : aktuality, komentáře, dotazy a odpovědi  . -- Č. 9 (2014)-. -- Praha: Verlag Dashöfer, 2014-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 2336-3665 ISSN (chybné) 1211-1155.
Danube : law and economics review  . -- Is. 4 (December 2010)-. -- Brno : European Association Comenius, 2010-. -- sv. ; 23 cm. -- ISSN : 1804-6746.
Darina  . -- Č. 11 (listopad 2014)-. -- Hlučín : Adarda, 2014-. -- svazků ; 26 cm. -- ISSN : 2336-4866.
Das Ideale Heim : das Schweizer Wohnmagazin  . -- [1] (1927)-52 (1978) ; 1979 -. -- Winterthur : Schönenberger; Zürich : Architheme, 1927-. -- svazků. -- Změna vydavatele: Zürich, Novapress AG. -- Register ISSN uvádí počátek vycházení 1927. -- NEBIS uvádí: s názvem Ideales Heim vychází od roku 1984-. -- Obsahuje mnoho příloh. -- Změna podnázvu: schweizerische Monatschrift für Haus, Wohnung, Garten. -- ISSN : 1423-6494 ISSN (chybné) 0300-0446.
Dasnický občasník  . -- Č. 1/2016-. -- Dasnice : Obec Dasnice, 2016-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Podnázev v tiráži: periodický tisk územního samosprávného celku.
Dáša číselné křížovky  . -- Roč. 1, č. 15.7. (2010)-. -- Praha : Burda Praha, 2010-. -- 28 cm. -- Chybná ISSN patří časopisům Svět ženy a Dáša. -- ISSN : 1213-757X ISSN (chybné) 1804-1841.
Dáša křížovky  . -- Č. 1 (27.10.2010)-. -- Praha : Burda Praha, 2010-. -- 26-28 cm. -- ISSN : 1804-1841.
Data a výzkum : SDA Info  . -- Roč. 1, č. 1 (2007)-. -- Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2007-. -- svazků ; 21 cm. -- ISSN : 1802-8152.
Data v péči MHM  . -- Praha : MHM computer, 2006-. -- svazků.
DataLife News  . -- Znojmo : DataLife Group, [201-]-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Průběžné číslování.
DBZ : Deutsche Bauzeitschrift  . -- Gütersloh : Bertelsmann Fachzeitschriften, 1953-. -- svazků. -- Dle ZDB vychází 1.1953 -. -- ISSN : 0011-4782.
Dědictví Koruny české : časopis ochránců a přátel našeho kulturního dědictví  . -- Roč. 1, č. 1 (1992)-. -- Vlašim : MěÚ Vlašim, 1992-. -- [1996?]-2014 Praha : Nezávislá památková unie. -- 2014- Praha : Spolek Karel IV. -- svazků ; 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 10 s. (dvojčíslo 20 s.), 210/300. -- Podnázev: časopis ochránců a přátel památek: od č. 3-4 r. 1992-1995. Změna podnázvu: časopis ochránců a přátel našeho kulturního dědictví. -- Podnázev v tiráži od r. 2002: čtvrtletník. -- Resumé: Časopis ochránců a přátel památek seznamuje veřejnost s řadou historických památek a se stavem péče o ně. -- ISSN : 1210-4906.
Dějiny a současnost : historicko-vlastivědná revue Československé společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí a ministerstva školství a kultury  . -- Roč. 1, č. 1 (1959)-roč. 11, č. 8 (1969); roč. 12, č. 1 (1990)-. -- Praha : Orbis 1959-. -- 1969- Praha : Horizont. -- 1990-1999 Praha : Nakladatelství Lidové noviny. -- 2000- Praha : Občanské sdružení pro podporu historické literatury a časopisu Dějiny a současnost. -- svazků ; 24-28 cm. -- Změna vydavatele: Lidové noviny (od r. 1990); Nadace pro podporu časopisu Dějiny a současnost v nakladatelství Lidové noviny (od r. 1994); Občanské sdružení pro podporu historické literatury a časopisu Dějiny a současnost v produkci NLN (od r. 2000). -- Změna podnázvu: kulturně historická revue (od r. 1990). -- Rozsah a rozměry pro registraci: 64+4 s., 170/240. -- Přestávky ve vyd.: 1970-1989. -- Roč. 11/1969, č. 8 - časopis zastaven. -- Roč. 12/1990, č. 1 - časopis obnoven. -- Resumé: Kulturně historická revue pro odbornou veřejnost. Obsahuje archiv starších čísel, vybrané články jsou přístupné ve fulltextu. -- ISSN : 0418-5129.
Dějiny věd a techniky = History of sciences and technology  . -- Roč. 1, č. 1 (1968)-. -- Praha : Společnost pro dějiny věd a techniky, 1968-. -- svazků ; 23 cm. -- Vydavatel do r. 1992: Československá společnost pro dějiny věd a techniky v nakl. Academia. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 64+4 s., 163/231. -- ISSN : 0300-4414 ISSN (chybné) 03004414.
Dějiny-teorie-kritika = History-Theory-Criticism  . -- Č. 1 (2004)-. -- Praha : Masarykův ústav Akademie věd České republiky, 2004-. -- 2004-[200-] Praha : Výzkumné centrum pro dějiny vědy. -- [200-]-[20--] Praha : Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR. -- 2006-2010 Praha : Masarykův ústav - Archiv AV ČR. -- 2011- Praha : Fakulta humanitních studií UK. -- svazků ; 20 cm. -- Informace o časopise pocházejí z databáze ISSN. -- ISSN : 1214-7249.
Dekor : časopis plný nápadů  . -- Č. 1 (2007)-. -- Praha : Soft Art Production, 2007-. -- 2010- Praha : A.R.T. media. -- svazků ; 28 cm. -- Od č. 1 (2010) podnázev: nový časopis plný nápadů. -- ISSN : 1802-7288.
Dělnické listy : noviny dělnické strany, založeny v roce 1872  . -- Roč. 1, č. 1 (2003)-roč. 12, č. 43 (2014) ; č. 45 (2015)-. -- Praha : Dělnická strana, [2003]-2014. -- 2015- Praha : Dělnická strana sociální spravedlnosti. -- svazků ; 42 cm. -- Průběžné číslování.
Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje  . -- Roč. 1, č. 1 (1959)-. -- Praha : Státní úřad statistický, 1959-. -- [19--]- Praha : Český statistický úřad. -- [200-]-2010 Praha : Studio GSW. -- 1961-1963 Praha : Ústřední ústav státní kontroly a statistiky. -- 1964-1966 Praha : Ústřední komise lidové kontroly a statistiky. -- 1967-1968 Praha : Státní statistický úřad. -- 1969-1978 Praha : Orbis. -- 1979-1992 Praha : Panorama. -- 1993-1993 Praha : Pedo. -- 1994-1995 Praha : Pierot. -- 1996-[200-] Praha : GTA. -- svazků ; 24-34 cm. -- Podnázev uveden v ang.: Review for Population Research. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 76+4 s., 240/340. -- V tiráži uvedeno: Vydává Český statistický úřad ve Studiu GSW. -- Vydavatelé: Federální statistický úřad (1969-1992), Český statistický úřad (od r. 1993). -- Resumé: Články, analýzy a přehledy o populačním vývoji u nás i ve světě; přirozená reprodukce obyvatelstva, migrační pohyby, kvalifikace, vzdělání, národnostní problematika a sociální aspekty vývoje společnosti uváděny nejen celkově, i z regionálních hledisek; nejnovější údaje o sňatečnosti, rozvodovosti, porodnosti, úmrtnosti, potratovosti a stěhování včetně analýz výsledků ze sčítání lidu, domů a bytů; resumé článků v angličtině a ruštině. -- ISSN : 0011-8265.
Demokratický střed : nezávislý čtvrtletník o střední Evropě  . -- Roč. 1, č. 1 (říjen 2012)-. -- Praha : Demokratický střed, 2012-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1805-6202.
Dental Tribune : the world's dental newspaper : Czech & Slovak Edition  . -- [Roč. 1, č. 1 (2004)]-. -- Praha : Dental Tribune Czech & Slovak Edition, [2004]-. -- 2006- Praha : Dental Tribune International. -- svazků ; 42 cm. -- V české verzi vychází od r. 2005. -- V roce 2010 nevycházel. -- Změna periodicity: čtvrtletně: od Roč. 7, č. 1 (2011). -- ISSN : 1801-7096.
DentalCare magazín : dvouměsíčník pro odbornou stomatologickou veřejnost : parodontologie/ endodoncie/ protetika / chirurgie - implantologie  . -- Č. 1 (2003)-. -- Rumburk : Zdravotnický Informační Servis, 2003-. -- 2005- Rumburk : Česká stomatologická akademie. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev v tiráži: magazín České stomatologické akademie. -- Podnázev od r. 2006: cesta k prosperitě. -- ISSN : 1801-0512.
Der Funkamateur : das Magazin für Funk, Elektronik, Computer  . -- Berlin : Militärverlag der Deutschen Demokratischen Republik, 1955-. -- svazků. -- Do 4. (1955), č. 14 jako Sport und Technik, Ausgabe D, Der Funkamateur. -- Podnázev v roce 2012: Magazin für Amateurfunk, Elektronik und Funktechnik. -- ISSN : 0016-2833.
Der Spiegel  . -- Hamburg : Spiegel-Verlag Rudolf Augstein, [1946]-. -- svazků. -- 1.1946,1(16.list.)-6[?]; 1.1947,1(4.leden)-52.1998; 1999-. -- ISSN : 0038-7452.
Dermatologie pro praxi  . -- Roč. 1, č. 1 (2007)-. -- Olomouc : Solen, 2007-. -- svazků ; 30 cm. -- Resumé: Časopis obsahující plné texty článků především z ambulantní dermatologické sféry určené nejen dermatologům, ale také pediatrům a praktickým lékařům. -- ISSN : 1802-2960.
Design car  . -- Č. 1 (podzim 2013)-. -- Pardubice : Taurus, 2013-. -- svazků ; 28 cm. -- V roce 2014 nevychází. -- ISSN : 2336-1638.
Design & home digest : umění bydlet - trendy high-tech - vybavení - dekorace  . -- Č. leden-únor (2007)-. -- Praha : Atemi, 2007-. -- 2012- Praha : Valmedia. -- svazků ; 27 cm. -- Název od března 2009: Design & home. -- ISSN : 1802-2472.
Detail green  . -- English edition. -- No. 1 (2009)-. -- München : Institut für internationale Architektur-Dokumentation GmbH, 2009-. -- svazků. -- Informace o počátku vyd. čerpány z Karlsruher Virtueller Katalog. -- ISSN : 1868-3835.
Detail : review of architecture and construction details  . -- English edition. -- Vol. 1, 1 (Sept./Oct. 2004)-. -- München : Institut für Internationale Architektur-Dokumentation, 2004-. -- svazků : il. 30 cm. -- Číslování ročníků: Vol. 1 uvedeno i u roku 2011. -- Změna podnázvu: review of architecture and construction: lightweight construction: r. 2011. -- ISSN : 1614-4600.
Detektor revue : když hledat neznamená jen najít--  . -- Č. 1 (2007)-. -- Praha : Miroslav Kratochvíl, 2007-. -- 2009- Dolní Břežany : Xonel. -- 2012- Praha : Xonel. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev: historie - rady a tipy - testy - archeologie - nálezy. -- ISSN : 1802-7113.
Dětský sluch : odborný magazín Centra pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.  . -- 01/2015-. -- Praha : Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., 2015-. -- 30 cm svazků ;.
Developer : projekty nových rodinných a bytových domů  . -- Roč. 1, č. jaro (2002)-. -- Praha : Realit-Petr Wimmer, 2002-. -- 2004-2006 Praha : Immo-press. -- 2007- Praha : Mladá fronta. -- svazků ; 20-24 cm. -- Podnázev: nabídka nových rodinných a bytových domů. -- Podnázev: nové domy, byty - návrhy a realizace interiérů.
Development news : pro developery, investory, stavební firmy a architekty : měsíčník o nových projektech, realitním trhu a architektuře  . -- Roč. 4, č. 8-9 (2001)-. -- Praha : Wagner Press, 2001-. -- 2014- Praha : WPremium event. -- svazků ; 30 cm. -- Pokračuje ročníkování předešlého titulu. - Text a podnáz. též angl.. -- Souběžně vychází slovenská verze: Development News Slovakia (odlišný obsah); od č. 8 (2006) - č. 7 (2007) vychází společně, od č. 8 (2007) samostatně. -- Podnázev od r. 2011: pro developery, investory, města, stavební firmy a architekty - for developers, investors, cities, construction companies and architects - cz&en edition. -- ISSN : 1213-4848 ISSN (chybné) 1212-348X.
Development, environment and foresight  . -- Vol. 1, no. 1 (2015)-. -- Olomouc : Department of Development Studies, Faculty of Science, Palacky University Olomouc : Palacký University Press, 2015-. -- 21 cm. -- ISSN : 2336-6613.
Devítka : čtrnáctideník pro obyvatele městské části Praha 9  . -- Roč. 1, č. 5 (1991)-. -- Praha : Obvodní úřad Prahy 9, oddělení kultury, 1991-. -- [200-]- Praha : Úřad městské části Praha 9. -- 30-47 cm ; svazků ;. -- Podnázev dříve: čtrnáctideník určený k informování veřejnosti/ rady zastupitelstva, rady občanům, dopisy čtenářům, vztahy k hl.m. Praze, kultura, sport, inzerce. -- Podnázev dříve: čtrnáctideník : Libeň - Vysočany - Prosek - Střížov - Hloubětín - Hrdlořezy - Černý most. -- Podnázev dříve: měsíčník obyvatel městské části Praha 9. -- Podnázev v r. 2006: měsíčník obyvatel Prahy 9. -- Od č. 9/2007 podnázev: oficiální magazín městské části Praha 9. -- Do roč. 17(2007) č. 8 vydává Městská část Praha 9 ve vydavatelství Strategic Consulting. -- Od roč. 17(2007) č. 9 vydává Devátá rozvojová, a.s. pro Městskou část Praha 9 ve vydavatelství PART agency (od č. 5/2012 v Strategic Consulting). -- Příloha Rokytka uvnitř každého čísla. -- Resumé: Čtrnáctideník pro občany Prahy 9, zejména pro obvody Libeň - Vysočany - Prosek - Střížov - Hloubětín - Hrdlořezy - Černý most.
Devítka : občasník pro Malou Moravu, Vojtíškov, Podlesí, Vysoký Potok, Sklené, Zlatý Potok, Křivou Vodu, Vysokou a Vlaské  . -- Č. 1 (2009)-. -- Malá Morava : Obecní úřad, 2009-. -- 30 cm ; svazků ;.
Dezinfekce, Dezinsekce, Deratizace  . -- [Roč. 8, č. 1 (1999)]-. -- Praha : Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace ČR, [1999]-. -- svazků ; 30 cm. -- Pokračuje v ročníkování z předchozího titulu. -- ISSN : 1212-4257.
DHK. Daňová a hospodářská kartotéka  . -- Roč. 1, č. 1 (1. září 1993)-. -- Praha : Linde, 1993-. -- 2015- Praha : Wolters Kluwer. -- svazků ; 24 cm. -- Pův. registrace z r. 1993: MK ČR 6549. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 120+4 s., 170/240. -- Resumé: Odborná daňová a hospodářská problematika, obchodní a pracovní právo. Čtrnáctideník určený podnikatelům, daňovým poradcům, auditorům, advokátům, komerčním právníkům, pracovníkům státní správy a samosprávy, jakož i nejširšíveřejnosti. -- ISSN : 1210-6739.
Diabetologie - Metabolismus - Endokrinologie - Výživa : časopis pro postgraduální vzdělávání  . -- Roč. 1, č. 1 (1998)-. -- Praha : Tigis, 1998-. -- 30 cm. -- ISSN webovské verze: 1212-6853. -- ISSN : 1211-9326.
Diabetology news : časopis pro odborníky ve zdravotnictví  . -- Roč. 1, č. 1 (leden 2010)-. -- Praha : We Make Media, 2010-. -- svazků ; 27 cm. -- ISSN : 1804-1647.
Dialog : časopis nejen pro dialyzované pacienty  . -- [Č. 1] (2009)-. -- Praha : B. Braun Avitum, 2009-. -- svazků ; 28 cm. -- ISSN : 1803-7267.
Dialog : informační bulletin pro diabetiky  . -- [Č. 1 (2002?)]-. -- Praha : Novo Nordisk, [2002?]-. -- svazků ; 42 cm. -- Podnázev od r. 2005: edukační bulletin pro diabetiky.
Dialog - Evropa XXI : čtvrtletník křesťanské orientace pro vědu, techniku a kulturu  . -- Roč. 1, č. 1 (1990)-. -- [S.l.] : PROGLAS, nakladatelství, 1990-. -- [200-]- Brno Moravskoslezská křesťanská akademie. -- svazků ; 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 42+4 s., 210/297. -- Přestávky ve vyd.: květen 1992-.... -- Podnázev: čtvrtletník pro křesťanskou orientaci ve vědě, technice a umění (tak v tiráži). -- Podnázev od r. 2002: revue křesťanské orientace pro vědu a kulturu. -- Podnázev v tiráži od r. 2002: revue pro křesťanskou orientaci ve vědě a kultuře. -- Resumé: Čtvrtletník křesťanské orientace pro vědu, techniku a kulturu. -- ISSN : 1210-8332.
Dialog - otázky - odpovědi : komunistický list  . -- Roč. 1, č. 1 (1990, duben)-. -- Praha : Jaroslav Weber, 1990-. -- 2008-13 Divišov : Milan Havlíček. -- 2013- Praha : Orego. -- svazků ; 43 cm. -- ISSN doplněno z báze ISSN Státní technické knihovny. -- Podnázev do listopadu 1992: Demokratická levice. -- Průběžné číslování, samostatné ročníkování. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 2 s. -- ISSN : 1210-454X.
Diana. Šitá móda  . -- [Č. 1 (200-)]-. -- Praha : Rolino, [200-]-. -- svazků ; 27 cm. -- Změna názvu od č. 23/2007: Diana - móda. -- Původní verze vychází u společnosti BPV Medien Vetrieb, Rheinfelden, vydavatel a nakladatel Bozidar Luzanin. -- Webová stránka vydavatele: www.rolino.cz. -- Chybné ISSN: 1211-61300 od r. 2005?-2008 -- 1434-05000 od r. 2009-. -- Průběžné číslování.
Diana. Pletená móda pro ženy  . -- Č. 1 (2008)-. -- [Praha : Rolino], 2008-. -- svazků ; 28 cm. -- Informace o časopise pocházejí z registrace MK ČR. -- Původní verze vychází u společnosti BPV Medien Vetrieb, Rheinfelden, vydavatel a nakladatel Bozidar Luzanin. -- Chybné ISSN: 1865-71760. -- Průběžné číslování.
Diana. Recepty - speciál  . -- Č. 1 (2005)-. -- Praha : Rolino, 2005-. -- svazků ; 25 cm. -- Původní verze vychází u společnosti BPV Medien Vetrieb, Rheinfelden, vydavatel a nakladatel Bozidar Luzanin. -- Nesprávné ISSN: 1861-42990. -- Průběžné číslování. -- Periodicita se mění.
Diana. Kreativní nápady - obrázky do oken  . -- [Č. 1 (200-)]-. -- Praha : Rolino, [200-]-. -- svazků ; 27 cm. -- Informace o časopise pocházejí z registrace MK ČR. -- Původní verze vychází v nakladatelství BPV Medien Vetrieb, Rheinfelden. -- Průběžné číslování. -- Vydavatel a nakladatel: Bozidar Luzanin. -- Nesprávné ISSN: 1614-36710.
Diana. Háčkovaná móda  . -- [Č. 1 (200-)]-. -- Praha : Rolino, [200-]-. -- svazků ; 27 cm. -- Informace o časopise pocházejí z registrace MK ČR. -- Původní verze vychází u společnosti BPV Medien Vetrieb, Rheinfelden, vydavatel a nakladatel Bozidar Luzanin. -- Nesprávné ISSN: 1433-91880. -- Průběžné číslování.
Diana. Háčkovaná móda speciál  . -- [Č. 1 (2006)]-. -- Praha : Rolino, [2006]-. -- svazků ; 28 cm. -- Informace o časopise pocházejí z registrace MK ČR. -- Původní verze vychází u společnosti BPV Medien Vetrieb, Rheinfelden, vydavatel a nakladatel Bozidar Luzanin. -- Nesprávné ISSN: 1860-11540. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 1860-1154 ISSN (chybné) 1860-11540.
Diana. Háčkování speciál  . -- [Č. 1 (200-)]-. -- Praha : Rolino, [200-]-. -- svazků ; 27 cm. -- Informace o časopise pocházejí z registrace MK ČR. -- Původní verze vychází u společnosti BPV Medien Vetrieb, Rheinfelden, vydavatel a nakladatel Bozidar Luzanin. -- Nesprávné ISSN: 1613-32260. -- Průběžné číslování.
Diana. Baby  . -- [Č. 1 (200-)]-. -- Praha : Rolino, [200-]-. -- svazků ; 27 cm. -- Informace o časopise pocházejí z registrace MK ČR. -- Původní verze vychází u společnosti BPV Medien Vetrieb, Rheinfelden, vydavatel a nakladatel Bozidar Luzanin. -- Nesprávné ISSN: 1211-61103. -- Průběžné číslování.
Diana. Háčkování - filetové vzory  . -- [Č. 1 (200-)]-. -- Praha : Rolino, [200-]-. -- svazků ; 27 cm. -- Informace o časopise pocházejí z registrace MK ČR. -- Původní verze vychází u společnosti BPV Medien Vetrieb, Rheinfelden, vydavatel a nakladatel Bozidar Luzanin. -- Nesprávné ISSN: 1211-61100. -- Průběžné číslování.
Diana. Pletená móda pro děti  . -- Č. 1 (2006)-. -- Praha : Rolino, 2006-. -- svazků ; 25 cm. -- Nesprávné ISSN: 1861-86930. -- Původní verze vychází u společnosti BPV Medien Vetrieb, Rheinfelden, vydavatel a nakladatel Bozidar Luzanin. -- Průběžné číslování.
Diana. Nové trendy - háčkování a pletení  . -- Č. 1 (2009)-. -- [Praha : Rolino], 2009-. -- svazků ; 28 cm. -- Informace o časopise pocházejí z evidence MK ČR. -- Původní verze vychází u společnosti BPV Medien Vetrieb, Rheinfelden, vydavatel a nakladatel Bozidar Luzanin. -- Nesprávné ISSN 1867-71500. -- Průběžné číslování. -- Periodicita: r. 2012 3x, vyšla pouze 2 čísla.
Diana. Můj kreativní svět  . -- Č. 1 (2008) -. -- Praha : Rolino, 2008-. -- svazků ; 24 cm. -- Vychází v nakl.: BPV Medien Vetrieb. -- ISSN : 1867-1284 ISSN (chybné) 1867-12840.
Diana. Kreativní móda - speciál  . -- Č. 1 (2010)-. -- [Praha : Rolino], 2010-. -- svazků ; 28 cm. -- Každé č. má vlastní téma. -- Vychází u společnosti: BPV Medien Vetrieb GmbH. -- Informace o časopise pocházejí z registrace MK ČR. -- ISSN : 2190-64080.
Diana. Mimi  . -- Č. 1 (2012)-. -- [Praha : Rolino], 2012-. -- svazků ; 28 cm. -- Nakladatelské údaje převzaty z evidence periodik MK ČR. -- Vychází u společnosti: BPV Medien Vertrieb GmbH. -- Vydavatel a nakladatel: Bozidar Luzanin. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 2193-38390 2193-3839.
Diana. Patchwork  . -- Č. 1 (2012)-. -- Praha : Rolino, 2012-. -- svazků ; 29 cm. -- Vychází u společnosti BPV Medien Vertrieb GmbH. -- Podnázev od r. 2013: snadno a rychle. -- Vydavatel a nakladatel: Bozidar Luzanin. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 1861-16720 1861-1672.
Diana. Baby - speciál  . -- Č. 1 (2013)-. -- Praha : Rolino, 2013-. -- svazků ; 28 cm. -- Informace o časopise pocházejí z Evidence periodického tisku MK ČR. -- Původní verze vychází v nakladatelství BPV Medien Vetrieb, Rheinfelden. -- Jednotlivá čísla mají vlastní téma. -- ISSN : 2195-77700.
Diana. Háčkované nápady  . -- Č. 1 (2015)-. -- [Praha] : [Rolino, spol. s r.o.], 2015-. -- svazků ; 25 cm. -- Nakladatelské údaje převzaty z evidence periodik MK ČR. -- Vychází u společnosti: BPV Medien Vertrieb GmbH. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 2365-33100.
Diana. Patchwork speciál : kreativní nápady pro patchwork, quiltování & aplikace  . -- Č. 1 (2015)-. -- Praha : Rolino, spol. s r.o., 2015-. -- svazků. -- Vychází u společnosti: BPV Medien Vertrieb. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 2365-71700.
Diana. Radost z háčkování  . -- Č. 1 (2016)-. -- Praha : Rolino, spol. s r.o., 2016-. -- 23 cm. -- Vychází u společnosti: BPV Medien Vertrieb. -- ISSN : 2366-41500.
Diapason : Diapason Harmonie  . -- Paris : Editions Mondiales Presse Centres d'Intéret, [1995]-. -- svazků. -- Podnázvy se mění. -- Změna vydavatele: Emap France: od č. 415 r. 1995. -- Součástí některých čísel CD. -- Obsahuje mnoho dalších příloh. -- ISSN 1292-0703 od 523 r. 2005. -- ISSN : 0765-5983. -- 1292-0703.
Diastyl : pro aktivní a zdravý život  . -- Roč. 9, č. 4 (srpen-září 2013)-. -- Praha : Masanta.com, 2013-. -- svazků ; 27 cm. -- Vydáváno ve spolupráci s občanským sdružením Diastyl a Svazem diabetiků ČR. -- ISSN : 2336-1123.
Dia.info : informace pro diabetiky  . -- Č. 47 (březen 2008)-. -- Praha : Roche, 2008-. -- svazků ; 28 cm.
Didaktické studie  . -- Roč. 1 (5), č. 1 (2009)-. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra českého jazyka 2009-. -- svazků ; 21 cm. -- Časopis navazuje na sborníky vycházející od r. 2004. -- Jednotlivá čísla jsou monotematicky zaměřena. -- ISSN : 1804-1221.
Die Musikforschung : herausgegeben von der Gesellschaft für Musikforschung  . -- 1 (1947)-. -- Kassel : Bärenreiter, 1947-. -- svazků. -- ISSN : 0027-4801.
Dieta : po přečtení o dvě kila lehčí  . -- Č. prosinec (2004)-. -- Praha : Mladá fronta, 2004-. -- svazků ; 23-28 cm. -- Chybné ISSN 1213-5100 a ev. č. MK ČR 12080 patří časopisu: "Maminka". -- Podnázev: zdraví životní styl - jídlo - krása - relax - hubnutí - pohyb. -- Další podnázev: váš nejlepší osobní trenér. -- ISSN : 1214-8784 ISSN (zrušené) 1213-5100.
Digital economy world : svět digitální ekonomiky  . -- Ročník 1 (prosinec 2015)-. -- Praha : Vysoká škola informační společnosti, 2015-. -- 2016- Praha : Centrum Informační Společnosti, s.r.o. -- 30 cm ; svazků ;. -- ISSN : 2464-5303.
Digital forensic journal  . -- Roč. 1, č. 1 (2014)-. -- Praha : Risk Analysis Consultants, 2014-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 2336-4750.
Digitální foto magazín : průvodce světem digitální fotografie  . -- [Č.1 (2003)]-. -- Praha : Omega Publishing Group, [2003]-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev v l. 2007-2008: průvodce světem současné fotografie. -- Příl.: CD (archivovány od č. 9). -- ISSN : 1214-1550.
Dingir : časopis o sektách, církvích a nových náboženských hnutích  . -- Č. 1 (1998)-. -- Praha : Dingir, 1998-. -- svazků ; 29 cm. -- Vydáváno ve spolupráci se Společností pro studium sekt a nových náboženských směrů. -- Od č. 1 (1999) podnázev: časopis o současné náboženské scéně. -- Resumé: Odborné informace z oblasti religionistiky sledující současné podoby náboženství a duchovního života. -- ISSN : 1212-1371.
Direkt : časopis pro direct marketing  . -- [Č. 1 (2005)]-. -- Praha : B2B Media, [2005]-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1802-2227.
Discourse and interaction  . -- Vol. 1, iss. 1 (2008)-. -- Brno : Masaryk University, Faculty of Education, Department of English Language and Literature, 2008-. -- svazků ; 21 cm. -- Navazuje na stejnojmenný sborník vydávaný v letech 2005 a 2006. -- ISSN : 1802-9930.
Distance : revue pro kritické myšlení  . -- [Roč. 1, č. 1 (1998)]-. -- Ronov n/D : Triality, [1998]-. -- 2005-2007 Praha : Distance. -- 2008- Praha : Academia Bohemica. -- svazků ; 23 cm. -- Vydává Academia Bohemica ve spolupráci s Distance, obč. sdr. -- ISSN : 1212-7833.
Diva : divadlo jako životní styl : magazín Národního divadla Brno  . -- Roč. 1, č. 1 (2008)-. -- Brno : Národní divadlo Brno, 2008-. -- svazků ; 28-32 cm. -- Dříve jako: Aplaus. -- ISSN : 1803-0408.
Divadelní hromada : zpravodaj amatérských divadelníků, loutkářů a recitátorů ve Východních Čechách, na pomezí Moravy a v části Sudet  . -- Hradec Králové : Středisko amatérské kultury Impuls, [1991?]-. -- 2015- Hradec Králové : Impuls Hradec Králové, centrum podpory uměleckých aktivit. -- svazků ; 30 cm. -- Průběžné číslování. -- Vydává Středisko amatérské kultury IMPLUS ve spolupráci s Volným sdružením východočeských divadelníků. -- Samostatná příloha: Vyhlášení soutěží a přehlídek slovesných oborů ... vyhlašovaných Střediskem amatérské kultury Impuls Hradec Králové a VSVD (výpustka ... u supl. nahrazuje rok).
Divadelní noviny : kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky  . -- Roč. 1, č. 1 (září 1992)-. -- Praha : Divadelní ústav, 1992-. -- 1998- Praha : Společnost pro Divadelní noviny. -- 42 cm. -- ISSN : 1210-471X.
Divadelní průvodce : ABC, Rokoko  . -- Praha : Městská divadla pražská, [2006]-. -- 20 cm ; svazků ;.
Divadelní revue  . -- Roč. 1, č. 1 (1990)-. -- Praha : Primus, 1990-. -- [199-]-2007 Praha : Divadelní ústav. -- 2007- Praha : Institut umění - Divadelní ústav. -- svazků ; 20 cm. -- ISSN : 0862-5409.
Divadlo na Vinohradech : divadelní měsíčník  . -- Č. 1 (září 2012)-. -- Praha : Divadlo na Vinohradech, 2012-. -- 48 cm ; svazků ;.
Divadlo pro děti  . -- Č. 1 (2004)-. -- Praha : Společenství pro pěstování divadla pro děti a mládež Dobré divadlo dětem, 2004-. -- svazků ; 20 cm.
Divadlo : Divadlo Oskara Nedbala Tábor  . -- 2003-. -- Tábor : Divadlo Oskara Nedbala, 2003-. -- svazků.
DJKT : plzeňská divadelní revue : Divadlo Josefa Kajetána Tyla v Plzni  . -- Roč. 1, č. 1 (2003)-. -- Plzeň : Divadlo J.K. Tyla, 2003-. -- svazků ; 30 cm.
DK - dialog  . -- [Roč. 1, č. 1 (1991)]-. -- Praha : Demokratický klub, 1991-. -- svazků ; 21 cm.
Dlouhomilovský zpravodaj  . -- Dlouhomilov : Obecní úřad, [200-]-. -- 30 cm ; svazků ;.
Dlouhoveské listy  . -- Dlouhá Ves : Obec Dlouhá Ves, [2011]-. -- 30 cm.
DN Důlní noviny : list pro zaměstnance Mostecké uhelné společnosti, a. s.  . -- Roč. 1, č. 1 (1998)-. -- Most : Mostecká uhelná společnost, 1998-. -- 2008-2013 Praha : Czech Coal. -- 2014- Most : Vršanská uhelná a.s. -- 30-48 cm ; svazků ;. -- Podnázev v r. 2003: list Mostecké uhelné společnosti. -- Podnázev od r. 2008: list zaměstnanců Czech Coal Group. -- Podnázev od r. 2014: noviny Czech Coal Group. -- ISSN : 1804-896X.
Dnešický zpravodaj  . -- Jaro 2015-. -- Dnešice : Obec Dnešice, 2015-. -- svazků ; 30 cm.
Dnešní Ralsko : čtvrtletník  . -- Roč. 1, č. 1 (2002)-. -- Ralsko : Obecní úřad, 2002-. -- 2007- Ralsko : Městský úřad. -- 21-30 cm ; svazků ;.
Dnešní svět  . -- [Č. 1] (2005/2006)-. -- Praha : TERRA-KLUB, 2005-. -- svazků ; 30 cm. -- Tematické podnázvy se mění. -- Podnázev v tiráži: časopis pro moderní výuku. -- Vychází 6x ve školním roce. -- Podnázev od r. 2012/13: časopis pro moderní výuku programu Dnešní svět. -- Podnázev od r. 2016/2017: metodický časopis pro moderní výuku v souvislostech. -- ISSN : 1801-4119.
Do toho! : magazín školního sportu  . -- Praha : Asociace školních sportovních klubů ČR, z.s., [2014?]-. -- 30 cm.
Doba seniorů : první noviny českých seniorů  . -- Roč. 1, č. 1 (2005)-. -- Praha : Rada seniorů ČR, 2005-. -- svazků ; 42 cm. -- Od r. 2007 bez podnázvu. -- Pokračuje ročníkování časopisu: "Naše doba seniorů". -- ISSN : 1801-5859.
Dobnet zpravodaj : měsíčník regionu Dolní Berounka  . -- [Roč. 1, č. 1 (2007)]-. -- Dobřichovice : Dobnet, [2007]-. -- 30 cm ; svazků ;.
Dobrá kniha : časopis Karmelitánského nakladatelství  . -- [Č. 1 (2003)]-. -- Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, [2003]-. -- svazků. -- Změna podnázvu: čtvrtletník Karmelitánského nakladatelství (pouze u některých čísel): od r. 2012-. -- ISSN : 1214-4282.
Dobratický zpravodaj  . -- 1/2014-. -- Dobratice : Obecní úřad Dobratice, 2014-. -- 21 cm ; svazků ;. -- Dříve jako: Zpravodaj obce Dobratice.
Dobrčické noviny  . -- Ročník I, číslo 1 (2011)-. -- Dobrčice : Obecní úřad, [2011]-. -- 21 cm ; svazků ;.
Dobrodružství personalistiky  . -- [Č. 1 (2012)]-. -- [Praha : Prospectea Česká republika, 2012]-. -- svazků ; 27 cm. -- Nakladatelské údaje převzaty z evidence periodik MK ČR.
Dobroslavický občasník  . -- Číslo 1 (březen 2015)-. -- Dobroslavice : Obec Dobroslavice, 2015-. -- 30 cm ; svazků ;.
Dobroty : Country Life magazín o bio, dobrém jídle a dobrém žití  . -- Č. 1 (podzim 2012)-. -- Nenačovice : Country Life, 2012-. -- svazků ; 26 cm. -- ISSN : 1805-5265.
Dobrovodský zpravodaj  . -- Dobrá Voda : Obecní úřad, 2000-. -- svazků. -- Chyba v číslování: r. 2001: 2x č. 17 (květen, srpen). -- Průběžné číslování.
Dobrý den s kurýrem  . -- Roč. 3, č. 21 (22.5.2000)-. -- Uherské Hradiště : Velkomoravský kurýr, 2000-. -- [200-]- Uherské Hradiště : Dobrý den s kurýrem. -- svazků ; 32-46 cm. -- Podnázev: regionální týdeník. -- Podnázev v r. 2007: slovácký týdeník. -- Podnázev v l. 2008-2010: první regionální týdeník na Slovácku.
Dobrý.info : regionální měsíčník : Kutná Hora, Kolín, Čáslav, Zruč nad Sázavou, Uhlířské Janovice, Zbraslavice  . -- Roč. 8, č. 4 (duben 2012)-. -- Kutná Hora : Lepor, 2012-. -- 30 cm ; svazků ;. -- V Evidenci periodického tisku MK ČR časopis evidován pod názvem: "Dobrý den-info". -- Obálkový podnázev: inzerce firem a živnostníků, společnost, kultura, historie. -- Pokračuje ročníkování časopisu: "Dobrý nákup". -- Dříve jako: Dobrý nákup.
Dobřejovický zpravodaj  . -- Dobřejovice : Obec Dobřejovice, 2011-. -- 21 cm ; svazků ;. -- Údaj o periodicitě pochází z Evidence periodického tisku MK ČR. -- V létě nevychází.
Dobříšské listy  . -- [Roč. 1, č. 1 (1992)]-. -- Dobříš : Městský úřad, [1992]-. -- 1995-2009 Dobříš : Computer Design. -- 2009- Dobříš : CD Studio. -- 21-30 cm; svazků ;. -- Název od č. 1/1995 do č. 6/1996: Dobříšské listy & Větrník. -- Název v č. 7/1996: Dobříšské listy a Novoknínský zpravodaj. -- Název od č. 8/1996 do č. 7-8/1999: Dobříšské listy + Novoknínský zpravodaj a Nový směr. -- Název od č. 9/1999 do č. 1/2004: Dobříšské listy + Nový směr. -- V průběhu r. 2004 návrat k původnímu názvu Dobříšské listy. -- Podnázev od č. 11/1998: regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. -- Součástí titulu je od č. 7-8/1999 Nový směr - zpravodaj obce Stará Huť. -- Vydáváno ve spolupráci s Městským úřadem v Dobříši a Obecním úřadem ve Staré Huti. -- Do r. 1995 ročníkováno.
Dobšický zpravodaj  . -- Dobšice : Obecní úřad, [2014]-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Popsáno podle: č. 1/2015.
Documenta Čapkiana : příloha ke Zprávám Společnosti bratří Čapků v Praze  . -- Č. 1 (1987)-. -- Praha : Společnost bratří Čapků, 1987-. -- svazků ; 21 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 148/210.
Dokořán  . -- [Č. 1 (1995)]-. -- Brno : Městské divadlo Brno, 1995-. -- svazků ; 21 cm. -- Vydáváno v divadelní sezoně, tj. od září do června, přestávky ve vydávání v červenci a srpnu. -- Číslování těž průběžně. -- ISSN : 1212-2149.
Dokský zpravodaj  . -- Doksy : Městský úřad, [1996?]-. -- 21 cm. -- Popsáno podle: Č. leden (2000).
Dolcevita : luxusní průvodce pro váš sladký život  . -- Č. květen/červen (2002)-. -- Praha : Stratosféra, 2002-. -- 2012- Praha : Bauer Media Praha. -- svazků ; 27 cm. -- Chybné ISSN 1211-5371 se vztahuje k časopisu: "Harper's Bazaar". -- Podnázev od r. 2004: design/interiéry/móda/cestování. -- Podnázev od r. 2010: design/architektura/umění/móda/cestování. -- ISSN : 1213-7502 ISSN (chybné) 1211-5371.
Dolnobřežanský rozkvět : informační zpravodaj  . -- Roč. 11, č. 45 (prosinec 2013)-. -- Dolní Břežany : Obecní úřad, 2013-. -- 24 cm ; svazků ;. -- Ročníkování navazuje na časopis: "Rozkvět". -- Průběžné číslování.
Dolnodvořišťský zpravodaj  . -- Dolní Dvořiště : MNV, 1988-. -- 1991-2002 Dolní Dvořiště : Obecní úřad. -- 2003- Dolní Dvořiště : Obec Dolní Dvořiště. -- svazků. -- Číslování ročníku: od r. 2003.
Dolnohořický zpravodaj  . -- Č. 1 (duben 2013)-. -- Dolní Hořice : Obec Dolní Hořice, 2013-. -- svazků ; 30 cm. -- Průběžné číslování.
Dolnokounický zpravodaj  . -- Číslo 1 (duben 2015)-. -- Dolní Kounice : Město Dolní Kounice, 2015-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Dříve jako: Naše město Dolní Kounice ; Měsíční zpravodaj.
Dolnoměstské listy : Dobrá Voda Lipnická, Dolní Město, Loukov, Meziklasí, Rejčkov, Smrčensko  . -- 01/2016-. -- Dolní Město : Obec Dolní Město, 2016-. -- 30 cm.
Dolnostudénský zpravodaj  . -- Dolní Studénky : Obecní úřad, [200-]-. -- 30 cm ; svazků ;.
Doma dnes : magazín Mladé fronty Dnes o bydlení, zahradě a hobby  . -- Roč. 1, č. 1 (březen 2011)-. -- Praha : MaFra, 2011-. -- svazků ; 29 cm.
Doma na Šumavě : noviny pro milovníky Šumavy, její přírody a lidí  . -- Č. léto (2006)-. -- Praha : REC ČR, 2006-. -- 2008 Praha : Apus. -- 2009- Praha : Regionální rozvojová agentura Šumava. -- svazků. -- Podnázev v tiráži: sezonní (pololetní) turistické noviny pro území Šumavy. -- Vydavatel: REC ČR (Regionální enviromentální centrum Česká republika) za spolupráce s Regionální rozvojovou agenturou Šumava, o.p.s.. -- Změna vydavatele: Apus o.s. a Regionální rozvojová agentura Šumava, o. p. s. za spolupráce s Asociací regionálních značek, o. s.. -- Průběžné číslování. -- Vydavatelé se mění.
Domanínský zpravodaj  . -- [Roč. 1, č. 1 (1999?)]-č. březen (2001); č. 30 (2003)-. -- Domanín : Obecní úřad, [1999?]-. -- svazků. -- Průběžné číslování. -- Periodicita se mění.
Domo : průvodce trhem podlahovin a interiérů  . -- Č. 3 (1998)-. -- Praha : Atemi, 1998-. -- svazků ; 30 cm. -- Změna podnázvu: odborný časopis pro podlahoviny a interiéry. - náš tip - ralizace - dilatační spáry - Domo u Vás doma. -- Podnázev: podlahové materiály a systémy / parkety a dřevěné podlahy. -- ISSN : 1212-9666 ISSN (chybné) 1211-734X.
Domov : kultura bydlení, architektura, umění, design, styl  . -- Roč. 1, č. 1 (1960)-. -- Praha : Časopisy pro volný čas. -- sv. ; 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 12x64+4 s., 227/297. -- kk. -- Podnázev od r. 2006: design - architektura - styl. -- Podnázev v tiráži: měsíčník o designu, stylu a architektuře. -- V r. 2010 součástí časopisu příloha Stavíme domov. -- Resumé: Měsíčník kultury bydlení, architektury, užitého umění a techniky v domácnosti, tj. nábytek, bytový textil, kuchyňský inventář, předměty dlouhodobé spotřeby, sanitární keramiky, podlahoviny atd., - architektura a rodinné stavebnictví, zařizování bytů, stavební materiály, - zeleň, zahrádky, balkony, lodžie, zeleň v bytě, zahradní nábytek, - ekologie vnitřního prostředí bydlení, vnější ekologické vlivy na pohodu bydlení. -- ISSN : 0012-5369.
Domus : monthly review of architecture interiors design art  . -- Milan : Domus, [1928]-. -- svazků. -- Popsáno dle: r. 1993. -- Od r. 1941 podnázev: architettura arredamento arta. -- Změna podnázvu: revista internazionale di progetto, international design review: od r. 1994 - č. 778 r. 1996. -- Změna podnázvu: architettura design arte comunicazione, architecture design art communication: od č. 779 r. 1996-. -- ISSN : 0012-5377.
Doprava a silnice : časopis pro podnikatele se zaměřením na dopravní problematiku  . -- Roč. 1, č. 1 (1994)-. -- Praha : Doprava a silnice, 1994-. -- [200-]-[200-] Praha : BertelsmannSpringer CZ. -- 2004-2007 Praha : Springer Media CZ. -- 2008- Praha : Business Media CZ. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev v tiráži: měsíčník pro podnikatele v silniční dopravě ; Podnázev v lednu 1997: měsíčník pro podnikání v silniční dopravě. -- Podnázev od r. 2001: měsíčník pro podnikatele a profesionály v silniční dopravě. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 54+4 s., 210/297. -- www.dopravnimedia.cz. -- Resumé: Časopis pro podnikatele v silniční a kombinované dopravě. Podává ekonomické, technické a ekologické informace pro podnikatele v nákladní i osobní dopravě. Pomocí inzerce umožňuje prodej a nákup všech užitkových vozidel. -- ISSN : 1212-3277.
Dopravák : zpravodaj Dopravního podniku města Hradec Králové, a.s.  . -- Roč. 1, č. 1 (2004)-. -- Hradec Králové : Dopravní podnik města Hradec Králové, 2004-. -- 30 cm ; svazků ;.
Dopravní inženýrství  . -- Č. 1 (2006)-. -- Mariánské Lázně : Koura Publishing, 2006-. -- 2009-2011 Liberec : Edip. -- 2012- Plzeň : EDIP. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev v tiráži: odborný časopis pro otázky dopravního inženýrství.. -- Změna podnázvu v tiráži: recenzovaný časopis pro aktuální otázky dopravního inženýrství; odborný časopis pro aktuální otázky dopravního inženýrství, zapsaný na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR (od r.2010). -- ISSN : 1801-8890.
Dopravní noviny : týdeník pro vnitrostátní a mezinárodní dopravu  . -- Roč. 1, č. 1 (1992)-. -- Praha : Dopravní noviny, [1991]-. -- [1998]- Praha : České dopravní vydavatelství. -- Popsáno dle: r. 1997. -- Změna podnázvu: týdeník pro dopravu a logistiku: od č. 18 r. 2004-. -- Vydavatel: Dopravní noviny. -- Změna nakladatele: České dopravní vydavatelství: od č. 17 r. 1997-. -- ISSN : 1210-1141.
Dortománie : svět pečení & zdobení  . -- Č. říjen/listopad (2009)-. -- Mohelnice nad Jizerou : Genius Press, 2009-. -- [2014]- Velké Popovice : Genius Press. -- svazků ; 30 cm. -- Číslování ročníku od r. 2011 (březen). -- ISSN : 1338-9297.
Dotační noviny pro firmy a podniky  . -- Č. 1 (2014)-. -- Brno : Cyrrus Advisory, 2014-. -- svazků ; 30 cm.
Dotační noviny pro obce a města  . -- Brno : Cyrrus Advisory, [2014]-. -- svazků ; 30 cm.
Doteky štěstí : příběhy českých dívek a žen, které potkaly toho pravého : lásky - naděje - touhy - setkání  . -- Roč. 1, č. 1 (listopad 1998)-. -- Praha : Renata film I, 1998-. -- 2002- Praha : RF Hobby. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev v r. 2004: romantika - naděje - touha - setkání - láska. -- Dvojí číslování. -- ISSN : 1212-2912.
Doteky : bulletin LORMU  . -- [Č. 1 (1994)]-č. 77 (2013); 2015-. -- Praha : LORM, [1994]-. -- svazků ; 30 cm. -- Vychází v černotisku, bodovém písmu a jako zvuková nahrávka.. -- Od r. 2014 vychází pouze v el. podobě. -- Znovu vydáván od č. 82 (2015).
Doubrava : obecní zpravodaj  . -- Č. 12 (8. prosince 1998)-. -- Doubrava : Obecní úřad, 1998-. -- 21-30 cm ; svazků ;. -- Další podnázev: měsíčník občanů Doubravy.
Dovolená : magazín pro nejhezčí dny roku  . -- Roč. 1, č. 1 (2002)-. -- Praha : Internationaler Reiseclub Verlagsgesellschaft, 2002-. -- svazků ; 28-29 cm. -- ISSN : 1213-5402.
Down beat  . -- Vol. 1 (July 1934)-. -- Elmhurst, IL : Maher Publications, 1934-. -- svazků. -- ISSN : 0012-5768.
Down town  . -- 01/2017-. -- Praha : Rosmarin BC - Říčany property s.r.o., 2017-. -- 36 cm.
Doxa : zpravodaj Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze  . -- Roč. 1, č. 1 (leden 2015)-. -- Praha : Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2015-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 2336-5706.
DPH aktuálně : novinky z legislativy a praxe pro plátce DPH  . -- Č. 1 (2004)-. -- Praha : Verlag Dashöfer, 2004-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN 1214-6064 se vztahuje k časopisu DPH online. -- Webovská stránka DPH aktuálně: www.du.cz. -- Informace o časopise pocházejí z www: www.du.cz. -- ISSN : 1214-7540 ISSN (chybné) 1214-6064.
DPS - elektronika od A do Z : odborný časopis pro vývoj a výrobu v oboru elektroniky  . -- Č. 5 (září/říjen 2012)-. -- Liberec : CADware, 2012-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1805-5044.
DP-Kontakt : list pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti  . -- [Roč. 1, č. 1 (1997?)]-. -- Praha : Dopravní podnik hl.m.Prahy, [1997?]-. -- svazků ; 31 cm. -- ISSN : 1212-6349.
Dráček : časopis pro děti od 3 do 7 let  . -- Červenec 2013-. -- Životice : Echo Inzert, 2013-. -- 33 cm. -- ISSN : 1805-8515.
Dráha  . -- Roč. 1, č. 1 (1993)-. -- Praha : NADATUR, 1993-. -- svazků. -- Vydavatel: Česká vědeckotechnická společnost, Vědeckotechnický klub historie a popularizace dopravy - dráha. -- Chybné číslování ročníků od roku 2008, v dalších letech na tuto chybu navazují. -- ISSN : 1211-1260.
Dráha revue  . -- Č. 1 (2008)-. -- Praha : Nadatur, 2008-. -- svazků 30 cm. -- ISSN : 1803-5698.
Drahanský zpravodaj  . -- Č. 1 (2012)-. -- Drahany : Úřad městyse, 2012-. -- 30 cm ; svazků ;. -- V Evidenci periodického tisku MK ČR časopis evidován pod názvem: "Drahanský zpravodaj". -- Průběžné číslování.
Dráhař : zpravodaj Klubu železničních cestovatelů  . -- Praha : Klub železničních cestovatelů, [1987]-. -- 21 cm ; svazků ;. -- Příloha: Průvodce po železničních tratích. -- Průběžné číslování.
Drahelčický informátor : občasník obce Drahelčice  . -- Drahelčice : Obec Drahelčice, [2011?]-. -- 21 cm ; svazků ;. -- Podnázev v tiráži: občasník územního samosprávného celku obce Drahelčice.
Drásovský zpravodaj  . -- Drásov : Obecní úřad, [1992?]-. -- [2008]- Drásov : Úřad městyse. -- sv. 30 cm.
Dražický občasník  . -- Dražice : Obecní úřad, 2000-. -- 2012- Dražice obec Dražice. -- svazků. -- Vydavatel: Obec Dražice. -- Chybné číslování roč. od r. 2008-. -- Periodicita se mění (2x-3x ročně).
Drive : magazine for students of English : level A2-B1  . -- Iss. 1 (2012)-. -- Jablonec nad Nisou : Gradus CZ, 2012-. -- 2014- Plzeň : Fraus. -- svazků ; 30 cm. -- Nakladatelské údaje převzaty z evidence periodik MK ČR. -- Průběžné číslování.
Drnholecký občasník  . -- Č. únor (1999)-. -- Drnholec : Obecní úřad, 1999-. -- [2000]- Drnholec : Úřad městyse. -- 22-30 cm ; svazků ;.
Drůbežář : pro chovatele a producenty drůbeže  . -- Roč. 1, č. 1 (2007)-. -- Říčany : Českomoravská drůbežářská unie, 2007-. -- svazků ; 30 cm. -- Změna podnázvu: odborný časopis pro chovatele, producenty drůbeže a veterinární lékaře.
Držovický zpravodaj  . -- Držovice : Občanské sdružení Držovice, [2003]-. -- svazků ; 30 cm. -- Přestávky ve vydávání r. 2009-2010 a v r. 2014-2015, vydávání obnoveno v r. 2011, opět v ro. 2016. -- Popsáno podle: č. 1/2011.
Dřevařský magazín : odborný časopis pro podporu dřevařské a nábytkářské výroby  . -- Roč. 12, č. 1-2 (2011)-. -- Banská Bystrica : Trendwood-twd, 2011-. -- svazků ; 30 cm. -- Chybné ISSN patří předcházejícímu titulu. -- Pokračuje ročníkování z předcházejícího titulu. -- ISSN : 1335-7018.
Dřevo & stavby pro bydlení  . -- Roč. 1, č. 1 (2009)-. -- Praha : Pro Vobis, 2009-. -- 28 cm. -- Podnázev: bydlení nové generace. -- Od roku 2010 speciální vydání časopisu: Dřevo & stavby PROFIspeciál. -- Od r. 2015 speciální ročenka časopisu: Pasivní domy : ... jak se staví a jak se v nich bydlí. -- Podnázev na hřbetu: první časopis o využití dřeva v architektuře a bydlení. -- ISSN : 1803-6996.
Dřevohostický zpravodaj  . -- Č. 1 (1991)-. -- Dřevohostice : Obecní úřad, 1991-. -- [2008?]- Dřevohostice : Úřad městyse. -- 21 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 40+4 s., 148/210. -- Dříve jako: Kulturní zpravodaj střediskové obce Dřevohostice.
Dubičanský zpravodaj  . -- Č. 1 (2015)-. -- Dubičné : Obecní úřad, 2015-. -- svazků ; 30 cm. -- Vydává Obec Dubičné.
Duha : informace o knihách a knihovnách z Jihomoravského kraje  . -- Brno : Státní vědecká knihovna, 1987-. -- 1994- Brno : Moravská zemská knihovna. -- svazků ; 24 cm. -- Podnázev od r. [1991]: informace o knihách a knihovnách z Moravy. -- Dostupné též v digitalni podobě na: http://kramerius.mzk.cz. -- Další podnázev: studie/články - veřejné knihovny - medailon - konference/akce - informace pro knihovny - z činnosti MZK - recenze - rozhovor. -- ISSN : 0862-1985.
Duha : katolický časopis pro děvčata a chlapce  . -- Č. Budějovice : Biskupství českobudějovické, [1992]-. -- 1993/1994-2005/2006 Č. Budějovice : z pověření českobudějovického biskupství Sdružení sv. Jana Neumanna v Českých Budějovicích a ve spolupráci s pastoračním referátem biskupství Gurk-Klagenfurt. -- 2006/2007-2010/2011 Č. Budějovice : z pověření českobudějovického biskupství Sdružení sv. Jana Neumanna v Českých Budějovicích ve spolupráci s časopisem Regenbogen, diecéze Gurk-Klagenfurt. -- 2011/2012- V Českých Budějovicích : Petrinum ve spolupráci s časopisem Regenbogen, diecéze Gurk-Klagenfurt. -- svazků. -- Vydavatel: biskupství českobudějovické ve spolupráci s biskupstvím Gurk-Klagenfurt, pastorační referát. -- Chyba v číslování: r. 1997-1998; 1998-1999. -- ISSN : 1212-8066.
Duha : zajímavosti a krásy Číny  . -- Č.1 (2012)-. -- Brno : M-Phoenix, 2012-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 2336-1905.
DuklaSport : čtvrtletník ASC Dukla, TJ Dukla Praha a UNIASK ČR  . -- [Roč. 1, č. 1 (2006)]-. -- Praha : Armádní sportovní centrum Dukla, [2006]-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev od r. 2011: čtvrtletník ASC Dukla a TJ Dukla Praha.
Dům a zahrada : průvodce - pomocník - rádce  . -- Roč. 1, č. 1 (prosinec 1995)-. -- Praha : Prolog, 1995-. -- 1999-2006 Praha : Peloton. -- 2007-2008 Praha : Pineland. -- 2008-2013 Praha : HomeDeco SMP. -- 2013-2014 Praha : Sanoma Media CZ. -- 2014-2014 Praha : Astrosat Media CZ a.s. -- 2015-2016 Praha : Astrosat Media s.r.o. -- 2016- Praha : Vltava Labe Media, a.s. -- svazků ; 28 cm. -- Od r. 1998 podnázev: pramen inspirací pro úpravu okolí rodinného domu. -- Od č. 4 (1999) podnázev: pramen inspirací pro stavbu rodinného domu a úpravu jeho okolí. -- Od r. 2002 podnázev: nejčtenější magazín věnovaný rodinnému domu a úpravě jeho okolí. -- Podnázev od r. 2005: nejprodávanější časopis (měsíčník) věnovaný rodinnému domu, bydlení a stavění. -- Podnázev od r. 2011: nejčtenější časopis o bydlení. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 60+4 s., 205/280. -- Některá č. popsána monograficky. -- Zvl. č.: Dům a zahrada : speciál: od r. 2002-. -- ISSN : 1211-7374.
Dům & bydlení : příloha středečního Práva  . -- Praha : Borgis, 1999-. -- svazků. -- Podnázev dále: středeční příloha.
Dvacáté století = The twentieth century  . -- Č. 1 (2009)-. -- V Praze : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2009-. -- svazků ; 24 cm. -- Liché číslo vychází vždy v českém jazyce, sudé číslo vždy v anglickém jazyce. -- V Evidenci periodického tisku MK ČR evidován pod názvem: "20. století". -- Resumé: Mezioborový časopis zabývající se dějinami kultury, idejí a nejnovějšími dějinami 20. století. Periodikum Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. -- ISSN : 1803-750X.
Dvakačovický zpravodaj  . -- Č. 1 (2013)-. -- Dvakačovice : Obecní úřad, 2013-. -- 30 cm ; svazků ;.
Dvorecký občasník  . -- Č. 3 (2014)-. -- Dvorce : Obecní úřad, 2014-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Dříve jako: Občasník.
Dvorsko-velelibské listy  . -- 1/2015-. -- Dvory : Obec Dvory, 2015-. -- 30 cm ; svazků ;.
DWJ Deutsches Waffen-Journal : Europas führendes Fachmagazin für Waffensammler, Jäger und Sportschützen  . -- Schwäbisch Hall : Journal-Verlag Schwend, 1965-. -- 1967- Blaufelden : DWJ Verlags-GmbH. -- svazků. -- Podnázvy se mění. -- Dle ZDB vycházel: [3].1967 - 36.2000; 36.2001 - 37.2002,11; 38.2002,12; 39.2003 - 41.2005,4 ; od 41.2005,5 - jako: Das deutsche Waffen-Journal. -- V roce 2009 do č. 4 uvedený ročník 43, od č. 5 roč. 44. -- ISSN : 0341-8936.
D.A.S. magazín  . -- Praha : D.A.S., pojišťovna právní ochrany, [2000]-. -- svazků.

[^] [A][B][C][D][E][F][G][H][CH][I][J][K][L][M][N][O][P][Q][R][S][T][U][V][X][Y][Z][0-9] [^]

Easyriders  . -- Č. 1 (2005)-. -- Pardubice : Taurus, 2005-. -- svazků ; 30 cm. -- Vydáváno v licenci společnosti Paisano Publications, LLC, USA. -- Změny v podnázvu: v r. 2006: světově nejčtenější časopis o motocyklech -- od roku 2008- : pro Vaši bezstarostnou jízdu. -- ISSN : 1214-9543.
ECON ...  . -- Ostrava : Technical University of Ostrava, Faculty of Economics, [1994?]-. -- svazků ; 21 cm. -- Součástí názvu je označení roku. -- Další názvová informace na obálce: year book of the Faculty of Economics VŠB - Technical University Ostrava (selected research papers). -- Od Vol. 15 (2009) No. 1. obálkový podnázev: journal of economics, management and business. -- Jednotlivé sv. mají ISBN. -- Chybné ISSN 0862-7908 patří titulu "Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada ekonomická". -- ISSN : 1803-3865 ISSN (chybné) 0862-7908.
Economics and management = Ekonomika a management  . -- Č. 1 (2007)-. -- Brno : Univerzita obrany, 2007-. -- svazků ; 25 cm. -- Změna periodicity: od r. 2011 3x ročně. -- ISSN : 1802-3975.
Edomes : informační časopis DMS ČR  . -- Č. 1 (červen 2014)-. -- Praha : Družstevní marketingové sdružení Česká republika, 2014-. -- 27 cm.
Education and science without borders  . -- Vol. 1, No. 1 (2010)-. -- Prague : European Association of Students and Businessmen ; Karaganda : Academician E.A. Buketov Karaganda State University, 2010-. -- svazků ; 30 cm. -- Údaj o periodicitě pochází z Evidence periodického tisku MK ČR. -- ISSN : 1804-2473.
EEM : electronic engineering magazine  . -- Roč. 1, č. 1 (2007)-. -- Brno : Infocube, 2007-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev v tiráži: specializovaný časopis pro české a slovenské firmy zabývající se vývojem, výrobou a aplikací elektroniky v průmyslu.
EFektiv : časopis Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity  . -- V Českých Budějovicích: Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity, [2013]-. -- svazků ; 30 cm. -- Časopis vychází elektronicky, pouze dubnové číslo má tištěnou podobu. -- ISSN : 2336-3053.
Efektivní podnikání  . -- Číslo 1 (květen 2016)-. -- Praha : Prospectea Česká republika, s.r.o., 2016-. -- 27 cm.
Effatha : magazín pro katolickou charismatickou obnovu a evangelizaci  . -- Roč. 1, č. 1 (1991)-. -- Praha : Scriptum, 1991-. -- [200-]- Praha : Effatha. -- svazků ; 24 cm. -- Resumé: Dvouměsíčník pro katolickou charizmatickou obnovu a evangelizaci. -- ISSN : 0862-9188. -- 1214-2611.
EGE montáže : informační zpravodaj  . -- Č. 1 (2007)-. -- České Budějovice : EGE-montáže, 2007-. -- 2009- České Budějovice : EGEM. -- svazků. -- Změna v názvu: EGEM : informační zpravodaj: od r. 2009-. -- Změna v názvu vydavatele: EGEM: od r. 2009-.
Eghaland Bladl : Mitteilungsblatt des Bundes der Deutschen-Landschaft Egerland und des Balthasar - Neumann - Hauses  . -- Brno : Bund der Deutschen - Landschaft Egerland, [1993]-. -- svazků.
Egovernment  . -- Č. 1 (2001)-. -- Praha : info*com, 2001-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev: elektronizace veřejné správy. -- ISSN : 1801-9420.
Ego! : magazín Hospodářských novin  . -- Roč. 1, č. 1 (6. 3. 2015)-. -- Praha : Economia, 2015-. -- svazků ; 28 cm.
Écho des études romanes : revue semestrielle de linguistique et littératures romanes  . -- Vol. 1, no. 1 (2005)-. -- České Budějovice : Département de langues et littératures romanes de la Faculté de Pédagogie de l'Université de Boheme du Sud, 2005-. -- svazků. -- "Publié par le département de langues et littératures romanes de la Faculté de Pédagogie de l'Université de Boheme du Sud, České Budějovice, avec la participation financiere de l'association Gallica". -- Od r. 2007 vydává Ústav romanistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. -- ISSN : 1801-0865.
Echo : informace o evropském výzkumu, vývoji a inovacích  . -- Roč. 1, č. 1 (2004)-. -- Praha : Technologické centrum AV ČR , 2004-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN online verze: 1214-8229. -- Podnázev: časopis odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb. -- ISSN : 1214-7982.
Echo : náš zaměstnanecký časopis  . -- Č. 1 (2004)-. -- Praha : T-Mobile Czech Republic, 2004-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Podnázev od r. 2014: interní magazín T-Mobile. -- Dříve jako: PIN.
Echo : mnichovohradišťské noviny : měsíčník pro občany Mnichova Hradiště a okolí  . -- [Roč. 1, č. 1 (1996)]-. -- Mnichovo Hradiště : Echo, [1996]-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Podnázvy: pravda, lež, drby, klepy, informace, inzerce - plátek skoro o všem skoro pro všechny ; ... pro mladé i staré, státní zaměstnance i podnikatele, straníky i nestraníky. -- Podnázev v tiráži: noviny téměř pro všechny a téměř o všem. -- Resumé: Městské noviny informují o kulturních a sportovních akcích a místních událostech.
Ekonom : týdeník Hospodářských novin  . -- Roč. 35, č. 43 (1991)-. -- Praha : Economia, 1991-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev od r. 2005: týdeník vydavatelství Economia. -- Vychází každý čtvrtek. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 62+4 s., 219/297. -- Zvláštní výtisk: Top finance a Informační servis pro zahraniční obchod a investice. -- Resumé: Ekonom je zdrojem hospodářských informací a kvalifikovaných analýz ekonomického vývoje. Pozornost věnuje hospodářské politice, legislativě, rozvoji bankovnictví a kapitálového trhu, otázkám managementu, vývoji světové ekonomiky a životnímu stylu manažerů. Jeho součástí jsou specializované vyjímatelné přílohy zaměřené na daňovou problematiku, novely zákonů v plném znění včetně komentářů a další odborná témata. -- ISSN : 1210-0714.
Ekonomická revue  . -- Roč. 1, č. 1 (1998)-. -- Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1998-. -- sv. ; 21 cm. -- Webovská stránka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava: www.ekf.vsb.cz. -- Podnázev v tiráži: odborný časopis Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. - Od r. 2009 souhrny, obsah a náz. též angl. -- Od r. 2012 převážně v angličtině . -- Signatura od r. 2009: ČB 6.304. -- ISSN : 1212-3951.
Ekonomické trendy : vědecký časopis = Economic trends : scientific journal  . -- No. 1 (2016)-. -- Praha : Vědecko vydavatelské centrum "Sociosféra-CZ", s.r.o., 2016-. -- 29 cm ; svazků ;. -- Souběžný název z doplňkové titulní stránky. -- ISSN : 2464-580X.
Ekonomie ve zdravotnictví : časopis přinášející kvalitní ekonomické informace ve zdravotnictví  . -- Ročník 1, číslo 1 (prosinec 2015)-. -- Praha : We Make Media, s.r.o., 2015-. -- 27 cm ; svazků ;. -- ISSN : 2464-6164.
Ekonomika - management - inovace : vědecko-odborný časopis Moravské vysoké školy Olomouc = Economics - management - innovation : scientific-technical journal of Moravian College Olomouc  . -- Roč. 1, č. 1 (2009)-. -- Olomouc : Moravská vysoká škola Olomouc, 2009-. -- svazků ; 21 cm. -- ISSN : 1804-1299.
EkonTech.cz : časopis pro studenty techniky a ekonomie  . -- Č. 1 (říjen 2012)-. -- [Praha?] : Česká studentská unie, 2012-. -- svazků ; 30 cm. -- Periodicita: v tiráži uvedeno 6x ročně.
Ekoton : bulletin EVVO Královéhradeckého kraje  . -- Č. 1 (2004)-. -- Hradec Králové : Královéhradecký kraj, 2004-. -- svazků ; 30 cm. -- Průběžné číslování.
ELECTUS ... : příloha časopisu AR  . -- Praha : Magnet-Press, [1991]-. -- Výpustka ... nahrazuje rok uvedený na tit. listu. -- Podnázev: speciál : ročenka časopisu Praktická elektronika A Radio: r. 2000. -- Samost. příl.: Amatérské radio : časopis pro radiotechniku a amatérské vysílání, Řada A: r. 1991-1993. -- ISSN : 1211-7005.
Elektro a trh : odborný česko-slovenský elektrotechnický časopis  . -- Roč. 1, č. 1 (2010)-. -- Ostrava : Stanislav Prchal - RIKO, 2010-. -- svazků.
Elektro : odborný časopis pro elektrotechniku  . -- Roč. 1, č. 7-8 (1991)-. -- Praha : FCC Public, 1991-. -- svazků ; 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 12x40 + 1x8 (rejstřík) s., 210/297. -- ISSN : 1210-0889.
Elektroinstalatér : časopis pro všechny, kteří podnikají v oboru elektro  . -- Roč. 1, č. 1 (září 1995)-. -- Praha : Český instalatér, 1995-. -- 2002- Praha : České nakladatelství technické literatury,. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev v r. 2001: odborný časopis pro elektroinstalace. -- Podnázev od r. 2002: odborný časopis pro moderní elektroinstalace. -- Podnázev v tiráži: odborný časopis pro elektrotechnickou praxi. -- Resumé: Profesní časopis pro elektrotechnický průmysl a soukromé podnikatele v oboru elektro, pro učňovské školství. -- ISSN : 1211-2291.
Elektrokola : testy, trasy, lidé, technika, cestopisy  . -- I. ročník, číslo 1/2015-. -- Praha : V-Press s.r.o., 2015-. -- 30 cm svazků ;. -- Periodicita podle evidence MK ČR: 3x ročně, podle ISSN: 1x ročně. -- ISSN : 2336-7423.
Elektrotechnika v praxi : odborný časopis : elektrotechnika, energetika, automatizace, regulace a měření, elektronika  . -- Roč. 1, č. 1 (1991)-. -- Ostrava : BAEL, 1991-. -- 2002- Ostrava : Moravskoslezský elektrotechnický svaz. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev do r. 1996: odborný časopis pro elektrikáře, revizní techniky, projektanty a zájemce o elektrotechniku. -- Od r. 2002 podnázev jen: odborný časopis. -- Podnázev od r. 2005: elektrotechnika - energetika - automatizace, měření a regulace. -- Podnáz. od r. 2010: odborný elektrotechnický časopis. -- Vydává od r. 2002: firma BAEL ve spolupráci s Moravskoslezským elektrotechnickým svazem. -- Rozsah a rozměry pro registraci: [34+4] s., průběžné stránkování, 210/300. -- ISSN : 0862-9730.
ELIT magazín : maximum informací nejen ze světa společností ELIT CZ, spol. s r.o., a ELIT Slovakia s.r.o.  . -- Praha : ELIT CZ, [200-]-. -- 30 cm ; svazků ;.
Elixír : časopis o zdravém životním stylu  . -- Roč. 1, č. 10 (říjen 2013)-. -- Praha : Orbis In, 2013-. -- svazků ; 29 cm. -- ISSN : 1805-9813.
Elle  . -- Č. 1 (duben 1994)-. -- Praha : Komunikace 2000, 1994-. -- 1999-2011 Praha : Hachette Filipacchi 2000. -- 2011-2014 Praha : Burda Media 2000. -- 2014- Praha : Burda Praha. -- svazků ; 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 128+8+4 s., 227/295. -- ISSN : 1210-8480.
Elle decor  . -- Praha : Hachette Filipacchi 2000, [2009]-. -- 2011- Praha : Burda Media 2000. -- svazků ; 29 cm. -- Název od r. 2011: Elle decoration. -- Číslováno průběžně. -- ISSN : 1803-9464 ISSN (chybné) 1210-8480.
Elle man : nový časopis pro muže  . -- Zima 2015/2016-. -- Praha : Burda Praha spol. s r.o., 2015-. -- 28 cm.
Ema : příloha časopisu Zora pro zrakově postižené ženy  . -- Č. 1 (2001)-. -- Praha : Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, 2001-. -- svazků ; 30-31 cm. -- Chybné ISSN 0231-6382 a ev. č. 1320 chybně uváděné v tiráži patří časopisu: "Zora". -- ISSN : 0231-6382.
Emhádéčko : Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.  . -- Č. 1 (2010)-. -- Ústí nad Labem : Dopravní podnik města Ústí nad Labem, 2010-. -- 30 cm ; svazků ;.
Energetika : odborný měsíčník pro elektrárenství, teplárenství a použití energie  . -- Roč. 1, č. 1 (1951)-. -- Praha : Průmyslové vydavatelství, 1951-. -- [1954]-[1991] Praha : SNTL,. -- [1993?]-2015 Praha : ČSZE. -- 2016- Praha : Asociace energetických manažerů (AEM). -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev dříve: odborný časopis pro elektrárenství, teplárenství a použití energie.. -- Podnázev v r. 2009-2010: odborný recenzovaný měsíčník pro elektrárenství, teplárenství a použití energie. -- Podnázev od r. 2011: recenzovaný neimpaktovaný měsíčník pro elektrárenství, teplárenství a užití energie. -- Změna podnázvu od r. 2016: odborný časopis pro elektrárenství, teplárenství a užití energie. -- Vydav. od r. 1974: Federální ministerstvo paliv a energetiky v SNTL. - Vydav. od r. 1992: FMH a VUPEK v nakl. DIGI. -- Vydává: Český svaz zaměstnavatelů v energetice, dříve spolu se Zväzom zaměstnávateľov energetiky Slovenska. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 36+4 s., 210/297. -- Resumé: Tematické zaměření: energetická politika, energetické strojírenství, užití energie, ekologie. -- ISSN : 0375-8842.
Energie kolem nás : odborný časopis  . -- Č. 1 (2003)-. -- Karviná : SPAR, 2003-. -- 2015- Karviná - Hranice : Energie Kolem Nás. -- svazků ; 30 cm. -- Vydavatel: Rostislav Smieja-SPAR. -- ISSN : 1214-5998.
Energie 21 : časopis o alternativních zdrojích energie  . -- Roč. 1, č. 1 (2008)-. -- Praha : Profi Press, 2008-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev od č. 3/2008: časopis obnovitelných zdrojů energie. -- Podnázev v tiráži: dvouměsíčník o obnovitelných zdrojích energie. -- ISSN : 1803-0394.
Energo : magazín pro zákazníky a partnery divize Energetika  . -- [Č. 1 (1999)]-. -- Praha : Siemens, 1999-. -- 2007-2010 Praha : AC&BC Public Relations. -- 2011- Praha : Entre. -- 30 cm ; svazků ;. -- Změny podnázvu: magazín pro zákazníky a partnery sektoru Energy; magazín pro zákazníky a partnery společnosti Siemens z oblasti energetiky.
Energonoviny : noviny zaměstnanců společností Alpiq Generation (CZ) s.r.o. a Alpiq Zlín s.r.o.  . -- Kladno : Alpiq Generation (CZ), [200-]-. -- 30-31 cm ; svazků ;. -- Podnázev od r. 2012: noviny zaměstnanců společností Alpiq Generation (CZ) s.r.o.. -- Podnázev v tiráži: podnikový čtvrtletník.
Enigma : záhadné události - tajná společenství - nevysvětlitelné úkazy - paranormální jevy - konspirační teorie  . -- Č. prosinec (2007)-. -- Praha : RF Hobby, 2007-. -- svazků ; 30 cm. -- Změna podnázvu v r. 2012: největší český časopis o záhadách. -- Od r. 2009 speciály (od r. 2010 2x ročně). -- ISSN : 1802-7105.
Enigma. Speciál : unikátní první ucelený průvodce světem tajemna  . -- Č. 1 (2009)-. -- Praha : RF Hobby, 2009-. -- svazků ; 30 cm. -- Jednotlivá čísla mají též tematické názvy. -- ISSN : 1802-7105.
Eniologie člověka : vědecko-odborný časopis o komplexním pohledu na člověka  . -- Č. 1 (prosinec 2013)-. -- Břeclav : Sovenio, 2013-. -- svazků ; 30 cm. -- Změna podnázvů od r. 2014: vědecko-odborný časopis. - Časopis o vědě nejenom pro vědu a odbornost, ale i pro každého, kdo se chce dozvědět více. -- Průběžné číslování.
Enomarketing  . -- Č. 1 (2014)-. -- Pelhřimov : Lucie Finková, 2014-. -- 2016- Lety : IWSP Services. -- svazků ; 30 cm.
EP Line pro holky : hračky pro tebe!  . -- Č. 1 (duben 2014)-. -- Praha : EP Line SE, 2014-. -- 30 cm. -- ISSN : 2336-3495.
EP Line pro kluky : hračky pro tebe!  . -- Č. 1 (květen 2014)-. -- Praha : EP Line SE, 2014-. -- 30 cm. -- Změna názvu: Sparkys pro kluky: od č. 13 (2017). -- ISSN : 2336-3509.
Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie : časopis Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii České lékařské společnosti J.E. Purkyně  . -- Roč. 43, č. 1 (1994)-. -- Praha : Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 1994-. -- [199-]- Praha : Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. -- svazků ; 30 cm. -- Vydav. dříve: Zdravotnické nakladatelství. -- Původně se oddělilo od: Československá hygiena, epidemiologie, mikrobiologie, imunologie (roč. 1-4, r. 1952-55); Pokračovalo jako: Československá epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 44+4 s., 210/297. -- Resumé: Časopis zahrnuje základní obory: epidemiologii, mikrobiologii, imunologii, včetně podoborů a nástavbových oborů (bakteriologie, virologie, mykologie, parazitologie). Dominující je přístup epidemiologický, aplikovaný především vpreventivní medicíně a veřejném zdravotnictví. -- ISSN : 1210-7913.
Epoch times  . -- Praha : Milan Kajínek, [2015]-. -- 30 cm. -- ISSN : 2533-4670.
Epocha : svět na Vaší dlani  . -- Č. 1 (2005)-. -- Praha : RF Hobby, 2005-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1214-9519.
Epravo.cz magazine  . -- [Č. 1 (2006)]-. -- Praha : Epravo.cz, [2006]-. -- svazků ; 27 cm. -- ISSN : 1802-1492.
ERA 21  . -- Roč. 5, č. 1 (2005)-. -- Brno : ERA, 2005-. -- svazků ; 30 cm. -- Ročníkování pokračuje z předešlého titulu. -- Podnázev od r. 2006: o architektuře víc! (more on architecture!). -- ISSN : 1801-089X.
Erste IN  . -- Praha : Česká spořitelna, a.s., [2015]-. -- 28 cm ; svazků ;. -- Informační materiál pro klienty nadstandardního bankovnictví Erste Premier, www.erstepremier.cz. -- Dříve jako: Lady in.
Escape : kultura & lifestyle  . -- Roč. 1, č. 1 (prosinec 2013)-. -- Hradec Králové : Escape-Media, 2013-. -- 15 cm ; svazků ;.
Esence  . -- Brno : Medac, 2006-.
Esprit : zpravodaj České asociace pro psychické zdraví  . -- [Č. 1 (1997)]-. -- Praha : Česká asociace pro psychické zdraví, [1997]-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev v r. 2004: měsíčník (nejen) pro duševní zdraví. -- Podnázev od r. 2008: časopis pro všechny, kterým duševní strasti nejsou lhostejné. -- Podnázev v tiráži: časopis České asociace pro psychické zdraví. -- ISSN : 1214-2123.
Esprit : stylový magazín Lidových novin  . -- Č. 1 (2009)-. -- [Praha : Lidové noviny], 2009-. -- 2010- Praha : MaFra. -- svazků 30 cm.
Esquire : časopis moderního muže  . -- Č. 1 (květen 1996)-. -- Praha : Stratosféra, 1996-. -- 2012- Praha : Bauer Media Praha. -- 27-30 cm ; svazků. -- Esquire je registrovaná obchodní značka Hearst Corporation USA. - V r. 2010(leden) chybně? uvedeno ISSN a MK ČR čas. Redhot(1213-273X). -- Od r. 2000 bez podnázvu. -- V r. 2002 podnázev na obálce: dobrodružství, kariéra, sport, ženy, pivo, sex. -- Podnázev na hřbetu: časopis moderního muže. -- Nový podnázev na hřbetu: všechno, co mě život naučil. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 144+4 s., 210/297. -- ISSN : 1211-4006.
Estetika : časopis pro estetiku a teorii umění  . -- Roč. 1, č. 1 (1964)-. -- Praha : Academia, 1964-. -- [1991]-[2006] Praha : Společnost pro estetiku AV ČR. -- 2007 Praha : Ústav dějin umění Akademie věd České republiky : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. -- 2008- Prague : Institute of Art History, Academy of Sciences of the Czech Republic. -- svazků ; 24-25 cm. -- Do r. 2007 bez podnázvu. -- Podnázev od r. 2008: the Central European journal of aesthetics. -- Od r. 2008 pouze anglicky a německy, přidáno doplňující ročníkování (new series ...). -- Rozsah a rozměry pro registraci: 4x64+8+4 s., 175/250. -- Resumé: Odborný časopis pro estetiku a teorii umění. -- ISSN : 0014-1291 ISSN (chybné) 0014-1297.
Estetika : plastická a estetická chirurgie  . -- Roč. 1, č. 1 (2006)-. -- Praha : Fine Tech, 2006-. -- svazků ; 28 cm. -- Změna podnázvu: plastická chirurgie - psychologie - zdraví ženy - medicína -- od r. 2012: plastická a estetická chirurgie - kosmetika - omlazení -- v r. 2014: omlazení - formování těla - kosmetika - pohyb - dieta - plastiky. -- Podnázev v tiráži: časopis nejen o plastické chirurgii. -- ISSN : 1802-0402.
Études romanes de Brno  . -- Roč. 30, č. 1 (2009)-. -- Brno : Masarykova univerzita, 2009-. -- svazků ; 24 cm. -- Pokračuje ročníkování předchozího titulu. -- ISSN : 1803-7399.
Euro : ekonomický týdeník  . -- [Roč. 1] č. 1 (říjen 1998)-. -- Praha : Euronews, 1998-. -- 2012- Praha : Mladá fronta. -- svazků ; 28 cm. -- Obálkový podnázev od r. 2012: týdeník vydavatelství Mladá fronta. -- Ve spolupráci s časopisem BusinessWeek. - Příl. E8 součástí časopisu. -- ISSN : 1212-3129.
Eurona news : časopis pro registrované obchodní partnery  . -- Červený Kostelec : Eurona, [20--]-2014. -- svazků ; 30 cm. -- Popsáno podle: roč. 8, č. 1 (2013).
European financial and accounting journal  . -- Vol. 1, no. 1 (2006)-. -- Praha : University of Economics, 2006-. -- svazků ; 25 cm. -- Vydává: Vysoká škola ekonomická v Praze, nakladatelství Oeconomica. -- ISSN : 1802-2197.
European journal of business and economics : theory, modelling, application : open access reviewed journal : research papers, scientific projects, financing opportunities, reviews  . -- Vol. 1 (autumn 2010)-. -- Praha : Barar International Communication and Business Institute, 2010-. -- 2012- Praha : Central Bohemia University. -- svazků ; 25 cm. -- Údaj o periodicitě pochází z Evidence periodického tisku MK ČR. -- ISSN : 1804-5839.
European journal of business science and technology  . -- Volume 1, issue 1 (2015)-. -- Brno : Mendel University in Brno, Faculty of Business and Economics, 2015-. -- 25 cm. -- ISSN : 2336-6494.
European journal of environmental sciences  . -- Vol. 1, no. 1 (2011)-. -- Prague : Charles University in Prague, 2011-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1805-0174.
European medical, health and pharmaceutical journal : open access reviewed journal  . -- Vol. 1 (spring 2011)-. -- Praha : Barar International Communication and Business Institute, 2011-. -- 2012- Praha : Central Bohemia University. -- svazků ; 25 cm. -- ISSN : 1804-5804.
Evaluační teorie a praxe : odborný časopis České evaluační společnosti  . -- Roč. 1, č. 1 (léto 2013)-. -- Praha : INESAN, 2013-. -- svazků ; 21 cm. -- ISSN : 2336-114X.
Evangelický časopis Český bratr  . -- Roč. 67, č. 1 (1991)-. -- Praha : Kalich, 1991-. -- [200-]-2011 Praha : Synodní rada Českobratrské církve evangelické. -- 2011- Praha : Českobratrská církev evangelická. -- svazků ; 24 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 16 s., 170/240. -- Časopis Českobratrské církve evangelické. -- Od r. 2009: Český bratr : evengelický měsíčník. -- Resumé: Časopis věřících českobratrské církve evangelické. -- ISSN : 1211-6793.
Event & promotion : odborný měsíčník o event marketingu a sales promotion  . -- Č. 0 (2005)-. -- Praha : Asociace společenských událostí, 2005-. -- svazků ; 30 cm. -- Od č. 2(2008) podnázev: odborný dvouměsíčník o event marketingu a sales promotion. -- ISSN : 1801-7541.
Everest : časopis o horách a lidech  . -- Roč. 1, č. 1 (2000)-. -- Ústí nad Labem : Czech Everest Press, 2000-. -- 2004- Praha : Czech Press Group. -- svazků ; 26 cm. -- Podnázev od r. 2006: časopis o horách, lidech a adrenalinu. -- ISSN : 1213-1849.
Evo : the thrill of driving  . -- Praha : Petr Ehrlich, [2009]-. -- svazků ; 29 cm. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 1803-862X.
Evropské noviny  . -- Roč. 1, č. 1 (2004)-. -- Pardubice : Evropské nakladatelství, 2004-. -- 2004- Pardubice : Jan Doležal. -- svazků ; 44 cm. -- Informace o časopise pocházejí z registrace MK ČR. -- Podnázev od r. 2006: nezávislý měsíčník založený 30. dubna 2004. -- ISSN : 1214-696X.
Evropský časopis ekonomiky a managementu = European journal of economics and management  . -- Volume 1, issue 1 (2015). -- Újezd u Brna : Jižní Palmíra, 2015. -- svazků ; 29 cm.
Evropský filozofický a historický diskurz = European philosophical and historical discourse  . -- Volume 1, issue 1 (2015). -- Újezd u Brna : Jižní Palmíra, 2015. -- svazků ; 29 cm.
Evropský politický a právní diskurz = European political and law discourse  . -- Vol. 1, iss. 1 (2014)-. -- Újezd u Brna : Jižní Palmíra, 2014-. -- 2015- Praha : Berostav družstvo. -- svazků ; 24 cm. -- Od č. 4 (2015) změna vydavatele, MK ČR E 22311. -- ISSN : 2336-5439.
Ewin : zpravodaj Elektrowin, a.s.  . -- Roč. 1, č. 1 (2006)-. -- Praha : Elektrowin, 2006-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Název v tiráži: EWIN zpravodaj. -- ISSN : 1804-6142.
Excellent : stylová příloha časopisu Reflex  . -- Č. 16.11. (2011)-. -- Praha : Ringier Axel Springer CZ, 2011-. -- 2015- Praha : Czech News Center. -- svazků ; 28 cm.
Exit 21 : zpravodaj obce Mirošovice  . -- [Číslo 0 (prosinec 1998)]-. -- Mirošovice : Obec Mirošovice, [1998?]-. -- 30 cm ; svazků ;.
Exkluziv : společenský čtrnáctideník  . -- Praha : Empresa Media, [2014]-. -- 30 cm. -- ISSN : 2336-5188.
Exponex way  . -- 2016/1-. -- Brno : Exponex s.r.o., 2016-. -- 25 cm.
Export journal : váš odborný a spolehlivý rádce  . -- Č. 1 (2010)-. -- Praha : Corporate publishing, 2010-. -- svazků ; 32 cm.
Extra  . -- Ročník 1, jaro 1/2016-. -- Praha : Regenerace s.r.o., 2016-. -- 24 cm ; svazků ;. -- Každé číslo má vlastní téma. -- ISSN : 2464-6237.
Extra historie : kauzy  . -- Brno : Extra Publishing, 2011-. -- svazků ; 29 cm. -- ISSN : 1805-0301.
Extra válka : II. světová  . -- Č. 1 (2011)-. -- Brno : Extra Publishing, 2011-. -- svazků ; 29 cm. -- ISSN : 1805-0298.
Extra válka : 1. světová  . -- Č. 1 (2013)-. -- Brno : Extra Publishing, 2012-. -- svazků ; 29 cm. -- ISSN : 1805-7195.
Extra válka - bitvy : strategie, taktika, zbraně a vojáci největších střetů vojenských dějin  . -- Č. 1 (2014)-. -- Brno : Extra Publishing, 2014-. -- svazků ; 29 cm. -- ISSN : 2336-2804.
Extra válka - vojska : historie, výzbroj a slavné bitvy legendárních ozbrojených složek  . -- Č. 1 (2012)-. -- Brno : Extra Publishing, 2012-. -- svazků ; 29 cm. -- V časopise uvedeno ISSN a číslo evidence MK časopisu Extra válka. -- ISSN : 1805-7187 ISSN (chybné) 1805-0298.
Extra válka - zbraně : slavné i neznámé - palné i chladné - tanky, lodě, letadla, pistole, nože, pušky  . -- Č. 1 (2013)-. -- Brno : Extra Publishing, 2013-. -- svazků ; 29 cm. -- ISSN : 2336-1573.
E15 Premium : magazín deníku E15  . -- Ročník 1, číslo 1 (únor 2017)-. -- Praha : CN Invest a.s., 2017-. -- 28 cm. -- Každé číslo má vlastní téma. -- ISSN : 2533-7114.
E15 : 15 minut pro ekonomiku & byznys  . -- Č. 1 (19.11.2007)-. -- Praha : Mladá fronta, 2007-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev v tiráži: deník pro ekonomiku a byznys. -- Vychází od pondělí do pátku. -- Průběžné číslování. -- Četné všité speciály (ICT, Energetika, Právo & byznys, Parlament & byznys, Vzdělávání, Real-immo aj.). -- ISSN : 1803-4543.
E-pedagogium : nezávislý odborný časopis určený pedagogickým pracovníkům všech typů škol  . -- [Č. 1 (2001?)]-. -- V Olomouci : Univerzita Palackého v Olomouci, [2001]-. -- svazků. -- Popsáno dle: r. 2001. -- Podnázev v tiráži: nezávislý časopis určený pedagogickým pracovníkům všech typů škol. -- Změna podnázvu: nezávislý odborný časopis pro interdisciplinární výzkum v pedagogice, s ohledem na pedagogiku, pedagogickou psychologii a didaktiky oborů (v r. 2011); nezávislý odborný časopis pro interdisciplinární výzkum v pedagogice, s ohledem na pedagogiku, speciální pedagogiku, pedagogickou psychologii a didaktiky oborů (v r. 2012); nezávislý odborný časopis pro interdisciplinární výzkum v pedagogice (od r. 2013). -- Elektronická podoba časopisu má ISSN 1213-7499. -- ISSN : 1213-7758.
E-trend : spolehlivé tipy pro váš e-shop  . -- Modletice : Direct Parcel Distribution CZ, [2013?]-. -- svazků ; 25 cm.
E+M. Ekonomie a Management = Economics and Management  . -- Roč. 1, č. 1 (1998)-. -- Liberec : Hospodářská fakulta Technická univerzita, 1998-. -- 2009- Liberec : Ekonomická fakulta Technická univerzita. -- svazků ; 23-30 cm. -- Podnázev: ekonomie - management - podniková ekonomika - marketing a obchod - statistika - informační management. -- Nový podnázev: ekonomie - ekonomika a management - marketing a obchod - finance - informační management. -- Vydává: Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta. -- Signatura od r. 2003: ČC 5.525. -- ISSN : 1212-3609.

[^] [A][B][C][D][E][F][G][H][CH][I][J][K][L][M][N][O][P][Q][R][S][T][U][V][X][Y][Z][0-9] [^]

Facility manager  . -- Č. 1 (2008)-. -- Praha : Wagner Press, 2008-. -- 2012- Praha : WPremium event. -- svazků ; 27 cm. -- Ev. č. 14106 chybně uváděné v tiráži patří časopisu: "Facility management news".
Fakker! : život končí ve třiceti! : rock, emo, hard core, metal, gotika  . -- Č. 1 (2014)-. -- Praha : Spark Rock, 2014-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 2336-3649.
Fakta & svědectví : magazín o historii  . -- Roč. 1, č. 1 (2009)-. -- Praha : Naše vojsko, 2009-. -- svazků ; 28 cm. -- Obálkový podnázev: nový časopis o historii z vydavatelství Naše vojsko. -- ISSN : 1803-6228.
Faktor S  . -- Ročník I, 1/2016-. -- Praha : Empresa Media, a.s., 2016-. -- 28 cm ; svazků ;. -- Podnázev v tiráži: ekonomický týdeník. -- ISSN : 2464-644X ISSN (chybné) 2464-6440.
Faktory pro život : kapitoly z akutní medicíny  . -- Roč. 1, č. 1 (2013)-. -- Praha : Medical Tribune CZ, 2013-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 2336-1557.
Fakultní nemocnice  . -- 1/2015-. -- Plzeň : Fakultní nemocnice Plzeň, 2015-. -- 30 cm. -- Dříve jako: Naše nemocnice.
Fanyinfo : katalog informací pro gastronomii  . -- Č. 1 (2003)-. -- Praha : Fany GASTROSERVIS, 2003-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev: gastronomický čtvrtletník.
Farmakoterapeutická revue  . -- 1/2017-. -- Praha : Current Media s.r.o., 2017-. -- 30 cm. -- ISSN : 2533-6878.
Farmakoterapeutické informace : měsíčník pro lékaře a farmaceuty  . -- [Roč. 1], č. 1 (1995)-. -- Praha : Státní ústav pro kontrolu léčiv, 1995-. -- svazků ; 30 cm. -- Samostatná nebo všitá příloha časopisů: Věstník SÚKL, Časopis České lékařské komory, Tempus Medicorum (do r. 2012), Časopis českých lékárníků (od r. 2009, samostatná), Zdravotnické noviny (od r. 2010, všitá; od r. 2012 v přílohách - Lékařské listy, Kongresový list, ZN review). -- Rozsah a rozměry pro registraci: 4 s., 200/300. -- Resumé: Nezávislé informace o nových léčivech a jejich srovnání s léčivy déle používanými. -- ISSN : 1211-0647.
Farmakoterapia review  . -- Roč. 1, č. 1 (december 2011)-. -- Praha : Farmakon Press, 2011-. -- 28 cm. -- Slovenské vydání. -- ISSN : 1805-1537.
Farmakoterapia : onkológia - bolesť - hematológia  . -- Roč. 1, č. 1 (september 2011)-. -- Praha : Farmakon Press, 2011-. -- 28 cm. -- ISSN : 1805-1529.
Farmakoterapie review  . -- Roč. 1, č. 1 (prosinec 2011)-. -- Praha : Farmakon Press, 2011-. -- 28 cm. -- České vydání. -- Název u některých čísel: Farmakoterapie Reprint. -- ISSN : 1805-1510.
Farmakoterapie : diagetologie - alergologie - pneumologie - revmatologie  . -- [Roč. 1, č. 1 (2005)]-. -- Praha : Farmakon Press, [2005]-. -- svazků ; 30 cm. -- Informace o časopise pocházejí z databáze ISSN. -- ISSN : 1801-1209.
Farmakoterapie - klinická praxe  . -- Roč. 1, č. 1 (únor 2014)-. -- Praha : Farmakon Press, 2014-. -- svazků ; 28 cm. -- Roč. 1, č. 1 (únor 2014): Zkušenosti z praxe diabetologa. -- ISSN : 2336-3150.
Farmář : informační měsíčník pro zemědělce  . -- Roč. 1, č. 1 (leden 1995)-. -- Praha : Martin Sedláček, 1995-. -- 2004- Praha : Profi Press. -- 30 cm. -- Od č. 11 (1997) podnázev: měsíčník pro každého zemědělce. -- Od č. 5 (1998) podnázev v tiráži: měsíčník pro každého zemědělce a veterinárního lékaře. -- Podnázev od r. 2003: časopis všech zemědělců. -- Podnázev od r. 2012: magazín pro moderní farmu. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 44+38+4 s., 208/295. -- Resumé: Časopis poskytující aktuální informace pro zemědělské prvovýrobce, z oblasti rostlinné a živočišné výroby, zemědělského práva a daní. S uvedením přehledu o cenách zemědělských komodit. -- ISSN : 1210-9789.
Farmi news : časopis do lékárny  . -- Roč. 3, č. prosinec (2002)-roč. 6, č. 1 (2005) ; roč. 5, č. 1 (2008)-. -- Praha : Edukafarm, 2002-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev od r. 2003: časopis pro lékárníky. -- Podnázev od r. 2005: časopis pro odborníky lékaren. -- Změny ročníkování. -- ISSN : 1214-5017 ISSN (chybné) 1213-1717.
Farní informace  . -- [Roč. 1, č. 1 (1994)]-. -- Zábřeh : Římskokatolický farní úřad, [1994]-. -- [199-]- Zábřeh : Římskokatolická farnost. -- svazků ; 21 cm. -- Popsáno podle: Roč. 5, č. 1 (1998). -- Podnázev: Zábřeh, Hoštejn, Jedlí, Maletín, Svébohov, Tatenice, Štíty, Klášterec, Cotkytle, Horní Studénky, Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov. -- Pravidelná příloha Luna.
Farní noviny : Vodňany, Skočice, Bílsko  . -- Vodňany : Farní úřad Vodňany, Skočice, Bílsko, [2009]-. -- 2015- Vodňany : farnost Vodňany, Skočice, Chelčice a Lomec. -- svazků ; 21 cm.
Faster magazine : dvouměsíčník ze světa automobilů  . -- Roč. 1, č. 1 (říjen 2009)-. -- Praha : AWT, 2009-. -- 2013- Praha : FM Media Prague,. -- svazků ; 29 cm. -- Průběžné číslování. -- Od č. 19 (2012) chybné číslování ročníku (č. 19 roč. 5, č. 20 roč. 6) v r. 2013 se ročníky mění několikrát. -- ISSN : 1804-0152.
Fauna : inzertní a informační časopis pro chovatele  . -- [Roč. 1, č. 1 (1990)]-. -- Brno : Jelínek Zdeněk, [1990]-. -- [1996]- Brno : Fauna. -- svazků. -- Od r. [1996] podnázev: zpravodaj pro chovatele. -- Od r. [1996] vydává: Fauna s.r.o.. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 24x16 s., 210/297. -- Nákl. dříve: 50000; 10000 výt. -- Resumé: Periodikum pro placenou i bezplatnou inzerci. -- ISSN : 1211-538X.
Fénix : informační časopis Česko-čínské společnosti  . -- [Roč. 1, č. 1 (2000)]-. -- Praha : Česko-čínská společnost, [2000]-. -- svazků ; 24 cm. -- Podnázev od r. 2005: časopis Česko-čínské společnosti. -- Vychází s příspěním Ministerstva zahraničních věcí České republiky. -- ISSN : 1214-7311.
Fermentum : texty pro homiletiku a kněžskou spiritualitu  . -- Č. 1 (1994)-. -- Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1994-. -- svazků. -- Další podnázev: homilie a spiritualita. -- Pro liturgickou komisi ČBK vydává Matice cyrilometodějská v Olomouci.
Fighter's magazín : časopis bojových umění a sportů  . -- Roč. 1, č. 1 (červen-červenec 1996)-. -- Praha : Sobotka, 1996-. -- [199-]- Praha : Sdružení Fighters magazin. -- svazků ; 30 cm. -- Vydává: Miroslav Sobotka, Martin Břeň. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 36 s., 210/297. -- Pův. podnázev: časopis bojových sportů. - Od r. 2007 náz. Bojová umění - Fighter´s magazín. -- ISSN : 1211-6319.
Fíkovník : časopis salesiánské farnosti svatého Vojtěcha  . -- České Budějovice : Salesiáni Dona Boska, 1992-. -- 1995-1997 České Budějovice : Salesiáni. -- 1998-2009 České Budějovice : Římskokatolická farnost sv. Vojtěcha. -- 2010- České Budějovice : Římskokatolická farnost sv. Vojtěcha a Salesiánské středisko mládeže - DDM ČB. -- svazků. -- Vydavatel: Salesiáni Dona Boska. -- Roč. 2 (1993) č. 9, 10: nebyla vydána. -- Roč. 3 (1994): chybné číslování. -- Podnázvy se mění. -- Podnázvy v tiráži se mění. -- Bez podnázvu na tit. s.: r. 1995. -- Změna vydavatele: Salesiáni České Budějovice: č. 3 r. 1995 - 1997. -- Změna periodicity: 12x ročně: od r. 1997-2012 -- Periodicita se mění.
Filatelie : časopis československých filatelistů  . -- Roč. 1, č. 1 (1951)-. -- Praha : Práce, 1951-. -- [1993?]- Praha : Filatelie. -- svazků ; 23-24 cm. -- Změna podnázvu: koníček i investice!. -- Další podnázev: časopis českých a slovenských filatelistů. -- V č. 9/94 příl. "Ceník poštovních známek a cenin protektorátu Čechy a Morava (Böhmen und Mähren) 1939-1945" o rozsahu 8 s.. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 36+4 s., 168/233. -- ISSN : 0015-0959.
Film a doba = Film and time : čtvrtletník pro filmovou a televizní kulturu  . -- Roč. 1, č. 1 (1955)-. -- Praha : Orbis, 1955-. -- 1991-1993 Praha : TV Spektrum. -- 1993-2015 Praha : Sdružení přátel odborného filmového tisku,. -- 2016- Praha : Spolek přátel Filmu a doby, z.s. -- svazků ; 26 cm. -- Podnázev dříve: měsíčník pro filmovou kulturu. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 64+4 s.; 98 s. (dvojčíslo), 200/260. -- Sponzorují: MK ČR a Český literární fond. -- Resumé: Odborně-teoretický časopis věnovaný problematice filmu a televize. -- ISSN : 0015-1068.
Filologické vědomosti : vědecký a praktický časopis = Phylological knowledges : scientific and practical journal  . -- No. 1 (2016)-. -- Praha : Vědecko vydavatelské centrum "Sociosféra-CZ", s.r.o., 2016-. -- 29 cm. -- Souběžný název z doplňkové titulní stránky. -- ISSN : 2464-6768.
Filosofický časopis  . -- Roč. 1, č. 1 (1953)-. -- Praha : Československá akademie věd, 1953-. -- [1974]-[1991] Praha : Academia. -- [1992]- Praha : Filosofický ústav AV ČR. -- 21 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 176+4 s., 147/210. - V letech 1976-1993 jako: Filozofický časopis. -- ISSN : 0015-1831.
Filumenie : zpravodaj Českého filumenistického svazu Praha  . -- Roč. 1, č. 1 (1967)-. -- Praha : Český filumenistický svaz, 1967-. -- svazků ; 21 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: Průběžné str.(16 s.), 145/205. -- Chybné číslování roč. v r. 2006, chybné číslování se v dalších letech opakuje. -- Resumé: Neprodejný členský zpravodaj Českého filumenistického svazu Praha.
Finance a úvěr = Czech Journal of Economics and Finance  . -- Roč. 3, č. 1 (1953)-. -- Praha : Ministerstvo financí : Státní banka československá, 1953-. -- 1964-1990 Praha : Státní nakladatelství technické literatury. -- 1991-1998 Praha : Economia. -- 1998-2001 Praha : All Production. -- 1997- Praha : Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd. -- 1993- Praha : Česká národní banka. -- 2001- Dobříš : Datakonekt. -- svazků ; 24 cm. -- Vydavatel od r. 1972 do r. 1992: Federální ministerstvo financí a Státní banka československá. -- Vydavatel od r. 1993 do r. 1996: Ministerstvo financí ČR a Česká národní banka. -- Vydavatel od r. 1997: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR a Českou národní bankou (od r. 2001 prostřednictvím Datakonekt s.r.o.). -- Do r. 2013 ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR a Českou národní bankou. -- Resumé: Převážně empiricky orientované články zejména z peněžní ekonomie, veřejných financí, finanční ekonomie a mezinárodní ekonomie, ale i ostatních oblastí moderní ekonomie. -- ISSN : 0015-1920.
Financial assets and investing  . -- Vol. 1, no. 1 (2010)-. -- Brno : Masaryk University, 2010-. -- svazků ; 25 cm. -- ISSN : 1804-5081.
Finanční a ekonomické informace : dokumentační bulletin MF : přehled dokumentovaných článků, knih a dalších informačních zdrojů  . -- Č. 1 (leden 2011)-. -- Praha : Ministerstvo financí, Odbor Personální, Oddělení Finanční a ekonomické informace, 2011-. -- 2015 Praha : Ministerstvo financí, Odbor Personální, Oddělení Vzdělávání a informační podpora. -- 2015- Praha : Ministerstvo financí, odbor Rozvoj ICT, Oddělení Informační podpora a knihovna. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1804-7262.
Finanční stabilita : inspirace pro Vaši úspěšnou budoucnost  . -- Plzeň : K2 Finance, s.r.o., [2015?]-. -- 30 cm ; svazků ;.
Finanční, daňový a účetní bulletin : informační a poradenský věstník pro manažery, podnikatele, daňové poradce, auditory a širokou společnost daňových poplatníků a účetních  . -- Roč. 0, č. 0 (1992)-. -- Praha : Finanční aj. ekonomické poradenství a vydavatelství, 1992-. -- 2012- Praha : Wolters Kluwer ČR. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev od r. 2012: daň z přidané hodnoty - daň z příjmů - daň z nemovitostí - odpisy majetku - zákoník práce - zdravotní pojištění - dotazy a odpovědi. -- V r. 2012 označen ročník číslem I.. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 80+4 s., 207/297. -- Resumé: Hlavním obsahem bulletinu pro první období je odborný výklad finančních, daňových a účetních předpisů a finančních, peněžních a úvěrových vztahů v procesu ekonomické reformy. -- ISSN : 1210-5570.
Finclub : časopis pro nový životní styl  . -- Český Těšín : Finclub, 2001-. -- svazků. -- Obsahuje též Katalog. -- Uloženo jako komplet 2001-2016 v ABCPV 2016.
Finmag  . -- Roč. 1, č. 1 (březen 2008)-roč. 2, č. 12 (2009) ; září (2015). -- Praha : Partners For Life Planning, 2008-2009. -- 2015- Praha : Partners media. -- svazků ; 28 cm. -- ISSN od roku 2015 neuváděno. -- ISSN : 1802-9620.
Firemní partner : informace pro podnikání ve Zlínském kraji  . -- Č. 1 (2006)-. -- Zlín : Hexxa komunikační agentura, 2006-. -- 2013- Zlín : Hexxa.cz. -- 30-31 cm ; svazků ;.
Firemní zpravodaj  . -- Zlín : Navláčil stavební firma, [2008]-. -- 30 cm ; svazků ;.
First class  . -- Roč. 1, č. 6 (2011)-. -- Praha : First Class Publishing, 2011-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1805-076X.
Fitness business : čtvrtletník pro majitele, provozovatele a investory fitness center a odbornou fitness veřejnost  . -- Č. 1 (2013)-. -- Praha : Karel Jarušek - Fit Academy, 2013-. -- 2015- Praha : Česká komora fitness, o.s. -- sv. ; 30 cm. -- ISSN : 2336-2294.
Fitness : cvičení - móda - výživa - kosmetika  . -- Roč. 1, č. 1 (říjen, listopad, prosinec 1996)-. -- Pardubice : Ivan Rudzinskyj, 1996-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev v r. 2000: fit průvodce pro život. -- Od r. 2001 bez podnázvu. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 64 s., 210/297. -- Chybné číslování roč. v r. 2006, v dalších letech chybné číslování pokračuje. -- Resumé: Měsíčník pro zdravý životní styl. -- ISSN : 1212-2386 ISSN (chybné) 1212-2380 ISSN (chybné) 1212-238X.
Flash Art : the World´s Leading Art Magazine : Czech & Slovak Edition  . -- Vol. 1, No. 1 (2006)-. -- Praha : Nadace Prague Bienale, 2006-. -- svazků ; 27 cm. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 1336-9644.
Fleet : firemní automobily  . -- Roč. 1, č. 1 (2004)-. -- Praha : Martin Mensa, 2004-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev v tiráži od r. 2006: specializovaný čtvrtletník pro správu a řízení vozových parků v České republice. -- ISSN : 1214-861X.
Flóra na zahradě  . -- Roč. 1, č. 1 (2002)-. -- Praha : B.D.S. Press, 2002-. -- 2005- Praha : Časopisy 2005. -- svazků ; 28 cm. -- Podnázev v tiráži: rodinný magazín nejen pro zahrádkáře. -- ISSN : 1213-5895.
Florence : časopis moderního ošetřovatelství  . -- Roč. 1, č. 1 (2005)-. -- Praha : Galén, 2005-. -- 2009- Praha : Ambit Media. -- svazků ; 30 cm. -- Změna podnázvu v r. 2012: odborný časopis pro ošetřovatelství a ostatní zdravotnické profese. -- Časopis je vydáván pod patronací České asociace sester. -- Obsahuje další příl. -- Anotace: Časopis je určený pro všeobecné sestry, porodní asistentky, ergoterapeuty, radiologické asistenty, zdravotnické laboranty, zdravotně-sociální pracovníky, optometristy, fyzioterapeuty a další nelékařské profese ve zdravotnictví. -- ISSN : 1801-464X.
Florián : zpravodaj městyse Lázně Toušeň  . -- Lázně Toušeň : Úřad městyse Lázně Toušeň, [2011]-. -- 30 cm ; svazků ;.
Floristika : odborný časopis pro floristy a květináře  . -- Roč. 5, č. 1 (2002)-. -- Praha : Martin Sedláček, 2002-. -- 2004- Praha : Profi Press. -- svazků ; 29-30 cm. -- Ročníkování navazuje na předchozí titul. -- Chybné ISSN 1212-3781 patří časopisu "Informace pro zahradnictví". -- ISSN : 1213-7588 ISSN (chybné) 1212-3781.
Flosman Flop : informační zpravodaj nezávislého potravinářského řetězce  . -- Č. 1 (2008)-. -- Tábor : Flosman, 2008-. -- svazků. -- Průběžné číslování.
Flotila : magazín řídících pracovníků firemních flotil  . -- Č. 1 (2009) -. -- Praha : Internet Prasa Media, [200-]-. -- 2011- Praha : Technika. -- svazků ; 29 cm. -- Dvojí číslování ukončeno č. 46 r. 2012.
Flying mag : oficiální magazín Letiště Brno  . -- Léto 2013-. -- Brno : Ina sport, 2013-. -- 21 cm ; svazků ;.
Flying revue : letectví jinak  . -- [Č. 1 (2008)]-. -- Praha : Petr Ehrlich, [2008]-. -- 2015- Praha : Galileo Traning. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1802-9027.
FlyOK  . -- Léto 2016-. -- Praha : C.O.T. media, s.r.o., 2016-. -- 25 cm. -- V čísle léto (2016) chybně uvedeno v tiráži evidenční číslo MK ČR 18308 (správné evidenční číslo MK ČR 22583). -- Vydáváno pro České aerolinie.
Folia biologica : meždunarodnoje izdanije žurnala Československá biologie : prodolženije žurnala Čechoslovackaja biologija  . -- Sv. 1, č. 1 (1955)-. -- Praha : Biologický ústav ČSAV, 1955-. -- 1959-1965 Praha : Nakladatelství ČSAV. -- 1966-1994 Praha : Academia. -- 1995-2005 Praha : Ústav molekulární genetiky AV ČR. -- 2006- Praha 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze. -- svazků ; 25-30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 6x72+16+4 s., 175/250. -- Podnázev od r. 1988: journal of cellular and molecular biology. -- Resumé: Časopis publikuje význačné původní práce našich biologů v cizojazyčném znění. -- ISSN : 0015-5500.
Folia ethnographica : supplementum ad Acta Musei Moraviae / Moravské zemské muzeum Brno  . -- Brno : Moravské zemské muzeum, [1986]-. -- svazků ; 24 cm. -- Ev. č. 1090 chybně uváděné v tiráži patří titulu: "Časopis Moravského muzea". -- Číslování zřejmě průběžně navazuje na předchozí seriál Ethnographica. -- Některé sv. mají ISBN, od roč. 2010 uváděno pouze ISSN. -- ISSN : 0862-1209.
Folia Heyrovskyana. Serie B  . -- Č. 1 (2005)-. -- Zlín : Vít Kabourek, 2005-. -- svazků ; 20 cm. -- Podnázev: Icones insectorum Europae centralis. -- Průběžné číslování. -- Informace o časopise pocházejí z databáze ISSN. -- ISSN : 1801-7150 ISSN (chybné) 1210-4108.
Folia Mendeliana : supplementum ad Acta Musei Moravie Scientiae naturales  . -- Brno : Moravské zemské muzeum, [1965]-. -- svazků. -- Vydavatel: Moravské zemské muzeum Brno. -- ISSN : 0085-0748.
Folia numismatica : supplementum ad Acta Musei Moraviae  . -- Brno : Moravské zemské muzeum, [1986]-. -- svazků ; 24 cm. -- Ev. č. 1090 chybně uváděné v tiráži patří titulu: "Časopis Moravského muzea". -- Některé sv. mají ISBN; od roč. 2010 uváděno pouze ISSN. -- ISSN : 0862-1195.
Folia pharmaceutica Universitatis Carolinae  . -- Sv. 11 (1988)-. -- Praha : Karolinum, 1988-. -- 23 cm. -- Jednotlivé sv. mají ISBN, od č. 40/41 (2013) pouze ISSN. -- Některé sv. vycházejí jako dvouročenky. -- ISSN : 1210-9495.
Folia zoologica : international journal of vertebrate zoology  . -- Roč. 26, č. 1 (1977)-. -- Praha : Academia, 1977-. -- 1998- Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR. -- 2009- Prague : Czech University of Life Sciences. -- svazků ; 25 cm. -- Předchozí názvy: Entomologické listy (roč. 1-14, r. 1937/38-1951); Zoologické a entomologické listy (roč. 15(1)-18(4), r. 1952-1955); Zoologické listy (roč. 5-25, r. 1956-1976). -- Podnázev do r. 1994: international journal of vertebratology. -- Změny vydavatelů: Ústav pro výzkum obratlovců ČSAV, Brno (1977-92); Ústav systematické a ekologické biologie ČSAV, Brno (1977-1992); Ústav ekologie krajiny AV ČR (1993-1998). -- Od r. 1998 vydává: Ústav biologie obratlovců AV ČR (Institute of Vertebrate Biology). -- Spoluvydavatel od r. 2009: Česká zemědělská univerzita. -- Signatura od r. 2010: ČB 7.024. -- Resumé: Odborný časopis tematicky zaměřený na oblast zoologie obratlovců. Obsahuje původní studie, vědecké hypotézy, výzkumné zprávy. -- ISSN : 0139-7893.
Fond Shop : první nezávislý časopis pro úspěšné moderní investování  . -- Roč. 1, č. 1 (1997)-. -- Brno : Moneco, 1997-. -- svazků ; 30 cm. -- Změna podnázvu: nezávislý časopis pro úspěšné investování. -- Podnázev od r. 2006: nezávislý časopis o investování a majetkovém plánování. -- Podnázev od r. 2006: investice - renty - pojistky - anuity. -- Podnázev od r. 2008: nezávislý časopis o investování a finančním plánování. -- Podnázev od r. 2009-: nezávislý magazín o investování a finančním plánování. -- Resumé: Periodikum pro orientaci investorů ohledně možností investování v tuzemsku i v zahraničí. Pravidelné informace o aktuálním vývoji na trzích, o různých investičních možnostech a jejich následných výnosech. -- ISSN : 1211-7277.
FONS : bulletin pro odborníky z oblastí: klinické biochemie, laboratorní diagnostiky, výpočetní techniky, laboratorní a zdravotnické techniky  . -- [Roč. 1, č. 1 (1992)]-. -- Pardubice : STAPRO Česká společnost klinické biochemie, [1992]-. -- svazků : il. ; 24 cm. -- Další podnázev: informační bulletin. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 62/87 s., 180/240. -- Nákl. dříve:2000 výt. -- Resumé: Odborný bulletin pro biochemii, lékařství a lékařskou techniku. -- ISSN : 1211-7137.
Font : reklamní grafika a DTP : první grafický časopis  . -- Roč. 1, č. 1 (1992)-. -- Praha : Kafka Design, 1992-. -- svazků ; 30 cm. -- Od r. 2002 podnázev: první grafický časopis. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 60 s., 210/297. -- Resumé: Odborný časopis pro grafickou odbornou veřejnost, informace pro grafiky (DTP, reklama, design, typografie, grafika, software pro grafiku). -- ISSN : 1211-4049.
Fontes Nissae = Prameny Nisy : regionální historický sborník  . -- I (2000)-. -- Liberec : Technická univerzita, 2000-. -- svazků ; 21 cm. -- Jednotlivé svazky mají ISBN, od čísla XIII/2012 uváděno pouze ISSN. -- Signatura od r. 2012: ČB 6.959. -- Absorboval: Památky Libereckého kraje. -- Od čísla XIV (2013) 1-2 podnázev: historie, památky, umění. -- ISSN : 1213-5097.
For print : magazín o papírech, technologiích a materiálech pro tisk  . -- Č. zima (2009)-. -- Praha : Astron studio CZ, 2009-. -- svazků ; 30 cm.
Forbes  . -- Listopad 2011-. -- Praha : Business Consulting & Media, 2011-. -- 2013- Praha : MediaRey. -- svazků ; 27 cm. -- ISSN : 1805-059X.
Forbes next : budoucnost - inovace - startupy - technologie - věda  . -- Jaro 2017-. -- Praha : MediaRey, SE, 2017-. -- 27 cm. -- ISSN : 2570-4869 ISSN (chybné) 1805-059X.
Forenzní vědy, právo, kriminalistika : vědecké studie a analýzy = scientific studies and analyses  . -- Ročník 1, 1/2016-. -- Praha : Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2016-. -- 23 cm. -- ISSN : 2533-4387.
ForGolf : golf - rozhovory - tipy - cestování  . -- Roč. 1, č. 1 (2007)-. -- Praha : Media Laboratory, 2007-. -- 2008 Praha : Media Drive. -- [2007]- Praha : ForGolf Media. -- svazků ; 30 cm. -- Tištěná verze bez podnázvu. Internetová verze s podnázvem: časopis nejen o životě na greenech : časopis o golfu a životním stylu okolo greenů. -- ISSN : 1802-3541.
ForMen : časopis jen pro muže  . -- Roč. 1, č. 1 (2006)-. -- Praha : Mladá fronta, 2006-. -- svazků ; 30 cm. -- Ročník neuváděn od č. září 2014. -- ISSN : 1801-7355.
Formule  . -- Roč. 1, č. 1 (2003)-. -- Praha : Sport-Press, 2003-. -- 2011 Praha : Sokrates Media. -- 30 cm. -- V roce 2013 časopis nevycházel. -- Od r. 2011 chybné průběžné číslování. -- ISSN : 1214-1933.
Forum diabetologicum  . -- Č. 1 (2012)-. -- Brno : Facta Medica, 2012-. -- svazků ; 27 cm. -- ISSN : 1805-3807.
Forum Liberec : noviny Forum Liberec  . -- Liberec : Forum Liberec, [201-]-. -- 28 cm ; svazků ;.
Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis  . -- Roč. 1, č. 1 (2007)-. -- Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2007-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1802-5854.
Forum : časopis Univerzity Karlovy  . -- Roč. 1, č. 1 (1994)-. -- Praha : Univerzita Karlova, 1994-. -- svazků ; 30 cm. -- U některých čísel zvratmo anglický text. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 8-12 s., 210/297. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 1211-1724.
Fossil imprint  . -- Vol. 72, No. 1-2 (2016)-. -- Praha : Národní muzeum, 2016-. -- 30 cm. -- Pokračuje ročníkování z předchozího titulu. -- ISSN : 2533-4050.
Foto : časopis pro všechny fotografy  . -- Roč. 1, č. 1 (duben 2012)-. -- Praha : Springwinter, 2012-. -- svazků ; 30 cm. -- Od r. 2013 vychází v elektronické verzi pro iPad. -- Změna podnázvu v r. 2013: původní obsah - autorská portfolia - skutečné recenze - kulturní přehled. -- R. 2014 - podnázvy často mění. -- ISSN : 1805-3335.
Fotograf : časopis pro fotografii a vizuální kulturu  . -- Č. 1 (2002)-. -- Praha : Mediagate, 2002-. -- [2005]-2007 Brno : Medica Publishing and Consulting. -- 2008- Praha : Fotograf 07. -- svazků. -- Průběžné číslování. -- Jednotlivá čísla mají tematické podnázvy. -- ISSN : 1213-9602.
Fotoimpuls : zpravodaj Volného sdružení východočeských fotografů  . -- Hradec Králové : Volné sdružení východočeských fotografů : Středisko amatérské kultury Impuls, [1999?]-. -- [2015]- Hradec Králové : Impuls Hradec Králové, centrum podpory uměleckých aktivit. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev od r. 2012: zpravodaj východočeských fotografů.
Foto, video : advanced  . -- Č. 5 (září/říjen 1999)-. -- Praha : Atemi, 1999-. -- svazků ; 29 cm. -- Od roku 2002 bez podnázvu. -- ISSN : 1213-855X ISSN (chybné) 1211-5312.
Fottea : journal of the Czech Phycological Society  . -- Vol. 7, no. 1 (2007)-. -- Praha : Czech Phycological Society, 2007-. -- svazků ; 29 cm. -- Ročníkování navazuje na předchozí titul. -- ISSN : 1802-5439.
Foxteriér : zpravodaj KCHF ČR  . -- [Praha] : Klub chovatelů foxteriérů ČR, [200-]-. -- svazků ; 30 cm.
Františkolázeňské listy  . -- [Roč. 1, č. 1 (1993)]-. -- Františkovy Lázně : Lázně Františkovy Lázně, [1993]-. -- 21-30 cm ; svazků ;. -- Podnázev: časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a.s.. -- Dříve jako: Lázeňské listy. -- Vychází také německé a ruské vydání.
Fresh time : muž, který ví, co chce  . -- Praha : Rix, [2012]-. -- svazků ; 30 cm.
Freundschaft : Zeitschrift für den Deutschunterricht  . -- Roč. 1, č. 1 (1952)-. -- Praha : SPN, 1952-. -- 1999-2004 Praha : Benedicto. -- 2005-2011 Praha : Zuzana Janků. -- 2011- Praha : Ajoda. -- svazků 30 cm. -- Podnázev dříve: Gesamtstaatliche Zeitschrift für den Deutschunterricht ; Variantní název na obálce: F ... - součástí variantního názvu je pořadové číslo. -- Vydavatelství od r. 1999: Benedicto - Zuzana Janků. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 16 s., 210/297. -- Podnázev v tiráži: časopis pro výuku německého jazyka. -- Resumé: Doplňkový časopis pro výuku němčiny na školách. -- ISSN : 0323-0384.
Friendship : for learners of English  . -- [Roč. 24, č. 1 (1990)?]-. -- Brno : FLP-ČR, [1990?]-. -- Vydavatel pro SR: Matilda Blahová - FLP (Bratislava). -- V letech 1967-1990 součástí titulu: L’ amitie-friendship. -- ISSN : 1335-2709.
Fryčovický zpravodaj  . -- Květen (1993)-. -- Fryčovice : Obecní úřad, 1993-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Zpravodaj obecního úřadu. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 8 s., 210/300.
Frymburský zpravodaj  . -- [Roč. 1, č. 1 (1987)]-. -- Frymburk : MNV, [1987]-. -- 1991-2008 Frymburk : Obecní úřad. -- 2009- Frymburk : Úřad městyse. -- svazků. -- Podnázev: měsíčník Obecního úřadu Frymburk: od 11. měs. r. 1996-2007 -- měsíčník Úřadu městyse Frymburk: 2009-. -- Změna podnázvu: měsíčník Úřadu městyse Frymburk: od r. 2008-. -- Vydavatel: MNV a MV NF Frymburk. -- Číslování ročníků: od 11. měs. r. 1996-. -- Číslování čísel: roč. 1-20 r. 1987-2007 č. 1-12, průběžné číslování od r. 2008- , začíná č. 250 -- od září r. 2012 chybné číslování, v dalších měsících i letech na tuto chybu navazují. -- Chybné číslování ročníků: r. 2006 chybně uveden roč. 9, od 5. měs. správně uveden 19. -- r. 2010 chybně uveden roč. 22, od 5. měs. správně uveden 23. -- r. 2013 chybně uveden roč. 27, správně má být roč. 26 -- chybné číslování ročníků se stále opakuje.
Fryštácké listy  . -- Fryšták : Městský úřad, [1991]-. -- 21 cm ; svazků ;.
Full moon : music magazine  . -- Č. 1 (2010)-. -- Brno : Kyeo shows, 2010-. -- 22-30 cm. -- Podnázev od r. 2011: hudební časopis. -- Podnázev v tiráži: dvouměsíčník o hudbě. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 1804-3208.
Fulnecký zpravodaj  . -- [Č. 1 (200-)]-. -- Fulnek : Městský úřad, [200-]-. -- 2009- Fulnek : Městské kulturní centrum. -- 30 cm ; svazků ;. -- Podnázev v tiráži: informační měsíčník pro občany města Fulneku.
Futurum : obchodní centrum, kde to žije!  . -- Praha : EMCM, [200-]-. -- [200-]- Praha : Euro Mall Hradec Králové Real Estate. -- svazků ; 25 cm. -- Vydáváno pro OC Futurum Hradec Králové.
F.O.O.D. : fascinující obyčejné okouzlující dobré : jídlo & styl & zdraví  . -- Roč. 1, č. 1 (2008)-. -- Praha : Mladá fronta, 2008-. -- svazků ; 28 cm. -- Chybné ISSN se vztahuje k časopisu Dieta. -- Od roč. 1, č. 2 podnázev: jídlo a ještě mnohem víc. -- ISSN : 1803-425X ISSN (chybné) 1214-8784.

[^] [A][B][C][D][E][F][G][H][CH][I][J][K][L][M][N][O][P][Q][R][S][T][U][V][X][Y][Z][0-9] [^]

Galerie V : časopis Galerie Vaňkovka  . -- Podzim/zima 2011-. -- Praha : ECE Projektmanagement, 2011-. -- svazků ; 30 cm. -- Další podnázev: magazín Galerie Vaňkovka.
Gambrinus liga magazín : oficiální magazín Gambrinus ligy  . -- Roč. 1, č. 1 (jaro 2013)-. -- Praha : Stes, 2013-. -- svazků ; 30 cm. -- Název se mění podle aktuálního označení ligové soutěže.
Gastro report & minutka : magazín profesionální gastronomie : oficiální časopis Asociace kuchařů a cukrářů České republiky  . -- Roč. 1, č. 1 (2012)-. -- Praha : T&M Creative, 2012-. -- svazků ; 29 cm.
Gastro & hotel : profi revue  . -- Č. říjen-listopad (2008)-. -- Praha : Martin Sobotka, 2008-. -- 2011- Praha : Cortina Park. -- 30 cm ; svazků ;. -- Podnázev: časopis, se kterým máte náskok. -- ISSN : 1803-585X.
Gastroenterologie a hepatologie = Gastroenterology and hepatology : časopis České gastroenterologické společnosti, České hepatologické společnosti, Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti a Slovenskej hepatologickej spoločnosti  . -- Roč. 65, č. 1 (únor 2011)-. -- Praha : Ambit Media, 2011-. -- svazků ; 30 cm. -- Pokračuje ročníkování časopisu: "Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie". -- "Vydává Česká lékařská společnost J.E. Purkyně ve spolupráci s nakladatelstvím Ambit Media"--Tiráž. -- Ev. č. 1234 patří oběma názvům. -- ISSN : 1804-7874.
Gate : magazine for english-language students A1, A2+ level  . -- Vol. 1, Issue 1-2 (September-October/2012)-. -- Praha : Bridge Publishing House, 2012-. -- svazků. -- Slogan na titl. l.: the easy way to english! (Vol. 1, Issue 1-2, 8) -- english first! (Issue 9-10-). -- Součástí některých č. CD. -- Součástí některých č. materiály pro učitele (Teachers' File). -- V každém časopise plakáty.
Géčko : průvodce (nejen) světem pryží  . -- Č. 1 (2014)-. -- Praha : Prospectea Česká republika, 2014-. -- 27 cm ; svazků ;. -- Průběžné číslování.
Gender - rovné příležitosti - výzkum  . -- Č. 1-2 [2000?]-. -- Praha : Sociologický ústav Akademie věd ČR, [2000?]-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev v tiráži: bulletin týmu Gender v sociologii. -- Podnázev v tiráži od r. 2003: bulletin týmu Gender & sociologie. -- Časopis vychází v rámci projektu Podpora společenské akceptace a efektivního prosazování genderové rovnosti ve veřejné sféře. -- ISSN : 1213-0028.
Genealogické a heraldické listy = Acta genealogica ac heraldica  . -- Roč. 13, č. 1 (1993)-. -- V Praze : Tabularium Traditionis, [1991?]-. -- 1996- Praha : Česká genealogická a heraldická společnost. -- svazků. -- Vydavatel: Česká genealogická a heraldická společnost. -- V r.1992 vyšla pouze ročenka pod názvem: Genealogická a heraldická ročenka 1992 (I. a II. díl). -- ISSN : 1212-9631.
Geografické rozhledy : časopis pro výuku a popularizaci geografie  . -- Praha : Iris, 1991-. -- 1999-2005 Praha : Terra klub. -- 2006-2007 Praha : Kartografie Praha. -- 2008- Praha : Nakladatelství České geografické společnosti. -- svazků. -- Vydavatel: Česká geografická společnost: od r. 1992-. -- Podnázev: výuka a popularizace geografie, ekologická výchova: od č. 2 r. 1993-1994 - r. 1996-1997. -- Podnázev: další vzdělávání učitelů zeměpisu, životní prostředí: od r. 1997-1998. -- Podnázev neuváděn: od r. 1998-1999-. -- ISSN : 1210-3004.
Geografie : sborník České geografické společnosti = Geography : Journal of Czech Geographic Society  . -- Roč. 101, č. 1 (1996)-. -- Praha : Česká geografická společnost, 1996-. -- 25 cm. -- Od r. 2010 bez anglického názvu a podnázvu. -- Podnázev 2010-2015: sborník ČGS. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 80+12+4 s., 175/250. -- ISSN : 1212-0014.
Geotechnika : časopis pro zakládání staveb, mechaniku zemin a inženýrskou geologii  . -- [Roč. 1], č. 0 (1997)-. -- Praha : Čeněk a Ježek, 1997-. -- 2013- Praha : Česko-Slovenská společnost pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství. -- svazků ; 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32+4+4 s., 210/297. -- Resumé: Odborný časopis pro zakládání staveb, mechaniku zemin a inženýrskou geologii. -- ISSN : 1211-913X.
Geriatrie a gerontologie : odborný časopis České gerontologické a geriatrické společnosti  . -- Roč. 1, č. 1 (2012)-. -- Praha : Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2012-. -- svazků ; 28 cm. -- ISSN : 1805-4684.
Germanoslavica : Zeitschrift für germano-slavische Studien  . -- Jahrg. 1(6), Nr. 1-2 (1994)-. -- Praha : Euroslavica, 1994-. -- svazků ; 24 cm. -- Podnázev od r. 1995: Zeitschrift für germano-slawische Studien. -- Vydává Slovanský ústav AV ČR v nakladatelství Euroslavica. -- Ročníkování navazuje na stejnojmenný titul vycházející v l. 1931-1937. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 186+4 s., 166/240. -- Resumé: Literárněvědné, literárněhistorické, lingvistické resp. historické statě z oblasti česko-německých resp. německo-slovanských vztahů. -- ISSN : 1210-9029.
Getsemany : křesťanský měsíčník  . -- [Roč. 1, č. 1 (1991)]-. -- Černošice : Síť, 1991-. -- 2016- Praha : Institut ekumenických studií v Praze z.s. -- svazků ; 21 cm. -- Vychází v Praze vždy 1. neděli v měsíci. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 24 s., 147/210. -- Dvojí číslování. -- Resumé: Křesťanský časopis zaměřený na vnitropolitické události z úhlu společenského zájmu. -- ISSN : 1210-485X.
Glanc : společnost a životní styl  . -- Č. 0 (2006)-. -- Praha : Melinor, 2006-. -- 2008- Praha : Astrosat. -- svazků ; 31 cm. -- Změna vydavatele: od č. 21 (2008) Astrosat. -- ISSN : 1802-0577.
Glaube und Heimat : Rundbrief der Böhmerwaldseelsorger an ihre heimatverbannten Pfarrkinder  . -- Heuchlingen : Glaube und Heimat, 1949-. -- svazků. -- Změna podnázvu: Zeitschrift der Heimatvertriebenen des Böhmerwaldes: od č. 19 r. 1974 - č. 1 r. 1978 -- Monatsschrift der Heimatvertriebenen des Böhmerwaldes: od č. 2 r. 1978-1990 -- Monatsschrift der Heimatvertriebenen und Freunde des Böhmerwaldes: od r. 1991-2005 -- Monatsschrift der Heimatvertriebenen und Freunde des Böhmerwaldes und des Böhmerwaldmuseums Passau: od r. 2006-2009 -- Monatsschrift der Heimatvertriebenen Böhmerwäldler, Freunde des Böhmerwaldes und des Böhmerwaldmuseums Passau: od r. 2010-. -- ISSN : 1433-6332.
Globetrotter Czech : čtvrtletní magazín společnosti Volvo Truck Czech  . -- [Č. 1 (2005?)]-. -- Čestlice : Volvo Truck Czech, [2005?]-. -- 2015- Praha : Volvo Group Czech Republic. -- 28-30 cm ; svazků ;. -- Podnázev v tiráži: časopis pro Volvo Trucks Czech Republic.
Głos Ludu : Gazeta Polaków w Republice Czeskiej  . -- Nr. 1 (1950)-. -- Český Těšín : Olza, 1950-. -- [(19--)-(1991)] Český Těšín : Polski Zwiazek Kulturalno-Oswiatowy. -- [(199-)- Český Těšín : Pol-Press. -- svazků ; 47 cm. -- Dříve podnázev: Gazeta Polaków w Czechoslowacji. -- Podnázev: r 2000-: Gazeta Polaków w Republice Czeskij. -- Do konce r. 1991 vyd. Polski Zwiazek Kulturalno-Oswiatowy. -- ISSN : 1212-4222.
Gnosis medica : odborný recenzovaný časopis určený odborníkům z oblasti morfologických makroskopických i mikroskopických oborů, klinických oborů a medicínského práva  . -- Roč. 1, č. 1 (2013)-. -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013-. -- svazků ; 30 cm. -- Obálkový podnázev: odborný recenzovaný časopis určený odborníkům z oblasti morfologických makroskopických i mikroskopických oborů, medicínského práva a odborníky z klinických oborů. -- Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, Ústav normální anatomie, Ústav soudního lékařství a medicínského práva. -- Ročník 2016 z organizačních důvodů nebyl vydáván. -- ISSN : 1805-8434.
Golem : keramické tvoření pro každého : keramické tvorenie pre všetkých  . -- Roč. 1, č. 0 (2006)-. -- [Praha] : Jiří Dvořák - Tvořivý Amos, 2006-. -- 2010- [Praha] : Efkoart. -- svazků ; 23-24 cm.
Golf Digest : jak hrát, čím hrát, kde hrát  . -- Č. říjen (2004)-. -- Praha : Atemi, 2004-. -- 2015- Praha : On The Green. -- 27 cm. -- Pokračuje číslování předchozího titulu. -- Chybné ISSN 1214-2867 patří časopisu: "GD. Oficiální česká verze Golf Digest". -- Do září 2004 název: "GD. Oficiální česká verze Golf Digest", od října 2004 název: "Golf Digest". -- Od r. 2004 podnázev: Oficiální česká verze. -- ISSN : 1214-8814 ISSN (chybné) 1214-2867.
Golf vacations : česká edice  . -- Č. 1 (2007)-. -- Praha : Resort Media, 2007-. -- svazků ; 28 cm. -- ISSN : 1802-6427.
Golf : český golfový časopis  . -- Roč. 6, září/říjen (1998)-. -- Praha : Unigolf, 1998-. -- [200-]- Brno : Unigolf - CCB. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev od č. 1 (1999): český a slovenský golfový časopis. -- Bez podnázvu (od r. 2004?). -- ISSN : 1212-4745 ISSN (chybné) 1210-793X.
Gorinfo : odborný bulletin pro uživatele informačních systémů ve veřejné správě  . -- Č. 1 (2005)-. -- Jihlava : Gordic, 2005-. -- svazků.
Graeco-latina Brunensia  . -- Roč. 14, č.1-2 (2009)-. -- Brno : Masarykova univerzita, 2009-. -- svazků. -- Ročníky navazují na předchozí titul (knihovna nevlastní). -- Jednotlivé svazky mají ISBN. -- ISSN : 1803-7402.
Gramophone : the review of classical recordings  . -- Vol. 1, no. 1 (Apr. 1923)-. -- Harrow : Gramophone Publications, 1923-. -- svazků. -- Podnázvy se mění: od r. 1995-. -- Součástí některých čísel CD, ve fondu hudebního odd.. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 0017-310X.
Grand auto : časopis pro širokou motoristickou veřejnost  . -- Roč. 6, č. 5 (2007)-. -- Praha : Grand Princ, 2007-. -- 2011- Praha : Grand Princ Media. -- svazků ; 27 cm. -- ISSN : 1804-400X ISSN (chybné) 1802-3304.
Grand developer : časopis profesionálů na trhu nemovitostí, financování a realizací staveb : Praha a Středočeský kraj  . -- Roč. 1, č. 1 (2005)-. -- Praha : Grand Princ, 2005-. -- 2013- Praha : Grand Princ Media. -- svazků ; 27 cm. -- Podnázev v r. 2007: nové byty, domy, pozemky - Praha a Středočeský kraje. -- Podnázev v l. 2009-2010: luxusní čtvrtletník nového bydlení. -- Podnázev od r. 2013: nové byty, pozemky a komerční prostory. -- Od r. 2013 reg. E 13318 (stejná jako u časopisu Grand Reality). -- ISSN : 1802-3355.
Grand Krásná & zdravá : o všem, co zajímá moderní ženu  . -- Roč. 0, č. 0 (2010)-. -- Praha : Grand Princ, 2010-. -- [2011]- Praha : Grand Princ Media. -- svazků ; 23 cm. -- Od roč. 3, č. 11 (2013) : vydání pro Čechy. -- ISSN : 1804-5677.
Grand magazine : dvouměsíčník o luxusním životním stylu  . -- Ročník I., 11/12/2015-01/2016-. -- Zlín : Argus Media Services, s.r.o., 2015-. -- 28 cm ; svazků ;.
Grand realcity. Praha a střední Čechy  . -- Číslo 1 (2016)-. -- Praha : Multimedia Solution s.r.o., 2016-. -- 30 cm.
Grand realcity. Brno a jižní Morava  . -- Číslo 1 (2016)-. -- Praha : Grand Real City s.r.o, 2016-. -- 30 cm.
Grand reality : Brno a Jihomoravský kraj : časopis profesionálů na trhu nemovitostí, financování a realizací staveb : rodinné a obytné domy - byty - nebytové prostory - rekreační objekty - pozemky  . -- Roč. 1, č. 1 (2005)-Roč. 12, č. 16 (2016). -- Brno : Grand Princ Morava, 2005-2016. -- 2011-2016 Brno : Grand Princ Media. -- 30 cm.
Grand residence  . -- Ročník I., 11/12/2015-01/2016-. -- Zlín : Argus Media Services, s.r.o., 2015-. -- 28 cm ; svazků ;.
Green life : časopis pro celou rodinu  . -- Roč. 1, č. 1 (říjen 2013)-. -- Rozdrojovice : Prales dětem, 2013-. -- 2014- Hodějovice : Prales dětem, o.s. -- svazků ; 21 cm. -- Další podnázev v r. 2014: časopis podporující protipytláckou hlídku v NP Gunung Leuser. -- Změna podnázvu od roku 2016: časopis podporující provoz tygřího domu na Sumatře. -- ISSN : 2336-1840.
Greenpeace  . -- Roč. 1, č. 1 (1993)-. -- Praha : Greenpeace, 1993-. -- 1997- Praha : Greenpeace Česká republika. -- svazků. -- Název v tiráži: Magazín Greenpeace r. 1997 - č. 2 r. 2002. -- Název v tiráži: Zpravodaj Greenpeace č. 3 r. 2003 - r. 2004. -- Podnázev na obálce: magazín r. 1997 - č. 2 r. 2002. -- Podnázev na obálce: zpravodaj č. 3 r. 2003 - r. 2004. -- Podnázev na obálce: Česká republika od r. 2005-. -- Podnázev v tiráži: časopis pro ochranu přírody a životního prostředí: r. 1997-2004. -- V letech 1997-2004 uváděn ročník. -- Změna signatury: od roku 2009-: ČC 6.142. -- ISSN : 1211-8168.
Gris : vaše inspirace  . -- Praha : Gris Magazine s.r.o., [2015]-. -- 30 cm ; svazků ;. -- ISSN : 2464-4765.
Gurmet : nejlepší škola vaření  . -- Č. prosinec (2010)-. -- Praha : Astrosat, 2010-. -- svazků ; 28 cm. -- ISSN : 1804-610X.
Gusto : magazín clubu Billa  . -- Č. 1 (podzim/zima 2012)-. -- Modletice : Billa, 2012-. -- svazků ; 28 cm.
Gymnasion : časopis pro zážitkovou pedagogiku  . -- Č. 1 (2004)-. -- Praha : Prázdninová škola Lipnice, 2004-. -- 2009- Olomouc : Gymnasion. -- svazků ; 23 cm. -- Přestávka ve vydávání v r. 2010-2012. -- ISSN : 1214-603X.
Gynekolog : časopis ženských lékařů  . -- Roč. 1, č. 1 (1992)-. -- Hradec Králové : MedEXart, 1992-. -- [200-]- Třebechovice pod Orebem : MEDEXART. -- svazků ; 27 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 48+4 s., 195/270. -- Resumé: Odborný časopis ženských lékařů. -- ISSN : 1210-1133.
G-magazín : časopis pro život  . -- Praha : B.D.S. Press, [1997]-. -- Popsáno dle: r. 1998. -- Změna vydavatele: Agentura T.T.V.: od r. 2001?-. -- Změna periodicity: 2x ročně: od r. 2002-.

[^] [A][B][C][D][E][F][G][H][CH][I][J][K][L][M][N][O][P][Q][R][S][T][U][V][X][Y][Z][0-9] [^]

Habrovanský zpravodaj  . -- Habrovany : Obecní úřad, [1995]-. -- svazků ; 30 cm. -- Údaj o začátku vydávání pochází z internetu. -- Průběžné číslování. -- Popsáno podle: č. 40 (červen 2011).
Háčko : magazín Park Hostivař  . -- [Č. 1 (200-)]-. -- Praha : SBF development Praha, [200-]-. -- 23 cm ; svazků ;.
Haf & mňau : magazín pro milovníky psů a koček  . -- Č. 1 (2012)-. -- Říčany : Mediars, 2012-. -- svazků ; 30 cm. -- V Evidenci periodického tisku MK ČR časopis evidován pod názvem: "Haf a mňau" . -- Změna podnázvu v roce 2012: pes a kočka = nejlepší smečka. -- Další podnázvy v roce 2013: pro ty, kdo milují psy a kočky. - koupí časopisu přispíváte na útulky!. -- ISSN : 1805-4358.
Hajanský zpravodaj  . -- Číslo 1 (jaro 2015)-. -- Hajany : Obec Hajany, 2015-. -- svazků ; 21 cm.
Hájský kohout : zpravodaj pro obec Háj u Duchcova a Domaslavice  . -- Háj u Duchcova : Obecní úřad, [2005]-. -- 30 cm ; svazků ;.
Halas : časopis studentů Fakulty sociálních studií MU  . -- [Roč. 1, č. 1 (1992)]-. -- Brno : Fakulta sociálních studií MU, [1992]-. -- 2010- Pelhřimov Halas. -- 30 cm ; svazků ;.
Haló noviny  . -- Roč. 1, č. 1 (3.6.1991)-. -- Praha : Futura, 1991-. -- svazků ; 47 cm. -- Pokračovatel deníku Rudé právo, u jehož zrodu stál Bohumír Šmeral v r. 1933. -- Podnázvy dříve: Opoziční deník; Levicový deník;. -- 1. roč. pův. vydání - r. 1933. -- Příl. dříve: PÁ: Haló kultura s přílohou televizních a rozhlasových programů; Haló na neděli (do 2000); SO: Haló na neděli; PÁ: Pro volné chvíle; Anténa. -- Od r. 2002: PO: Společnost, ekonomika, politika; PÁ: Víkend, TV Anténa; Obrys. Týdeník pro literaturu a kulturu. Kmen. Inzertní příloha Českého literárního sdružení (od 2003 Unie českých spisovatelů). -- Od 2.10.2003: PO:Společnost, ekonomika, politika; ÚT: Rady a zájmy (do 11.4.2006); ST: střídavě-Parlament, Člověk v hospodářství, Svět vědy a techniky (do 26.4.2006); ČT: Život v krajích (do 6.4.2006); PÁ:Víkend, TV anténa, Obrys; SO: Toulky naší vlastí (do 22.4.2006). -- Od května 2006: PO: Společnost, ekonomika, politika (do 25.6.2007), Naše pravda (od 2.7.2007); ST: Svět vědy, techniky a ekologie (1x za 14 dní, do 23.8.2006); PÁ: Víkend (do 29.9.2006), Obrys - kmen (do 29.9.2006), TV anténa (do 29.9.2006); SO: Pro volné chvíle (do 3.9.2006),Obrys - kmen (od 7.10.2006); Bonus pro vás (od září 2009). -- Rozsah a rozměry pro registraci: 8 s., 316/468. -- ISSN : 1210-1494.
Hamánek  . -- Kunovice : Hamé, [2010]-. -- svazků ; 25 cm.
Haná : obchodní centrum Olomouc  . -- Praha : Pradera SC Hana Olomouc, [2009?]-. -- 26 cm ; svazků ;. -- V Evidenci periodického tisku MK ČR časopis evidován pod názvem: "Magazín obchodního centra Haná".
Hanácké noviny  . -- Září 2016-. -- Olomouc : Agriprint, s.r.o., 2016-. -- 42 cm. -- Vložená příloha: Hanácky inzerát? : inzertní magazín Hanáckých novin.
Hardware speciál  . -- Č. léto (2008)-. -- Brno : Extra Publishing, 2008-. -- svazků. -- Správné ISSN převzato z báze NTK. -- ISSN : 1802-7970 1804-3089.
Harmonie : klasická hudba, jazz a tanec  . -- [Roč. 1], č. 1 (květen/červen 1993)-. -- Praha : Muzikus, 1993-. -- svazků ; 29 cm. -- Podnázev dříve: časopis pro vážnou hudbu a jazz. -- Podnázev od r. 1999 : klasická hudba, jazz a world music. -- Vydáváno za finanční podpory MK ČR a Nadace Bohuslava Martinů. -- V roce 2003 vydáváno za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Nadace Bohuslava Martinů a Nadace Leoše Janáčka. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 64+4 s., 205/285. -- Resumé: Časopis informuje formou článků, recenzí, rozhovorů, zpráv a inzerce o aktuálním dění v oblasti vážné hudby a jazzu. -- ISSN : 1210-8081.
Harper's Bazaar : časopis pro náročnou ženu  . -- Premiérové číslo (listopad 1996)-. -- Praha : Stratosféra, 1996-. -- 2013- Praha : Bauer Media Praha. -- svazků ; 27-29 cm. -- Časopis byl do r. 1996 vydáván pouze v zahraničí (cca 25 let). -- Od r. 2001 je souběžně vydáván obsahově i graficky totožný titul v malém formátu: Harper's Bazaar mini. -- Změna podnázvu: časopis pro sebevědomou ženu. -- Resumé: Módní časopis pro ženy. -- ISSN : 1211-5371.
Hasičské noviny : čtrnáctideník hasičů Čech, Moravy a Slezska  . -- Praha : Floripress, 1990-. -- 1997- Nové Město nad Metují : Hasiči. -- 2013- Praha : Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. -- Vydavatel: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. -- Změna nakladatele: FIRE EDIT: r. 1992-1996. -- Změna podnázvu: list Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska: od r. 1996-. -- Změna nakladatele: HS servis: č. 1-4 r. 1997. -- Změna nakladatele: Hasiči: od č. 5 r. 1997-. -- V roce 2013 č. 1-3 označena jako roč. 13, dále ročník neuváděn.
Hasičský list  . -- Lobodice : MHJ HS Lobodice, [2014?]-. -- 30 cm ; svazků ;.
Hasičský zpravodaj  . -- Č. 1 (leden 2015)-. -- Smetanova Lhota : Sbor dobrovolných hasičů Smetanova Lhota, 2015-. -- svazků ; 30 cm.
Haťský zpravodaj  . -- [Č. 1 (1992?)]-. -- Hať : Obecní úřad, [1992?]-. -- 21 cm ; svazků ;. -- Průběžné číslování.
Hattrick : fotbalový magazín  . -- Roč. 1, č. 1 (1999)-. -- Praha : Marsfoto, 1999-. -- 2009-2010 Praha : Frontpage. -- 2010-2011 Praha : Bene sport. -- 2012- Praha : Hattrick Media. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev v l. 2003-2011: sportovní magazín. -- ISSN : 1212-6756.
Havlíčkobrodské listy : pro občany našeho města  . -- [Roč. 1, č. 1 (2007)]-. -- Havlíčkův Brod : Městský úřad, [2007]-. -- 31-32 cm ; svazků ;. -- Podnázev v tiráži: měsíčník města Havlíčkův Brod.
Head & neck cancer news : časopis pro odborníky ve zdravotnictví : české vydání  . -- Ročník 1, číslo 1 (červen 2016)-. -- Praha : We Make Media, s.r.o., 2016-. -- 27 cm ; svazků ;. -- ISSN : 2464-7861.
Health & beauty : krása přeje připraveným  . -- Praha : Luxury Guide, [2011]-. -- svazků ; 28 cm.
Health+ concierge medicine  . -- Jaro 2014-. -- Praha : C.O.T. media, 2014-. -- svazků ; 28 cm.
Heimatruf : Mitteilungsblatt vom Bund der Deutschen in Böhmen, e.V.  . -- Jg. 1 (September 2015)-. -- Nečtiny : Bund der Deutschen in Böhmen, e.V., 2015-. -- 30 cm ; svazhků ;.
Hejtman : chlumský zpravodaj  . -- Č. 1 (červenec 1991)-. -- Chlum u Třeboně : Obecní úřad, 1991-. -- 2008- Chlum u Třeboně : Městys Chlumu u Třeboně. -- svazků. -- Vydavatel: Obecní úřad Chlum u Tř. ve spolupráci se sklárnou Český křišťál a Domem kultury. -- Změna vydavatele: Obecní úřad Chlum u Třeboně ve spolupráci se Sklárnou Český křišťál, Domem kultury a Integrovanou střední školou sklářskou: 3. měs. r. 1995-1999. -- Změna vydavatele: Obecní úřad Chlum u Třeboně ve spolupráci s Domem Kultury v Chlumu u Třeboně: 1. měs. r. 2004-. -- Chybné číslování: 2x červen v r. 2001. -- Změna signatury: ČB 6.242: od r. 2010-.
Helios : časopis pro pacienty s poruchami vyprazdňování močového měchýře  . -- Č. 1 (květen 2013)-. -- Praha : Coloplast A/S, 2013-. -- svazků ; 30 cm.
Helios : noviny pro stomiky = noviny pre stomikov  . -- Č. 1 (květen 2011)-. -- Praha ; Banská Bystrica : Coloplast, 2011-. -- svazků ; 30 cm. -- Další podnázvy: slovensko-český časopis pre stomikov; česko-slovenský časopis pro stomiky.
Hello kids! : colouring pages - story time - puzzles - songs - games : English for absolute beginners  . -- Roč. 1, č. 1-2 (september-október 2011)-. -- Brno : FLP-ČR, 2011-. -- svazků ; 30 cm. -- Vydavatel pro SR: Matilda Blahová - FLP. -- ISSN : 1338-4708.
Hello Kitty  . -- Praha : Egmont, [2009]-. -- svazků ; 28 cm. -- Údaj o začátku vyd. v r. 2009 pochází z databáze ISSN. -- ISSN : 1804-0594.
Hello! : English for beginners  . -- Roč. 1, č. 1 (1990)-. -- Brno : FLP - ČR (Foreigen Language Publications), 1990-. -- svazků ; 28 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32 s., 206/284. -- ISSN : 1335-2717.
Herriot  . -- Hořovice : Cymedica, 2003-.
Heřmanské listy : zpravodaj obce Heřmanova Huť  . -- Heřmanova Huť : Obecní úřad, [200-]-. -- 28 cm ; svazků ;.
Hevlínský zpravodaj : nezávislý občasník hevlínských občanů  . -- [Roč. 1, č. 1 (1994)]-. -- Hevlín : Osvětová beseda, [1994]-. -- [199-]- Hevlín : Obecní úřad. -- 30 cm. -- Nevycházel v l. 2008-2009 a v r. 2012. -- Časté změny podnázvu. -- Ročníkováno do r. 2011.
Historia scholastica  . -- Sv. I. (2010)-sv. II. (2013) ; ročník 1, 1/2015-. -- V Praze : Pedagogické muzeum J.A. Komenského, 2010-. -- 2013- Praha : Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A. Komenského. -- 21 cm. -- Svazky z roku 2010 a 2013 popsány jako monografie. -- Podnázev od roku 2015: mezinárodní časopis pro dějiny výchovy a vzdělání. -- ISSN : 1804-4913.
Historica : revue pro historii a příbuzné vědy  . -- Roč. 1, č. 1 (2010)-. -- Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2010-. -- svazků ; 24 cm. -- ISSN : 1803-7550.
Historická červená knihovna : love story : pravdivé příběhy lásky, vášně a zrady  . -- Č. 1 (leden 2013)-. -- Brno : Extra Publishing, 2013-. -- 29 cm. -- Označeno také jako speciál časopisu Otazníky historie (do roku 2014) a následně 100+historie (od roku 2015). -- ISSN : 1805-6199.
Historická geografie = Historical geography  . -- Praha : Historický ústav ČSAV, 1968-. -- 1995- Praha : Historický ústav Akademie věd České republiky. -- svazků ; 21 cm. -- Sv. 31 má podnázev: Zdeňku Boháčovi "in memoriam" = Zdeněk Boháč "in memoriam". -- Suppl. 1 (2006) popsáno monograficky. -- Některé svazky mají ISBN. -- ISSN : 0323-0988.
Historická penologie  . -- 1/2003-. -- Praha : Vězeňská služba ČR - Akademie VS ČR, 2003-. -- 2003-2016 Praha : Kabinet dokumentace a historie VS ČR. -- 2017- Stráž pod Ralskem : Akademie Vězeňské služby ČR. -- 30 cm. -- Podnázev v roce 2003: časopis Institutu vzdělávání - Kabinetu dokumentace a historie VS ČR pro historickou penologii. -- ISSN : 2533-803X.
Historická sociologie : časopis pro historické sociální vědy = Historical sociology : a journal of historical social sciences  . -- Č. 1 (2009)-. -- Kolín : Nezávislé centrum pro studium politiky, Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, 2009-. -- 2012- Praha : Karolinum. -- svazků ; 24 cm. -- Na vydávání se podílí Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy. -- ISSN : 1804-0616.
Historické války : starověké, křižácké, husitské, třicetiletá, napoleonské a další  . -- Č. 1 (2014)-. -- Brno : Extra Publishing, 2014-. -- svazků ; 29 cm. -- ISSN : 2336-2812.
Historický obzor : časopis pro výuku dějepisu a popularizaci historie  . -- Roč. 1, č. 1 (1990)-. -- Praha : Vydavatelství Neptun DeskTopPublishing, 1990-. -- [199-]-2015 Hostivice : Aleš Skřivan. -- 2016- Plzeň : PhDr. Lukáš Novotný, PhD. -- svazků. -- Vydavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. -- Změna periodicity: od r. 1992: 12x ročně. -- Roč. 1 (1990-1991): 10x ročně (školní rok). -- Roč. 2 (1991): 4x ročně: 9.-12. měs.. -- Vychází formou dvojčísel. -- ISSN : 1210-6097.
Historie a vojenství : časopis Historického ústavu Armády ČR  . -- Roč. 1, č. 1 (1952)-. -- Praha : Magnet-Press, 1952-. -- [1980]-[2000] Praha : Naše vojsko. -- [2001]-2003 Praha : Historický ústav Armády ČR. -- 2004- Praha : Vojenský historický ústav Praha. -- 2004-2009 [Praha] : Aeromedia. -- 2010-2013 Praha : Business Media CZ. -- 2014- Praha : Vojenský historický ústav. -- svazků ; 21 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 200+4 s., 145/210. -- Původní podnázev: sborník Vojenského historického ústavu. -- Podnázev do 31.12.1992: časopis Historického ústavu Československé armády. -- Podnázev od r. 2004: časopis Vojenského historického ústavu Praha. -- Vydává Vojenský historický ústav Praha ve vydavatelství Aeromedia. -- Informace o vydavatelství Aeromedia pocházejí z: www.aeromedia.cz/kontakty. -- Signatura: ČB5.952: od r. 2004-. -- Resumé: Dvouměsíčník pro příznivce historie, obzvláště válek, bitev a politiky. Přináší aktuální poznatky a nové pohledy na tuto oblast. -- ISSN : 0018-2583.
Historie - Otázky - Problémy  . -- Č. 1 (2009)-. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2009-. -- svazků ; 24 cm. -- ISSN : 1804-1132.
History revue : dějinné otazníky - bitvy - osudy mocných - spiknutí - historické omyly  . -- Praha : RF Hobby, 2008-. -- svazků ; 27 cm. -- Podnázev l. 2010-2011: historické mýty-dějinné otazníky-osudové okamžiky-příběhy mocných-spiknutí. -- Od r. 2009 2x ročně History revue speciál. -- ISSN : 1803-0440.
Hlas Loštic  . -- [Č. 1 (200-)]-. -- Loštice : Městský úřad, [200-]-. -- svazků ; 21 cm.
Hlas Lubenecka  . -- Lubenec : Obecní úřad, 1985-. -- 21 cm ; svazků ;.
Hlas mučedníků : člen mezinárodní křesťanské organizace ICA  . -- Jindřichův Hradec : Občanské sdružení Pomoc pronásledované církvi, [1993?]-. -- svazků. -- Změna podnázvu: člen mezinárodní křesťanské asociace ICA: od r. 2000-.
Hlas Nadějkova  . -- Roč. 1, č. 1 (1993)-. -- V Nadějkově : Obecní úřad, 1993-. -- svazků. -- Vydavatel: Obec Nadějkov. -- Číslování ročníku od r. 2003-.
Hlas pravoslaví  . -- Roč. 1, č. 1 (1946)-. -- Praha : Evangelické nakladatelství [!], 1946-. -- [19--]-[19--] Praha : Pravoslavné vydavatelství, Metropolitní rada pravoslavné církve v českých zemích. -- [19--]- Praha : Pravoslavná církev v českých zemích. -- svazků ; 21 cm. -- Vydává: Pravoslavné vydavatelství, Metropolitní rada pravoslavné církve v českých zemích. -- Vydává: Pravoslavná církev v českých zemích. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 34 s., 147/210. -- Podnázev dříve: časopis Pravoslavné církve v Československu. -- Změna podnázvu: měsíčník Pravoslavné církve v českých zemích: od r. 1995-. -- Chybné číslování ročníku: r. 2002. -- ISSN : 0323-1089.
Hlasatel : zpravodaj občanů Prahy 15  . -- Roč. 1, č. 1 (květen 1995)-. -- Praha : Úřad městské části Praha 15, 1995-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Od r. 2000 podnázev: časopis Městské části Praha 15. -- Resumé: Informační periodický tisk pro obyvatele Městské části Praha 15.
Hlásek Nadějkova : vánoční příloha Hlasu Nadějkova  . -- [Nadějkov : ZŠ Nadějkov], [2004]-. -- svazků. -- Podnázvy se mění: prázdninová příloha Hlasu Nadějkova -- poprázdninová příloha Hlasu Nadějkova -- vánoční příloha Hlasu Nadějkova -- vánoční obrázková příloha Hlasu Nadějkova -- jarní příloha Hlasu Nadějkova -- inzertní příloha -- velikonoční příloha Hlasu Ndějkova.
Hláska : zpravodaj Magistrátu města Opavy  . -- Č. Květen (1996)-. -- Opava : Magistrát města Opavy, 1996-. -- 30-31 cm ; svazků ;. -- Podnázev od r. 2003: zpravodaj statutárního města Opavy.
Hlásnický zpravodaj  . -- Roč. 1, č. 7 (2010)-. -- Hlásnice : Obecní úřad, 2010-. -- 21 cm ; svazků ;.
Hlášky z Liberka : časopis pro obec Liberk a její části  . -- Ročník 1, číslo 1 (květen 2015)-. -- Liberk : Obecní úřad Liberk, 2015-. -- svazků ; 21 cm.
Hledam-zubare.cz : přehled zubních ordinací  . -- [Úštěk] : [Jakub Novák] : [2015?]-. -- 21 cm ; svazků ;. -- Název z obálky. -- Nakladatelské údaje o časopise převzaty z Evidence periodického tisku MK ČR.
Hlincohorské noviny  . -- 2010-. -- Hlincová Hora : Obec Hlincová Hora, 2010-. -- svazků. -- Průběžné číslování. -- Periodicita se mění.
Hlinecké noviny  . -- [Roč. 1, č. 1 (1999)]-. -- Hlinsko : Městský úřad, [1999]-. -- 30-47 cm ; svazků ;. -- V tiráži podnázev: měsíčník - noviny Hlinska. -- Od roč. 12(2010) č. 1.? podnázev v tiráži: měsíčník - Hlinecké noviny.
Hlinecký strakáček : časopis pro naše děti  . -- Číslo 1-. -- Hlinsko : Místní akční skupina Hlinecko, 2014-. -- 30 cm ; svazků ;.
Hlínské rozhledy : čtvrtletní zpravodaj obce Hlína  . -- Roč. 0, č. 0 (prosinec 2008)-. -- Hlína : Obec Hlína, 2008-. -- sv. ; 21 cm.
Hlubocký zpravodaj  . -- V Hluboké nad Vlt. : Městský úřad, 1993-. -- svazků. -- Oddělil se od: Zpravodaj Hluboké nad Vltavou: od č. 8 r. 1993. -- Chybné číslování: 2x č. 5 v r. 1997; r. 1999; r. 2000 -- č. 1 r. 2000 uveden roč. 31, od 2. č. již správně uveden roč. 32; od č. 5 r. 2004 chybně uveden roč. 35 na tuto chybu v dalších letech navazují. -- Ročník neuváděn v r. 1995. -- Číslování ročníků od r. 1996 navazuje na číslování ročníků Zpravodaje Hluboké nad Vltavou.
Hlučínské noviny : měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města  . -- Leden (1991)-. -- Hlučín : Městský úřad, 1991-. -- 30-31 cm ; svazků ;. -- Přestávky ve vyd.: 1993-1995. -- Podnázvy dříve: list občanů Hlučínska; měsíčník pro politiku, ekonomiku, kulturu a sport hlučínského regionu. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 14 s., 210/300. -- Dříve jako: Hlučínský zpravodaj.
Hlučínsko : vlastivědný časopis Muzea Hlučínska  . -- Roč. 1, č. 1 (2011)-. -- Hlučín : Muzeum Hlučínska, 2011-. -- svazků ; 29 cm. -- ISSN : 1804-6967.
Hluchovské listy  . -- Č. 1 (2012)-. -- Hluchov : Obecní úřad, 2012-. -- 21 cm ; svazků ;.
HMMC News : magazín společnosti HMMC : HMMC internal newsletter  . -- Ostrava : Hyundai Motor Manufacturing Czech, [2008]-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Nový podnázev: HMMC Company magazine. -- Průběžné číslování.
Hnanický zpravodaj  . -- Hnanice : Obecní úřad, [2012]-. -- 30 cm ; svazků ;.
Hnutí Pro život  . -- [Č. 1 (199-)]-. -- Jihlava : Hnutí Pro život ČR, [199-]-. -- svazků ; 21 cm. -- Signatura od r. 2007: ČB 7.353. -- ISSN : 1214-4096.
HN. Hospodářské noviny : [Hlavní vydání] : deník pro ekonomiku a politiku  . -- Roč. 34, č. 1 (1990)-. -- Praha : Economia, 1990-. -- svazků ; 43 cm. -- Titul je vydáván ve dvou vydání: HN. Hospodářské noviny - [Hlavní vydání]: bez označení; HN. Hospodářské noviny - [Vedlejší vydání]: [modrý nebo černý plný kosočtverec]. -- Deník je pokračováním týdeníku Hospodářské noviny, který byl ukončen 18.5.1990, č. 20. Do 31.12.1992 vycházel v pondělí až pátek střídavě v české a slovenské verzi; od 1.1.1993 vychází v pondělí až v pátek v ČR. -- Název na tit. s. od 11.10.2004: Hospodářské noviny. -- Podnázev do r. 1992: deník pre ekonomiku a politiku. -- Podnázev v l. 2001-2007: v exkluzívní spolupráci s listy Handelsblatt a The Wall Street Journal Europe. -- Podnázev od 11.10.2004 do 15.5.2009: společnost, ekonomika a politika v souvislostech. -- Denně: HN podniky a trhy;PO:HN Kariéra, HN Praha a střední Čechy;ÚT:Věda a technika(do 2002),Technické noviny,Hejtmanské noviny(do 2002);ST:Peníze a investice,Kariéra expres,Finanční služby pro zaměstnance a zaměstnavatele(do 2002);ČT:Auto a moto(do 2002),Kariéra;PÁ:HN na víkend,HN TV program,Hejtmanské noviny(do 2002),Kariéra business; dříve:Světové trhy,Tip na týden,Styl. -- Příl. od r.2002:PO-PÁ:Podniky a trhy;PO:Kariéra - Business (od 2.1.2003);ÚT:Digital, Auto a moto(od 2.1.2003);ČT:Kariéra start,Zdraví(od 2.1.2003),Věda a lidé(od 2.1.2003). -- Od r. 2006: PO:Kariéra (do 11.5.2009);ÚT+ČT:In journal (od 2.2.2006 do 15.3.2007);ÚT:Journal HN (od 20.3.2007 do 7.8.2007). -- Měsíční přílohy od r. 2007: Kariéra speciál, Zdraví, ICT revue, Pro Byznys, Podnikání atd.. -- Četné nepravidelné přílohy (Nemovitosti, Regiony, Služby státu exportérům, Automobily, Finanční služby aj.). -- Kultura a TV : + příloha přílohy: Media. -- Jiné vydání na stejném nosiči: HN. Hospodářské noviny - [Vedlejší vydání]. -- Resumé: Ekonomický deník, který informuje o všech hospodářských problémech doma i v zahraničí. -- ISSN : 0862-9587.
Hoam : Monatsschrift für die Böhmerwäldler Mitteilungsblatt des Heimatverbandes  . -- Waldkirchen : Verein der heimattreuen Böhmerwäldler, 1948-. -- svazků. -- Změna podnázvu: Monatsschrift für die Böhmerwäldler Mitteilungsblatt des Deutschen Böhmerwaldbundes: od r. 1978?-. -- Změna podnázvu: Mitteilungsblatt des Deutschen Böhmerwaldbundes: od r. 2005-. -- ISSN : 1433-6448.
Hobby historie : osobnosti, letectví a vojenská technika 20. století  . -- Č. 1 (leden-únor 2010)-. -- Praha : Aeromedia, 2010-. -- 2015- Bratislava : Magnet Press Slovakia. -- svazků. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 1804-2228.
Hobulet : noviny pro každého občana Prahy 7  . -- Roč. 1, č. 1 (1992)-. -- Praha : Obvodní úřad v Praze 7, 1992-. -- 2002-[2010?] Praha : Hobulet. -- 2010- Praha : B.H.S.Bohemia. -- 30-48 cm ; svazků ;. -- Podnázev v tiráži do r. [1995]: Noviny městské části Praha 7. -- Podnázev: Holešovice, Bubeneč, Letná. -- Podnázev od r. 2010: časopis o životě na Sedmičce. -- Podnázev v tiráži: časopis městské části Praha 7. -- Od r. 2002 vydává městská část Praha 7 ve Vydavatelství Hobulet, později v B.H.S. Bohemia.
Hodinky šperky = Watch & jewellery magazine  . -- Roč. 1, č. 1 (jaro/léto 2008)-. -- Praha : Janka Sirotová, 2008-. -- 2011- Praha : Watch Star Media. -- svazků ; 29-30 cm. -- Podnázev: specializovaný časopis pro Českou republiku a Slovensko. -- ISSN : 1803-2206.
Holešovsko : regionální noviny MÚ Holešov  . -- Roč. 1, č. 1 (1995)-. -- Holešov : Městský úřad, 1995-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Od září 1997 podnázev: regionální půlměsíčník MěÚ Holešov. -- Od r. 2002 podnázev: regionální čtrnáctideník města Holešova. -- Podnázev od dubna 2013: regionální měsíčník města Holešova. -- Dříve jako: Zpravodaj města Holešova. -- Resumé: Zpravodajství a informace Holešovska.
Holýšovský zpravodaj  . -- Roč. 1, č. 1 (1999)-. -- Holýšov : Městský úřad, 1999-. -- svazků ; 30-31 cm. -- Průběžné číslování. -- Dříve jako: Holýšovák.
Home : byt - dům - styl - zahrada  . -- Roč. 1, č. 1 (2003)-. -- Praha : Jaga Media, 2003-. -- svazků ; 28 cm. -- Podnázev od r. 2006: český průvodce moderním bydlením. -- ISSN : 1214-3960.
Homeopatická revue : časopis Homeopatické lékařské asociace  . -- Praha : Homeopatická lékařská asociace, 2008-. -- svazků.
Homér : týdeník Mostecka  . -- [Roč. 1, č. 1 (1997)]-. -- Most : Mostecká informační společnost, 1997-. -- 2008- Most : Media Info System. -- svazků ; 42-46 cm. -- Starší podnázev: jediné české regionální noviny na okrese. -- Týdeník Mostecka, distribuován i do měst Teplic a Chomutova. -- Od roč. 12(2008) č. 51/52: týdeník Homér - noviny distribuované v Ústeckém kraji. -- Chybí č. 10,42,43 r. 2016. -- ISSN : 1212-3978.
Homo profis : magazín pro lidi postižené stavební praxí  . -- I. ročník, 01/2016-. -- Broumy : DřevoPortál.cz, 2016-. -- 24 cm ; svazků ;.
Homoláček : čtvrtletník Obecního úřadu v Homolích  . -- Roč. 1 (1997)-. -- V Homolích : Obecní úřad 1997-. -- 2007- Homole : Obec Homole. -- Podnázev neuváděn od r. 2006-.
Horáček : informační zpravodaj Stříbrných hor  . -- Stříbrné Hory : Obec Stříbrné Hory, [2011?]-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Rok vydávání stanoven podle evidence MK. Dříve zřejmě jen elektronicky. -- Průběžné číslování.
Horažďovický obzor : měsíčník věnovaný politickým, osvětovým a hospodářským otázkám okr. horažďovického  . -- Roč. 1, č. 1 (1921)-roč.18, č. 12 (1938); roč. 1(19), č. 1 (1998)-. -- Horažďovice : Redakční kruh, 1921-. -- 1998- Horažďovice : Městský úřad,. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev později: měsíčník věnovaný kulturnímu, hospodářskému i politickému povznesení okresu horažďovického; podnázev od r. 2000: měsíčník věnovaný hospodářskému, kulturnímu a společenskému povznesení města. -- Uváděno ročníkování původního i obnoveného titulu. -- ISSN : 1802-7741.
Horecký zpravodaj : občasník  . -- Horka nad Moravou : Obecní úřad, 2002-. -- 32 cm ; svazků ;.
Horeka : hospitality business news  . -- Č. 1 (2003)-. -- Praha : Atoz Publishing, 2003-. -- 2005- Praha : ATOZ Marketing Services. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 1802-1646.
Horizont : Týdeník pro občany Třinecka a Jablunkovska  . -- Roč. 1, č. 1 (1993)-. -- Třinec : Prorepo, 1993-. -- 47 cm ; svazků ;. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 6 s., 320/470. -- Od r. 2000 do r. 2006 podnázev: Týdeník. -- Podnázev v tiráži do r. 2006: regionální týdeník. -- Podnázev od r. 2008: slezský týdeník. -- Vychází pro: Třinec/Jablunkovsko/Českotěšínsko. -- ISSN : 1213-3426.
Horňáček : informační zpravodaj obcí: Horní Dvořiště a Český Heršlák  . -- Roč. 1, č. 1 (2011)-. -- Horní Dvořiště : Obecní úřad, 2011-. -- svazků.
Hornické listy  . -- [Roč. 1, č. 1 (1993)]-. -- Chomutov : Severočeské doly, [1993]-. -- svazků ; 30 cm.
Hornoblatenské listy  . -- Horní Blatná : Infocentrum Horní Blatná, [2008]-. -- 21 cm ; svazků ;. -- Název v č. 5/2011: Blatenské noviny.
Hornocerekvický zpravodaj  . -- Roč. 1 (1985)-. -- V Horní Cerekvi : Místní národní výbor, 1985-. -- 1991-1999 Horní Cerekev : Obecní úřad. -- 2000- Horní Cerekev : Městský úřad. -- svazků. -- Chybné číslování: r. 1998 dvakrát č. 4.
Hornočermenský zpravodaj  . -- [Č. 1 (1991)]-. -- Horní Čermná : Spolek rodáků a přátel Horní Čermné, [1991?]-. -- [2012?]- Horní Čermná : Obec Horní Čermná. -- 30 cm ; svazků ;. -- Podnázev v tiráži: periodický tisk ÚSC. -- Ev. č. 12830 patří časopisu: "Hornočermenský zpravodaj. Horní Čermná, Spolek rodáků a přátel Horní Čermné. Registrace: 23.4.1991", ev. č. 20573 patří časopisu: "Hornočermenský zpravodaj. Horní Čermná, Obec Horní Čermná. Registrace: 9.1.2012". -- Nákl. dříve: 500 výt.. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 7/12 s., 210/300. -- Resumé: Obecní kulturní a informační zpravodaj.
Hornopočernický zpravodaj  . -- Roč. 1, č. 1 (1971)-. -- Praha : Osvětová beseda městské části Praha-Horní Počernice, 1971-. -- [200-]- Praha : Úřad městské části Praha 20. -- 30 cm ; svazků ;. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 10 s., 210/297.
Horoskopy na ... : horoskopy z celého světa na každý den  . -- Roč. 1, č. 10 (2001)-. -- Ústí nad Labem : Victorsystem, 2001-. -- 2003- Ústí nad Labem : Victory Media. -- svazků ; 30 cm. -- V Evidenci periodického tisku MK ČR časopis evidován pod názvem: Horoskopy. -- Podnázev od r. 2005: horoskopy a věštby od... do.... -- Součástí názvu je do r. 2004 slovní označení daného měsíce. -- Další podnázev: skutečné a pravdivé. -- Vydávání začíná č. 10. -- ISSN : 1213-4759.
Horseman : život v sedle  . -- Roč. 1 (2011)-. -- Blažejov : Harmony, [2011]-. -- svazků ; 28 cm. -- Průběžné číslování. -- Změna podnázvu: život v sedle a jiné pozemské radosti -- zpátky na venkov -- horsemanship, život na rančích, koňověda, osobnosti, umění.
Horský kurýr : regionální měsíčník pro Orlické hory a podhůří  . -- Roč. 1, č. 1 (1991)-. -- Rokytnice v Orlických horách : Městský úřad, 1991-. -- il. ; 30-31 cm ; svazků ;. -- Od roč. 7, č. 12 (1997) podnázev: regionální měsíčník pro Rokytnicko a okolí. -- Podnázev od r. 2010: regionální měsíčník pro Rokytnici a okolí. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 16 s., 210/300. -- Resumé: Zpravodaj města Rokytnice v O.h. a okolí.
Hory & zatáčky : čtení pro milovníky výhledů, náklonů a pohody  . -- Č. 1 (březen 2015)-. -- Pardubice : Bateau Lavoir, 2015-. -- 2016- Praha : DENICARLO s.r.o. -- svazků ; 28 cm ;. -- ISSN : 2336-5935.
Hořický zpravodaj  . -- [Hořice na Šumavě] : [nakladatel není známý], [1994]-. -- 2013- Hořice na Šumavě : Obec Hořice na Šumavě. -- svazků. -- V letech 1996-2009 vycházel časopis pouze sporadicky. -- Nevychází v měsíci červenci a srpnu.
Hořovický měšťan : měsíčník města Hořovice  . -- Roč. 1, č. 1 (2008)-. -- Hořovice : Městský úřad, 2008-. -- 30 cm svazků ;.
Hospital in : informační magazín pro lékaře, zdravotníky a pacienty  . -- Praha : Jan Hovorka, [2012]-. -- svazků ; 27 cm.
Hospitalita : zpravodaj milosrdných bratří  . -- Brno : Hospitálský řád sv. Jana z Boha - Milosrdní bratři, [2008]-. -- svazků ; 21 cm. -- Průběné číslování.
Hospodářské dějiny = Economic history  . -- Praha : Historický ústav AV ČR, [1978]-. -- 2010-2012 Praha : Historický ústav AV ČR ve spolupráci s Centrem pro hospodářské a sociální dějiny FF OU v Ostravě. -- 2013- Ostrava : Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU. -- svazků ; 21 cm. -- Nepravidelně vydávána supplementa. -- Do r. 1990 název vydavatele: Ústav československých a světových dějin ČSAV. -- Jednotlivé svazky mají ISBN, od rokku 2010 bez ISBN. -- Některé svazky obsahují přílohu. -- ISSN : 0231-7540.
Host : literární měsíčník  . -- [Roč. 1, č. 1 (1985)]-. -- Brno : Dušan Skála, [1985]-. -- [1990]-[1995] Brno : Host. -- [1996]- Brno : Spolek přátel vydávání časopisu Host. -- svazků ; 22-28 cm. -- Podnázev v č. 2-4 (1986-1987): občasník, vycházející tak často, jak čas, peníze, energie a ... dovolí. -- Podnázev v č. 5 (1989): nezávislý občasník pro filozofii, literaturu, výtvarné umění, hudbu a ... -- Podnázev od č. 6 (1990): časopis nejen pro literaturu. -- Podnázev od r. [1996?]: literární revue. -- Podnázev od r. [1999?]: měsíčník pro literaturu a čtenáře. -- V letech 1985-1989 vycházel jako samizdat, od r. 1990 vychází oficiálně. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 120+4 s., 152/215. -- Změna signatury: do r. 1998 ČC3.974: od r. 1999 ČB4.731. -- Resumé: Literárně umělecký časopis. -- ISSN : 1211-9938.
Hostínské noviny  . -- Hostín : [Obec Hostín], [2016]-. -- 30 cm. -- Průběžné číslování.
Hostivařský expres  . -- Ročník XI., 01 (duben-květen 2017)-. -- Praha : Sport Hostivař, a.s., 2017-. -- 30 cm. -- Navazuje ročníkování časopisu: "Hostík". -- Evidenční číslo 17933 chybně uváděné v tiráži patří časopisu: "Hostík".
Hostivický měsíčník : časopis hostivických občanů  . -- Roč. 1, č. 1 (1973)-. -- Hostivice : Hostivické kulturní středisko, 1973-. -- [200?]-2012 Hostivice : Městský úřad. -- 2013- Hostivice : Městské kulturní středisko. -- 30 cm ; svazků ;. -- R. 1992: Orgán rady MěstNV v Hostivici. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 12 s., 210/295. -- Resumé: Kulturní a informační zpravodaj Hostivic.
Hostomický zpravodaj  . -- Roč. 1, č. leden (2011)-. -- Hostomice : Úřad městyse, 2011-. -- 30 cm ; svazků ;.
Hot time : čtvrtletník velkoobchodu Jasněna Vláhová  . -- Č. 1 (2007)-č. 16 (2013). -- Nové Město nad Metují : Jasněna Vláhová, 2007-. -- svazků ; 30 cm. -- Od č. 12/13(2010) podnázev: časopis velkoobchodu Jasněna Vláhová. -- Průběžné číslování. -- V letech 2014 a 2015 nevycházel, obnovené vydávání od č. 17 (září 2016).
Hot Wheels magazín : hádanky - plakáty - hry - statistiky  . -- Č. 1 (2008)-. -- Praha : Egmont ČR, 2008-. -- svazků ; 29 cm. -- ISSN : 1802-9426.
Hotel Zámek Valeč : magazín pro návštěvníky a klienty  . -- Č. 1 (léto 2014)-. -- Valeč u Hrotovic : Hotel Zámek Valeč, 2014-. -- 30 cm. -- Podnázev od r. 2015: Magazine for visitors and clients. -- Od roku 2015 vychází v angličtině.
Hotelnictví, turismus a vzdělávání dnes a zítra : ... ročník : sborník mezinárodní vědecké konference  . -- 1 (2009)-. -- Praha : Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o., [2009]-. -- svazků ; 21 cm. -- Název se nevýznamně mění, tematické podnázvy se mění. -- Součástí podnázvu je řadová číslovka. -- Nad názvem: Vysoká škola hotelová v Praze 8. -- Jednotlivé svazky mají ISBN.
House and garden  . -- London : Condé Nast Publications Ltd, 1948-. -- ISSN : 0043-5759.
Hovorčovický zpravodaj  . -- Roč. 1, č. 1 (2007)-. -- Hovorčovice : Obecní úřad, 2007-. -- 30 cm.
HP listy  . -- [Roč. 1, č. 1 (1991)]-. -- Horní Planá : Městský úřad, 1991-. -- svazků. -- Číslování ročníku: od r. 2000-. -- Vydavatel: město Horní Planá. -- Průběžné číslování. -- Změna signatury: ČC 6.044: od r. 2015-.
HR forum : časopis České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů  . -- Roč. 1, č. 1 (říjen 1999)-. -- Praha : Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů, 1999-. -- 2011- Praha : People Management Forum. -- svazků ; 27 cm. -- Podnázev v tiráži: odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe. -- Obsahuje mnoho příloh. -- ISSN : 1212-690X.
Hrabišínské noviny : informační zpravodaj obce Hrabišín  . -- Hrabišín : Obec Hrabišín, [2010?]-. -- 30 cm ; svazků ;.
Hrabovské listy : občanský informační zpravodaj  . -- [1992]-. -- Ostrava-Hrabová : Úřad městského obvodu Hrabová, [1992]-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Změna podnázvu v r. 2013: zpravodaj městského obvodu Hrabová.
Hrabyňák : obecní zpravodaj  . -- Hrabyně : Obec Hrabyně, [2012?]-. -- 30 cm. -- V Evidenci periodického tisku MK ČR časopis evidován pod názvem: "Obecní zpravodaj Hrabyňák". -- Podnázev v tiráži: obecní informační zpravodaj obce Hrabyně : periodický tisk územního samosprávného celku.
Hradčovské listy : zpravodaj pro občany Hradčovic a Lhotky  . -- Hradčovice : Obecní úřad, [200-]-. -- 30 cm ; svazků ;.
Hradecké noviny : zpravodaj Městského úřadu v Hradci nad Moravicí  . -- [Č. 1 (200-)]-. -- Hradec nad Moravicí : Městský úřad, [200-]-. -- 30 cm ; svazků ;.
Hrádecké noviny : dvouměsíčník obce Hrádek = Nowiny Gródeckie : dwumiesięcznik gminy Gródek  . -- Č. 1-2 (1997)-roč. 15, č. 1 (2011)-roč. 15, č. 1 (2016)-. -- Hrádek : Obecní úřad, 1997-. -- 21 cm ; svazků ;. -- Od roč. 3, č. 1-2 (leden 1999) bez podnázvu. -- Od roč. 3, č. 1-2 (leden 1999) změna souběžného názvu: Gródeckie nowości. -- Po přestávce vychází v r. 2016 opět ročník 15.
Hradešínský zpravodaj  . -- 1. ročník, 1/2015-. -- Hradešín : Obec Hradešín, 2015-. -- 21 cm ; svazků ;.
Hrajeme golf : první české golfové noviny  . -- Roč. 1, č. 1 (duben 2014)-. -- Praha : Hrajemegolf.cz, 2014-. -- svazků ; 42 cm.
Hranický zpravodaj : zpravodaj města Hranic  . -- Ročník 1, číslo 1 (červenec 2015)-. -- Hranice : Městská kulturní zařízení, 2015-. -- 30 cm svazků ;.
Hraničář : zpravodaj klubů pohraničí Čech, Moravy a Slezska  . -- Roč. 5, č. 1 (1996)-. -- Ústí nad Labem : Národní a Severočeská rada KPČ, 1996-. -- [199-]- Praha : Národní rada Klubu českého pohraničí. -- svazků ; 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 12 s., 210/297.
Hraštické novinky : neprodejný zpravodaj vydávaný obcí Malá Hraštice  . -- Malá Hraštice : Obec Malá Hraštice, [2015]-. -- 30 cm ; svazků ;.
Hrdějovické listy  . -- Č. říjen (2003)-. -- Hrdějovice : Obecní zastupitelstvo, 2003-. -- svazků. -- Periodicita se mění. -- Nový podnázev: noviny pro obyvatele Hrdějovic a Opatovic. -- Podnázev v tiráži: periodický tisk územního samosprávného celku. -- Změna signatury: ČC 5.310: od r. 2012-2014 -- zpětný návrat k: ČB 5.674: od r. 2015-. -- Přestávky ve vydávání: r. 2013. -- Změna vydavatele: Obecní úřad -- Obec Hrdějovice.
Hroznětínský zpravodaj  . -- Hroznětín : Městský úřad, [2007]-. -- 30 cm ; svazků ;.
Hruboskalský občasník : Hrubá Skála, Bohuslav, Borek, Doubravice, Hnanice, Krčkovice, Rokytnice, Želejov  . -- 1. (30. ledna 2015)-. -- Hrubá Skála : Obec Hrubá Skála, 2015-. -- 21-30 cm. -- Průběžné číslování.
Hrušovanský zpravodaj  . -- Roč. 29, č. 1 (2007)-. -- Hrušovany nad Jevišovkou : Městský úřad, 2007-. -- 21 cm ; svazků ;. -- Podnázev v l. 2008-2010: pravidelný dvouměsíčník města Hrušovany nad Jevišovkou. -- Od roku 2011? podnázev: pravidelný čtvrtletník města Hrušovany nad Jevišovkou. -- Ročníkování nenavazuje na předchozí titul Radniční listy, ale pravděpodobně na původní Hrušovanský zpravodaj. -- Dříve jako: Radniční listy.
Hřebenáč : zpravodaj městyse Sloup  . -- Sloup : Městys Sloup, [198-]-. -- 21 cm ; svazků ;. -- Informace z internetu: Pod názvem Hřebenáč vycházel nepravidelně od května 1959. Ve druhé polovině sedmdesátých let nesl časopis název Zpravodaj. V osmdesátých letech 20. století se ale opět vrátil název Hřebenáč.
HSW info : zpravodaj pro oblast signmakingu  . -- [Č. 1 (1996)]-. -- Praha : HSW Signware, [1996]-. -- [2001]- Praha : HSW Signall. -- svazků ; 30 cm. -- Průběžné číslování od r. 2013. -- ISSN : 1803-6651.
Hudební noviny  . -- Číslo 1 (22.9.2016)-. -- Praha : Rock & all, s.r.o., 2016-. -- 43 cm ; svazků ;. -- ISSN : 2533-4468.
Hudební rozhledy : měsíčník pro hudební kritiku Svazu českých skladatelů a koncertních umělců  . -- Roč. 1, č. 1 (1948)-. -- Praha : Panorama, 1948-. -- [1997]- Praha : Společnost Hudební rozhledy. -- Změna podnázvu: nezávislý měsíčník pro hudební kulturu: od r. 1991. -- Změna vydavatele: Asociace hudebních umělců a vědců: od r. 1991-. -- Změna podnázvu: měsíčník pro hudební kulturu: od r. 1992-. -- Změna podnázvu: časopis pro hudební kulturu: od r. 1997-. -- ISSN : 0018-6996.
Hudební věda = Musicology = Musikwissenschaft  . -- Roč. 1, č. 1 (1964)-. -- Praha : Academia, 1964-. -- [19--]-2002 Praha : Ústav pro hudební vědu Akademie Věd České republiky. -- 2003- Praha : Etnologický ústav Akademie Věd České republiky, Oddělení hudební historie. -- 23-25 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 144+8+4 s., 175/250. -- V roce 2002 vydává: Ústav pro hudební vědu AV ČR v Academii, nakladatelství AV ČR. -- ISSN : 0018-7003.
Hudební výchova : časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní  . -- Roč. 1, č. 1 (1992/93)-. -- Praha : Univerzita Karlova, 1992-. -- Vydavatel: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy. -- ISSN : 1210-3683.
Hudlice dnes : informace obecního zastupitelstva  . -- Roč. 1, č. 1 (1995)-. -- Hudlice : Obecní úřad, 1995-. -- 30 cm. -- Podnázev od r. 2004 do r. 2007: zpravodaj obecního úřadu. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 2 s., 210/295.
Hulíňan : zpravodaj radnice  . -- Č. Září (1997)-. -- Hulín : Městský úřad, 1997-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 12 s., 210/297.
Huong sen  . -- [Praha] : Viet Media, s.r.o., [2014?]-. -- 30 cm ; svazků ;.
Hůrák : noviny obecního úřadu  . -- Hůrky : Obecní úřad, [1992]-. -- Popsáno dle: r. 1992. -- Změny v číslování.
Hurá, muzeum! : čtvrtletník Regionálního muzea a galerie v Jičíně  . -- Jičín : Regionální muzeum a galerie v Jičíně, [2013]-. -- 30 cm ; svazků ;.
Hurra! : Deutsch für Anfänger  . -- Roč. 1, č. 1 (1992)-. -- Bratislava : FLP (Foreign Language Publications), 1992-. -- svazků ; 28 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32 s., 206/284. -- Pro ČR vydavatel FLP - ČR. -- Pro SR vydává Mária Felixová, Matilda Blahová - FLP. -- ISSN : 1335-2725.
Husita : časopis Pražské diecéze CČSH  . -- Roč. 1, č. 0 (2003)-. -- Praha : Pražská diecéze církve československé husitské, 2003-. -- svazků ; 20 cm. -- Vydává Pražská diecéze církve československé husitské ve spolupráci s Husitským centrem, o.p.s. -- ISSN : 1214-4630.
Hustopečské listy : zpravodaj Městského úřadu v Hustopečích  . -- Č. 1 (1996)-. -- Hustopeče : Městský úřad, 1996-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Podnázev od r. 2001: zpravodaj města Hustopečí. -- Od č. 9 (2014) bez podnázvu. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 22 s., 210/297. -- Resumé: Zprávy z radnice, společenská rubrika, historie, kultura, sport a církevní zprávy.
Hustopečský zpravodaj  . -- [Č. 1 (200-)]-. -- Hustopeče nad Bečvou : Obecní úřad, [200-]-. -- 2007- Hustopeče nad Bečvou : Úřad městyse. -- 30 cm ; svazků ;.
Huštěnovský zpravodaj  . -- Huštěnovice : Obecní úřad, [2003?]-. -- 30 cm ; svazků ;.
Hutnické listy : odborný časopis pro hutnictví a materiálové inženýrství  . -- Roč. 1, č. 1 (1946)-. -- Brno : [Československé hutě?], 1946-. -- 1951-1952 Praha : Průmyslové vydavatelství. -- 1953-[199-] Praha : Státní nakladatelství technické literatury. -- 1993-2005 Praha : Ocelot. -- 2008- Ostrava : Ocelot. -- svazků ; 30 cm. -- Původní podnázev: časopis Československých hutí, národní podnik a Československého odborného spolku slévárenského. -- Od r. 1960 podnázev: časopis Ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů. -- Od r. 1974 podnázev: odborný časopis hutního průmyslu. -- Od r. 1995 podnázev: odborný časopis pro hutnictví a materiálové inženýrství České republiky a Slovenské republiky. -- Od r. 1996 podnázev: odborný časopis pro hutnictví a materiálové inženýrství ČR A SR. -- Podnázev od r. 2008: odborný časopis pro metalurgii a materiálové inženýrství. -- Přerušeno vyd. v r. 2006 a 2007, ročníkování navazuje bez přerušení. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 52+4 s., 210/295. -- Resumé: Odborný časopis zabývající se otázkami výroby a zpracování železa, oceli a barevných kovů. Je určen inženýrům a technikům v hutním průmyslu, vědeckým pracovníkům výzkumných ústavů, vysokých škol a průmyslových závodů. -- ISSN : 0018-8069.
Huťské noviny : noviny pro Huť, Stanovsko i Dolenec, ale také pro každého, který se zajímá o to, co se u nás v Huti děje  . -- Duben 2015-. -- [Huť] : [Richard Hübel], 2015-. -- 30 cm ; svazků ;.
Hu-Fa úsměvy : informační časopis pro stomatologickou praxi : Hu-Fa dental : ordinace  . -- Č. [1] (2003)-. -- Otrokovice : Hu-Fa Dental, 2003-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Podnázev od r. 2006: s námi je stomatologie jednodušší : interní časopis pro stomatologickou praxi.
Hvězdy jako na dlani  . -- Ročník 1, číslo 1/2016-. -- Praha : Bauer Media, v.o.s., 2016-. -- 29 cm ; svazků ;. -- Chybné ISSN 1214-8253 a evidenční číslo 15422 chybně uváděné v tiráži patří časopisu: "Pestrý svět". -- ISSN : 1214-8253.
Hvozdná : magazín ze života obce  . -- Hvozdná : Obecní úřad, [1997]-. -- 24 cm ; svazků ;.
Hvozdnický zpravodaj  . -- Č. duben-červen (2004)-. -- Hvozdnice : Obecní úřad, 2004-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Průběžné číslování. -- Dříve jako: Zpravodaj obce Hvozdnice.
Hybris : časopis DAMU pro kritiku a divadlo  . -- Č. 1 (2009)-. -- Praha : Katedra teorie a kritiky Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze, 2009-. -- svazků ; 21 cm. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 1804-1744.
Hydroponie news : čtvrtletník o hydroponii a interiérové floristice  . -- Č. 1 (2014)-. -- Průhonice : Matouš Hydroponie, 2014-. -- svazků ; 30 cm.
Hygiena : časopis pro ochranu a podporu zdraví  . -- Roč. 51, č. 1 (2006)-. -- Praha : Tigis, 2006-. -- 2007- Praha : Státní zdravotní ústav. -- svazků ; 30 cm. -- Chybné ISSN 1214-6722 patří časopisu: "Česká a slovenská hygiena". -- Časopis navazuje ročníkování na titul: "Česká a slovenská hygiena". -- Vydává Státní zdravotní ústav ve spolupráci s TIGIS, spol. s.r.o. -- Resumé: Časopis zaměřený na významná témata v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví. Informace o zdravotním stavu populace, podpoře zdraví, prevenci nemocí a dalším. -- ISSN : 1802-6281 ISSN (chybné) 1214-6722.
H.O.M.i.E. : bydlení - architektura - technologie - jízda  . -- [Č. 1 (2008)]-. -- Praha : Aheadmedia, [2008]-. -- 30 cm. -- Další podnázev: 1000 nápadů, tipů a cen. -- Podnázev r. 2013: bydlení, architektura, média, cestování. -- Další podnázev od r. 2014: magazín o interiérovém designu pro moderní život. -- Změna podnázvu v r. 2016: design pro životní pohodu. -- ISSN : 1802-758X.
H_aluze  . -- [Č. 1 (2007)]-. -- Ústí nad Labem : H_aluze, [2007]-. -- svazků ; 26-30 cm. -- Některé sv. popsány monograficky. -- ISSN : 1803-8077.

[^] [A][B][C][D][E][F][G][H][CH][I][J][K][L][M][N][O][P][Q][R][S][T][U][V][X][Y][Z][0-9] [^]

ChannelWorld : speciál webu ChannelWorld pro resellery a VAR  . -- Praha : IDG Czech Republic, [2009]-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1805-1901.
Charger  . -- Ročník 1, číslo 1 (2016)-. -- Praha : T-Mobile Czech Republic a.s., 2016-. -- 26 cm ; svazků ;.
Charvát magazín : firemní zpravodaj  . -- Ročník I., číslo 1 (leden 2017)-. -- Zbraslavice : Charvát Group s.r.o., 2017-. -- 30 cm.
Chatař & Chalupář  . -- Č. 4 (1992 duben)-. -- Praha : Ringier ČR [?], 1992-. -- [199-]-2001 Praha : Economia. -- 2002- Praha : Časopisy pro volný čas. -- svazků. -- Speciál. č.: Kouzlo zahady. -- Od č. 1/2000 příloha Chatař a chalupář plus. Podnázev dříve: časopis pro kutily, chataře a chalupáře. Od r. 1998 podnázev: víkend, bydlení na venkově, hobby. -- Speciál. č.: Kouzlo zahady. -- Ročník neuváděn: od r. 1993. -- ISSN : 1211-5754.
Chebské radniční listy : informační bulletin města Chebu pro občany  . -- Roč. 1, č. 0 (červen 1999)-. -- Cheb : Městský úřad, 1999-. -- 31 cm ; svazků ;. -- Podnázev v l. 2001-2012: informační bulletin města Chebu.
Chebský servis : informační a inzertní měsíčník  . -- Duben 2014-. -- Cheb : Václav Jakl, 2014-. -- 22 cm ; svazků ;.
CHEMagazín : časopis pro chemickou praxi : časopis přinášející informace o trhu a vývoji v oblasti chemické praxe  . -- Roč. 1, č. 1 (1991)-. -- Pardubice : CHEMagazín, 1991-. -- [199-]- Pardubice : Miloslav Rotrekl. -- svazků ; 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 28 s., 210/297. -- Podnázev: bulletin Agentury ChemAg poskytující informace o domácím trhu v oblasti malotonážní chemie (tak v tiráži). -- Podnázev: časopis pro chemicko-technologickou a laboratorní praxi. -- Resumé: Bulletin Agentury ChemAg poskytující informace o domácím trhu v oblasti malotonážní chemie. Účelový, propagační a kontaktní zpravodaj. -- ISSN : 1210-7409.
Chemické listy = Chemical Papers (Prague)  . -- Roč. 45, č. 1 (1951)-. -- Praha : Průmyslové vydavatelství, 1951-. -- 1954-1967 Praha : ČSAV. -- 1968-1991 Praha : Academia. -- 1992-1992 Praha : Československá společnost chemická,. -- 1993- Praha : Česká společnost chemická,. -- svazků ; 28 cm. -- ISSN elektronická verze: 1213-7103. -- Podnázev v tiráži: časopis pro průmysl chemický. -- Podnázev v r. 2002: časopis Asociace českých chemických společností. -- Od r. 1997 vycházejí obsahově samostatné tituly "Chemické listy" a "Bulletin" v jednom společném obalu Bulletin Chemické listy. -- Vydává Česká společnost chemická jako časopis Asociace českých chemických společností. -- V r. 2003 vydává: Česká společnost chemická ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, s Českou společností průmyslové chemie a Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Nadace Český literární fond a kolektivních členů ČSCH. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 66+26+4 s., 207/275. -- Některá čísla Chemických listů S vycházejí v tištěné podobě, některá na CD-ROM (sign. CDS 34). -- Resumé: Chemické listy přinášejí původní práce o výsledcích výzkumu na pracovištích vědeckých ústavů, vysokých škol a průmyslových závodů z oboru chemie. -- ISSN : 0009-2770.
China-Europe culture & arts news  . -- 1 (1.10.2016)-. -- Herink : Čínsko-evropský spolek pro kulturní a uměleckou výměnu, z.s., 2016-. -- 47 cm. -- ISSN : 2533-4301.
Chip : počítačový magazín  . -- [Roč. 1], č. 1 (leden 1991)-. -- Praha : Vogel Publishing, 1991-. -- 2004-2008 Praha : Vogel Burda Communications. -- 2009- Praha : Burda Praha. -- svazků ; 30 cm. -- Od r. 2000 podnázev: magazín informačních technologií. -- Další podnázev: počítače-internet-komunikace. -- Podnázev v tiráži: magazín informačních technologiích. -- Vychází měsíčně v licenci VV Würzburg ve vydavatelství CHIP, spol. s r.o.. -- Od r. [199-] vychází v licenci Vogel International, Würzburg ve vydavatelství Vogel Publishing s.r.o.. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 170 s., 210/297. -- Příl.: DVD. -- Resumé: Počítačový měsíčník magazínového typu pro uživatele výpočetní techniky. -- ISSN : 1210-0684.
Chlazení : odborný časopis pro techniku chlazení a aplikace  . -- Č. 2 (2014)-. -- Praha : Jan Bílek, 2014-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 2336-3991.
Chlumčanský občasník  . -- Č. 1 (2003)-. -- Chlumčany : Obecní úřad, 2003-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Informace o periodicitě pochází z Evidence periodického tisku MK ČR.
Chlumecký zpravodaj : informační občasník  . -- Č. 1 (únor 1995)-. -- Chlumec : Obecní úřad, 1995-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Podnázev od r. 2003 do r. 2005: informační občasník pro obyvatele Obce Chlumec a okolí. -- Podnázev od č. 148/2012: informační občasník města Chlumec. -- Průběžné číslovaní.
Chmelařství : odborný časopis chmelařský  . -- Roč. 26, č. 1 (1953)-. -- Praha : Státní zemědělské nakladatelství, 1953-. -- [1991?]-[1992] Žatec : Družstvo pro pěstování, zpracování a prodej chmele. -- [1992]-[1999?] Žatec : Zájmové sdružení podnikatelů chmelem v Žatci,. -- [1999?]- Žatec : Petr Svoboda. -- svazků ; 30 cm. -- Průběžné stránkování dříve. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 12+4 s., 210/297. -- ISSN : 0373-403X.
Choice : vstupenka do světa životního stylu : architecture - living style - entertainment - art & design - distant travel  . -- Č. 1 (červen 2010)-. -- Praha : Jerie Packaging, 2010-. -- 2011-2012 Praha : Daniela Vilhelmová. -- 2012- Praha : Orizamut. -- svazků ; 27 cm. -- Variantní název od r. 2012: Choice magazine. -- Průběžné číslování.
Choltický zpravodaj  . -- Choltice : Úřad městyse Choltice, [2001]-. -- 30 cm ; svazků ;.
Chomutovské noviny : měsíčník města Chomutova  . -- Roč. 1, č. 1 (1999)-. -- Chomutov : Městský úřad, 1999-. -- 2009-2012 Praha : Strategic Consulting. -- 30-42 cm ; svazků ;. -- Podnázev: čtrnáctideník statutárního města Chomutova (asi od 2003); měsíčník statutárního města Chomutova (od 2016). -- Dříve jako: Chomutovské noviny.
Chotěbořské echo : měsíčník Městského úřadu  . -- Roč. 3, č. 10 (1993)-. -- Chotěboř : Městský úřad, 1993-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Podnázev v r. 2001: zpravodaj městského úřadu Chotěboř. -- Podnázev v r. 2002: zpravodaj městského úřadu. -- Podnázev od č. 2/2008: zpravodaj města Chotěboře. -- Dříve jako: Echo.
Chotečánek : čtvrtletník OU Choteč  . -- Č. 1 (červenec 2011)-. -- Choteč : Obecní úřad, 2011-. -- 21 cm ; svazků ;. -- Dříve jako: Chotečský zpravodaj.
Chotovinský školák : závislý občasník žáků ZŠ Chotoviny  . -- [Chotoviny] : [Základní škola], [19--]-. -- svazků. -- Popsáno dle: 5. měs. r. 1995. -- Změna podnázvu: měsíčník Základní školy v Chotovinách: od r. 2001-. -- Vydavatel: ZŠ Chotoviny.
Chotoviny : chotovické noviny  . -- Č. 1 (2015)-. -- Chotovice : Obecní úřad Chotovice, 2015-. -- 30 cm ; svazků ;.
Chov skotu  . -- Č. 1 (2004)-. -- Vestec : CZ Delta, 2004-. -- 2008- Vestec : CRV Czech Republic. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1801-5409.
Chovatel : odborně zájmový měsíčník Českého svazu chovatelů  . -- Roč. 1, č. 1 (1962)-roč. 38, č. 7-8 (1999) ; roč. 39, č. 5 (2000)-. -- Praha : Státní zemědělské nakladatelství, 1966-1999,2000-. -- [200-] Praha : Český svaz chovatelů. -- svazků 30 cm. -- Podnázev dříve: zájmový měsíčník pro chovatele drobných zvířat. -- Podnázev od r. 2000: měsíčník Českého svazu chovatelů. -- Vydávání přerušeno na přelomu let 1999-2000. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32 s., 215/297. -- Změna vydavatele: Chovatel -- Český svaz chovatelů. -- Resumé: Zájmový měsíčník pro chovatele drobných zvířat. -- ISSN : 0323-1534.
Chrom & plameny : nejčtenější časopis o amerických autech : české vydání  . -- Roč. 1, č. 1 (2007)-. -- Pardubice : Road Motor Media, 2007-. -- svazků ; 29 cm. -- Časopis je vydáván v licenci Kroom Verlag GmbH, Herten - Německo. -- ISSN : 1802-4629 ISSN (chybné) 1802-4626.
Chrudimské vlastivědné listy  . -- Roč. 1, č. 1 (1992)-. -- Chrudim : Okresní muzeum, 1992-. -- 2003- Chrudim : Regionální muzeum. -- svazků ; 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 20 s., 210/300. -- Resumé: Vlastivědný zpravodaj města Chrudimi. -- ISSN : 1214-7508.
Chuderov : obecní zpravodaj  . -- Chuderov : Obec Chuderov, [2014?]-. -- 30 cm ; svazků ;. -- V Evidenci periodického tisku MK ČR titul evidován pod názvem: "Chuderov zpravodaj".
Chuchelský zpravodaj  . -- Roč. 1, č. 1 (1995)-. -- Praha : Místní úřad, 1995-. -- [200-]- Praha : Úřad městské části Praha - Velká Chuchle. -- 21-30 cm ; svazků ;. -- Od r. 2000 podnázev: měsíčník Městské části Praha - Velká Chuchle. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 8 s., 148/210.
Chuťovka : příloha Ženy a život  . -- Praha : Bauer Media, [200-]-. -- svazků ; 28 cm. -- Popsáno podle: léto 2009.
Chválenický trojlístek : kulturní a společenský zpravodaj pro obce Chválenice, Želčany a Chouzovy  . -- Roč. 1, č. 1 (únor 2015)-. -- Chválenice : Obecní úřad, 2015-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Dříve jako: Čtení pro Vás. -- Průběžné číslování.
Chvilka napětí : krimi, fakta, záhady, tajemno, magie  . -- Č. 4 (srpen 2011)-. -- Praha : Bauer Media, 2011-. -- svazků ; 29 cm. -- Vychází jako speciál Chvilky pro tebe. -- Chybné ISSN patří časopisu Chvilka pro tebe. -- Evidenční číslo MK 7486 patří základnímu časopisu Chvilka pro tebe. -- ISSN : 1805-2681 ISSN (chybné) 1211-4324.
Chvilka pro radost : a týden plný pohody  . -- Ročník 1, číslo 1 (29.9.2016)-. -- Praha : Bauer Media, v.o.s., 2016-. -- 29 cm ; svazků ;. -- ISSN : 1214-8253.
Chvilka pro relax : superkřížovkářský magazín  . -- Č. 1 (2006)-. -- Praha : Bauer Media, 2006-. -- svazků ; 28 cm. -- Nový podnázev: superkřížovkářský speciál. -- Chybné ISSN se vztahuje k časopisu Chvilka pro tebe. -- Vychází jako speciál Chvilky pro tebe. -- ISSN : 1211-4324.
Chvilka pro tebe  . -- Roč. 1, č. 2 (1996)-. -- Praha : Europress, 1996-. -- 2007- Praha : Bauer Media. -- svazků ; 30 cm. -- Od roku 2002 podnázev v tiráži: znalostní soutěžní časopis pro každého. -- Podnázev od r. 2014: životní příběhy, které jinde nenajdete -- rok 2015 bez podnázvu -- od roku 2016 podnázev: časopis, který vás baví. -- Vydávány další speciální příl. s různým obsahovým zaměřením. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32 s., 210/297. -- ISSN : 1211-4324.
Chvilka v kuchyni : speciál Chvilky pro tebe  . -- Č. 1 (2010)-. -- Praha : Bauer Media, 2010-. -- svazků ; 21 cm. -- Chybné ISSN 1211-4324 patří časopisu: "Chvilka pro tebe". -- Chybné ev. č. 7486 patří časopisu: "Chvilka pro tebe". -- ISSN : 1211-4324.
Chyňavský zpravodaj  . -- Č. 1 (1989)-. -- Chyňava : Obecní úřad, 1989-. -- [2014?]- Chyňava : Obec Chyňava. -- 30 cm ; svazků ;. -- Nový podnázev: dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 4-10 s., 210/300. -- Resumé: Kulturní a informační zpravodaj obce Chyňava.
Chyšecko : občasník ze života obce Chyšky a okolí  . -- 1/2015-. -- Chyšky : Obec Chyšky, 2015-. -- svazků.

[^] [A][B][C][D][E][F][G][H][CH][I][J][K][L][M][N][O][P][Q][R][S][T][U][V][X][Y][Z][0-9] [^]

I náš Liberec : opoziční listy  . -- Č. 1 (podzim 2015)-. -- Liberec : TOP 09, 2015-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Průběžné číslování.
ICE magazín  . -- Roč. 1, č. 1 (2007)-. -- Brandýs nad Labem : Press Alfa Group, 2007-. -- 2011- Brandýs nad Labem : IN publishing group. -- svazků ; 30 cm.
Íčko : zpravodaj informačního centra pro mládež a Klubu přátel ICM  . -- 09 (září 2016)-. -- Uherské Hradiště : Informační centrum pro mládež - Klub přátel ICM, 2016-. -- 21 cm ; svazků ;.
iDenik.cz : deník nejen pro emitenty : tištěná verze  . -- [Č. 1 (200-)]-. -- Brno : iDenik.cz, [200-]-. -- svazků ; 20 cm. -- Informace o časopise pocházejí z registrace MK ČR. -- Resumé: Časopis nabízí informace o obsahu internetového deníku iDenik.cz.
IGY magazín : móda - sport - restaurace - kultura - služby  . -- České Budějovice : IGY Centrum, [2004]-. -- 2014- Praha : CB Property Development. -- 26 cm.
IKEM : zpravodaj pro zaměstnance Institutu klinické a experimentální medicíny  . -- Roč. 1, č. 1 (červen 2010)-. -- Praha : Institut klinické a experimentální medicíny, 2010-. -- 28 cm ; svazků ;. -- Název od r. 2012: IKEM news; podnázev: zpravodaj pro zaměstnance.
Ikona : čtvrtletník pro firemní zákazníky společnosti T-Mobile  . -- Č. 1 (červenec 2012)-. -- Praha : T-Mobile Czech Republic, 2012-. -- 28 cm ; svazků ;. -- Změna podnázvu v r. 2013: časopis pro firemní zákazníky společnosti T-Mobile. -- Dříve jako: Professional.
Iluminace : časopis pro teorii, historii a estetiku filmu = The Journal of Film Theory, History, and Aesthetics  . -- Roč. 1, č. 1 (1989)-. -- Praha : Národní filmový ústav, 1989-. -- [200-]- Praha : Národní filmový archiv. -- svazků ; 22 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 120-160+4 s., 146/216. -- Resumé: Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. -- ISSN : 0862-397X.
Immaculata  . -- [Č. 1] (1992)-č. 5 (1993); roč. 12, č. 1 (2003)-. -- Český Těšín : Cor Jesu, 1992-1993, 2003-. -- [1998?]- Brno : Konvent minoritů. -- svazků ; 21 cm. -- Vydávájí: Bratři minorité v Konvent minoritů v Brně. -- Vydává: Konvent minoritů v Brně. -- Vychází s církevním schválením brněnského biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho. -- Podnázev v tiráži: neposkvrněná. -- ISSN : 1210-5732.
Immuno-oncotherapy news : časopis pro odborníky ve zdravotnictví  . -- Roč. 1, č. 1 (duben 2015)-. -- Praha : We Make Media, 2015-. -- 27 cm ; svazků ;. -- ISSN : 2336-7237.
Imperial life  . -- Roč. 1, č. 1 (2005)-. -- Praha : Pavel Kuklík, 2005-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Vydáváno pro Imperial Karlovy Vary.
Impuls pro Holešov  . -- Č. 1 (2014)-. -- Holešov : Svatava Ságnerová, 2014-. -- 30 cm ; svazk. ;.
Imunologický zpravodaj  . -- [Roč. 1, č. 1 (1986)]-. -- Praha : Česká imunologická společnost, [1986]-. -- svazků ; 21 cm. -- Vydáváno ve spolupráci se Slovenskou imunologickou společností do roku 2012.
In Zlin : průvodce volným časem : kina, kluby, koncerty, výstavy a další akce  . -- Zlín : Zbyněk Trvaj, [2003]-. -- 22 cm ; svazků ;. -- Podnázev v tiráži od č. 5(2004): programový měsíčník poskytující lidem ve Zlíně a okolí co nejširší spektrum informací, jak využít volný čas. -- Obálkový podnázev od č. 1(2006): programový měsíčník pro všechny, co nechtějí sedět doma. -- Podnázev od r. 2007: programový měsíčník pro všechny, co nechtějí sedět doma. -- Podnázev v r. 2012: lifestylový & programový magazín. -- Časté změny podnázvu.
In zoom : magazín expertů v oblasti videodohledu  . -- Praha : Axis Communications s.r.o., [2014?]-. -- 28 cm.
InCard : čtvrtletník Společnosti Mastercard pro český a slovenský karetní trh  . -- [Praha?] : [Společnost Mastercard?], [2016?]-. -- 28 cm ; svazků ;.
Index LN : ekonomický měsíčník deníku Lidové noviny  . -- Č. 1 (30.3.2015)-. -- Praha : Mafra, 2015-. -- svazků ; 29 cm. -- Podnázev v tiráži: Ekonomický magazín Lidových novin.
Inflation report / Czech National Bank  . -- [Č. 1 (199-)]-. -- Praha : Czech National Bank, 1998-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1803-2419.
Info Auto Hlaváček  . -- Olomouc : Auto Hlaváček, [201-]-. -- 30 cm ; svazků ;.
Info Auto Kelly : novinky, zajímavosti, technické informace  . -- Praha : Auto Kelly, [200-]-. -- 30 cm ; svazků ;.
Info inzert : informační a inzertní měsíčník  . -- [Č. 1 (200-)]-. -- Praha : Blakar, [200-]-. -- 2009- Sedlčany : Lucie Bártová. -- svazků ; 30 cm. -- Popsáno podle: Č. 65 (2006). -- Změna podnázvu: regionální informační a inzertní měsíčník pro Sedlčansko, Voticko a okolí. -- Změna podnázvu: regionální informační a inzertní měsíčník pro Sedlčansko, Voticko, Příbramsko a okolí. -- Průběžné číslování.
Info inzert : regionální informační a inzertní měsíčník pro Benešovsko, Vlašimsko, Týnecko a okolí  . -- Sedlčany : Lucie Bártová, [2010]-. -- 31 cm ; svazků ;. -- Průběžné číslování.
Info 859  . -- Praha : GS1 Czech Republic, [20--]-. -- svazků ; 30 cm.
Info : informační zpravodaj Slabčice  . -- [Č. 1 (2001)?]-. -- Ve Slabčicích : Obecní úřad, [2001?]-. -- svazků. -- Změna názvu, podnázev se stal názvem, v tiráži uváděn stále název původní: od r. 2012-.
Infobulletin Nadačního fondu obětem holocaustu  . -- [Č. 1 (2006?)]-. -- Praha : Nadační fond obětem holocaustu, [2006?]-. -- svazků. -- ISSN : 2336-8748.
Infolisty : časopis Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem  . -- Č. 1 (2007)-. -- Ústí nad Labem : Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, 2007-. -- 2007- Ústí nad Labem : Krajská zdravotní. -- 30 cm ; svazků ;. -- Podnázev od r. 2008: časopis Krajská zdravotní, a.s. - nemocnice Ústeckého kraje Děčín - Ústí nad Labem - Teplice - Most - Chomutov. -- ISSN : 1802-4297.
Infopress : zpravodaj Euroregionu Krušnohoří = Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge  . -- Most : Euroregion Krušnohoří, [200-]-. -- 30 cm ; svazků ;.
Inform Praga : gazeta dlja vsej sem'ji  . -- [Č. 1 (1999)]-. -- Praha : Inform Press, [1999]-. -- 2012-2014 Praha : PDW Media. -- 2014- Praha : Viktory Media. -- svazků ; 47 cm. -- Podnázev: ježenedel'naja gazeta dlja vsej sem'ji. -- Příloha: Komsomol'skaja pravda v Čechii. -- ISSN : 1213-2829.
Informace a bulletin České pediatrické společnosti  . -- Č. 1 (1993)-. -- Praha : Práce, 1993-. -- [199-]- Praha : Česká pediatrická společnost. -- svazků ; 30 cm. -- Časopis byl vydáván do 31.12.1992 jako samizdat.
Informace České geografické společnosti  . -- Praha : Česká geografická společnost, 1993-. -- svazků. -- ISSN : 1213-1075.
Informace obecního úřadu  . -- Bernartice : Obecní úřad, [2012?]-. -- 30 cm ; svazků ;.
Informace pro lékařské praxe  . -- Č. 1 (2001)-. -- Praha : Alena Taxová, 2000-. -- [200-]-[200-] Praha : Alena Švejnohová. -- [200-]- Praha : Švejnohová a přátelé. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev: legislativa, smluvní vztahy, finanční poradna, právní poradna, vedení ordinace, vzdělávání, profesionální image, komerční příloha. -- ISSN : 1214-486X.
Informace pro občany obce Chvalšiny  . -- [Č. 1 (2003?)]-č. 53 (září 2010); č. 1 (prosinec 2010)-. -- Ve Chvalšinách : Obec Chvalšiny, [2003?]-. -- svazků. -- Průběžné číslování r. 2003-2010 -- 2011-2013 (duben) čísla označena měsíci, ve kterém vyšla -- od r. 2013 (květen) opět číslování jednotlivých čísel.
Informace výboru Spolku českých bibliofilů  . -- Praha : Spolek českých bibliofilů, [19--]-. -- svazků. -- Popsáno dle: č. 3 r. 1988.
Informace z radnice obce Staré Hobzí  . -- [Roč. 1, č. 1 (1999)]-. -- Staré Hobzí : Obec Staré Hobzí, [1999]-. -- svazků ; 30 cm.
Informační bulletin České statistické společnosti  . -- Roč. 1, č. 1 (1990)-. -- Praha : Česká statistická společnost, 1990-. -- svazků ; 21 cm. -- Do r. 1995 vycházelo zpravidla 1x ročně jedno číslo v angličtině. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 20-36 s., 147/210. -- ISSN : 1210-8022.
Informační bulletin ČŠI  . -- Č. 1 (2015)-. -- Praha : Česká školní inspekce, 2015-. -- svazků ; 30 cm.
Informační bulletin SMBD : Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků  . -- Roč. 8, č. 1 (2007)-. -- Praha : Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, 2007-. -- svazků ; 30 cm.
Informační bulletin : odborný časopis pro rozvoj a služby cestovního ruchu  . -- Roč. 1, č. 1 (1990)-. -- Praha : PE-SET-PA, 1990-. -- [199-]-2011 Praha : Svaz provozovatelů lanovek a vleků. -- 2012- Praha : Asociace lanové dopravy. -- svazků ; 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 72+4 s., 210/295. -- Podnázev: lanová dráha - cestovní ruch - služby - management - marketing. -- Obálkový podnázev: lanová doprava - cestovní ruch - služby - management - marketing. -- Podnázev v tiráži: odborný časopis pro rozvoj lanové dopravy a služeb cestovního ruchu. -- V Evidenci periodického tisku MK ČR časopis evidován pod názvem: Informační bulletin SPLV. -- Ročník neuváděn od r. 2011. -- Resumé: Odborný časopis pro rozvoj a služby cestovního ruchu. -- ISSN : 1210-1559.
Informační list obce Římov  . -- Č. 1 (1998)-. -- Římov : Obecní úřad, 1998-. -- svazků.
Informační list obecního úřadu  . -- Č. 1, leden (2015)-. -- Horní Stropnice : Obecní úřad, 2015-. -- svazků. -- Dvojí číslování.
Informační list ...  . -- Praha : Sdružení Ackermann-Gemeinde, [200-]-. -- svazků ; 30 cm. -- Popsáno podle: č. 3 (září 2012). -- Vložen Der Ackermann: Zeitschrift der Ackermann-Gemeinde.
Informační listy : Genetická společnost Gregora Mendela  . -- [Č. 1 (1987)]-. -- Brno : Genetická společnost Gregora Mendela, [1987]-. -- svazků ; 30 cm. -- http://orion.sci.muni.cz/gsgm. -- Informace o periodicitě pochází z databáze ISSN. -- ISSN : 1210-6267.
Informační občasník pro občany Mostkovic  . -- Mostkovice : Obecní úřad, [2006]-. -- 30 cm ; svazků ;.
Informační servis ČSTZ  . -- Roč. 1, č. 1 (1996)-. -- Praha : Cechovní sdružení českých i zahraničních firem, podnikatelů a pracovníků v oboru plynových zařízení, 1996-. -- [199-]-2001 Praha : ČSTZ. -- 2002- Praha : České sdružení pro technická zařízení. -- svazků ; 30 cm. -- Česká společnost pro technická zařízení v oblastech voda, teplo, plyn, větrání. -- Vydává: Cechovní sdružení českých i zahraničních firem, podnikatelů a pracovníků v oboru plynových zařízení (COPZ) (Gas Association of Czech and Foreign firms, enterprises, institutions and workers). -- Od r. 2002 vydává: České sdružení pro technická zařízení a GAS. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 40 s., 210/297. -- ISSN : 1212-8929.
Informační servis GAS  . -- Č. 1 (2000)-. -- Praha : GAS, 2000-. -- 2014- Praha : Český plynárenský svaz. -- svazků ; 30 cm. -- Obsahuje mnoho zvl. č.. -- V č. 12(2013) speciál na CD-ROMu (Stavební zákon.Spalinové cesty). -- ISSN : 1212-7825.
Informační servis obce Mikulovice  . -- Číslo 1 (únor 2016)-. -- Mikulovice : Obec Mikulovice, 2016-. -- 21 cm ; svazků ;. -- Dříve jako: Mikulovický čtvrtletník.
Informační servis : měsíčník Svazu měst a obcí České republiky  . -- [Roč. 1, č. 1 (1993)]-. -- Praha : SMO ČR, [1993]-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev v tiráži: zpravodaj Svazu měst a obcí ČR.
Informační zpravodaj města Rousínova  . -- [Č. 1 (200-)]-. -- Rousínov : Městský úřad, [200-]-. -- svazků ; 30 cm.
Informační zpravodaj obce  . -- [Roč. 1, č. 1 (1999)]-. -- Horní Dubenky : Obecní úřad, [1999]-. -- 30 cm ; svazků ;.
Informační zpravodaj obecního úřadu sloučených obcí Vavřinec, Veselice, Suchdol, Nové Dvory  . -- Vavřinec : Obecní úřad, [1995]-. -- 21 cm ; svazků ;.
Informační zpravodaj SMS ČR  . -- Zlín : Sdružení místních samospráv ČR, [200-]-. -- svazků ; 30 cm.
Informační zpravodaj : obec Hradec-Nová Ves  . -- Hradec-Nová Ves: Obecní úřad, [201-]-. -- svazků ; 21 cm.
Informátor  . -- Roč. 1, č. 1 (1969)-. -- Brno : Asociace prádelen a čistíren, 1969-. -- [19--]-1996 Ostrava : Společenstvo provozovatelů prádelen, chemických čistíren, barvíren a žehlíren České republiky. -- [1995?]-2001 Brno : Živnostenské společenstvo provozovatelů prádelen, chemických čistíren, žehlíren a barvíren ČR. -- 2001- Brno : Asociace prádelen a čistíren. -- sv. ; 45 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 8 s. (1x ročně 16 s.), 310/445. -- Webovská stránka Asociace prádelen a čistíren: www.apac.cz. -- Vydavatel a nakladatel do 12.8.1996: Společenstvo provozovatelů prádelen, chemických čistíren, barvíren a žehlíren České republiky, Střelniční 8, 701 48 Ostrava 1. -- Dvojí číslování. -- Resumé: Informace z dění v oboru prádelen a čistíren.
Informátor  . -- Praha : Česká společnost pro výzkum a využití jílů, [1991]-. -- svazků. -- ISSN : 1802-2480.
Informátor obce Horní Suchá  . -- Horní Suchá : Obec Horní Suchá, [2009]-. -- svazků ; 30 cm.
Informatorium : časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách  . -- Roč. 1, č. 1 (1993)-. -- Praha : Portál, 1993-. -- svazků ; 30 cm. -- Pův. podnázev: časopis pro mateřské a obecné školy. -- Podnázev dříve: časopis pro výchovu v mateřské a obecné škole. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 20+4 s., 210/297. -- Podnázev od r. 2001: časopis pro výchovu a vzdělávání dětí od 3-8 let v MŠ a ŠD. -- Resumé: Časopis pro mateřské a obecné školy přináší zprávy, oznámení, kratší studie týkající se výchovně vzdělávací práce v předškolním a raném školním věku, organizace a provozu mateřských a obecných škol, recenze literatury, hraček atd. -- ISSN : 1210-7506.
Infozpravodaj Slezské Pavlovice  . -- Číslo I. (09/2015)-. -- Slezské Pavlovice : Obec Slezské Pavlovice, 2015-. -- 30 cm ; svazků ;.
Info-panel : informační list pro členy a klienty Stavebního bytového družstva Praha  . -- Č. 1 (2003)-. -- Praha : Stavební bytové družstvo, 2003-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Od čísla 21(2013) podnázev: informační list Stavebního bytového družstva Praha. -- Průběžné číslování.
Innovation : velký investiční průvodce  . -- Ročník 1, číslo 1 (2015)-. -- Praha : A 11 s.r.o., 2015-. -- 27 cm svazků ;.
InnSide : regional Magazin in Ostbayern und im Innvierte/OÖ  . -- [Jahrg. 1. (1992)] -. -- Passau : InnSide Gerd Jakobi GdbR, [1992]-. -- svazků. -- Počátek vydávání časopisu čerpán z databáze KVK (BVB, ZDB, GBV).
Inovace : bezpečnost práce, ochrana zdraví a životního prostředí v podnicích  . -- Roč. 1, č. 1 (březen 1995)-. -- Praha : Vydavatelství Hana Bahylová, 1995-. -- 2008- Praha : Vydavatelství Hana Schwenger,. -- svazků.
Inovační podnikání & transfer technologií  . -- Roč. 1, č. 1 (březen 1993)-. -- Praha : Asociace inovačního podnikání České republiky, 1993-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev dříve: implementace, informace, inovace, invence. -- Příloha: Transfer technologií. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 24+4 s., 210/300. -- ISSN : 1210-4612.
Inside IT : trendy a strategie na českém trhu IT  . -- Roč. 9, č. 5 (2008)-. -- Praha : Westminster, 2008-. -- 2011- Praha : KPC-Group. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1803-3989 ISSN (chybné) 1214-1305.
Insolvenční zóna : vše o insolvenci na jednom místě  . -- Č. 1 (10.8.2016)-. -- Brno : Insolvence 2008, a.s., 2016-. -- 30 cm ; svazků ;.
Inspirace  . -- Č. 1 (2006)-. -- Znojmo : UNI MARKETING, 2006-. -- 2006-[20--] Brno : Svaz zakládání a údržby zeleně. -- [20--]-2010 Zlín : Euronics ČR. -- 2011- Brno : Svaz zakládání a údržby zeleně. -- svazků ; 30 cm. -- Čtvrtletník, vydávaný firmou UNI MARKETING ve spolupráci se Svazem zakládání a údržby zeleně. -- V Evidenci periodického tisku MK ČR časopis evidován pod názvem: SZUZ - Inspirace. -- Podnázev: magazín zákazníků elektroprodejen Euronics.
Inspirace Euronics : magazín elektrosvěta : novinky - profily - poradna - technologie - značky - finance - osobnost  . -- [Č. 1 (2004)]-. -- Zlín : Euronics ČR, 2004-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev v tiráži: čtvrtletník nezávislých elektrospecialistů sdružených v síti Euronics. -- Podnázev v tiráži od r. 2008: dvouměsíčník zákazníků sítě elektroprodejen Euronics.
Inspirace : hobby - cestování - zdraví - bydlení - finance  . -- Praha : Mladá fronta, [200-]-2012. -- svazků ; 25 cm. -- Vychází jako příloha odborných titulů vydavatelství Mladá fronta (divize B2B).
Inspirati : inspirace pro interiér a exteriér komerčních objektů, domů a bytů  . -- 1/2016-. -- Praha : Štěpán Žovín, 2016-. -- 28 cm ; svazků ;. -- Tematické podnázvy.
Instinkt extra  . -- Praha : Mediacop, [2005]-. -- svazků. -- ISSN 1213-774X se vztahuje k časopisu Instinkt. -- ISSN : 1801-2329.
Instinkt : společenský magazín  . -- Roč. 1, č. 1 (2002)-. -- Praha : Sebastian Pawlowski, 2002-. -- Praha : Mediacop, 2005-2011. -- 2011- Praha : Empresa Media a. s. -- svazků. -- Změna vydavatele: Impresa Media a. s.: od roč. 10, č. 40 (2011). -- ISSN : 1213-774X.
Integrace a inkluze ve školní praxi : speciální vzdělávací potřeby dětí, žáků a studentů  . -- Roč. 1, č. 1 (září 2013)-. -- Praha : Forum, 2013-. -- svazků ; 28 cm. -- ISSN : 2336-1212.
Interdisciplinaria archaeologica : natural sciences in archaeology  . -- Vol. 1, iss. 1-2 (2010)-. -- Olomouc : Archaeological Centre Olomouc, 2010-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1804-848X.
Interface : newsletter Centra pro transfer technologií Masarykovy univerzity : Masaryk University Technology Transfer Office's newsletter  . -- Autumn 2007-. -- Brno : Masarykova univerzita, Centrum pro transfer technologií, 2007-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Podnázev: transfer technologií a znalostí na Masarykově univerzitě : technology and knowledge transfer at Masaryk Univesity. -- ISSN : 1803-5248.
Interiéry : design, materiály, projekty : časopis pro designéry, architekty a profesionály z oboru interiérů  . -- 01/2016-. -- Srbsko : Iva Bastlová, 2016-. -- 27 cm ; svazků ;. -- Veletržní část Scéna tištěna zvratmo. -- ISSN : 2464-7047.
International Conference on Soft Computing Applied in Computer and Economic Environments ICSC ... : ... Kunovice, Czech Republic : proceedings  . -- 1 (2015)-. -- Kunovice : European Polytechnical Institute, 2015-. -- svazků ; 12 cm.
International journal of entrepreneurial knowledge  . -- Vol. 1, iss.1 (2013)-. -- Ostrava : Vysoká škola podnikání, 2013-. -- svazků ; 21 cm. -- ISSN : 2336-2952.
Interní auditor : čtvrletník Českého institutu interních auditorů  . -- [Roč. 1, č. 1 (1997)]-. -- Praha : Český institut interních auditorů, [1997]-. -- svazků ; 30 cm. -- Webová stránka vydavatele www.interniaudit.cz. -- ISSN : 1213-8274.
Interní medicína pro praxi  . -- Roč. 1, č. 1 (1999)-. -- Březsko : Solen, 1999-. -- 2001-2005 Konice : Solen. -- 2006- Olomouc : Solen, s.r.o. -- svazků ; 30 cm. -- www.solen.cz. -- Informace o periodicitě pocházejí z databáze ISSN. -- ISSN : 1212-7299.
Intervenční a akutní kardiologie  . -- Roč. 1, č. 1 (2002)-. -- Konice : Solen, 2002-. -- 2006- Olomouc : Solen. -- svazků ; 31 cm. -- Údaje o časopise pochází z databáze ISSN. -- ISSN : 1213-807X.
Interview : sto stran rozhovorů pro lidi, kteří nezapomněli číst  . -- Březen 2015-. -- Praha : Empresa Media, [2015]-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 2336-6060.
Inžinierske stavby = Inženýrské stavby  . -- [Č. 1 (1994)]-. -- Bratislava : Vydavateľstvo Inženierske stavby, [1994]-. -- [2007]- Bratislava : JAGA GROUP. -- svazků. -- ISSN : 1335-0846.
In! Dívčí svět : příloha časopisu Rodinný život  . -- Roč. 1, č. 0 (2005)-. -- Jablonec nad Nisou : Tarsicius, 2005-. -- 2005 [S.l.] : Sekce pro mládež ČBK. -- 2006- Jablonec nad Nisou : IN. -- svazků ; 27-30 cm. -- Připravuje občanské sdružení Tarsicius ve spolupráci se Sekcí pro mládež ČBK. -- Od r. 2006 vychází s morální podporou Sekce pro mládež České biskupské konference. -- ISSN : 1801-2604.
IQ tykve : netradiční sudoku, easy AS ABC, binaro, bricks a další  . -- Č. 1 (9. září 2015)-. -- Praha : Deal it - Czech Republic s.r.o., 2015-. -- 21 cm ; svazků ;.
ISA noviny : poradenství - financování bytové výstavby - privatizace a regenerace bytového fondu - správa bytového fondu  . -- Frýdek-Místek : ISA Consult, [2009?]-2015. -- 42 cm. -- V r. 2014 vydávání obnoveno.
Istočnik : pervyj besplatnyj žurnal dlja otdychajuščich v Marianskich Laznjach  . -- No. 1 (osen' 2012)-. -- Mariánské Lázně : Lotus Development : Bridge Group, 2012-. -- 30 cm ; svazků ;.
IT Systems : dvouměsíčník o informačních systémech a správě dat : dvojmesačník o informačných systémoch a správe dat  . -- Roč. 1, č. 1 (leden/únor 1999)-. -- Brno : CCB, 1999-. -- svazků ; 30 cm. -- (IT Business). -- Od r. 2000 podnázev: časopis pro manažery, kteří vědí, že informační technologie jsou konkurenční výhodou. -- Podnázev v tiráži: měsíčník o podnikových informačních systémech a správě dat. -- Podnázev v tiráži: specializovaný měsíčník o podnikových aplikacích. -- Podnázev od r. 2002: specializovaný měsíčník o podnikových aplikacích. -- Podnázev: s přehledem na vlně podnikových informačních systémů. -- Podnázev od r. 2005: s přehledem ve světě podnikové informatiky. -- Od roč. 9(2007) č. 7. podnázev v tiráži: specializovaný měsíčník o podnikové informatice. -- Chybné ISSN 1212-4567 patří časopisu "System (Brno)". -- ISSN : 1802-002X ISSN (chybné) 1212-4567.
IZ informační zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany  . -- [Roč. 1, č. 1 (1993)]-. -- Plzeň : Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany, [1993]-. -- 30-31 cm ; svazků ;.
Izítra.info : občasník pro Prahu 15 a okolí  . -- I. ročník, číslo 1 (září 2015)-. -- Praha : Spolek Bosákovník, 2015-. -- 27 cm ; svazků ;.
Izun.eu : univerzitní noviny ČZU  . -- Praha : ČZU Media, [2012]-. -- 30 cm.

[^] [A][B][C][D][E][F][G][H][CH][I][J][K][L][M][N][O][P][Q][R][S][T][U][V][X][Y][Z][0-9] [^]

Jabko : zpravodaj města Jablunkova  . -- [Č. 1] (březen 1999)-. -- Jablunkov : Městský úřad, 1999-. -- 30 cm ; svazků ;.
Jablíčko : čtvrtletník : časopis sociálních služeb HB  . -- [Havlíčkův Brod : Sociální služby města Havlíčkova Brodu, 2011]-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Průběžné číslování.
Jablíčko : zpravodaj obce Jabloňany  . -- Č. 1 (březen 2015)-. -- Jabloňany : Obecní úřad, 2015-. -- 21 cm ; svazků ;. -- Průběžné číslování.
Jablonecký gól  . -- Jablonec nad Nisou: FK Baumit Jablonec, a.s., 2014-. -- svazků ; 21 cm. -- Popsáno podle: 20.9.2014, 2014/2015, 8. kolo, Sk Dynamo České Budějovice. -- Posílají nepravidelně.
Jaderný odpad? Děkujeme, nechceme  . -- Č. 1 (2004)-. -- České Budějovice : Hnutí Duha ; Sdružení CALLA ; Jihočeské matky, 2004-. -- svazků.
Jak bydlet lépe  . -- Květen 2016, ročník VII. -. -- Praha : Net Press Media, 2016-. -- 27 cm ; svazků ;. -- Chybné ISSN 1804-2597 a evidenční číslo 19349 chybně uváděné v tiráži patří časopisu: "Bydlet v panelu". -- Pokračuje ročníkování časopisu: "Bydlet v panelu". -- ISSN : 2464-8302 ISSN (chybné) 1804-2597.
Jak na bolest? : pacientský časopis  . -- Praha : TIGIS, [2003]-. -- svazků. -- ISSN : 1214-5157.
Jalovec  . -- [Roč. 1, č. 1 (2004)]-. -- Jablůnka : Jalovec, [2004]-. -- svazků ; 49 cm. -- ISSN : 1214-5661.
Janovský občasník  . -- Roč. 1, č. 1 (březen 1999)-. -- Janov : Obecní úřad, 1999-. -- 30 cm ; svazků ;.
Jaroměřský a Josefovský zpravodaj  . -- Č. 1 (1994)-. -- Jaroměř : Městský úřad, 1994-. -- 30 cm. -- Podnázev dříve: měsíčník městského úřadu v Jaroměři. -- Podnázev v r. 2006: radnice - zpravodajství - kultura - mládež - zajímavosti - sport - inzerce - fotostrana. -- Průběžné číslování. -- Dříve jako: Jaroměřský zpravodaj. -- Resumé: Městský kulturní a informační zpravodaj.
Jasně! : osvěžující magazín ze světa nápojů  . -- Č. 1 (2014)-. -- Střelice : Jaso-distributor, 2014-. -- 26 cm ; svazků ;. -- Průběžné číslování.
Jasný cíl : noviny akciové společnosti Gumotex Břeclav  . -- Roč. 1, č. 1 (1952)-. -- Břeclav : Gumotex, 1952-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 4 s., 207/297. -- Podnáz. od r. 1976: Závodní časopis CZV KDČ vedení podniku a ZV ROH n.p. Gumotex Břeclav. - Podnáz. od r. 1979: Podnikový časopis CZV KSČ, vedení podniku, ZV ROH a CZV SSM. - Podnáz. od r. 1992: Noviny akciové společnosti GumotexBřeclav. - Podnázev do r. 1994: noviny vedení podniku a ZV odborové organizace s.p. Gumotex Břeclav. -- Podnázev od r. 2013: firemní časopis společnosti Gumotex a.s.
Javornické listy  . -- Číslo 1 (2016)-. -- Javornice : Spolek Javor, 2016-. -- 30 cm.
Javornický zpravodaj  . -- Č.1 (2005)-. -- Javorník : Městský úřad, 2005-. -- svazků ; 20 cm.
Jazykovědné aktuality : informativní zpravodaj českých jazykovědců  . -- Roč. 1, č. 1 (1965)-. -- Praha : Jazykovědné sdružení České republiky, 1965-. -- svazků ; 24 cm. -- Podnázev do 31.12.1992: informativní zpravodaj československých jazykovědců. -- Podnázev od r. 2012: časopis Jazykovědného sdružení České republiky. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 68+4 s., 165/240. -- ISSN : 1212-5326.
Jdi pracovat! : průvodce bludištěm trhu práce  . -- Třebíč : Petra Štorková, [2010]-. -- svazků ; 15 cm.
Jednoťáček : informační bulletin  . -- Roč. 1, č. 1 (2013)-. -- Mikulov : Jednota, 2013-. -- 30 cm ; svazků ;.
Jedovnický zpravodaj  . -- Roč. 21, č. 1 (leden/únor 2011)-. -- Jedovnice : Úřad městyse, 2011-. -- 21-22 cm ; svazků ;. -- Dříve jako: Informace obecního úřadu Jedovnice.
Jemná mechanika a optika = Fine mechanics and optics : Technický oborový časopis  . -- Roč. 1, č. 1 (1956)-. -- Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1956-. -- 1993-1993 Přerov : Meopta. -- 1994-1995 Praha : Aleko. -- 1996- Praha : Nakladatelství Fyzikálního ústavu AV ČR. -- svazků ; 30 cm. -- Vydává: Fyzikální ústav Akademie věd České republiky za spoluúčasti The International Society for Optical Engineering (SPIE/CS) v Nakladatelství Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky. -- Podnázvy dříve: technický časopis Federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky; technický časopis ministerstva strojírenství a elektrotechniky ČR. -- Podnázev od r. 2002: vědecko-technický časopis. -- ISSN : 0447-6441.
Jemnické listy  . -- [Č. 1 (200-)]-. -- Jemnice : Městský úřad, [200-]-. -- 20-21 cm ; svazků ;. -- Informace o periodicitě pocházejí z Evidence periodického tisku MK ČR.
Jeneč dnes : zpravodaj obce  . -- Ročník I, číslo 1 (prosinec 2015)-. -- Jeneč : Obec Jeneč, 2015-. -- 30 cm ; svazků ;.
Jenštejnský občasník  . -- Červen 2011-. -- Jenštejn : Obecní úřad, 2011-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Průběžné číslování.
Jesenický kurýr : časopis Obecního úřadu Jesenice u Prahy : Horní Jirčany - Jesenice - Kocanda - Osnice - Zdiměřice  . -- Č. březen (2003)-. -- Jesenice : Obecní úřad, 2003-. -- 21-30 cm ; svazků ;. -- Podnázev od dubna 2003: časopis obce Jesenice u Prahy. -- Podnázev od března 2010: měsíčník obce Jesenice. -- Podnázev v tiráži: zpravodajský časopis obce Jesenice u Prahy.
Jesenický zpravodaj  . -- [Č. 1 (2001)]-. -- Jeseník nad Odrou : Obecní úřad, 2001-. -- 2004-2013 Jeseník nad Odrou : Kulturní středisko. -- 21 cm ; svazků ;.
Jetřichovský zpravodaj  . -- [Č. 1 (2008?)]-. -- Jetřichov : Obecní úřad, [2008?]-. -- 21-30 cm ; svazků ;.
Jevanský zpravodaj  . -- Roč. 1, č. 1 (březen 2011)-. -- Jevany : Obecní úřad, 2011-. -- 30 cm ; svazků ;.
Jevíčský zpravodaj  . -- Roč. 1, č. 1 (1991)-. -- Jevíčko : Městský úřad, 1991-. -- 21-30 cm ; svazků ;. -- Podnázev od r. 2008: měsíčník města Jevíčka. -- Dříve jako: Pod Jevíčskou věží.
Jezdec : jezdecký čtrnáctidenní zpravodaj  . -- Roč. 1, č. 1 (26. 3. 1993)-. -- Praha : CIN, 1993-. -- 2010- Praha : Cyril Neumann. -- svazků ; 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 4 s., 210/297. -- Resumé: Jezdecký čtrnáctidenní zpravodaj obsahuje aktuální informace o skokových i drezurních disciplínách, soutěžích, o chovu koní, svazové zprávy z domova i ze zahraničí.
Jezdectví : měsíčník jezdců, chovatelů a milovníků koní  . -- Roč. 41, č. 1 (1993)-. -- Praha : Borgis, 1993-. -- 1998-2011 Praha : Pražská vydavatelská společnost. -- 2011- Praha : Květa Vtípilová - K4K Publishing. -- svazků ; 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 48+4 s., 210/297. -- Ročník neuváděn: od r. 2011. -- Příl.: plakáty. -- Resumé: Odborný časopis určený pro chovatele koní a pro zájemce o jízdu na koni a sporty. -- ISSN : 1210-5406.
Jezevčík  . -- Č. 1 (2008)-. -- Praha : Klub chovatelů jezevčíků ČR, 2008-. -- svazků ; 30 cm.
Jezuité : O A M D G  . -- Roč. 1, č. 1 (1992)-. -- Praha : Provincialát České provincie Tovaryšstva Ježíšova, 1992-. -- [199-]- Praha : Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. -- svazků ; 21 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32+4 s., 148/210. -- Od r. 2000 bez podnázvu. -- Podnázev v tiráži: bulletin Jezuité. -- Resumé: Měsíčník informuje o dění v českém i světovém Tovaryšstvu, o ignaciánské spiritualitě, o excercicích, o dějinách Tovaryšstva Ježíšova, o činnosti našich v misiích, úmysly apoštolátu na daný měsíc. -- ISSN : 1210-3489.
Jičínský zpravodaj : občasník města Jičína  . -- Č. 3 (červen 2009)-. -- Jičín : Městský úřad, 2009-. -- 43 cm ; svazků ;. -- Podnázev v r. 2012: informační zpravodaj města Jičína. -- Podnázev v r. 2014: informační měsíčník města Jičína. -- Podnázev v r. 2015: informační občasník města Jičína. -- Dříve jako: Jičínský čtvrtletník.
Jihlava city : čtení, které jinde není  . -- Ročník 1 (říjen 2015)-. -- Jihlava : Michal Kolařík - Silvertown productions, 2015-. -- 30 cm ; svazků ;.
Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice  . -- České Budějovice : [Jihočeská komorní filharmonie], [19--]-. -- svazků. -- Jednotlivé roč. obsahují příl.: ... koncertní sezóna .... -- Nevychází v měs. 7-8.
Jihočeské divadlo  . -- České Budějovice : Jihočeské divadlo, [199-]-. -- svazků.
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích  . -- V Českých Budějovicích : Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, [19--]-. -- svazků. -- Podnázev: měsíční přehled: od r. 2006-. -- V roce 2013 nevycházel. Vydávání obnoveno v říjnu 2014.
Jihočeské zdraví : noviny plné zdraví  . -- Číslo 1 (červen/červenec 2016)-. -- České Budějovice : Jihočeské nemocnice, a.s., 2016-. -- 30 cm.
Jihočeský Herold : občasník České genealogické a heraldické společnosti Praha, pobočky České Budějovice  . -- České Budějovice : Milan Daněk, 2001-. -- svazků. -- Změna podnázvu: časopis o historii a pomocných vědách historických: od r. 2003-.
Jihomoravské ekolisty  . -- Brno : Jihomoravský kraj, 2004-. -- svazků.
Jílovicko : zpravodaj  . -- Č. 1 (květen 2008)-. -- Jílovice : Obec Jílovice, 2008-. -- svazků.
Jílovská sova : měsíčník občanů a přátel Jílového u Děčína  . -- Roč. 1, č. 0 (únor 1991)-. -- Jílové : Městský úřad, 1991-. -- 30 cm ; svazků ;.
Jindřichohradecký deník : nejčtenější regionální noviny  . -- Č. 218 (18.9.2006)-. -- České Budějovice : Vltava-Labe-Press, 2006-. -- 2016- Praha : Vltava Labe Media a.s. -- svazků. -- Dříve jako: Listy Jindřichohradecka: do č. 217 r. 2006. -- Číslování navazuje na předcházející titul. -- ISSN : 1802-081X.
Jindřichohradecký zpravodaj  . -- Č. 1 (září 1996)-. -- Jindřichův Hradec : Městský úřad, 1996-. -- svazků ; 21 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 24+4 s., 147/210. -- Příl.: Novum: od r. 2000-; tato příl. je zpracována samostatně: ČC3.751: od r. 1992-2008?, dále vychází jako součást časopisu.
Jindřichovický zpravodaj : informační občasník obce Jindřichovice  . -- Roč. 1, č. 1 (2006)-roč. 5, č. 4 (2010); č. 1 (duben 2015)-. -- Jindřichovice : Obecní úřad, 2006-. -- 21-30 cm ; svazků ;. -- Přestávka ve vydávání v letech 2012-2014.
Jinonický kurýr  . -- Roč. 1, č. 0 (květen 2013)-. -- Praha : Svatopluk Bartoň, 2013-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Průběžné číslování.
Jinošovský zpravodaj & svět kolem nás  . -- Č. 1 (duben 2015)-. -- Jinošov : Obec Jinošov, 2015-. -- 21 cm ; svazků ;.
Jirka : komiks Jirky Krále  . -- 01 (květen 2016)-. -- Praha : Blue Milk, s.r.o., 2016-. -- 26 cm ; svazků ;.
Jiříkoviny : Horní Jiřetín a Černice info  . -- Horní Jiřetín : Městský úřad Horní Jiřetín, 2016-. -- 30 cm ; svazků ;.
Jiskra : týdeník benešovského okresu  . -- Roč. 1(11) (1960) -. -- Benešov : Okresní národní výbor, 1960-. -- [1990?]-[200?] Benešov : Okresní úřad. -- [200-]- Benešov : Jiskra Benešov. -- svazků ; 42 cm. -- Od roč. 53(2011) č. 2(?) nový podnázev: týdeník Benešovska, Vlašimska, Voticka, Posázaví a středního Povltaví. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 52x8 s., 300/420. -- Podnázev od r. 2004: týdeník Benešovska, Vlašimska a Voticka. -- Resumé: Okresní noviny benešovského okresu. -- ISSN : 1212-2416.
Jistebnický zpravodaj : čtvrtletník obecního úřadu  . -- Roč. 2, č. 1 (1993)-. -- V Jistebnici : Obecní úřad, 1993-. -- 2012-2016 Jistebnice : Městský úřad. -- 2016- Jistebnice : Město Jistebnice. -- svazků. -- Změna podnázvu: čtvrtletník obecního úřadu: od č. 4 r. 1992-? -- čtvrtletník městského úřadu. -- Chybné číslování roč., v roce 2005 měl být roč. 14., chybně však uveden roč. 9., v ostatních letech na tutu chybu navazují.
Jitrocel : zpravodaj ekologické výchovy v Ostravě  . -- Ostrava : Odbor ekologie Magistrátu města, [199-]-. -- 22 cm ; svazků ;. -- Změna podnázvu: ostravský zpravodaj EVVO, od r. 2015: zpravodaj ostravské EVVO.
Jitřenka : noviny občanů města Poličky a okolí  . -- Roč. 2, č. 1 (2004)-. -- Polička : Městský úřad, 2004-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Ročníkování navazuje na předchozí časopis: Poličský zpravodaj a Jitřenka. -- Dříve jako: Poličský zpravodaj a Jitřenka.
Jivenský zpravodaj : zpravodaj obce Jivno  . -- Ročník 1, číslo 1 (červen 2015)-. -- Jivno : Obec Jivno, 2015-. -- svazků ; 30 cm.
Jizerské noviny  . -- Č. 1 (léto 2009)-. -- Janov nad Nisou : Jizerské hory - turistický region Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko, 2009-. -- 30 cm. -- Podnázev: Liberecko - Jablonecko - Frýdlansko - Tanvaldsko.
Jižní listy : měsíčník úřadu Městského obvodu Ostrava - Jih  . -- [Č. 1 (1994)]-. -- Ostrava : Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, [1994]-. -- 30-46 cm ; svazků ;. -- Podnázev v r. 2001: dvouměsíčník úřadu Městského obvodu Ostrava - Jih. -- Podnázev od r. 2002: zpravodaj úřadu městského obvodu Ostrava-Jih. -- "Vydává městský obvod Ostrava-jih ve spolupráci se Strategic Consulting"--Tiráž.
Jižní Město - náš domov  . -- Praha : Jižní Město - náš domov (politická strana), [2015?]-. -- 30 cm ; svazků ;.
JJ : časák sepsaný jůtubery!  . -- Ročník 1, číslo 1/2016-. -- Praha : Street Light Production s.r.o., 2016-. -- 28 cm ; svazků ;. -- ISSN : 2533-4034.
JO magazín : Jednota Opava vas zve!  . -- [Č. 1 (2000?)]-. -- Opava : Jednota Opava, [2000?]-. -- [200-]- Opava : Tempo. -- svazků ; 30 cm.
Jóga dnes : čtvrtletník vašeho života  . -- Č. 1(jaro) (2010) -. -- Praha : Power Yoga Akademie, 2010-. -- svazků. -- ISSN : 1803-9308.
Josef inside  . -- Nr. 1, June 2016-. -- Prague : Haštalská, s.r.o., 2016-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Přeloženo z češtiny.
Josefodolský zpravodaj : čtvrtletník Obecního úřadu Josefův Důl  . -- Roč. 1, č. 1 (jaro 2015)-. -- Josefův Důl : Obecní úřad, 2015-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Průběžné číslování.
Josefovské listy: čtvrtletník Obce Josefov  . -- Září 2015-. -- Josefov : Obec Josefov, 2015-. -- 22 cm ; svazků ;.
Journal Inter Cars  . -- [Č. 1 (200-)]-. -- Praha : Inter Cars Česká republika, [2006]-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev od r. 2014: auta jsou naše vášeň.
Journal of applied biomedicine  . -- Vol. 1, nr. 1 (2003)-. -- České Budějovice : Faculty of Health and Social Caries the Bohemian South University, 2003-. -- svazků. -- ISSN : 1214-021X.
Journal of competitiveness : odborný vědecký časopis vydávaný pod záštitou Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně  . -- Č. 1 (prosinec 2009)-. -- Zlín : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta managementu a ekonomiky, 2009-. -- svazků ; 23 cm. -- ISSN : 1804-171X.
Journal of exceptional people : an international journal for education and special studies  . -- Vol. 1, no. 1 (2012)-. -- Olomouc : Palacký University, 2012-. -- svazků ; 26 cm. -- ISSN : 1805-4978.
Journal of forest science  . -- Roč. 45, č. 1 (1999)-. -- Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1999-. -- [1999?]- Praha : Česká akademie zemědělských věd. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1212-4834 ISSN (chybné) 0024-1105.
Journal of Geosciences  . -- Vol. 52 No. 1 (2007)-. -- Praha : Česká geologická společnost, 2007-. -- svazků. -- ISSN : 1802-6222.
Journal of landscape ecology  . -- Vol. 1, no. 1 (2008)-. -- Brno ; Praha : Czech Society for Landscape Ecology, 2008-. -- svazků ; 24 cm. -- ISSN : 1803-2427.
Journal of landscape management  . -- Vol. 1, no. 1 (2010)-. -- Brno : Mendel University in Brno, 2010-. -- svazků ; 29 cm. -- ISSN : 1804-2821.
Journal of nursing, social studies and public health  . -- Vol. 1, no. 1-2 (2010)-. -- České Budějovice : University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Health and Social Studies ; Vienna : International Society of Applied Preventive Medicine, 2010-. -- svazků ; 25 cm. -- ISSN : 1804-1868.
Journal of outdoor activities : odborný časopis pro aktivity v přírodě  . -- Vol. 1, no. 1 (2008)-. -- Ústí nad Labem : University of J.E. Purkyně, 2008-. -- svazků ; 21 cm 25 cm. -- V r. 2009 časopis nevycházel. -- ISSN : 1802-3908.
Journal of technology and information education = Časopis pro technickou a informační výchovu  . -- Vol. 1, issue 1 (2009)-. -- Olomouc : Palacký University, Faculty Education, Department of Technology and Information Education, 2009-. -- svazků ; 30 cm. -- R. 2011 též na CD-ROMu. -- ISSN : 1803-537X.
Journal of tourism, hospitality and commerce : vědecko-odborný recenzovaný časopis  . -- Vol. 1, no. 1 (2010)-. -- Brno : Vysoká škola obchodní a hotelová, 2010-. -- svazků ; 21 cm. -- ISSN : 1804-3836.
Journal on efficiency and responsibility in education and science  . -- Vol. 7, iss. 1 (2014)-. -- Prague : Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management, 2014-. -- svazků ; 30 cm. -- Ročníkování navazuje na elektronickou verzi. -- ISSN : 2336-2375.
Journal : časopis Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích  . -- Č. 1 (říjen 2013)-. -- České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013-. -- svazků ; 22 cm. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 2336-2170.
Joy  . -- Roč. 1, č. listopad (2005)-. -- Praha : Burda Praha, 2005-. -- svazků ; 22 cm. -- ISSN : 1801-3279.
Judaica Bohemiae  . -- Praha : Panorama, [1965]-. -- [199-?]- V Praze : Židovské muzeum. -- svazků ; 24-25 cm. -- Jednotlivé sv. mají ISBN. -- Od roč. 46 uváděno pouze ISSN. -- ISSN : 0022-5738.
Judikatura Evropského soudního dvora  . -- Roč. 1, č. 1 (2004)-. -- Praha : ASPI Publishing, 2004-. -- 2005-2009 Praha : ASPI. -- 2010- Praha : Wolters Kluwer ČR. -- svazků ; 23 cm. -- Informace o periodicitě pochází z registrace MK ČR. -- ISSN : 1214-6005.
Junák  . -- Roč. 1 (1915)-roč. 30 (1947/48) ; roč. 31 (1968/69)-roč. 32 (1969/70) ; roč. 33 (1990)-. -- Praha : A. Šolc, 1915-1948,1968-1970,1990-. -- 1968-1970 Praha : Mladá fronta. -- 1990- Praha : Tiskové a distribuční centrum Junáka. -- svazků ; 30 cm. -- Přestávky ve vydávání: 1949-68, 1971-1989. -- Změna vydavatele: Mladá fronta (1968-70), Tiskové a distribuční centrum Junáka (1990-). -- V průběhu vydávání střídavě název Junák nebo Skaut Junák: Junák (1915-19), Junák, skaut československý (1920-35,46-48), Skaut-Junák (1968-69), Junák (1970,90-92), Skaut Junák (1992-). -- V letech 1948-51 pod názvem Junáci, vpřed. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32 s., 210/297. -- Pův. podnázev: magazín Junácké edice; v r.1946-47 podnázev: týdeník junácké mládeže. -- Podnázev v tiráži: nejstarší vycházející časopis pro mládež u nás, založen A. B. Svojsikem v roce 1915, obnoven 1945, 1968, 1990. -- Resumé: Nejstarší vycházející časopis pro mládež v českých zemích založen A.B. Svojsíkem 1915, obnoven 1945, 1968 a 1990. Měsíčník magazínového typu pro skautskou výchovu dětí. -- ISSN : 1211-5231.
Jurisprudence : specialista na komentování judikatury  . -- Roč. 15, č. 1 (2006)-. -- Brno : EMP, 2006-. -- 2008-2009 Praha : ASPI. -- 2009- Praha : Wolters Kluwer ČR. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev od r. 2014: časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy. -- Spoluvydavatel od r. 2014: Právnická fakulta Univerzity Karlovy. -- Chybné ISSN 1212-9909 patří časopisu "Jurisprudence, vynutitelnost práva a právní praxe". -- ISSN : 1802-3843 ISSN (chybné) 1212-9909.

[^] [A][B][C][D][E][F][G][H][CH][I][J][K][L][M][N][O][P][Q][R][S][T][U][V][X][Y][Z][0-9] [^]

K news : magazín ze světa výsekových forem  . -- Č. 1 (únor 2015)-. -- Praha : Prospectea Česká republika, 2015-. -- 26 cm ; svazků ;.
K revue : knižní dvouměsíčník  . -- [199-]-. -- Praha : Jana Dlouhá, [199-]-. -- [200-]-2010 Praha : Jana Hamerníková-Dlouhá. -- 2010- Praha : Jan Dlouhý. -- svazků ; 30 cm. -- Od. r. 2000 podnázev: Knižní měsíčník. -- Podnázev od r. 2004: dobré knihy se prodávají samy, když o nich čtenáři vědí!. -- V létě nevychází. -- ISSN : 1801-643X.
Kačer Donald  . -- Č. 1 (1996)-. -- Praha : Egmont ČR, 1996-. -- svazků ; 26 cm. -- V každém čísle příl. (nálepky, vystřihovánky apod.). -- Rozsah a rozměry pro registraci: 48+4 s., 175/255. -- www.egmont.cz. -- Podnázev: nejzábavnější časopis na světě. -- Resumé: Zábavný časopis pro děti mladšího věku. -- ISSN : 1211-3301.
Kačický zpravodaj  . -- [Č. 1 (1991)]-č. 6 (1998); č. 1 (2005)-. -- Kačice : Obecní úřad, [1991]-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Přestávka ve vydávání 1999-2004.
Káčko plus : firemní informační zpravodaj  . -- Brno : Transparent Communications, s.r.o., 2010-. -- 26 cm ; svazků ;. -- Podnázev v tiráži: firemní informační zpravodaj společnosti Kordárna Plus a.s.
Kádvojka : workstylový časopis společnosti K2 atmitec  . -- Ostrava : K2 atmitec, [2010]-. -- 24 cm ; svazků ;.
Kajman : rybářské noviny  . -- Roč. 1, č. 1 (červenec 1994)-. -- Praha : KAJ, [1994]-. -- 1998-2002 Praha : Karel Učik. -- 2002-2003 Praha : Michaela Učiková. -- 2004-2015 Praha : Kajman Czech. -- 2015- Praha : JAKUB VÁGNER RYBÁŘSTVÍ a.s. -- Změna podnázvu: rybářský časopis: od r. 2003-2011 -- časopis pro rybáře: 2012-. -- Podnázev v tiráži: měsíčník pro rybáře: od r. 2009-. -- Podnázev od r. 2010: tipy&triky - vychytávky v rybařině - galerie vláčecích nástrah - recepty - soutěže. -- Původní ISSN 1210-826X přijalo od předcházejícího titulu -- Změna ISSN: 1211-5924: od č. 5 r. 1999. -- Ročník neuváděn: od r. 1998-. -- Redakce: Tábor. -- ISSN : 1211-5924.
Kaktusy  . -- Roč. 1, č. 1 (1965)-. -- Brno : Společnost českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů, 1965-. -- svazků ; 23 cm. -- Resumé: Časopis pro pěstitele kaktusů a sukulentů. -- ISSN : 0862-4372.
Kalémera : to periodiko tés Ellénikés koinotétas Pragas  . -- [Č. 1 (200-)]-. -- Praha : Řecká obec Praha, [200-]-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev v tiráži: periodiko ekdosé tés Ellenikés konotétas Pragas. -- Průběžné číslování do r. 2012.
Kalenčák : občasník pro Horní Kalnou  . -- Číslo 1/2015-. -- Horní Kalná : Obec Horní Kalná, 2015-. -- 30 cm ; svazků ;.
Kalendář Liberecka : měsíčník zaměřený na kulturu, sport, společenský život a informace z Liberecka  . -- Č. 5 (květen 1994)-. -- Liberec : Kalendář Liberecka, 1994-. -- 15 cm ; svazků ;. -- Název od února 2011: Kalendář; podnázev: měsíčník pro kulturu, sport a společenský život libereckého a jabloneckého regionu. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 58+4 s., 208/145. -- ISSN : 1212-8538.
Kam na výlet : turistický magazín  . -- Roč. 1, č. červen (2011)-. -- Praha : Kam po Česku, 2011-. -- svazků ; 28 cm. -- ISSN : 1804-9451.
Kam po Česku : turistický magazín  . -- [Roč. 1, č. 1 (2007)]-. -- Praha : Baset, [2007]-. -- 2009- Praha : Kam po Česku. -- svazků ; 28 cm. -- ISSN : 1802-8640.
Kam v Brně ... = Where to in Brno ... = Wohin in Brno ...  . -- Roč. 37, č. 1 (1993)-. -- Brno : Kulturní a informační centrum města Brna, 1993-. -- 2005-2011 Brno : Brněnské kulturní centrum. -- 2012- Brno : Turistické informační centrum města Brna. -- 21 cm ; 29 cm ; svazků ;. -- Od r. 2006 bez souběžného názvu (dříve souběžný název a text též v angl. a něm.). -- Literární příloha uvnitř časopisu. -- Pokračuje ročníkování časopisu: "Kam v Brně za kulturou". -- Ev. č. 12197 chybně uváděné v tiráži patří časopisu: "Kam v Brně za kulturou". -- Podnázev: společensko informativní magazín. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 12x40 s., 145/205. -- Dříve jako: Kam v Brně za kulturou. -- Resumé: Informace o kulturním dění v Brně. -- ISSN : 1211-5304.
Kam : kultura a město České Budějovice  . -- Č. 4 (2007)-. -- České Budějovice : Gabriela Váchová, 2007-. -- svazků. -- Průběžné číslování. -- Dvojí číslování.
Kamarád  . -- Strakonice : Dětské oddělení Okresní knihovny v Strakonicích, [1988]-. -- 1994- Strakonice : dětské oddělení Šmidingerovy knihovny. -- svazků. -- Název: r. 1997 č. 18: Ekokamarád. -- Vydavatel: dětské oddělení Okresní knihovny -- oddělení pro děti Šmidingerovy knihovny. -- Průběžné číslování.
Kamarádi : časopis pro multikulturní děti a jejich rodiče  . -- Roč. 1, č. 1 (2012)-. -- Praha : Zaedno, 2012-. -- svazků ; 21 cm. -- ISSN : 1805-966X.
Kamelot : zpravodaj města Mnichovo Hradiště  . -- Květen 2015-. -- Mnichovo Hradiště : Město Mnichovo Hradiště, 2015-. -- svazků ; 42 cm. -- Dříve jako: Informační list města.
KamPoMaturite.cz : katalog pomaturitního vzdělávání pro školní rok ...  . -- Č. 1 (2006)-. -- Praha : Amos, 2006-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev byl doplněn číselným označením školního roku. -- Podnázev od r. 2009: nejlepší časopis pro budoucí maturanty. -- Č. 9 a 10 nevyšla. -- ISSN : 1802-694X.
Kapitoly z kardiologie pro praktické lékaře  . -- Roč. 1, č. 1 (2009)-. -- Praha : Medical Tribune CZ, 2009-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev: podpořeno edukačním grantem společnosti Teva. -- ISSN : 1803-7542.
Kapka informací ze Staré Vody  . -- Č. 1 (prosinec 2014. -- Stará Voda : Obecní úřad, 2014-. -- svazků ; 21 cm.
Kapka : zpravodaj státního podniku Povodí Odry  . -- Ostrava : Povodí Odry, [200-]-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Podnázev: zprávy - zajímavosti - novinky - informace.
Kaplický zpravodaj : informační občasník Městského úřadu v Kaplici  . -- Roč. 1, č. 1 (září 1996)-. -- V Kaplici : Městský úřad, 1996-. -- svazků. -- Změna podnázvu: informační měsíčník Městského úřadu v Kaplici: od r. 1997-2005 -- informační měsíčník Města Kaplice: od r. 2006-. -- Vydavatelé se mění. -- Chybné číslování ročníku: r. 2003 -- č. 1-2 r. 2010, chybně uveden roč. 19, v dalších č. již správně roč. 14.
Kapr & kapří svět : mezinárodní kaprařský magazín  . -- Č. květen (2009)-. -- Most : Ring publishing, 2009-. -- 2013- Benešov : CARPERE PUBLISHING. -- svazků ; 29 cm. -- Časopis Kapří svět: vycházel v letech 2001-březen 2009 (knihovna nevlastní). -- Změna názvu: Kapr: od č. září (2016). -- Vznikl sloučením Kapr a Kapří svět. -- ISSN : 1803-8182.
Kaprománie : specializovaný rybářský časopis  . -- Roč. 1 (září 1999)-[roč. 3 (září 2001)] ; č. 1 (březen 2009)-. -- Ostrava : Petr Klásek, 1999-. -- 2009-[20--] Poděbrady : Václav Ehrlich. -- [20--]-2016 Hradec Králové : Václav Ehrlich. -- 2016- [Praha] : Digital-ICT, spol.s.r.o. -- svazků 30 cm. -- Podnázev v r. 2001: exkluzivní rybářský časopis. -- Podnázev od r. 2009: nezávislý český kaprařský časopis. - Podnázev od r. 2010: mánie, která Vás nepustí. -- V Evidenci periodického tisku MK ČR patří ev. č. 18805 časopisu: "Kaprománie. Poděbrady, Václav Ehrlich" a ev. č. 8283 patří časopisu: "Kaprománie. Ostrava, Petr Klásek". -- ISSN : 1212-6551.
Kardiofórum : edukační příloha Kardiologické revue  . -- Praha : Media Publishing & Consulting, 2003-. -- 2006- Praha : Media Healthworld. -- ISSN 1214-2255 se vztahuje k základnímu periodiku.
Kardiologická revue - Interní medicína  . -- Roč. 16, č. 1 (2014)-. -- Praha : Ambit Media, 2014-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 2336-288X.
Karel Hynek Mácha : informačně-literární bulletin Knihovny K.H. Máchy v Litoměřicích  . -- Č. 1 (2008)-. -- Litoměřice : Knihovna K.H. Máchy, 2008-. -- svazků ; 21 cm. -- Obálkové názvy se mění. -- ISSN : 1803-7313.
Karelský dnešek : měsíčník obecního úřadu Karle  . -- [Roč. 1, č. 1 (2003)]-. -- Karle : Obecní úřad, [2003]-. -- 20-30 cm ; svazků ;.
Karlovarské radniční listy  . -- Č. 1 (listopad 1995)-. -- Karlovy Vary : A. Coubalová, 1995-. -- [199-]-2010 Karlovy Vary : Magistrát města. -- 2010-2014 Praha : Strategic Consulting. -- 2015- Karlovy Vary : Statutární město Karlovy Vary. -- 30-32 cm ; svazků ;. -- Podnázev v tiráži do r. 2010: měsíčník pro občany statutárního města Karlovy Vary. -- Dříve jako: Karlovarské radniční noviny.
Karlovický zpravodaj  . -- Karlovice : Obecní úřad, [2011?]-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Podnázev v tiráži: periodický tisk územního samosprávného celku.
Karlovský zpravodaj  . -- Velké Karlovice : Obec Velké Karlovice, [200-]-. -- 30 cm ; svazků ;.
Karlsbadreport  . -- Č. 1 (srpen 2014)-. -- Sokolov : Radka Murasová, 2014-. -- svazků ; 28 cm.
Karmel : časopis Řádu bratří blahoslavené P. Marie Karmelské  . -- Č. 1 (1991)-. -- V Kostelním Vydří : Karmelitánský klášter, [1991]-. -- 1997- V Kostelním Vydří : Českomoravská generální delegatura řádu karmelitánů. -- svazků. -- Změna podnázvu: časopis pro duchovní život: od r. 1997-. -- Změna vydavatele: Českomoravská generální delegatura řádu karmelitánů v Kostelním Vydří: od č. 4 r. 1997-. -- ISSN : 1210-499X.
Karolinka : naše město na Valašsku  . -- Č. 1 (2011)-. -- Karolinka : Městský úřad, 2011-. -- 31 cm ; svazků ;. -- Dříve jako: Karolinský zpravodaj.
Karosář  . -- Č. 7 (2014)-. -- Vysoké Mýto : Iveco Czech Republic, 2014-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Dříve jako: Industry post in CZ & SK.
Karvinský zpravodaj  . -- Roč. 1, č. 1 [1999]-. -- Karviná : Městský úřad, [1999]-. -- 2003- Karviná : Statutární město Karviná. -- 30-34 cm. -- Podnázev v tiráži: informační měsíčník. -- Od čísla 6(2013) podnázev v tiráži: měsíčník statutárního města Karviné.
Kasejovické noviny : Měsíčník obcí Hradiště, Kasejovice, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice  . -- Č. 1 (1994)-. -- Kasejovice : Obecní úřad, 1994-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Podnázev od r. 2007: měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 6 s., 210/297.
Kašperskohorský zpravodaj  . -- [Č. 1 (1985)]-č. duben (2000); Roč. 1, č. 1 (2004)-. -- Kašperské Hory : Městský úřad, 1985-. -- svazků ; 30-42 cm. -- Podnázev od r. 2008: informace pro obyvatele Kašperských Hor. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 18 s., 120/300. -- Přestávky ve vyd.: 1992, 1994, 1996, 2002-2003. -- Vydává Město Kašperské Hory: od r. 2007?-. -- Chybné číslování ročníků, rok 2015 uveden chybně ročník 11, správně má být ročník 12. -- Periodicita se mění.
Katechetický věstník  . -- [Č. 1 (199-)]-. -- Brno : Biskupství brněnské, Katechetické centrum, [199-]-. -- 21 cm ; svazků ;. -- Podnázev od r. 2008/09: pro brněnskou diecézi.
Katka : týdeník pro současné ženy  . -- Roč. 1, č. 36 (30.8.1995)-. -- Praha : Burda Praha, 1995-. -- svazků ; 29 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 48 s., 229/289. -- www.burda.cz. -- Změna podnázvu: ženský pohled na svět. -- Od č. 44 (2014) změna podnázvu: TV program uvnitř zadarma!. -- Resumé: Časopis pro současné ženy. -- ISSN : 1211-1546.
Katolický týdeník  . -- Roč. 1, č. 1 (1990)-. -- Praha : Zvon, 1990-. -- 2000- Praha : Katolický týdeník. -- svazků. -- Vydavatel: Česká katolická Charita. -- Podnázev: týdeník českých a moravských diecézí: č. 14 r. 1995. -- Změna podnázvu: list českých a moravských diecézí: od č. 15 r. 1995-. -- Zvl.příl.: Réva. -- V letech 1994-1995 vycházel časopis pod názvem: Katolický týdeník českých a moravských diecézí. -- Součástí čísla je Diecézní zpravodajství KT. -- ISSN : 0862-5557.
Katovický zpravodaj : zdarma do každé domácnosti  . -- Č. 1 (1999)-. -- Katovice : Obecní úřad Katovice - kulturní a sociální komise, [1999]-. -- 2005-2006 Katovice : Obecní úřad Katovice - kulturní a sociální výbor. -- 2006-2014 Katovice : Úřad městyse Katovice - kulturní a sportovní výbor. -- 2015- Katovice : Městys Katovice - Výbor pro spolkovou činnost, kulturu a sport. -- svazků. -- Periodicita se mění.
Katovský zpravodaj  . -- Roč. 1, č. 1 (leden/únor 2015)-. -- Katov : Obecní úřad, 2015-. -- 30 cm ; svazků ;.
Kavárenské noviny : kavárenský čtvrtletník  . -- Č. 1 (2014)-. -- Praha : Mamacoffee, 2014-. -- svazků ; 21 cm. -- Vychází ve spolupráci s Českým rozhlasem Radiožurnál. -- ISSN : 2336-2235.
Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL : české a slovenské vydání  . -- Roč. 3, č. 2-3 (2006)-. -- Praha : Geum Praha, 2006-. -- svazků ; 30 cm. -- Pokračuje ročníkování předchozího titulu. -- ISSN : 1802-0518.
Kazuistiky v angiologii  . -- Roč. 1, č. 1 (2013)-. -- Semily : Geum, 2013-. -- svazků ; 30 cm. -- Mimořádná příloha časopisu Kazuistiky v diabetologii. -- ISSN 1214-231X, MK ČR 14188 patří časopisu Kazuistiky v diabetologii. -- ISSN : 2336-2790 ISSN (chybné) 1214-231X.
Kazuistiky v diabetologii  . -- Roč. 1, č. 1 (2003)-. -- Praha : GEUM, 2003-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev v tiráži: časopis pro diabetology, interní a praktické lékaře. -- Podnázev v tiráži od r. 2006: časopisy pro diabetology, endokrinology, interní a praktické lékaře. -- Příloha od r. 2008: Sestra v diabetologii. -- Informace o periodicitě pocházejí z registrace MK ČR. -- ISSN : 1214-231X.
KBAktuálně  . -- Praha : KBA CEE Sp. z o.o., [2012]-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Průběžné číslování.
Kbelák : nepravidelný informační list  . -- [Č. 1 (prosinec 1989)]-č. 114/115 (2005) ; č. 1 (2005)-. -- Praha : Josef Perlinger, [1989]-. -- 2005- Praha : Úřad městské části Praha 19. -- 30 cm ; svazků ;. -- Podnázev od r. 2005: zpravodaj městské části Praha 19. -- Průběžné číslování. -- Dříve jako: Kbelský zpravodaj.
Kde chci bydlet : přehledný katalog rezidenčních developerských projektů v ČR  . -- Roč. 1, jaro (2009)-. -- Praha : e-Domicil CZ, 2009-. -- 2015- Praha : Dalten media. -- svazků ; 24 cm. -- Od č. 2(2009) podnázev: magazín o novém bydlení s přehledem rezidenčních projektů v ČR. -- Podnázev od r. 2013: váš průvodce světem nového bydlení. -- Podnázev v tiráži: magazín o novém bydlení s aktuální nabídkou nových bytů a rodinných domů z developerských projektů.
Kereka : časopis nejen pro romské děti  . -- Roč. 1, č. 1 (květen 1998)-. -- Valašské Meziříčí : Demokratická aliance Romů ČR, 1998-. -- svazků. -- V r. 1999 bez podnázvu. V r. 2000 podnázev: magazín pro mládež. Podnázev v tiráži: magazín nejen pro romské děti. -- Kerečka=vložená příloha pro malé děti. -- Chybné číslování ročníků: od r. 2003-. -- ISSN : 1212-1401.
Kettler magazín : fitness, stolní tenis, jízdní kola, zahradní nábytek, dětský svět  . -- Č. 1 (jaro 2015)-. -- Praha : Lifesport, s.r.o. 2015-. -- 27 cm ; svazků ;.
Kladerubský zpravodaj  . -- Kladeruby : Obec Kladeruby, 2011-. -- svazků ; 21 cm.
Kladno ... : měsíčník informací, rad a zajímavostí  . -- Č. leden (2000)-. -- Kladno : Magistrát města, 2000-. -- 31-47 cm ; svazků ;. -- Součástí názvu bylo označení kalendářního roku. -- Podnázev od r. 2013: informační měsíčník pro občany Kladna. -- Vydává Statutární město Kladno ve vydavatelstvích: Strategic Consulting, PP Group, VLP.
Kladrubské noviny  . -- Kladruby nad Labem : Obecní úřad, [2015]-. -- 30 cm ; svazků ;.
Klánovický zpravodaj  . -- [Roč. 1, č. 1 (1992)]-. -- Praha : Úřad městské části Praha-Klánovice, [1992]-. -- 30 cm.
Klapalekiana  . -- Roč. 29, č. 1 (1993)-. -- Praha : Česká společnost entomologická, 1993-. -- svazků ; 21 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 134+2+4 s., 147/210. -- Časopis je pojmenován po prof. Františku Klapálkovi (1863-1919), prvním předsedovi České společnosti entomologické v létech 1904-1919. -- Informace o periodicitě pochází z databáze ISSN. -- ISSN : 1210-6100.
Klášterecké noviny : čtrnáctideník  . -- [Č. 0 (2004?)]-. -- Klášterec nad Ohří : Roman Novotný, [2004?]-. -- 2005-2015 Klášterec nad Ohří : Městský úřad. -- 2016- Klášterec nad Ohří : Zámek Klášterec n. Ohří. -- 42 cm.
Klatovský zpravodaj : informační měsíčník Města Klatovy  . -- Klatovy : Městský úřad, [2009]-. -- 31-32 cm ; svazků ;.
Klenotník hodinář  . -- Roč. 1, č. 1 (12. 9. 1995)-. -- Praha : BEZ, 1995-. -- svazků. -- ISSN : 1211-1937.
Klenovický měsíčník  . -- Roč. 1, č. 0 (1992)-. -- Klenovice : Obecní úřad, 1992-. -- 2005- Klenovice : Obec Klenovice. -- svazků. -- Změna podnázvu: zpravodaj OÚ Klenovice: r. 1993 -- zpravodaj obecního úřadu v Klenovicích: r. 1994-1996 -- zpravodaj Obecního úřadu v Klenovicích: od r. 1997-.
Klenovický zpravodaj  . -- Číslo 1 (květen 2016)-. -- Klenovice na Hané : Obec Klenovice na Hané, 2016-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Podnázev v tiráži: periodický tisk územního samosprávného celku.
Kleťák : věstník Klubu přátel hory Kleť  . -- Roč. 1 (červen 2007)-. -- České Budějovice : Klub přátel hory Kleť, 2007-. -- svazků. -- Od r. 2009 průběžné číslování.
Klimakterická medicína : časopis pro menopauzu a andropauzu  . -- [Roč. 1, č. 1 (1996)]-. -- Praha : Centrum klimakterické medicíny, [1996]-. -- [1996]- Praha : Domena. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1211-4278.
Klínec : obecní zpravodaj  . -- Klínec : Obecní úřad v Klínci, [2011]-. -- 30 cm ; svazků ;. -- V Evidenci periodického tisku MK ČR časopis evidován pod názvem: "Zpravodaj Klínec".
Klinická biochemie a metabolismus : časopis České společnosti klinické biochemie  . -- Roč. 1, č. 1 (1993)-. -- Praha : Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1993-. -- 2005-2008 Praha : LexisNexis CZ. -- 2010- Pardubice : Stapro. -- svazků ; 30 cm. -- Od roč. 12(2004) č. 2 podnázev: časopis České společnosti klinické biochemie a Společnosti lékařské genetiky. -- Vydává: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně v nakladatelství LexisNexis CZ, od r. 2010 ve společnosti Stapro. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 210/297. -- Resumé: Odborný časopis zaměřen na biochemické, metabolické a patofyziologické studie a na problematiku enterální a parenterální výživy. Neuzavírá se ani dalším laboratorním oborům: hematologii, mikrobiologii, klinické farmakologii, nukleární medicíně. -- ISSN : 1210-7921.
Klinická mikrobiologie a infekční lékařství : interdisciplinární časopis Společnosti pro lékařskou mikrobiologii České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně ve spolupráci se Společností infekčního lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně  . -- Roč. 1, č. 1 (1995)-. -- Praha : Svoboda, 1995-. -- [1997]- Praha : Trios. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev: interdisciplinární časopis pro klinickou a laboratorní medicínu vydávaný pod záštitou Společnosti infekčního lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. -- Podnázev od r. 2002: interdisciplinární časopis pro klinickou a laboratorní medicínu, vydávaný pod záštitou Společnosti infekčního lékařství, Společnosti pro lékařskou mikrobiologii České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. -- Podnázev od r. 2003: interdisciplinární časopis pro klinickou a laboratorní medicínu, vydávaný pod záštitou Společnosti infekčního lékařství, Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. -- Podnázev od r. 2004: klinika - výzkum - informace - původní práce - přehledy - kazuistiky. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 24+4 s., 210/297. -- Resumé: Odborný časopis publikující v oblastech: klinická mikrobiologie, infekční lékařství a příbuzné discipliny. -- ISSN : 1211-264X.
Klinická onkologie : časopis České a Slovenské onkologické společnosti  . -- Roč. 1, č. 1 (1988)-. -- Brno : ApS [Application Software] Brno, 1988-. -- [200-]- Praha : Česká lékařská společnost J. Ev. Purkyně. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev: časopis České onkologické společnosti a Slovenskej onkologickej spoločnosti. -- Anglický podnázev: The Czech and Slovak Oncological Societies. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32+8+4 s., 210/297. - Vydav. v r. 1992: Československá lékařská společnost J.E. Purkyně. - Vydav. dříve: Výzkumný ústav klinické a experimentální onkologie. -- Resumé: Tématické zaměření časopisu: onkologická diagnostika, epidemiologie, experimentální onkologie, komplexní onkologická terapie (operační, chemoterapie, radioterapie) a to i dětská onkologie. -- ISSN : 0862-495X ISSN (chybné) 0862-593X.
Klobucký zpravodaj : měsíčník města Valašské Klobouky  . -- Číslo 1 (leden 2016)-. -- Valašské Klobouky : Město Valašské Klobouky, 2016-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Podnázev v tiráži: periodický tisk územního samosprávného celku. -- Dříve jako: Valašskokloboucký zpravodaj.
Klokan : klubový magazín  . -- Praha : Bohemians 1905, [1963]-. -- svazků ; 21 cm. -- V Evidenci periodického tisku MK ČR časopis evidován pod názvem: "1905 Klokan".
Klub novinářů Pražského jara '68 : členský zpravodaj  . -- [Roč. 1, č. 1 (1990)]-. -- Praha : Klub novinářů Pražského jara 1968, [1990]-. -- svazků ; 22 cm.
Klubový zpravodaj : Český pointer a setter klub  . -- Praha : Český pointer a setter klub, [1975?]-. -- 21 cm ; svazků ;.
Knaufstyl  . -- Č. 1 (2009)-. -- Praha : Knauf Praha, 2009-. -- 30 cm ; svazků ;.
Knihcentrum revue  . -- Roč. 1, č. 1 (2011)-. -- Ostrava : Booknet, 2011-. -- 30 cm. -- ISSN : 1805-0808.
Knihovna  . -- Roč. 16, č. 1 (2005)-. -- Praha : Národní knihovna ČR, 2005-. -- svazků ; 25 cm. -- Podnázev v tiráži: knihovnická revue. -- Pokračuje ročníkování předchozího titulu. -- V tiráži: Vychází 2x ročně v tištěné podobě a 4x ročně v elektronické podobě pod názvem Knihovna plus. -- Resumé: Časopis obsahuje teoretické studie z oboru knihovnictví, informuje o úspěšných projektech českých a zahraničních knihoven, o aktivní účasti Národní knihovny v zahraničních a mezinárodních projektech. Jako obecný knihovnický časopis přináší zprávy z konferencí, seminářů a dalších knihovnických událostí a informuje o novinkách českých a zahraničních publikací z oboru. Elektronická online verze obsahuje též časopis Knihovna plus a archiv jeho starších čísel vydávaných pod názvem Národní knihovna. -- ISSN : 1801-3252.
Knihovnička recepty  . -- [Č. 1 (2005?)]-. -- Mohelnice nad Jizerou : GENIUS PRESS, [2005?]-. -- svazků ; 30 cm. -- Informace o časopise pocházejí z registrace MK ČR. -- ISSN : 1338-9270.
Knihovnička týdeníku Květy  . -- Praha : Sanoma Magazines Praha, 2003-. -- svazků. -- ISSN 0862-898X se vztahuje k časopisu Květy.
Knihovnička zahrada  . -- Č. duben (2007)-. -- Mohelnice nad Jizerou : Genius Press, 2007-. -- svazků ; 29-30 cm.
Knihy ... : týdeník SČKN pro orientaci na knižním trhu  . -- Roč. 1, č. 1 (1991)-. -- Praha : Vladimír Sůva, 1996-. -- svazků. -- Signatura: ČA 456: do r. 1995. -- Změna podnázvu: týdeník pro orientaci na knižním trhu: od č. 20 r. 1996. -- V 33. týdnu KNIHY '92 nevyšly. -- Součástí názvu je dvojčíslí běžného roku. -- Od r. 2001 je součástí názvu slovo novinky. -- ISSN : 1211-0620.
Knižní novinky : časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a čtenáře  . -- Roč. 1, č. 1 (2002)-. -- Praha : Svaz českých knihkupců a nakladatelů, 2002-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1213-7073.
Knižní značka  . -- [Č. 1 (1994)]-. -- Praha : Spolek sběratelů a přátel exlibris, [1994]-. -- svazků. -- Popsáno dle: č. 1 r. 2001. -- Pro Spolek sběratelů a přátel exlibris vydává: Zdeněk Němec. -- Obsahuje mnoho příloh. -- ISSN : 1211-3840.
Kobeřické noviny : čtvrtletník občanů Kobeřic  . -- Kobeřice : Obecní úřad, [2002?]-. -- 30 cm. -- Bez podnázvu od r. 2015?.
Koclířovský zpravodaj : měsíčník obce Koclířov  . -- Č. 1 (1999)-. -- Koclířov : Obecní úřad, 1999-. -- 30 cm ; svazků ;.
Kočičí planeta  . -- Roč. 1, č. 1 (2012)-. -- Ústí nad Labem : Czech Press Group, 2012-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1805-3491.
Kojetínský zpravodaj  . -- [Č. 1 (1999)]-. -- Kojetín : Městské kulturní středisko, [1999]-. -- svazků ; 30 cm.
Koktejl special : geografický magazín  . -- Roč. 1, č. květen (2005)-. -- Ústí nad Labem : Czech Press Group, 2005-. -- svazků ; 22 cm. -- Signatura od r. 2011: ČB 7.237. -- ISSN : 1801-1144.
Koktejl : Czech geographic magazine  . -- Roč. 1, č. 1 (duben 1992)-. -- Ústí nad Labem : Koktejl, 1992-. -- [200-]- Ústí nad Labem : Czech Press Group. -- svazků. -- Podnázev v tiráži: časopis pro každého. -- Podnázev: č. 6-12 r. 1993: 52 stran s nasazením života. -- Změna podnázvu: od č. 1 r. 1994 - č. 8 r. 1995: všechny chutě života. -- Změna nakladatele: od č. 12 r. 1995-: CZECH PRESS. -- Ve spolupráci s magazínem Koktejl vychází časopis pro děti: Říše divů; tento časopis neuchováváme. -- ISSN : 1210-4353.
Kolečské noviny : čtvrtletník obce Koleč  . -- Č. 1 (březen 2010)-. -- Koleč : Obecní úřad, 2010-. -- 42 cm ; svazků ;. -- V r. 2011-12 nevyšlo.
Kolem kamen  . -- Dvory nad Lužnicí : Spolek na obnovu tradičních řemesel, [2012?]-. -- 30 cm. -- Podnázev v tiráži: časopis pro ty, kteří to s topením myslí opravdu vážně. -- Každé číslo má vlastní téma. -- ISSN : 2464-7527.
Kolodějské ... noviny  . -- [Roč. 1, č. 1 (1997)]-. -- Koloděje : Místní úřad, 1997-. -- [200-]- Praha : Úřad městské části Praha-Koloděje. -- 30 cm ; svazků ;. -- Za prvním slovem názvu následoval název měsíce, ve kterém zpravodaj vyšel. -- Obálkový podnázev: zpravodaj Úřadu městské části Praha 9 - Koloděje.
Komárovák : zpravodaj MNV Komárov  . -- Č.1 (1975)-. -- Komárov : Obecní úřad, 1975-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Změny podnázvů: Zpravodaj obecního úřadu (1992-93); zpravodaj obce Komárov (1994-95); měsíční zpravodaj obce Komárov (1996-2005); časopis obce Komárov (2006); časopis městysu Komárov (od 2011).
Komenský : týdeník vychovatelský věnovaný učitelstvu našemu jakož i přátelům školstva a milé mládeže naší  . -- Roč. 1, č. 1 (1873)-. -- Brno : Academie Jana Amose Komenského, 1873-. -- [19--]- Brno : Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. -- svazků. -- Podnázev: r. 1946-1947: pedagog. časopis pro školy prvního stupně. -- Podnázev: 1947-1948-1951: pedagogický časopis pro školy národní. -- Podnázev v tiráži: 1950-1951: pedagogický časopis pro učitele národních škol. -- Podnázev: 1952-1953: odborný časopis pro otázky výchovy, vzdělávání a vyučování ve škole národní. -- Podnázev: r. 1954-1959: časopis pro učitele národních škol. -- Podnázev: 1960-1980: časopis pro učitele 1. až 5. ročníku základní devítileté školy. -- Podnázev: 1981-1990: časopis pro učitele 1. stupně základní školy. -- Podnázev: 1991-: časopis pro učitele základní školy. -- Vydavatel: V. Voitl, Praha: od r. 1881-?. -- Vydavatel: r. 1946-1948: ROH, Svaz zaměstnanců školství a osvěty, Odbor obecných škol. -- Vydavatel: 1951-1952-1953: Ministerstvo školství, věd a umění. -- Vydavatel: 1954-1955: Ministerstvo školství. -- Vydavatel: 1956-1988: Ministerstvo školství a kultury. -- Vydavatel: 1989-1990: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČSR. -- Vydavatel: 1991-: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno. -- Nakladatel a místo vydání: Olomouc, Slaměník: roč. 15 r. 1887. -- Nakladatel: r. 1946-1948: Komenium, Učitelské nakladatelství. -- Nakladatel: 1951-1953: Státní nakladatelství učebnic v Praze, Státní pedagogické nakladatelství. -- Nakladatel: 1954-: Státní pedagogické nakladatelství. -- ISSN : 0323-0449.
Kometa noviny : sportovní informátor  . -- [Č. 1 (2014)]-. -- Praha : Motor-Presse Bohemia, [2014]-. -- 2015- Praha : Motormedia Bohemia s.r.o. -- 42 cm ; svazků ;. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 2336-3428.
Komfort : jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta  . -- Roč. 1, č. 1 (2004)-. -- Slaný : Linet, 2004-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev od r. 2005: dvouměsíčník nejen pro odbornou veřejnost. -- Podnázev od r. 2010: čtvrtletník nejen pro odbornou veřejnost.
Kominický věstník  . -- [Roč. 1, č. 1 (1991)]-. -- Praha : Společenstvo kominíků ČR, [1991]-. -- svazků ; 30 cm.
Komora CZ : měsíčník Hospodářské komory České republiky  . -- Roč. 7, č. 1 (2006)-. -- Praha : Hospodářská komora České republiky, 2006-. -- 2009 Praha : Comprehensive. -- 2010- Praha : C.O.T. media. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev v tiráži: časopis o podnikání a pro podnikatele. - Podnázev od r. 2010: Společník ve světě podnikání. -- Pokračuje ročníkování časopisu: "Podnikatelské lobby". -- ISSN : 1802-1247.
Komorazt.cz : magazín Komory zubních techniků ČR  . -- Roč. 1, č. 1 (2010)-. -- Rumburk : Česká stomatologická akademie, 2010-. -- 2015- Praha : Komora zubních techniků ČR. -- svazků ; 20-30 cm. -- Chybné číslování ročníků: 2012-2014. -- ISSN : 1804-3720.
Komorní listy : časopis soudních exekutorů  . -- Č. 1 (prosinec 2009)-. -- Brno : Exekutorská komora České republiky, 2009-. -- svazků ; 30 cm.
Kompas : katalog odborné zdravotnické literatury  . -- [Roč. 1, č. 1 (1998)]-. -- Praha : Galén, [1998]-. -- [199-]-[200-] Praha : Česká lékařská komora. -- svazků ; 30 cm. -- Vychází také jako příloha Časopisu České lékařské komory. -- Od r. 2000 podnázev: časopis pro lékařskou informatiku. -- ISSN : 1212-9976.
Komposti by Konsepti  . -- Č. 1 [(2006)]-. -- Praha : Konsepti, [2006]-. -- 27 cm ; svazků ;. -- Neuváděn rok.. -- Průběžné číslování.
Komunální revue : magazín pro obce, města, komunální služby  . -- Olomouc : Vydavatelství Baštan, [2010]-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev od č. 3 (2014): Vše pro zeleň. Magazín pro obce, města, komunální služby. -- Od č. 3 (2014) vevázaná příloha "Vše pro zeleň". -- ISSN : 1804-9052.
Komunální technika : časopis pro komunální služby  . -- Roč. 1, č. 1 (2007)-. -- Praha : Profi Press, 2007-. -- svazků ; 30 cm. -- Od r. 2014 bez podnázvu. -- ISSN : 1802-2391.
Kondice : časopis pro vaše zdraví a krásu  . -- Č. 1 (říjen 2011)-. -- Praha : Easy Publishing, 2011-. -- 2015- Praha : Astrosat Media. -- svazků ; 24 cm. -- Změna podnázvu v r. 2012: pro ženy, které se cítí dobře. -- Další podnázev: nejprodávanější lifestylový časopis o zdraví. -- ISSN : 1804-9540.
Koně : časopis chovatelů koní  . -- Písek : Asociace svazu chovatelů koní ČR, 1997-. -- svazků. -- Podnázvy se střídají v každém roč.: od r. 1998-: časopis chovatelů koní -- bulletin chovatelů koní. -- Roky 1997-2001 přístupné v elektronické podobě v JVK. -- ISSN : 1213-2594.
Koně & hříbata : obrazový měsíčník pro milovníky koní  . -- Roč. 1, č. 1 (2006)-. -- Česká Kamenice : Santyx, 2006-. -- 2008- Brno : Jiří Tiller. -- svazků ; 42 cm. -- Podnázev od r. 2008: měsíčník pro milovníky koní. -- ISSN : 1801-965X.
Koníček : příloha Jezdectví  . -- Duben 2009-květen 2012; březen 2013-. -- Praha : [Pražská vydavatelská společnost], 2009-. -- svazků ; 24 cm. -- Od června 2012 do února 2013 je příloha Koníček všita do časopisu Jezdectví.
Konkurs a vyrovnání : měsíčník pro ekonomiku : celostátní vydání  . -- Roč. 7, č. 1 (2006)-roč. 7, č. 12 (2006); roč. 12, č. 1 (2011)-. -- Plzeň : SVO, 2006-. -- 42 cm. -- Podnázev od r. 2011: odborný ekonomický měsíčník. -- ISSN : 2336-7598.
Konkursní noviny : noviny pro konkurs, vyrovnání, likvidaci a exekuce  . -- Roč. 1, č. 1 (leden 1998)-. -- Plzeň : LKP Konkurs, 1998-. -- 1999-2011 Praha : Cooper press. -- 2012- Brno : Cooper press. -- svazků ; 47-50 cm. -- Změna periodicity označena v podnázvu: měsíčník (od č. 4, duben 1998); čtrnáctideník (od r. 2001). -- Změny podnázvu: konkursy - likvidace - články - reportáže - polemika - dražby - inzerce (od r. 2005); insolvence - dražby - exekuce - rozhodčí řízení - likvidace - inzerce (od r. 2012). -- Změna místa vydání: Brno (od r.2012). -- Signatura od r. 2013: ČB 7.137. -- Resumé: Výběr z judikatury a aktuality z oblasti konkursu z jednotlivých krajů České republiky, monitoring formování práva upravujícího insolvenční řízení. -- ISSN : 1213-4023.
Konstrukce : odborný časopis pro stavebnictví a strojírenství  . -- Roč. 1, č. 1 (2002)-. -- Ostrava - Vítkovice : Tomáš Měřínský, 2002-. -- 2006- Ostrava : KONSTRUKCE Media. -- svazků ; 30 cm. -- Resumé: Informace o nejnovějších trendech v oboru stavebnictví v širších technických a ekonomických souvislostech se specializací na různé typy konstrukcí, zejména ocelové, betonové a dřevěné. -- ISSN : 1213-8762.
Konstruktér : CAD - CAM - PLM - obrábění - 3D tisk - výroba - automatizace  . -- Roč. 1, č. 1 (2013)-. -- Praha : Springwinter, 2013-. -- 2014- Brno : Vydavatelství Nová média. -- svazků ; 29 cm. -- ISSN : 1805-8590.
Kontakt : scientific acta Faculty of social and health studies  . -- Roč. 1, č. 1 (1999)-. -- V Českých Budějovicích : Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 1999-. -- svazků. -- Změna podnázvu: scientific journal Faculty of social and health studies: č. 2 r. 1999 - 2000. -- Podnázvy se mění: r. 2001-2003. -- Bez podnázvu: od r. 2004-2006. -- Podnázev: odborný a vědecký časopis pro zdravotně sociální otázky: od r. 2007-. -- Změna vydavatele: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta; Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta; Trnavská univerzita v Trnavě, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce; Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálných vied a zdravotníctva: od č. 4 r. 2004-2013. -- ISSN : 1212-4117.
Kontexty : časopis o kultuře a společnosti  . -- Roč. 1 (20), č. 1 (2009)-. -- Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009-. -- svazků ; 25 cm. -- Ročníkování (roč. 20, č. 1, 2009) navazuje na časopis Proglas. -- ISSN : 1803-6988.
Konzervativní listy : čtení v protisměru  . -- Roč. 1, č. 1 (září 2009)-. -- Ostrava : Konzervativní klub, 2009-. -- 2013- Ostrava : Vox Occidentis. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev v tiráži: komentáře, analýzy, polemika, domácí i zahraniční politika, kultura. -- Od r. 2013 podnázev: výběr z hroznů. -- Od r. 2013 (č. jaro) dvojí čísl. ročníků : roč. 1(5)-. -- Resumé: Časopis založený na konzervativních hodnotách, vyjadřuje se k tématům politického a společenského dění. -- ISSN : 1803-9340.
Konzument test : občasník Sdružení českých spotřebitelů  . -- Praha : Sdružení českých spotřebitelů, [2004]-. -- svazků ; 21-30 cm. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 1801-528X ISSN (chybné) 1801-52X.
Kopaninské listy : čtvrtletník MČ Praha-Přední Kopanina  . -- Roč. 1, č. 1 (2010)-. -- Praha : Úřad městské části Praha-Přední Kopanina, 2010-. -- 30 cm ; svazků ;.
Kopretina  . -- Č. 1 (2003)-. -- Praha : Pražská energetika, 2003-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Průběžné číslování.
Korálki : dvouměsíčník (nejen) o korálkování : trendy - postupy - inspirace  . -- Roč. 1, č. 0 (2007)-. -- Praha : RooTra, 2007-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1802-7512 ISSN (chybné) 1802-7510.
Kormidlo : informační bulletin pro dětské umělecké aktivity: hudební, taneční a pohybové, výtvarné, tvořivou dramatiku a přednes  . -- Č. 1 (1992)-č. 2 (1992); Č. 1 (2002)-č. 2 (2003); Č. 1 (2005)-. -- Praha : Artama, 1992-. -- svazků ; 21 cm. -- Od č. 2(2003) podnázev: informační bulletin pro dětské umělecké aktivity hudební, taneční a pohybové, výtvarné, dramatické a přednes. -- Podnázev v tiráži: informační bulletin Centra dětských aktivit v NIPOS-ARTAMA. -- V č. 2(2003) variantní podnázev v tiráži: informační bulletin Centra dětských aktivit v IPOS-ARTAMA. -- Informace o periodicitě pochází z Evidence periodického tisku MK ČR.
Korpus - gramatika - axiologie : časopis pro korpusový výzkum a hodnocení jazyka = journal for corpus research and evaluation of language  . -- Roč. 1, č. 1 (2010)-. -- Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta ; Praha : Ústav pro jazyk český AV ČR, 2010-. -- svazků ; 21 cm. -- ISSN : 1804-137X.
Koryčanský zpravodaj  . -- Č. 1 (1991)-. -- Koryčany : Městský úřad, 1991-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 12 s., 210/297. -- Dříve jako: Zpravodaj Koryčan. -- Resumé: Zpravodaj občanů Koryčan.
Kosmetika & Wellness : časopis pro krásu, zdraví, estetiku a životní styl  . -- Praha : Press21 s.r.o., [2016]-. -- 28 cm. -- ISSN : 2533-4085.
Kosmické rozhledy : neperiodický věstník Československé astronomické společnosti při ČSAV  . -- [Roč. 1, č. 1 (1962)]- roč. 28, č. 3 (1990); roč. 39, č. 1 (2001)-. -- Praha : Československá astronomická společnost při ČSAV, [1962]-1990, 2001-. -- [200?]- Praha : Česká astronomická společnost. -- svazků ; 20 cm. -- Změna podnázvu: věstník České astronomické společnosti. -- Podnázev v l. 2002-07: z říše hvězd. -- Od r. 2008 vychází jako příloha časopisu Astropis. -- ISSN : 0231-8156.
Kosmonoský zpravodaj : informační list města Kosmonosy a Horní Stakory  . -- Č. Duben (2012)-. -- Kosmonosy : Městský úřad, 2012-. -- 42 cm ; svazků ;. -- Dříve jako: Kosmonoský horizont.
Kosmopolitan = Cosmopolitan  . -- Č. 1 (1994)-. -- Praha : Hearst-Stratosféra, 1994-. -- 2013-2013 Praha : Bauer Media CZ. -- 2013- Praha : Bauer Media Praha. -- svazků ; 28 cm. -- Od r. 2001, č. 9 je titul souběžně vydáván ve velkém i malém formátu (Cosmopolitan a Cosmopolitan mini). -- Rozsah a rozměry pro registraci: 12x96+32+4 s., 213/276. -- Resumé: Časopis je určen pro ženy a dívky ve věku od 18 do 34 let. -- ISSN : 1211-6459.
Kosořický zpravodaj  . -- Č. 1 (2012)-. -- Kosořice : Obecní úřad, 2012-. -- 21 cm ; svazků ;.
Kosovský občasník  . -- [Kosov : s.n.], 2009-. -- 2012- Kamenný Újezd : Obecní úřad. -- svazků. -- Průběžné číslování.
Kostelec nad Orlicí : zpravodaj města  . -- Č. 1 (2002)-. -- Kostelec nad Orlicí : Městský úřad, 2002-. -- svazků ; 30 cm. -- V Evidenci periodického tisku MK ČR titul evidován pod názvem: "Zpravodaj města Kostelce nad Orlicí".
Kostelecké novinky  . -- [Č. 1 (1994?)]-. -- Kostelec na Hané : Městské kulturní středisko, [1994?]-. -- 2011- Kostelec na Hané : Město Kostelec na Hané. -- 21-30 cm ; svazků ;.
Kostelecký lázeňák : čtvrtletník Lázní Kostelec u Zlína  . -- Zlín : Lázně Kostelec u Zlína, [2012]-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Průběžné číslování. -- V roce 2014 změna na roční číslování.
Kostka : zpravodaj obcí Kostelec u Holešova a Karlovice  . -- Kostelec u Holešova : Obecní úřad, [2013?]-. -- 30 cm ; svazků ;.
Kostnické jiskry : list budící české svědomí  . -- Roč. 1, č. 1 (1919)-. -- Praha : Kostnická jednota, 1919-. -- [1994]-[2005] Praha : Kostnická jednota a sdružené evangelické církve v ČR. -- [2006]- Praha : Kostnická jednota. -- svazků ; 47 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 4 s., 315/470. - Podnáz. od č. 1 (1929): List československých evangelíků. - Podnáz. od č. 7 (1939): Evangelický týdeník. - Podnáz. od č. 33 (1942): Evangelický list. - Podnáz. od č. 19 (1945): Evangelický týdeník. - Od č. 1 (1994) bez podnázvu. -- Vydávání přerušeno v letech 1917-1918. -- Změna podnázvu: evangelický týdeník. -- ISSN : 0139-505X.
Kostomlatské noviny  . -- Č. 1 (1990/1991)-. -- Kostomlaty : Obecní úřad, 1991-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 4 - 8 s., 210/300. -- Resumé: Noviny přinášejí informace ze společenského, kulturního a sportovního života obce.
Košetický zpravodaj  . -- Č. 0 (1994)-č. 59 (2007); roč. 1, č. 1 (2007)-. -- Košetice : Obecní úřad, 1994-. -- svazků. -- Průběžné číslování ukončeno č. 59 v r. 2007. -- Podnázev v tiráži: občasník obce Košetice.
Košťanský zpravodaj : informační občasník  . -- Košťany : Městský úřad, [200-]-. -- 30 cm ; svazků ;.
Kóta  . -- Zlín : Centroprojekt Group a.s., [2015]-. -- 30 cm ; svazků ;. -- ISSN : 2464-630X.
Kovák : týdeník Odborového svazu KOVO  . -- č. 22/2004-. -- Praha : OS KOVO, 2004-. -- svazků. -- ISSN : 0322-9270.
Kovák : TAJMAC-ZPS  . -- Roč. 52, č. 1 (2003)-. -- Zlín : TAJMAC-ZPS, 2003-. -- 30 cm ; svazků ;.
Kovárenství  . -- [Č. 1 (1991)]-. -- Brno : Svaz kováren České republiky, [1991]-. -- svazků ; 30 cm. -- Informace o časopise pocházejí z databáze ISSN. -- ISSN : 1213-9289.
Kovářovský zpravodaj  . -- Č. 1 (2007)-. -- Kovářov : Obecní úřad, 2007-. -- svazků.
KOVO inzert : odborný a inzertní časopis distribuovaný do strojírenských podniků a firem  . -- [Roč. 1, č. 1 (1998)]-. -- Brno : INFOCUBE, [1998]-. -- svazků ; 30 cm. -- Informace o časopise pocházejí z Evidence periodického tisku MK ČR. -- Podnázev od r. 2006: odborný a inzertní strojírenský časopis. - Podnáz.: strojírenský časopis. -- ISSN : 1804-0357.
Kovolisty : časopis společnosti Kovolis Hedvikov  . -- Třemošnice : Kovolis Hedvikov a.s., [2015?]-. -- 30 cm ; svazků ;.
Kozlovský zpravodaj  . -- Č. 1 (2012)-. -- Kozlov : Obecní úřad, 2012-. -- 30 cm ; svazků ;.
Kraj kamenů a rybníků : Břekova Lhota - Dublovice - Chramosty - Líchovy - Zvírotice  . -- Č. 1 (2013)-. -- Dublovice : Obecní úřad, 2013-. -- 30 cm ; svazků ;.
Kraj Vysočina : měsíčník pro občany Vysočiny  . -- Roč. 1, č. 1 (2004)-. -- [Jihlava] : Kraj Vysočina ; Strategic Consulting, 2004-. -- 2010- Praha : R Media. -- svazků ; 48 cm.
Kraj : příloha Libereckého kraje  . -- Liberec : Liberecký kraj, [2015]-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Vychází jako příloha vybraných městských a obecních zpravodajů Libereckého kraje.
Krajka : krajkářský občasník  . -- Roč. 1, č. 1 (1999)-. -- Praha : Sdružení Krajka, 1999-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1212-589X.
Krajské noviny : nezávislý měsíčník pro kraje ČR  . -- [Pardubice] : Jan Doležal, [2001]-. -- svazků.
Kralický zpravodaj  . -- Kralice nad Oslavou : Obecní úřad, [2009?]-. -- 21 cm ; svazků ;.
Králodvorský zpravodaj  . -- Králův Dvůr : Městský úřad, [1999]-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Na stránkách obce je časopis od č. 11 (2003). -- Informace o periodicitě pochází z Evidence periodického tisku MK ČR.
Královopolské listy : časopis městské části Brno-Královo Pole : městská část Brno-Královo Pole zahrnuje katastrální území Královo Pole, Ponava a Sadová  . -- Roč. 13, č. 5 (2003)-. -- Brno : Úřad městské části Brno-Královo Pole, 2003-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Dříve jako: Královo Pole.
Kralupský zpravodaj : měsíčník města Kralupy nad Vltavou  . -- Roč. 1, č. 1 (2003)-. -- Kralupy nad Vltavou : Městský úřad, 2003-. -- [200-]- Kralupy nad Vltavou : Kulturní a společenské středisko v Kralupech nad Vltavou. -- 30 cm ; svazků ;. -- Vydává: Městský úřad a KaSS. -- Dříve jako: Zpravodaj.
Krása našeho domova : časopis ochránců a přátel přírody  . -- (1904)-(1949), roč. 1(43), [č. jaro] (2001)-. -- Praha : Svaz čes. spolků okrašl. v král. Českém, 1904-. -- 2001- Praha : Ústřední výkonná rada ČSOP. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev: časopis Českého svazu ochránců přírody. -- První číslo vyšlo v r. 1904. Přestávka ve vyd.: 1950-2000, vydávání obnoveno po 50 letech. -- Původní podnázev: věstník Svazu českých okrašlovacích spolků v království Českém a Klubu Za starou Prahu. -- Podnázev v roč. 42(1951): měsíčník pro okrašlování a ochranu domoviny. -- Současný podnázev: časopis Českého svazu ochránců přírody. -- ISSN : 1213-5488.
Krásnoočko  . -- Č. 1 (červen 2009)-. -- Krásno : Městský úřad, 2009-. -- 21-30 cm ; svazků ;.
Krásný venkov : návrat ke kořenům, který vás bude bavit  . -- Č. Vánoce (říjen 2014)-. -- Praha : Deco Media, 2014-. -- 30 cm. -- Podnázev od listopadu 2015: váš nejlepší průvodce na cestě ke kořenům a tak i k sobě samým. -- ISSN : 2336-4572.
Krásy Česka : turistika - cestopisy - památky - kuriozity - jeskyně : čtvrtletník pro celou rodinu  . -- Roč. 1, č. 1 (2008)-. -- Třebíč : Blok, 2008-. -- 2010- Praha : Vydavatelství Blok. -- svazků ; 23 cm. -- Obálkový podnázev: časopis pro celou rodinu. -- Od roč. 2 (2009) č. 1. podnázev v tiráži: dvouměsíčník pro celou rodinu. -- Podnázev: turistika - cestopisy - památky - adrenalin - relax. -- ISSN : 1802-9140.
Krásy Slovenska : obrázkový časopis Sokola, venovaný propagácii a ochrane prírodných krás, turistike a cestovnému ruchu, horolezectvu, vodárstvu a jaskyniarstvu  . -- 1921-. -- Bratislava : Šport, 1921-. -- svazků. -- Podnázvy se mění. -- Vydavatel: Riaditeĺstvo pre cestovný ruch pri povereníctve dopravy v Bratislave. -- Změna nakladatele: Štátne telovýchovne nakladateĺstvo; Osveta; Šport; Cestovný ruch. -- Text občas česky. -- Obsahuje přílohy. -- ISSN : 0323-0643.
Krašovický zpravodaj : informační čtvrtletník obce Krašovice  . -- Roč. 1, č. 1 (2009)-. -- Krašovice : Obecní úřad, 2009-. -- 21 cm.
Kratochvilský zpravodaj  . -- Kratochvilka : Obecní úřad, [2012?]-. -- 21 cm ; svazků ;. -- Popsáno podle: červenec-srpen 2014.
Krhovský zpravodaj  . -- Roč. 1, č. 1 (2013)-. -- Krhová : Obecní úřad, 2013-. -- 30 cm ; svazků ;.
Krchlebáček  . -- Krchleby : Obecní úřad, [2002?]-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Průběžné číslování.
Krimi revue  . -- Č. 6 (červen 2011)-. -- Praha : RF Hobby, 2011-. -- svazků ; 30 cm. -- Častá změna podnázvu. -- ISSN : 1804-8455.
Krimimix : skutečné zločiny - vraždy - případy  . -- Praha : Burda Praha, [2010]-. -- svazků ; 28 cm. -- Chybné ISSN patří časopisu Svět ženy. -- ISSN : 1804-8269 ISSN (chybné) 1213-757X.
Kriminalistika : časopis pro kriminalistickou teorii a praxi  . -- Roč. 26, č. 1 (1993)-. -- Praha : Odbor vydavatelství a tisku MV ČR [?], 1993-. -- [199-]-1998 Praha : Policie ČR. -- 1998- Praha : Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality. -- svazků ; 24 cm. -- Od r. 1999 podnázev: čtvrtletník pro kriminalistickou teorii a praxi. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 96+4 s., 165/240. -- V l. 1993-1997 řada změn vydavatelů (Ústředna kriminální policie, Ředitelství služby k