EN . .

Seznam aktuálně docházejících novin a časopisůSeznam aktualizován dne: 09.05.2021


Kliknutím na název periodika se dostanete na kompletní záznam v našem katalogu.Celkový počet titulů: 4 152


[^] [A][B][C][D][E][F][G][H][CH][I][J][K][L][M][N][O][P][Q][R][S][T][U][V][X][Y][Z][0-9] [^]

obálkaA Report : čtrnáctideník Ministerstva obrany ČR  . -- Č. 8 (1997)-. -- Praha : Agentura vojenských informací a služeb, 1997-. -- 2009- Praha : MO ČR - Prezentační a informační centrum. -- 28-30 cm. -- Chybné ISSN 0862-7444 uváděné v tiráži č. 8-12(1997) patří časopisu: "A Report (1990)". -- Č. 1-7(1997) vyšla pod názvem: "A Report 2005. ISSN 1211-4863". -- Podnázev od r. 2010: měsíčník Ministerstva obrany České republiky. -- Vydává: Ministerstvo Obrany ČR - AVIS (Agentura vojenských informací a služeb, do r. 2008). -- Od č. 4/2011 bez podnázvu. -- Resumé: Čtrnáctideník magazínového typu pro všechny vojáky, jenž populární formou široce informuje o dění v naší armádě. Vytváří pestrý obraz postupu její přeměny v armádu demokratického státu, včetně všech těžkostí a problémů, které tyto přeměny provázejí. Obsahuje řadu zajímavých rubrik, přitažlivé reportáže ze všech oblastí života, atraktivní čtenářské soutěže. -- ISSN : 1211-801X ISSN (chybné) 0862-7444.

obálkaA review  . -- No. 1 (June 2011)-. -- Praha : MoD CR, 2011-. -- 30 cm. -- ISSN : 1804-9672 ISSN (chybné) 1803-2125.

ABC inzert : inzertní noviny  . -- 1/6/2020-. -- Chotoviny : Denis Pěkný, 2020-. -- 30 cm.

obálkaABC mladých techniků a přírodovědců : zábavně naučný čtrnáctideník pro chlapce a děvčata  . -- Roč. 1, č. 1 (1956/57)-. -- Praha : Mladá fronta, 1956-. -- [1994]-2010 Praha : Ringier ČR. -- 2010-2014 Praha : Ringier Axel Springer CZ. -- 2014- Praha : Czech News Center. -- 29 cm. -- Od r. 2000 podnázev: časopis generace XXI. století. -- Podnázev od r. 2002: časopis generace XXI. století - zábavně naučný čtrnáctideník pro chlapce a děvčata. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32+12 s., 210/290. -- Obsahuje mnoho příloh. -- Resumé: Časopis seznamuje se základními poznatky vědy a techniky, přináší plánky a náměty pro mladé konstruktéry a přírodovědce, reportáže, fejetony, obrázky. -- ISSN : 0322-9580.

obálkaAbsolvent  . -- 01 (duben 2017)-. -- Olomouc : TechHunt, s.r.o., 2017-. -- 27 cm. -- V Evidenci periodického tisku MK ČR časopis evidován pod názvem: "Absolvent a absolventka". -- Průběžné číslování. -- V r.2020 přerušeno vydávání. -- ISSN : 2570-5024.

obálkaACC Journal  . -- Roč. 15, č. 1 (2009)-. -- Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2009-. -- 21 cm. -- Pokračuje v ročníkování časopisu "Vědecká pojednání". -- Resumé: Mezinárodní recenzovaný časopis, publikující původní vědecké práce, studie, příspěvky ke konferencím a výzkumným projektům. -- ISSN : 1803-9782.

obálkaACE : Aerospace Central Europe  . -- 3/2019-. -- Šumperk : Smart Connections s.r.o., 2019-. -- 2020- Šumperk : Kateřina Š. Urbanová. -- 28 cm. -- ISSN : 2695-0014.

ACRI news : čtvrtletník Asociace podniků českého železničního průmyslu  . -- Č. 1 (2004)-. -- Praha : ACRI, 2004-. -- 30 cm. -- Informace o časopise pocházejí z registrace MK ČR. -- Ročník uváděn od r. 2006-.

obálkaActa academica karviniensia  . -- Roč. 1, č. 1 (1998)-. -- Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 1998-. -- Název z obálky. -- Od roč. 1/2008 obálkový podnázev: vědecký recenzovaný časopis. -- Do sv. 1/2001 název Acta academica karviniensis. -- ISSN : 1212-415X.

obálkaActa Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis = Sborník prací FF OU. Studia Germanistica  . -- Č. 1 (2006)-. -- Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2006-. -- 24 cm. -- Jednotlivé sv. mají ISBN. -- ISSN : 1803-408X.

obálkaActa geodynamica et geomaterialia : formerly Acta montana (ser. A and ser. B)  . -- Praha : Institute of Rock Structure and Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2004-. -- Chybné ISSN 1211-1910 se vztahuje k předešlému titulu. -- Vydavatel: Ústav struktury a mechaniky hornin. -- ISSN : 1214-9705.

obálkaActa Gymnica  . -- Vol. 44, Nr. 1 (2014)-. -- Olomouc : Palacký University, 2014-. -- 29 cm ; svazků ;. -- Pokračuje ročníkování časopisu: "Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica". -- Na obálce nad názvem: Palacký University Olomouc, Faculty of Physical Culture. -- ISSN : 2336-4912.

obálkaActa chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca  . -- Roč. 17, č. 1 (1950)-. -- Praha : SZdN, 1950-. -- 1969-1991 Praha : Academia. -- 1992-1999 Praha : Scientia medica. -- 2000- Praha : Galén. -- [200-]- Praha : Česká společnost pro ortopedii a traumatologii. -- [200-]- [Bratislava] : Slovenská ortopedická a traumatologická spoločnosť. -- 29 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 6x64+4 s., 203/292. -- V tiráži uvedeno dříve "ISBN 0001-5415". -- Časopis České společnosti pro ortopedii a traumatologii. -- Podnázev dříve: časopis Společnosti pro ortopedickou chirurgii a traumatologii. -- Signatura od r. 1992: ČB 3.784. -- Resumé: Časopis České společnosti pro ortopedii a traumatologii, hlavní náplní jsou tuzemské i zahraniční původní vědecké práce z oboru ortopedie, traumatologie a příbuzných oborů, jako revmatologie, protetika apod. Obsahuje recenzeodborných publikací, zprávy z kongresů a sjezdů a zprávy ze zasedání společnosti. -- ISSN : 0001-5415.

obálkaActa chirurgiae plasticae : international journal of plastic surgery  . -- Roč. 1, č. 1 (1959)-. -- Praha : Státní zdravotnické nakladatelství, 1959-. -- 1971-1993 Praha : Avicenum. -- 1994- Praha : Česká lékařská společnost J.E.Purkyně. -- 30 cm. -- Zpoždění ve vydávání. -- Podnázev od r. 2002: International journal of plastic surgery, maxillofacial surgery, hand surgery and burns. -- Změna signatury od r. 2000: ČB 4.085. -- Ve starších ročnících uváděno chybně ISSN 0323-0414 ruské mutace. -- Resumé: Odborný lékařský časopis, prezentující především výsledky práce "české školy" v oborech plastické chirurgie, rekonstrukční chirurgie a estetické chirurgie, chirurgie ruky, kraniofaciální chirurgie, léčby popáleninové avybraných problematik styčných chirurgických disciplín (traumatologie, ortopedie, gynekologie aj.). Hlavní náplní jsou tuzemské i zahraniční původní vědecké práce z oboru ortopedie, traumatologie a příbuzných oborů, jakorevmatologie, protetika apod. Obsahuje recenze odborných publikací, zprávy z kongresů a sjezdů. -- ISSN : 0001-5423.

obálkaActa Iuridica Olomucensis  . -- Roč. 1, č. 1 (2005)-. -- Olomouc : Univerzita Palackého, 2005-. -- 29-30 cm. -- Podnázev v tiráži: vědecký časopis právnický. -- Signatura od r. 2010: ČC5.221. -- Název od r. 2011: Acta Iuridica Olomucensia. Podnázev: vědecký časopis právnický. -- ISSN : 1801-0288.

obálkaActa medica (Hradec Králové)  . -- Vol. 39, No. 1 (1996)-. -- Hradec Králové : Univerzita Karlova, Lékařská fakulta, 1996-. -- Vydavatel: Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové. -- ISSN : 1211-4286.

obálkaActa medica (Hradec Králové). Supplementum  . -- Sv. 38, č. 1 (1995)-roč. 48 (2005). -- Hradec Králové : Univerzita Karlova, Lékařská fakulta, 1995-2005. -- 11 sv. -- ISSN : 1211-247X.

obálkaActa medicinae  . -- Roč. 1, 1 (2012)-. -- Brno : ERA Média, 2012-. -- 30 cm. -- Jednotlivá čísla jsou monotematicky zaměřena. -- ISSN : 1805-398X.

obálkaActa Musei Moraviae. Scientiae biologicae = Časopis Moravského muzea. Vědy biologické  . -- Roč. 82, [č. 1] (1997)-. -- Brno : Moravské zemské muzeum, 1997-. -- 25 cm. -- Svazky maji i ISBN. -- Vydává: Moravské zemské muzeum, oddělení entomologie, botaniky a zoologie. -- ISSN : 1211-8788.

obálkaActa Musei Moraviae. Scientiae geologicae = Časopis Moravského muzea. Vědy geologické  . -- Roč. 82, [č. 1] (1997)-. -- Brno : Moravské zemské muzeum, 1997-. -- 24-25 cm. -- Pokračuje ročníkování předchozího titulu. -- Některé sv. mají ISBN. -- Ev. č. 1090 chybně uváděné v tiráži patří časopisu: "Časopis Moravského muzea" bez rozlišení řad. -- ISSN : 1211-8796.

obálkaActa Musei nationalis Pragae. Historia  . -- Roč. 71, čís. 1-2 (2017)-. -- Praha : Národní muzeum, 2017-. -- 30 cm. -- ISSN : 2570-6845.

obálkaActa Musei nationalis Pragae. Historia litterarum  . -- Roč. 62, čís. 1-2 (2017)-. -- Praha : Národní muzeum, 2017-. -- 30 cm. -- Pokračuje ročníkování z předchozího titulu. -- ISSN : 2570-6861.

obálkaActa Musei Richnoviensis : [přírodovědný časopis Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou]  . -- Rychnov nad Kněžnou : Muzeum Orlických hor, [1971]-. -- 1983-2003 Rychnov nad Kněžnou : Okresní muzeum Orlických hor. -- 2003- Rychnov nad Kněžnou : Muzeum a galerie Orlických hor. -- 21 cm. -- Název z obálky. -- Jednotlivé sv. obsahují původní vědecké práce. -- Některé sv. jsou průběžně stránkovány. -- Od r. 2002 vychází nepravidelně ve dvou řadách: Sect. natur. a Sect. histor.. -- Titul vydáván od r. 1971 jako sborník, od r. 2001 jako časopis. -- ISSN přiděleno pravděpodobně v r. 2001 (patří časopisu "Acta Musei Richnoviensis" bez rozlišení řad). -- Některé sv. mají též ISBN. -- Popsáno podle: roč. 12, č. 2 (2005). -- ISSN : 1213-4260.

obálkaActa Musei Silesiae. Scientiae naturales  . -- Vol. 63, no. 1 (2014)-. -- Opava : Slezské zemské muzeum, 2014-. -- 24 cm. -- ISSN : 2336-3193.

obálkaActa oeconomica Pragensia : vědecký sborník Vysoké školy ekonomické v Praze  . -- Roč. 1, č. 1 (1993)-. -- Praha : Vysoká škola ekonomická, 1993-. -- Vydavatel: Vysoká škola ekonomická v Praze. -- Změna podnázvu: vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze: od č. 7 r. 2001-2017? -- Podnázev od roku 2018: journal of Central and Eastern European economic and management issues. -- Jednotlivé sešity měly do r. 2008 zvláštní názvy podle svého tématu. -- Periodicita se mění. -- Navazuje na stejnojmennou edici. -- ISSN : 0572-3043.

obálkaActa onomastica  . -- 36 (1995)-. -- Praha : Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, [1995]-. -- 21 cm. -- Ročník 51(2010) vyšel ve 2 svazcích. -- Jednotlivé svazky mají ISBN. V ročníku 51(2010), 60 (2019) uvedeno pouze ISSN. -- ISSN : 1211-4413.

obálkaActa polytechnica : journal of advanced engineering  . -- Vol. 32, No. 1 (1992)-. -- Praha : ČVUT, 1992-. -- svazků ; 25 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 86 s., 175/250. -- Resumé: Vědecký časopis, reprezentující v tuzemsku i v zahraničí vědeckou zejména teoretickou úroveň ČVUT. Poskytuje prostor pro publikaci nových vědeckých výsledků našich i zahraničních autorů ve všech oborech profesionálního zájmu ČVUT. -- ISSN : 1210-2709.

obálkaActa rerum naturalium : přírodovědný sborník Vysočiny  . -- 1 (2005)-. -- Jihlava : Muzeum Vysočiny Jihlava ; Třebíč : Muzeum Vysočiny Třebíč ; Pelhřimov : Muzeum Vysočiny Pelhřimov, 2005-. -- 2012 Jihlava : Muzeum Vysočiny Jihlava ; Třebíč : Muzeum Vysočiny Třebíč ; Brno : Archaia Brno. -- 2012- Jihlava : Muzeum Vysočiny Jihlava ; Třebíč : Muzeum Vysočiny Třebíč. -- 30 cm. -- Název z obálky. -- Změna podnázvu: přírodovědný časopis Vysočiny. -- "Od konce roku 2007 vychází dvakrát ročně v elektronické a jednou ročně v tištěné podobě"--Internet. -- V r. 2007-2011 vyšlo jako dvojčíslo. -- Jednotlivé sv. mají ISBN. -- ISSN : 1801-5972.

obálkaActa Societatis Zoologicae Bohemicae  . -- Roč. 57, č. 1 (1993)-. -- Praha : Česká společnost zoologická při AV ČR, 1993-. -- 25 cm. -- Zpoždění ve vydávání. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 4x80+8+4, 175/250. -- ISSN : 1211-376X ISSN (chybné) 0862-5247.

obálkaActa Universitatis agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of Agriculture and Forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně : Res Publica Bohemica  . -- Roč. 43, č. 1 (1995)-. -- Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1995-. -- 2010- Brno : Mendel University in Brno. -- 29-30 cm. -- Podnázev: mezinárodní vědecký časopis -- international scientific journal. -- Resumé: Sborník Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně uveřejňuje vědecké práce a odborná sdělení oborů fakult agronomické, zahradnické, lesnické a dřevařské a provozně ekonomické. -- ISSN : 1211-8516.

obálkaActa Universitatis Carolinae. Geographica  . -- Roč. 1, č. 1 (1966)-. -- Praha : Universita Karlova, 1966-. -- 1990- Praha : Karolinum. -- 24 cm. -- Text též rus, ger, eng. -- Zpoždění ve vydávání. -- Jednotlivé sv. měly ISBN. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 156+4 s., 163/237. -- Signatura od r. 2011: ČB 6.466. -- Resumé: Spisy Univerzity Karlovy - geografie. -- ISSN : 0300-5402 ISSN (zrušené) 0567-8196.

obálkaActa Universitatis Carolinae. Iuridica  . -- Ročník I, číslo 1 (1955)-. -- Praha : Universita Karlova, 1954-. -- 1990- V Praze : Univerzita Karlova, Karolinum. -- ilustrace ; 23 cm. -- V roce 1954 vyšly 2 svazky jako "nultý" ročník, jsou označeny čísly základní řady Acta: 1954/6 a 1954/10. -- Některé svazky vyšly jako monografie s vlastními názvy. -- Některé svazky mají ISBN. -- ISSN : 0323-0619 ISSN (zrušené) 0515-3212.

obálkaActa Universitatis Carolinae. Kinanthropologica  . -- Roč. 30, č. 1 (1994)-. -- Praha : Karolinum, 1994-. -- Vydavatel: Univerzita Karlova. -- Chybné ISSN 0323-0511 se vztahuje k předchozímu titulu. -- ISSN : 1212-1428.

obálkaActa Universitatis Carolinae. Studia territorialia  . -- Č. 1 (2001)-. -- Praha : Karolinum, 2001-. -- 21 cm. -- Od sv. 10 (2007) není uváděno ISBN, pouze ISSN. -- ISSN : 1213-4449.

obálkaActa Universitatis Carolinae. Interpretationes : studia philosophica Europeanea  . -- Vol. 1, no. 1 (2011)-. -- Praha : Karolinum, 2011-. -- 21 cm. -- Vydavatel: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy. -- ISSN : 1804-624X.

obálkaActa Universitatis Carolinae. Theologica  . -- Roč. 1, č. 1 (2011)-. -- Praha : Karolinum, 2011-. -- 21 cm. -- Vydává: Univerzita Karlova. -- ISSN : 1804-5588.

obálkaActa Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas rerum naturalium. Geographica  . -- 34 (1996)-. -- Olomouc : Palacký University, 1996-. -- 25-29 cm. -- Původní řada Geographica-geologica se rozdělila na 2 samostatné řady, přičemž obě zachovaly kontinuální číslování s předcházejícím názvem. -- Ve svazcích uváděno chybné ISSN 0231-9365 náležející původnímu seriálu Geographica-geologica. -- Jednotlivé sv. mají do sv. 39 zároveň ISBN. -- ISSN : 1212-2157 ISSN (chybné) 0231-9365.

obálkaActa Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas rerum naturalium. Mathematica  . -- 21 (1983)-. -- Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 1973-. -- svazků ; 25 cm. -- (Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas rerum naturalium). -- Graficky výraznější název řady - doplněný číslem svazku. -- Další číslování svazků v rámci všech řad (například rok 1983 je svazek 76). -- Jednotlivé svazky mají ISBN, od roku 2010 se ISBN nepřiděluje, přiděleno ISSN. -- ISSN : 0231-9721.

obálkaActa veterinaria Brno  . -- Roč. 38, č. 1 (1969)-. -- Praha : SPN, 1969-. -- [2002]- Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. -- 24 cm. -- Pův. název: Sborník Vysoké školy zemědělské v Brně (do r. 1966). -- Vydává: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. -- ISSN online verzi časopisu: 1801-7576. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 165/240. -- Resumé: Zemědělský časopis vědeckého charakteru, obsahující původní vědecké práce. -- ISSN : 0001-7213.

obálkaActa VŠFS : ekonomické studie a analýzy = economic studies and analyses  . -- Roč. 1, č. 1 (2007)-. -- Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2007-. -- 21-23 cm. -- Č. 1/2007 má ISBN. -- ISSN : 1802-792X.

Active beauty : wellness. Krása. Zdravý životní styl  . -- Č. 1 (2006)-. -- České Budějovice : DM - Drogerie Markt, 2006-. -- Změna podnázvu: magazín zdravého životního stylu v letech 2007-2015. -- Periodicita se mění.

obálkaActreenoviny : časopis nejen pro vozíčkáře  . -- Praha : B. Braun Medical s.r.o., [2020]-. -- 24 cm. -- ISSN : 1803-7267.

obálkaAcupunctura Bohemo Slovaca : informační a odborný časopis ČLAS ČLS JEP A SA oz SLS  . -- Brno : Česká lékařská akupunkturistická společnost ČLS JEP ; Bratislava : SA SLS, [1999]-. -- 2016- Bratislava : Slovenská lekárska spoločnost’. -- 30 cm. -- Změna podnázvu v tiráži: informační a odborný časopis České lékařské akupunkturistické společnosti České lékařské společnosti J.E. Purkyně a Spoločnosti akupunktúry Slovenskej lekárskej spoločnosti; informační a odborný bulletin ČLAS ČLS JEP a SA SLS. -- Ročníkování navazuje na stejnojmenný titul vycházející v l. 1993-1997 (ISSN 1211-703X; od r. 1994 příloha časopisu Medica revue). -- Zahájení vydávání podle slovenského registru ISSN: 1998. -- Od r. 2015 změna v počítání ročníků. Nové číslování zohledňuje celou historii vydávání časopisu (podrobnou informaci je možno nalézt v č. 1 r. 2015). -- ISSN : 1335-5627.

obálkaAd Notam : notářský časopis  . -- Roč. 1, č. 1 (1995)-. -- Praha : Nakladatelství C.H.Beck, 1995-. -- 1995- Praha : Notářská komora ČR. -- 30 cm. -- Vydává: Notářská komora ČR v nakladatelství C.H.Beck. -- Do r. 2009 vydáváno v nakladatelství C.H.Beck. -- Podnázev od roku 2010: časopis Českého notářství. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 24+4 s., 210/297. -- Resumé: Problematika notářské činnosti v nejširším slova smyslu. -- ISSN : 1211-0558.

obálkaAd rem : čtvrtletník vzdělávací agentury TSM  . -- Roč. 1, č. 1 (11.11.2014)-. -- Vyškov : TSM, 2014-. -- 30 cm. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 2336-5099.

Adamovský zpravodaj  . -- Adamov : Obecní úřad, [2011?]-. -- 2012- Adamov : Obec Adamov. -- 30 cm.

Adamovský zpravodaj  . -- [Č. 1 (200-)]-. -- Adamov : Městský úřad, [200-]-. -- 23 cm.

obálkaAdiktologie v preventivní a léčebné praxi  . -- Třebotov : SCAN, z.s., [2018]-. -- 30 cm. -- Spolupráce při vydávání: Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a Česká asociace adiktologů. -- ISSN : 2570-8120.

obálkaAdnotatio iurisprudentiae : časopis jurisprudence kanonického práva  . -- Brno : Akademie kanonického práva, [2006?]-. -- 24 cm. -- Dle sdělení vydavatele vychází 1x ročně - od r. 2020. -- ISSN : 2336-4629.

Adršpašský zpravodaj : občasník obce Adršpach  . -- Č. 1 (2011)-. -- Adršpach : Obecní úřad, 2011-. -- 30 cm.

obálkaAdvances in electrical and electronic engineering : AEEE  . -- Žilina : Žilinská univerzita, [2002]-. -- 2011- Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita ; Žilina : Žilinská univerzita. -- 30 cm. -- V l. 2002-2008 časopis vydávala Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity společně s Fakultou mechaniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka. -- V r. 2009 časopis nevycházel, v r. 2010 vyšla pouze elektronická verze, od r. 2011 vydává Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava společně s Elektrotechnickou fakultou Žilinské univerzity - pokračuje v předchozím ročníkování. -- Informace o časopise pocházejí z databáze ISSN. -- ISSN : 1336-1376.

obálkaAdvances in Military Technology  . -- Č. 1 (2006)-. -- Brno : University of defence, 2006-. -- 25 cm. -- ISSN : 1802-2308.

obálkaAdvent : časopis církve adventistů sedmého dne  . -- Č. 1 (1990)-. -- Praha : Advent-Orion, 1990-. -- 23-24 cm. -- Podnázev v tiráži dříve: časopis církve adventistů sedmého dne v ČSFR. -- Podnázev v tiráži od č. 9 (1994): časopis církve adventistů s. d. v ČR a SR. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 38 s., 160/230. -- Resumé: Časopis pro členy církve adventistů sedmého dne v ČR - obsahuje články teologické, informace z církevního dění, články pro mládež. Bývají využívány i příspěvky členů a duchovních. -- ISSN : 1210-3365.

obálkaAerohobby : časopis o všech podobách létání  . -- Roč. 1, č. 1 (2004)-. -- Praha : Aeromedia, 2004-. -- 2015- Bratislava : Magnet Press Slovakia. -- 30 cm. -- Podnázev v tiráži: magazín o létání ve všech jeho podobách. -- Podnázev v tiráži: dvouměsíčník. -- Podnázev v tiráži od r. 2005: český a slovenský magazín o létání. -- Vydávaný se spolupráci s redakcí časopisu Letectví + kosmonautika. -- Příl.: Aero sport. -- ISSN : 1214-4975.

Aerovkář : časopis Aero Car Clubu  . -- Praha : Český klub historických vozidel, [1961]-. -- 2016- Praha : Aero Car Club Praha, z.s. -- 30 cm. -- Název v tiráži: Zpravodaj "Aero car clubu" Praha. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 20 s., 210/297. -- Resumé: Zpravodaj pro majitele a příznivce vozů Aero.

obálkaAge management : časopis o personalistice, pracovním trhu, moderních metodách řízení práce a aktivním stárnutí  . -- Č. Září (2012)-. -- Praha : Antecom, 2012-. -- 28 cm. -- Od č. 4 (2013) podnázev na titulním listě: život je nádherný v každém věku. -- ISSN : 1805-5524.

obálkaAgrární obzor : moravskoslezský čtrnáctideník pro zemědělství a potravinářství  . -- [Č. 1 (1999)]-. -- Olomouc : Petr Baštan, [1999]-. -- 2013- Olomouc : Agriprint. -- 42 cm. -- Podnázev r. 2004: moravskoslezský čtrnáctideník : zemědělství, zpracovatelský průmysl, potravinářství. -- Podnázev od r. 2005: moravskoslezský měsíčník : zemědělství, zpracovatelský průmysl, potravinářství. -- Podnázev od r. 2008: měsíčník pro zemědělství a potravinářství. Podnázev v tiráži: moravskoslezský čtrnáctideník (měsíčník) pro zemědělství a venkov. -- Změna vydavatele: Od č. 10 (2013): Agriprint. -- ISSN : 1214-1291.

obálkaAgricultura tropica et subtropica  . -- Praha : Vysoká škola zemědělská, [1967]-. -- 1995-2012 Prague : Czech University of Life Sciences, Institute of Tropics and Subtropics. -- 2013-2016 Prague : Czech University of Life Sciences, Faculty of Tropical AgriSciences. -- 2017- Brno : Mendel University Brno. -- 21-30 cm. -- Některé sv. mají ISBN. -- Signatura od r. 2003: ČB 7.052. -- Některé svazky mají ISBN, od roku 2005 uvedeno pouze ISSN. -- Resumé: Mezinárodní odborný časopis zaměřený na oblast tropického a subtropického zemědělství, lesnictví a rozvoje venkova. -- ISSN : 0231-5742.

Agrofert magazín : pro zaměstnance a příznivce koncernu Agrofert  . -- Praha : Agrofert, [2009?]-. -- 30 cm ;. -- Popsáno podle: březen 2014.

obálkaAgromanuál : profesionální ochrana rostlin  . -- Roč.1, č. 1 (2006)-. -- České Budějovice : Kurent, 2006-. -- Časopis v letech 2000-2005 vycházel jako příloha časopisu Agro, od r. 2006 vychází samostatně od roč. 1. -- ISSN: 1801-4895 (on-line) -- 1801-7673 (print). -- ISSN : 1801-4895. -- 1801-7673.

obálkaAgronom : samostatná příloha časopisu Úroda  . -- Roč. 1, č. 1 (2006)-. -- Praha : Profi Press, 2006-. -- 30 cm. -- Podnázev: ochrana rostlin - výživa rostlin - osivo a sadba. -- Dvojí číslování. -- ISSN : 1801-6022.

Agroportal24h.cz : vše ze světa agro  . -- Číslo 1/2019, ročník 1.-. -- Hradec Králové : Vega společnost s ručením omezeným, 2019-. -- 30 cm.

Agrospoj : informační týdeník pro podnikatele  . -- Roč. 1, č. 1 (1990)-. -- Praha : Agrospoj, 1990-. -- 48 cm. -- Podnázev v tiráži dříve: informační noviny pro podnikatele. -- Od r. 2007 obsahuje přílohu Euromagazín. -- Příloha od r. 2010: Agromagazín - odborná příloha pro zemědělce a veterinární lékaře. -- Od r. 2013 mimoř. vyd. Almanach inzerentů. -- Signatura od r. 2004: ČB 5.451.

Agrotip : informační měsíčník BASF pro české a slovenské zemědělce  . -- [Č. 1] (2006)-. -- Praha : BASF, [2006?]-. -- 30 cm. -- Podnázev od roku 2015: informační měsíčník BASF pro české zemědělce.

obálkaAha! pro ženy : od Aniček po Zdeny  . -- Roč. 1, č. 0 (2015)-. -- Praha : Czech News Center, 2015-. -- 28 cm. -- ISSN : 2336-6532.

Aha! Tv  . -- Roč. 1, č. 1 (2006)-. -- Praha : Ebika, 2006-. -- 2007-2010 Praha : Ringier ČR. -- 2010-2014 Praha : Ringier Axel Springer CZ. -- 2014- Praha : Czech News Center. -- 25-28 cm. -- Podnázev v tiráži: týdenní příloha deníku Aha!.

obálkaAHA! : co nevíme my, neví nikdo!  . -- Č. 1 (2004)-. -- Praha : [GP PROJEKT DELTA], 2004-. -- 2004 (č.2)-2007 Praha : Ebika. -- 2007-2010 Praha : Ringier ČR. -- 2010-2014 Praha : Ringier Axel Springer CZ. -- 2014- Praha : Czech News Center. -- 33 cm. -- Denně vychází od 1.3.2006 (=roč. 1, č. 1). -- Vychází i v neděli (v r. 2006 a od r. 2008 se samostatným číslováním). -- Nedělní AHA! zpracováno samostatně. -- Podnázev od 1.3.2006 do 31.7.2009: Praha. -- Označení nedělního vydání od 26. 3. 2006: Nedělní Aha!. -- Informace o časopise pocházejí z registrace MK ČR. -- Každý měsíc tématický Speciál Aha!, nevychází v létě. -- ISSN : 1214-8997.

obálkaAhoj divočino  . -- Ročník I (jaro 2020)-. -- Praha : Petra Kubíčková, 2020-. -- 29 cm. -- ISSN : 2694-9334.

obálkaAhoj, tady Fifi  . -- Č. 1 (2012)-. -- [Praha] : Čtyřlístek, 2012-. -- 30 cm. -- ISSN : 1805-4013.

obálkaAHR fórum : českého pohostinství  . -- Roč. 1, č. únor (2007)-. -- Praha : Asociace hotelů a restaurací České republiky : 2007-. -- 2013- Praha : Cortina Park. -- 30 cm. -- ISSN : 2464-5249.

Ájurvédský žurnál  . -- Praha : Everest Ayurveda, s.r.o., [2019?]-. -- 30 cm.

obálkaAkademická psychologie : vědecký a praktický časopis = Academic psychology : scientific and practical journal  . -- No. 1 (2016)-. -- Praha : Vědecko vydavatelské centrum "Sociosféra-CZ", s.r.o., 2016-. -- 29 cm. -- Souběžný název z doplňkové titulní stránky. -- ISSN : 2464-6741.

Akce - zábava : Olomouc : programy, přehledy a tipy  . -- Leden 2020-. -- Olomouc : Radio Haná, s.r.o., 2020-. -- 30 cm.

AKP magazín : časopis ze světa aplikační a postřikové techniky  . -- Číslo 1 (leden 2017)- číslo 2 (březen 2018); číslo 3 (2020)-. -- Praha : Prospectea Česká republika, s.r.o., 2017-. -- 26 cm. -- Průběžné číslování.

obálkaAktuality Setkání : zajímavosti - komentáře - dopisy - informace - recenze - drobné zprávy - křížovka o ceny - inzerce  . -- [Roč. 1, č. 0] (srpen 1990)-. -- České Budějovice : Sdružení sv. Jana Neumanna z pověření Biskupství českobudějovického, 1990-. -- 2016-2017 České Budějovice : Spolek sv. Jana Neumanna v Č. Budějovicích. -- 2017- České Budějovice : Biskupství českobudějovické. -- 30-42 cm. -- Změna podnázvu: zajímavosti - komentáře - dopisy - informace o sněmu - recenze - drobné zprávy - křížovka. -- Podnázev v letech 2009-2015: diecézní časopis pro křesťanské společenství. -- Od r. 2016 bez podnázvu. -- Název v roč. 1990: Aktuality. Příloha k časopisu Setkání. -- Ev. č. 6603 chybně uváděné v tiráži patří časopisu: "Setkání". -- Rozsah a rozměry pro registraci: 4 s., 420/300. -- Periodicita se mění. -- Chybné číslování ročníků. -- Resumé: Aktuální informace ze života českobudějovické diecéze. -- ISSN : 1212-8074.

obálkaAktuality v nefrologii : časopis pro klinickou nefrologii a metody náhrady funkce ledvin  . -- Roč. 1, č. 1 (1995)-. -- Místo vydání není známé Wolfgang Pabst, 1995-. -- [199-]-[200-] Místo vydání není známé Euroverlag. -- [2001]- Praha : Tigis. -- 30 cm. -- ISSN 1213-3248 patří online podobě časopisu. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 60+4 s., 206/295. -- ISSN : 1210-955X.

Aktuality ze života Čkyně  . -- Ve Čkyni : Obecní úřad, [19--]-. -- 2005- Čkyně : Obec Čkyně. -- Změna názvu: v r. 1999 vyšla 4 čísla pod názvem Aktuality ze života Čkyně a nulté číslo již pod názvem Aktuality ze života Čkyně a okolí.

Aktuality : Waldviertler Sparkasse von 1842 AG  . -- 2005-2009. -- V Jindřichově Hradci : Waldviertler Sparkasse von 1842 AG, 2005-2009. -- sv.

obálkaAktuality : Asociace pro urbanismus a územní plánování  . -- Praha : Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, [1990]-. -- 30 cm. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 2570-821X.

obálkaAktuální medicína : partner lékařských kongresů  . -- Číslo 1/2017-. -- Liberec : Axonite CZ s.r.o., 2017-. -- 30 cm. -- Vychází při příležitosti lékařských kongresů. -- ISSN : 2570-7418.

obálkaAktuální pedagogika : vědecký časopis = Actual pedagogy : the scientific journal  . -- No. 1 (2016)-. -- Praha : Vědecko vydavatelské centrum "Sociosféra-CZ", s.r.o., 2016-. -- 29 cm. -- Souběžný název z doplňkové titulní stránky. -- ISSN : 2464-675X.

obálkaAktuální témata v onkologii očima českých lékařů  . -- Ročník 1, číslo 1 (únor 2016)-. -- Praha : AT Mediprint s.r.o., 2016-. -- 28 cm. -- ISSN : 2464-6148.

obálkaAkustika ...  . -- 2001-. -- V Českých Budějovicích : Studio D-akustika, 2001-. -- Výpustka ... nahrazuje rok uvedený na titul. listu. -- Obsahuje ISBN. -- Podnázev: odborný časopis o akustice a vibracích. -- ISSN : 1801-9064.

obálkaAlarm revue hasičů a záchranářů  . -- Roč. 16, č. 1 (2006)-. -- Praha : Fire Edit, 2006-. -- 30 cm. -- ISSN 1211-099X se vztahuje k předchozímu titulu. -- ISSN : 1801-6758 ISSN (chybné) 1211-099X.

obálkaAlbert : magazín pro zákazníky supermarketů Albert  . -- Č. 1 (2000)-. -- Říčany : Ahold Czech Republic, 2000-. -- 29 cm. -- Rozšíření názvu od června 2009: Albert v kuchyni. -- Změna podnázvu: magazín pro zákazníky supermarketů a hypermarketů Albert. -- ISSN : 1211-1422.

Albrechtické listy  . -- Roč. 1, č. 1 (1991)-. -- Albrechtice : Wydawnictvo SAK, 1991-. -- [1992?]- Albrechtice : Obecní úřad. -- 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 8 s., 210/297.

obálkaAlergie : časopis pro kontinuální vzdělávání v alergologii a klinické imunologii  . -- Roč. 1, č. 1 (1999)-. -- Praha : Tigis, 1999-. -- svazků ; 30 cm. -- Vydáváno pro: Společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP. -- Na vydání spolupracuje: Společnost pneumologie a ftizeologie ČLS JEP. -- Na vydání spolupracuje: Rinologická sekce ORL společnosti ČLS JEP. -- Na vydání spolupracuje: Česká iniciativa pro astma (ČIPA). -- Vydáváno pro členy: Společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP. -- ISSN : 1212-3536.

obálkaAlergie, astma, bronchitida : otázky, odpovědi, informace, rady a poučení pro alergiky, astmatiky a bronchitiky  . -- Roč. 1, č. 1 (1998)-. -- Praha : Tigis, 1998-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev od r. 2002: otázky, odpovědi, informace, rady a poučení. -- Od r. 2004 bez podnázvu. -- Podnázev od r. 2006: odpovědi na otázky, informace, rady a poučení pro alergiky, astmatiky a bronchitiky. -- Vydáváno pro ČIPA (Česká iniciativa pro astma). -- ISSN : 1212-3544.

Alfa : bulletin Fakulty architektury ČVUT  . -- [Roč. 1, č. 1 (2007)]-. -- Praha : Fakulta architektury ČVUT, [2007]-. -- 14 x 21 cm ;.

obálkaAlkoholizmus a drogové závislosti : odborný časopis Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v Bratislave  . -- Bratislava : Obzor, 1995-. -- svazků ; 24 cm. -- ISSN : 0862-0350.

obálkaAll for Power  . -- Roč. 1, č. 1 (2007)-. -- Ostrava : Konstrukce Media, 2007-. -- 2008- Praha : AF Power agency. -- 28-30 cm. -- ISSN : 1802-8535.

Alles roger? : das Querformat für Querdenker  . -- Praha : Excalibur Holding a.s., [2015?]-. -- 2016- [Wien?]: Ronnie Seunig. -- 30 cm.

Alphega magazín : na vašem zdraví záleží  . -- Praha : Alliance Healthcare, 2013-. -- 25 cm. -- Změna podnázvu v r. 2013: vaše zdraví je naší prioritou. -- Drobná změna názvu od č. 9 (listopad 2013).

Altech zpravodaj : pomáháme lidem překonávat bariéry : informační zdroj zaměstnanců Altech, spol. s r.o.  . -- Ročník I, 1/2018-. -- Bánov : Altech, spol. s r.o., 2018-. -- 30 cm.

Amenity magazine : vše, co potřebujete na dovolenou  . -- Č. 1 (2014)-. -- Praha : Amenity Resorts, 2014-. -- 30 cm.

obálkaAmerican journal of hematology : české vydání  . -- Roč. 1, č. 1 (září 2010)-. -- Praha : AT Mediprint, 2010-. -- 28 cm. -- ISSN : 1804-5294.

obálkaAmos : inspirace pro vaši tvořivost = inšpirácia pre vašu tvorivosť  . -- Ročník XVI., číslo 1. (jaro 2019)-. -- [Blansko] : Efkoart, s.r.o., 2019-. -- 23 x 25 cm. -- ISSN : 2694-9660 ISSN (chybné) 1805-9236.

obálkaAnalogon : surrealismus - psychoanalysa - strukturalismus - antropologie - příčné vědy  . -- Roč. 1, č. 1 (1969); roč. 2, č. 2 (1990)-. -- Praha : Paseka ; Kozoroh ; Lidové noviny, 1969,1990-. -- [2002?]-2015 Praha : Sdružení Analogonu. -- 2016- Praha : Spolek Analogonu. -- 28 cm. -- V roce 1969 vyšel jeden ročník. Časopis obnoven roku 1990. -- Podnázev od r. 2004: surrealismus - psychoanalýza - antropologie - příčné vědy. -- Průběžné číslování. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 4x96+16+4 s., 205/275. -- ISSN : 0862-7630.

obálkaAndragogika v praxi : odborný čtvrtletník pro vzdělávání a rozvoj dospělých  . -- Č. 1 (2014)-. -- Praha : Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, 2014-. -- 25 cm. -- Další podnázev v r. 2014: časopis Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR. -- Podnázev v tiráži: odborný čtvrtletník pro vzdělávání a rozvoj dospělých. -- Předplatné s přehledem čísel vydaných v uplynulých letech: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdZ4SVCYYw2eHVhtncbhMrxUpblPG25PTox3RyiuHLzx2OBA/viewform. -- ISSN : 2336-5145.

obálkaAnesteziologie & intenzivní medicína : časopis České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny : oficiální sponzor České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny  . -- Roč. 14, č. 1 (2003)-. -- Praha : Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2003-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev od r. 2008: časopis České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a České společnosti intenzivní medicíny. -- ISSN : 1214-2158 ISSN (chybné) 0862-4968.

Angis revue : odborný pohled do světa lékáren  . -- Roč. 1, č. 1 (2008)-. -- Vyškov : Angis plus, 2008-. -- 30 cm. -- Podnázev v tiráži: odborný a populární dvouměsíčník je určen pro farmaceutické asistenty a lékárníky.

obálkaAnnals of the Náprstek Museum  . -- Prague : National Museum, [1962]-. -- 24-25 cm. -- Součástí názvu je označení běžného roku. -- Od roku 2013 vychází 2x ročně bez ISBN, pouze s ISSN. -- Některá čísla popsána monograficky. -- ISSN : 0231-844X.

Anténa : zpravodaj českého vysílání TWR  . -- [Č. 1 (1992)]-. -- Brno : TWR-CZ, [1992]-. -- 21 cm. -- Podnázev: zpravodaj české redakce Trans World Radia.

obálkaAnthropologia integra : časopis pro obecnou antropologii a příbuzné obory = journal for general anthropology and related disciplines  . -- Roč. 1, č. 1 (2010)-. -- Brno : Masarykova univerzita : Akademické nakladatelství CERM, 2010-. -- 30 cm. -- ISSN : 1804-6657.

obálkaAnthropologie : věnováno fysické, historické a ethnické anthropologii  . -- Roč. 1, č. 1 (1962/63)-. -- Praha : Panorama, 1963-. -- [200-]- Brno : Moravské zemské muzeum, Ústav Anthropos. -- 30 cm. -- Podnázev od r. 1991: international journal of the science of man. -- Vydává: Moravian Museum, Anthropos Institute. -- Podnázev od r. 2013: international journal of human diversity and evolution. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 3x96+8+4 s., 215/300. -- ISSN : 0323-1119.

obálkaAntiinfectives News  . -- Roč. 1, č. 1 (2010)-. -- Praha : We Make Media, 2010-. -- 27 cm. -- ISSN : 1804-4212.

obálkaApetit : první časopis s recepty, které fungují : napsáno s chutí  . -- Č. duben (2004)-. -- Praha : Hachette Filipacchi 2000, 2004-. -- 2011-2014 Praha : Burda Media 2000. -- 2014-2018 Praha : Burda Praha. -- 2018- Praha : Burda International CZ s.r.o. -- 30 cm. -- ISSN : 1214-5599.

obálkaAplikovaná psychologie = Applied psychology  . -- I., 1/2016-. -- Praha : Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o., 2016-. -- 21 cm ;. -- ISSN : 2336-8276.

obálkaAplikované pohybové aktivity v teorii a praxi  . -- Roč. 1, č. 1 (2010)-. -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2010-. -- 29 cm. -- ISSN : 1804-4204 ISSN (chybné) 1804-4220.

obálkaApoštol božího milosrdenství  . -- Roč. 1, č. 1 (2006)-. -- Stará Boleslav : Společnost katolického apoštolátu - pallotini SAC, 2006-. -- 20-21 cm ;. -- Podnázev v tiráži: časopis zaměřený na šíření úcty k Božímu milosrdenství. -- ISSN : 1801-5840.

obálkaAppel : Sdružení praktických lékařů  . -- [Roč. 1, č. 1 (1997)]-. -- Praha : Sdružení praktických lékařů ČR, [1997]-. -- 21 cm. -- ISSN : 2464-5451.

obálkaApplications of Mathematics  . -- Roč. 36, č. 1 (1991)-. -- Praha : Akademie věd České republiky, Matematický ústav, 1991-. -- 24 cm. -- ISSN : 0862-7940.

obálkaApplied and Computational Mechanics  . -- Vol. 1, No. 1 (2007)-. -- Plzeň : University of West Bohemia, 2007-. -- 25 cm. -- ISSN : 1802-680X.

Aquanoviny  . -- Léto 2018-. -- Olomouc : Aquapark Olomouc, a.s., 2018-. -- 30 cm.

Arcidiecézní charita Praha : bulletin speciál  . -- Č. Září (2012)-. -- Praha : Arcidiecézní charita Praha, 2012-. -- 30 cm ;. -- V Evidenci periodického tisku MK ČR časopis evidován pod názvem: "Bulletin Arcidiecézní charity Praha". -- Doplňuje bulletin vydávaný měsíčně v elektronické podobě.

obálkaARC-Revue : informace pro uživatele software firem ESRI a ERDAS  . -- Č. 1 (duben 1996)-. -- Praha : Arcdata Praha, [1992]-. -- 30 cm. -- V tiráži podnázev: Informace pro uživatele ARC/INFO. -- Podnázev od r. 2004: GIS a internet -- do r. 2007: informace pro uživatele software ESRI a Leica Geosystems -- od r. 2012: informace pro uživatele software Esri a ENVI. -- Podnázev v tiráži od r. 2004: informace pro uživatele software ESRI a Leica Geosystems. -- Údaj o periodicitě pochází z Evidence periodického tisku MK ČR. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 20+4 s., 210/297. -- Resumé: Informace pro uživatele ARC/INFO. -- ISSN : 1211-2135.

obálkaArcha : zpravodaj o výchově a využití volného času dětí a mládeže  . -- Vydávání zahájeno: Č. 1 (1999)-. -- Praha : Česká rada dětí a mládeže, [1999]-. -- Popsáno dle: r. 1999. -- Podnázev v tiráži: zpravodaj České rady dětí a mládeže. -- ISSN : 1212-5016.

obálkaArcheologické rozhledy : Informační orgán archeologických a příbuzných vědeckých ústavů v Československu  . -- Roč. 1, č. 1 (1949)-. -- Praha : Státní archeologický ústav, 1949-. -- 1993- Praha : Archeologický ústav Akademie věd České republiky. -- 25 cm. -- Bez podnázvu. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 196+4 s., 175/250. -- Resumé: Časopis přináší zprávy o nejnovějších objevech našich archeologů. -- ISSN : 0323-1267.

obálkaArcheologie ve středních Čechách  . -- Č. 1 (1997)-. -- Praha : Ústav archeologické památkové péče středních Čech, 1997-. -- 30-31 cm. -- V některých roč. souběžné názvy. Od roč. 1999? do roč. 2008 z technických důvodů ve 2 sv. Od roč. 13/1 (2009) není uvedeno ISBN, přiděleno ISSN 1214-3553. Některé sv. mají ISBN. -- V roce 2017 vyšel k ročníkům 1 (1997)-20 (2016) bibliografický rejstřík (samostatný svazek s vlastním ISBN). -- ISSN : 1214-3553.

obálkaArchinews : čtvrtletní aktuality o informačních technologiích a architektuře  . -- [Roč. 1, č. 1 (1999)]-. -- Praha : Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR, [1999]-. -- 40 cm. -- ISSN : 1802-7172.

obálkaArchitect + : revue pro prezentaci české a slovenské architektury = revue for the presentation of Czech and Slovak architecture  . -- Číslo 1 (říjen 2016)-. -- Praha : Architect plus s.r.o., 2016-. -- 34 cm. -- Některá čísla mají ISBN. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 2533-512X.

obálkaArchitektúra a urbanizmus : časopis pre teóriu architektúry, urbanizmu a životného prostredia  . -- Roč. 1, č. 1 (1967)-. -- Bratislava : Veda, 1967-. -- Změna podnázvu: časopis pre teóriu architektúry a urbanizmu: od r. 1991-. -- Další podnázev: journal of architectural and town-planning theory. -- Změna nakladatele: SAP - vydavateľstvo Slovak Academic Press: od r. 1992-1995. -- Změna nakladatele: ÚSTARCH SAV: od r. 1996?-. -- ISSN : 0044-8680.

obálkaArchiv für Musikwissenschaft  . -- 1918-. -- Wiesbaden : Steiner, 1918-. -- ISSN : 0003-9292.

obálkaArchiv orientální : Quarterly Journal of African and Asian Studies  . -- Sv. 1, č. 1 (1929)-. -- Praha : Československý orientální ústav, 1929-. -- 1966-1992 Praha : Academia. -- [1993]- Praha : Orientální ústav Akademie věd České republiky v.v.i. -- 25 cm. -- Podnázev v tiráži v r. 1997: Quarterly Journal of the Oriental Institute of the Academia of Sciences of the Czech Republic for the study of the history, economy, culture and society of African and Asian countries. -- Podnázev dříve: Quarterly Journal of African, Asian and Latin American Studies. -- Na obálce též název Ar Or. -- Přestávky ve vyd.: R. 1944-45. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 90+4 s., 175/250. -- Resumé: Časopis přináší vědecké články a recenze o dějinách ekonomie, kultuře a společnosti zemí Afriky a Asie. Je určen badatelům a zájemcům o tuto problematiku. -- ISSN : 0044-8699.

obálkaArchivní časopis  . -- Roč. 1, č. 1 (1951)-. -- Praha : Ministerstvo vnitra České republiky - Sekce archivní správy, 1951-. -- [19--]- Praha : Odbor archivní správy Ministerstva vnitra České republiky. -- 25 cm. -- Vydává: Odbor archivní správy MV ČR v tiskárně Ministerstva vnitra, p.o.. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 64+4 s. (1x ročně 4 s.rejstříku), 175/250. -- Na obálce titulu chybné ISSN: 0004-0393. -- Resumé: Archivní časopis slouží pro rozvoj archivní teorie a k vzájemné výměně zkušeností mezi archiváři všech oborů. -- ISSN : 0004-0398.

obálkaArchivum mathematicum  . -- Roč. 1, č. 1 (1965)-. -- Brno : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1965-. -- Podnázev dříve: scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianeae Brunensis. -- Změna vydavatele: Masarykova univerzita v Brně, přírodovědecká fakulta: od r. 1991-. -- ISSN : 0044-8753.

obálkaArnica : acta rerum naturalium didactica : časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání  . -- Č. 1 (2011)-. -- Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, 2011-. -- 30 cm. -- ISSN : 1804-8366.

obálkaArnika : přírodou a historií Karlovarského kraje  . -- Č. 1 (2004)-. -- Mariánské Lázně : Český svaz ochránců přírody, 2004-. -- 20 cm. -- Vydává: Český svaz ochránců přírody, základní organizace (ZO ČSOP). -- ISSN : 1804-1914.

obálkaArnikum : čtvrtletní zpravodaj sdružení Arnika  . -- Č. 1 (2003)-. -- Praha : Arnika 2003-. -- 30 cm. -- Podnázev od r. 2013: časopis sdružení Arnika. -- Podnázev od r. 2015: časopis spolku Arnika. -- ISSN : 2336-8403.

Arnoltický občasník  . -- Arnoltice : Obec Arnoltice, [2016?]-. -- 21 cm. -- Popsáno podle: 1/2019. -- Uložen ve skladu v KD jako ABCPV.

Aroma Life: pro váš život plný vůní  . -- [Zima 2013]-. -- [Ústí nad Labem] : Cosmetics ATOK International s.r.o., [2013]-. -- Změna podnázvu: od r. 2018: život plný vůní -- od r. 2019: original Atok magazín.

Aromaterapie : časopis pro zdraví  . -- Č. 0 (1993)-. -- Ústí nad Labem : Cosmetic Karl Hadek, 1993-. -- 2007-2010 Ústí nad Labem : Cosmetics ATOK International. -- 2011-2012 Kšice : Service Karel Hadek. -- 2012- Kšice : 1. aromaterapeutická KH. -- 21 cm. -- Vydává: Cosmetic Karl Hadek International ve spolupráci s Cosmetic Karl Hadek Taufkirchen, Německo. -- Od č. 4(2007) nový nakl.. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 44 s., 147/210.

Art banking bulletin : časopis pro klienty Private Banking  . -- Praha : UniCredit Bank Czech Republic, [2009]-. -- 30 cm. -- Popsáno podle: č. 2/2010. -- V roce 2018 nevycházel.

obálkaArt of living  . -- F/W 2018/2019-. -- Praha : Conventia Events, s.r.o., 2018-. -- 30 cm. -- ISSN : 2571-1970.

obálkaArt & antiques : váš průvodce světem umění  . -- Č. 0 (2002)-. -- Praha : Feive, 2002-. -- [200-]-2004 Praha : Artmedia. -- 2005-2008 Brno : Mediagate. -- 2009- Praha : Ambit Media. -- 30 cm. -- Abstrakt: Art+Antiques je exkluzivní měsíčník pro výtvarné umění, architekturu, design a starožitnosti. V každém vydání časopisu čtenáři najdou obsáhlou pozvánku na výstavu, která v daném měsíci začíná, velký rozhovor a řadu tematických článků. Art+Antiques je zároveň jediným českým periodikem, které se systematicky věnuje problematice trhu s uměním. Čtenáři časopisu jsou nejen sběratelé a výtvarní profesionálové, ale především lidé s aktivním zájmem o luxusní trendy v oblasti životního stylu. Zaměření Art+Antiques nejlépe vystihuje slogan: ?Umění žít s uměním? https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9771213839008. -- ISSN : 1213-8398.

obálkaArteActa  . -- Ročník 1, číslo 1 (2018)-. -- Praha : Akademie múzických umění v Praze, 2018-. -- 24 cm. -- ISSN : 2571-1695.

obálkaArtikl : kulturní měsíčník  . -- Roč. 1, č. 1 (leden 2014)-. -- Praha : Media4free, 2014-. -- 27 cm. -- ISSN : 2336-2405.

Arval life : magazín pro zákazníky společnosti Arval CZ  . -- Č. podzim (2007)-. -- Praha : Astron studio CZ, 2007-. -- 2011-2012 Praha : Mediaforce. -- 2013- Praha : Arval CZ :. -- 30 cm ;. -- Další podnázev: firemní magazín společnosti Arval CZ.

obálkaASB = architektura - stavebnictví - bydlení  . -- Roč. 1, č. 1 (2004)-. -- Praha : Jaga Media, 2004-. -- 30 cm. -- Podnázev v tiráži: revue českého stavebnictví. -- Periodicita se mění. -- Dvojí číslování. -- ISSN : 1214-7486.

obálkaAspen review : Central Europe  . -- Vol. 1, no. 1 (fall 2012)-. -- Praha : Aspen Institute Prague, 2012-. -- 24 cm. -- Anglické vydání, vydáváno též v češtině a polštině. -- No. 1-3/2013 na www.aspeninstitute.cz. -- ISSN : 1805-6806.

Astorník  . -- [Ústí nad Labem] : Astorie a.s., [2007?]-. -- 30 cm ;. -- Podnázev od roku 2014: časopis pro klienty.

obálkaAstronomie dnes : astronomický populárněvědecký časopis  . -- [Roč. 1, č. 1 (1992)]-roč. 5, č. 7 (1996); [roč.6, č. 0 (2004)]-. -- Prostějov : Soukromá astronomická observatoř, [1992]-. -- [2004?]- Žebrák : Vladislav Slezák - SAOmedia. -- 21-30 cm ;. -- Časopis nevycházel v l. 1997-2003. -- Podnázev od r. 2004: zpravodaj hvězdárny Žebrák. -- Podnázev v r. 2007: zpravodaj hvězdáren Žebrák a Jindřichův Hradec. -- Časopis měl vycházet ve dvou mutacích: s programem hvězdárny Jindřichův Hradec a s programem hvězdárny Žebrák. -- Chybné uvádění ročníků. -- Resumé: Astronomický populárně vědecký časopis pro amatéry i profesionály. -- ISSN : 1211-3050.

obálkaAstropis : časopis pro astronomy amatéry  . -- Roč. 1, č. 1 (1994)-. -- Praha : Společnost Astropis, 1994-. -- 30 cm. -- Podnázev od r. 2008: časopis pro příznivce astronomie. -- Resumé: Astronomické dění u nás, informace, novinky, zajímavosti z astronomie. Originální astronomické články, nápady na pozorování. -- ISSN : 1211-0485.

Ateliér 205 : časopis DF JAMU  . -- Číslo 1, ročník I (2019)-. -- Brno : Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta, 2019-. -- 30 cm.

Athene : výroční zpráva Městské knihovny v Praze za rok ... = Athene : ... annual report of the Municipal Library in Prague  . -- Rok 2016-. -- Praha : Městská knihovna v Praze, 2017-. -- 30 cm. -- Součástí podnázvu je označení běžného roku. -- Jednotlivé svazky mají ISBN.

obálkaAtheroreview  . -- 1 (2016)-. -- Brno : Facta Medica, s.r.o., 2016-. -- 27 cm. -- ISSN : 2464-6555.

obálkaAtletika : časopis Českého atletického svazu  . -- Roč. [1] 21, č. 1 (1969)-. -- Praha : Olympia, 1969-. -- 1993-2001 Praha : Český atletický svaz. -- 2002- Praha : Česká atletika. -- 30 cm. -- Podnázev dříve: časopis Československého svazu tělesné výchovy. - Podnázev od r. 1992: časopis České a Slovenské atletické unie. - Podnázev od r. 1993: časopis českých a slovenských atletů. - Podnázev od r. 1994: časopis českých atletů. - Podnázev od r. 1994/č.5: časopis Českého atletického svazu. -- Příloha: Atletika plus. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 16+8 s., 210/297. -- Resumé: Odborný tělovýchovný časopis. Je určen členům oddílu lehké atletiky a ostatním zájemcům o tento sport. -- ISSN : 0323-1364.

obálkaATM  . -- Č. 5 (2007)-. -- Praha : Aeromedia, 2007-. -- ISSN : 1802-4823.

Atrium special : informační občasník  . -- 1/2017 (2. února 2017)-. -- Horažďovice : ATRIUM s.r.o., 2017-. -- 30 cm.

obálkaAUDI Magazín  . -- Č. 1 (zima 1995/1996)-. -- Praha : agentura AC&C Public Relations, 1995-. -- 1996-1997 Praha : Panorama Publishing. -- 1998-2001 Praha : Astron studio. -- 2002-2003 Praha : Astron Media. -- 2004-2011 Praha : Astron studio CZ. -- 2011- Praha : Mediaforce. -- 28-30 cm. -- Podnázev do r. 2008: náskok díky technice. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 100 s., 210/297. -- Resumé: Oficiální čtvrtletní magazín VW/AUDI Importeura k podpoře prodeje vozů AUDI v ČR, nár. zastoupení Import Volkswagen Group. -- ISSN : 1211-9857.

obálkaAuditor : časopis Komory auditorů České republiky  . -- Roč. 1, č. 1 (1994)-. -- Praha : Infomedia, 1994-. -- [1995?]- Praha : Komora auditorů České republiky. -- 30 cm. -- Podnázev: aktuality-informace z komory-stanoviska, názory, diskuse-nabídka vzdělávacích akcí-auditorské postupy-vybrané účetní problémy-daňová a právní problematika-informace ze zahraničí. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 26+4 s., 210/297. -- Resumé: Auditorská činnost, ověřování účetnictví hospodářských subjektů, jejich majetku a daňového poradenství. Časopis současně je komunikačním prostředkem mezi Komorou auditorů ČR a auditory, kteří jsou v seznamu fyzických a právnických osob vedeného Komorou. -- ISSN : 1210-9096.

Aukční katalog č. ...  . -- České Budějovice : Aukční síň Procházka-Trans Ars, [1996]-. -- svazků. -- Výpustka ... v názvu nahrazuje číslo katalogu, poř. č. aukce. -- V podnázvech je uveden datum a místo konání aukce. -- Průběžné číslování. -- Změna v názvu vydavatele: Aukční síň Procházka spol. s.r.o.

Aukční katalog : Česká numismatická společnost, pobočka v Hradci Králové  . -- Hradec Králové : Česká numismatická společnost, pobočka v Hradci Králové, [199-]-. -- 21 cm. -- Popsáno podle: č. 124 (listopad 2009).

obálkaAura musica : časopis pro sborovou tvorbu, hudební teorii a pedagogiku = international journal of choir writing, music pedagogy and music theory  . -- Č. 1 (2012)-. -- Ústí nad Labem : PF UJEP, katedra hudební výchovy, 2012-. -- 25 cm. -- Notové přílohy. -- Některé notové příl. zpracovány samostatně. -- ISSN : 1805-4056.

obálkaAuriga : zprávy Jednoty klasických filologů  . -- Praha : KLP-Koniasch Latin Press, [1992]-. -- 2011- Praha : Jednota klasických filologů. -- 21 cm. -- Jednotlivé sv. mají ISBN, od roč. 55 (2013) uvedeno pouze ISSN. -- ISSN : 1211-3379.

Ausobium : zpravodaj městyse Úsobí  . -- Ročník 1, 1/2019-. -- Úsobí : Městys Úsobí, 2019-. -- 30 cm.

obálkaAuta : svět na kolech  . -- Č. 1 (2008)-. -- Praha : Egmont ČR, 2008-. -- 2016- Varšava : Egmont Polska Sp. z o.o. -- 28 cm. -- Podnázev od č. 7/2010: fantastický svět na kolech. -- ISSN : 1803-5108.

Auto dnes : magazín o autech, technice a penězích  . -- Číslo 1 (8.března 2016)-. -- Praha : Mafra, 2016-. -- 29 cm.

obálkaAuto motor a sport Classic  . -- Roč. 1, jaro/léto (2007)-. -- Praha : Motor-Presse Bohemia, 2007-. -- 30 cm. -- ISSN : 1802-3800.

obálkaAuto motor a sport : auto magazín  . -- [Roč. 6], č. 6 (1998)-. -- Praha : Motorpress Praha, 1998-. -- 2000-2015 Praha : Motor-Presse Bohemia. -- 2015-2016 Praha : Motormedia Bohemia s.r.o. -- 2017- Praha : Mladá fronta a.s. -- 28 cm. -- Podnázev od č. 7/2012: nezávislý - kritický - fascinujíc. -- Další podnázev v r. 2014: dlouhodobě nejčtenější motoristický měsíčník v České republice. -- Dle sdělení vydavatele v r. 2021 pozastaveno vydávání. -- ISSN : 1212-1355.

obálkaAuto sport magazín : to nejzajímavější z automobilových závodů a z pestrého světa kolem nich  . -- Ročník I, číslo 1 (červen 2016)-. -- Praha : Amicus Certus 3000, s.r.o., 2016-. -- 30 cm. -- ISSN : 2464-7845.

obálkaAuto tip klassik : speciál : magazín o veteránech a youngtimerech  . -- Č. 1 (léto 2012)-. -- Praha : Ringier Axel Springer CZ, 2012-. -- 2014- Praha : Czech News Center. -- 29 cm. -- Chybné ISSN 1210-1087 a ev. č. 5522 chybně uváděné v tiráži patří časopisu: "Auto Tip". -- ISSN : 1210-1087.

obálkaAuto Tip : čtrnáctideník o motorismu  . -- Roč. 1, č. 1 (1991)-. -- Praha : Automedia, 1991-. -- [2002]-2011 Praha : Axel Springer Praha. -- 2011-2014 Praha : Ringier Axel Springer CZ. -- 2014- Praha : Czech News Center. -- 35 cm. -- Resumé: Čtrnáctideník o motorismu patřící do skupiny časopisů Auto BILD. -- ISSN : 1210-1087.

obálkaAuto top! & UVA  . -- 5/2020-. -- Praha : Medialight, s.r.o., 2020-. -- 30 cm. -- ISSN : 2694-975X ISSN (chybné) 2571-1091.

obálkaAuto 7 : nový automobilový týdeník  . -- Roč. 1, č. 1 (2004)-. -- Praha : Motor-Presse Bohemia, 2004-. -- 2015- Praha : Motormedia Bohemia, s.r.o. -- 29-30 cm. -- Podnázev v r. 2006: nejaktuálnější automobilové novinky. -- Podnázev od r. 2009: více testů, rad, tipů a doporučení. -- Další podnázev: vše kolem aut vašima očima. -- Podnázev od června 2015: spolehlivý průvodce světem aut - rady, testy, zábava. -- Od června 2015 neuváděn ročník. -- Dle sdělení vydavatele v r. 2021 pozastaveno vydávání. -- ISSN : 1214-6781.

obálkaAutoExpert : časopis profesionálů v autoopravárenství : technika - autodílna - obchod  . -- Roč. 1, č. 1 (1995)-. -- Praha : Vogel Publishing, 1995-. -- [1999?]- Praha : AutoPress. -- 30 cm. -- Podnázev od roku 1999: nezávislý časopis profesionálů v autoopravárenství. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 48+16+4 s., 210/297. -- Resumé: Časopis profesionálů v oblasti autoopravárenství. -- ISSN : 1211-2380.

obálkaAutoforum : exkluzivní motoristický magazín  . -- Roč. 1, č. 1 (listopad 1998)-. -- Praha : Ehrlich 63, 1998-. -- 2000-2001 Praha : Moto-Public a KM-Publicity. -- 2002-2003 Praha : Axel Springer. -- 2004 Praha : Moto Public. -- 2005- Praha : MotorCom. -- svazků ; 30 cm. -- Od r. 2002 změna podnázvu: automobilový měsíčník. -- Podnázev v tiráži od r. 2004?: automobilový dvouměsíčník. -- Vydává: Moto Public Antonín Matějka ve vydavatelství MotorCom s.r.o. -- ISSN : 1212-351X.

obálkaAutoma : odborný časopis pro automatizační techniku  . -- Roč. 0, č. 0 (srpen 1994)-. -- Praha : FCC public, 1994-. -- 2014- Praha : Automa. -- 30 cm. -- Od roč. 14 (2008) č. 1. obálkový podnázev: časopis pro automatizační techniku. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 40+4+4 s., 210/297. -- Resumé: Odborné periodikum pro automatizační techniku. -- ISSN : 1210-9592.

obálkaAutomatika : trendy v automatizaci a průmyslové robotice  . -- 1. ročník, číslo 1/2016-. -- Brno : Vydavatelství Nová média, s.r.o., 2016-. -- 30 cm. -- Podnázev v tiráži: specializovaná příloha strojírenského magazínu Konstruktér. -- ISSN : 2464-7179 ISSN (chybné) 1805-8590.

obálkaAutomobil industry : specializovaný časopis pro dodavatele a subdodavatele automobilového průmyslu : pro výrobce a dodavatele = for carmakers and subcontractors = für Hersteller und Zulieferer  . -- Roč. 1, [č. 1] (2005)-. -- Brno : Infocube, [2005]-. -- 30 cm. -- ISSN : 1802-5196.

obálkaAutomobil revue : technický měsíčník  . -- Roč. 0, č. 1 (1990)-. -- Praha : Unipress, 1990-. -- 2003-2003 Praha : BertelsmannSpringer CZ. -- 2004-2007 Praha : Springer Media CZ. -- 2008- Praha : Business Media CZ. -- 30 cm. -- Na obálce pod názvem: vychází od roku 1957. -- Od listopadu 1990 do března 1991 vycházely tituly "Automobil" a "Automobil revue" souběžně. -- Ev. č. 5546 patří časopisu: "Automobil revue. Praha, UNIPRESS" a ev. č. 18159 patří časopisu: "Automobil revue. Praha, Business Media CZ". -- Rozsah a rozměry pro registraci: 64+4 s., 210/297. -- Pokračuje ročníkování z předchozího titulu: Automobil. -- Resumé: Technický měsíčník pro pracovníky v oboru konstrukce a výroby automobilů, motocyklů a traktorů. Časopis o automobilech, motocyklech a dění kolem nich. -- ISSN : 1211-9555.

obálkaAutoProfi : časopis podnikatelů a profesionálů v motorismu  . -- Roč. 1, č. 1 (1993)-. -- Praha : Eurostudio, 1993-. -- 1994-2001 Praha : Automedia. -- 2001-2011 Praha : Axel Springer Praha. -- 2011-2014 Praha : Ringier Axel Springer CZ. -- 2014- Praha : Czech News Center. -- 29-30 cm. -- Od č. 1(1998) podnázev: časopis profesionálů v motorismu. -- Podnázev v tiráži: měsíčník motoristů. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 48+4 s., 210/297. -- Od r. 1996 uváděn ročník (roč. 4). -- Resumé: Časopis určený nejen pro profesionály motoristického sportu a motorismu vůbec. -- ISSN : 1210-7441.

Autor in : magazín OSA nejen pro autory  . -- Praha : OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, [2009]-. -- 27 cm. -- Popsáno podle: jaro 2011.

obálkaAutoservis & mobilita : magazín pro autoopravárenství, aftermarket a autodopravu  . -- září 2020-. -- Praha : Vladimír Rybecký-FunAuto, 2020-. -- 30 cm. -- ISSN : 2695-0448.

obálkaAuto4Drive : trendy car magazine : dvouměsíčník  . -- Roč. 1, č. 1 (květen-červen 2010)-. -- Praha : Affinity Media, 2010-. -- 28 cm. -- Název od č. 5/2011: AutoforDrive. -- Průběžné číslování od roku 2015 č. 2(30). -- ISSN : 1804-3232.

obálkaAuto/moto/pneu servis : bulletin/zpravodaj pro autoservisy, pneuservisy a distributory dílů : pro majitele a vedoucí pracovníky z oboru prodeje a servisu vozidel a distribuce dílů  . -- 1/2017-. -- Turnov : Akadea s.r.o., 2017-. -- 30 cm. -- Chybné ISSN 1802-1468 patří časopisu: "PneuServis (Turnov)". -- Evidenční číslo 16524 patřilo dříve časopisu: "PneuServis (Turnov)". -- ISSN : 1802-1468.

AV News : svět prezentačních technologií  . -- [Roč. 1, č. 1 (1996)]-. -- Praha : AV Media, [1996]-. -- 30 cm. -- Změna podnázvu: svět komunikace obrazem - magazín společnosti AV Media. -- Změna periodicity: 4x ročně od r. [2011?].

obálkaAVD revue : revue pro společnost a umění : literární magazín  . -- Praha : Radan Kapucián, [2005]-. -- 42 cm, složeno na 21 cm. -- Podnázev: literární magazín. -- Podnázev od r. 2013: magazín populárně-naučný pro společnost a umění. -- ISSN : 1801-5220.

AŽD info : interní zpravodaj zaměstnanců AŽD Praha  . -- Praha : AŽD Praha s.r.o., [2010?]-. -- 42 cm. -- Popsáno podle: leden 2018 ročník 9.

obálkaA2 : kulturní čtrnáctideník  . -- Roč. 5, č. 1 (2009)-. -- Praha : Kulturní týdeník A2, 2009-. -- 2010- Praha : A2. -- 42-43 cm. -- ISSN : 1803-6635 ISSN (chybné) 1801-4542.

obálkaA-Z elektro : specializovaný odborný časopis  . -- Roč. 1, č. 0 (prosinec 2009)-. -- Praha : Giversdon, 2009-. -- 30 cm. -- ISSN : 1805-1073.

obálkaA/Věda a výzkum  . -- Roč. 1, č. 1 (2017)-. -- Praha : Středisko společných činností AV ČR v.v.i., 2017-. -- ISSN : 2533-784X.

obálkaAΩ/Věda pro každého : popularizační magazín AV ČR  . -- Ročník 1, číslo 1/2017-. -- Praha : Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., 2017-. -- 24 cm. -- ISSN : 2570-7566.


[^] [A][B][C][D][E][F][G][H][CH][I][J][K][L][M][N][O][P][Q][R][S][T][U][V][X][Y][Z][0-9] [^]

Babice : zpravodaj obce Babice nad Svitavou  . -- Ročník XXVII (zima 2017/2018)-. -- Babice nad Svitavou : Obec Babice nad Svitavou, 2017-. -- 23 cm. -- Dřívější názvy: Babický občasník, Babické listy, Babický zpravodaj. -- Pokračuje ročníkování předchozího časopisu. -- Podnázev v tiráži: občasník územního samosprávného celku. -- Dříve jako: Babický občasník.

Babický zpravodaj  . -- Babice : Obecní úřad, [2003?]-. -- 30 cm.

obálkaBabylón : studentský list  . -- Roč. 1, č. 1 (únor 1992)-. -- Praha : Studentský spolek Klub, [1992]-. -- Změna vydavatele: Studentský spolek Babylon: od r. 199?. -- ISSN : 1211-4332.

Babylonský zpravodaj  . -- Č. 1/2015-. -- Babylon : OÚ Babylon, 2015-. -- 30 cm ;.

obálkaBáječná školka : časopis pro všechny děti od 2 let  . -- Č. 10 (2009)-. -- Praha : Fragment, 2009-. -- 29 cm. -- Změna podnázvu: časopis pro všechny děti od 3 let. -- ISSN : 1804-0829.

obálkaBáječné nápady  . -- Květen-červen 2020-. -- Praha : Esprit Bohemia s.r.o., 2020-. -- 28 cm. -- ISSN : 2694-894X.

Bakovsko  . -- [Roč. 1, č. 1 (1959)-roč. 8, č. 12 (1966?)]; Č. únor-březen (2002)-. -- Bakov nad Jizerou : MNV, [1959]-. -- 2002- Bakov nad Jizerou : Městský úřad. -- 30 cm. -- Podnázev: zpravodaj města Bakova nad Jizerou. -- Od r. 2003 ročníkováno (roč. 2). -- V r. 1967 časopis úředně zastaven. -- V r. 2002 vydáváno ve spolupráci s Informačním centrem pro mládež v Mladé Boleslavi. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 12s., 210/300.

Bălgari : spisanije za balgarite v Čechiji  . -- [Č. 1] (2002)-. -- Praha : Vazraždane, [2002]-. -- 30 cm. -- Změna podnázvu: spisanie za bălgarite v Čechija.

BalíCZECH : časopis zaměstnanců Windmöller & Hölscher Machinery  . -- Srpen (2018)-. -- Kralice na Hané : Windmöller & Hölscher Machinery k.s., 2018-. -- 28 cm. -- Podnázev v tiráži: firemní dvouměsíčník pro zaměstnance společnosti Windmöller & Hölscher Machinery k.s.. -- Evidenční číslo 22669 uváděné v tiráži patří časopisům: "WHP noviny" a "balíCZECH".

obálkaBambule : zajímavosti, hádanky, soutěž a spousta dalších luštěnek  . -- 1/2016-. -- Praha : EP Line SE, 2016-. -- 30 cm. -- Změna podnázvu: časopis pro kluky a holky (od 2018). -- Průběžné číslování. -- ISSN : 2464-6415.

obálkaBankovnictví : odborný časopis  . -- Roč. 1 [28], č. 1 (1993) -. -- Praha : Česká národní banka, 1993-. -- [1999]-2013 Praha : Economia. -- 2014- Praha : 4H production. -- 28-30 cm. -- Podnázev v tiráži v roce 2002: měsíčník Hospodářských novin. -- Podnázev do r. 1996: odborný časopis pro praktickou činnost bank -- od r. 1999: měsíčník Hospodářských novin -- od r. 2000: komerční bankovnictví - finanční služby - měnová politika -- od r. 2006: měsíčník vydavatelství Economia -- r. 2014: odborný měsíčník pro profesionální finance. -- ISSN : 1212-4273.

obálkaBarbar! : jihočeské kauzy - jihočeské reportáže - jihočeské rozhovory - jihočeské holky  . -- Č. 1 (duben 2013)-. -- České Budějovice : Jan Štifter, 2013-. -- 2014- České Budějovice : Barbar, SE. -- 30 cm. -- Podnázev 2014-2016: Jihočeský časopis; v tiráži: Jihočeský měsíčník. -- Od r. 2017 na titl. straně bez podnázvu. -- ISSN : 1805-7969.

obálkaBarbie : čti, hraj si, maluj a sni s Barbie  . -- Č. září 1997-. -- Praha : Egmont ČR, 1997-. -- 28 cm. -- Bez podnázvu. -- Abstrakt: https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9771211838003. -- ISSN : 1211-8389.

obálkaBarLife : časopis pro majitele, manažery a barmany gastronomických podniků  . -- Roč. 1, č. 1 (2004)-. -- Praha : Martin Kraut, 2004-. -- 2005- Praha : Linkman Media ,. -- 31 cm. -- Podnázev od r. 2006: nejčtenější časopis mezi profesionály v gastronomii. -- Od roč. 7 (2010) č. 37. podnázev: B2B časopis pro restaurace, bary, kavárny a hotely. nejčtenější časopis v české. -- Průběžné číslování. -- Abstrakt: BarLife. https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9771802231008. -- ISSN : 1802-2316.

Barňák : strašický měsíčník  . -- [Roč. 1, č. 1 (1991)]-. -- Strašice : Obecní úřad, [1991]-. -- 30 cm.

Bartošovický zpravodaj  . -- [Č. 1 (2006)?]-. -- Bartošovice : Obecní úřad, [2006?]-. -- 20-21 cm.

obálkaBarvy profi : trendy, fasádní materiály, nátěrové hmoty  . -- 1 (3.1.2019)-. -- Praha : IPROFFI s.r.o., 2019-. -- 28 cm. -- ISSN : 2571-2128.

Basset telegraf  . -- [Č. 1 (199-)]-. -- Zadní Třebáň : Basset klub ČR, [199-]-. -- 21 cm. -- Podnázev v tiráži: klubový zpravodaj Basset klubu ČR.

obálkaBazén & sauna : revue pro bazény, koupaliště, lázně, masérny, sauny, solária, vodoléčbu  . -- Roč. 3, č. 1 (1996)-. -- Praha : Studio K, 1996-. -- 2002-2005 Praha : Jiří Kouba. -- 2005- Praha : Aqua Viva. -- 30 cm. -- Pův. podnázev v r. 1996: revue pro sauny, bazény, koupaliště, lázně, solária, masérny a vodoléčbu. -- Podnázev v tiráži: revue pro sauny, bazény, solária, koupaliště, lázně, vodoléčbu, masérny a příbuzné obory. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32+4 s., 210/297. -- Časopis je mediálním partnerem Asociace bazénů a saun ČR (ABAS). -- Resumé: Dvouměsíčník pro sauny, bazény, koupaliště, lázně, solária, vodoléčbu a příbuzné obory. Časopis je určen laické i odborné veřejnosti. -- ISSN : 1211-541X.

BB Centrum review  . -- Č. 1 (2004)-. -- Praha : Passerinvest Group, 2004-. -- 2013- Praha : Corporate Publishing. -- 30-42 cm ;. -- Změna názvu: BB centrum city: od r. 2019.

obálkaBe the best : magazín českých nejlepších  . -- Léto 2009-. -- Praha : C.O.T. media, 2009-. -- 30 cm. -- Chybné ISSN 1214-6315 (uváděné v tiráži) patří "Czech business forum". -- ISSN : 1804-2910 ISSN (chybné) 1214-6315.

Bečovský zpravodaj  . -- Bečov nad Teplou : Městský úřad, 1983-. -- 21-30 cm. -- V roce 2011 nevyšel. -- Podnázev: Oficiální zpravodaj města Bečov nad Teplou.

Béda : školní časopis základní školy Bedřicha Smetany v Lanškrouně  . -- Lanškroun : Základní škola, [2016?]-. -- 30 cm. -- Popsáno podle: ročník 22, číslo 4, prosinec (2016). -- Průběžné číslování.

obálkaBedrník : časopis pro ekogramotnost  . -- [Roč. 1, č. 1 (2003)]-. -- Horní Maršov : SEVER, [2003]-. -- 30 cm. -- Vydává: Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER pro Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina. -- ISSN : 1801-1381.

Bechtěrevik : informační občasník Klubu bechtěreviků  . -- Č. 1 (1991)-. -- Praha : Klub bechtěreviků - Revmatologický ústav, 1991-. -- 21 cm. -- Průběžné číslování. -- Podnázev: informační měsíčník Klubu bechtěreviků. - Podnáz.: Informační časopis Klubu bechtěreviků. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 142/210. -- Resumé: Informační občasník Klubu bechtěreviků.

Bechyňský Městský Zpravodaj  . -- Leden (1998)-. -- Bechyně : Městský úřad, 1998-. -- Vydavatel: Město Bechyně. -- Název v Evidenci periodického tisku MK ČR a v tiráži: Městský zpravodaj.

obálkaBen já Mína : mezi skřítky  . -- 1. číslo (1. října 2016)-. -- Praha : Junák - český skaut, 2016-. -- 30 cm. -- ISSN : 2533-4476.

Benešovské noviny : Informační list městského úřadu  . -- Roč. 1, č. 1 (1991)-. -- Benešov nad Ploučnicí : ELECOM, 1991-. -- [1994]- Benešov nad Ploučnicí : Městský úřad. -- 30 cm. -- Podnázev od roku 1994: měsíčník benešovských občanů. -- Od roku 2001 bez podnázvu. -- Současný podnázev: zpravodaj města Benešov nad Ploučnicí. -- MK ČR 11867.

Benešovské noviny : čtvrtletník obce Benešov u Semil  . -- Benešov u Semil : Obec Benešov u Semil, [2007]-. -- 30 cm. -- Popsáno podle roč. 13, č. 61 (březen 2019). -- Průběžné číslování. -- MK ČR 23511.

Benešovské ozvěny : informační zpravodaj obce Benešov nad Černou  . -- [Prosinec 2006]-. -- [Benešov nad Černou : s.n.], 2006-. -- 2007- Benešov nad Černou : Obec Benešov nad Černou. -- Změna podnázvu: informační občasník obce Benešov nad Černou: od r. 2007 měs. 5-. -- Vydavatel: Obec Benešov nad Černou: od r. 2007 měs. 5-.

Benický dostavník : časopis městské části Praha-Benice  . -- Duben 2016-. -- Praha : MČ Praha-Benice, 2016-. -- 30 cm ;.

BeOK : klientský magazín společnosti Broker Consulting  . -- Plzeň : Broker Consulting, [2016?]-. -- 27 cm. -- Podnázev v tiráži: magazín společnosti Broker Consulting, a.s.

Besednický zpravodaj : informační zpravodaj Obecního úřadu v Besednici  . -- 1997-. -- [Besednice : Obecní úřad], 1997-. -- Číslování roč. od r. 1999 roč. 2. -- Průběžné číslování. -- Změna podnázvu: informační zpravodaj Úřadu městyse Besednice: od roč. 12 r. 2007-roč. 17 r. 2012 -- informační zpravodaj městyse Besednice: od roč. 18 r. 2013-. -- U roč. 5 chybně uveden rok (2001, správně 2002) i číslo (5, správně 6), v dalších letech na chybné číslování navazují. -- Chybné číslování ročníků od r. 2006 (roč. 11, správně 9), v dalších letech na tuto chybu navazují. -- V letech 2014, 2018 časopis nevyšel.

Besedník : Kravařské noviny  . -- [Č. 1 (199-)]-. -- Kravaře : Městský úřad, [199-]-. -- [199-]-[200-] Kravaře : Kulturní středisko zámek Kravaře. -- 30 cm. -- Podnázev od r. 2008: noviny města Kravaře. -- Podnázev od r. 2012: zpravodaj města Kravaře. -- Podnázev v tiráži: měsíčník pro ekonomiku, kulturu a sport v Kravařích.

Beskydy : zpravodaj chráněné krajinné oblasti  . -- [Roč. 1, č. 1 (2005)]-. -- Rožnov pod Radhoštěm : ZO ČSOP Salamandr, [2005]-. -- 30 cm. -- Vydáváno ve spolupráci se Správou CHKO Beskydy.

Běštínský zpravodaj  . -- Č. 1 (2007)-. -- Běštín : Obecní úřad, 2007-. -- 30 cm.

Betlemář  . -- Roč. 1, č. 1 (2006)-. -- Praha : Spolek českých betlemářů, 2006-. -- 21 cm. -- Průběžné číslování.

Betlémská hvězda  . -- Klobouky u Brna : Diakonie ČCE - středisko Betlém, [2003]-. -- 21 cm ;. -- Popsáno podle: č. 2/2003.

Betlémská hvězda : zpravodaj jihočeských betlémářů  . -- 1995-. -- Jindřichův Hradec : Jihočeská pobočka Českého sdružení přátel betlémů, 1995-. -- Časopis vydáván ve spolupráci s Okresním muzeem v Jindřichově Hradci. -- Průběžné číslování.

Betlémy a betlemáři  . -- Roč. 1, č. 1 (1990/91)-. -- Třebechovice pod Orebem : České sdružení přátel betlémů (Muzeum betlémů) ; 1990-. -- obr., fotogr ; 20 cm. -- Průběžné číslování. -- Změna podnázvu: časopis Českého sdružení přátel betlémů ve Světové betlemářské federaci v Římě; Časopis Českého sdružení betlémů o.s. člena Světové federace betlemářů se sídlem v Říme (od r.2013). -- Přestávky ve vyd.: 1991/1992. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 16+4 s., 150/200. -- Resumé: Časopis se věnuje betlemářství v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Má pomoci k obnovení betlemářských tradic v našem národě, přispět k zveřejňování pramenných materiálů jako nezbytných podkladů pro odborné studie.

obálkaBeton : technologie - konstrukce - sanace  . -- Roč. 1, č. 1 (2001)-. -- Praha : Česká betonářská společnost, 2001-. -- [200-]- Praha : Beton TKS. -- 30 cm. -- Časopis je nástupcem časopisů Beton a zdivo a Sanace. -- Beton TKS vydává pro: Svaz výrobců cementu a vápna Čech, Moravy a Slezska, Svaz výrobců betonu ČR, Českou betonářskou společnost ČSSI a Sdružení pro sanace betonových konstrukcí. -- Souběžný název a podnázev v tiráži: Concrete : technology - structures - rehabilitation. -- ISSN : 1213-3116.

Bezdružický zpravodaj : zpravodaj obecního úřadu v Bezdružicích  . -- Č. 1 (1981)-. -- Bezdružice : Obecní úřad, 1981-. -- 21 cm ;. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 10 s.

Bezkovský občasník : zpravodaj obce Bezkov  . -- Ročník 1, číslo 1 (2019)-. -- Bezkov : Obec Bezkov, 2019-. -- 30 cm.

obálkaBezpečnost a hygiena práce  . -- [Č. 1 (1949)]-. -- Praha : Práce, 1949-. -- 1998-2000 Praha : Codex Bohemia. -- 2001-2004 Praha : ASPI Publishing. -- 2005-2009 Praha : ASPI. -- 2009- Praha : Wolters Kluwer ČR. -- 30 cm. -- V r. 1999 v lichých číslech časopisu šestnáctistránková monotematická příloha. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32+4 s., 210/297. -- ISSN : 0006-0453.

Bezpečnost s profesionály  . -- Č. 1 (2011)-. -- Praha : KPKB ČR, 2011-. -- 25 cm.

obálkaBezpečnostní teorie a praxe = Security theory and practice  . -- Č. 1 (2006)-. -- Praha : Ministerstvo vnitra ČR, 2006-. -- 2013- Praha : Policejní akademie České republiky. -- 24 cm. -- Vydáváno ve spolupráci s Policejní akademií České republiky. -- Obsahuje zvláštní čísla: Analýza bezpečnostních rizik společnosti a jejich transfer do teorie bezpečnostních systémů. -- Zvláštní č. popsána monograficky: Identifikace a reflexe rizik společenské praxe jako teoretický základ pro rozvoj policejních služeb : výstupy vědeckovýzkumné činnosti realizované v rámci Výzkumného záměru Policejní akademie ČR v Praze v roce. -- ISSN : 1801-8211.

Big news  . -- Číslo 1 (prosinec 2018)-. -- Praha : BigMat CZ, obchodní družstvo, 2018-. -- 30 cm. -- Průběžné číslování.

obálkaBike guru  . -- 1/2019-. -- Praha : Medialight s.r.o., 2019-. -- 28 cm. -- Chybné ISSN 2571-1954 a chybné evidenční číslo 23456 uváděné v tiráži patří časopisu: "Outdoor guru". -- ISSN : 2571-1962 ISSN (chybné) 2571-1954.

obálkaBílé Karpaty : časopis moravsko-slovenského pomezí  . -- [Roč. 1, č. 1 (leden 1994)]-. -- Uherské Hradiště : Společnost pro trvale udržitelný život, regionální pobočka Bílé Karpaty ; Veselí nad Moravou : Český svaz ochránců přírody, základní organizace Bílé Karpaty, [1994]-. -- [200-]-[200-] Trenčín : Centrum environmentálnych aktivít. -- 2001- Veselí nad Moravou : Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty. -- 30 cm. -- V r. 2001 vydávají: Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty o.p.s., Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Bílé Karpaty (Veselí nad Moravou), Regionální pobočka Společnosti pro trvale udržitelný život Bílé Karpaty (Uherské Hradiště) a Centrum environmentálných aktivít (Trenčín). -- Vydáno ve spolupráci s CHKO Biele Karpaty (Nemšová) a Správou CHKO Bílé Karpaty (Luhačovice). -- Rozsah a rozměry pro registraci: 24+4 s., 210/297. -- Č. 1 r.1994 vyšlo s podnázvem v tiráži: 1. mimořádné číslo - Ročenka Bílé Karpaty. -- ISSN : 1211-3638.

Bílinský zpravodaj : měsíčník Bílinska  . -- [Roč. 1, č. leden (1990)]-. -- Bílina : Kulturní centrum Kaskáda, [1990]-. -- [200-]- Bílina : Městský úřad. -- 30 cm. -- Podnázev: čtrnáctideník Bílinska.

Bílopotocké listy  . -- Č. červen (2000)-. -- Bílý potok : Obecní úřad, 2000-. -- 30 cm ;.

Bílovecký zpravodaj  . -- [Roč. 1, leden (1977)]-. -- Bílovec : Městský úřad, [1977]-. -- 27-30 cm.

Bílovický zpravodaj  . -- Bílovice nad Svitavou : Obecní úřad, [200-]-. -- 30 cm ;. -- Popsáno podle: září 2011.

Bílovický zpravodaj : vydává Obecní úřad Bílovice  . -- Č. 1 (duben 1997)-. -- Bílovice : Obecní úřad, 1997-. -- 30 cm. -- Dříve jako: Bílovský zpravodaj.

obálkaBiologia plantarum : international journal published by the Institute of experimental botany, Academy of sciences of the Czech republic  . -- Tom. 1, Nr. 1 (1959)-. -- Praha : Ústav experimentální botaniky AV ČR, 1959-. -- 25 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 160+4 s., 175/250. -- Změna signatury: ČB 4.727: od r. 2000. -- ISSN : 0006-3134.

obálkaBiologie, chemie, zeměpis : Časopis pro výuku přírodovědných předmětů na základních a středních školách  . -- Roč. 1, č. 1 (1991)-. -- Praha : SPN, 1991-. -- 2017- Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. -- 21 cm. -- Podnázev: časopis pro výuku na základních a středních školách. -- ISSN : 1210-3349.

obálkaBiom : odborný časopis a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu  . -- [Č. 1 (1997)]-. -- Praha : České sdružení pro biomasu, [1997]-. -- ISSN 1801-2655 se vztahuje k elektronické verzi časopisu. -- Podnázev v tiráži: odborný časopis a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu CZ Biom. -- Podnázev: čtvrtletník o energii, co roste -- časopis o energii, co roste. -- Informace o časopise pocházejí z: http://stary.biom.cz/biom/biom1.html. -- Do poloviny roku 2005 průběžné číslování. -- ISSN : 1801-4038.

obálkaBiomedical papers of the Faculty of Medicine of Palacký University, Olomouc Czech Republic  . -- [Vol. 145, No. 1 (2001)]-. -- Olomouc : Palacký University, [2001]-. -- ISSN : 1213-8118 ISSN (zrušené) 0862-481X.

obálkaBioprospect : bulletin Biotechnologických společností v České republice a Slovenské republice  . -- Roč. 1, č. 1 (1991)-. -- Praha : Biotechnologická společnost, 1991-. -- 30 cm. -- Podnázev: bulletin Biotechnologické společnosti. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 20+4 s., 210/297. -- Č. 4 (1998) a č. 1 (1999) vyšla v jednom svazku jako dvojčíslo. -- ISSN : 1210-1737.

Biorganica magazín  . -- Ročník 1, číslo 1(2019)-. -- Praha: La Biorganica s.r.o., 2019-. -- 21 cm.

obálkaBiotherapeutics  . -- Roč. 1, č. 1 (2011)-. -- Praha : Edukafarm, 2011-. -- 30 cm. -- Chybné ISSN patří časopisu Edukafarm medi news. -- Periodicita se mění. -- ISSN : 1805-1057 ISSN (chybné) 1213-9866.

Biotronika  . -- Číslo 1 (2016)-. -- Praha : Tomáš Pfeiffer, 2016-. -- 30 cm ;. -- Průběžné číslování.

Bitozeveský zpravodaj : obec Bitozeves - Nehasice - Tatinná - Vidovle  . -- 2016/01-. -- Bitozeves : OÚ Bitozeves, 2016-. -- 30 cm ;. -- Podnázev v tiráži: periodický tisk územního samosprávného celku.

Biuletyn Euroregionu Glacensis  . -- Rychnov nad Kněžnou : Euroregion Glacensis, [2006]-. -- 30 cm. -- Vydává Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis ve spolupráci s Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Glacensis. -- Údaje o zahájení vydávání převzaty z: http://www.euro-glacensis.cz. -- Zpravodaj vychází v samostatné české a polské jazykové mutaci. -- V r. 2012 nevyšel.

Bizon : po hlavě do světa úspěšného byznysu  . -- Ročník 01, číslo 01 (2017)-. -- Praha : Broker Trust, a.s., 2017-. -- 30 cm. -- Průběžné číslování.

Blatenská Blatka : zpravodajský čtvrtletník Blatenska : Blatno, Bečov, Hrádečná, Květnov, Mezihoří, Radenov, Šerchov, Zákoutí  . -- Blatno : Obecní úřad Blatno, [2011]-. -- 30 cm ;. -- Popsáno podle: ročník VI, číslo 1 (zima 2016).

Blatenské listy : nezávislé periodikum Občanského fóra Blatenska  . -- [Roč. 1, č. 1 (1990)]-. -- Blatná : Atis, [1990]-. -- Změna podnázvu: čtrnáctideník: od r. 1991-. -- Vydavatelé se mění. -- Sign.: ČB 3.437: r. 1990-1991. -- Změna sign.: ČA 505: r. 1992, zpětný návrat k: ČB 3.437: od r. 1993-. -- Dvojí číslování roč.. -- Příl.: Prácheň: č. 18 r. 1991 - č. 22. r. 1991. -- Zvl. vyd.: Listy o velké vodě na Blatensku: r. 2003: zpracováno jako monografické číslo seriálu.

Blatensko sobě : živě a nově  . -- [Roč. 1, č. 1 (2007)]-. -- Blatná : Svazek obcí Blatenska, [2007]-. -- Dříve časopis vycházel jako neprodejná příloha Blatenských listů. -- Průběžné číslování. -- Od roku 2017 chybné číslování ročníku.

obálkaBlesk bydlení : dům, stavba, zahrada  . -- Ročník 1, číslo 2 (únor 2017)-. -- Praha : Czech News Center a.s., 2017-. -- 28 cm. -- ISSN : 2533-624X.

obálkaBlesk hobby : dům - zahrada - pěstujeme - chováme  . -- Roč. 1, č. 1 (2005)-. -- Praha : Ringier ČR, 2005-. -- 2010-2014 Praha : Ringier Axel Springer CZ. -- 2014- Praha : Czech News Center. -- 30 cm. -- Chybné číslování ročníku, v roce 2014 uveden ročník 9, správně má být ročník 10, v dalších letech na tuto chybu navazují. -- ISSN : 1801-3074.

obálkaBlesk křížovky  . -- Praha : Ringier ČR, [2005?]-. -- 2010-2014 Praha : Ringier Axel Springer CZ. -- 2014- Praha : Czech News Center. -- 30 cm. -- Popsáno podle: Č. 1 (2006). -- ISSN : 1802-8920.

obálkaBlesk magazín  . -- Roč. 1, č. 1 (1992)-. -- Praha : Ringier ČR, 1992-. -- 2010-2014 Praha : Ringier Axel Springer CZ. -- 2014- Praha : Czech News Center. -- 28-30 cm. -- Název od č. 27(2007): Blesk magazín TV. -- Podnázev od r. 2001 do r. 2007: TýV plus. -- Průběžné číslování titulu v kulatých závorkách. -- Periodikum je samostatně neprodejné. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 30+16+4 s., 200/297. -- Resumé: Společenský týdeník pro volný čas. -- ISSN : 1210-5341.

obálkaBlesk pro ženy  . -- Roč. 1, č. 0 (2004)-. -- Praha : Ringier ČR a.s., 2004-. -- 2010-2014 Praha : Ringier Axel Springer CZ, a.s.,. -- 2014- Praha : Czech News Center a.s. -- 28-30 cm. -- Podnázev od r. 2010: nejprodávanější týdeník pro ženy. -- ISSN : 1214-6358.

obálkaBlesk TV mánie : nový časopis o zákulisí televizního světa  . -- Č. 2. března (2013)-. -- Praha : Ringier Axel Springer CZ, 2013-. -- 2014- Praha : Czech News Center. -- 30 cm. -- Nepřesné číslování, přijímáno pod datem vydání. -- ISSN : 1805-8183.

obálkaBlesk Vaše recepty  . -- Praha : Ringier ČR, 2010-. -- 2010-2014 Praha : Ringier Axel Springer CZ. -- 2014- Praha : Czech News Center. -- 25 cm. -- Ročníkováno od r. 2011. -- Chybné ISSN 1214-0724 patří časopisu Blesk extra. -- Další podnázev: čtenáři vaří čtenářům. -- ISSN : 1804-6738 ISSN (chybné) 1214-0724.

obálkaBlesk zdraví  . -- Č. 1 (2006)-. -- Praha : Ringier ČR, 2006-. -- 2010-2014 Praha : Ringier Axel Springer CZ. -- 2014- Praha : Czech News Center. -- 28-30 cm. -- ISSN 1210-5333 se vztahuje k novinám Blesk. -- ISSN : 1802-3738 ISSN (chybné) 1210-5333.

obálkaBlesk - Čechy  . -- Roč. 1, č. 1 (1992)-. -- Praha : Ringier ČR, 1992-. -- 2010-2014 Praha : Ringier Axel Springer. -- 2014- Praha : Czech News Center. -- 42 cm. -- Podnázev od 2.11.2007: vydání Čechy. -- Příl.: SO: Blesk na víkend. -- Příl. dříve: PO+ST: Servis extra (do r. 2000). -- Rozsah a rozměry pro registraci: 16 s., 297/420. -- Různé přílohy r. 2014-2016 uloženy zvlášť v obálkách v příruční polici u služby. -- Některé svazky obsahují samostatně neprodejné přílohy. -- Jiná vydání: Blesk - Praha ; Blesk - Morava ; Blesk - Moravskoslezský; Blesk - Sever ; Blesk - Praha - střední Čechy ; Blesk - Zlínsko. -- ISSN : 1210-5333.

Blevický zpravodaj  . -- Blevice : Obecní úřad, [2014]-. -- 30 cm ;. -- Průběžné číslování.

obálkaBloomberg Businessweek Europe edition  . -- [Began with: 3493-823 (Jan. 13, 1997)]-. -- New York : [McGraw-Hill], [1997-]. -- Počátek vydávání a nakladatelské údaje čerpány z databáze KVK Karlsruhe, původní název: Business week (European edition). -- Název popsán podle No. 4631 (30.9. 2019). -- ISSN : 0007-7135.

Blučinský zpravodaj  . -- Blučina : Obec Blučina, [2013?]-. -- 21 cm ;. -- Podnázev v tiráži: periodický tisk územního samosprávného celku.

Bludovan  . -- Č. 1 (1999)-. -- Bludov : Obecní úřad, 1999-. -- 30 cm.

Blue paper  . -- Č. 1 (2013)-. -- [Praha?] : Stars Communications, 2013-. -- 2014- Praha : Czechoslovak Models. -- 46 cm.

Bobří stopou  . -- Č. 1 (1993)-. -- Brno : Sdružení přátel Jaroslava Foglara, 1993-. -- Podnázev: zpravodaj SPJF: od č. 21 r. 1998. -- Od r. 2009 bez podnázvu. -- Průběžné číslování do roku 2008. -- Periodicita se mění.

obálkaBohemia : Jahrbuch des Collegium Carolinum  . -- Bd. 1(1960)-Bd. 20(1979); Jhrg. 21(1980)-. -- München : Robert Lerche, 1960-. -- 1971- München : R. Oldenbourg Verlag. -- Podnázev: Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder. -- Podnázev v letech 1960-1979: Jahrbuch des Collegium Carolinum. -- Změna vydavatele: Collegium Carolinum. -- ISSN : 0523-8587.

obálkaBohemiae occidentalis historica  . -- Ročník 1, číslo 1 (2015)-. -- Olomouc : ViaCentrum s.r.o., 2015-. -- 2015- Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni. -- 21 cm. -- Podnázev v tiráži: odborný časopis pro české dějiny s důrazem na západní Čechy a s přesahy do příhraničních regionů, zvláště do Bavorska. -- ISSN : 2336-7547.

obálkaBohemica litteraria  . -- V 12 (2009),č. 1/2-. -- Brno : Masarykova univerzita, 2009-. -- Číslování sv. navazuje na předchozí titul. -- Chybné ISSN 0231-7818 patří titulu: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada literárněvědná (D). -- Svazky 12 (2009) a 13 (2010) vyšly jako dvojčíslo. -- Do r. 2010 mají jednotlivé sv. ISBN. -- ISSN : 1213-2144.

obálkaBohemica Olomucensia  . -- Roč. 1, č. 1 (2009)-. -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2009-. -- 25 cm. -- Tematické podnázvy se mění. -- Chybné ISSN 0231-634X uváděné v tiráži patří časopisu "Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica. Philologica". -- ISSN : 1803-876X ISSN (chybné) 0231-634X.

Bohuňovický zpravodaj  . -- Roč. 1, č. 1 (2012)-. -- Bohuňovice : Obecní úřad, 2012-. -- 30 cm ;. -- Dříve jako: Pohledy.

Bochořský zpravodaj  . -- Č. 0 (2001)-. -- Bochoř : Obecní úřad, 2001-. -- 21-30 cm ;.

Bochovský zpravodaj : zpravodaj OZ Bochov  . -- Bochov : Obecní úřad, [1978?]-. -- [2007]- Bochov : MěÚ Bochov. -- 30 cm ;. -- Od roku 2014 bez podnázvu. -- Chybné ročníkování.

Bolatický zpravodaj : zpravodaj Obecního úřadu Bolatice  . -- Bolatice : Obecní úřad Bolatice, [1999]-. -- 33 cm. -- Popsáno podle: č. 139 (2015).

obálkaBolest : časopis Společnosti pro studium a léčbu bolesti  . -- Roč. 1, č. 1 (1998)-. -- Praha : Tigis, 1998-. -- 29 cm. -- Podnázev od r. 2002: časopis pro studium a léčbu bolesti. -- ISSN : 1212-0634.

Bon jour : Gernétic international  . -- Č. 1 (léto 2014)-. -- Praha : Media Advice, 2014-. -- 21 cm.

obálkaBonsaje a japonské zahrady : praktický průvodce pro pěstitele bonsají a tvůrce japonských zahrad  . -- Č. 1 (2005)-. -- České Budějovice : Jan Stropnický, 2005-. -- Vydavatel: Jan Stropnický. -- Chybné ISSN 1213-3078: č. 1 r. 2005. -- Průběžné číslování. -- Změna podnázvu: magazín pro pěstitele bonsají, tvůrce zahrad v japonském stylu, stavitele okrasných nebo koupacích jezírek a chovatele koi: od r. 2012-. -- ISSN : 1213-3078 1801-1683.

obálkaBonus info : Informační občasník Odborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank a pojišťoven  . -- Praha : EURO AGENCY, 1994-. -- V r. 2019 vychází 1x ročně. -- ISSN : 1210-8537.

Borecký občasník : zpravodaj zastupitelstva obce  . -- Velký Borek : Obecní úřad, [1995]-. -- 21-30 cm.

Borotínský zpravodaj  . -- Č. 1 (1992)-. -- Borotín : Osvětová beseda : Obecní úřad : Farní úřad, 1992-. -- 2002-2006 Borotín : Obecní úřad. -- 2007- Borotín : Úřad Městyse Borotín. -- Chyba v číslování: r. 1999-2000: č. 60 2x, vynecháno č. 62, místo č. 65 listopad. -- Průběžné číslování.

Borovanský zpravodaj  . -- [Č. 1 (1993)]-. -- Borovany : Městský úřad, [1993]-. -- Podnázev: měsíčník města Borovan: od r. 2006-.

Borovské listy : zpravodaj zastupitelstva městyse Havlíčkova Borová  . -- Havlíčkova Borová : Úřad městyse, [200-]-. -- 30 cm ;. -- Podnázev od září 2012: zpravodaj městyse Havlíčkova Borová a osad Peršíkov a Železné Horky.

Borský zpravodaj : informace o dění v obci Bory  . -- Roč. 1, č. 1 (1995)-. -- Bory : Obecní úřad, 1995-. -- 29-30 cm ;. -- V r. 2007 obnoveno vydávání.

Boršovský zpravodaj  . -- Č. 1 (1991); č. 1 (1999)-. -- Boršov nad Vltavou : Obecní úřad, 1991-. -- Zpětný návrat k: Boršovský zpravodaj: od r. 1999-. -- Každé číslo má jiný název: od r. 2004. -- Název zvl. č.: Velikonoční zpravodaj: r. 1999-2003. -- Časopis vycházel v letech: 1991;1999-. -- Vydavatel: Obec Boršov nad Vltavou. -- Přestávka ve vydávání: r.1992-95.

Boskovický zpravodaj  . -- Č. 1 (1990)-. -- Boskovice : Městské kulturní středisko, 1990-. -- 2004- Boskovice : Městský úřad. -- 21 cm. -- www.boskovice.cz.

Bosonožský zpravodaj  . -- [Roč. 1, č. 1 (1996)]-. -- Brno-Bosonohy : Úřad městské části Brno-Bosonohy, [1996]-. -- 30 cm.

obálkaBotanika : informační a popularizační časopis  . -- Prosinec 2013-. -- Průhonice : Botanický ústav AV ČR, 2013-. -- 30 cm. -- ISSN : 2336-2243.

Bouzovské noviny  . -- [Č. 1 (200-)]-. -- Bouzov : Obecní úřad, [200-]-. -- 30 cm ;.

Božický zpravodaj : dvouměsíčník obce Božice  . -- Božice : Obec Božice, [2015]-. -- 30 cm. -- Dříve jako: Božické noviny.

obálkaBramborářství : odborný časopis Ústředního bramborářského svazu České republiky  . -- Roč. 1, č. 1 (1993)-. -- Havlíčkův Brod : INTERES, 1993-. -- Vydavatel: Ústřední bramborářský svaz České republiky. -- ISSN : 1211-2429.

obálkaBrána  . -- [Roč. 38, č. 1 (2006)]-ročník Bratrské rodiny 46, Českobratrské rodiny 71, č. 1 (2014) ; č. 1 (2018)-. -- Praha : Kodex, 2006-. -- 2011-2014 Praha : Jiří Sedláček. -- 2018- Praha : Církev bratrská. -- 25 cm. -- Chybné číslování roč. na titl. l. od r. 2012-2014; r. 2018 uváděn roč. 49, r. 2019 roč. 51. -- Dle sdělení vydavatele vychází výlučně pro interní potřebu Farního sboru v Praze 4. -- ISSN : 1803-828X.

obálkaBrands & stories : odborný časopis o značkách, konceptech obchodů a in-store komunikaci  . -- Č. 1 (2009)-. -- Hradec Králové : TAH, 2009-. -- [20--]- Praha : B & S Communicate. -- 33 cm. -- Ev. č. 19047 patří časopisu: "Brands & stories. Hradec Králové, Tah." a ev. č. 19369 časopisu: "Brands&stories. Praha, B & S Communicate". -- Část textu tištěna zvratmo. -- Od r. 2012 časopis vychází ve dvou částech Brands a Stores. -- Podnázev od r. 2012: odborný časopis o značkách, konceptech obchodů a POP-marketingu. -- ISSN : 1804-2708.

Brandýské listy  . -- Roč. 1, č. 1 (1992)-č. leden-únor (1999); roč. 8, č. 1 (březen 1999)-. -- Brandýs nad Orlicí : Městský úřad, 1992-. -- 21-30 cm. -- Podnázvy: měsíčník MěÚ Brandýs nad Orlicí; město Brandýs nad Orlicí. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 8 s., 210/300.

Branecký zpravodaj  . -- Branka u Opavy : Obec Branka u Opavy, [20--]-. -- 30 cm. -- Popsáno podle: č. 1 (2016).

Branžežský zpravodaj  . -- Branžež : Obec Branžež, [2006]-. -- 30 cm. -- Podnázev v tiráži: periodický tisk obce Branžež.

obálkaBraunoviny : měsíčník společností skupiny B.Braun pro ČR a SR : mesačník spoločností skupiny B.Braun pre ČR a SR  . -- [Č. 1 (2000)]-. -- Praha : B.Braun Medical, [2000]-. -- 30 cm ;. -- Podnázev od r. 2015: dvouměsíčník Skupiny B. Braun pro ČR a SR : Dvoumesačník Skupiny B. Braun pre ČR a SR. -- ISSN : 1801-0342.

Bravantický Brumla  . -- Bravantice : Obec Brabantice, [2015]-. -- 30 cm ;. -- Popsáno podle: číslo 2 (duben-červen 2016).

obálkaBreast cancer news : časopis pro odborníky ve zdravotnictví  . -- Roč. 1, č. 1 (duben 2011)-. -- Praha : We Make Media, 2011-. -- 27 cm. -- ISSN : 1804-8218.

obálkaBridge : anglický časopis pro české středoškolské učitele a studenty angličtiny  . -- Roč. 0, č. 1 (1997)-. -- Prague : Expoprint, 1997-. -- 1997- [2000] Praha : Bridge. -- [2000]- Praha : Bridge Publishing House SE. -- 27-30 cm. -- Podnázev od r. 1999: anglický časopis pro české studenty. -- Podnázev od r. 2001: anglický časopis pro studenty. -- Podnázev od r. 2009: the easy way to English. -- Podnázev v tiráži od r. 2009: monthly magazine for English language students. -- Další podnázev od září 2015: level B1-C1. -- Příl. CD k některým číslům. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 20 s., 220/264. -- ISSN : 2464-496X.

obálkaBritish journal of dermatology : official journal of the British Association of Dermatologists : české vydání  . -- Roč. 1, č. 1 (květen 2013)-. -- Praha : AT Mediprint, 2013-. -- 28 cm. -- ISSN : 1805-904X.

Brněnský metropolitan : informační noviny občanů statutárního města Brna  . -- Roč. 1, č. 2 (2005)-. -- Brno : Magistrát města Brna, 2005-. -- 41-42 cm ;. -- Vydáváno ve spolupráci se Strategic Consulting.

Brněnský zpravodaj  . -- Březen 2018-. -- Praha : Strategic Consulting, s.r.o., 2018-. -- 30 cm.

obálkaBrno Studies in English  . -- Vol. 1, 1959-. -- Praha : SPN, 1959-. -- 1966-[1994?] Brno : Univerzita J.E. Purkyně. -- 1995- Brno : Masarykova univerzita. -- 24-25 cm. -- (Spisy Filosofické fakulty University v Brně) (Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity = Studia minora facultatis philosophicae Universitatis Brunensis. Řada germanisticko-anglistická (K), ISSN 0231-5351) (Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada anglistická (S) = Studia minora facultatis philosophicae Universitatis Brunensis. Series anglica ISSN 1211-1791). -- Některé sv. mají vlastní tematické podnázvy. -- Roč. 18 obsahuje 6 volných l. (11 s.). -- Během vydávání se mění název edice; od vol. 35? mimo edici. -- Některé sv. mají ISBN. -- Abstrakt: Další ročník sborníku prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada anglistická. Brno Studies in English. https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9788021045590. -- ISSN : 0524-6881.

Brodské noviny : zpravodaj obce Brod nad Dyjí  . -- Číslo 1/2019, ročník 1-. -- Brod nad Dyjí : Obec Brod nad Dyjí, 2019-. -- 30 cm.

Broumovské noviny : nezávislý časopis občanů Broumova a Broumovska  . -- Roč. 1, č. 1 (2004)-. -- Broumov : Evropa Union Broumov, 2004-. -- [20--]- Broumov : Město Broumov. -- 30 cm ;. -- Podnázev od č. 6/2011: zpravodaj města Broumova. -- Dříve jako: Broumovský zpravodaj.

Brtnický zpravodaj  . -- Č. 1 (1984)-. -- Brtnice : Obecní úřad, 1984-. -- [2000]- Brtnice : Městský úřad. -- 30 cm ;. -- Průběžné číslování. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 4-8 s., 210/297. -- Resumé: Zpravodaj občanů Brtnicka.

obálkaBrünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik  . -- 14/2009, (1-2)-. -- Brno : Masarykova univerzita 2009-. -- 21 cm. -- Jednotlivé sv. mají ISBN. -- Roč. 14 vydán jako dvojčíslo. -- Číslování ročníku navazuje na předchozí titul. -- ISSN : 1803-7380.

obálkaBrünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache  . -- Jg. 1, Nr. 1/2 (2008)-. -- Brno : Masarykova univerzita, 2008-. -- 21 cm. -- Dříve jako: Brünner Hefte zur Didaktik, Sprach- und Literaturwissenschaft. -- ISSN : 1803-4411.

obálkaBruntálský a krnovský region  . -- 7. března 2017-. -- Praha : Vltava Labe Media a.s., 2017-. -- 31 cm. -- ISSN : 2533-7688.

Bruzovský občasník  . -- Bruzovice : Obec Bruzovice, [2005?]-. -- 30 cm.

obálkaBrýle & móda : společenský a odborný magazín  . -- Roč. 1, č. 1 (2011)-. -- Praha : Iva Production Agency, 2011-. -- 30 cm. -- ISSN : 1804-7866.

obálkaBryonora : zpravodaj Brynologicko-lichenologické sekce ČBS  . -- [Č. 1 (1988)]-. -- Praha : Bryologicko-lichenologická sekce České botanické společnosti, [1988]-. -- [19--]-[200-] Průhonice : Botanický ústav AV ČR. -- 20 cm. -- Průběžné číslování. -- Informace o časopise pocházejí z databáze ISSN a ze záznamu SVK Kladno. -- ISSN : 0862-8904.

obálkaBřeclavský deník : Rovnost  . -- Č. 218 (18.9.2006)-. -- České Budějovice : Vltava-Labe-Press, 2006-. -- 2016- Praha : Vltava Labe Media a.s. -- 42-48 cm. -- Přílohy: PO:Peníze (od 16.4.2007),Sportovní (fotbalový) zpravodaj okresu Břeclav (do 28.6.2010); ST:Bydlení (od 11.4. do 19.12.2007); ČT:Luštěte s chutí (do 30.8.2007), Tipy (od 12.4. do 20.12.2007),Životní styl (od 15.4.2010 do 19.12.2013); PÁ:Práce (od 13.4.2007 do 28.5.2010); SO:Víkend (do 7.4.2007), Hobby (od 14.4. do 15.12.2007). -- Podnázev od r. 2017: Břeclavsko·Morava·svět. -- Č. 44,45,50 (2017) evidována v seznamu Nezpracovaná periodika. -- ISSN : 1802-0909.

Břest : zpravodaj obce  . -- Břest : Obec Břest, [2011]-. -- 30 cm ;. -- Popsáno podle: číslo 2(2015).

Březácký zpravodaj  . -- Č. 1 (2011)-. -- Březí : Obecní úřad, 2011-. -- 21 cm. -- Pozastavené vydávání od č. 3 (2014).

Březina : obecní zpravodaj  . -- Roč. 1, č. 1 (2011)-. -- Březina : Obecní úřad, 2011-. -- 21 cm ;. -- V Evidenci periodického tisku MK ČR titul evidován pod názvem: "Obecní zpravodaj Březina".

Březiněveský zpravodaj : měsíčník městské části Praha - Březiněves  . -- Roč. 1, č. 0 (prosinec 2011)-. -- Praha : Úřad městské části Praha - Březiněves, 2011-. -- 30 cm ;. -- Podnázev od r. 2012: čtvrtletník městské části Praha - Březiněves.

Březnické noviny : čtrnáctideník města Březnice  . -- Roč. 1, č. 1 (2003)-. -- Březnice : Městský úřad, 2003-. -- 2003- Březnice : Městské kulturní zařízení Březnice. -- 30 cm. -- Podnázev: noviny města Březnice. -- Evidenční číslo 11717 uváděné v tiráži patří časopisům: "Březnický zpravodaj. 1975-2003" a "Březnické noviny. 2003-.". -- Dříve jako: Březnický zpravodaj.

Březnický čtvrtletník : časopis obce Březník  . -- 2000, číslo: 1 (1.5.2000)-. -- Březník : Obecní úřad, [2000]-. -- 21 cm. -- Současný podnázev: zpravodaj obce. -- Podnázev v tiráži: periodická tiskovina samosprávného územního celku. -- Průběžné číslování.

Březnický zpravodaj  . -- Č. 1/2020-. -- Březnice : Obec Březnice, 2020-. -- 30 cm.

Březovský občasník  . -- [Č. 0?] (2003)-. -- Březová nad Svitavou : Městský úřad, 2003-. -- 30 cm.

Březůvčan : noviny obce Březůvky  . -- Č. 1 (1999)-. -- Březůvky : Obecní úřad, 1999-. -- 21 cm. -- Podnázev od r. 2014: občasník obce Březůvky.

Bučovické noviny : list věnovaný zájmům města Bučovice a přidružených obcí Černčín, Kloboučky, Marefy a Vícemilice  . -- Roč. 1, č. 1 (2001)-. -- Bučovice : Městský úřad, 2001-. -- [200-]-2014 Bučovice : Informační a kulturní středisko města Bučovice. -- 30 cm. -- Podnázev od r. 2008 do r. 2011: regionální měsíčník Bučovicka. -- Od roč. 13(2013) č. 1. podnázev: regionální inzertní měsíčník Bučovicka.

Budečské rozhledy : příležitostný list občanů Zákolan, Trněného Újezdu a Kovár  . -- Zákolany : Občanské sdružení Budeč, [200-]-. -- 46 cm ;. -- Průběžné číslování.

Budějovický numismatik : magazín pro sběratele mincí, bankovek, medailí a dalšího sběratelského materiálu  . -- Č. 1 (2005)-. -- České Budějovice : Česká numismatická společnost, 2005-. -- Průběžné číslování.

Budišovický zpravodaj  . -- Budišovice : Obec Budišovice, [2015?]-. -- 21 cm ;. -- Popsáno podle: 1/2016.

Budišovský zpravodaj : informační listy města Budišov nad Budišovkou  . -- Budišov nad Budišovkou : Středisko volného času, [200-]-. -- 30 cm ;. -- Popsáno podle: č. 4/2012.

obálkaBudLive : českobudějovický magazín  . -- Ročník I, číslo 0 (zima 2016)-. -- České Budějovice : Bud Media s.r.o., 2016-. -- 27 cm. -- ISSN : 2464-6075.

obálkaBudoucnost církve : časopis pro podporu pastorace mládeže  . -- Praha : Asociace křesťanských sdružení mládeže : Sekce pro mládež České biskupské konference, 1993-. -- 2016- Praha : Asociace křesťanských spolků mládeže, z.s. : Sekce pro mládež České biskupské konference. -- 21 cm. -- Údaje o vydávání pocházejí z databáze ISSN. -- ISSN : 1803-8131.

obálkaBuilder : pro moderní stavbu, interiér a zahradu  . -- Číslo 1, ročník 1 (09-10/2020)-. -- Dobříš : Ondřej Šlechtický, 2020-. -- 29 cm. -- ISSN : 2695-0103.

Building world magazine : investment - projects - tenants - facility management - construction - design - office - shopping centres - residential - industry - development - real estate  . -- Iss. 1 (2005)-. -- Praha : Building World, 2005-. -- 23 cm ;. -- Tex též angl.

Bujanovský občasník  . -- 1993-. -- Bujanov : Obecní úřad, 1993-. -- Vydavatel: Obec Bujanov. -- Periodicita se mění.

Bukovský zpravodaj  . -- [Č.1 (1977)]-. -- Dolní Bukovsko : MNV, [1977]-. -- 1980-1996 Dolní Bukovsko : Střediskové kulturní zařízení. -- 1997-2002 Dolní Bukovsko : Obecní kulturní zařízení. -- 2003-2007 Dolní Bukovsko : Obec Dolní Bukovsko. -- 2008- Dolní Bukovsko : Městys Dolní Bukovsko. -- Signatura: ČB 2.742: do r. 1989. -- Změna sign.: ČC 3.501: od r. 1990-.

obálkaBulletin advokacie : stavovský časopis české advokacie  . -- [Roč. 1], č. 1 (1971)-. -- Praha : [Ústředí české advokacie], 1971-. -- 1992- Praha : Česká advokátní komora. -- 22-30 cm. -- Vydává: Česká advokátní komora. -- Od r. 2002 vydává Česká advokátní komora v Praze v nakladatelství Milan Horák - REGO. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 112+4 s., 145/220. -- Od r. 2000 bez podnázvu. -- Signatura: od r. 2005 ČB 5.460. -- Od č. 6 2005 vydává Česká advokátní komora v Praze v agentuře Impax. -- Resumé: Stavovský časopis české a slovenské advokacie. Informuje o advokacii doma i v cizině, otiskuje stavovské předpisy, uveřejňuje odborné články a vybraná soudní rozhodnutí. -- ISSN : 1210-6348.

Bulletin Asociace dodavatelů montovaných domů  . -- Č. 1 (2015)-. -- Brno : Asociace dodavatelů montovaných domů, 2015-. -- 30 cm.

obálkaBulletin České komory architektů  . -- [Č. 1 (1994)]-. -- Praha : Česká komora architektů, [1994]-. -- 30 cm. -- Název na obálce od r. 2002: Bulletin. -- Podnázev v tiráži: oficiální dvouměsíčník autorizovaných architektů v ČR. -- Podnázev v tiráži od r. 2005: oficiální čtvrtletník autorizovaných architektů v ČR. -- Informace o periodicitě pochází z Evidence periodického tisku MK ČR. -- ISSN : 1804-2066.

obálkaBulletin Československé společnosti mikrobiologické = Bulletin Československej spoločnosti mikrobiologickej  . -- [Roč. 1, č. 1 (1960)]-. -- Praha : Československá společnost mikrobiologická ; Bratislava : Československá spoločnosť mikrobiologická, [1960]-. -- ISSN : 0009-0646.

obálkaBulletin ČSNS  . -- [Roč. 1, č. 1 (1997)]-. -- Brno : Československá napoleonská společnost, [1997]-. -- 20 cm. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 1213-6999.

Bulletin Gynstart : gynekologické aktuality pro praxi  . -- Praha : Aprofema, [2003?]-. -- 30 cm. -- Další podnázev od r. 2015: Aktuální Gynekologie a Porodnictví.

Bulletin jihočeských nemocnic ...  . -- České Budějovice : Jihočeské nemocnice, 2015-. -- svazků. -- Výpustka ... v názvu nahrazuje rok uvedený na titulním listu.

obálkaBulletin Komory certifikovaných účetních : legislativa - komentáře - informace  . -- Praha : Komora certifikovaných účetních, [2004]-. -- 25 cm. -- ISSN : 2336-3576.

obálkaBulletin Komory daňových poradců České republiky  . -- Č. 1 (2015)-. -- Brno : Komora daňových poradců České republiky, 1993-. -- ISSN : 1211-9946.

obálkaBulletin Mineralogie Petrologie  . -- 2017, vol. 25, číslo 1 -. -- Praha : Jiří Sejkora, G-box ve spolupráci s GM 21, spol. s r.o. (Praha), mineralogicko-petrologickým oddělením Národního muzea (Praha) a Slovenskou mineralogickou společností (Bratislava), 2017-. -- 30 cm. -- Pokračuje ročníkování předchozího titulu. -- Evidenční číslo 18749 chybně uváděné v tiráži patří dřívějšímu názvu časopisu. -- ISSN : 2570-7337.

obálkaBulletin Národní protidrogové centrály  . -- Roč. 1, č. 1 (1995)-. -- Praha : Tiskárna Ministerstva vnitra, odd. vydavatelství obchodního odboru, 1995-. -- [2000?]-[2001?] Praha : Kriminální policie Policie ČR, Národní protidrogová centrála. -- 2002- Praha : Služby kriminální policie a vyšetřování. -- 2002- Praha : Policie České republiky. -- [200-]- Praha : Národní protidrogová centrála. -- 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 36+4 s., 210/297. -- Číslování ročníku ukončeno od r. 2013. -- Resumé: Časopis určený pro účinnou prevenci a boji proti drogám - pro služební potřebu policie ČR, obecní policie, státního zastupitelství, soudů a vybraných institucí. -- ISSN : 1211-8834.

obálkaBulletin of Geosciences  . -- Roč. 78, č. 1 (2003)-. -- Praha : Česká geologická služba, 2003-. -- 2012- Plzeň : West bohemian Museum in Pilsen. -- 2012- Olomouc : Palacký University. -- 2012- Praha : Institut of Geology AS CR v.v.i. -- 30 cm. -- Podnázev v tiráži v r. 2003: věstník České geologické služby. -- ISSN : 1214-1119.

Bulletin pro obchodní partnery  . -- Ostrava : Česká distribuční, a.s., [2014?]-. -- 30 cm ;. -- Popsáno podle: Číslo 2 (2015).

obálkaBulletin Sdružení českých, moravských a slezských SVJ  . -- 1 (březen 2016)-. -- Praha : Sdružení českých, moravských a slezských SVJ, 2016-. -- 30 cm. -- ISSN : 2464-6458.

obálkaBulletin Sdružení praktických lékařů ČR  . -- [Roč. 1, č. 1 (1991)]-. -- Praha : Sdružení praktických lékařů České republiky, [1991]-. -- 21 cm. -- ISSN : 1212-6152.

Bulletin Společnosti Otokara Březiny  . -- [Č. 1 (1992)]-. -- Jaroměřice nad Rokytnou : Společnost O. Březiny, [1992]-. -- 21 cm. -- Průběžné číslování.

obálkaBulletin Umělecko-historické společnosti v Čechách a na Moravě  . -- [Č. 1 (1990)]-. -- Praha : Umělecko-historická společnost v Čechách a na Moravě, [1990]-. -- [1995]-2010 Praha : Umělecko-historická společnost v českých zemích. -- 2010- Praha : Uměleckohistorická společnost. -- 30 cm. -- Informace o časopise pocházejí z databáze ISSN. -- ISSN : 0862-612X ISSN (chybné) 0862-612.

Bulletin : klubový časopis  . -- Roč. 1, č. 1 (2009)-. -- Brno : Klub pacientů mnohočetný myelom, 2009-. -- 20-21 cm. -- V Evidenci periodického tisku MK ČR časopis evidován pod názvem: "Bulletin - klubový časopis".

Bulletin : Česko-izraelská smíšená obchodní komora  . -- Č. 1 (2002)-. -- Praha : Česko-izraelská smíšená obchodní komora, 2002-. -- 30 cm ;.

obálkaBulletin. Česká společnost pro mechaniku  . -- [Roč. 1], č. 1 (1980)-. -- Praha : Česká společnost pro mechaniku, 1980-. -- 24 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32 s., 170/240. -- Podnázev do 31.12.1992: Československá společnost pro mechaniku při ČSAV. -- Zpoždění ve vydávání. -- Vydává: Česká společnost pro mechaniku. -- Resumé: Určeno členům České společnosti pro mechaniku. -- ISSN : 1211-2046.

Bulteno de Esperantista klubo en Praha = Věstník Klubu esperantistů v Praze  . -- [N-ro 1 (1953?)]-. -- Praha : Klub esperantistů v Praze, [1953?]-. -- 20-30 cm. -- Podnázev od roku 2015: časopis Klubu esperantistů v Praze. -- Časopis vycházel v l. 1953-1994, přestávka ve vydávání v l.1995-1999, obnoveno vydávání v r. 2000. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 10 s., 210/295. -- R. 2017 evidován v seznamu Nezpracovaná periodika.

obálkaBulvár : Pardubice, Chrudim, Lázně Bohdaneč, Přelouč, Holice  . -- Roč. 1, č. 11 (2001)-. -- Pardubice : Jan Doležal 2001-. -- 31-45 cm ;. -- Podnázev v roce 2004: Pardubice - Chrudim - Ústí nad Orlicí - Svitavy. -- Podnázev v tiráži: zpravodajský čtrnáctideník pro Pardubice a okolí. -- Podnázev v tiráži v r. 2004: společenský čtrnáctideník pro Pardubický kraj. -- Změna podnázvu v tiráži: společenský magazín pro Pardubický kraj. -- Dříve jako: Pardubický bulvár. -- ISSN : 1213-6956.

obálkaBumík : zábava pro děti od 3 do 7 let  . -- Č. 1 (leden 2013)-. -- Praha : Pražská vydavatelská společnost, 2013-. -- 28-30 cm. -- Změna podnázvu od r. 2015: pohádky, úkoly, omalovánky a veselé učení. -- ISSN : 1805-7314.

Burda accessoires  . -- Speciál č. 5 (červen 2020)-. -- Offenburg : Aenne Burda, 2020-. -- 27 cm. -- Číslováno v rámci speciálů Burdy. -- Českou verzi připravuje Burda International CZ.

Burda : světová móda  . -- Č. 1 (1989)-. -- Offenburg : Aenne Burda, 1989-. -- 1990-2018 Praha : Burda Praha. -- 2018- Praha : Burda International CZ s.r.o. -- 30 cm + Pracovní návody + Střihy. -- České vydání připravuje: Burda Praha, spol. s r.o.. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 12x64+40+4+4 s., 222/303. -- Změna podnázvů: od č. 4/2014: style (od č.4/2014); světová móda (od č.10/2015). -- Příloha: Burda easy. -- Resumé: Perfektní střihy světové módy, pracovní návody, kosmetika, recepty.

Burda : móda pro děti : speciál měsíčníku Burda : od oblečků pro miminka až po módu pro velké školáky  . -- [Č. 1 (200-)]-. -- Offenburg : Aenne Burda, [2001?]-. -- 27 cm. -- České vydání připravuje: Burda Praha. -- Podnázev v tiráži: special. -- www.burda.cz. -- Podnázev pouze: móda pro děti. -- Obsahuje: střihové přílohy, pracovní návody.

Burda - Móda pro nejmenší : speciál  . -- [Č. 1 (199-)]-. -- Praha : Burda Praha, [1993]-. -- 30 cm. -- www.burda.cz.

Burda - Móda pro plnoštíhlé  . -- Č. 1 (jaro 1995)-. -- Offenburg : Aenne Burda, 1995-. -- 28 cm. -- Změna názvu edice od č. 3 (1997): Burda Plus Special. -- Podnázev od r. 2004: plus fashion. -- Obsahuje střihové přílohy, pracovní návody. -- České vydání připravuje: Burda Praha, spol. s r.o.. -- www.burda.cz.

Business car : řízení a správa firemních automobilů  . -- Roč. 1, č. 1 (září 2010)-. -- Praha : Institut Fleet Managera, 2010-. -- 30 cm. -- Podnázev v tiráži: odborný magazín pro řízení a správu firemních automobilů v České republice.

obálkaBusiness Spotlight : angličtina pro mezinárodní komunikaci : the Czech edition of Business Spotlight  . -- Roč. 1, č. 1 (2004)-. -- Praha : Economia, 2004-. -- 30 cm. -- Informace o časopise pochází z www.business-spotlight.cz. -- ISSN : 1214-8377.

obálkaBusiness woman  . -- Č. 1 (2012)-. -- Brno : Choice Media, 2012-. -- 28 cm. -- ISSN : 1805-3823.

Buštěhradský zpravodaj : časopis obecního zastupitelstva Buštěhrad  . -- [Roč. 1, č. 1 (1959)]-. -- Buštěhrad : Obecní úřad, 1959-. -- 1998- Buštěhrad : Městský úřad. -- 30 cm. -- R. 1992: Měsíčník rady MNV v Buštěhradě. -- Od č. 11-12 (listopad-prosinec 1998) podnázev: časopis Městského zastupitelstva Buštěhrad. -- Podnázev do r. 2012: časopis městského zastupitelstva. -- Od č. 3(2012) podnázev: informační bulletin města Buštěhradu. -- V srpnu nevychází. -- Resumé: Kulturní a společenský zpravodaj Buštěhradu.

Bydlení  . -- Číslo 1 (15. září 2016)-. -- Praha : Vltava Labe Media a.s., 2016-. -- 28 cm. -- Příloha regionálních deníků vydavatelství Vltava Labe Media. -- Magazín je prodejný pouze se čtvrtečním vydáním Deníku.

obálkaBydlení mezi panely : časopis o bydlení nejen pro čtyři miliony obyvatel panelových bytů  . -- Ročník XVI., 1 (leden/únor 2018)-. -- Praha : Panel Plus Press, s.r.o., 2018-. -- 30 cm. -- Pokračuje ročníkování předchozího titulu. -- ISSN : 2570-9607 ISSN (chybné) 1214-4150.

obálkaBydlení : bytová kultura - architektura - design - životní styl  . -- Praha : TEPS, 1979-. -- 1992 Praha : Strom. -- 1993 Praha : Bydlení Ekols. -- 1994-1998 Praha : Bydlení. -- 1998-2006 Praha : Europress. -- 2006-2012 Praha : Bauer Media. -- 2012- Praha : Business Media CZ. -- 27-30 cm. -- Podnázvy: magazín nejen pro bytovou kulturu; nejlepší nápad? bydlet a žít! (2006); a budete se těšit domů (od r. 2007); praktické rady a nápady pro perfektní domácnost, dům a zahradu (2014). -- Podnázvy se často mění. -- Změna sign. od r. 1992: ČB 4.004. -- ISSN : 0232-0347.

obálkaBydlíme : Tina : časopis pro celý byt  . -- Roč. 1, č. 1 (říjen 2011)-. -- Praha : Bauer Media, 2011-. -- 29 cm. -- Chybné ISSN 1802-1816 patří časopisu: Tina. -- Evidenční číslo MK 6262 patří časopisu Tina. -- Příloha: Příloha s lahodnými recepty. -- ISSN : 1805-1138 ISSN (chybné) 1802-1816.

obálkaBylinkář : bylinky léčí, chutnají, pomáhají, jsou pro zdraví i krásu!  . -- Květen 2019-. -- Brno : Extra Publishing, s.r.o., 2019-. -- 24 cm. -- ISSN : 2571-3817.

Bylinkové recepty pro zdraví : časopis pro váš šťastný život : paní domu extra  . -- [1/2014]-. -- Praha : RF Hobby, s.r.o., [2014]-. -- 28 cm.

obálkaBylinky revue  . -- [Č. 1 (2010)] -. -- Praha : AD1 Development, 2010-. -- 2012- Praha : Bylinky revue. -- 24 cm. -- Dvojí číslování čísel (průběžné, běžný rok) od roku 2014-. -- Abstrakt: Poznejte 9 jarních bylin pro oživení talíře. Bylinková škola: jak správně na jarní detoxikaci nebo dobromyslem proti úzkosti. Založte si vlastní bylinkový záhon, nasbírejte si plané bylinky pro oživvení svého jídelníčku a uvařte si nejzdravější BIO dobroty podle Hanky Zemanové. A co takhle vyzkoušet elixíry mládí? Jak si vyrobit domácí a především zdravější alternativu mléka. Poznejte jarní životabudiče. https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9771804313009. -- ISSN : 1804-3135.

Bystrcké noviny : občasník zastupitelstva městské části Brno-Bystrc  . -- Roč. 1, č. 1 (1992)-. -- Brno : Městská část Brno-Bystrc, 1992-. -- 30 cm ;. -- Změna podnázvu: občasník městské části Brno-Bystrc. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 8 s., 205/295. -- Resumé: Zpravodaj občanů městské části Brno-Bystrc.

Bystřické noviny  . -- 2016/7-8 -. -- Velká Bystřice : Město Velká Bystřice, 2016-. -- 30 cm ;. -- Podnázev v tiráži: periodický tisk územního samosprávného celku města Velká Bystřice. -- Dříve jako: Velkobystřické noviny.

Bystřický/bystrzycki informátor  . -- Bystřice : Obec Bystřice, [2001?]-. -- 30 cm. -- Popsáno podle: ročník 17, 06/2017.

obálkaBytová družstva - SVJ - Správa domů : časopis Svazu českých a moravských bytových družstev  . -- Roč. 9, č. 2 (2012)-. -- Praha : Vydavatelství odborných časopisů, 2012-. -- 2015- Praha : Artedit, spol. s r.o. -- svazků ; 30 cm. -- Chybné ISSN patří k předchozímu titulu. -- Ročník navazuje na předchozí titul. -- ISSN : 1804-2902 1805-4919.


[^] [A][B][C][D][E][F][G][H][CH][I][J][K][L][M][N][O][P][Q][R][S][T][U][V][X][Y][Z][0-9] [^]

C journal : časopis o českém businessu  . -- Ročník 1., číslo 1/2017 (12.12.2016)-. -- Praha : Corporate Publishing, 2016-. -- 32 cm.

obálkaCAD magazín  . -- Roč. 23, č. 1 (2013)-. -- Brno : CCB, 2013-. -- 30 cm. -- Zkrácení názvu od č. 2/2013: CAD. -- ISSN : 1805-8418 ISSN (chybné) 1802-0011.

Café Galerie Zelený dům : měsíčník  . -- Ročník 1, číslo 1 (2021)-. -- Újezd nad Lesy : Martina Machalíčková, 2021-.

obálkaCafinews  . -- Ročník 1, číslo 1 (2013)-. -- Praha : Česká asociace pro finanční řízení Cafin, 2013-. -- 23 cm. -- Podnázev od roku 2016: trendy z financí a controllingu. -- ISSN : 1805-9783.

obálkaCalinews : business newsletter : časopis pro více než 1 milion čtenářů v 31 evropských zemích  . -- Roč. 9, č. 1 (2002)-. -- Praha : California Fitness (Bohemia), 2002-. -- 2004-2006 Praha : CV Bohemia. -- 2007- Praha : CV Products. -- 30 cm ;. -- Chybné ISSN 1212-4893 patří časopisu: "California Fitness News (Praha)". -- Podnázev od r. 2004: Calivita international lifestyle magazine. -- Podnázev v tiráži: obchodní zpravodaj sítě CaliVita International pro distributory i konzumenty. -- Další podnázev: Calivita international business and lifestyle magazine. -- Od června 2011 vychází v tištěné podobě jen každé druhé číslo. -- Ročníkování navazuje na časopis: "California Fitness News (Praha)". -- Dříve jako: California Fitness News (Praha). -- Dvojí číslování. -- ISSN : 1213-9645 ISSN (chybné) 1212-4893.

Calluna : zpravodaj západočeské pobočky České botanické společnosti  . -- V Plzni : Západočeská pobočka České botanické společnosti, 1996-. -- Podnázvy se mění.

obálkaCamping, cars & caravans : české vydání  . -- Č. 1 ( březen/duben 2005)-. -- Ostrava : Mise, 2005-. -- 30 cm. -- Podnázev v tiráži: dvouměsíčník. -- České vydání německého časopisu. -- ISSN : 1801-0709.

obálkaCantus : časopis pro sborové umění  . -- [Roč. 1], č. 0 (1990)-. -- Praha : Unie českých pěveckých sborů , 1990-. -- 21-25 cm. -- (Cantus - notová příloha). -- Rozsah a rozměry pro registraci: 68+8 s., 145/210. -- V letech 1990-1994 vycházelo: 3-5x ročně. -- Podnázev: čtvrtletník pro sborové umění. -- Drobná změna v podnázvu: magazín pro sborové umění. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 1210-7956.

obálkaCaravan : magazine  . -- Roč. 1, č. 1 (2001)-. -- Praha : Yacht, 2001-. -- 2005-2014 Praha : Yacht s.r.o. -- 2015- Praha : MotorCom s.r.o. -- 29 cm : č 2001-2003. -- Vydavatel: Daniel Guryča. -- Vydavatel: Jaroslav Vavera: od Roč. 15, (2015). -- ISSN : 1213-5631.

Cargovák : interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s.  . -- Praha : ČD Cargo, [2010?]-. -- 42 cm. -- V r. 2013 nevycházel.

Cars&stories  . -- Září-říjen 2017-. -- Praha : Agentura M-S-P, s.r.o., 2017-. -- 30 cm.

obálkaCASALC review : odborný časopis České a slovenské asociace učitelů jazykových center na vysokých školách  . -- Roč. 1, č. 1 (2011)-. -- Praha : Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých školách, 2011-. -- 24 cm. -- ISSN : 1804-9435.

obálkaCausa subita : časopis pro lékaře v 1. linii  . -- [Roč. 1, č. 1 (1998)]-. -- Praha : I.M.P. - International Medical Publications, [1998]-. -- 30 cm. -- Podnázev od r. 2006: časopis pro lékaře v praxi. -- ISSN : 1212-0197.

Cebivský zpravodaj  . -- [Č. 1 (200-)]-. -- Cebiv : Obecní úřad, [200-]-. -- 21 cm ;.

obálkaCedit : kontexty a přesahy tvorby Centra experimentálního divadla  . -- Číslo 1/2019, ročník 1-. -- Brno : Centrum experimentálního divadla, p.o., 2019-. -- 22 cm. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 2694-7765.

Cejlecký zpravodaj  . -- 1/2016-. -- Cejle : Obec Cejle, 2016-. -- 21 cm ;. -- Dříve jako: Zpravodaj : obec Cejle.

Centra magazín : magazín pro zákazníky CENTRA a.s.  . -- Zima 2013/2014-. -- Praha : Centra, 2013-. -- 27 cm.

obálkaCentral European journal for contemporary religion  . -- Volume 1, number 1 (2017)-. -- Prague : Charles University, Karolinum Press, 2017-. -- 24 cm. -- Vydáváno pod záštitou Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy. -- ISSN : 2533-7955.

obálkaCentral European journal of international & security studies  . -- Vol. 1, issue 1 (June 2007)-. -- Praha : Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů, 2007-. -- 2008- Praha : Metropolitní univerzita Praha. -- 23 cm. -- ISSN : 1802-548X.

obálkaCentral European journal of public health  . -- Vol. 1, no. 1 (1993)-. -- Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 1993-. -- 2002- Prague : National Institute of Public Health. -- 30 cm. -- V l. 1997-2001 vydáváno pro Státní zdravotní ústav (National Institute of Public Health). -- Od r. 2002 vydává Státní zdravotní ústav (National Institute of Public Health) ve spolupráci s Tigis s.r.o.. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 50+4 s., 210/297. -- Resumé: Časopis přináší původní vědecké práce ze všech oblastí veřejného zdraví a jeho jednotlivých oblastí. -- ISSN : 1210-7778.

obálkaCentral European papers  . -- Vol. 1, no. 1 (2013)-. -- Opava : Silesian University in Opava, Faculty of Public Policies, 2013-. -- 25 cm. -- ISSN : 2336-3312.

Centro : obchodní centrum Centro Zlín-Malenovice  . -- Zlín : Centro Zlín FMC, [200-]-. -- 23 cm ;. -- Rozšíření názvu v r. 2012: Magazín Centro.

Centrum Bazalka  . -- [2012]-. -- V Českých Budějovicích : Centrum Bazalka, 2012-. -- 21 cm. -- Od č. 6/2012 podnázev: zprávy z Bazalky.

obálkaCenturion : sběratelská edice  . -- I/2018-. -- Praha : Medialight s.r.o., 2018-. -- 28 cm. -- ISSN : 2571-1105.

obálkaCenturion : válečné dějiny lidstva  . -- 1/2018-. -- Praha : Medialight s.r.o., 2018-. -- 28 cm. -- ISSN : 2571-1814.

obálkaCeramics - Silikáty  . -- Roč. 34, č. 1 (1990)-. -- Praha : Academia, 1990-. -- 1992 Říčany : S. Kříž. -- 1993-1994 Říčany : SK Press. -- 1995-2014 Prague : Institute of Chemical Technology. -- 2015 Prague University of Chemistry and Technology. -- 2016- Prague : Institute of Rock Structure and Mechanics ASCR, v.v.i. -- 30 cm. -- Foundation of Professor Rudolf Bárta. -- Další změny vydavatelů: Ústav chemie skelných a keramických materiálů ČSAV; Foundation of Professor Rudolf Bárta; Institute of Inorganic Chemistry - Academy of Sciences of the Czech Republic. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 40+4 s., 219/297. -- ISSN : 0862-5468.

Cerekvák : zpravodaj městyse Dolní Cerekev  . -- Číslo 1/2018-. -- Dolní Cerekev : Městys Dolní Cerekev, [2018]-. -- 30 cm. -- Podnázev v tiráži: čtvrtletní tištěné zprávy z cerekvické radnice.

Cerekvický zpravodaj : zpravodaj obce Cerekvice nad Bystřicí  . -- 1/2015-. -- Cerekvice nad Bystřicí : Obec Cerekvice nad Bystřicí, 2015-. -- 30 cm ;.

Cesta : křesťanský časopis pro děti  . -- Praha : Ústřední rada Církve československé husitské, [199-]-. -- svazků.

Cesta : časopis pro zaměstnance společnosti USK  . -- Mladá Boleslav : USK s.r.o., [2019]-. -- 30 cm.

Cesty a křižovatky : časopis Klubu novinářů Pražského jara, pobočného spolku Syndikátu novinářů ČR  . -- Číslo 1 a 2 (duben 2016)-. -- Praha : Syndikát novinářů ČR, z.s., 2016-. -- 23 cm. -- Příloha: Členský zpravodaj KNPJ (Klubu novinářů Pražského jara). -- Průběžné číslování. -- Č. 12 2018 je součástí č. 13-16 2020.

obálkaCFO world : informační servis pro finanční ředitele : speciální příloha webu cfoworld.cz  . -- Praha : IDG Czech Republic, [2012]-. -- 27 cm. -- Popsáno podle: roč. 2, č. 1 (květen 2013). -- ISSN : 1805-4714.

Cihla : zpravodaj pro občany sídel Citice a Hlavno  . -- 1/2019-. -- Citice : Obecní úřad Cítice, 2019-. -- 32 cm.

obálkaCIJ : Central European : the magazine for property, investment & real estate development  . -- [Vol. 9, no. 10 (2003)]-. -- Praha : Roberts Publishing, [2003]-. -- 22-30 cm. -- Podnázev v l. 2011-2012: Central & Eastern European. -- Podnázev od roku 2017: Commercial development and investment journal. -- Od č. 11/2012 nakladatel neuváděn. -- ISSN : 1214-9896.

obálkaCinema : velký evropský filmový měsíčník  . -- Seš. 1 (květen, 1991)-. -- Praha : Cinema, 1991-. -- [1997-1998] : Praha : Kinemat. -- 1999-2001 Praha : Bonton Promotions. -- 2001 Praha : Albatros. -- 2002-2005 Praha : Burda Praha. -- 2005-2009 Praha : Geronia Czech Republic. -- 2009- Praha : Slavonia Press. -- 30 cm. -- Změny podnázvu: filmový měsíčník (1991-93) ; velký evropský měsíčník (do r. 1999) ; Burda (2002-05) ; velký evropský filmový měsíčník (2006-09) ; skutečně filmový časopis (od r. 2010). -- Vydává do roku 1998: Kinemat, a.s. Radko Šťastný, Kino Verlag GmbH Hamburg - spolupracovník vydavatele. -- Č. 1 v roce 2002 nevyšlo. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 90 s., 220/295. -- Dvojí číslování. -- ISSN : 1210-132X.

obálkaCinepur  . -- Roč. 6, č. 7 (březen 1997)-. -- Praha : Radek Vychytil, 1997-. -- 2000- Praha : Sdružení přátel Cinepuru. -- 2004-2010 Praha : FAMU. -- 28 cm. -- Chybné ISSN do r. 2002:1210-678X. -- Průběžné číslování. -- Podnázev v tiráži: časopis o filmu. -- Podnázev v tiráži od r. 2005: časopis pro moderní cinefily. -- Podnázev od r. 2003: dvouměsíčník o filmu. -- Chybné číslování roč. od r. 2008. -- Spoluvydavatel v r. 2004-2010: FAMU. -- ISSN : 1213-516X.

obálkaCIO Business World : IT strategie pro manažery  . -- Č. 2 (2009)-. -- Praha : IDG Czech, 2009-. -- 27 cm. -- ISSN : 1803-7321 ISSN (chybné) 1213-1709.

obálkaCirculation : journal of the American Heart Association : české vydání, výběr článků a abstrakt  . -- Roč. 1, č. 1 (2002) - Roč. 5, č. 2 (2006) ; roč. 1, č. 1 (květen 2013)-. -- Praha : MMN - Mezinárodní medicínské nakladatelství, 2002-. -- [2003]-2006 Praha : Medical Tribune. -- 2013- Praha : Wolf & Company. -- svazků. -- Změna podnázvu: journal of the American Heart Association, české/slovenské vydání, výběr článků a abstrakt. -- V roce 2013 obnoveno vydávání. -- ISSN : 1213-7537.

Církvické noviny  . -- Roč. 1, č. 1 (2009)-. -- Církvice : Obecní úřad, 2009-. -- 30 cm ;.

Cítolibský zpravodaj  . -- Cítoliby : Úřad městyse Cítoliby, [1996]-. -- 30 cm. -- Předcházející čísla evidována v seznamu Nezpracovaná periodika.

Citovský zpravodaj  . -- [Č. 1 (200-)]-. -- Citov : Obecní úřad, [200-]-. -- 30 cm ;.

City:One : magazín pro sdílení chytrých řešení mezi městy střední Evropy  . -- 1:2017-. -- Brno : CityOne s.r.o., 2017-. -- 29 cm. -- Č. 1/2020 vyšlo pouze digitálně.

obálkaCivilia : revue pro oborovou didaktiku společenských věd  . -- Roč. 2, č. 1 (2011)-. -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2011-. -- 21 cm. -- Navazuje na sborníky vydávané v l. 1995-2010. -- Podnázev od r. 2012: odborná revue pro didaktiku společenských věd. -- Pro Univerzitu Palackého vydává nakladatelství Epocha. -- ISSN : 1805-3963 ISSN (chybné) 1214-1348.

obálkaCizí jazyky : časopis pro teorii a praxi vyučování cizím jazykům  . -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství 1991-. -- 1992-1995 Praha : Nakladatelství Kvarta. -- 1996-2010 Plzeň : Nakladateltví Fraus. -- 2010-2011 Brno : Tribun EU. -- 2011- Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. -- Podnázev v tiráži: časopis pro učitele všech stupňů a druhů škol a pro organizátory cizojazyčné výuky. -- Změna signatury: ČB.4.560: od r. 1995-1996. -- Změna vydavatele: Tribun EU: od roč. 54, č. 2 (2010). -- ISSN : 1210-1811 1210-0811.

obálkaClaudia : hodně zábavy - hodně křížovek - hodně čtení : nejlevnější týdeník pro ženy  . -- Č. 1 (2003)-. -- Praha : EUROPRESS, 2003-. -- 2007- Praha : Bauer Media. -- 2018-2019 Praha : Mafra Print, a.s. -- 2019- Praha : Mafra, a.s. -- 29 cm. -- Podnázev od r. 2005: vše pro ženy -- od r. 2006: zábava a inspirace pro každý den -- cítím se skvěle. -- ISSN : 1214-4614.

obálkaClimacterium news : časopis pro odborníky ve zdravotnictví : české vydání  . -- Ročník 1, číslo 1 (listopad 2016)-. -- Praha : We Make Media, s.r.o., 2016-. -- 27 cm. -- ISSN : 2533-5235.

Climax noviny : informační zpravodaj pro zaměstnance a obchodní partnery společnosti Servis Climax a.s.  . -- Č. 1(11-12) (2010)-. -- Vsetín : Servis Climax, 2010-. -- 42 cm ;.

obálkaClinical osteology  . -- Ročník 23, číslo 1 (2018)-. -- Brno : Facta Medica, s.r.o., 2018-. -- 27 cm. -- Časopis Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu a Spoločnosti pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí. -- Pokračuje ročníkování časopisu: "Osteologický bulletin (Print)". -- ISSN : 2571-1326.

obálkaClo-Douane : čtrnáctideník pro otázky celnictví a celní politiky  . -- [Roč. 1, č. 1 (1967?)]-. -- Praha : Magnet, [1967?]-. -- 2002-2011 Praha : Vltava-Labe-Press. -- 1990-2001 Praha : Magnet-Press. -- 1979-1989 Praha : Naše vojsko. -- 2011-2016 Plzeň : Typos. -- 2016- Turnov : Unipress, spol. s r.o. -- 35 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 24x16 s., 250/350. -- Podnázev: měsíčník Celní správy České republiky. -- Vydávala: Ústřední celní správa. -- Pro MF - Generální ředitelství cel ČR vydává VLTAVA-LABE-PRESS. -- V r. 2011 u č. 1-3 uváděn jako vydavatel DTP, Praha. -- ISSN : 0323-0023.

obálkaCMP journal : časopis pro prevenci a léčbu cévních mozkových příhod  . -- 1/2018-. -- Praha : MeDitorial s.r.o., 2018-. -- 25 cm. -- ISSN : 2571-1245.

Co život přinesl  . -- 1. ročník, 1/2018-. -- Praha : Karnali (UK) Limited, 2019-. -- 21 cm. -- Č. 1/2018 vyšlo 1. 1. 2019.

obálkaCoach : basketbal, florbal, fotbal, házená, hokej, rugby, volejbal  . -- Ročník 1, číslo 1 (2016)-. -- Praha : Czech News Center a.s., 2016-. -- 28 cm. -- ISSN : 2464-6865.

obálkaColorectal news : časopis pro odborníky ve zdravotnictví  . -- Roč. 1, č. 1 (září 2012)-. -- Praha : We Make Media, 2012-. -- 28 cm. -- ISSN : 1805-5400.

Comfort  . -- Číslo 1 (jaro 2020)-. -- Praha : LeasePlan Česká republika, 2020-. -- 30 cm. -- Dříve jako: LP magazín.

obálkaCommunications in mathematics  . -- Vol. 18, no. 1 (2010)-. -- Ostrava : University of Ostrava, 2010-. -- 25 cm. -- Jednotlivá č. mají ISBN. -- ISSN : 1804-1388.

Communio  . -- [Č. 1 (199-?)]-. -- Praha : Starokatolická církev v ČR, [1997]-. -- 21 cm. -- Periodicita se mění.

obálkaCommunio Viatorum : a theological journal  . -- Roč. 1, č. 1 (1958)-. -- Praha : Evangelická fakulta UK, 1958-. -- 21-25 cm. -- Přestávky ve vyd.: R. 1991. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 4x96+4 s., 175/250. -- Resumé: Odborný teologický časopis. -- ISSN : 0010-3713.

obálkaComputer : počítačový čtrnáctideník  . -- Roč. 1, č. 1 (1994)-. -- Brno : Computer Press, 1994-. -- 2005 Brno : Computer Press Media. -- 2008-2010 Brno : CPress Media. -- 2010-2016 Praha : Mladá fronta. -- 2016 Praha : Serafico investment s.r.o. -- 2016-2018 Praha : CN Invest a.s. -- 2018- Praha : Czech News Center a.s. -- 30-32 cm. -- Původní podnázev: průvodce uživatele a kupujícího. -- Další podnázev: srozumitelný počítačový čtrnáctideník -- v r. 2005: o počítačích víme vše -- od r. 2006 do r. 2008: vše o počítačích -- od r. 2010: sledujeme nejnovější trendy -- od r. 2013: žijte s námi digitálním světem. -- V tiráži časopisu uváděno chybné ISSN 1214-8790. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 14+6+4 s., 240/320. -- Resumé: Srozumitelné, aktuální a kvalitní informace o výpočetní technice, PC a programech. -- ISSN : 1210-8790.

obálkaComputerworld : specializovaný týdeník o výpočetní technice  . -- Roč. 1 (květen 1990)-. -- Praha : IDG [International Data Group] Czechoslovakia, 1990-. -- [199-]- Praha : IDG Czech. -- 42 cm. -- Business World vycházel od roč. 9, č. 41 (9.10.1998)-roč. 10, č. 40 (1.-7.10.1999) jako nesamostatná příloha. Od č. 10 (říjen 1999) změnil formát a vychází jako samostatná příloha. -- Od roč. 9, č. 41 (9.10.1998) podnázev: týdeník o informačních technologiích. -- Podnázev od r. 2001: týdeník pro IT profesionály. -- Podnázev od r. 2007: ucelený informační zdroj pro IT profesionály. -- Zvláštní výtisk: Technology World. -- Resumé: Specializovaný časopis o výpočetní technice. -- ISSN : 1210-9924.

obálkaContemporary European studies : an international journal for the study of contemporary European politics  . -- Vol. 1, no. 1 (2006)-. -- Olomouc : Palacký University, 2006-. -- svazků ; 21 cm. -- ISSN : 1802-4289.

obálkaControl Engineering Česko : mezinárodní zdroj informací o řízení, přístrojovém vybavení a automatizaci  . -- [Roč. 1, č. 1 (2006)]-. -- Český Těšín : Trade Media International, 2006-. -- 27-30 cm. -- Periodicita se mění. -- Dvojí číslování. -- ISSN : 1896-5784.

obálkaConvivium : exchanges and interactions in the arts of medieval Europe, Byzantium and the Mediterranean  . -- Vol. 1, no. 1 (2014)-. -- Brno : Masarykova univerzita, 2014-. -- 26 cm. -- Časopis Ústavu dějin umění Univerzity v Lausanne, Semináře dějin umění Masarykovy univerzity a Ústavu dějin umění AV ČR. -- ISSN : 2336-3452.

COOP rádce : zákaznický magazín prodejen COOP  . -- Č. 1 (2009)-. -- Plzeň : Delex, 2009-. -- 30 cm. -- Podnázev od r. 2011: časopis zákazníků prodejen COOP.

obálkaCor et Vasa : časopis České kardiologické společnosti  . -- Sv. 1, č. 1 (1959)-. -- Prague : Státní zdravotnické nakladatelství, 1959-. -- 1974-1991 Praha : Avicenum. -- 1992-2004 Praha: Praha Publishing Ltd.,. -- 2005-2008 Praha : MedOroGo, s.r.o. -- 2008-2011 Praha : Medical Tribune CZ. -- 2012-[2015] Wrocław : Elsevier Urban & Partner. -- 2015-2018 Warszawa : Elsevier Sp. z o.o. -- 2019- Brno : Česká kardiologická společnost, z.s. -- 30 cm. -- V tiráži chybné ISSN: 0010-9650. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 118+60+4 s., 207/297. -- Podnázev dříve: International Journal for Cardiovascular Research: Mezinárodní kardiologický časopis. -- Podnáz. od roč. 35 (1993): časopis České kardiologické společnosti. -- Resumé: Mezinárodní kardiologický časopis přináší práce z oblasti klinické a experimentální kardiologie, angiologie, patofyziologie, krevního oběhu i práce z ostatních oborů lékařství, pokud mají vztah k oběhové soustavě. -- ISSN : 0010-8650 ISSN (chybné) 0010-9650.

Cor : ze života naší farnosti : informátor farnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Českém Těšíně  . -- Český Těšín : Římskokatolická farnost Český Těšín, [2007?]-. -- 30 cm. -- Popsáno podle: 3/2016.

obálkaCornova : revue České společnosti pro výzkum 18. století a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze  . -- Roč. 1, č. 1 (2011)-. -- Praha : Česká společnost pro výzkum 18. století : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2011-. -- 24 cm. -- ISSN : 1804-6983.

Costa Coffee Times  . -- Praha : Corporate Publishing, s.r.o., [2012]-. -- 30 cm ;. -- Popsáno podle: 3 (květen-červen 2016).

obálkaCOT business : communication on-line travel : časopis pro profesionály v cestovním ruchu : = magazine for professionals in travel & tourism  . -- [Č. 1] (february-únor 1999)-. -- Praha : C.O.T. media, 1999-. -- 30 cm. -- Podnázev: časopis pro profesionály v cestovním ruchu. -- Podnázev dříve: communication, online, travel. -- Od r. 2000 do r. 2005 podnázev: nezávislý časopis pro profesionály v cestovním ruchu. -- Od r. 2000 do r. 2005 souběžný podnázev: independent magazine for professionals in travel & tourism. -- ISSN : 1212-4281.

obálkaCo, kdy v Praze  . -- [Č. leden (1999)]-. -- Praha : Jorma, [1999]-. -- 2015- Praha : DW MediaArts. -- svazků ; 25×11 cm. -- Podnázev: kulturní a informační měsíčník. -- ISSN : 1212-477X.

obálkaCrasy  . -- Č. 1 (2019)-. -- Praha : Rolino, spol. s r.o., 2019-. -- 29 cm. -- Tematické podnázvy. -- Vychází u společnosti: BPV Medien Vertrieb. -- ISSN : 2627-9959.

CSS listy : čtvrtletník Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace Statutárního města Děčín  . -- Č. 1 (2009)-. -- Děčín : Centrum sociálních služeb Děčín, 2009-. -- 30 cm ;.

obálkaCTI Info : časopis pro tepelnou techniku a instalace  . -- [Roč. 1, č. 1 (1993)]-. -- Brno : Bohemia print, [1993]-. -- 1996- Brno : Cech topenářů a instalatérů ČR. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1214-7583.

obálkaCurrent opinion in allergy and clinical immunology : české a slovenské vydání  . -- Roč. 1, č. 1 (2004)-. -- Praha : Medical Tribune CZ, 2004-. -- 30 cm. -- Informace o periodicitě pochází z registrace MK ČR. - Vydav. originálu: Lippincott Williams & Wilkins. -- ISSN : 1214-472X.

obálkaCurrent opinion in cardiology : české vydání  . -- Roč. 1, č. 1 (2007)-. -- Praha : Medical Tribune CZ, 2007-. -- 30 cm. -- Periodicita se mění. -- ISSN : 1802-3711.

obálkaCurrent Opinion in Endocrinology, Diabetes and Obesity : české vydání  . -- Roč. 1, č. 1 (2013)-. -- Praha : Medical Tribune CZ, 2013-. -- 30 cm. -- ISSN : 1805-7101.

obálkaCurrent opinion in gastroenterology : české vydání  . -- Ročník 1, číslo 1 (červen 2016)-. -- Praha : Medical Tribune CZ, s.r.o., 2016-. -- 30 cm. -- ISSN : 1805-711X.

obálkaCurrent opinion in hematology : české vydání  . -- Roč. 1, č. 1 (2009)-roč. 2, č. 1 (2010), roč. 3, č. 1 (2015). -- Praha : Medical Tribune CZ, 2009-. -- 30 cm. -- Přestávka ve vydávání v letech 2011-2014, vydávání obnoveno v roce 2015. -- ISSN : 1803-683X.

obálkaCurrent Opinion in Lipidology : české vydání  . -- Roč. 1, č. 1 (2007)-roč. 5, č. 3 (2011), roč. 6, č. 1 (2018)-. -- Praha : Medical Tribune CZ, 2007-. -- 30 cm. -- Vydav. originálu: Lippincott Williams & Wilkins. -- ISSN : 1802-372X.

obálkaCurrent opinion in neurology : české vydání  . -- Roč. 1, č. 1 (2010)-. -- Praha : Medical Tribune CZ, 2010-. -- 30 cm. -- ISSN : 1804-5669.

obálkaCurrent opinion in rheumatology : české vydání  . -- Roč. 1, č. 1 (2007)-roč. 1, č. 4 (2007); ročník 2, číslo 1 (2016)-. -- Praha : Medical Tribune CZ, 2007-. -- 30 cm. -- Vydav. originálu: Lippincott Williams & Wilkins. -- Vydávání obnoveno v r. 2016. -- Resumé: Výběr článků z původního časopisu Current Opinion in Rheumatology v překladu do češtiny. -- ISSN : 1802-3835.

Cvak! : ...a baví mě číst : časopis pro malé čtenáře : 5-9 let  . -- Praha : Euromedia Group, a.s., [2018]-. -- 30 cm. -- Popsáno podle: leden/únor 2019.

Cvrčovický zpravodaj  . -- Roč. 1, č. 1 (2011)-. -- Cvrčovice : Obecní úřad, 2011-. -- 21 cm ;.

obálkaCyklomarket : časopis pro obchodníky s velomateriálem  . -- Praha : Miloš Kašpar, [2008?]-. -- 43 cm. -- ISSN : 1210-700X.

obálkaCykloservis : cyklistický čtrnáctideník - informace, technika, sport, inzerce, zajímavosti  . -- [Roč. 1, č. 1 (1993)]-. -- Praha : Miloš Kubánek, [1993]-. -- 42 cm. -- Podnázev v tiráži: časopis pro cyklisty a obchodníky s velomateriálem. -- V databázi ISSN uvedena periodicita 1x týdně. -- Podnázev v tiráži: čtrnáctideník. -- Přes urgence nebyl časopis od č. 5. (2007) do č. 20 (2011) dodáván. -- ISSN : 1210-700X.

obálkaCykloturistika : časopis pro cesty na kole  . -- Roč. 1, č. 1 (1995)-. -- Plzeň : Cykloturista, 1995-. -- 2003- Praha : V-Press. -- 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 64 s., 210/297. -- ISSN : 1211-3891.

Cystická fibróza : interdisciplinární časopis pro odborníky  . -- Ročník 1., číslo 0 (2019)-. -- Praha : We Make Media, s.r.o., 2019-. -- 27 cm.

obálkaCZ test : podporováno Potravinářskou komorou České republiky  . -- 03/2018-. -- Praha : Granville, s.r.o., 2018-. -- 30 cm. -- ISSN : 2571-0354.

obálkaCzech and Slovak journal of humanities  . -- Č. 1 (2011)-. -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2011-. -- 25 cm. -- Jednotlivá čísla jsou monotematicky zaměřena. -- ISSN : 1805-3742.

obálkaCzech and Slovak linguistic review  . -- 1 (2011)-. -- Olomouc : Palacký University Olomouc, 2011-. -- 25 cm. -- ISSN : 1805-1502.

obálkaCzech Atlantic forum : zpravodaj České atlantické komise, NATO  . -- Ročník 1, číslo 1/2019-. -- Tábor : Česká atlantická komise z.s., 2019-. -- 30 cm. -- ISSN : 2571-3779.

obálkaCzech Business and Trade  . -- Č. 1 (1994)-. -- Praha : PP Agentura, 1994-. -- [199-]- Praha : PP Agency. -- ^^^svazků ; 30 cm. -- Podnázev v tiráži do r. 2009: economic bi-monthly magazine with a supplement is designed for foreign partners, interested in cooperation with the Czech Republic. -- Podnázev od r. 2010: economic quarterly. -- Obsahuje přílohy věnované průmyslovým oborům ČR. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 56 s., 210/297. -- ISSN : 1211-2208 ISSN (chybné) 1210-5562. -- 1211-2208.

obálkaCzech defence industry & security review : mediální platforma Asociace obranného průmyslu České republiky : the media platform of the Association of the defence industry of the Czech Republic  . -- Č. 1 (2007)-. -- Kounice : Military System Line, 2007-. -- 30 cm. -- Podnázev od r. 2009: mediální platforma Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky : the media platform of the Defence and Security Industry Association of the Czech Republic. -- ISSN : 1802-4300 ISSN (chybné) 1213-3531.

obálkaCzech hospitality and tourism papers : hotelnictví, lázeňství, turismus  . -- Roč. 1, č. 1 (2005)-. -- Praha : Vysoká škola hotelová, 2005-. -- 24 cm. -- Od roku 2014 vychází pouze v angličtině. -- ISSN : 1801-1535.

obálkaCzech journal of animal science  . -- Roč. 43 [71], č. 1 (1998)-. -- Praha : Czech Academy of Agricultural Sciences - Institute of Agricultural and Food Information 1998-. -- 2009-2010 Prague : Institute of Agricultural Economics and Information. -- 2011- Prague : Czech Academy of Agricultural Sciences. -- 30 cm. -- ISSN : 1212-1819.

obálkaCzech journal of food sciences = Potravinářské vědy  . -- Roč. 16, č. 1 (1998)-. -- Praha : Česká akademie zemědělských věd : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1998-. -- 2009-2010 Praha : Institute of Agricultural Economics and Information. -- 2011- Praha : Czech Academy of Agricultural Sciences. -- 21 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 40+4 s., 250/297. -- Resumé: Vědecký časopis. -- ISSN : 1212-1800.

obálkaCzech Journal of Genetics and Plant Breeding = Genetika a šlechtění  . -- Roč. 34, č. 1 (March 1998)-. -- Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1998-. -- 2009-2010 Prague : Institute of Agricultural Economics and Information. -- 2011- Prague : Czech Academy of Agricultural Sciences. -- 30 cm. -- V l. 2009-2010 pro Czech Academy of Agricultural Sciences vydával Institute of Agricultural Economics and Information. -- ISSN : 1212-1975 ISSN (chybné) 0862-8629.

obálkaCzech Music...  . -- Č. 1 (1995)-. -- Praha : Nadace Český hudební fond, 1995-. -- 1995- Praha : Hudební informační středisko. -- 30 cm. -- Rozšíření názvu od r. 2007: Czech music quarterly. -- Součástí názvu bylo dvojčíslí běžného roku (do r. 1999). -- Podnázev v r. 2002: bimonthly magazine. -- Podnázev v l. 2004-06: quarterly magazine. -- Některá přílohová CD nejsou součástí svazku, jsou uložena zvlášť. -- Vydává: Hudební informační středisko (Czech Music Information Centre). -- Signatura od r. 2007: ČC 6.321. -- ISSN : 1211-0264.

obálkaCzech mycology : publication of the Czech scientific society for mycology  . -- Roč. 47, č. 1 (prosinec 1993)-. -- Prague : Czech Scientific Society for Mycology, 1993-. -- Vydává: Czech Scientific Society for Mycology. -- Podnázev: Publication of the Czech Scientific Society for Mycology, 1993-. -- Zpoždění ve vydání. -- ISSN : 1211-0981.

obálkaCzech polar reports  . -- Vol. 1, no. 1 (2011)-. -- Brno : Masaryk University, 2011-. -- 24 cm. -- ISSN : 1805-0689.

obálkaCzech Top 100 forum : magazín Sdružení Czech Top 100  . -- Č. jaro (2009)-. -- Praha : C.O.T. media, 2009-. -- 2009-2015 Praha : Sport-Press. -- 2016- Deco Media Praha. -- 30 cm. -- Vydáváno pro sdružení Czech Top 100. -- ISSN : 1214-6315.

CzechIndustry magazín: spektrum českého průmyslu, dopravy a stavebnictví  . -- [Č. 1 (2004)]-. -- Praha : Studio P+P, 2004-. -- 30 cm. -- Informace o periodicitě pochází z registrace MK ČR. -- Zkrácení názvu: Czech industry. -- Podnázev: magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví: r. 2006.

obálkaCzechoslovak Mathematical Journal  . -- Č. 1 (1969)-. -- Praha : Akademie věd České republiky, Matematický ústav, 1951-. -- 25 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 192+4 s., 175/250. -- ISSN : 0011-4642.

obálkaCzechspace : časopis České kosmické kanceláře  . -- Č. 8 (prosinec 2013)-. -- Praha : Česká kosmická kancelář, 2013-. -- svazků 30 cm. -- Č. 1-7 vyšla pod názvem Czechspace.cz (2010-červenec 2013). -- ISSN : 2336-1883.

obálkaCzech-Polish historical and pedagogical journal  . -- Vol. 1 (2009)-. -- Brno : Masaryk University,Faculty of education, 2009-. -- 21 cm. -- ISSN : 1803-6546.

Čabanský zpravodaj  . -- Bohuslavice : Obec Bohuslavice, [2012?]-. -- 30 cm. -- Popsáno podle: č. 1 (7.7.2015). -- V r. 2018 žádné číslo.

obálkaČas na lásku : časopis pro lidi, kteří se mají rádi  . -- Č. 3 (2002)-. -- Praha : Europress, 2002-. -- 2006-2018 Praha : Bauer Media. -- 2018- Praha : Mafra Print, a.s. -- 28 cm. -- Podnázev od r. 2003: příběhy ze života. - Od r. 2008 vychází též ve slovenštině. - Podnáz. od r. 2010: skutečné osudy - Příběhy plné lásky, touhy a vášně. -- ISSN : 1213-6115.

obálkaČas pro hvězdy : nejzábavnější týdeník pro vás  . -- Roč. 1, č. 1 (29.10.2013)-. -- Praha : Bauer Media, 2013-. -- 2018-2019 Praha : Mafra Print, a.s. -- 2019- : Praha : Mafra, a.s. -- 29 cm. -- ISSN : 2336-1859.

obálkaČas : časopis Masarykova demokratického hnutí  . -- Roč. 1, č. 1 (červen 1993)-. -- Praha : Masarykovo demokratické hnutí [MDH], 1993-. -- 20 cm. -- Průběžné číslování. -- Podnázev pův.: zpravodaj Masarykova demokratického hnutí. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 16+4 s., 145/200. -- ISSN : 1210-1648.

obálkaČasopis Českých Lékárníků : měsíčník Stavovské lékárnické komory  . -- Roč. 64, č. 1 (1992)-. -- Ostrava : PETI, 1992-. -- 2002-2007 Praha : ČČL. -- 2008-2016 Praha : Lékárnická akademie. -- 2016- Praha : Česká lékárnická komora. -- 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32+4 s., 210/300. -- Obsahuje mnoho dalších příloh. -- ISSN : 1211-5134.

obálkaČasopis lékařů českých  . -- Roč. 1, č. 1 (1862)-. -- Praha : Vinc. J. Schmied, 1862-. -- 1864-1899 Praha : Spolek lékařův českých. -- 1900-1909 Praha : Spolek lékařů českých. -- 1910-1951 Praha : Spolek českých lékařů. -- 1952-1968 Praha : Zdravotnické nakladatelství. -- 1969-1993 Praha : Avicenum. -- 1994- Praha : Česká lékařská společnost J.E. Purkyně. -- 30 cm. -- Původní vydavatel: Vinc. Jos. Schmidt, později Václav Staněk, Jan Purkyně. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 36+4+4 s., 210/297. -- Resumé: Časopis lékařů českých je základní vědecký časopis lékařů všech oborů. Je určen pracovníkům všech odborných zdravotnických zařízení a všem lékařům v České republice. -- ISSN : 0008-7335.

obálkaČasopis Matice moravské  . -- Roč. 87, č. 1 (1968)-. -- Brno : Matice moravská, 1968-. -- 22 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 2x183 s., 148/220. -- www.phil.muni.cz/hist/matice/matice.html. -- Roč. 66, č. 1 - časopis úředně zastaven. -- Roč. 67 - časopis obnoven. -- Resumé: Literatura - studie, rozhledy, diskuse. -- ISSN : 0323-052X.

obálkaČasopis Moravského muzea = Acta Musei moraviae. Scientiae sociales. Ser. A, Vědy společenské  . -- Roč. 36, č. 1 (1951)-. -- Brno : Moravské zemské muzeum, [1951]-. -- 25 cm. -- Do r. 1950 vědy přírodní a vědy společenské - společně. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 220+4 s. (dvojčíslo), 175/250. -- Text též cze, sla, fre, ger, rus. -- ISSN : 0323-0570.

obálkaČasopis Národního muzea. Řada historická  . -- Roč. 161, č. 1 (1992)-. -- Praha : Národní muzeum, 1992-. -- 24 cm. -- ISSN : 1214-0627 ISSN (chybné) 0139-9543.

obálkaČasopis pro kvalitní život  . -- Roč. 1, č. 0 (duben 2014)-. -- Jinočany : Kvalitní život.com, 2014-. -- 30 cm. -- ISSN : 2336-4033.

obálkaČasopis pro moderní filologii  . -- Roč. 1, č. 1 (1911)-roč. 28, č. 2 (1942); roč. 29, č. 1 (1946)-roč. 53, č. 2 (1971); roč. 73, č. 1 (1991)-. -- Praha : Klub moderních filologů, 1911- 1951-1971 Praha : Nakladatelství ČSAV. -- 1991-1992 Říčany : SK Press,. -- 1993-2012 Praha : Ústav pro jazyk český AV ČR. -- 2013- Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. -- 24 cm. -- Přestávky ve vydávání: 1943-1945, 1972-1990. -- Příloha: Philologica (1946-57). -- Od 60. let 20. století sloučen s časopisem Philologica Pragensia; znovu se osamostatnil v roce 1991. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 2x64+4 s., 170/240. -- Resumé: Odborný časopis pro lingvisty. -- ISSN : 0008-7386 ISSN (chybné) 0862-8459.

obálkaČasopis pro právní vědu a praxi  . -- Roč. 1, č. 1 (1993)-. -- Brno : Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 1993-. -- 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 260 s., 145/202. -- Resumé: Časopis věnovaný zásadním otázkám právní praxe a právní vědy. -- ISSN : 1210-9126.

obálkaČasopis Slezského zemského muzea. B, Vědy historické  . -- Roč. 40, č. 1 (1991)-. -- Opava : Slezské zemské muzeum, 1991-. -- 24 cm. -- Chybné ISSN se vztahuje k: Časopis Slezského muzea. Série B, Vědy historické. -- ISSN : 1211-3131 ISSN (chybné) 0323-0678.

obálkaČasopis Společnosti přátel starožitností : recenzovaný časopis pro historickou vlastivědu a národní kulturní dědictví  . -- Roč. 116, č. 1 (2008)-. -- Praha : Společnost přátel starožitností, 2008-. -- 24 cm. -- ISSN : 1803-1382.

obálkaČasopis Stavebnictví : časopis stavebních inženýrů, techniků a podnikatelů  . -- Roč. 1, č. 1 (2006)-. -- Brno : EXPO DATA, 2006-. -- svazků ; 30 cm. -- V Evidenci periodického tisku MK ČR titul evidován pod názvem: "Stavebnictví". -- Vydává: Informační centrum ČKAIT s.r.o. -- Resumé: Informační servis, statistiky, rozhovory a diskuze, soutěže, odborné akce, analýzy a trendy z oblasti stavebnictví. -- ISSN : 1802-2030.

obálkaČasostroj : zábavná cesta do historie  . -- Č. 12 (2011)-. -- Brno : Extra Publishing, 2011-. -- 30-33 cm. -- Příl.: plakáty k některým č. -- ISSN : 1805-0832.

obálkaČD pro Vás  . -- Č. 1 (květen 1994)-č. 3 (2005); roč. 1, č. 1 (2010)-. -- Praha : České dráhy, 1994-. -- 22 cm. -- V l. 2006-2009 včleněn do: Grand expres, od r. 2010 vydáván opět samostatně. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32+4 s., 200/220. -- Vydává: České dráhy, Generální ředitelství. -- Resumé: Základní informace o podmínkách cestování na železnici, publicistické články, reportáže a rozhovory seznamující cestující veřejnost s problematikou Českých drah i zahraničních železnic. -- ISSN : 1210-9142.

Čebínský zpravodaj  . -- Roč. 1, č. 1 (leden 2011)-. -- Čebín : Obecní úřad, 2011-. -- 21 cm ;.

Čečelák : informační čtvrtletník obce Čečelice  . -- Ročník 1, číslo 1 (2019)-. -- Čečelice : Obec Čečelice, 2019-. -- 30 cm.

Čehovské listy : čtvrtletník obce Čehovice  . -- Čehovice : Obecní úřad, [200-]-. -- 30 cm ;. -- Popsáno podle: č. 4/2011.

Čejč dnes : zpravodaj Obecního úřadu  . -- Č. 1 (1992)-. -- Čejč : Obecní úřad, 1992-. -- 21-30 cm. -- Bez podnázvu. -- Podnázev v tiráži: periodický tisk územního samosprávného celku. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 12 s., 145/200. -- Dříve jako: Zpravodaj JZD Sovětské armády.

Čejkovický zpravodaj  . -- [Č. 1 (1980?)]-. -- Čejkovice : Obecní úřad, [1980?]-. -- 21 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 11 s., 150/210.

Čeladenský zpravodaj  . -- Červenec 2014-. -- Čeladná : Obecní úřad, 2014-. -- 30 cm. -- Dříve jako: Zpravodaj Obecního úřadu Čeladná.

Čeperák  . -- [Č. 1 (199-?)]-. -- Čeperka : Obecní úřad, [199-?]-. -- 30 cm. -- Podnázev v tiráži: zpravodaj obce Čeperka. -- Průběžné číslování. -- Uložen ve skladu KD jako ABCPV.

Čepské obecní noviny : informační občasník obce Čepí  . -- Čepí : Obecní úřad, [1994?]-2014. -- 30 cm. -- Popsáno podle: Č. 1 (2003). -- Průběžné číslování. -- Pozastavené vydávání 2015-2018.

Černčický hlasatel  . -- Černčice : Obecní úřad Černčice, [2011?]-. -- 21 cm. -- Popsáno podle: 1/2019.

Černodolský zpravodaj : čtvrtletník sloučených obcí Černý Důl - Čistá - Fořt  . -- Roč. 1, č. 1 (2007)-. -- Černý Důl : Obecní úřad, 2007-. -- 30 cm ;. -- Podnázev od r. 2009: čtvrtletník městyse Černý Důl. -- Přílohy: Úřad městyse, Z kroniky a historie, Speciál.

obálkaČernostrakaté novinky  . -- [Č. 1 (1995)]-. -- Praha : Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR, [1995]-. -- 30 cm. -- Časopis vydáván společně s: Ročenka za rok. -- ISSN : 1214-6293.

Černovicko : zpravodaj města Černovice a okolí  . -- Černovice : Městský úřad, [1999?]-. -- Popsáno dle: r. 2002. -- Změna signatury: ČC 6.306: od roku 2016-.

Černoviny : zpravodaj Městské části Brno-Černovice  . -- [Č. 1 (199-)]-. -- Brno : Městská část Brno-Černovice, [199-]-. -- 30 cm ;. -- Podnázev v tiráži dříve: Zpravodaj Zastupitelstva ÚMČ Brno-Černovice.

obálkaČeská a slovenská farmacie : časopis České farmaceutické společnosti a Slovenské farmaceutické společnosti = Czech and Slovak pharmacy : journal of the Czech pharmaceutical society and the Slovak pharmaceutical society  . -- Roč. 43, č. 1 (1994)-. -- Praha : Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 1994-. -- Vydavatel: Česká farmaceutická společnost -- Slovenská farmaceutická spoločnosť. -- ISSN : 1210-7816.

obálkaČeská a Slovenská neurologie a neurochirurgie : časopis českých a slovenských neurologů a neorochirurgů  . -- Roč. 56, č. 1 (1993)-. -- Praha : Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 1993-. -- 2007-2010 Brno : Medica Healthworld. -- 2010- Brno : Ambit Media. -- 30 cm. -- Podnázev od r. 2007: časopis České neurologické společnosti ČLS JEP, České neurochirurgické společnosti ČLS JEP, Slovenskej neurologickej spoločnosti SLS, Slovenskej neurochirurgickej spoločnosti SLS a České společnosti dětské neurologie ČLS JEP. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 54 s., 210/297. -- Pův. název: Neurologie a psychiatrie československá (roč. 2-18, r. 1939-55); Pokračovalo jako: Československá neurologie (roč. 19-35, r. 1956-72). -- Vydává Česká lékařská společnost J.E. Purkyně. -- Resumé: Časopis pro odborné lékaře chorob nervových je určen k postgraduálnímu vzdělávání mladých neurologů. -- ISSN : 1210-7859.

obálkaČeská a slovenská oftalmologie : časopis České oftalmologické společnosti a Slovenské oftalmologické společnosti  . -- Roč. 51, č. 1 (1995)-. -- Praha : Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 1995-. -- 24 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 68+4 s., 160/240. -- Signatura od r. 2008: ČB 6.719. -- Resumé: Časopis věnovaný otázkám očního lékařství. -- ISSN : 1211-9059 ISSN (chybné) 0009-059X.

obálkaČeská a slovenská psychiatrie : časopis Psychiatrické společnosti  . -- Roč. 91, č. 1 (1995)-. -- Praha : Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1995-. -- 2010- Praha : Galén. -- 24-30 cm. -- Podnázev v r. 2001: časopis České psychiatrické společnosti a Slovenskej psychiatrickej spoločnosti. -- Podnázev od r. 2010: časopis České psychiatrické společnosti ČLS JEP a Psychiatrickej spoločnosti SLS. -- Resumé: Časopis je určen odborným lékařům, nemocnicím, sanatoriím a speciálním ústavům pro léčbu duševních chorob. Obsahuje témata z obecné i speciální psychiatrie, psychologie, psychiatrické sexuologie, psychosomatiky, psychoterapie,psychofarmakologie, historie psychiatrie, sdělení z praxe. -- ISSN : 1212-0383.

obálkaČeská antropologie : sborník České společnosti antropologické  . -- Olomouc : Česká společnost antropologická, [1994]-. -- 29 cm. -- Podnázev od r. 2002: časopis České společnosti antropologické. -- Údaje o časopisu převzaty z databáze ISSN. -- ISSN : 1804-1876 ISSN (chybné) 0862-5085.

obálkaČeská dermatovenerologie : časopis České akademie dermatovenerologie  . -- Roč. 1, č. 1 (říjen 2011)-. -- Praha : Mladá fronta, 2011-. -- 27 cm. -- ISSN : 1805-0611.

obálkaČeská diabetologie : časopis pro odborníky zabývající se léčbou diabetu  . -- 1. ročník, číslo 1 (duben 2018)-. -- Praha : We Make Media, s.r.o., 2018-. -- 27 cm. -- Evidenční číslo 2311 uváděné v tiráži je chybné (správné evidenční číslo: 23181). -- ISSN : 2571-0133.

Česká filharmonie  . -- Číslo 1 (září-říjen 2019)-. -- Praha : Česká filharmonie, 2019-. -- 47 cm.

obálkaČeská gynekologie : časopis České gynekologické a porodnické společnosti  . -- Roč. 59, č. 1 (1994)-. -- Praha : Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 1994-. -- [1994?]- Praha : Česká lékařská společnost J.E.Purkyně. -- 30 cm. -- Rozhledy v chirurgii a gynekologii (r. 1922-1935) ; Československá gynekologie (Roč. 1-3, r. 1936-1938) ; Česká gynekologie (R. 1939-1944) ; Československá gynekologie (R. 1946-1992) ; Česko-Slovenská gynekologie (R. 1993). -- Rozsah a rozměry pro registraci: 100 s., 210/297. -- Resumé: Odborný časopis pro choroby ženské a porodnictví. -- ISSN : 1210-7832.

obálkaČeská kinantropologie : časopis Vědecké společnosti kinantropologie  . -- [Roč. 1, č. 1 (1997)]-. -- Praha : Vědecká společnost kinantropologie, [1997]-. -- [1998?]- Praha : Česká kinantropologická společnost. -- 24 cm. -- Podnázev od r. 2004: časopis České kinantropologické společnosti. -- ISSN : 1211-9261.

obálkaČeská literatura : časopis pro literární vědu  . -- Roč. 1, č. 1 (1953)-. -- Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 1953-. -- Vydavatel: Ústav pro českou a světovou literaturu ČSAV. -- ISSN : 0009-0468.

obálkaČeská oční optika  . -- [Roč. 34, č. 1 (1993)]-. -- Praha : Společenstvo českých optiků a optometristů, [1993]-. -- [199-]- Brno : EXPO DATA. -- 30 cm. -- Dříve jako: Československá oční optika. -- ISSN : 1211-233X.

obálkaČeská radiologie = Czech Radiology : Časopis Radiologické společnosti  . -- Roč. 48, č. 1 (1994)-. -- Praha : Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 1994-. -- [19--]- Praha : Česká lékařská společnost J.E. Purkyně. -- [2007]- Praha : Galén. -- 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 64+4 s., 210/297. -- Sponzorem časopisu je firma Nycomed spol. s r.o. a Schering spol. s r.o.. -- Podnázev v tiráži: časopis Radiologické společnosti ČLS JEP, České společnosti intervenční radiologie ČLS JEP a České neuroradiologické společnosti. -- Resumé: Odborný časopis věnovaný otázkám rentgenologie, diagnostiky a terapie. -- ISSN : 1210-7883.

obálkaČeská revmatologie  . -- Roč. 1 (Fys. a revm. věstník 71), č. 0 (1993)-. -- Praha : Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 1993-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev od r. 2013: časopis České revmatologické společnosti.. -- www.clsjep.cz. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 28+4 s., 210/297. -- Resumé: Převážná část časopisu je věnována dalšímu vzdělávání lékařů v široké problematice chorob pohybového aparátu z hlediska internistického (jejich patofyziologii, diagnostice a terapii), dále i problematice revmatochirurgické arehabilitační. Část časopisu je věnována informacím o transformaci zdravotnictví, doškolovacích akcích a dalším tématům. -- ISSN : 1210-7905.

Česká silnice : zpravodaj pro obyvatele a hosty Jetřichovic, Vysoké Lípy, Všemil a Rynartic  . -- [Roč. 1, č. 1 (1991)]-. -- Jetřichovice : Obecní úřad, [1991]-. -- 30 cm. -- Podnázev: měsíčník pro obyvatele a hosty Jetřichovic, Vysoké Lípy, Všemil a Rynartic. -- Podnázev od r. 2004: měsíčník pro obyvatele, osadníky a hosty Jetřichovic, Rynartic, Všemil a Vysoké Lípy. -- Použito i průběžné číslování.

obálkaČeská stomatologie a Praktické zubní lékařství  . -- Roč. 96, č. 1, (1996)-. -- Praha : Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 1996-. -- 24 cm. -- Časopis Praktické zubní lékařství začíná ročníkování od Roč. 44, č. 1 (1996). -- Podnázev časopisu Česká stomatologie: časopis stomatologických společností. -- Podnázev časopisu Praktické zubní lékařství: časopis pro další vzdělávání zdravotníků v zubní péči. -- Neplatná ISSN patří samostatně vydávaným časopisům Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství. -- Změna signatury: ČB 5.369: od r. 2005-. -- ISSN : 1213-0613 ISSN (chybné) 1210-7891 ISSN (chybné) 0032-6720.

obálkaČeské právo životního prostředí : časopis České společnosti pro právo životního prostředí  . -- Roč. 1, č. 1 (2001)-. -- Praha : Česká společnost pro právo životního prostředí, 2001-. -- 21 cm. -- Abstrakt: Posláním a obsahovým zaměřením časopisu vydávaného Českou společností pro životní prostředí je výchovně vzdělávací, vědecká a informační činnost v oblasti práva životního prostředí včetně environmentální politiky, jejímž cílem je rozvoj práva životního prostředí v podmínkách ČR a EU. https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9771213554000. -- ISSN : 1213-5542.

České Švýcarsko : zpravodaj Správy Národního parku České Švýcarsko  . -- Roč. 1, č. 1 (2002)-. -- Krásná Lípa : Správa Národního parku České Švýcarsko, 2002-. -- 30 cm. -- Informace o periodicitě pochází z registrace MK ČR.

obálkaČeské vězeňství  . -- Roč. 0, č. 0 (1992, prosinec)-. -- Praha : Vězeňská služba České republiky, 1992-. -- 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 68 s., 210/297. -- V č. 1/1997 samostatné přílohy: "Rejstřík publikovaných článků a jejich autorů v Českém vězeňství v letech 1992-1996" a "Vězeňství v číslech a grafech". -- V roce 1999 v č. 1 je chybný roč. 6 (spr. 7). -- Podnázev: čtvrtletník pro vězeňství a kriminální prevenci. -- Resumé: Populárně odborný časopis, jenž se věnuje závažným a potřebným otázkám souvisejícím s českým vězeňstvím. Periodikum se zabývá historii vězeňství, jeho tradicemi a současným morálním profilem příslušníků, interpersonálními vztahy, duševní hygienou a uveřejňuje zajímavé odborné články související s vězeňstvím. -- ISSN : 1213-9297.

Českobratrské Horácko : oblastní časopis evangelických sborů  . -- Roč. 12 + 1, č. 1 (1995)-. -- Sněžné : Farní sbor ČCE, 1995-. -- 21 cm ;. -- Vydáváno pro oblast sborů: Olešnice, Prosetín, Rovečné, Veselí - Brněnský seniorát, Daňkovice, H. Dubenky, H. Krupná, H. Vilémovice, Humpolec, Jihlava, Moraveč, Nové Město na Moravě, Opatov, Sázava, Sněžné, Strměchy, Třebíč, Velké Meziříčí, Velká Lhota a Telč - Horácký seniorát, Borová, Jimramov, Krouna, Krucemburk, Polička, Proseč, Svratouch, Telecí - Poličský seniorát.

Českobrodský zpravodaj : Časopis věnovaný zájmům Českobrodska  . -- Roč. 1, č. 1 (1961)-. -- Český Brod : Městský úřad, 1961-. -- 1997-2011 Český Brod : Městské kulturní a informační centrum. -- 30 cm. -- Podnázev v l. 1998-2011: měsíčník věnovaný zájmům Českobrodska. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 16 s., 210/297. -- Resumé: Kulturní a společenský zpravodaj města Českého Brodu.

obálkaČeskobudějovický deník : nejčtenější regionální noviny  . -- Č. 218 (18.9.2006)-. -- České Budějovice : Vltava-Labe-Press, 2006-. -- Dříve jako Českobudějovické listy: do č. 217 r. 2006. -- Číslování navazuje na předcházející titul. -- ISSN : 1802-0798.

Českokamenické noviny : informační list Městského úřadu  . -- Česká Kamenice : Městský úřad, [1995?]-. -- 30-42 cm. -- Změny podnázvů: noviny Historického města roku 2005 (od r.2005?); noviny pro občany České Kamenice a blízkého okolí (od r.2012). -- Příloha dříve: Informační list CDM (Centrum dětí a mládeže).

obálkaČeskokrumlovský deník : nejčtenější regionální noviny  . -- Č. 218 (18.9.2006)-. -- České Budějovice : Vltava-Labe-Press, 2006-. -- 2016- Praha : Vltava Labe Media a.s. -- Dříve jako: Českokrumlovské listy: do č. 217 r. 2006. -- Číslování navazuje na předcházející titul. -- R. 2011 č. 50-74 (březen) byla zničena povodní v r. 2012. -- ISSN : 1802-0801.

obálkaČeskoslovenská dermatologie : orgán Československé dermatologické společnosti  . -- Roč. 22, č. 1 (1947)-. -- Praha : Čsl. vědecká dermatovenerologická společnost, 1947-. -- 1952-[1976?] Praha : Zdravotnické nakladatelství. -- 1977-[1990?] Praha : Avicenum. -- [1991?]-[1992] Praha : Československá lékařská společnost J.E.Purkyně. -- [1993]- Praha : Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. -- 25 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 6x7+3x4+4+4 s., 175/250. -- Časopis začal vycházet pod názvem Česká dermatologie, od r.1947 název Československá dermatologie, od r.1993 název Česko-slovenská dermatologie. -- Změny podnázvu: orgán Československé dermato-venerologické společnosti sekce Čsl. lékařské společnosti J.E.Purkyně v Praze (od r.1952); orgán Československé dermatologické společnosti (od r. 1954); časopis Dermatologické společnosti (od r. 1977); časopis Dermatovenerologické společnosti (od r. 1993); časopis Dermatologické společnosti; časopis České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP, Slovenské dermatovenerologické společnosti SLS, České akademie dermatonererologie, o.p.s. -- Podnázev od č. 2/2009: oficiální časopis časopis České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP, Slovenské dermatovenerologické společnosti SLS. -- Signatura od r. 2002: ČB 4.074. -- Resumé: Časopis věnovaný otázkám chorob kožních a pohlavních. -- ISSN : 0009-0514.

obálkaČeskoslovenská fotografie  . -- Roč. 1, č. 1 (2010)-. -- Praha : Photo life, 2010-. -- 2012 -2014 Miličín : Wifcom. -- 2015- Sedlčany : Double Dream Ranch. -- 31 cm. -- ISSN : 1804-5200.

obálkaČeskoslovenská fyziologie : biomedicínský časopis České fyziologické společnosti  . -- Roč. 42, č. 1 (1993) -. -- Praha : Nakladatelské středisko ČLS JEP, 1993-. -- [199-]-[199-] Praha : Fyziologický ústav ČSAV. -- [199-]-2003 Praha : Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. -- 2004- Praha : Tigis. -- 30 cm. -- Podnázev: biomedicínský časopis. -- Podnázev dříve: časopis České fyziologické společnosti. -- Podnázev od roku 2018: časopis českých a slovenských fyziologů a patofyziologů. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 40+4+4 s., 210/297. -- Změna signatury: ČB 4.889: od r. 1993. -- Resumé: Přináší výsledky bádání ze všech odvětví fyziologické vědy. Je určena vědeckým pracovníkům, lékařům, pracovníkům v tělovýchově a zvěrolékařům. -- ISSN : 1210-6313.

obálkaČeskoslovenská pediatrie : časopis Pediatrické společnosti  . -- Roč. 10, č. 1 (1955)-. -- Praha : Práce, 1955-. -- 1955-[19--] Praha : Státní zdravotnické nakladatelství. -- [19--]-[196-] Praha : Československá lékařská společnost J.E. Purkyně. -- [1970?]-[1990] Praha : Avicenum. -- [1991]-1992 Praha : Práce. -- 1993- Praha : Česká společnost J.E. Purkyně. -- 30 cm. -- Podnázev: časopis České a Slovenské pediatrické společnosti. -- Ročníkování navazuje na titul: "Pediatrické listy". -- Rozsah a rozměry pro registraci: 12x64+4 s., 215/305. -- Signatura do r. 1969: ČC 1.163. -- Resumé: Odborný časopis pro pediatry, chirurgy a další lékařská odvětví zabývající se dětskými chorobami. -- ISSN : 0069-2328.

Československá vlaková pošta : magazín o ambulatních poštách vlakem, letadlem a autobusem : historie, vozový park, filatelie, dokumenty, vzpomínky  . -- Č. 1 (2013)-. -- Brno: Petr Študent, 2013-. -- 30 cm.

obálkaČeskoslovenský časopis pro fyziku = Czechoslovak Journal of Physics  . -- Sv. 1, č. 1 (1951)-. -- Praha : Ústřední ústav fysikální, 1951-. -- 1959-1971 Praha : Československá akademie věd. -- 1972-1992 Praha : Academia. -- 1993- Praha : Fyzikální ústav Akademie věd České republiky. -- 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 66+4 s., 210/297. -- V r. 1953 je uveden titul Časopis pro pěstování fysiky. -- Podnázev od roku 2017: vědecko-populární časopis českých a slovenských fyziků. -- ISSN : 0009-0700.

obálkaČeskoslovenský šach : nezávislý časopis českých, moravských, slezských a slovenských šachistů  . -- Roč. 40 (1946)-. -- Praha : Ústřední jednota československých šachistů, 1946-. -- 1998-2016 Praha : Ivan Hausner - Šachové zpravodajství. -- 2017- Praha : Růžena Přibylová. -- 30 cm. -- Číslování ročníků dle původního Časopisu českých šachistů. -- Podnázev od r. [1996] pouze v tiráži. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32+4 s., 207/297. -- Resumé: Zájmový časopis Československého šachového svazu. -- ISSN : 0009-0743.

Českovelenický zpravodaj  . -- Roč. 5, č. 1 (leden 1981)-. -- České Velenice : Školská a kulturní komise MěstNV, [1981]-. -- [2008]- České Velenice : Městský úřad. -- Signatura: ČC 2.990, změna signatury: ČB 3.432: od r. 1990-. -- Chybné číslování ročníků: r. 2010 roč. 33 správně má být roč. 34, dále na tuto chybu navazují. -- r. 2012, únor-září roč. 33, říjen roč. 23, listopad-prosinec roč. 36.

Českoveský zpravodaj  . -- [Roč. 1, č. 1 (1999)]-. -- Česká Ves : Obecní úřad, [1999]-. -- 20-30 cm ;. -- Podnázev v tiráži: měsíčník obce Česká Ves.

obálkaČesko-lužický věstník  . -- Roč. 1, č. 1 (1991)-. -- Praha : J. Hejnic, 1991-. -- 1999-[2002] Praha : Spolek česko-lužický. -- [2003]- Praha : Společnost přátel Lužice. -- Podnázev v l. 2007-09: časopis o Lužici, sorabistice, literatuře a menšinové politice; dále bez podnázvu. -- Resumé: Informace o životě a kultuře Lužických Srbů a česko-lužickosrbských vztazích. -- ISSN : 1212-0790.

obálkaČesko-slovenská patologie a Soudní lékařství = Czecho-Slovak Pathology and Forensic Medicine : časopis Společnosti patologů a České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie  . -- Roč. 29, č. 1 (1993)-. -- Praha : Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 1993-. -- [2000?]- Praha : Česká lékařská společnost J.E.Purkyně. -- 30 cm. -- Podnázev: časopis České a Slovenské společnosti patologů. Časopis České a Slovenské společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 40+16(příl.)+4 s., 210/297. -- Resumé: Časopis je zaměřen na obecnou patologii, buněčnou patologii a na celou šíři systematické i nosologické patologie s mírnou převahou tématiky onkopatologické. Z hlediska metodického publikuje zejména práce orientované nahistopatologii, ultrastrukturální patologii, histochemii, imunochemii a morfometrii. -- ISSN : 1210-7875.

Český autoprůmysl : zpravodaj Sdružení automobilového průmyslu  . -- Č. 1/2017 (únor 2017)-. -- Praha : Sdružení automobilového průmyslu - AutoSAP, 2017-. -- 30 cm. -- Dříve jako: Zpravodaj Sdružení automobilového průmyslu.

obálkaČeský časopis historický = The Czech Historical Review  . -- Roč. 38[88], č. 1-2 (1990)-. -- Praha : Academia, 1990-. -- 2008- Praha : Historický ústav AV ČR. -- svazků ; 23 cm. -- Číslováním ročníků se hlásí k původnímu Českému časopisu historickému (ISSN 0862-4356) i Československému časopisu historickému. -- Vydává: Historický ústav AV ČR (do r. 2007 v Academii). -- Resumé: Časopis uveřejňuje studie zejména nových dějin, diskusní příspěvky, recenze našich i zahraničních publikací. -- ISSN : 0862-6111.

Český export a podnikání  . -- 1-2/2020-. -- Praha : Mladá fronta a.s., 2020-. -- 28 cm. -- Spolupráce při vydávání: agentura CzechTrade, Ministerstvo průmyslu a obchodu.

obálkaČeský finanční a účetní časopis  . -- Roč. 1, č. 1 (2006)-. -- Praha : Oeconomica, 2006-. -- 21 cm. -- Vydává: Vysoká škola ekonomická v Praze, nakladatelství Oeconomica. -- ISSN : 1802-2200.

Český fousek : klubový zpravodaj  . -- Praha : Klub chovatelů českých fousků z.s., [2017?]-. -- 21 cm. -- Popsáno podle: 1/2018.

obálkaČeský instalatér : sanitární - tepelná - klimatizační technika  . -- Roč. 3, č. 1 (leden 1993)-. -- Praha : České nakladatelství technické literatury - ČNTL, 1993-. -- 29 cm. -- Č. 1/2000 obsahuje samostatnou přílohu: Adresář 2000 vybraných firem z oboru sanitární, tepelné a klimatizační techniky. - Vyd. dříve: Československý instaletér (1993). -- Č. 1/2001 obsahuje samostatnou přílohu: Adresář 2001 vybraných firem z oboru sanitární, tepelné a klimatizační techniky. -- Resumé: Odborný časopis určený pro specializovaný okruh odborníků v sanitární technice, ve vytápění a klimatizaci. (Instalace v budovách.). -- ISSN : 1210-695X.

obálkaČeský jazyk a literatura  . -- Roč. 1, č. 1 (1950)-. -- Praha : Fortuna, 1950-. -- [19--]-2017 Praha : SPN. -- 2017- Plzeň : Nakladatelství Fraus. -- 21 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 5x48+4 s., 147/207. -- Resumé: Pedagogický časopis pro výuku na základních a středních školách. -- ISSN : 0009-0786.

obálkaČeský lid : sborník věnovaný studiu lidu českého v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku  . -- Roč. 1, č. 1 (1892)-. -- Praha : V. Šimáček, 1892-. -- 1946-1949 Praha : Jan Svátek. -- 1950-1965 Praha : Nakladatelství Československé akademie věd. -- 1946-[1951] Praha : Brázda. -- 1977-2007 Praha : Academia. -- 2007- Praha : Etnologický ústav AV ČR. -- 23-31 cm. -- V letech 1915-1923 a 1933-1945 přerušeno vydávání. -- Podnázev od roč. 57 (1970): národopisný časopis. -- Od r. 1998 podnázev: časopis pro etnologická studia. -- Od r. 1998 souběžný podnázev: journal of ethnological studies. -- Podnázev od r. 2001: etnologický časopis - ethnological journal. -- Vydává: Etnologický ústav AV ČR (do r. 2007 v nakladatelství Academia), do r. 1999 Ústav pro etnografii a folkloristiku. -- Signatury: ČC 25 (1892-1932), ČB 354 (1946-1991), ČC 3.724 (1992- ). -- ISSN : 0009-0794.

Český ráj v akci  . -- Turnov : Belontis Design, 2014-. -- 32 cm ;. -- Popsáno podle: srpen (2014).

obálkaČeský rybář : magazín sportovního rybolovu  . -- Roč. 1, č. 1 (1998)-. -- České Budějovice : Český rybář, 1998-. -- Bez podnázvu: od r. 2002-2006. -- Podnázev: nejčtenější rybářský časopis v České republice: od r. 2007-. -- Chybné číslování ročníku: r. 2006 1-3 č. uveden roč. 8, od č. 4 již správně uváděn roč. 9. -- ISSN : 1212-2017.

Český venkov  . -- [Č. 1 (1999)]-č. 3 (1999), č. 1 (2019)-. -- Morašice : Obecní úřad, [1999]-. -- 30 cm. -- Popsáno podle: Č. 1 (1999).

obálkaČeský zápas : čtrnáctideník církve československé husitské  . -- Roč. 3, č. 1 (1920)-. -- Praha : Evangelické nakladatelství, 1920-. -- [19--]- Praha : Ústřední rada CČSH. -- 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 8 s., 210/297. -- Obsahuje romány na pokračování. -- Podnázev do č. 12 (1992): týdeník církve československé husitské. -- Změna signatury: ČB 4.388: od r. 1993-2017 -- ČA 786: od r. 2018-. -- Chybné číslování ročníků: v letech 1975 a 1976 uváděn roč. 56 nebo 58, správně roč. 57 a 58: v dalších letech na tuto chybu navazují. -- Dříve jako: Právo národa. -- Resumé: Čtrnáctideník církve československé husitské. -- ISSN : 0323-1321.

Čestlický občasník  . -- Čestlice : Obec Čestlice, [2007]-. -- 21 cm ;. -- Průběžné číslování.

obálkaČeši a Slováci v historii letectví : LK speciál  . -- Č. 1 (2003)-. -- Praha : Aeromedia, [2003]-. -- svazků. -- ISSN 0024-1156 se vztahuje k časopisu Letectví+kosmonautika. -- ISSN : 1801-0628 ISSN (chybné) 0024-1156.

Číčenický hlasatel  . -- Roč. 1, č. 1 (2008)-. -- Číčenice : Obecní úřad, 2008-. -- Podnázev: obecní úřad informuje, pomáhá, radí a připravuje: od roč. 2 r. 2009 měs. červen-.

Číčovický zpravodaj  . -- Číslo 1 (březen 2019)-. -- Číčovice : Obec Číčovice, 2019-. -- 30 cm.

Čichtický informační plátek : originální obecní občasník  . -- Číslo 1. (2016)-. -- [Čichtice] : [nakladatel není známý], 2016-.

Čimelický zpravodaj : dvouměsíčník o životě v Čimelicích a okolí  . -- Č. únor (2007)-. -- Čimelice : Obec Čimelice, 2007-. -- Dvojí číslování.

Činěveský zpravodaj : informační zpravodaj obce Činěves  . -- Č. 1 (2011)-. -- Činěves : Obecní úřad, 2011-. -- 30 cm ;.

Čiperka : magazínek prodejen COOP  . -- Č. 1 (2009)-. -- Plzeň : Delex, 2009-. -- 30 cm. -- Vydáváno pro COOP Centrum družstvo.

obálkaČíselné křížovky : nejzábavnější luštění : finanční výhry . poutavé čtení  . -- Roč. 1, č. 1 (2007)-. -- Praha : Burda Praha, 2007-. -- 2018- Praha : Burda International CZ s.r.o. -- 28 cm. -- Nesprávné ISSN patří časopisu Katka. -- Další podnázvy: 32 stran tradičních křížovek vyráběných ručně. Finanční a knižní výhry. Poutavé čtení. -- ISSN : 1211-1546.

obálkaČíselné křížovky : pošli recept!  . -- Roč. 1, č. 8 (2008)-. -- Praha : Burda Praha, 2008-. -- 21 cm. -- Chybné ISSN patří časopisu Svět ženy. -- ISSN : 1213-757X.

obálkaČíselno-švédské křížovky  . -- Roč. 1, č. 1 (2011)-. -- Praha : Burda Praha, 2011-. -- 26 cm. -- Chybné ISSN 1211-1546 a evidenční číslo 7183 chybně uváděné v tiráži, patří časopisu: "Katka". -- Podnázev: největší hit! -- křížovky Burda. -- ISSN : 1211-1546.

obálkaČíselno-švédské křížovky : skvělé kombinované křížovky  . -- Ročník 1, č. 1 (2016)-. -- Praha : Burda Praha, spol. s r.o., 2016-. -- 26 cm. -- ISSN : 1213-757X.

Čisovické noviny : občasník Obecního úřadu v Čisovicích  . -- Č. 1 (1987)-. -- Čisovice : Obecní úřad, 1987-. -- 30 cm. -- Podnázev dříve: Občasník rady obecního zastupitelstva v Čisovicích. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 24 s., 210/295. -- Průběžné číslování. -- Resumé: Kulturní a informační zpravodaj obce Čisovice.

Čížkovické noviny  . -- Čížkovice : Obecní úřad Čížkovice, [2004?]-. -- 30 cm. -- Podnázev: čtvrtletník obce Čížkovice.

Čížovský kurýr : čtvrtletník Obce Čížová  . -- Č. 1 (2008)-. -- Čížová : Obec Čížová, 2008-.

Člověk a výchova : časopis pro pedagogiku Rudolfa Steinera  . -- [Roč. 1, č. 1 (1996)]-. -- Semily : České sdružení pro waldorfskou pedagogiku & Asociace Waldorfských škol ČR, [1996]-. -- [2004]- Písek : Asociace waldorfských škol ČR. -- 23 cm. -- Podnázev: časopis pro waldorfskou pedagogiku. -- Supl. Studánka - svázáno s: Člověk a výchova.

obálkaČtenář : měsíčník pro práci s knihou  . -- Roč. 1, č. 1 (1949)-. -- Praha : Academia, 1949-. -- 1949-1949 Praha : Masarykův lidovýchovný ústav. -- 1950-1951 Praha : Ministerstvo informací a osvěty. -- 1951-1953 Praha : Osvěta. -- 1953-1977 Praha : Orbis. -- 1978-1993 Praha : Panorama. -- 1994-2006 Praha : Academia. -- 2007- Kladno : Středočeská vědecká knihovna v Kladně. -- 24-25 cm. -- Od roč. 50, č. 4 (1998) podnázev: měsíčník pro knihovny. -- Vydává: Středočeská vědecká knihovna v Kladně (do r. 2007 v nakladatelství AV ČR Academia). -- Příl.: Knihovnictví a bibliografie (vydávání ukončeno v r. 1990). -- Rozsah a rozměry pro registraci: 40+4 s., 175/250. -- Příl.: Knižní noviny. -- Resumé: Měsíčník pro práci s knihou je určen čtenářům veřejných i závodních knihoven a veřejným pracovníkům v knihovnictví. -- ISSN : 0011-2321.

Čtení pro lidi z Čestic, Doubravice, Kobylky, Konopice, Krušlova, Nahořan, Němčic, Nuzína, Prkošína, Počátek, Radešova, Střídky, Vacovic a Záhorčic : čestický družstevní zpravodaj  . -- Č. 1 (1992)-. -- [Místo vydání není známé] : [Nakladatel není známý], 1992-. -- Čestice : Kulturní spolek pro Čestice a okolí, 1993-. -- 30 cm. -- Změna podnázvu: měsíčník kulturního spolku pro Čestice -- dvouměsíčník Kulturního spolku Čestice -- dvouměsíčník Kulturního spolku v Česticích. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 20-24 s., 210/300. -- Resumé: Časopis přinášející kromě aktuálních informací i mnohé články z vlastivědy a historie Čestic a okolí.

Čtrnáctka : měsíčník Městské části Praha 14  . -- Č. 1 (2012)-. -- Praha : Princo International, 2012-. -- 30 cm ;. -- Vydáváno pro MČ Praha 14. -- Dříve jako: Listy Prahy 14.

Čtvrtletní časopis SeniorCentra Písek  . -- 1/2019-. -- Písek : SeneCura SeniorCentrum Písek a.s., 2019-. -- 31 cm.

Čtvrtletník Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.  . -- Jaro 2015-. -- Frýdlant : Frýdlantská vodárenská společnost, a.s., 2015-. -- 30 cm. -- Předcházející čísla jsou evidována v seznamu Nezpracovaná periodika.

Čtvrtletník Charity Ostrava  . -- [Č. 1 (200-)]-. -- Ostrava : Charita Ostrava, [200-]-. -- 20-21 cm ;.

Čtvrtletník pro Žehušice a Bojmany  . -- Roč. 1, č. 1 (březen 2011)-. -- Žehušice : Úřad městyse, 2011-. -- 30 cm.

Čtvrtletník : Horní Kozolupy, Slavice, Strahov, Očín, Vlčkov, Silniční Domky, Liběvice  . -- Č. 1 (červen/červenec/srpen 2012)-č. 20 (podzim 2017) ; zima (2020)-. -- Horní Kozolupy : Obecní úřad, 2012-. -- 30 cm ;. -- Průběžné číslování.

obálkaČtyřlístek mini : jednoduché počítání, grafomotorika, komiks, omalovánky, luštění, vyrábění  . -- 1/6 (2020)-. -- Praha : Čtyřlístek, spol. s r.o., 2019-. -- 28 cm. -- ISSN : 2694-8559 ISSN (chybné) 1805-4012.

obálkaČtyřlístek speciál : křížovky, doplňovačky, hříčky, veselý příběh  . -- Č. březen (1993)-. -- Praha : Čtyřlístek, 1993-. -- 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 16 s., 210/300. -- Změny podnázvu: křížovky - doplňovačky - hříčky; veselé příběhy - doplňovačky - hříčky a křížovky. -- Resumé: Veselé obrázkové čtení pro děti od 6ti do 12ti let - pohádky, hříčky, hádanky. -- ISSN : 1211-4235.

obálkaČtyřlístek : veselé obrázkové čtení  . -- Č. 1 (1991)-. -- Praha : Čtyřlístek, 1991-. -- 26 cm. -- Nový podnázev do r. 2005: kreslené seriály. -- Bez podnázvu. -- Tematické podnázvy se mění. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 36+4 s., 190/260. -- Do r. 1990 vycházel Čtyřlístek jako neperiodická publikace s průběžným číslováním - bibliograficky popsán v bázi knih. -- Abstrakt: Mimořádné vydání časopisu Čtyřlístek. https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9771211421007. -- Resumé: Veselé obrázkové čtení pro děti. -- ISSN : 1211-4219.

Čtyřlístek : informační listy pro rodiče, přátele a známé  . -- Č. 1 (2007)-. -- Svitavy : Domov na rozcestí, 2007-. -- 21 cm. -- Dříve jako: Ústavní čtyřlístek.

Č.P. servis : kultura, sport, reklama : kulturní a reklamní měsíčník zdarma do každé schránky v Prachaticích, Vimperku, Volarech, Netolicích, Husinci a v přilehlých obcích  . -- [Č. 1 (2000?)]-. -- Volyně : Č.P. servis, [2000]-. -- 2005-2008 Volyně : M. Punčochář - Č.P. servis. -- 2009- Volyně : Č.P.-Servis. -- Podnázvy se mění.

Č.P. servis : kultura, sport, reklama : kulturní reklamní měsíčník zdarma do každé schránky ve Volyni, Strakonicích, Blatné a Vodňanech i v přilehlých obcích  . -- [Č. 1 (2000?)]-. -- Volyně : Č.P. servis, [2000]-. -- 2005-2008 Volyně : M. Punčochář Č.P. servis. -- 2009- Volyně : Č.P.-Servis. -- Změny podnázvu: informační měsíčník. Zdarma do každé schránky ve Volyni, Strakonicích, Blatné a Vodňanech i v přilehlých obcích, r. 2002-2004 -- zdarma do každé schránky ve Strakonicích, Volyni, Blatné, Vodňanech, Horažďovicích i v přilehlých obcích, r. 2005-2006 -- informační měsíčník - zdarma do všech schránek v celém okrese Strakonice a Horažďovicích, od r. 2007-.


[^] [A][B][C][D][E][F][G][H][CH][I][J][K][L][M][N][O][P][Q][R][S][T][U][V][X][Y][Z][0-9] [^]

obálkaD Test : časopis pro spotřebitele  . -- Roč. 1, č. 1 (1993)-. -- Praha : Eurostudio, 1993-. -- 1994-2013 Praha : Občanské sdružení spotřebitelů Test. -- 2013- Praha : dTest, o.p.s. -- 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32+4 s., 210/297. -- ISSN : 1210-731X.

Dačický zpravodaj  . -- Roč. 1, č. 1-2 (leden a únor 2012)-. -- Dačice : Město Dačice, 2012-.

obálkaDakarmania  . -- 1/2020-. -- Bakov nad Jizerou : Racing Republic, s.r.o., 2020-. -- 30cm. -- ISSN : 2694-8575.

obálkaDálný východ  . -- Roč. 1, č. 1 (2011)-. -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2011-. -- 21 cm. -- ISSN : 1805-1049.

Dalovické listy  . -- Č. 1 (2009)-. -- Dalovice : Obecní úřad, 2009-. -- 21 cm ;.

obálkaDaně a finance : odborný časopis pro daňové právo a praxi  . -- Roč. 15, č. 1 (2006)-. -- Praha : LexisNexis CZ, 2006-. -- 2010- Praha : Comenius Print. -- svazků ; 30 cm. -- Ročníkování navazuje na časopis: "Daně. ISSN 1210-8103". -- ISSN : 1801-6006.

obálkaDaně a právo v praxi : čtrnáctideník plný informací z oblasti daní, práva a financí  . -- Roč. 1, č. 1 (1996)-. -- Praha : Adore, 1996-. -- [2000?]-2009 Praha : Aspi. -- 2009-2014 Praha : Wolters Kluwer ČR. -- 2014-2016 Praha : Wolters Kluwer a.s. -- 2017- Praha : Wolters Kluwer ČR a.s. -- 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32+4 s., 210/297. -- Podnázev od r. 2002: měsíčník informací z oblasti daní, práva a financí. -- Od r. 2005 bez podnázvu. -- V č. 1/2002 příloha: Daně a právo v praxi pro územní samosprávné celky. -- Resumé: Daňové a právní poradenství pro podnikatele i profesionály právním a účetním. - Součást služeb na portálu Daňaři Online (www.danarionline.cz). -- ISSN : 1211-7293.

obálkaDaně a účetnictví bez chyb, pokut a penále : měsíčník pro účetní, auditory, daňové odborníky a mzdové účetní  . -- Roč. 1, č. 1 (2004)-. -- Praha : Poradce podnikatele, 2004-. -- 2005- Český Těšín : Poradce. -- svazků ; 30 cm. -- Abstrakt: Chcete se rychle a spolehlivě naučit účtovat? Jakou metodiku účtování použijete? Víte, jaké změny v účetnictví přináší rok 2011? Pomocí srozumitelného a podrobného výkladu se seznámíte se vším, co se týká účtování, a to v aktuálním znění od 1. ledna 2011. Umožníme vám získat potřebné znalosti pro vedení účetnictví. https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9771214522008. -- ISSN : 1214-522X.

obálkaDaně, účetnictví-vzory a případy  . -- Č. 1 (2002)-. -- Český Těšín : Poradce, 2002-. -- 21 cm. -- Podoba názvu je podle databáze ISSN. -- Abstrakt: Chcete se rychle a spolehlivě naučit účtovat? Jakou metodiku účtování použijete? Víte, jaké změny v účetnictví přináší rok 2011? Pomocí srozumitelného a podrobného výkladu se seznámíte se vším, co se týká účtování, a to v aktuálním znění od 1. ledna 2011. Umožníme vám získat potřebné znalosti pro vedení účetnictví. https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9771213927002. -- ISSN : 1213-9270.

obálkaDaňový a účetní tip : aktuality, komentáře, dotazy a odpovědi  . -- Č. 9 (25.4.2014)-. -- Praha: Verlag Dashöfer, 2014-. -- 30 cm. -- ISSN : 2336-3665 ISSN (chybné) 1211-1155.

obálkaDanube : law and economics review  . -- Is. 4 (December 2010)-. -- Brno : European Association Comenius, 2010-. -- 23 cm. -- ISSN : 1804-6746.

obálkaDas Ideale Heim : das Schweizer Wohnmagazin  . -- [1] (1927)-52 (1978) ; 1979 -. -- Winterthur : Schönenberger; Zürich : Architheme, 1927-. -- Změna vydavatele: Zürich, Novapress AG. -- Register ISSN uvádí počátek vycházení 1927. -- NEBIS uvádí: s názvem Ideales Heim vychází od roku 1984-. -- Obsahuje mnoho příloh. -- Změna podnázvu: schweizerische Monatschrift für Haus, Wohnung, Garten. -- ISSN : 1423-6494 ISSN (chybné) 0300-0446.

Dasnický občasník  . -- Č. 1/2016-. -- Dasnice : Obec Dasnice, 2016-. -- 30 cm ;. -- Podnázev v tiráži: periodický tisk územního samosprávného celku.

obálkaDáša číselné křížovky  . -- Roč. 1, č. 15.7. (2010)-. -- Praha : Burda Praha, 2010-. -- 2018- Praha : Burda International CZ s.r.o. -- 28 cm. -- Chybná ISSN patří časopisům Svět ženy a Dáša. -- ISSN : 1213-757X ISSN (chybné) 1804-1841.

obálkaDáša křížovky  . -- Č. 1 (27.10.2010)-. -- Praha : Burda Praha, 2010-. -- 2018- Praha : Burda International CZ s.r.o. -- 26-28 cm. -- ISSN : 1804-1841.

obálkaData security management  . -- Roč. 1, č. 0 (1997)-roč. 18, č. 4 (2014), roč. 23, č. 1 (2019)-. -- Praha : TATE International, 1997-. -- 30 cm. -- Od r. 1999 podnázev: časopis o bezpečnosti, správě a řízení rizik informačních systémů. -- Od r. 2015 vychází pouze v elektronické podobě. -- V r. 2019 obnoveno vydávání. -- ISSN : 1211-8737.

obálkaDědictví Koruny české : časopis ochránců a přátel našeho kulturního dědictví  . -- Roč. 1, č. 1 (1992)-. -- Vlašim : MěÚ Vlašim, 1992-. -- [1996?]-2014 Praha : Nezávislá památková unie. -- 2014- Praha : Spolek Karel IV. -- 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 10 s. (dvojčíslo 20 s.), 210/300. -- Podnázev: časopis ochránců a přátel památek: od č. 3-4 r. 1992-1995. Změna podnázvu: časopis ochránců a přátel našeho kulturního dědictví. -- Podnázev v tiráži od r. 2002: čtvrtletník. -- Resumé: Časopis ochránců a přátel památek seznamuje veřejnost s řadou historických památek a se stavem péče o ně. -- ISSN : 1210-4906.

Děhylovský zpravodaj  . -- Číslo [1/2002]-. -- Děhylov : Obec Děhylov, [2002]-. -- 22 cm. -- Přestávka ve vydávání v letech 2005, 2007-2010.

obálkaDechovka, to je naše! : pohodové čtení pro volné chvíle : časopis ze světa dechové a lidové hudby  . -- Číslo 2 (duben 2019)-. -- Praha : Ladislav Kubeš, 2019-. -- 30 cm. -- Vychází ve spolupráci s NIPOS-ARTAMA Praha, Svazem hudebníků ČR, Společností dechové hudby při AHUV, Svazem dechovým orchestrů ČR a se Združením dýchových hudieb Slovenska. -- ISSN : 2694-7870.

obálkaDějiny a současnost : historicko-vlastivědná revue Československé společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí a ministerstva školství a kultury  . -- Roč. 1, č. 1 (1959)-roč. 11, č. 8 (1969); roč. 12, č. 1 (1990)-. -- Praha : Orbis 1959-. -- 1969- Praha : Horizont. -- 1990-1999 Praha : Nakladatelství Lidové noviny. -- 2000- Praha : Občanské sdružení pro podporu historické literatury a časopisu Dějiny a současnost. -- 24-28 cm. -- Změna vydavatele: Lidové noviny (od r. 1990); Nadace pro podporu časopisu Dějiny a současnost v nakladatelství Lidové noviny (od r. 1994); Občanské sdružení pro podporu historické literatury a časopisu Dějiny a současnost v produkci NLN (od r. 2000). -- Změna podnázvu: kulturně historická revue (od r. 1990). -- Rozsah a rozměry pro registraci: 64+4 s., 170/240. -- Přestávky ve vyd.: 1970-1989. -- Roč. 11/1969, č. 8 - časopis zastaven. -- Roč. 12/1990, č. 1 - časopis obnoven. -- Resumé: Kulturně historická revue pro odbornou veřejnost. Obsahuje archiv starších čísel, vybrané články jsou přístupné ve fulltextu. -- ISSN : 0418-5129.

obálkaDějiny věd a techniky = History of sciences and technology  . -- Roč. 1, č. 1 (1968)-. -- Praha : Společnost pro dějiny věd a techniky, 1968-. -- 23 cm. -- Vydavatel do r. 1992: Československá společnost pro dějiny věd a techniky v nakl. Academia. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 64+4 s., 163/231. -- ISSN : 0300-4414 ISSN (chybné) 03004414.

obálkaDějiny-teorie-kritika = History-Theory-Criticism  . -- Č. 1 (2004)-. -- Praha : Masarykův ústav Akademie věd České republiky, 2004-. -- 2004-[200-] Praha : Výzkumné centrum pro dějiny vědy. -- [200-]-[20--] Praha : Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR. -- 2006-2010 Praha : Masarykův ústav - Archiv AV ČR. -- 2011- Praha : Fakulta humanitních studií UK. -- 20 cm. -- Informace o časopise pocházejí z databáze ISSN. -- Spolupráce při vydávání: Výzkumné centrum pro dějiny vědy (2004), Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR (2005-2010), Fakulta humanitních studií UK (2007-2010). -- ISSN : 1214-7249.

obálkaDekor : časopis plný nápadů  . -- Č. 1 (2007)-. -- Praha : Soft Art Production, 2007-. -- 2010- Praha : A.R.T. media. -- 28 cm. -- Od č. 1 (2010) podnázev: nový časopis plný nápadů. -- ISSN : 1802-7288.

Dělnické listy : noviny dělnické strany, založeny v roce 1872  . -- Roč. 1, č. 1 (2003)-roč. 12, č. 43 (2014) ; č. 45 (2015)-. -- Praha : Dělnická strana, [2003]-. -- 2015- Praha : Dělnická strana sociální spravedlnosti. -- svazků ; 42 cm. -- Průběžné číslování.

obálkaDemografie : revue pro výzkum populačního vývoje  . -- Roč. 1, č. 1 (1959)-. -- Praha : Státní úřad statistický, 1959-. -- [19--]- Praha : Český statistický úřad. -- [200-]-2010 Praha : Studio GSW. -- 1961-1963 Praha : Ústřední ústav státní kontroly a statistiky. -- 1964-1966 Praha : Ústřední komise lidové kontroly a statistiky. -- 1967-1968 Praha : Státní statistický úřad. -- 1969-1978 Praha : Orbis. -- 1979-1992 Praha : Panorama. -- 1993-1993 Praha : Pedo. -- 1994-1995 Praha : Pierot. -- 1996-2003 Praha : GTA. -- 2003-2010 Praha : Studio GSW. -- 2011- Praha : Český statistický úřad. -- 24-34 cm. -- Podnázev uveden v ang.: Review for Population Research. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 76+4 s., 240/340. -- V tiráži uvedeno: Vydává Český statistický úřad ve Studiu GSW. -- Od r. 2011 vycházejí ročně tři čísla česky a 1 anglicky. -- Vydavatelé: Federální statistický úřad (1969-1992), Český statistický úřad (od r. 1993). -- Resumé: Články, analýzy a přehledy o populačním vývoji u nás i ve světě; přirozená reprodukce obyvatelstva, migrační pohyby, kvalifikace, vzdělání, národnostní problematika a sociální aspekty vývoje společnosti uváděny nejen celkově, i z regionálních hledisek; nejnovější údaje o sňatečnosti, rozvodovosti, porodnosti, úmrtnosti, potratovosti a stěhování včetně analýz výsledků ze sčítání lidu, domů a bytů; resumé článků v angličtině a ruštině. -- ISSN : 0011-8265.

obálkaDemokratický střed : nezávislý čtvrtletník o střední Evropě  . -- Roč. 1, č. 1 (říjen 2012)-. -- Praha : Demokratický střed, 2012-. -- 30 cm. -- ISSN : 1805-6202.

Deník N  . -- Ročník 0, číslo 0 (2018)-. -- Praha : N Media,a.s., 2019-. -- Nulté číslo - Speciál Deníku N ke 100. výročí Československa vyšel 28. října 2018.

Der Böhmerwald : Heimatbrief  . -- 72. Jahrgang, Heft 1 (Januar 2019)-. -- Prachatitz : Böhmerwald-Heimatkreis Prachatitz e.V., 2019-. -- V číslování ročníků navazují na předchozí titul.

obálkaDer Spiegel  . -- 1.1946,1(16.list.)-6[?]; 1.1947,1(4.leden)-52.1998; 1999-. -- Hamburg : Spiegel-Verlag Rudolf Augstein, [1946]-. -- Údaje o letech vydávání citovány z ZDB. -- ISSN : 0038-7452.

obálkaDermatologie pro praxi  . -- Roč. 1, č. 1 (2007)-. -- Olomouc : Solen, 2007-. -- 30 cm. -- Resumé: Časopis obsahující plné texty článků především z ambulantní dermatologické sféry určené nejen dermatologům, ale také pediatrům a praktickým lékařům. -- ISSN : 1802-2960.

obálkaDesign home & garden : design pro život  . -- Říjen-listopad 2017-. -- Praha : Bedelia, spol. s.r.o., 2017-. -- 27 cm. -- ISSN : 2570-7329.

obálkaDetail : review of architecture and construction details  . -- English edition. -- Vol. 1, 1 (Sept./Oct. 2004)-. -- München : Institut für Internationale Architektur-Dokumentation, 2004-. -- il. 30 cm. -- Číslování ročníků: Vol. 1 uvedeno i u roku 2011. -- Změna podnázvu: review of architecture and construction: lightweight construction: r. 2011. -- Podnázvy se mění. -- ISSN : 1614-4600.

obálkaDetektor revue : když hledat neznamená jen najít--  . -- Č. 1 (2007)-. -- Praha : Miroslav Kratochvíl, 2007-. -- 2009-2011 Dolní Břežany : Xonel. -- 2012- Praha : Xonel. -- 30 cm. -- Podnázev: historie - rady a tipy - testy - archeologie - nálezy. -- ISSN : 1802-7113.

Dětmarovické okénko : neperiodický zpravodaj obce Dětmarovice  . -- Dětmarovice : Obecní úřad Dětmarovice, [1989?]-. -- 30 cm. -- Dříve podnázev: neperiodický informátor úřadu Dětmarovice. -- Změna podnázvu: zpravodaj obce Dětmarovice; dvouměsíční periodický zpravodaj Obce Dětmarovice.

Dětský sluch : odborný magazín Centra pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.  . -- 01/2015-. -- Praha : Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., 2015-. -- 30 cm.

obálkaDevelopment news : pro developery, investory, stavební firmy a architekty : měsíčník o nových projektech, realitním trhu a architektuře  . -- Roč. 4, č. 8-9 (2001)-. -- Praha : Wagner Press, 2001-. -- 2014- Praha : WPremium event. -- 30 cm. -- Pokračuje ročníkování předešlého titulu. - Text a podnáz. též angl.. -- Souběžně vychází slovenská verze: Development News Slovakia (odlišný obsah); od č. 8 (2006) - č. 7 (2007) vychází společně, od č. 8 (2007) samostatně. -- Podnázev od r. 2011: pro developery, investory, města, stavební firmy a architekty - for developers, investors, cities, construction companies and architects - cz&en edition. -- ISSN : 1213-4848 ISSN (chybné) 1212-348X.

Devítka : čtrnáctideník pro obyvatele městské části Praha 9  . -- Roč. 1, č. 5 (1991)-. -- Praha : Obvodní úřad Prahy 9, oddělení kultury, 1991-. -- [200-]- Praha : Úřad městské části Praha 9. -- 30-47 cm ;. -- Podnázev dříve: čtrnáctideník určený k informování veřejnosti/ rady zastupitelstva, rady občanům, dopisy čtenářům, vztahy k hl.m. Praze, kultura, sport, inzerce. -- Podnázev dříve: čtrnáctideník : Libeň - Vysočany - Prosek - Střížov - Hloubětín - Hrdlořezy - Černý most. -- Podnázev dříve: měsíčník obyvatel městské části Praha 9. -- Podnázev v r. 2006: měsíčník obyvatel Prahy 9. -- Od č. 9/2007 podnázev: oficiální magazín městské části Praha 9. -- Do roč. 17(2007) č. 8 vydává Městská část Praha 9 ve vydavatelství Strategic Consulting. -- Od roč. 17(2007) č. 9 vydává Devátá rozvojová, a.s. pro Městskou část Praha 9 ve vydavatelství PART agency (od č. 5/2012 v Strategic Consulting). -- Příloha Rokytka uvnitř každého čísla. -- Resumé: Čtrnáctideník pro občany Prahy 9, zejména pro obvody Libeň - Vysočany - Prosek - Střížov - Hloubětín - Hrdlořezy - Černý most.

Devítka : občasník pro Malou Moravu, Vojtíškov, Podlesí, Vysoký Potok, Sklené, Zlatý Potok, Křivou Vodu, Vysokou a Vlaské  . -- Č. 1 (2009)-. -- Malá Morava : Obecní úřad, 2009-. -- 30 cm ;.

obálkaDezinfekce, Dezinsekce, Deratizace  . -- [Roč. 8, č. 1 (1999)]-. -- Praha : Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace ČR, [1999]-. -- 30 cm. -- Pokračuje v ročníkování z předchozího titulu. -- ISSN : 1212-4257.

obálkaDHK. Daňová a hospodářská kartotéka  . -- Roč. 1, č. 1 (1. září 1993)-. -- Praha : Linde, 1993-. -- 2015- Praha : Wolters Kluwer. -- 24 cm. -- Pův. registrace z r. 1993: MK ČR 6549. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 120+4 s., 170/240. -- Resumé: Odborná daňová a hospodářská problematika, obchodní a pracovní právo. Čtrnáctideník určený podnikatelům, daňovým poradcům, auditorům, advokátům, komerčním právníkům, pracovníkům státní správy a samosprávy, jakož i nejširšíveřejnosti. -- ISSN : 1210-6739.

Dia svět : pro život bez omezení : časopis pro členy klientského programu karta výhod Dr. Max  . -- 01/2020-. -- Brno : Česká lékárna holding, a.s. 2020-. -- 21 cm.

obálkaDiabetologie - Metabolismus - Endokrinologie - Výživa : časopis pro postgraduální vzdělávání  . -- Roč. 1, č. 1 (1998)-. -- Praha : Tigis, 1998-. -- 30 cm. -- ISSN webovské verze: 1212-6853. -- ISSN : 1211-9326.

obálkaDiabetology news : časopis pro odborníky ve zdravotnictví  . -- Roč. 1, č. 1 (leden 2010)-. -- Praha : We Make Media, 2010-. -- 27 cm. -- ISSN : 1804-1647.

obálkaDialog : časopis nejen pro dialyzované pacienty  . -- [Č. 1] (2009)-. -- Praha : B. Braun Avitum, 2009-. -- 28 cm. -- ISSN : 1803-7267.

obálkaDialog - Evropa XXI : čtvrtletník křesťanské orientace pro vědu, techniku a kulturu  . -- Roč. 1, č. 1 (1990)-. -- [S.l.] : PROGLAS, nakladatelství, 1990-. -- [2002?]- Brno Moravskoslezská křesťanská akademie. -- 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 42+4 s., 210/297. -- Přestávky ve vyd.: květen 1992-.... -- Podnázev: čtvrtletník pro křesťanskou orientaci ve vědě, technice a umění (tak v tiráži). -- Podnázev od r. 2002: revue křesťanské orientace pro vědu a kulturu. -- Podnázev v tiráži od r. 2002: revue pro křesťanskou orientaci ve vědě a kultuře. -- Resumé: Čtvrtletník křesťanské orientace pro vědu, techniku a kulturu. -- ISSN : 1210-8332.

obálkaDialog - otázky - odpovědi : komunistický list  . -- Roč. 1, č. 1 (1990, duben)-. -- Praha : Jaroslav Weber, 1990-. -- 2008-13 Divišov : Milan Havlíček. -- 2013- Praha : Orego. -- 43 cm. -- ISSN doplněno z báze ISSN Státní technické knihovny. -- Podnázev do listopadu 1992: Demokratická levice. -- Průběžné číslování, samostatné ročníkování. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 2 s. -- ISSN : 1210-454X.

obálkaDiana - Móda - Extra  . -- Č. 1 (2008); č. 1 (2018)-. -- Praha : [Rolino], 2008 -. -- 31 cm. -- Po dlouhé přestávce začal opět vycházet č. 1/2018 v sešitové podobě. -- Informace o časopise pocházejí z registrace MK ČR. -- Původní verze vychází v nakladatelství BPV Medien Vetrieb, Rheinfelden. -- Od roku 2018 průběžné číslování. -- Vydavatel s ohledem na opatření v celé Evropě při boji s koronavirem zastavuje od r. 2020 dočasně vydávání všech časopisů. -- ISSN : 1865-5904.

Diana. Šitá móda  . -- [Č. 1 (2005?)]-. -- Praha : Rolino, [2005?]-. -- 27 cm. -- Změna názvu od č. 23/2007: Diana - móda. -- Původní verze vychází u společnosti BPV Medien Vetrieb, Rheinfelden, vydavatel a nakladatel Bozidar Luzanin. -- Webová stránka vydavatele: www.rolino.cz. -- Chybné ISSN: 1211-61300 od r. 2005?-2008 -- 1434-05000 od r. 2009-. -- Průběžné číslování. -- Vydavatel s ohledem na opatření v celé Evropě při boji s koronavirem zastavuje od r. 2020 dočasně vydávání všech časopisů.

Diana. Pletená móda pro ženy  . -- Č. 1 (2008)-. -- [Praha : Rolino], 2008-. -- 28 cm. -- Informace o časopise pocházejí z registrace MK ČR. -- Původní verze vychází u společnosti BPV Medien Vetrieb, Rheinfelden, vydavatel a nakladatel Bozidar Luzanin. -- Chybné ISSN: 1865-71760. -- Průběžné číslování. -- Vydavatel s ohledem na opatření v celé Evropě při boji s koronavirem zastavuje od r. 2020 dočasně vydávání všech časopisů.

obálkaDiana. Kreativní trendy  . -- Č. 1 (2005)-. -- Praha : Rolino, 2005-. -- 25 cm. -- Vychází u společnosti: BPV Medien Vertrieb GmbH. -- Průběžné číslování. -- V tiráži uváděna různá periodicita v letech 2005-2008 však časopis vycházel pouze 1x ročně -- periodicita se mění. -- Vydavatel a nakladatel: Bozidar Luzanin. -- Vydavatel s ohledem na opatření v celé Evropě při boji s koronavirem zastavuje od r. 2020 dočasně vydávání všech časopisů. -- ISSN : 1861-05280.

Diana. Háčkovaná móda  . -- [Č. 1 (2004)]-. -- Praha : Rolino, [2004?]-. -- 27 cm. -- Informace o časopise pocházejí z registrace MK ČR. -- Původní verze vychází u společnosti BPV Medien Vetrieb, Rheinfelden, vydavatel a nakladatel Bozidar Luzanin. -- Nesprávné ISSN: 1433-91880. -- Průběžné číslování. -- Vydavatel s ohledem na opatření v celé Evropě při boji s koronavirem zastavuje od r. 2020 dočasně vydávání všech časopisů.

obálkaDiana. Háčkovaná móda speciál  . -- [Č. 1 (2006?)]-. -- Praha : Rolino, [2006?]-. -- 28 cm. -- Informace o časopise pocházejí z registrace MK ČR. -- Původní verze vychází u společnosti BPV Medien Vetrieb, Rheinfelden, vydavatel a nakladatel Bozidar Luzanin. -- Nesprávné ISSN: 1860-11540. -- Průběžné číslování. -- Vydavatel s ohledem na opatření v celé Evropě při boji s koronavirem zastavuje od r. 2020 dočasně vydávání všech časopisů. -- ISSN : 1860-1154 ISSN (chybné) 1860-11540.

Diana. Háčkování speciál  . -- [Č. 1 (2004)]-. -- Praha : Rolino, [2004]-. -- 27 cm. -- Informace o časopise pocházejí z registrace MK ČR. -- Původní verze vychází u společnosti BPV Medien Vetrieb, Rheinfelden, vydavatel a nakladatel Bozidar Luzanin. -- Nesprávné ISSN: 1613-32260. -- Průběžné číslování. -- Vydavatel s ohledem na opatření v celé Evropě při boji s koronavirem zastavuje od r. 2020 dočasně vydávání všech časopisů.

Diana. Baby  . -- [Č. 1 (2004)]-. -- Praha : Rolino, [2004?]-. -- 27 cm. -- Informace o časopise pocházejí z registrace MK ČR. -- Původní verze vychází u společnosti BPV Medien Vetrieb, Rheinfelden, vydavatel a nakladatel Bozidar Luzanin. -- Nesprávné ISSN: 1211-61103. -- Průběžné číslování. -- Vydavatel s ohledem na opatření v celé Evropě při boji s koronavirem zastavuje od r. 2020 dočasně vydávání všech časopisů.

Diana. Háčkování - filetové vzory  . -- [Č. 1 (200-)]-. -- Praha : Rolino, [2005]-. -- 27 cm. -- Informace o časopise pocházejí z registrace MK ČR. -- Původní verze vychází u společnosti BPV Medien Vetrieb, Rheinfelden, vydavatel a nakladatel Bozidar Luzanin. -- Nesprávné ISSN: 1211-61100. -- Průběžné číslování. -- Vydavatel s ohledem na opatření v celé Evropě při boji s koronavirem zastavuje od r. 2020 dočasně vydávání všech časopisů.

Diana. Pletená móda pro děti  . -- Č. 1 (2006)-. -- Praha : Rolino, 2006-. -- 25 cm. -- Nesprávné ISSN: 1861-86930. -- Původní verze vychází u společnosti BPV Medien Vetrieb, Rheinfelden, vydavatel a nakladatel Bozidar Luzanin. -- Průběžné číslování. -- Vydavatel s ohledem na opatření v celé Evropě při boji s koronavirem zastavuje od r. 2020 dočasně vydávání všech časopisů.

obálkaDiana. Můj kreativní svět  . -- Č. 1 (2008) -. -- Praha : Rolino, 2008-. -- 24 cm. -- Vychází v nakl.: BPV Medien Vetrieb. -- Průběžné číslování. -- Vydavatel s ohledem na opatření v celé Evropě při boji s koronavirem zastavuje od r. 2020 dočasně vydávání všech časopisů. -- ISSN : 1867-1284 ISSN (chybné) 1867-12840.

obálkaDiana. Kreativní móda - speciál  . -- Č. 1 (2010)-. -- [Praha : Rolino], 2010-. -- 28 cm. -- Každé č. má vlastní téma. -- Vychází u společnosti: BPV Medien Vetrieb GmbH. -- Informace o časopise pocházejí z registrace MK ČR. -- Periodicita se střídá: 1x ročně, 2x ročně. -- Vydavatel s ohledem na opatření v celé Evropě při boji s koronavirem zastavuje od r. 2020 dočasně vydávání všech časopisů. -- ISSN : 2190-64080.

Diana. Kreativní trendy - speciál  . -- Praha : Rolino, 2005-. -- 24 cm. -- Vychází v nakladatelství BPV Medien Vertrieb GmbH. -- Periodicita: od r. 2007- v tiráži uváděna 2x ročně, vychází však pouze 1x ročně a v r. 2008 časopis nevyšel. -- Nesprávné ISSN: 1861-05360. -- Každé číslo má vlastní téma. -- Vydavatel s ohledem na opatření v celé Evropě při boji s koronavirem zastavuje od r. 2020 dočasně vydávání všech časopisů.

obálkaDiana. Mimi  . -- Č. 1 (2012)-. -- [Praha : Rolino], 2012-. -- 28 cm. -- Nakladatelské údaje převzaty z evidence periodik MK ČR. -- Vychází u společnosti: BPV Medien Vertrieb GmbH. -- Vydavatel a nakladatel: Bozidar Luzanin. -- Průběžné číslování. -- Vydavatel s ohledem na opatření v celé Evropě při boji s koronavirem zastavuje od r. 2020 dočasně vydávání všech časopisů. -- ISSN : 2193-38390 2193-3839.

obálkaDiana. Patchwork  . -- Č. 1 (2012)-. -- Praha : Rolino, 2012-. -- 29 cm. -- Vychází u společnosti BPV Medien Vertrieb GmbH. -- Podnázev od r. 2013: snadno a rychle. -- Vydavatel a nakladatel: Bozidar Luzanin. -- Průběžné číslování. -- Vydavatel s ohledem na opatření v celé Evropě při boji s koronavirem zastavuje od r. 2020 dočasně vydávání všech časopisů. -- ISSN : 1861-16720 1861-1672.

obálkaDiana. Baby - speciál  . -- Vydávání zahájeno: Č. 1 (2013). -- Praha : Rolino, [2013]-. -- 28 cm. -- Informace o časopise pocházejí z Evidence periodického tisku MK ČR. -- Původní verze vychází v nakladatelství BPV Medien Vetrieb, Rheinfelden. -- Jednotlivá čísla mají vlastní téma. -- Vydavatel s ohledem na opatření v celé Evropě při boji s koronavirem zastavuje od r. 2020 dočasně vydávání všech časopisů. -- ISSN : 2195-77700.

obálkaDiana. Patchwork speciál : kreativní nápady pro patchwork, quiltování & aplikace  . -- Č. 1 (2015)-č. 2 (2016), č. 1 (2019)-. -- Praha : Rolino, spol. s r.o., 2015-. -- Vychází u společnosti: BPV Medien Vertrieb. -- Průběžné číslování. -- Vydavatel s ohledem na opatření v celé Evropě při boji s koronavirem zastavuje od r. 2020 dočasně vydávání všech časopisů. -- ISSN : 2365-71700.

obálkaDiapason : Diapason Harmonie  . -- 1985-. -- Boulogne-Billancourt : Diapason, 1985-. -- Podnázvy se mění. -- Změna vydavatele: Emap France: od č. 415 r. 1995. -- Součástí některých čísel CD. -- Obsahuje mnoho dalších příloh. -- ISSN 1292-0703 od 523 r. 2005. -- ISSN : 0765-5983. -- 1292-0703.

obálkaDiastyl : pro aktivní a zdravý život  . -- Roč. 9, č. 4 (srpen-září 2013)-. -- Praha : Masanta s.r.o., 2013-. -- 27 cm. -- Vydáváno ve spolupráci s občanským sdružením Diastyl a Svazem diabetiků ČR. -- Další podnázev: zdravé recepty - životní styl - fitness - wellness - rady odborníků. -- ISSN : 2336-1123.

obálkaDidaktické studie  . -- Roč. 1 (5), č. 1 (2009)-. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra českého jazyka 2009-. -- 21 cm. -- Časopis navazuje na sborníky vycházející od r. 2004. -- Jednotlivá čísla jsou monotematicky zaměřena. -- ISSN : 1804-1221.

obálkaDie Musikforschung : herausgegeben von der Gesellschaft für Musikforschung  . -- 1 (1947)-. -- Kassel : Bärenreiter, 1947-. -- ISSN : 0027-4801.

obálkaDieta : po přečtení o dvě kila lehčí  . -- Č. prosinec (2004)-. -- Praha : Mladá fronta, 2004-. -- 2016 Praha : Serafico investment s. r. o. -- 2016-2018 Praha : CN Invest a.s. -- 2018- Praha : Czech News Center a.s. -- 23-28 cm. -- Chybné ISSN 1213-5100 a ev. č. MK ČR 12080 patří časopisu: "Maminka". -- Podnázev: zdraví životní styl - jídlo - krása - relax - hubnutí - pohyb. -- Další podnázev: váš nejlepší osobní trenér. -- ISSN : 1214-8784 ISSN (zrušené) 1213-5100.

obálkaDigital Forensic Review : časopis Institutu pro Digitální Forenzní Analýzu  . -- 1/2017-. -- Oškobrh : Institut pro Digitální forenzní analýzu z.s., 2017-. -- 30 cm. -- ISSN : 2570-5040.

obálkaDigital : international magazine of digital dentistry : české vydání  . -- Ročník 1, 1/2017-. -- Praha : StomaTeam s.r.o., 2017-. -- 30 cm. -- ISSN : 2570-8376 ISSN (chybné) 1214-147X.

obálkaDigitální foto magazín : průvodce světem digitální fotografie  . -- [Č.1 (2003)]-. -- Praha : Omega Publishing Group, [2003]-. -- 30 cm. -- Podnázev v l. 2007-2008: průvodce světem současné fotografie -- v r. 2015: nejčtenější fotografický časopis na našem trhu -- od r. 2017: rady profesionálů/recenze/důkladné srovnávací testy. -- Informace o časopise pocházejí z databáze ISSN. -- Průběžné číslování. -- Příl.: CD (archivovány od č. 9). -- ISSN : 1214-1550.

obálkaDingir : časopis o sektách, církvích a nových náboženských hnutích  . -- Č. 1 (1998)-. -- Praha : Dingir, 1998-. -- 29 cm. -- Vydáváno ve spolupráci se Společností pro studium sekt a nových náboženských směrů. -- Změny podnázvů: od r. 1999: Časopis o současné náboženské scéně -- od r. 2008: religionistický časopis o současné náboženské scéně. -- Resumé: Odborné informace z oblasti religionistiky sledující současné podoby náboženství a duchovního života. -- ISSN : 1212-1371.

obálkaDiscourse and interaction  . -- Vol. 1, iss. 1 (2008)-. -- Brno : Masaryk University, Faculty of Education, Department of English Language and Literature, 2008-. -- 21 cm. -- Navazuje na stejnojmenný sborník vydávaný v letech 2005 a 2006. -- ISSN : 1802-9930.

obálkaDistance : revue pro kritické myšlení  . -- [Roč. 1, č. 1 (1998)]-. -- Ronov n/D : Triality, [1998]-. -- 2005-2007 Praha : Distance. -- 2008- Praha : Academia Bohemica. -- 23 cm. -- Vydává Academia Bohemica ve spolupráci s Distance, obč. sdr. -- ISSN : 1212-7833.

obálkaDiva : divadlo jako životní styl : magazín Národního divadla Brno  . -- Roč. 1, č. 1 (2008)-. -- Brno : Národní divadlo Brno, 2008-. -- 28-32 cm. -- Dříve jako: Aplaus. -- Časopis nevychází v letních měsících. -- ISSN : 1803-0408.

Divadelní hromada : zpravodaj amatérských divadelníků, loutkářů a recitátorů ve Východních Čechách, na pomezí Moravy a v části Sudet  . -- Hradec Králové : Středisko amatérské kultury Impuls, [1991?]-. -- 2014- Hradec Králové : Impuls Hradec Králové, centrum podpory uměleckých aktivit. -- 30 cm. -- Průběžné číslování. -- Vydává Středisko amatérské kultury IMPLUS ve spolupráci s Volným sdružením východočeských divadelníků. -- Samostatná příloha: Vyhlášení soutěží a přehlídek slovesných oborů ... vyhlašovaných Střediskem amatérské kultury Impuls Hradec Králové a VSVD (výpustka ... u supl. nahrazuje rok).

obálkaDivadelní noviny : kulturní čtrnáctideník pro divadelníky a jejich diváky  . -- Roč. 1, č. 1 (září 1992)-. -- Praha : Divadelní ústav, 1992-. -- 1998- Praha : Společnost pro Divadelní noviny. -- 42 cm. -- ISSN : 1210-471X.

obálkaDivadelní revue  . -- Roč. 1, č. 1 (1990)-. -- Praha : Primus, 1990-. -- [199-]-2007 Praha : Divadelní ústav. -- 2007- Praha : Institut umění - Divadelní ústav. -- 20 cm. -- ISSN : 0862-5409.

Divadelní revue DJKT : opera, činohra, muzikál, balet  . -- 3/2016-. -- Plzeň : Divadlo Josefa Kajetána Tyla, 2016-. -- 30 cm.

Divadlo pro děti  . -- Č. 1 (2004)-. -- Praha : Společenství pro pěstování divadla pro děti a mládež Dobré divadlo dětem, 2004-. -- 20 cm.

Divadlo : Divadlo Oskara Nedbala Tábor  . -- 2003-. -- Tábor : Divadlo Oskara Nedbala, 2003-.

DK - dialog  . -- [Roč. 1, č. 1 (1991)]-. -- Praha : Demokratický klub, 1991-. -- 21 cm.

Dlouhomilovský zpravodaj  . -- Dlouhomilov : Obecní úřad, [200-]-. -- 30 cm ;. -- Popsáno podle: č. 1/2008.

Dlouhoveské listy  . -- Dlouhá Ves : Obec Dlouhá Ves, [2011]-. -- 30 cm. -- Popsáno podle: leden 2016.

Dnešický zpravodaj  . -- Jaro 2015-. -- Dnešice : Obec Dnešice, 2015-. -- 30 cm.

Dnešní Ralsko : čtvrtletník  . -- Roč. 1, č. 1 (2002)-. -- Ralsko : Obecní úřad, 2002-. -- 2007- Ralsko : Městský úřad. -- 21-30 cm ;.

obálkaDnešní svět  . -- [Č. 1] (2005/2006)-. -- Praha : TERRA-KLUB, 2005-. -- 30 cm. -- Tematické podnázvy se mění. -- Podnázev v tiráži: časopis pro moderní výuku. -- Vychází 6x ve školním roce. -- Podnázev od r. 2012/13: časopis pro moderní výuku programu Dnešní svět. -- Podnázev od r. 2016/2017: metodický časopis pro moderní výuku v souvislostech. -- ISSN : 1801-4119.

Do toho! : magazín školního sportu  . -- Praha : Asociace školních sportovních klubů ČR, z.s., [2014?]-. -- 30 cm.

obálkaDoba seniorů : první noviny českých seniorů  . -- Roč. 1, č. 1 (2005)-. -- Praha : Rada seniorů ČR, 2005-. -- 42 cm. -- Od r. 2007 bez podnázvu. -- Pokračuje ročníkování časopisu: "Naše doba seniorů". -- ISSN : 1801-5859.

Doberské listy : obec Dobrá  . -- Duben 2011-. -- Dobrá : Obecní úřad, 2011-. -- 21 cm.

Dobnet zpravodaj : měsíčník regionu Dolní Berounka  . -- [Roč. 1, č. 1 (2007)]-. -- Dobřichovice : Dobnet, [2007]-. -- 30 cm ;.

Dobratický zpravodaj  . -- 1/2014-. -- Dobratice : Obecní úřad Dobratice, 2014-. -- 21 cm ;. -- Dříve jako: Zpravodaj obce Dobratice.

Dobrčické noviny  . -- Ročník I, číslo 1 (2011)-. -- Dobrčice : Obecní úřad, [2011]-. -- 21 cm ;.

Dobro je tam, kde Ty  . -- Valašské Meziříčí : Zastupitelství MSH AllatRa v ČR, 2019-. -- 31 cm. -- Podnázev v tiráži: měsíčník aktualit a zajímavostí z domova i ze světa, prezentuje Znalosti z knih Anastasie Novych .... -- Průběžné číslování.

Dobrodružství personalistiky  . -- [Č. 1 (2012)]-. -- Praha : Prospectea Česká republika, [2012]-. -- 27 cm. -- Nakladatelské údaje převzaty z evidence periodik MK ČR. -- Průběžné číslování.

Dobroměřický zpravodaj  . -- Dobroměřice : Obecní úřad, [2005?]-. -- 21 cm. -- Popsáno podle: č. 1/2015.

obálkaDobromysl : zábava - duše - tělo - vzdělávání  . -- Číslo 1 (2020)-. -- Praha : Bylinky revue, s.r.o., 2020-. -- 30 cm. -- ISSN : 2694-9687.

Dobronínský zpravodaj  . -- [Č. 1 (1999)]-. -- Dobronín : Obecní úřad, [1999]-. -- 21 cm. -- Podnázev: dvouměsíčník obecního úřadu Dobronín.

Dobroslavický občasník  . -- Číslo 1 (březen 2015)-. -- Dobroslavice : Obec Dobroslavice, 2015-. -- 30 cm ;. -- Uložen ve skladu KD jako ABCPV.

obálkaDobroty : Country Life magazín o bio, dobrém jídle a dobrém žití  . -- Č. 1 (podzim 2012)-. -- Nenačovice : Country Life, 2012-. -- 26 cm. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 1805-5265.

Dobrovodský zpravodaj  . -- Č. 15 (2000)-. -- Dobrá Voda : Obecní úřad, 2000-. -- Chyba v číslování: r. 2001: 2x č. 17 (květen, srpen). -- Průběžné číslování. -- Změna signatury: ČA 807: od roku 2019-.

obálkaDobro.druh  . -- červen (2016)-. -- Praha : Dobrovský s.r.o., 2016-. -- 2017- Praha : Boomerang Communication, s.r.o. -- 30 cm. -- "Vydavatel: Boomerang Communication, s.r.o., Praha pro Dobrovský s.r.o., Praha"--Tiráž. -- Resumé: Zákaznický čtvrtletník pro Knihy Dobrovský připravuje agentura Boomerang Publishing. Vychází tiskem a on-line. -- ISSN : 2464-8477.

Dobrý den s kurýrem  . -- Roč. 3, č. 21 (22.5.2000)-. -- Uherské Hradiště : Velkomoravský kurýr, 2000-. -- [200-]- Uherské Hradiště : Dobrý den s kurýrem. -- 32-46 cm. -- Podnázev: regionální týdeník. -- Podnázev v r. 2007: slovácký týdeník. -- Podnázev v l. 2008-2010: první regionální týdeník na Slovácku.

Dobřejovický zpravodaj  . -- Dobřejovice : Obec Dobřejovice, 2011-. -- 21 cm ;. -- Údaj o periodicitě pochází z Evidence periodického tisku MK ČR. -- V létě nevychází.

Dobříšské listy  . -- [Roč. 1, č. 1 (1992)]-. -- Dobříš : Městský úřad, [1992]-. -- 1995-2009 Dobříš : Computer Design. -- 2009- Dobříš : CD Studio. -- 21-30 cm;. -- Název od č. 1/1995 do č. 6/1996: Dobříšské listy & Větrník. -- Název v č. 7/1996: Dobříšské listy a Novoknínský zpravodaj. -- Název od č. 8/1996 do č. 7-8/1999: Dobříšské listy + Novoknínský zpravodaj a Nový směr. -- Název od č. 9/1999 do č. 1/2004: Dobříšské listy + Nový směr. -- V průběhu r. 2004 návrat k původnímu názvu Dobříšské listy. -- Podnázev od č. 11/1998: regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. -- Součástí titulu je od č. 7-8/1999 Nový směr - zpravodaj obce Stará Huť. -- Vydáváno ve spolupráci s Městským úřadem v Dobříši a Obecním úřadem ve Staré Huti. -- Do r. 1995 ročníkováno.

Dobšický zpravodaj  . -- Dobšice : Obecní úřad, [2014]-. -- 30 cm ;. -- Popsáno podle: č. 1/2015.

Documenta Čapkiana : příloha ke Zprávám Společnosti bratří Čapků v Praze  . -- Č. 1 (1987)-. -- Praha : Společnost bratří Čapků, 1987-. -- svazků ; 21 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 148/210.

obálkaDolcevita : luxusní průvodce pro váš sladký život  . -- Č. květen/červen (2002)-. -- Praha : Stratosféra, 2002-. -- 2012-2018 Praha : Bauer Media Praha. -- 2018- Praha : Mafra Print, a.s. -- 27 cm. -- Chybné ISSN 1211-5371 se vztahuje k časopisu: "Harper's Bazaar". -- Podnázev od r. 2004: design/interiéry/móda/cestování. -- Podnázev od r. 2010: design/architektura/umění/móda/cestování. -- ISSN : 1213-7502 ISSN (chybné) 1211-5371.

Dolnobřežanský rozkvět : informační zpravodaj  . -- Roč. 11, č. 45 (prosinec 2013)-. -- Dolní Břežany : Obecní úřad, 2013-. -- 24 cm ;. -- Ročníkování navazuje na časopis: "Rozkvět". -- Průběžné číslování.

Dolnočermenský zpravodaj  . -- Dolní Čermná : Obecní úřad, [1993?]-. -- 2010- Dolní Čermná : Úřad městyse. -- 21-30 cm. -- Podnázev dříve: zpravodaj obce Dolní Čermná.

Dolnodvořišťský zpravodaj  . -- Leden/únor (1988)-. -- Dolní Dvořiště : MNV, 1988-. -- 1991-2002 Dolní Dvořiště : Obecní úřad. -- 2003- Dolní Dvořiště : Obec Dolní Dvořiště. -- Číslování ročníků: od r. 2003.

Dolnohořický zpravodaj  . -- Č. 1 (duben 2013)-. -- Dolní Hořice : Obec Dolní Hořice, 2013-. -- 30 cm. -- Průběžné číslování.

Dolnokounický zpravodaj  . -- Číslo 1 (duben 2015)-. -- Dolní Kounice : Město Dolní Kounice, 2015-. -- 30 cm ;. -- Dříve jako: Naše město Dolní Kounice ; Měsíční zpravodaj.

Dolnoměstské listy : Dobrá Voda Lipnická, Dolní Město, Loukov, Meziklasí, Rejčkov, Smrčensko  . -- 01/2016-. -- Dolní Město : Obec Dolní Město, 2016-. -- 30 cm.

Dolnopočernický zpravodaj  . -- Praha : Zastupitelstvo MČ Praha-Dolní Počernice, [1986?]-. -- 30 cm. -- Popsáno podle: ročník XXXIII, číslo 10-12/2018.

Dolnostudénský zpravodaj  . -- Dolní Studénky : Obecní úřad, [200-]-. -- 30 cm ;. -- Popsáno podle: č. 1/2011.

Doma dnes : magazín Mladé fronty Dnes o bydlení, zahradě a hobby  . -- Roč. 1, č. 1 (březen 2011)-. -- Praha : MaFra, 2011-. -- 29 cm.

Doma na Šumavě : noviny pro milovníky Šumavy, její přírody a lidí  . -- Č. léto (2006)-. -- Praha : REC ČR, 2006-. -- 2008 Praha : Apus. -- 2009- Praha : Regionální rozvojová agentura Šumava. -- Podnázev v tiráži: sezonní (pololetní) turistické noviny pro území Šumavy. -- Vydavatel: REC ČR (Regionální enviromentální centrum Česká republika) za spolupráce s Regionální rozvojovou agenturou Šumava, o.p.s.. -- Změna vydavatele: Apus o.s. a Regionální rozvojová agentura Šumava, o. p. s. za spolupráce s Asociací regionálních značek, o. s.. -- Průběžné číslování. -- Vydavatelé se mění.

Domanínský zpravodaj  . -- [Roč. 1, č. 1 (1999?)]-č. březen (2001); č. 30 (2003)-. -- Domanín : Obecní úřad, [1999?]-. -- Průběžné číslování. -- Periodicita se mění.

Domažlický zpravodaj  . -- Roč. 17, č. 1 (1990)-. -- Domažlice : Městský úřad, 1990-. -- 30 cm. -- Přestávka ve vydávání: 1993-1998. -- Podnázev v tiráži: měsíčník informací a zajímavostí ze života města : periodický tisk územního samosprávního celku.

obálkaDomo : průvodce trhem podlahovin a interiérů  . -- Č. 3 (1998)-. -- Praha : Atemi, 1998-. -- 30 cm. -- Změna podnázvu: odborný časopis pro podlahoviny a interiéry -- náš tip - realizace - dilatační spáry -- Domo u Vás doma. -- Podnázev: podlahové materiály a systémy / parkety a dřevěné podlahy. -- ISSN : 1212-9666 ISSN (chybné) 1211-734X.

obálkaDomov : tvoříme pěkné bydlení  . -- Březen 2020-. -- Praha : Časopisy pro volný čas, s.r.o., 2020-. -- 28 cm. -- ISSN : 2694-927X ISSN (chybné) 2571-4023.

Domovník : měsíčník pro zaměstnance a příznivce Charity Opava  . -- Opava : Charita Opava, [2007]-. -- 30 cm. -- Dříve jako: Sem-tam.

obálkaDomus : monthly review of architecture interiors design art  . -- Milan : Domus, 1928-. -- Popsáno podle: r. 1993. -- Od r. 1941 podnázev: architettura arredamento arta. -- Změna podnázvu: revista internazionale di progetto, international design review: od r. 1994 - č. 778 r. 1996. -- Změna podnázvu: architettura design arte comunicazione, architecture design art communication: od č. 779 r. 1996-. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 0012-5377.

Dopis členům SPMP  . -- Praha : Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, [1970?]-. -- [2002]- Praha : SPMP ČR pobočný spolek Praha - západ. -- 21 cm. -- Název z obálky. -- Součástí názvu je řadová číslovka označující pořadí dopisu. -- V tiráži nakladatel: Praha, KV SPMP Praha. -- Průběžné číslování. -- Předcházející ročníky evidované v seznamu nezpracovaných periodik. -- ISBN : (brožováno).

obálkaDoprava a silnice : časopis pro podnikatele se zaměřením na dopravní problematiku  . -- Roč. 1, č. 1 (1994)-. -- Praha : Doprava a silnice, 1994-. -- [200-]-[200-] Praha : BertelsmannSpringer CZ. -- 2004-2007 Praha : Springer Media CZ. -- 2007- Praha : Business Media CZ. -- 30 cm. -- Podnázev v tiráži: měsíčník pro podnikatele v silniční dopravě -- v lednu 1997: měsíčník pro podnikání v silniční dopravě. -- Podnázev od r. 2001: měsíčník pro podnikatele a profesionály v silniční dopravě. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 54+4 s., 210/297. -- Resumé: Časopis pro podnikatele v silniční a kombinované dopravě. Podává ekonomické, technické a ekologické informace pro podnikatele v nákladní i osobní dopravě. Pomocí inzerce umožňuje prodej a nákup všech užitkových vozidel. -- ISSN : 1212-3277.

Dopravák : zpravodaj Dopravního podniku města Hradec Králové, a.s.  . -- Roč. 1, č. 1 (2004)-. -- Hradec Králové : Dopravní podnik města Hradec Králové, 2004-. -- 30 cm ;.

obálkaDopravní noviny : týdeník pro vnitrostátní a mezinárodní dopravu  . -- Roč. 1, č. 1 (1992)-. -- Praha : Dopravní noviny, [1991]-. -- [1998]- Praha : České dopravní vydavatelství. -- Popsáno dle: r. 1997. -- Změna podnázvu: týdeník pro dopravu a logistiku: od č. 18 r. 2004-. -- Vydavatel: Dopravní noviny. -- Změna nakladatele: České dopravní vydavatelství: od č. 17 r. 1997-. -- ISSN : 1210-1141.

obálkaDossier : informace - analýzy - fakta - interview  . -- Č. 1 (listopad 2010)-č. 2 (2011) ; říjen 2016-. -- [Brandýs nad Labem-Stará Boleslav] : Miroslav Pavel, 2010-. -- 2016- Praha : Litmedia, a.s. -- 30 cm. -- Podnázev v tiráži: čtvrtletní magazín Literárních novin - analýzy, rozhovory a studie na aktuální téma. -- ISSN : 1804-5596. -- 12100-0021.

DoTeK : časopis plný energie  . -- Č. 1/2019-. -- Most - Komořany : Severočeská teplárenská, a. s., 2019-. -- 32 cm. -- Podnázev v tiráži: Magazín společností Severočeská teplárenská a United Energy pro zákazníky v Mostě a Litvínově.

obálkaDoteky štěstí : příběhy českých dívek a žen, které potkaly toho pravého : lásky - naděje - touhy - setkání  . -- Roč. 1, č. 1 (listopad 1998)-. -- Praha : Renata film I, 1998-. -- 2002- Praha : RF Hobby. -- 30 cm. -- Podnázev v r. 2004: romantika - naděje - touha - setkání - láska. -- Dvojí číslování. -- ISSN : 1212-2912.

Doteky : bulletin LORMU  . -- [Č. 1 (1994)]-č. 77 (2013); 2015-. -- Praha : LORM, [1994]-. -- 30 cm. -- Vychází v černotisku, bodovém písmu a jako zvuková nahrávka.. -- Od r. 2014 vychází pouze v el. podobě. Od č. 82 (2015) opět i v tištěné podobě. -- Znovu vydáván od č. 82 (2015). -- Podnázev od r. 2015: časopis LORM z.s.

Doubrava : obecní zpravodaj  . -- Č. 12 (8. prosince 1998)-. -- Doubrava : Obecní úřad, 1998-. -- 21-30 cm ;. -- Další podnázev: měsíčník občanů Doubravy.

Doubravecké listy : zpravodaj městského obvodu Plzeň 4  . -- [Roč. 1, č. 1 (1994)]-. -- Plzeň : Úřad Městského obvodu Plzeň 4, [1994]-. -- 2011-2013 Plzeň : Delex. -- 30 cm. -- Průběžné číslování.

obálkaDown beat  . -- Vol. 1 (July 1934)-. -- Elmhurst : Maher Publications, 1934-. -- ISSN : 0012-5768 ISSN (chybné) 0012-7568.

obálkaDoxa : zpravodaj Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze  . -- Roč. 1, č. 1 (leden 2015)-. -- Praha : Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2015-. -- 30 cm. -- ISSN : 2336-5706.

obálkaDPH aktuálně : novinky z legislativy a praxe pro plátce DPH  . -- Č. 1 (2004)-. -- Praha : Verlag Dashöfer, 2004-. -- 30 cm. -- ISSN 1214-6064 se vztahuje k časopisu DPH online. -- Webovská stránka DPH aktuálně: www.du.cz. -- Informace o časopise pocházejí z www: www.du.cz. -- ISSN : 1214-7540 ISSN (chybné) 1214-6064.

obálkaDPS - elektronika od A do Z : odborný časopis pro vývoj a výrobu v oboru elektroniky  . -- Č. 5 (září/říjen 2012)-. -- Liberec : CADware, 2012-. -- 30 cm. -- Od r. 2014 uváděn ročník. -- ISSN : 1805-5044.

obálkaDP-Kontakt : list pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti  . -- [Roč. 1, č. 1 (1996)]-. -- Praha : Dopravní podnik hl.m.Prahy, [1996]-. -- 31 cm. -- ISSN : 1212-6349.

obálkaDráček : časopis pro děti od 3 do 7 let  . -- Červenec 2013-. -- Životice : Echo Inzert, 2013-. -- 33 cm. -- ISSN : 1805-8515.

obálkaDráha  . -- Roč. 1, č. 1 (1993)-. -- Praha : NADATUR, 1993-. -- Vydavatel: Česká vědeckotechnická společnost, Vědeckotechnický klub historie a popularizace dopravy - dráha. -- Chybné číslování ročníků od roku 2008, v dalších letech na tuto chybu navazují. -- ISSN : 1211-1260.

Drahanský zpravodaj  . -- Č. 1 (2012)-. -- Drahany : Úřad městyse, 2012-. -- 30 cm ;. -- V Evidenci periodického tisku MK ČR časopis evidován pod názvem: "Drahanský zpravodaj". -- Průběžné číslování.

Drahelčice pod lupou  . -- 1/2021-. -- Drahelčice : Mgr. Martina Klvaňová, 2021-. -- 21 cm.

Drahelčický informátor : občasník obce Drahelčice  . -- Drahelčice : Obec Drahelčice, [2011?]-. -- 21 cm ;. -- Podnázev v tiráži: občasník územního samosprávného celku obce Drahelčice.

Drahotušské novinky  . -- Hranice : Osadní výbor Drahotuše, [2003?]-. -- 30 cm. -- Popsáno podle: Č. 6 (2005). -- Průběžné číslování.

Drásovský zpravodaj  . -- Drásov : Obecní úřad, [1992?]-. -- [2008]- Drásov : Úřad městyse. -- 30 cm. -- Popsáno podle: č. 1 (2013).

Dražický občasník  . -- Roč. 1, č. 1 (29. březen 2000)-. -- Dražice : Obecní úřad, 2000-. -- 2012- Dražice obec Dražice. -- Vydavatel: Obec Dražice. -- Chybné číslování roč. od r. 2008, v dalších letech na tuto chybu navazují. -- Periodicita se mění (2x-3x ročně).

Drmoulský zpravodaj  . -- Roč. 1, č. 1 (1992)-. -- Drmoul : Obecní úřad, 1992-. -- 30 cm.

Drnholecký občasník  . -- Č. únor (1999)-. -- Drnholec : Obecní úřad, 1999-. -- [2000]- Drnholec : Úřad městyse. -- 22-30 cm ;.

Droužkovický obecní zpravodaj  . -- Roč. 1, č. 1 (2009)-. -- Droužkovice : Obecní úřad, 2009-. -- 21 cm.

Drozdovské noviny  . -- Drozdov : Obecní úřad, [1975]-. -- 30 cm. -- Popsáno podle: Roč. 2, č. 4 (1976).

Drůbežář : pro chovatele a producenty drůbeže  . -- Roč. 1, č. 1 (2007)-. -- Říčany : Českomoravská drůbežářská unie, 2007-. -- 30 cm. -- Změna podnázvu: odborný časopis pro chovatele, producenty drůbeže a veterinární lékaře.

Družecký zpravodaj  . -- Družec : Obecní úřad, 2002-. -- 21 cm. -- Popsáno podle č. březen (2019). -- Dříve jako Družecký měsíčník. -- Uložen ve skladu KD jako ABCPV.

obálkaDrž stopu : časopis pro všechny, kteří chtějí dokonale ovládnout svůj stroj  . -- Listopad/prosinec 2020-. -- Budyně nad Ohří : GBOX s.r.o., 2020-. -- 30 cm. -- ISSN : 2695-0332.

Držovický zpravodaj  . -- Držovice : Občanské sdružení Držovice, [2003]-. -- 30 cm. -- Přestávky ve vydávání r. 2009-2010 a v r. 2014-2015, vydávání obnoveno v r. 2011, opět v ro. 2016. -- Popsáno podle: č. 1/2011.

obálkaDřevařský magazín : odborný časopis pro podporu dřevařské a nábytkářské výroby  . -- Roč. 12, č. 1-2 (2011)-. -- Banská Bystrica : Trendwood-twd, 2011-. -- 30 cm. -- Chybné ISSN patří předcházejícímu titulu. -- Pokračuje ročníkování z předcházejícího titulu. -- ISSN : 1335-7018 1338-3701.

obálkaDřevo & stavby pro bydlení  . -- Roč. 1, č. 1 (2009)-. -- Praha : Pro Vobis, 2009-. -- 28 cm. -- Podnázev: bydlení nové generace. -- Podnázev na hřbetu: první časopis o využití dřeva v architektuře a bydlení. -- ISSN : 1803-6996.

Dřevohostický zpravodaj  . -- Č. 1 (1991)-. -- Dřevohostice : Obecní úřad, 1991-. -- [2008?]- Dřevohostice : Úřad městyse. -- 21 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 40+4 s., 148/210. -- Dříve jako: Kulturní zpravodaj střediskové obce Dřevohostice.

Dřínovský zpravodaj  . -- 1 (listopad 2019)-. -- Dřínov : Obec Dřínov, 2019-. -- 30 cm. -- Průběžné číslování.

Dřítečský zpravodaj  . -- Podzim 2013-. -- Dříteč : Obecní úřad, 2013-. -- 30 cm.

Dubáček : měsíčník informací z Dubé a jejího okolí  . -- Roč. 1, č. 1 (září 1998)-. -- Dubá : Městský úřad, 1998-. -- 30 cm.

Dubičanský zpravodaj  . -- Č. 1 (2015)-. -- Dubičné : Obecní úřad, 2015-. -- 30 cm. -- Vydává Obec Dubičné.

Dublovický bubeník  . -- Č. 0 (2000)-. -- Dublovice : Obecní úřad, 2000-. -- 30 cm.

Dubský zpravodaj : informace pro občany města Dubí  . -- Roč. 1, č. 1 (2000)-roč. 2, č. březen, duben (2001), Roč. 11, č. 1 (2002)-. -- Dubí : Městský úřad, 2000-. -- 30 cm. -- Od r. 2002 bez podnázvu. -- Dříve jako: Dubské zrcadlo.

obálkaDuha : informace o knihách a knihovnách z Jihomoravského kraje  . -- Roč. 1, č. 1 (1987)-. -- Brno : Státní vědecká knihovna, 1987-. -- 1994- Brno : Moravská zemská knihovna. -- 24 cm. -- Podnázev od r. [1991]: informace o knihách a knihovnách z Moravy. -- Dostupné též v digitalni podobě na: http://kramerius.mzk.cz. -- Další podnázev: studie/články - veřejné knihovny - medailon - konference/akce - informace pro knihovny - z činnosti MZK - recenze - rozhovor. -- ISSN : 0862-1985.

obálkaDuha : katolický časopis pro děvčata a chlapce  . -- Roč. 1, č. 1 (září 1992)-. -- Č. Budějovice : Biskupství českobudějovické, [1992]-. -- 1993/1994-2005/2006 Č. Budějovice : z pověření českobudějovického biskupství Sdružení sv. Jana Neumanna v Českých Budějovicích a ve spolupráci s pastoračním referátem biskupství Gurk-Klagenfurt. -- 2006/2007-2010/2011 Č. Budějovice : z pověření českobudějovického biskupství Sdružení sv. Jana Neumanna v Českých Budějovicích ve spolupráci s časopisem Regenbogen, diecéze Gurk-Klagenfurt. -- 2011/2012- V Českých Budějovicích : Petrinum ve spolupráci s časopisem Regenbogen, diecéze Gurk-Klagenfurt. -- Vydavatel: biskupství českobudějovické ve spolupráci s biskupstvím Gurk-Klagenfurt, pastorační referát. -- Chyba v číslování: r. 1997-1998; 1998-1999. -- Podnázev v r. 2005: katolický čtrnáctideník pro děvčata a chlapce -- podnázev od r. 2011: barevný život s vírou. -- ISSN : 1212-8066.

DuklaSport : čtvrtletník ASC Dukla, TJ Dukla Praha a UNIASK ČR  . -- [Roč. 1, č. 1 (2006)]-. -- Praha : Armádní sportovní centrum Dukla, [2006]-. -- 30 cm. -- Podnázev od r. 2011: čtvrtletník ASC Dukla a TJ Dukla Praha.

obálkaDům a zahrada : průvodce - pomocník - rádce  . -- Roč. 1, č. 1 (prosinec 1995)-. -- Praha : Prolog, 1995-. -- 1999-2006 Praha : Peloton. -- 2007-2008 Praha : Pineland. -- 2008-2013 Praha : HomeDeco SMP. -- 2013-2014 Praha : Sanoma Media CZ. -- 2014-2014 Praha : Astrosat Media CZ a.s. -- 2015-2016 Praha : Astrosat Media s.r.o. -- 2016- Praha : Vltava Labe Media, a.s. -- 28 cm. -- Od r. 1998 podnázev: pramen inspirací pro úpravu okolí rodinného domu. -- Od č. 4 (1999) podnázev: pramen inspirací pro stavbu rodinného domu a úpravu jeho okolí. -- Od r. 2002 podnázev: nejčtenější magazín věnovaný rodinnému domu a úpravě jeho okolí. -- Podnázev od r. 2005: nejprodávanější časopis (měsíčník) věnovaný rodinnému domu, bydlení a stavění. -- Podnázev od r. 2011: nejčtenější časopis o bydlení. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 60+4 s., 205/280. -- Některá č. popsána monograficky. -- Zvl. č.: Dům a zahrada : speciál: od r. 2002-. -- Abstrakt: Publikace: Příručka stavebníka rodinného domu - Speciál 11. https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9771211737009. -- ISSN : 1211-7374.

Dům & bydlení : příloha středečního Práva  . -- [Č. 1] (12.5.1999)-. -- Praha : Borgis, 1999-. -- Podnázev dále: středeční příloha.

Dvakačovický zpravodaj  . -- Č. 1 (2013)-. -- Dvakačovice : Obecní úřad, 2013-. -- 30 cm ;.

Dvorecký občasník  . -- Č. 3 (2014)-. -- Dvorce : Obecní úřad, 2014-. -- 30 cm ;. -- Dříve jako: Občasník.

Dvorsko-velelibské listy  . -- 1/2015-. -- Dvory : Obec Dvory, 2015-. -- 30 cm ;.

obálkaDWJ Deutsches Waffen-Journal : Europas führendes Fachmagazin für Waffensammler, Jäger und Sportschützen  . -- Schwäbisch Hall : Journal-Verlag Schwend, 1965-. -- 1967- Blaufelden : DWJ Verlags-GmbH. -- Podnázvy se mění. -- Dle ZDB vycházel: [3].1967 - 36.2000; 36.2001 - 37.2002,11; 38.2002,12; 39.2003 - 41.2005,4 ; od 41.2005,5 - jako: Das deutsche Waffen-Journal. -- V roce 2009 do č. 4 uvedený ročník 43, od č. 5 roč. 44. -- ISSN : 0341-8936.

Dymokurský zpravodaj  . -- Říjen-listopad 2011-. -- Dymokury : Obecní úřad, 2011-. -- 21 cm. -- Č. z r. 2016 a 2017 evidována v seznamu Nezpracovaná periodika.


[^] [A][B][C][D][E][F][G][H][CH][I][J][K][L][M][N][O][P][Q][R][S][T][U][V][X][Y][Z][0-9] [^]

obálkaEasyriders  . -- Č. 1 (2005)-. -- Pardubice : Taurus, 2005-. -- 30 cm. -- Vydáváno v licenci společnosti Paisano Publications, LLC, USA. -- Změny v podnázvu: v r. 2006: světově nejčtenější časopis o motocyklech -- od roku 2008- : pro Vaši bezstarostnou jízdu. -- ISSN : 1214-9543.

obálkaEconomics and management = Ekonomika a management  . -- Č. 1 (2007)-. -- Brno : Univerzita obrany, 2007-. -- 25 cm. -- Změna periodicity: od r. 2011 3x ročně. -- Od r. 2012 pouze v angličtině. -- ISSN : 1802-3975.

obálkaEdéčko magazín : jsme tu pro vás  . -- Léto 2018-. -- Ostrava : ED system a.s., [2018]-. -- 30 cm. -- ISSN : 2571-0567.

Edomes : informační časopis DMS ČR  . -- Č. 1 (červen 2014)-. -- Praha : Družstevní marketingové sdružení Česká republika, 2014-. -- 27 cm.

obálkaEducation and science without borders  . -- Vol. 1, No. 1 (2010)-. -- Prague : European Association of Students and Businessmen ; Karaganda : Academician E.A. Buketov Karaganda State University, 2010-. -- 30 cm. -- Údaj o periodicitě pochází z Evidence periodického tisku MK ČR. -- ISSN : 1804-2473.

obálkaEFektiv : časopis Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity  . -- V Českých Budějovicích: Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity, [2014]-. -- 30 cm. -- V tištěné verzi vycházejí dubnová čísla, ostatní pouze elektronicky. Číselná řada na sebe proto nenavazuje. -- Dvojí číslování. -- ISSN : 2336-3053.

Efektivní podnikání  . -- Číslo 1 (květen 2016)-. -- Praha : Prospectea Česká republika, s.r.o., 2016-. -- 27 cm.

obálkaEffatha : magazín pro katolickou charismatickou obnovu a evangelizaci  . -- Roč. 1, č. 1 (1991)-. -- Praha : Scriptum, 1991-. -- [200-]- Praha : Effatha. -- 24 cm. -- Resumé: Dvouměsíčník pro katolickou charizmatickou obnovu a evangelizaci. -- ISSN : 0862-9188. -- 1214-2611.

EGE montáže : informační zpravodaj  . -- Č. 1 (2007)-. -- České Budějovice : EGE-montáže, 2007-. -- 2009- České Budějovice : EGEM. -- Změna v názvu: EGEM : informační zpravodaj: od r. 2009-. -- Změna v názvu vydavatele: EGEM: od r. 2009-.

obálkaEghaland Bladl : Mitteilungsblatt des Bundes der Deutschen - Landschaft Egerland und des Balthasar - Neumann - Hauses  . -- [Jg. 1, Nr. 1 (1993)]-. -- Cheb : Bund der Deutschen - Landschaft Egerland, [1993]-. -- 30 cm. -- ISSN : 2464-6547.

obálkaEgovernment  . -- Č. 1 (2001)-. -- Praha : info*com, 2001-. -- 30 cm. -- Podnázev: elektronizace veřejné správy. -- ISSN : 1801-9420.

obálkaÉcho des études romanes : revue semestrielle de linguistique et littératures romanes  . -- Vol. 1, no. 1 (2005)-. -- České Budějovice : Département de langues et littératures romanes de la Faculté de Pédagogie de l'Université de Boheme du Sud, 2005-. -- "Publié par le département de langues et littératures romanes de la Faculté de Pédagogie de l'Université de Boheme du Sud, České Budějovice, avec la participation financiere de l'association Gallica". -- Od r. 2007 vydává Ústav romanistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. -- Podnázev: revue semestrielle de linguistique et littératures romanes. -- ISSN : 1801-0865.

obálkaEcho : informace o evropském výzkumu, vývoji a inovacích  . -- Roč. 1, č. 1 (2004)-. -- Praha : Technologické centrum AV ČR , 2004-. -- 30 cm. -- ISSN online verze: 1214-8229. -- Podnázev: časopis odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb. -- ISSN : 1214-7982.

Echo : mnichovohradišťské noviny : měsíčník pro občany Mnichova Hradiště a okolí  . -- [Roč. 1, č. 1 (1996)]-. -- Mnichovo Hradiště : Echo, [1996]-. -- 30 cm ;. -- Podnázvy: pravda, lež, drby, klepy, informace, inzerce - plátek skoro o všem skoro pro všechny ; ... pro mladé i staré, státní zaměstnance i podnikatele, straníky i nestraníky. -- Podnázev v tiráži: noviny téměř pro všechny a téměř o všem. -- Resumé: Městské noviny informují o kulturních a sportovních akcích a místních událostech.

obálkaEkonom : týdeník Hospodářských novin  . -- Roč. 35, č. 43 (1991)-. -- Praha : Economia, 1991-. -- 30 cm. -- Podnázev od r. 2005: týdeník vydavatelství Economia. -- Vychází každý čtvrtek. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 62+4 s., 219/297. -- Zvláštní výtisk: Top finance a Informační servis pro zahraniční obchod a investice. -- Resumé: Ekonom je zdrojem hospodářských informací a kvalifikovaných analýz ekonomického vývoje. Pozornost věnuje hospodářské politice, legislativě, rozvoji bankovnictví a kapitálového trhu, otázkám managementu, vývoji světové ekonomiky a životnímu stylu manažerů. Jeho součástí jsou specializované vyjímatelné přílohy zaměřené na daňovou problematiku, novely zákonů v plném znění včetně komentářů a další odborná témata. -- ISSN : 1210-0714.

obálkaEkonomická revue  . -- Roč. 1, č. 1 (1998)-. -- Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1998-. -- 21 cm. -- Webovská stránka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava: www.ekf.vsb.cz. -- Podnázev v tiráži: odborný časopis Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. - Od r. 2009 souhrny, obsah a náz. též angl. -- Od r. 2012 převážně v angličtině. -- Signatura od r. 2009: ČB 6.304. -- ISSN : 1212-3951.

obálkaEkonomické trendy : vědecký časopis = Economic trends : scientific journal  . -- No. 1 (2016)-. -- Praha : Vědecko vydavatelské centrum "Sociosféra-CZ", s.r.o., 2016-. -- 29 cm. -- Souběžný název z doplňkové titulní stránky. -- ISSN : 2464-580X.

obálkaEkonomika - management - inovace : vědecko-odborný časopis Moravské vysoké školy Olomouc = Economics - management - innovation : scientific-technical journal of Moravian College Olomouc  . -- Roč. 1, č. 1 (2009)-. -- Olomouc : Moravská vysoká škola Olomouc, 2009-. -- 21 cm. -- ISSN : 1804-1299.

EkonTech.cz : časopis pro studenty techniky a ekonomie  . -- Č. 1 (říjen 2012)-. -- [Praha?] : Česká studentská unie, 2012-. -- 2014- Praha : Asociace studentů a absolventů. -- 30 cm. -- Periodicita: v tiráži uvedeno 6x ročně.

Ekoton : bulletin EVVO Královéhradeckého kraje  . -- Č. 1 (2004)-. -- Hradec Králové : Královéhradecký kraj, 2004-. -- 30 cm. -- Průběžné číslování.

obálkaELECTUS ... : příloha časopisu AR  . -- Praha : Magnet-Press, [1991]-. -- Výpustka ... nahrazuje rok uvedený na tit. listu. -- Podnázev: speciál : ročenka časopisu Praktická elektronika A Radio: r. 2000. -- Samost. příl.: Amatérské radio : časopis pro radiotechniku a amatérské vysílání, Řada A: r. 1991-1993. -- ISSN : 1211-7005.

Elektro a trh : odborný česko-slovenský elektrotechnický časopis  . -- Roč. 1, č. 1 (2010)-. -- Ostrava : Stanislav Prchal - RIKO, 2010-.

obálkaElektro : odborný časopis pro elektrotechniku  . -- Roč. 1, č. 7-8 (1991)-. -- Praha : FCC Public, 1991-. -- 30 cm. -- ISSN : 1210-0889.

obálkaElektroinstalatér : časopis pro všechny, kteří podnikají v oboru elektro  . -- Roč. 1, č. 1 (září 1995)-. -- Praha : Český instalatér, 1995-. -- 2002- Praha : České nakladatelství technické literatury,. -- 30 cm. -- Podnázev v r. 2001: odborný časopis pro elektroinstalace. -- Podnázev od r. 2002: odborný časopis pro moderní elektroinstalace. -- Podnázev v tiráži: odborný časopis pro elektrotechnickou praxi. -- Resumé: Profesní časopis pro elektrotechnický průmysl a soukromé podnikatele v oboru elektro, pro učňovské školství. -- ISSN : 1211-2291.

obálkaElektrokola : testy, trasy, lidé, technika, cestopisy  . -- I. ročník, číslo 1/2015-. -- Praha : V-Press s.r.o., 2015-. -- 30 cm. -- Periodicita podle evidence MK ČR: 3x ročně, podle ISSN: 1x ročně, ve skutečnosti 2x ročně. -- ISSN : 2336-7423.

ELIT magazín : maximum informací nejen ze světa společností ELIT CZ, spol. s r.o., a ELIT Slovakia s.r.o.  . -- Praha : ELIT CZ, [200-]-. -- 30 cm ;. -- Popsáno podle: Č. 6 (2009).

obálkaElle  . -- Č. 1 (duben 1994)-. -- Praha : Komunikace 2000, 1994-. -- 1999-2011 Praha : Hachette Filipacchi 2000. -- 2011-2014 Praha : Burda Media 2000. -- 2014-2018 Praha : Burda Praha. -- 2018- Praha : Burda International CZ s.r.o. -- 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 128+8+4 s., 227/295. -- ISSN : 1210-8480.

obálkaElle decor  . -- Praha : Hachette Filipacchi 2000, [2009]-. -- 2011- Praha : Burda Media 2000. -- 29 cm. -- Název od r. 2011: Elle decoration. -- Číslováno průběžně. -- ISSN : 1803-9464 ISSN (chybné) 1210-8480.

obálkaEma : příloha časopisu Zora pro zrakově postižené ženy  . -- Č. 1 (2001)-. -- Praha : Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, 2001-. -- 30-31 cm. -- Chybné ISSN 0231-6382 a ev. č. 1320 chybně uváděné v tiráži patří časopisu: "Zora". -- ISSN : 0231-6382.

obálkaEnergetika : odborný měsíčník pro elektrárenství, teplárenství a použití energie  . -- Roč. 1, č. 1 (1951)-. -- Praha : Průmyslové vydavatelství, 1951-. -- [1954]-[1991] Praha : SNTL,. -- [1993?]-2015 Praha : ČSZE. -- 2016- Praha : Asociace energetických manažerů (AEM). -- 30 cm. -- Podnázev dříve: odborný časopis pro elektrárenství, teplárenství a použití energie.. -- Podnázev v r. 2009-2010: odborný recenzovaný měsíčník pro elektrárenství, teplárenství a použití energie. -- Podnázev od r. 2011: recenzovaný neimpaktovaný měsíčník pro elektrárenství, teplárenství a užití energie. -- Změna podnázvu od r. 2016: odborný časopis pro elektrárenství, teplárenství a užití energie. -- Vydav. od r. 1974: Federální ministerstvo paliv a energetiky v SNTL. - Vydav. od r. 1992: FMH a VUPEK v nakl. DIGI. -- Vydává: Český svaz zaměstnavatelů v energetice, dříve spolu se Zväzom zaměstnávateľov energetiky Slovenska. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 36+4 s., 210/297. -- Resumé: Tematické zaměření: energetická politika, energetické strojírenství, užití energie, ekologie. -- ISSN : 0375-8842.

obálkaEnergie 21 : časopis o alternativních zdrojích energie  . -- Roč. 1, č. 1 (2008)-. -- Praha : Profi Press, 2008-. -- 30 cm. -- Podnázev od č. 3/2008: časopis obnovitelných zdrojů energie. -- Podnázev v tiráži: dvouměsíčník o obnovitelných zdrojích energie. -- ISSN : 1803-0394.

Energo : magazín pro zákazníky a partnery divize Energetika  . -- [Č. 1 (1999)]-. -- Praha : Siemens, 1999-. -- 2007-2010 Praha : AC&BC Public Relations. -- 2011- Praha : Entre. -- 30 cm ;. -- Změny podnázvu: magazín pro zákazníky a partnery sektoru Energy; magazín pro zákazníky a partnery společnosti Siemens z oblasti energetiky.

obálkaEnigma : záhadné události - tajná společenství - nevysvětlitelné úkazy - paranormální jevy - konspirační teorie  . -- Č. prosinec (2007)-. -- Praha : RF Hobby, 2007-. -- 30 cm. -- Změna podnázvu v r. 2012: největší český časopis o záhadách. -- Od r. 2009 speciály (od r. 2010 2x ročně). -- ISSN : 1802-7105.

Eniologie člověka : vědecko-odborný časopis o komplexním pohledu na člověka  . -- Č. 1 (prosinec 2013)-. -- Břeclav : Sovenio, 2013-. -- 30 cm. -- Změna podnázvů od r. 2014: vědecko-odborný časopis. - Časopis o vědě nejenom pro vědu a odbornost, ale i pro každého, kdo se chce dozvědět více. -- Průběžné číslování.

obálkaEpidemiologie, mikrobiologie, imunologie : časopis Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii České lékařské společnosti J.E. Purkyně  . -- Roč. 43, č. 1 (1994)-. -- Praha : Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 1994-. -- [1995?]- Praha : Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. -- 30 cm. -- Vydav. dříve: Zdravotnické nakladatelství. -- Původně se oddělilo od: Československá hygiena, epidemiologie, mikrobiologie, imunologie (roč. 1-4, r. 1952-55); Pokračovalo jako: Československá epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 44+4 s., 210/297. -- Resumé: Časopis zahrnuje základní obory: epidemiologii, mikrobiologii, imunologii, včetně podoborů a nástavbových oborů (bakteriologie, virologie, mykologie, parazitologie). Dominující je přístup epidemiologický, aplikovaný především vpreventivní medicíně a veřejném zdravotnictví. -- ISSN : 1210-7913.

obálkaEpocha : svět na Vaší dlani  . -- Č. 1 (2005)-. -- Praha : RF Hobby, 2005-. -- 30 cm. -- Od r. 2007 1-3x ročně speciály; od r. 2013 nepravidelně Epocha extra. -- Podnázev od č. 9/2012: časopis roku. -- ISSN : 1214-9519.

obálkaEpravo.cz magazine  . -- [Č. 1 (2006)]-. -- Praha : Epravo.cz, [2006]-. -- 27 cm. -- ISSN : 1802-1492.

obálkaERA 21  . -- Roč. 5, č. 1 (2005)-. -- Brno : ERA 21 s.r.o., 2005-. -- 2010- Brno : ERA Média s.r.o. -- 30 cm. -- Ročníkování pokračuje z předešlého titulu. -- Podnázev od r. 2006: o architektuře víc! (more on architecture!). -- ISSN : 1801-089X.

obálkaEsence : stylový magazín  . -- Vol. 01/2017-. -- Praha : Mladá fronta a.s., 2017-. -- 28 cm. -- Evidenční číslo MK 22608 patří čínské verzi. -- Od č. 4 (2018) změna formátu. -- ISSN : 2533-7629.

obálkaESO : časopis pro odborníky ve zdravotnictví  . -- Ročník 1, číslo 1 (2020)-. -- Praha : We Make Media, s.r.o., 2020-. -- 27 cm. -- ISSN : 2694-9520.

Esprit : stylový magazín Lidových novin  . -- Č. 1 (2009)-. -- [Praha : Lidové noviny], 2009-. -- 2010- Praha : MaFra. -- 30 cm.

obálkaEsquire : časopis moderního muže  . -- Č. 1 (květen 1996)-. -- Praha : Stratosféra, 1996-. -- 2012-2018 Praha : Bauer Media Praha. -- 2019- Praha : Mafra Print, a.s. -- 27-30 cm. -- Esquire je registrovaná obchodní značka Hearst Corporation USA. - V r. 2010(leden) chybně? uvedeno ISSN a MK ČR čas. Redhot(1213-273X). -- Od r. 2000 bez podnázvu. -- V r. 2002 podnázev na obálce: dobrodružství, kariéra, sport, ženy, pivo, sex. -- Podnázev na hřbetu: časopis moderního muže. -- Nový podnázev na hřbetu: všechno, co mě život naučil. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 144+4 s., 210/297. -- ISSN : 1211-4006.

obálkaEstetika : plastická a estetická chirurgie  . -- Roč. 1, č. 1 (2006)-. -- Praha : Fine Tech, 2006-. -- 2017- Praha : Praha : Esprit Bohemia s.r.o. -- 28 cm. -- Změna podnázvu: plastická chirurgie - psychologie - zdraví ženy - medicína -- od r. 2012: plastická a estetická chirurgie - kosmetika - omlazení -- v r. 2014: omlazení - formování těla - kosmetika - pohyb - dieta - plastiky. -- Podnázev v tiráži: časopis nejen o plastické chirurgii. -- ISSN : 1802-0402.

obálkaÉtudes romanes de Brno  . -- Roč. 30, č. 1 (2009)-. -- Brno : Masarykova univerzita, 2009-. -- 24 cm. -- Pokračuje ročníkování předchozího titulu. -- ISSN : 1803-7399.

obálkaEuro : ekonomický týdeník  . -- [Roč. 1] č. 1 (říjen 1998)-. -- Praha : Euronews, 1998-. -- 2012- Praha : Mladá fronta. -- 28 cm. -- Obálkový podnázev od r. 2012: týdeník vydavatelství Mladá fronta. -- Ve spolupráci s časopisem BusinessWeek. - Příl. E8 součástí časopisu. -- ISSN : 1212-3129.

obálkaEuropean financial and accounting journal  . -- Vol. 1, no. 1 (2006)-. -- Praha : University of Economics, 2006-. -- 25 cm. -- Vydává: Vysoká škola ekonomická v Praze, nakladatelství Oeconomica. -- ISSN : 1802-2197.

obálkaEuropean journal of business and economics : theory, modelling, application : open access reviewed journal : research papers, scientific projects, financing opportunities, reviews  . -- Vol. 1 (autumn 2010)-. -- Praha : Barar International Communication and Business Institute, 2010-. -- 2012- Praha : Central Bohemia University. -- svazků ; 25 cm. -- Údaj o periodicitě pochází z Evidence periodického tisku MK ČR. -- ISSN : 1804-5839.

obálkaEuropean journal of business science and technology  . -- Volume 1, issue 1 (2015)-. -- Brno : Mendel University in Brno, Faculty of Business and Economics, 2015-. -- 25 cm. -- ISSN : 2336-6494.

obálkaEuropean journal of environmental sciences  . -- Vol. 1, no. 1 (2011)-. -- Prague : Charles University in Prague, 2011-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 1805-0174.

obálkaEuropean medical, health and pharmaceutical journal : open access reviewed journal  . -- Vol. 1 (spring 2011)-. -- Praha : Barar International Communication and Business Institute, 2011-. -- 2012- Praha : Central Bohemia University. -- svazků ; 25 cm. -- ISSN : 1804-5804.

obálkaEvaluační teorie a praxe : odborný časopis České evaluační společnosti  . -- Roč. 1, č. 1 (léto 2013)-. -- Praha : INESAN, 2013-. -- 21 cm. -- ISSN : 2336-114X.

obálkaEvangelický časopis Český bratr  . -- Roč. 67, č. 1 (1991)-. -- Praha : Kalich, 1991-. -- [200-]-2011 Praha : Synodní rada Českobratrské církve evangelické. -- 2011- Praha : Českobratrská církev evangelická. -- 24 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 16 s., 170/240. -- Časopis Českobratrské církve evangelické. -- Od r. 2009: Český bratr : evengelický měsíčník. -- Resumé: Časopis věřících českobratrské církve evangelické. -- ISSN : 1211-6793.

obálkaEvo : the thrill of driving  . -- Praha : Petr Ehrlich, [2009]-. -- 29 cm. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 1803-862X.

obálkaEvropské noviny  . -- Roč. 1, č. 1 (2004)-. -- Pardubice : Evropské nakladatelství, 2004-. -- 2004- Pardubice : Jan Doležal. -- 44 cm. -- Informace o časopise pocházejí z registrace MK ČR. -- Podnázev od r. 2006: nezávislý měsíčník založený 30. dubna 2004. -- ISSN : 1214-696X.

obálkaEvropský časopis ekonomiky a managementu = European journal of economics and management  . -- Volume 1, issue 1 (2015)-. -- Újezd u Brna : Jižní Palmíra, 2015-. -- 2015- Praha : Berostav družstvo. -- 29 cm. -- ISSN : 2533-4794.

Evropský filozofický a historický diskurz = European philosophical and historical discourse  . -- Volume 1, issue 1 (2015)-. -- Újezd u Brna : Jižní Palmíra, 2015-. -- 2015- Praha : Berostav družstvo. -- 29 cm.

obálkaEvropský politický a právní diskurz = European political and law discourse  . -- Vol. 1, iss. 1 (2014)-. -- Újezd u Brna : Jižní Palmíra, 2014-. -- 2015- Praha : Berostav družstvo. -- 24 cm. -- Od č. 4 (2015) změna vydavatele, MK ČR E 22311. -- ISSN : 2336-5439.

Excellent : stylová příloha časopisu Reflex  . -- Č. 1 (16.11. 2011)-. -- Praha : Ringier Axel Springer CZ, 2011-. -- 2015- Praha : Czech News Center, a.s. -- 28 cm.

Exclusive tours  . -- No. 01 (zima 2019/2020)-. -- Praha : Exclusive Tours s.r.o., 2019-. -- 31 cm.

Exit 21 : zpravodaj obce Mirošovice  . -- [Číslo 0 (prosinec 1998)]-. -- Mirošovice : Obec Mirošovice, [1998?]-. -- 30 cm ;.

obálkaExkluziv : společenský čtrnáctideník  . -- [Roč. 0, č. 25-26 (10.12.2014)]-. -- Praha : Empresa Media, [2014]-. -- 30 cm. -- ISSN : 2336-5188.

Export journal : váš odborný a spolehlivý rádce  . -- Č. 1 (2010)-. -- Praha : Corporate publishing, 2010-. -- 32 cm.

obálkaExtra  . -- Ročník 1, jaro 1/2016-. -- Praha : Regenerace s.r.o., 2016-. -- 24 cm. -- Každé číslo má vlastní téma. -- ISSN : 2464-6237.

obálkaExtra válka : II. světová  . -- Č. 1 (2011)-. -- Brno : Extra Publishing, 2011-. -- 29 cm. -- ISSN : 1805-0298.

obálkaExtra válka : 1. světová  . -- Č. 1 (2013)-. -- Brno : Extra Publishing, 2012-. -- 29 cm. -- ISSN : 1805-7195.

obálkaExtra válka - bitvy : strategie, taktika, zbraně a vojáci největších střetů vojenských dějin  . -- Č. 1 (2014)-. -- Brno : Extra Publishing, 2014-. -- 29 cm. -- Průběžné číslování. -- Od r. 2015 mají jednotlivá čísla ISBN. -- ISSN : 2336-2804.

obálkaExtra válka - vojska : historie, výzbroj a slavné bitvy legendárních ozbrojených složek  . -- Č. 1 (2012)-. -- Brno : Extra Publishing, 2012-. -- 29 cm. -- Chybné ISSN 1805-0298 patří časopisu: " Extra válka - II. světová". -- Chybné ev. č. 20371 patří časopisu: "Extra válka". -- Průběžné číslování. -- ISSN : 1805-7187.

obálkaExtra válka - zbraně : slavné i neznámé - palné i chladné - tanky, lodě, letadla, pistole, nože, pušky  . -- Č. 1 (2013)-. -- Brno : Extra Publishing, 2013-. -- 29 cm. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 2336-1573.

obálkaExulant : informační věstník ... zapsaného spolku  . -- Číslo 1 (1996)-. -- Praha : Exulant, zapsaný spolek, [1996]-. -- 22 cm. -- Součástí podnázvu je číslo, ročník a rok, které se mění. -- Věstník vycházel do roku 2018 pro potřebu členů a příznivců zapsaného spolku Exulant. -- ISSN : 1801-514X.

obálkaE15 magazín : magazín deníku E15  . -- Ročník 1., číslo 01 (březen 2020)-. -- Praha : Czech News Center, a.s., 2020-. -- 28 cm. -- Každé číslo má vlastní téma. -- ISSN : 2694-9229.

obálkaE15 : 15 minut pro ekonomiku & byznys  . -- Č. 1 (19.11.2007)-. -- Praha : Mladá fronta, 2007-. -- 30 cm. -- Podnázev v tiráži: deník pro ekonomiku a byznys. -- Vychází od pondělí do pátku. -- Průběžné číslování. -- Četné všité speciály (ICT, Energetika, Právo & byznys, Parlament & byznys, Vzdělávání, Real-immo aj.). -- ISSN : 1803-4543.

obálkaE-pedagogium : nezávislý odborný časopis určený pedagogickým pracovníkům všech typů škol  . -- [Č. 1 (2001?)]-. -- V Olomouci : Univerzita Palackého v Olomouci, [2001]-. -- Popsáno dle: r. 2001. -- Podnázev v tiráži: nezávislý časopis určený pedagogickým pracovníkům všech typů škol. -- Změna podnázvu: nezávislý odborný časopis pro interdisciplinární výzkum v pedagogice, s ohledem na pedagogiku, pedagogickou psychologii a didaktiky oborů (v r. 2011); nezávislý odborný časopis pro interdisciplinární výzkum v pedagogice, s ohledem na pedagogiku, speciální pedagogiku, pedagogickou psychologii a didaktiky oborů (v r. 2012); nezávislý odborný časopis pro interdisciplinární výzkum v pedagogice (od r. 2013). -- Elektronická podoba časopisu má ISSN 1213-7499. -- ISSN : 1213-7758.

obálkaE+M. Ekonomie a Management = Economics and Management  . -- Roč. 1, č. 1 (1998)-. -- Liberec : Hospodářská fakulta Technická univerzita, 1998-. -- 2009- Liberec : Ekonomická fakulta Technická univerzita. -- 23-30 cm. -- Podnázev: ekonomie - management - podniková ekonomika - marketing a obchod - statistika - informační management. -- Nový podnázev: ekonomie - ekonomika a management - marketing a obchod - finance - informační management. -- Vydává: Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta. -- Signatura od r. 2003: ČC 5.525. -- ISSN : 1212-3609.


[^] [A][B][C][D][E][F][G][H][CH][I][J][K][L][M][N][O][P][Q][R][S][T][U][V][X][Y][Z][0-9] [^]

Facility manager  . -- Č. 1 (2008)-. -- Praha : Wagner Press, 2008-. -- 2012- Praha : WPremium event. -- 27 cm. -- Ev. č. 14106 chybně uváděné v tiráži patří časopisu: "Facility management news".

Fairy lotto : jen pro fajnšmekry!  . -- Ročník 1, číslo 1 (2017)-. -- Strupčice : ABC Quality, s.r.o., 2017-. -- 30 cm. -- Dvojí číslování.

obálkaFakta & svědectví : magazín o historii  . -- Roč. 1, č. 1 (2009)-. -- Praha : Naše vojsko, 2009-. -- 28 cm. -- Obálkový podnázev: nový časopis o historii z vydavatelství Naše vojsko. -- ISSN : 1803-6228.

Fakultní nemocnice  . -- 1/2015-. -- Plzeň : Fakultní nemocnice Plzeň, 2015-. -- 30 cm. -- Dříve jako: Naše nemocnice.

Fanyinfo : katalog informací pro gastronomii  . -- Č. 1 (2003)-. -- Praha : Fany GASTROSERVIS, 2003-. -- 30 cm. -- Podnázev: gastronomický čtvrtletník.

Farmáček : časopis pro malé i velké farmáře  . -- Ročník I., 1/2019-. -- Průhonice : Farmapark s.r.o., 2019-. -- 28 cm.

obálkaFarmakoterapeutická revue  . -- 1/2017-. -- Praha : Current Media s.r.o., 2017-. -- 30 cm. -- ISSN : 2533-6878.

obálkaFarmakoterapeutické informace : měsíčník pro lékaře a farmaceuty  . -- [Roč. 1], č. 1 (1995)-. -- Praha : Státní ústav pro kontrolu léčiv, 1995-. -- 30 cm. -- Samostatná nebo všitá příloha časopisů: Věstník SÚKL, Časopis České lékařské komory, Tempus Medicorum (do r. 2012), Časopis českých lékárníků (od r. 2009, samostatná), Zdravotnické noviny (od r. 2010, všitá; od r. 2012 v přílohách - Lékařské listy, Kongresový list, ZN review). -- Rozsah a rozměry pro registraci: 4 s., 200/300. -- Resumé: Nezávislé informace o nových léčivech a jejich srovnání s léčivy déle používanými. -- ISSN : 1211-0647.

obálkaFarmakoterapia review  . -- Roč. 1, č. 1 (december 2011)-. -- Praha : Farmakon Press, 2011-. -- 28 cm. -- Slovenské vydání. -- ISSN : 1805-1537.

obálkaFarmakoterapia : onkológia - bolesť - hematológia  . -- Roč. 1, č. 1 (september 2011)-. -- Praha : Farmakon Press, 2011-. -- 28 cm. -- ISSN : 1805-1529.

obálkaFarmakoterapie review  . -- Roč. 1, č. 1 (prosinec 2011)-. -- Praha : Farmakon Press, 2011-. -- 28 cm. -- České vydání. -- Název u některých čísel: Farmakoterapie Reprint. -- Monotematické zaměření jednotlivých čísel. -- ISSN : 1805-1510.

obálkaFarmakoterapie : diabetologie - alergologie - pneumologie - revmatologie  . -- [Roč. 1, č. 1 (2005)]-. -- Praha : Farmakon Press, [2005]-. -- 30 cm. -- Informace o časopise pocházejí z databáze ISSN. -- ISSN : 1801-1209.

obálkaFarmář : informační měsíčník pro zemědělce  . -- Roč. 1, č. 1 (leden 1995)-. -- Praha : Martin Sedláček, 1995-. -- 2004- Praha : Profi Press. -- 30 cm. -- Od č. 11 (1997) podnázev: měsíčník pro každého zemědělce. -- Od č. 5 (1998) podnázev v tiráži: měsíčník pro každého zemědělce a veterinárního lékaře. -- Podnázev od r. 2003: časopis všech zemědělců. -- Podnázev od r. 2012: magazín pro moderní farmu. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 44+38+4 s., 208/295. -- Resumé: Časopis poskytující aktuální informace pro zemědělské prvovýrobce, z oblasti rostlinné a živočišné výroby, zemědělského práva a daní. S uvedením přehledu o cenách zemědělských komodit. -- ISSN : 1210-9789.

obálkaFarmi news : časopis do lékárny  . -- Roč. 3, č. prosinec (2002)-roč. 6, č. 1 (2005) ; roč. 5, č. 1 (2008)-. -- Praha : Edukafarm, 2002-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev od r. 2003: časopis pro lékárníky. -- Podnázev od r. 2005: časopis pro odborníky lékaren. -- Změny ročníkování. -- ISSN : 1214-5017 ISSN (chybné) 1213-1717.

Farní informace  . -- [Roč. 1, č. 1 (1994)]-. -- Zábřeh : Římskokatolický farní úřad, [1994]-. -- [199-]- Zábřeh : Římskokatolická farnost. -- 21 cm. -- Popsáno podle: Roč. 5, č. 1 (1998). -- Podnázev: Zábřeh, Hoštejn, Jedlí, Maletín, Svébohov, Tatenice, Štíty, Klášterec, Cotkytle, Horní Studénky, Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov. -- Pravidelná příloha Luna.

Farní noviny : Vodňany, Skočice, Bílsko  . -- Vodňany : Farní úřad Vodňany, Skočice, Bílsko, [2009]-. -- 2015- Vodňany : farnost Vodňany, Skočice, Chelčice a Lomec. -- 21 cm.

Farník  . -- Kozlovice : ŘKF Kozlovice, [2007?]-. -- 21 cm. -- Podnázev v tiráži: zpravodaj farnosti Kozlovice. -- Průběžné číslování.

obálkaFaster magazine : dvouměsíčník ze světa automobilů  . -- Roč. 1, č. 1 (říjen 2009)-. -- Praha : AWT, 2009-. -- [200-]-2012 Chrudim : FASTER OK. -- 2013- Praha : FM Media Prague,. -- 29 cm. -- Průběžné číslování do roku 2016. -- Od č. 19 (2012) chybné číslování ročníku (č. 19 roč. 5, č. 20 roč. 6) v r. 2013 se ročníky mění několikrát. -- ISSN : 1804-0152.

Femme Occulte : kapitoly o české magii, mystice a čarodějnictví  . -- Jaro (2020)-. -- Praha : Femme Occulte s.r.o., 2020-. -- 26 cm.

obálkaFénix : informační časopis Česko-čínské společnosti  . -- [Roč. 1, č. 1 (2000)]-. -- Praha : Česko-čínská společnost, 2000-. -- 24 cm. -- Podnázev od r. 2005: časopis Česko-čínské společnosti. -- Vychází s příspěním Ministerstva zahraničních věcí České republiky. -- ISSN : 1214-7311.

obálkaFighter's magazín : časopis bojových umění a sportů  . -- Roč. 1, č. 1 (červen-červenec 1996)-. -- Praha : Sobotka, 1996-. -- [199-]-[2006?] Praha : Sdružení Fighters magazin Hayashi.cz s.r.o. -- 2015- Praha :. -- svazků ; 30 cm. -- Vydává: Miroslav Sobotka, Martin Břeň. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 36 s., 210/297. -- Pův. podnázev: časopis bojových sportů. - Od r. 2007 náz. Bojová umění - Fighter´s magazín. -- ISSN : 1211-6319.

Fíkovník : časopis salesiánské farnosti svatého Vojtěcha  . -- [Č. 1 (1992)]-. -- České Budějovice : Salesiáni Dona Boska, 1992-. -- 1995-1997 České Budějovice : Salesiáni. -- 1998-2009 České Budějovice : Římskokatolická farnost sv. Vojtěcha. -- 2010- České Budějovice : Římskokatolická farnost sv. Vojtěcha a Salesiánské středisko mládeže - DDM ČB. -- Vydavatel: Salesiáni Dona Boska. -- Roč. 2 (1993) č. 9, 10: nebyla vydána. -- Roč. 3 (1994): chybné číslování. -- Podnázvy se mění. -- Podnázvy v tiráži se mění. -- Bez podnázvu na tit. s.: r. 1995. -- Změna vydavatele: Salesiáni České Budějovice: č. 3 r. 1995 - 1997. -- Změna periodicity: 12x ročně: od r. 1997-2012 -- Periodicita se mění.

obálkaFilatelie : časopis československých filatelistů  . -- Roč. 1, č. 1 (1951)-. -- Praha : Práce, 1951-. -- 1969-1992 Praha : Nakladatelství dopravy a spojů. -- [1993?]- Praha : Filatelie. -- 23-24 cm. -- Změna podnázvu: koníček i investice!. -- Další podnázev: časopis českých a slovenských filatelistů. -- V č. 9/94 příl. "Ceník poštovních známek a cenin protektorátu Čechy a Morava (Böhmen und Mähren) 1939-1945" o rozsahu 8 s.. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 36+4 s., 168/233. -- ISSN : 0015-0959.

Filipa bulletin  . -- Lázně Bělohrad : Filipa s.r.o., [2016]-. -- 30 cm. -- Podnázev v tiráži: časopis pro zaměstnance společnosti Filipa.

obálkaFilm a doba = Film and time : čtvrtletník pro filmovou a televizní kulturu  . -- Roč. 1, č. 1 (1955)-. -- Praha : Orbis, 1955-. -- 1991-1993 Praha : TV Spektrum. -- 1993-2015 Praha : Sdružení přátel odborného filmového tisku,. -- 2015- Praha : Spolek přátel Filmu a doby, z.s. -- svazků ; 26 cm. -- Podnázev dříve: měsíčník pro filmovou kulturu. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 64+4 s.; 98 s. (dvojčíslo), 200/260. -- Sponzorují: MK ČR a Český literární fond. -- Abstrakt: Čtvrtletník pro filmovou a televizní kulturu. V tomto čísle např. : Rozhovor s Martinem Rašavým, Lukášem Jirsou, Stanislavem Ulverem, Petrem Vránou. Anketa - Vzlety a pády české animace. Animace a experimentální trendy. https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9770015106004. -- Resumé: Odborně-teoretický časopis věnovaný problematice filmu a televize. -- ISSN : 0015-1068.

obálkaFilologické vědomosti : vědecký a praktický časopis = Phylological knowledges : scientific and practical journal  . -- No. 1 (2016)-. -- Praha : Vědecko vydavatelské centrum "Sociosféra-CZ", s.r.o., 2016-. -- 29 cm. -- Souběžný název z doplňkové titulní stránky. -- ISSN : 2464-6768.

obálkaFilosofický časopis  . -- Roč. 1, č. 1 (1953)-. -- Praha : Československá akademie věd, 1953-. -- [1974]-[1991] Praha : Academia. -- [1992]- Praha : Filosofický ústav AV ČR. -- 21 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 176+4 s., 147/210. - V letech 1976-1993 jako: Filozofický časopis. -- ISSN : 0015-1831.

Filumenie : zpravodaj Českého filumenistického svazu Praha  . -- Roč. 1, č. 1 (1967)-. -- Praha : Český filumenistický svaz, 1967-. -- 21 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: Průběžné str.(16 s.), 145/205. -- Chybné číslování roč. v r. 2006, chybné číslování se v dalších letech opakuje. -- Resumé: Neprodejný členský zpravodaj Českého filumenistického svazu Praha.

obálkaFinance a úvěr = Czech Journal of Economics and Finance  . -- Roč. 3, č. 1 (1953)-. -- Praha : Ministerstvo financí : Státní banka československá, 1953-. -- 1964-1990 Praha : Státní nakladatelství technické literatury. -- 1991-1998 Praha : Economia. -- 1998-2001 Praha : All Production. -- 1997- Praha : Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd. -- 1993- Praha : Česká národní banka. -- 2001- Dobříš : Datakonekt. -- 24 cm. -- Vydavatel od r. 1972 do r. 1992: Federální ministerstvo financí a Státní banka československá. -- Vydavatel od r. 1993 do r. 1996: Ministerstvo financí ČR a Česká národní banka. -- Vydavatel od r. 1997: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR a Českou národní bankou (od r. 2001 prostřednictvím Datakonekt s.r.o.). -- Do r. 2013 ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR a Českou národní bankou. -- Resumé: Převážně empiricky orientované články zejména z peněžní ekonomie, veřejných financí, finanční ekonomie a mezinárodní ekonomie, ale i ostatních oblastí moderní ekonomie. -- ISSN : 0015-1920.

obálkaFinanční a ekonomické informace : dokumentační bulletin MF : přehled dokumentovaných článků, knih a dalších informačních zdrojů  . -- Č. 1 (leden 2011)-. -- Praha : Ministerstvo financí, Odbor Personální, Oddělení Finanční a ekonomické informace, 2011-. -- 2015 Praha : Ministerstvo financí, Odbor Personální, Oddělení Vzdělávání a informační podpora. -- 2015- Praha : Ministerstvo financí, odbor Rozvoj ICT, Oddělení Informační podpora a knihovna. -- 30 cm. -- Odbory a oddělení vydavatele se mění. -- ISSN : 1804-7262.

obálkaFinanční, daňový a účetní bulletin : informační a poradenský věstník pro manažery, podnikatele, daňové poradce, auditory a širokou společnost daňových poplatníků a účetních  . -- Roč. 0, č. 0 (1992)-. -- Praha : Finanční aj. ekonomické poradenství a vydavatelství, 1992-. -- 2012- Praha : Wolters Kluwer ČR. -- 30 cm. -- Podnázev od r. 2012: daň z přidané hodnoty - daň z příjmů - daň z nemovitostí - odpisy majetku - zákoník práce - zdravotní pojištění - dotazy a odpovědi. -- V r. 2012 označen ročník číslem I.. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 80+4 s., 207/297. -- Resumé: Hlavním obsahem bulletinu pro první období je odborný výklad finančních, daňových a účetních předpisů a finančních, peněžních a úvěrových vztahů v procesu ekonomické reformy. -- ISSN : 1210-5570.

Finclub : časopis pro nový životní styl  . -- Č. 1 (2001)-. -- Český Těšín : Finclub, 2001-. -- 30 cm. -- Podnázev v tiráži v r. 2011: interní informační materiál pro distributory společnosti FINCLUB plus, a.s.. -- Obsahuje též Katalog. Uloženo jako komplet 2001-2016 v ABCPV 2016.

obálkaFinmag  . -- Roč. 1, č. 1 (březen 2008)-roč. 2, č. 12 (2009) ; září (2015)-. -- Praha : Partners For Life Planning, 2008-. -- 2015- Praha : Partners media. -- 28 cm. -- ISSN od roku 2015 neuváděno. -- ISSN : 1802-9620.

obálkaFirst class  . -- Roč. 1, č. 6 (2011)-. -- Praha : First Class Publishing, 2011-. -- 30 cm. -- Od č. 3/2012 používána pouze zkratka názvu. -- ISSN : 1805-076X.

obálkaFitness : cvičení - móda - výživa - kosmetika  . -- Roč. 1, č. 1 (říjen, listopad, prosinec 1996)-. -- Pardubice : Ivan Rudzinskyj, 1996-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev v r. 2000: fit průvodce pro život. -- Od r. 2001 bez podnázvu. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 64 s., 210/297. -- Chybné číslování roč. v r. 2006, v dalších letech chybné číslování pokračuje. -- Resumé: Měsíčník pro zdravý životní styl. -- ISSN : 1212-2386 ISSN (chybné) 1212-2380 ISSN (chybné) 1212-238X.

obálkaFlash Art : the World´s Leading Art Magazine : Czech & Slovak Edition  . -- Vol. 1, No. 1 (2006)-. -- Praha : Nadace Prague Bienale, 2006-. -- 27 cm. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 1336-9644.

obálkaFleet : firemní automobily  . -- Roč. 1, č. 1 (2004)-. -- Praha : Martin Mensa, 2004-. -- 2018- Praha : Konverso, s.r.o. -- 30 cm. -- Podnázev v tiráži od r. 2006: specializovaný čtvrtletník pro správu a řízení vozových parků v České republice. -- Podnázev v tiráži od r. 2008: specializovaný magazín pro správu a řízení vozových parků. -- ISSN : 1214-861X.

obálkaFleischwirtschaft International : journal for meat production and meat processing  . -- Frankfurt am Main : Deutscher Fachverlag, [19--]-. -- Popsáno dle: č. 2 r. 1997. -- Střídají se mutace německá a anglická. -- ISSN : 0179-2415.

obálkaFlóra na zahradě  . -- Roč. 1, č. 1 (2002)-. -- Praha : B.D.S. Press, 2002-. -- 2005- Praha : Časopisy 2005. -- svazků ; 28 cm. -- Podnázev v tiráži: rodinný magazín nejen pro zahrádkáře. -- ISSN : 1213-5895.

obálkaFlorence : časopis moderního ošetřovatelství  . -- Roč. 1, č. 1 (2005)-. -- Praha : Galén, 2005-. -- 2009- Praha : Ambit Media. -- 30 cm. -- Změna podnázvu v r. 2012: odborný časopis pro ošetřovatelství a ostatní zdravotnické profese. -- Podnázev od č. 9/2014: odborný časopis pro nelékařské zdravotnické pracovníky. -- Časopis je vydáván pod patronací České asociace sester. -- Obsahuje další příl. -- Anotace: Časopis je určený pro všeobecné sestry, porodní asistentky, ergoterapeuty, radiologické asistenty, zdravotnické laboranty, zdravotně-sociální pracovníky, optometristy, fyzioterapeuty a další nelékařské profese ve zdravotnictví. -- ISSN : 1801-464X.

Florián : zpravodaj městyse Lázně Toušeň  . -- Lázně Toušeň : Úřad městyse Lázně Toušeň, [2011]-. -- 30 cm ;. -- Popsáno podle: č. 1/2012.

obálkaFloristika : odborný časopis pro floristy a květináře  . -- Roč. 5, č. 1 (2002)-. -- Praha : Martin Sedláček, 2002-. -- 2004- Praha : Profi Press. -- 29-30 cm. -- Ročníkování navazuje na předchozí titul. -- Chybné ISSN 1212-3781 patří časopisu "Informace pro zahradnictví". -- ISSN : 1213-7588 ISSN (chybné) 1212-3781.

Flotila : magazín řídících pracovníků firemních flotil  . -- Č. 1 (2009) -. -- Praha : Internet Prasa Media, [2009?]-. -- 2011- Praha : Technika. -- 29 cm. -- Dvojí číslování ukončeno č. 46 r. 2012. -- Změna podnázvu v r. 2018: magazín pro všechny, kteří se zajímají o služební auta.

obálkaFluter : Magazin der Bundeszentrale für politische Bildung  . -- 2001,Apr.u.Sept; Nr. 1.2001(Dez.) -. -- München : SV Medien-Service, 2001-. -- 2007- Bonn : Bundeszentrale für politische Bildung. -- 27-29 cm. -- Popsáno podle: č. 14(2005). -- ISSN : 1611-1567.

obálkaFlying revue : letectví jinak  . -- [Č. 1 (2008)]-. -- Praha : Petr Ehrlich, [2008]-. -- 2015- Praha : Galileo Traning. -- 30 cm. -- ISSN : 1802-9027.

obálkaFolia biologica : meždunarodnoje izdanije žurnala Československá biologie : prodolženije žurnala Čechoslovackaja biologija  . -- Sv. 1, č. 1 (1955)-. -- Praha : Biologický ústav ČSAV, 1955-. -- 1959-1965 Praha : Nakladatelství ČSAV. -- 1966-1994 Praha : Academia. -- 1995-2005 Praha : Ústav molekulární genetiky AV ČR. -- 2006- Praha 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze. -- 25-30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 6x72+16+4 s., 175/250. -- Podnázev od r. 1988: journal of cellular and molecular biology. -- Resumé: Časopis publikuje význačné původní práce našich biologů v cizojazyčném znění. -- ISSN : 0015-5500.

obálkaFolia ethnographica : supplementum ad Acta Musei Moraviae / Moravské zemské muzeum Brno  . -- Brno : Moravské zemské muzeum, [1986]-. -- 24 cm. -- Ev. č. 1090 chybně uváděné v tiráži patří titulu: "Časopis Moravského muzea". -- Číslování zřejmě průběžně navazuje na předchozí seriál Ethnographica. -- Některé sv. mají ISBN, od roč. 2010 uváděno pouze ISSN. -- ISSN : 0862-1209.

obálkaFolia Mendeliana : supplementum ad Acta Musei Moravie Scientiae naturales  . -- Brno : Moravské zemské muzeum, [1965]-. -- Vydavatel: Moravské zemské muzeum Brno. -- ISSN : 0085-0748.

obálkaFolia numismatica : supplementum ad Acta Musei Moraviae  . -- Brno : Moravské zemské muzeum, [1986]-. -- 24 cm. -- Ev. č. 1090 chybně uváděné v tiráži patří titulu: "Časopis Moravského muzea". -- Některé sv. mají ISBN; od roč. 2010 uváděno pouze ISSN. -- ISSN : 0862-1195.

obálkaFolia pharmaceutica Universitatis Carolinae  . -- Sv. 11 (1988)-. -- Praha : Karolinum, 1988-. -- 23 cm. -- Jednotlivé sv. mají ISBN, od č. 40/41 (2013) pouze ISSN. -- Některé sv. vycházejí jako dvouročenky. -- ISSN : 1210-9495.

obálkaFond Shop : první nezávislý časopis pro úspěšné moderní investování  . -- Roč. 1, č. 1 (1997)-. -- Brno : Moneco, 1997-. -- 30 cm. -- Změna podnázvu: nezávislý časopis pro úspěšné investování. -- Podnázev od r. 2006: nezávislý časopis o investování a majetkovém plánování. -- Podnázev od r. 2006: investice - renty - pojistky - anuity. -- Podnázev od r. 2008: nezávislý časopis o investování a finančním plánování. -- Podnázev od r. 2009-: nezávislý magazín o investování a finančním plánování. -- Resumé: Periodikum pro orientaci investorů ohledně možností investování v tuzemsku i v zahraničí. Pravidelné informace o aktuálním vývoji na trzích, o různých investičních možnostech a jejich následných výnosech. -- ISSN : 1211-7277.

obálkaFONS : bulletin pro odborníky z oblastí: klinické biochemie, laboratorní diagnostiky, výpočetní techniky, laboratorní a zdravotnické techniky  . -- [Roč. 1, č. 1 (1992)]-. -- Pardubice : STAPRO Česká společnost klinické biochemie, [1992]-. -- il. ; 24 cm. -- Další podnázev: informační bulletin. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 62/87 s., 180/240. -- Nákl. dříve:2000 výt. -- Resumé: Odborný bulletin pro biochemii, lékařství a lékařskou techniku. -- ISSN : 1211-7137.

obálkaFont : reklamní grafika a DTP : první grafický časopis  . -- Roč. 1, č. 1 (1992)-. -- Praha : Kafka Design, [1992]-. -- 30 cm. -- Od r. 2002 podnázev: první grafický časopis. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 60 s., 210/297. -- Resumé: Odborný časopis pro grafickou odbornou veřejnost, informace pro grafiky (DTP, reklama, design, typografie, grafika, software pro grafiku). -- ISSN : 1211-4049.

Fontána : Janskolázeňské noviny  . -- Roč. 1, č. 1 (1990)-. -- Janské Lázně : Městský národní výbor, 1990-. -- [1991?]- Janské Lázně : Městský úřad. -- 21 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 26x4 s., 175/250. -- Resumé: Městský informační a kulturní zpravodaj.

obálkaFontes Nissae = Prameny Nisy : regionální historický sborník  . -- I (2000)-. -- Liberec : Technická univerzita, 2000-. -- 21 cm. -- Jednotlivé svazky mají ISBN, od čísla XIII/2012 uváděno pouze ISSN. -- Signatura od r. 2012: ČB 6.959. -- Absorboval: Památky Libereckého kraje. -- Od čísla XIV (2013) 1-2 podnázev: historie, památky, umění. -- ISSN : 1213-5097.

Food drink Brno : kam za dobrým jídlem a pitím = where to go for good food and drinks  . -- Brno : Pocket media s.r.o., [2016]-. -- 29 cm. -- Popsáno podle: jaro 2017.

obálkaFootball club : čtvrtletník pro fotbalovou kulturu  . -- Ročník I, 01/2017-. -- Praha : KPJM agency s.r.o., 2017-. -- 24 cm. -- ISSN : 2570-608X.

obálkaForbes  . -- Listopad 2011-. -- Praha : Business Consulting & Media, 2011-. -- 2013- Praha : MediaRey. -- 27 cm. -- ISSN : 1805-059X.

obálkaForbes next : budoucnost - inovace - startupy - technologie - věda  . -- Jaro 2017-. -- Praha : MediaRey, SE, 2017-. -- 27 cm. -- ISSN : 2570-4869 ISSN (chybné) 1805-059X.

obálkaForbes woman  . -- 2017-. -- [Praha] : MediaRey, SE, 2017-. -- 25 cm. -- Signatura od r. 2018: ČB 6.583. -- ISSN : 2570-4877.

obálkaForeign affairs  . -- 1922-. -- New York : Council on Foreign Relations, 1922-. -- ISSN : 0015-7120.

obálkaForenzní vědy, právo, kriminalistika : vědecké studie a analýzy = scientific studies and analyses  . -- Ročník 1, 1/2016-. -- Praha : Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2016-. -- 23 cm. -- ISSN : 2533-4387.

obálkaForMen : časopis jen pro muže  . -- Roč. 1, č. 1 (2006)-. -- Praha : Mladá fronta, 2006-. -- 2016 Praha : Serafico investment s.r.o. -- 2016-2018 Praha : CN Invest a.s. -- 2018- Praha : Czech News Center a.s. -- 30 cm. -- Změny podnázvů: inteligentní průvodce světem muže (od září 2014); stylový průvodce světem muže (od č.10/2016). -- ISSN : 1801-7355.

obálkaFortnite : kompletní průvodce battle royale  . -- [2018]-. -- Praha : Omega Publishing Group s.r.o., 2018-. -- 28 cm. -- Podnázev v tiráži: speciál časopisu Score. -- Evidenční číslo 7710 uváděné v tiráži patří časopisu: "Score". -- Každé číslo má jiný podnázev. -- ISSN : 2571-2241.

obálkaForum diabetologicum  . -- Roč. 1, č. 1 (2012)-. -- Brno : Facta Medica, 2012-. -- 27 cm. -- ISSN : 1805-3807.

obálkaFórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis  . -- Roč. 1, č. 1 (2007)-. -- Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2007-. -- 30 cm. -- ISSN : 1802-5854.

obálkaForum : časopis Univerzity Karlovy  . -- Roč. 1, č. 1 (1994)-. -- Praha : Univerzita Karlova, 1994-. -- 30 cm. -- U některých čísel zvratmo anglický text. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 8-12 s., 210/297. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 1211-1724.

obálkaForum : the Charles University magazine  . -- 1995-2000; Issue 1 (2016)-. -- Praha : Charles University, 1995-. -- Pod registrační značkou MK ČR E 22422 zjištěno, že časopis je evidován od 17.2.2016. -- Dle databáze ISSN časopis vycházel v letech 1995-2000; 2016-. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 1211-1732.

obálkaFossil imprint  . -- Vol. 72, No. 1-2 (2016)-. -- Praha : Národní muzeum, 2016-. -- 30 cm. -- Pokračuje ročníkování z předchozího titulu. -- ISSN : 2533-4050.

obálkaFoto : časopis pro všechny fotografy  . -- Roč. 1, č. 1 (duben 2012)-. -- Praha : Springwinter, 2012-. -- 30 cm. -- Od r. 2013 vychází v elektronické verzi pro iPad. -- Změna podnázvu v r. 2013: původní obsah - autorská portfolia - skutečné recenze - kulturní přehled -- od r. 2016: vidět fotografii jinak. -- R. 2014 - podnázvy často mění. -- Podnázev od r. 2016: vidět fotografii jinak. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 1805-3335.

obálkaFotograf : časopis pro fotografii a vizuální kulturu  . -- Č. 1 (2002)-. -- Praha : Mediagate, 2002-. -- [2005]-2007 Brno : Medica Publishing and Consulting. -- 2008- Praha : Fotograf 07. -- Průběžné číslování. -- Jednotlivá čísla mají tematické podnázvy. -- ISSN : 1213-9602.

Fotoimpuls : zpravodaj Volného sdružení východočeských fotografů  . -- Hradec Králové : Volné sdružení východočeských fotografů : Středisko amatérské kultury Impuls, [1999?]-. -- [2015]- Hradec Králové : Impuls Hradec Králové, centrum podpory uměleckých aktivit. -- 30 cm. -- Podnázev od r. 2012: zpravodaj východočeských fotografů.

obálkaFoto, video : advanced  . -- Č. 5 (září/říjen 1999)-. -- Praha : Atemi, 1999-. -- 29 cm. -- Od roku 2002 bez podnázvu. -- ISSN : 1213-855X ISSN (chybné) 1211-5312.

obálkaFottea : journal of the Czech Phycological Society  . -- Vol. 7, no. 1 (2007)-. -- Praha : Czech Phycological Society, 2007-. -- 29 cm. -- Ročníkování navazuje na předchozí titul. -- ISSN : 1802-5439.

Foxteriér : zpravodaj KCHF ČR  . -- [Praha] : Klub chovatelů foxteriérů ČR, [2001?]-. -- 2013- Malovice : Klub chovatelů foxteriérů ČR,. -- 30 cm. -- Změna místa vydávání od roku 2013: Malovice Netolice.

Františkolázeňské listy  . -- [Roč. 1, č. 1 (1993)]-. -- Františkovy Lázně : Lázně Františkovy Lázně, [1993]-. -- 21-30 cm ;. -- Podnázev: časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a.s.. -- Dříve jako: Lázeňské listy. -- Vychází také německé a ruské vydání. -- Od r. 2019 pouze v německé mutaci.

Frenštátský zpravodaj : měsíční informační zpravodaj  . -- [Č. 1 (2004?)]-. -- Frenštát pod Radhoštěm : Městský úřad, [2004?]-. -- 30 cm. -- Od r. 2015 bez podnázvu.

Fresh time : muž, který ví, co chce  . -- Praha : Rix, [2012]-. -- 30 cm. -- Popsáno podle: roč. 2, č. 1 (leden 2013).

obálkaFreundschaft : Zeitschrift für den Deutschunterricht  . -- Roč. 1, č. 1 (1952)-. -- Praha : SPN, 1952-. -- 1999-2004 Praha : Benedicto. -- 2005-2011 Praha : Zuzana Janků. -- 2011- Praha : Ajoda. -- 30 cm. -- Podnázev dříve: Gesamtstaatliche Zeitschrift für den Deutschunterricht ; Variantní název na obálce: F ... - součástí variantního názvu je pořadové číslo. -- Vydavatelství od r. 1999: Benedicto - Zuzana Janků. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 16 s., 210/297. -- Podnázev v tiráži: časopis pro výuku německého jazyka. -- Resumé: Doplňkový časopis pro výuku němčiny na školách. -- ISSN : 0323-0384.

Fryčovický zpravodaj  . -- Květen (1993)-. -- Fryčovice : Obecní úřad, 1993-. -- 30 cm ;. -- Zpravodaj obecního úřadu. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 8 s., 210/300.

Frýdlantské noviny  . -- Leden 1991-březen 2000; září 2015-. -- Frýdlant nad Ostravicí : Městský úřad, [1991]-. -- 30 cm. -- Podnázev: informační měsíčník pro občany města Frýdlant n/O a nejen pro ně. -- Podnázev od roku 2015: zpravodaj města Frýdlantu nad Ostravicí. -- Od dubna 2000 pokračovalo částečně jako Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy; v září 2015 obnoveno vydávání. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 10+2 s., 210/297.

Frymburský zpravodaj  . -- [Roč. 1, č. 1 (1987)]-. -- Frymburk : MNV, [1987]-. -- 1991-2008 Frymburk : Obecní úřad. -- 2009- Frymburk : Úřad městyse. -- Podnázev: měsíčník Obecního úřadu Frymburk: od 11. měs. r. 1996-2007 -- měsíčník Úřadu městyse Frymburk: 2009-. -- Změna podnázvu: měsíčník Úřadu městyse Frymburk: od r. 2008-. -- Vydavatel: MNV a MV NF Frymburk. -- Číslování ročníků: od 11. měs. r. 1996-. -- Číslování čísel: roč. 1-20 r. 1987-2007 č. 1-12, průběžné číslování od r. 2008- , začíná č. 250 -- od září r. 2012 chybné číslování, v dalších měsících i letech na tuto chybu navazují. -- Chybné číslování ročníků: r. 2006 chybně uveden roč. 9, od 5. měs. správně uveden 19. -- r. 2010 chybně uveden roč. 22, od 5. měs. správně uveden 23. -- r. 2013 chybně uveden roč. 27, správně má být roč. 26 -- chybné číslování ročníků se stále opakuje. -- Průběžné číslování.

Fryštácké listy  . -- Fryšták : Městský úřad, [1991]-. -- 21 cm ;.

obálkaFull moon : music magazine  . -- Č. 1 (2010)-. -- Brno : Kyeo shows, 2010-. -- 2015- Praha : Smile music s.r.o. -- 22-30 cm. -- Podnázev od r. 2011: hudební časopis. -- Podnázev v tiráži: dvouměsíčník o hudbě. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 1804-3208.

Fulnecký zpravodaj  . -- [Č. 1 (200-)]-. -- Fulnek : Městský úřad, [200-]-. -- 2009- Fulnek : Městské kulturní centrum. -- 30 cm ;. -- Podnázev v tiráži: informační měsíčník pro občany města Fulneku.

obálkaF.O.O.D. : fascinující obyčejné okouzlující dobré : jídlo & styl & zdraví  . -- Roč. 1, č. 1 (2008)-. -- Praha : Mladá fronta, 2008-. -- 28 cm. -- Chybné ISSN se vztahuje k časopisu Dieta. -- Od roč. 1, č. 2 podnázev: jídlo a ještě mnohem víc. -- ISSN : 1803-425X ISSN (chybné) 1214-8784.


[^] [A][B][C][D][E][F][G][H][CH][I][J][K][L][M][N][O][P][Q][R][S][T][U][V][X][Y][Z][0-9] [^]

Gastro report & minutka : magazín profesionální gastronomie : oficiální časopis Asociace kuchařů a cukrářů České republiky  . -- Roč. 1, č. 1 (2012)-. -- Praha : T&M Creative, 2012-. -- 29 cm. -- Zvratmo Café & patisserie.

obálkaGastro & hotel : profi revue  . -- Č. říjen-listopad (2008)-. -- Praha : Martin Sobotka, 2008-. -- 2011- Praha : Cortina Park. -- 30 cm ;. -- Podnázev: časopis, se kterým máte náskok. -- ISSN : 1803-585X.

obálkaGastroenterologie a hepatologie = Gastroenterology and hepatology : časopis České gastroenterologické společnosti, České hepatologické společnosti, Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti a Slovenskej hepatologickej spoločnosti  . -- Roč. 65, č. 1 (únor 2011)-. -- Praha : Ambit Media, 2011-. -- 30 cm. -- Pokračuje ročníkování časopisu: "Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie". -- "Vydává Česká lékařská společnost J.E. Purkyně ve spolupráci s nakladatelstvím Ambit Media"--Tiráž. -- Ev. č. 1234 patří oběma názvům. -- ISSN : 1804-7874.

Gate : magazine for english-language students A1, A2+ level  . -- Vol. 1, Issue 1-2 (September-October/2012)-. -- Praha : Bridge Publishing House, 2012-. -- Slogan na titl. l.: the easy way to english! (Vol. 1, Issue 1-2, 8) -- english first! (Issue 9-10-). -- Součástí některých č. CD. -- Součástí některých č. materiály pro učitele (Teachers' File). -- V každém časopise plakáty.

Géčko : průvodce (nejen) světem pryží  . -- Č. 1 (2014)-. -- Praha : Prospectea Česká republika, 2014-. -- 27 cm ;. -- Průběžné číslování. -- Změna podnázvu: Průvodce (nejen) světem hadic a těsnění. -- Dodáváno se slovenskou mutací.

Géčko : nákupní centrum  . -- Ostrava : Obchodní a společenské centrum Ostrava, [2019?]-. -- 30 cm. -- Popsáno podle č. 1/2019.

Géčko : sprievodca (nielen) svetom hadíc a tesnení  . -- Praha : Prospectea Česká republika, s.r.o., [2018?]-. -- 26 cm. -- Popsáno podle: číslo 7 (marec 2018).

obálkaGender a výzkum = Gender and research  . -- Volume 18, number 1/2017-. -- Praha : Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i., 2017-. -- 23 cm. -- Číslování ročníků navazuje na předcházející titul. -- ISSN : 2570-6578.

obálkaGenealogické a heraldické listy = Acta genealogica ac heraldica  . -- Roč. 13, č. 1 (1993)-. -- V Praze : Tabularium Traditionis, 1993-. -- 1996- Praha : Česká genealogická a heraldická společnost. -- Vydavatel: Česká genealogická a heraldická společnost. -- V r. 1992 vyšla pouze ročenka pod názvem: Genealogická a heraldická ročenka 1992 (I. a II. díl). -- Změna signatury od roku 2017- : ČB 8.277. -- ISSN : 1212-9631.

Generali Česká Info : časopis pro obchodní službu  . -- 1/2019-. -- Praha : Česká pojišťovna, a.s., 2019-. -- 29 cm.

obálkaGeoBusiness : srozumitelně o geoinformatice v praxi  . -- Roč. 6, č. 1 (2007)-roč. 11, č. 3-4 (2012) ; č. 1 (2020)-. -- Praha : Springwinter, 2007-. -- 29-30 cm. -- Pokračuje ročníkování předchozího titulu. -- Chybné ISSN 1214-2204 patří titulu: "Geoinformace". -- Podnázev: objektivní zpravodajství o geoinformatice. -- Od roč. 8(2009) č. 1. podnázev: nezávislé zpravodajství o geoinformatice. -- Podnázev v tiráži: měsíčník o geoinformatice v praxi. -- ISSN : 1802-4521 ISSN (chybné) 1214-2204.

obálkaGeografické rozhledy : časopis pro výuku a popularizaci geografie  . -- Praha : Iris, 1991-. -- 1999-2005 Praha : Terra klub. -- 2006-2007 Praha : Kartografie Praha. -- 2008-2017 Praha : Nakladatelství České geografické společnosti. -- 2017- Praha : Nakladatelství P3K, s.r.o. -- Vydavatel: Česká geografická společnost: od r. 1992-. -- Podnázev: výuka a popularizace geografie, ekologická výchova: od č. 2 r. 1993-1994 - r. 1996-1997. -- Podnázev: další vzdělávání učitelů zeměpisu, životní prostředí: od r. 1997-1998. -- Podnázev neuváděn: od r. 1998-1999-. -- ISSN : 1210-3004.

obálkaGeografie : sborník České geografické společnosti = Geography : Journal of Czech Geographic Society  . -- Roč. 101, č. 1 (1996)-. -- Praha : Česká geografická společnost, 1996-. -- 25 cm. -- Od r. 2010 bez anglického názvu a podnázvu. -- Podnázev 2010-2015: sborník ČGS. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 80+12+4 s., 175/250. -- ISSN : 1212-0014.

obálkaGeotechnika : časopis pro zakládání staveb, mechaniku zemin a inženýrskou geologii  . -- [Roč. 1], č. 0 (1997)-. -- Praha : Čeněk a Ježek, 1997-. -- 2013- Praha : Česko-Slovenská společnost pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství. -- 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32+4+4 s., 210/297. -- Resumé: Odborný časopis pro zakládání staveb, mechaniku zemin a inženýrskou geologii. -- ISSN : 1211-913X.

obálkaGeriatrie a gerontologie : odborný časopis České gerontologické a geriatrické společnosti  . -- Roč. 1, č. 1 (2012)-. -- Praha : Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2012-. -- 28 cm. -- ISSN : 1805-4684.

obálkaGermanoslavica : Zeitschrift für germano-slavische Studien  . -- Jahrg. 1(6), Nr. 1-2 (1994)-. -- Praha : Euroslavica, 1994-. -- svazků ; 24 cm. -- Podnázev od r. 1995: Zeitschrift für germano-slawische Studien. -- Vydává Slovanský ústav AV ČR v nakladatelství Euroslavica. -- Ročníkování navazuje na stejnojmenný titul vycházející v l. 1931-1937. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 186+4 s., 166/240. -- Resumé: Literárněvědné, literárněhistorické, lingvistické resp. historické statě z oblasti česko-německých resp. německo-slovanských vztahů. -- ISSN : 1210-9029.

obálkaGlanc : společnost a životní styl  . -- Č. 0 (2006)-. -- Praha : Melinor, 2006-. -- 2008-2015 Praha : Astrosat. -- 2015-2016 Praha : Astrosat Media s.r.o. -- 2016- Praha : Vltava Labe Media a.s. -- 31 cm. -- ISSN : 1802-0577.

obálkaGlaube und Heimat : Rundbrief der Böhmerwaldseelsorger an ihre heimatverbannten Pfarrkinder  . -- Heuchlingen : Glaube und Heimat, 1949-. -- Změna podnázvu: Zeitschrift der Heimatvertriebenen des Böhmerwaldes: od č. 19 r. 1974 - č. 1 r. 1978 -- Monatsschrift der Heimatvertriebenen des Böhmerwaldes: od č. 2 r. 1978-1990 -- Monatsschrift der Heimatvertriebenen und Freunde des Böhmerwaldes: od r. 1991-2005 -- Monatsschrift der Heimatvertriebenen und Freunde des Böhmerwaldes und des Böhmerwaldmuseums Passau: od r. 2006-2009 -- Monatsschrift der Heimatvertriebenen Böhmerwäldler, Freunde des Böhmerwaldes und des Böhmerwaldmuseums Passau: od r. 2010-. -- ISSN : 1433-6332.

obálkaGłos : gazeta Polaków w Republice Czeskiej  . -- Nr 1, LXXIII (5 stycznia 2018)-. -- Czeski Cieczyn : Pol-Press, s.r.o., 2018-. -- 42 cm. -- Chybné ISSN 1212-4222 patří časopisu: "Głos ludu". -- Pokračuje ročníkování časopisu: "Głos ludu". -- ISSN : 2570-8708 ISSN (chybné) 1212-4222.

Gmag : Golden Gate magazín  . -- Číslo 5 (květen 2013?)-. -- Praha : Golden Gate CZ, a.s., [2013?]-. -- 29 cm. -- Další podnázev: časopis pro klienty a spolupracovníky Golden Gate CZ a.s.

obálkaGnosis medica : odborný recenzovaný časopis určený odborníkům z oblasti morfologických makroskopických i mikroskopických oborů, klinických oborů a medicínského práva  . -- Roč. 1, č. 1 (2013)-roč. 3, č. 2 (2015) ; Roč. 4,č. 1-2 (2017)-. -- Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013-. -- 30 cm. -- Obálkový podnázev: odborný recenzovaný časopis určený odborníkům z oblasti morfologických makroskopických i mikroskopických oborů, medicínského práva a odborníky z klinických oborů. -- Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, Ústav normální anatomie, Ústav soudního lékařství a medicínského práva. -- Ročník 2016 z organizačních důvodů nebyl vydáván. -- ISSN : 1805-8434.

Golem : keramické tvoření pro každého : keramické tvorenie pre všetkých  . -- Roč. 1, č. 0 (2006)-. -- [Praha] : Jiří Dvořák - Tvořivý Amos, 2006-. -- 2010- [Praha] : Efkoart. -- 23-24 cm.

obálkaGolf Digest : jak hrát, čím hrát, kde hrát  . -- Č. říjen (2004)-. -- Praha : Atemi, 2004-. -- 2015- Praha : On The Green. -- 27 cm. -- Pokračuje číslování předchozího titulu. -- Chybné ISSN 1214-2867 patří časopisu: "GD. Oficiální česká verze Golf Digest". -- Do září 2004 název: "GD. Oficiální česká verze Golf Digest", od října 2004 název: "Golf Digest". -- Od r. 2004 podnázev: Oficiální česká verze. -- ISSN : 1214-8814 ISSN (chybné) 1214-2867.

Golf Hostivař  . -- Roč. 1, č. 1 (zima 2007)-roč. 8, č. 4 (zima 2014); Roč. XII, červenec/srpen-1 (2018)-. -- Praha : Sport Hostivař, a.s., 2007-. -- 26-30 cm. -- Po změnách názvu Hostík (2015-2016) a Hostivařský expres (2017) návrat k původnímu názvu. -- V Evidenci periodického tisku MK ČR časopis evidován pod názvem: "Expres". -- Podnázev v tiráži od roku 2018: magazín nejen o golfu.

obálkaGolf vacations : česká edice  . -- Č. 1 (2007)-. -- Praha : Resort Media, 2007-. -- 28 cm. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 1802-6427.

obálkaGolf : český golfový časopis  . -- Roč. 6, září/říjen (1998)-. -- Praha : Unigolf, 1998-. -- [200-]- Brno : Unigolf - CCB. -- 2016- Brno : CCB, spol. s r.o. -- 30 cm. -- Podnázev od č. 1 (1999): český a slovenský golfový časopis. -- Bez podnázvu (od r. 2004?). -- ISSN : 1212-4745 ISSN (chybné) 1210-793X.

Golfové noviny  . -- Číslo 1, ročník I (duben 2020)-. -- Praha : GN media s.r.o., 2020-. -- 42 cm.

Gorinfo : odborný bulletin pro uživatele informačních systémů ve veřejné správě  . -- Č. 1 (2005)-. -- Jihlava : Gordic, 2005-. -- svazků.

obálkaGo! : magazín zaměstnanců skupiny Unipetrol  . -- Leden-únor 2019-. -- Praha : Unipetrol, a.s., 2019-. -- 27 cm. -- ISSN : 2571-3434 ISSN (chybné) 2464-5044.

obálkaGraeco-latina Brunensia  . -- Roč. 14, č.1-2 (2009)-. -- Brno : Masarykova univerzita, 2009-. -- Ročníky navazují na předchozí titul (knihovna nevlastní). -- Jednotlivé svazky mají ISBN. -- ISSN : 1803-7402.

obálkaGramophone : the review of classical recordings  . -- Vol. 1, no. 1 (Apr. 1923)-. -- Harrow : Gramophone Publications, 1923-. -- Podnázvy se mění: od r. 1995-. -- Součástí některých čísel CD, ve fondu hudebního odd.. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 0017-310X.

obálkaGramotnost, pregramotnost a vzdělávání : odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku čtenářské, matematické, informační a přírodovědecké gramotnosti a pregramotnosti  . -- Ročník I, 1/2017-. -- Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017-. -- 21 cm. -- ISSN : 2533-7882.

obálkaGrand Krásná & zdravá : o všem, co zajímá moderní ženu  . -- Roč. 0, č. 0 (2010)-. -- Praha : Grand Princ, 2010-. -- [2011]- Praha : Grand Princ Media. -- svazků ; 23 cm. -- Od roč. 3, č. 11 (2013) : vydání pro Čechy. -- ISSN : 1804-5677.

obálkaGreenpeace  . -- Roč. 1, č. 1 (1993)-. -- Praha : Greenpeace, 1993-. -- 1997- Praha : Greenpeace Česká republika. -- Název v tiráži: Magazín Greenpeace r. 1997 - č. 2 r. 2002. -- Název v tiráži: Zpravodaj Greenpeace č. 3 r. 2003 - r. 2004. -- Podnázev na obálce: magazín r. 1997 - č. 2 r. 2002. -- Podnázev na obálce: zpravodaj č. 3 r. 2003 - r. 2004. -- Podnázev na obálce: Česká republika od r. 2005-. -- Podnázev v tiráži: časopis pro ochranu přírody a životního prostředí: r. 1997-2004. -- V letech 1997-2004 uváděn ročník. -- Změna signatury: ČC 6.142: od roku 2009-. -- ISSN : 1211-8168.

obálkaGris : vaše inspirace  . -- Praha : Gris Magazine s.r.o., [2015]-. -- 30 cm. -- ISSN : 2464-4765.

obálkaGurmet : nejlepší škola vaření  . -- Č. prosinec (2010)-. -- Praha : Astrosat, 2010-. -- 2015-2016 Praha : Astrosat Media s.r.o. -- 2016- Praha : Vltava Labe Media a.s. -- 28 cm. -- Změna podnázvu v r. 2014: s chutí a stylem. -- ISSN : 1804-610X.

Gusto : magazín clubu Billa  . -- Č. 1 (podzim/zima 2012)-. -- Modletice : Billa, 2012-. -- 28 cm.

obálkaGymnasion : časopis pro zážitkovou pedagogiku  . -- Č. 1 (2004)-. -- Praha : Prázdninová škola Lipnice, 2004-. -- 2009, 2013-2016 Olomouc : Gymnasion. -- 2016-2019 Praha : Nadační fond Gymnasion. -- 2020- Praha : Nadace Pangea. -- 23 cm. -- Přestávka ve vydávání v r. 2010-2012. -- ISSN : 1214-603X.

obálkaGynekolog : časopis ženských lékařů  . -- Roč. 1, č. 1 (1992)-. -- Hradec Králové : MedEXart, 1992-. -- [2008?]-2016 Třebechovice pod Orebem : Medexart. -- 2016- Praha : Mladá fronta a.s. -- 27 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 48+4 s., 195/270. -- Resumé: Odborný časopis ženských lékařů. -- ISSN : 1210-1133.

obálkaGynekologie a porodnictví  . -- Ročník 1, číslo 1 (prosinec 2016)-. -- Praha : Medibay s.r.o., 2016-. -- 30 cm. -- ISSN : 2533-4689.

G-magazín : časopis pro život  . -- Praha : B.D.S. Press, [1997]-. -- Popsáno dle: r. 1998. -- Změna vydavatele: Agentura T.T.V.: od r. 2001?-. -- Změna periodicity: 2x ročně: od r. 2002-.


[^] [A][B][C][D][E][F][G][H][CH][I][J][K][L][M][N][O][P][Q][R][S][T][U][V][X][Y][Z][0-9] [^]

Habrovanský zpravodaj  . -- Habrovany : Obecní úřad, [1995]-. -- 30 cm. -- Údaj o začátku vydávání pochází z internetu. -- Průběžné číslování. -- Popsáno podle: č. 40 (červen 2011).

obálkaHaf & mňau : magazín pro milovníky psů a koček  . -- Č. 1 (2012)-. -- Říčany : Mediars, 2012-. -- svazků ; 30 cm. -- V Evidenci periodického tisku MK ČR časopis evidován pod názvem: "Haf a mňau". -- Změna podnázvu v roce 2012: pes a kočka = nejlepší smečka. -- Další podnázvy v roce 2013: pro ty, kdo milují psy a kočky. - koupí časopisu přispíváte na útulky!. -- ISSN : 1805-4358.

Hajanský zpravodaj  . -- Číslo 1 (jaro 2015)-. -- Hajany : Obec Hajany, 2015-. -- 21 cm.

Hájský kohout : zpravodaj pro obec Háj u Duchcova a Domaslavice  . -- Háj u Duchcova : Obecní úřad, [2005]-. -- 30 cm ;. -- Popsáno podle: roč. 7, č. 1 (2011).

obálkaHaló noviny  . -- Roč. 1, č. 1 (3.6.1991)-. -- Praha : Futura, 1991-. -- 47 cm. -- Pokračovatel deníku Rudé právo, u jehož zrodu stál Bohumír Šmeral v r. 1933. -- Podnázvy dříve: Opoziční deník; Levicový deník;. -- 1. roč. pův. vydání - r. 1933. -- Příl. dříve: PÁ: Haló kultura s přílohou televizních a rozhlasových programů; Haló na neděli (do 2000); SO: Haló na neděli; PÁ: Pro volné chvíle; Anténa. -- Od r. 2002: PO: Společnost, ekonomika, politika; PÁ: Víkend, TV Anténa; Obrys. Týdeník pro literaturu a kulturu. Kmen. Inzertní příloha Českého literárního sdružení (od 2003 Unie českých spisovatelů). -- Od 2.10.2003: PO:Společnost, ekonomika, politika; ÚT: Rady a zájmy (do 11.4.2006); ST: střídavě-Parlament, Člověk v hospodářství, Svět vědy a techniky (do 26.4.2006); ČT: Život v krajích (do 6.4.2006); PÁ:Víkend, TV anténa, Obrys; SO: Toulky naší vlastí (do 22.4.2006). -- Od května 2006: PO: Společnost, ekonomika, politika (do 25.6.2007), Naše pravda (od 2.7.2007); ST: Svět vědy, techniky a ekologie (1x za 14 dní, do 23.8.2006); PÁ: Víkend (do 29.9.2006), Obrys - kmen (do 29.9.2006), TV anténa (do 29.9.2006); SO: Pro volné chvíle (do 3.9.2006),Obrys - kmen (od 7.10.2006); Bonus pro vás (od září 2009). -- Rozsah a rozměry pro registraci: 8 s., 316/468. -- Zvláštní výtisky: Čtení pro Vás ; Evropa zleva ; Haló magazín ; Haló magazín pro vás. -- ISSN : 1210-1494.

Hanácké noviny  . -- Září 2016-. -- Olomouc : Agriprint, s.r.o., 2016-. -- 42 cm. -- Vložená příloha: Hanácky inzerátê : inzertní magazín Hanáckých novin.

obálkaHanácký večerník : týdeník pro lidi s názorem  . -- Číslo 1, ročník 1 (22. září 2016)-. -- Olomouc : Vlastimil Blaťák, 2016-. -- 47 cm. -- Podnázev v tiráži: týdeník pro oblast Olomouckého kraje a Hané. -- Podnázev v roce 2017: noviny pro lidi s názorem. -- ISSN : 2464-8523.

Hanušovické noviny  . -- [Roč. 1, č. 1 (1995?)]-. -- Hanušovice : Městský úřad, [1995?]-. -- 30 cm. -- Podnázev: vychází pro Hanušovice a místní části Hynčice nad Moravou, Potůčník, Vysoké Žibřidovice, Žleb. -- Od č. 4/2019 jako Hanušovický zpravodaj. -- Čísla z roku 2014 evidována v seznamu Místní a firemní periodika.

obálkaHappysun : pozitivní dvouměsíčník o životní rovnováze, síle lásky a cestě ke štěstí  . -- 3 (Květen, červen 2019)-. -- Praha : Bylinky revue, 2019-. -- 24 cm. -- Chybné ISSN 2464-6466 a evidenční číslo MK ČR E 22403 patří předchozímu titulu Šaman. -- Trojí číslování (číslo, měsíc, průběžné číslování). -- V číslování ročníků a průběžném číslování navazuje na předcházející titul. -- ISSN : 2571-3582 ISSN (chybné) 2464-6466.

obálkaHarmonie : klasická hudba, jazz a tanec  . -- [Roč. 1], č. 1 (květen/červen 1993)-. -- Praha : Muzikus, 1993-. -- 29 cm. -- Podnázev dříve: časopis pro vážnou hudbu a jazz. -- Podnázev od r. 1999 : klasická hudba, jazz a world music. -- Vydáváno za finanční podpory MK ČR a Nadace Bohuslava Martinů. -- V roce 2003 vydáváno za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Nadace Bohuslava Martinů a Nadace Leoše Janáčka. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 64+4 s., 205/285. -- Resumé: Časopis informuje formou článků, recenzí, rozhovorů, zpráv a inzerce o aktuálním dění v oblasti vážné hudby a jazzu. -- ISSN : 1210-8081.

obálkaHarper's Bazaar : časopis pro náročnou ženu  . -- Premiérové číslo (listopad 1996)-. -- Praha : Stratosféra, 1996-. -- 2013-2018 Praha : Bauer Media Praha. -- 2019 Praha : Mafra Print, a.s. -- 2019- Praha : Mafra, a.s. -- 27-29 cm. -- Časopis byl do r. 1996 vydáván pouze v zahraničí (cca 25 let). -- Od r. 2001 je souběžně vydáván obsahově i graficky totožný titul v malém formátu: Harper's Bazaar mini. -- Hřbetní podnázev: časopis pro sebevědomou ženu. -- Resumé: Módní časopis pro ženy. -- ISSN : 1211-5371.

Hartmanský list  . -- Hartmanice : Obec Hartmanice, [2020]-. -- 30 cm.

Hasičské noviny : čtrnáctideník hasičů Čech, Moravy a Slezska  . -- Praha : Floripress, 1990-. -- 1997- Nové Město nad Metují : Hasiči. -- 2013- Praha : Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. -- Vydavatel: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. -- Změna nakladatele: FIRE EDIT: r. 1992-1996. -- Změna podnázvu: list Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska: od r. 1996-. -- Změna nakladatele: HS servis: č. 1-4 r. 1997. -- Změna nakladatele: Hasiči: od č. 5 r. 1997-. -- V roce 2013 č. 1-3 označena jako roč. 13, dále ročník neuváděn.

Haťský zpravodaj  . -- [Č. 1 (1992?)]-. -- Hať : Obecní úřad, [1992?]-. -- 21 cm ;. -- Průběžné číslování.

obálkaHattrick : fotbalový magazín  . -- Roč. 1, č. 1 (1999)-. -- Praha : Marsfoto, 1999-. -- 2009-2010 Praha : Frontpage. -- 2010-2011 Praha : Bene sport. -- 2012- Praha : Hattrick Media. -- 30 cm. -- Podnázev v l. 2003-2011: sportovní magazín. -- ISSN : 1212-6756.

obálkaHavířovsko  . -- Roč. 1, č. 1 (1998)-. -- Opava : Region, 1998-. -- 2002-2016 České Budějovice : Vltava-Labe-Press. -- 2016- Praha : Vltava Labe Media a.s. -- 44 cm. -- ISSN : 1212-2122.

Havlíčkobrodské listy : pro občany našeho města  . -- [Roč. 1, č. 1 (2007)]-. -- Havlíčkův Brod : Městský úřad, [2007]-. -- 31-32 cm ;. -- Podnázev v tiráži: měsíčník města Havlíčkův Brod.

obálkaHead & neck cancer news : časopis pro odborníky ve zdravotnictví : české vydání  . -- Ročník 1, číslo 1 (červen 2016)-. -- Praha : We Make Media, s.r.o., 2016-. -- 27 cm. -- ISSN : 2464-7861.

Health+ concierge medicine  . -- Jaro 2014-léto 2018 ; podzim 2020-. -- Praha : C.O.T. media, 2014-. -- 2017-2018 Praha : Program H plus, s.r.o. -- 2020- Praha : Program H plus. -- 28 cm. -- Podnázev od roku 2017: komplexní prevence pro zdravý život - complex prevention for a healthy life. -- V r. 2019 nevyšel.

Heimatruf : Mitteilungsblatt vom Bund der Deutschen in Böhmen, e.V.  . -- Jg. 1 (September 2015)-. -- Nečtiny : Bund der Deutschen in Böhmen, e.V., 2015-. -- 30 cm.

Hejtman : chlumský zpravodaj  . -- Č. 1 (červenec 1991)-. -- Chlum u Třeboně : Obecní úřad, 1991-. -- 2006- Chlum u Třeboně : Městys Chlumu u Třeboně. -- Vydavatel: Obecní úřad Chlum u Tř. ve spolupráci se sklárnou Český křišťál a Domem kultury. -- Změna vydavatele: Obecní úřad Chlum u Třeboně ve spolupráci se Sklárnou Český křišťál, Domem kultury a Integrovanou střední školou sklářskou: 3. měs. r. 1995-1999. -- Změna vydavatele: Obecní úřad Chlum u Třeboně ve spolupráci s Domem Kultury v Chlumu u Třeboně: 1. měs. r. 2004-. -- Chybné číslování: 2x červen v r. 2001. -- Změna signatury: ČB 6.242: od r. 2010-.

Helios : časopis pro pacienty s poruchami vyprazdňování močového měchýře  . -- Č. 1 (květen 2013)-. -- Praha : Coloplast A/S, 2013-. -- 30 cm.

Helios : noviny pro stomiky = noviny pre stomikov  . -- Č. 1 (květen 2011)-. -- Praha ; Banská Bystrica : Coloplast, 2011-. -- 30 cm. -- Další podnázvy: slovensko-český časopis pre stomikov; česko-slovenský časopis pro stomiky.

Herálecký zpravodaj  . -- Herálec : Obecní úřad, [1992?]-. -- 30 cm. -- V roce 2000 vycházel pod názvem: Zpravodaj.

obálkaHeritage : umění(m) žít : čtvrtletník o kultuře a mecenášství  . -- Číslo 1 (zima 2017)-. -- Praha : Bohemian Heritage Fund, nadační fond, 2017-. -- 28 cm. -- ISSN : 2570-8295.

obálkaHeroine : způsobuje nezávislost  . -- 1/2019-. -- Praha : Partners media, s.r.o., 2019-. -- 30 cm. -- ISSN : 2694-7080.

obálkaHerriot  . -- Č. 1 (2003)-. -- Hořovice : Cymedica CZ, 2003-. -- 30 cm. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 2533-6142.

Heršpický zpravodaj  . -- Heršpice : Obecní úřad Heršpice, [2002?]-. -- 30 cm. -- Popsáno podle: 2/2019.

Heřmanské listy : zpravodaj obce Heřmanova Huť  . -- Heřmanova Huť : Obecní úřad, [200-]-2016. -- 28 cm ;. -- Uložen ve skladu KD jako ABCPV.

obálkaHistoria scholastica  . -- Sv. I. (2010)-sv. II. (2013) ; ročník 1, 1/2015-. -- V Praze : Pedagogické muzeum J.A. Komenského, 2010-. -- 2013- Praha : Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A. Komenského. -- 21 cm. -- Svazky z roku 2010 a 2013 popsány jako monografie. -- Podnázev od roku 2015: mezinárodní časopis pro dějiny výchovy a vzdělání. -- ISSN : 1804-4913.

obálkaHistorica : revue pro historii a příbuzné vědy  . -- Roč. 1, č. 1 (2010)-. -- Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2010-. -- 24 cm. -- ISSN : 1803-7550.

obálkaHistorická geografie = Historical geography  . -- Praha : Historický ústav ČSAV, 1968-. -- 1995- Praha : Historický ústav Akademie věd České republiky. -- 21 cm. -- Sv. 31 má podnázev: Zdeňku Boháčovi "in memoriam" = Zdeněk Boháč "in memoriam". -- Suppl. 1 (2006) popsáno monograficky. -- Některé svazky mají ISBN. -- Abstrakt: Publikace: Historická geografie 38/1. Časopis profiluje historickou geografii jako obor se širokým spektrem témat, metod a pramenů. Sleduje nové náměty a perspektivy historickogeografického výzkumu i rozpracované projekty historické geografie. Vychází od roku 1968. Koncepce historickogeografického výzkumu i náplň Historické geografie se proměňuje, tak jako se mění moderní věda a její metody. Přesto zůstává časopis věrný několika hlavním problémovým okruhům: historické geografii sídel a obyvatelstva, hospodářské historické geografii, územnímu vývoji Českých zemí, fyzickogeografické historické geografii, dějinám kartografie, historické kartografii, historické geografii kultury a nejnověji environmentálním dějinám. Uvedenou tematiku doplňují např. práce teoretické, metodologické a terminologické, kapitoly z vybraných bakalářských, magisterských či doktorských prací aj. Od 30. svazku (1999) je Historická geografie recenzovaným časopisem. Publikace: Historická geografie 38/1. https://www.obalkyknih.cz/view?isbn=9770323098008. -- ISSN : 0323-0988.

obálkaHistorická penologie  . -- 1/2003-2/2016; Ročník XV, 1/2017-. -- Praha : Vězeňská služba ČR - Akademie VS ČR, 2003-. -- 2003-2016 Praha : Kabinet dokumentace a historie VS ČR. -- 2017- Stráž pod Ralskem : Akademie Vězeňské služby ČR. -- 30 cm. -- Podnázev v roce 2003: časopis Institutu vzdělávání - Kabinetu dokumentace a historie VS ČR pro historickou penologii. -- ISSN : 2533-803X.

obálkaHistorická sociologie : časopis pro historické sociální vědy = Historical sociology : a journal of historical social sciences  . -- Č. 1 (2009)-. -- Kolín : Nezávislé centrum pro studium politiky, Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, 2009-. -- 2012- Praha : Karolinum. -- 24 cm. -- Na vydávání se podílí Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy. -- ISSN : 1804-0616.

obálkaHistorie a vojenství : časopis Historického ústavu Armády ČR  . -- Roč. 1, č. 1 (1952)-. -- Praha : Magnet-Press, 1952-. -- [1980]-[2000] Praha : Naše vojsko. -- [2001]-2003 Praha : Historický ústav Armády ČR. -- 2004- Praha : Vojenský historický ústav Praha. -- 2004-2009 [Praha] : Aeromedia. -- 2010-2013 Praha : Business Media CZ. -- 2014- Praha : Vojenský historický ústav. -- 21 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 200+4 s., 145/210. -- Původní podnázev: sborník Vojenského historického ústavu. -- Podnázev do 31.12.1992: časopis Historického ústavu Československé armády. -- Podnázev od r. 2004: časopis Vojenského historického ústavu Praha. -- Vydává Vojenský historický ústav Praha ve vydavatelství Aeromedia. -- Informace o vydavatelství Aeromedia pocházejí z: www.aeromedia.cz/kontakty. -- Signatura: ČB 5.952: od r. 2004-. -- Resumé: Dvouměsíčník pro příznivce historie, obzvláště válek, bitev a politiky. Přináší aktuální poznatky a nové pohledy na tuto oblast. -- ISSN : 0018-2583.

obálkaHistorie - Otázky - Problémy  . -- Č. 1 (2009)-. -- Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2009-. -- 24 cm. -- ISSN : 1804-1132.

obálkaHistory revue : dějinné otazníky - bitvy - osudy mocných - spiknutí - historické omyly  . -- Praha : RF Hobby, 2008-. -- 27 cm. -- Podnázev l. 2010-2011: historické mýty-dějinné otazníky-osudové okamžiky-příběhy mocných-spiknutí. -- Od r. 2009 2x ročně History revue speciál. -- ISSN : 1803-0440.

Hlas Loštic  . -- [Č. 1 (200-)]-. -- Loštice : Městský úřad, [200-]-. -- 21 cm.

Hlas Lubenecka  . -- Lubenec : Obecní úřad, 1985-. -- 21 cm ;.

Hlas mučedníků : člen mezinárodní křesťanské organizace ICA  . -- Jindřichův Hradec : Občanské sdružení Pomoc pronásledované církvi, [1993?]-. -- Změna podnázvu: člen mezinárodní křesťanské asociace ICA: od r. 2000-.

Hlas Nadějkova  . -- Roč. 1, č. 1 (1993)-. -- V Nadějkově : Obecní úřad, 1993-. -- Vydavatel: Obec Nadějkov. -- Číslování ročníku od r. 2003-.

obálkaHlas pravoslaví  . -- Roč. 1, č. 1 (1945/46)-. -- Praha : Eparchiální rada pravoslavné církve, 1945-. -- 1953-[1990?] Praha : Ústřední církevní nakladatelství. -- 1996-2000 Praha : Pravoslavné nakladatelství. -- 2001- Praha : Pravoslavná církev v českých zemích. -- 21 cm. -- Vydává: Pravoslavné vydavatelství, Metropolitní rada pravoslavné církve v českých zemích. -- Vydává: Pravoslavná církev v českých zemích. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 34 s., 147/210. -- Změny podnázvu: Orgán pravoslavné církve v Československu (od r. 1952); časopis Pravoslavné církve v Československu (od r. 1990); časopis Pravoslavné církve v českých zemích (1996-2000); bez podnázvu od r. 2001. -- Chybné číslování ročníku: r. 2002. -- ISSN : 0323-1089.

Hlas severu : časopis pro varnsdorfské občany  . -- Roč. 1, č. 1 (leden 1990)-. -- Varnsdorf : Městský úřad, 1990-. -- 32-34 cm. -- Podnázev od r. 2001: čtrnáctideník pro varnsdorfské občany.

Hlas Žulové  . -- Žulová : Městský úřad, [2005]-. -- 22 cm. -- Popsáno podle: č. 1 (2013).

Hlasatel : zpravodaj občanů Prahy 15  . -- Roč. 1, č. 1 (květen 1995)-. -- Praha : Úřad městské části Praha 15, 1995-. -- 30 cm ;. -- Od r. 2000 podnázev: časopis Městské části Praha 15. -- Resumé: Informační periodický tisk pro obyvatele Městské části Praha 15.

Hlásek Nadějkova : ... příloha Hlasu Nadějkova  . -- [Nadějkov : ZŠ Nadějkov], [2004]-. -- Podnázvy se mění: prázdninová příloha Hlasu Nadějkova -- poprázdninová příloha Hlasu Nadějkova -- vánoční příloha Hlasu Nadějkova -- vánoční obrázková příloha Hlasu Nadějkova -- jarní příloha Hlasu Nadějkova -- inzertní příloha -- velikonoční příloha Hlasu Ndějkova. -- Výpustka v podnázvu nahrazuje slovní vyjádření období v roce, které se mění.

Hláska : zpravodaj Magistrátu města Opavy  . -- Č. Květen (1996)-. -- Opava : Magistrát města Opavy, 1996-. -- 30-31 cm ;. -- Podnázev od r. 2003: zpravodaj statutárního města Opavy.

Hlásnický zpravodaj  . -- Roč. 1, č. 7 (2010)-. -- Hlásnice : Obecní úřad, 2010-. -- 21 cm ;.

Hlášky z Liberka : časopis pro obec Liberk a její části  . -- Ročník 1, číslo 1 (květen 2015)-. -- Liberk : Obecní úřad Liberk, 2015-. -- 21 cm.

Hlincohorské noviny  . -- 2010-. -- Hlincová Hora : Obec Hlincová Hora, 2010-. -- Průběžné číslování do roku 2018. -- Periodicita se mění.

Hlinecké noviny  . -- [Roč. 1, č. 1 (1999)]-. -- Hlinsko : Městský úřad, [1999]-. -- 30-47 cm ;. -- V tiráži podnázev: měsíčník - noviny Hlinska. -- Od roč. 12(2010) č. 1.? podnázev v tiráži: měsíčník - Hlinecké noviny.

Hlinecký strakáček : časopis pro naše děti  . -- Číslo 1-. -- Hlinsko : Místní akční skupina Hlinecko, 2014-. -- 30 cm ;. -- Uložen ve skladu KD jako ABCPV.

Hlubocký zpravodaj  . -- Roč. 1, č. 1 (1993)-. -- V Hluboké nad Vlt. : Městský úřad, 1993-. -- Oddělil se od: Zpravodaj Hluboké nad Vltavou: od č. 8 r. 1993. -- Chybné číslování: 2x č. 5 v r. 1997; r. 1999; r. 2000 -- č. 1 r. 2000 uveden roč. 31, od 2. č. již správně uveden roč. 32; od č. 5 r. 2004 chybně uveden roč. 35 na tuto chybu v dalších letech navazují. -- Ročník neuváděn v r. 1995. -- Číslování ročníků od r. 1996 navazuje na číslování ročníků Zpravodaje Hluboké nad Vltavou.

Hlučínské noviny : měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města  . -- Leden (1991)-. -- Hlučín : Městský úřad, 1991-. -- 30-31 cm ;. -- Přestávky ve vyd.: 1993-1995. -- Podnázvy dříve: list občanů Hlučínska; měsíčník pro politiku, ekonomiku, kulturu a sport hlučínského regionu. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 14 s., 210/300. -- Dříve jako: Hlučínský zpravodaj.

obálkaHlučínsko : vlastivědný časopis Muzea Hlučínska  . -- Roč. 1, č. 1 (2011)-. -- Hlučín : Muzeum Hlučínska, 2011-. -- 29 cm. -- ISSN : 1804-6967.

HMMC News : magazín společnosti HMMC : HMMC internal newsletter  . -- Ostrava : Hyundai Motor Manufacturing Czech, [2008]-. -- 30 cm ;. -- Nový podnázev: HMMC Company magazine. -- Průběžné číslování.

Hnanický zpravodaj  . -- Popsáno podle: č. 1/2014. -- Hnanice : Obecní úřad, [2012]-. -- 30 cm ;.

obálkaHnutí Pro život  . -- [Č. 1 (1999)]-. -- Jihlava : Hnutí Pro život ČR, [1999]-. -- 21 cm. -- Signatura od r. 2007: ČB 7.353. -- ISSN : 1214-4096.

obálkaHN. Hospodářské noviny : [Hlavní vydání] : deník pro ekonomiku a politiku  . -- Roč. 34, č. 1 (1990)-. -- Praha : Economia, 1990-. -- 43 cm. -- Titul je vydáván ve dvou vydání: HN. Hospodářské noviny - [Hlavní vydání]: bez označení; HN. Hospodářské noviny - [Vedlejší vydání]: [modrý nebo černý plný kosočtverec]. -- Deník je pokračováním týdeníku Hospodářské noviny, který byl ukončen 18.5.1990, č. 20. Do 31.12.1992 vycházel v pondělí až pátek střídavě v české a slovenské verzi; od 1.1.1993 vychází v pondělí až v pátek v ČR. -- Název na tit. s. od 11.10.2004: Hospodářské noviny. -- Podnázev do r. 1992: deník pre ekonomiku a politiku. -- Podnázev v l. 2001-2007: v exkluzívní spolupráci s listy Handelsblatt a The Wall Street Journal Europe. -- Podnázev od 11.10.2004 do 15.5.2009: společnost, ekonomika a politika v souvislostech. -- Denně: HN podniky a trhy;PO:HN Kariéra, HN Praha a střední Čechy;ÚT:Věda a technika(do 2002),Technické noviny,Hejtmanské noviny(do 2002);ST:Peníze a investice,Kariéra expres,Finanční služby pro zaměstnance a zaměstnavatele(do 2002);ČT:Auto a moto(do 2002),Kariéra;PÁ:HN na víkend,HN TV program,Hejtmanské noviny(do 2002),Kariéra business; dříve:Světové trhy,Tip na týden,Styl. -- Příl. od r.2002:PO-PÁ:Podniky a trhy;PO:Kariéra - Business (od 2.1.2003);ÚT:Digital, Auto a moto(od 2.1.2003);ČT:Kariéra start,Zdraví(od 2.1.2003),Věda a lidé(od 2.1.2003). -- Od r. 2006: PO:Kariéra (do 11.5.2009);ÚT+ČT:In journal (od 2.2.2006 do 15.3.2007);ÚT:Journal HN (od 20.3.2007 do 7.8.2007). -- Měsíční přílohy od r. 2007: Kariéra speciál, Zdraví, ICT revue, Pro Byznys, Podnikání, Práce & kariéra atd.. -- Četné nepravidelné přílohy (Nemovitosti, Regiony, Služby státu exportérům, Automobily, Finanční služby aj.). -- Kultura a TV : + příloha přílohy: Media. -- Jiné vydání na stejném nosiči: HN. Hospodářské noviny - [Vedlejší vydání]. -- Resumé: Ekonomický deník, který informuje o všech hospodářských problémech doma i v zahraničí. -- ISSN : 0862-9587.

obálkaHoam : Monatsschrift für die Böhmerwäldler Mitteilungsblatt des Heimatverbandes  . -- Waldkirchen : Verein der heimattreuen Böhmerwäldler, 1948-. -- Změna podnázvu: Monatsschrift für die Böhmerwäldler Mitteilungsblatt des Deutschen Böhmerwaldbundes: od r. 1978?-. -- Změna podnázvu: Mitteilungsblatt des Deutschen Böhmerwaldbundes: od r. 2005-. -- ISSN : 1433-6448.

Hobby : zábava nejen pro muže  . -- 1 (březen 2019)-. -- Praha : Vltava Labe Media a.s., 2019-. -- 28 cm. -- Příloha regionálních deníků vydavatelství Vltava Labe Media.

Hobulet : noviny pro každého občana Prahy 7  . -- Roč. 1, č. 1 (1992)-. -- Praha : Obvodní úřad v Praze 7, 1992-. -- 2002-[2010?] Praha : Hobulet. -- 2010- Praha : B.H.S.Bohemia. -- 30-48 cm ;. -- Podnázev v tiráži do r. [1995]: Noviny městské části Praha 7. -- Podnázev: Holešovice, Bubeneč, Letná. -- Podnázev od r. 2010: časopis o životě na Sedmičce. -- Podnázev v tiráži: časopis městské části Praha 7. -- Od r. 2002 vydává městská část Praha 7 ve Vydavatelství Hobulet, později v B.H.S. Bohemia.

obálkaHodinky šperky = Watch & jewellery magazine  . -- Roč. 1, č. 1 (jaro/léto 2008)-. -- Praha : Janka Sirotová, 2008-. -- 2011- Praha : Watch Star Media. -- 29-30 cm. -- Podnázev: specializovaný časopis pro Českou republiku a Slovensko. -- ISSN : 1803-2206.

Hodonínské listy : Měsíčník Městského úřadu a Domu kultury v Hodoníně  . -- [1989]-. -- Hodonín : Městský úřad, [1989]-. -- 30 cm. -- Podnázev od r. 2001: Měsíčník Městského úřadu v Hodoníně. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 16 s., 210/297. -- Resumé: Zpravodaj občanů Hodonínska.

Holešovsko : regionální noviny MÚ Holešov  . -- Roč. 1, č. 1 (1995)-. -- Holešov : Městský úřad, 1995-. -- 30 cm ;. -- Od září 1997 podnázev: regionální půlměsíčník MěÚ Holešov. -- Od r. 2002 podnázev: regionální čtrnáctideník města Holešova. -- Podnázev od dubna 2013: regionální měsíčník města Holešova. -- Dříve jako: Zpravodaj města Holešova. -- Resumé: Zpravodajství a informace Holešovska.

Holické listy: měsíčník pro město Holice  . -- Roč. 1, č.leden (2005)-. -- Holice : Městský úřad, 2005-. -- 2005- Holice : Kulturní dům města Holic. -- 30 cm.

Holýšovský zpravodaj  . -- Roč. 1, č. 1 (1999)-. -- Holýšov : Městský úřad, 1999-. -- 30-31 cm. -- Průběžné číslování. -- Dříve jako: Holýšovák.

obálkaHome : byt - dům - styl - zahrada  . -- Roč. 1, č. 1 (2003)-. -- Praha : Jaga Media, 2003-. -- 28 cm. -- Podnázev od r. 2006 do r. 2011: český průvodce moderním bydlením. -- ISSN : 1214-3960.

obálkaHomeopatické obzory : magazín Českého homeopatického klubu, z.s. = Homeopathic horizons = Homöopathische Horizonte  . -- Ročník 1, číslo 1 (26.2.2019)-. -- Praha : Český homeopatický klub, z.s., 2019-. -- 30 cm. -- ISSN : 2571-3396.

obálkaHomér : týdeník Mostecka  . -- [Roč. 1, č. 1 (1997)]-. -- Most : Mostecká informační společnost, 1997-. -- 2008- Most : Media Info System. -- 42-46 cm. -- Starší podnázev: jediné české regionální noviny na okrese. -- Týdeník Mostecka, distribuován i do měst Teplic a Chomutova. -- Od roč. 12(2008) č. 51/52: týdeník Homér - noviny distribuované v Ústeckém kraji. -- Chybí č. 10,42,43 r. 2016. -- ISSN : 1212-3978.

Horáček : informační zpravodaj Stříbrných hor  . -- Stříbrné Hory : Obec Stříbrné Hory, [2011?]-. -- 30 cm ;. -- Rok vydávání stanoven podle evidence MK. Dříve zřejmě jen elektronicky. -- Průběžné číslování.

Horecký zpravodaj : občasník  . -- Horka nad Moravou : Obecní úřad, 2002-. -- 32 cm ;. -- Popsáno podle: č. 9 (2013).

obálkaHoreka : hospitality business news  . -- Č. 1 (2003)-. -- Praha : Atoz Publishing, 2003-. -- 2005- Praha : ATOZ Marketing Services. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 1802-1646.

Horňáček : informační zpravodaj obcí: Horní Dvořiště a Český Heršlák  . -- Roč. 1, č. 1 (2011)-. -- Horní Dvořiště : Obecní úřad, 2011-.

Hornické listy  . -- [Roč. 1, č. 1 (1993)]-. -- Chomutov : Severočeské doly, [1993]-. -- 30 cm. -- Podnázev: časopis zaměstnanců skupiny SD.

Hornoblatenské listy  . -- Horní Blatná : Infocentrum Horní Blatná, [2008]-. -- 21 cm ;. -- Název v č. 5/2011: Blatenské noviny.

Hornocerekvický zpravodaj  . -- Roč. 1 (1985)-. -- V Horní Cerekvi : Místní národní výbor, 1985-. -- 1991-1999 Horní Cerekev : Obecní úřad. -- 2000- Horní Cerekev : Městský úřad. -- Chybné číslování: r. 1998 dvakrát č. 4.

Hornolukavické listy  . -- Červenec 2019-. -- Horní Lukavice : Obec Horní Lukavice, 2019-. -- 22 cm.

Hornopočernický zpravodaj  . -- Roč. 1, č. 1 (1971)-. -- Praha : Osvětová beseda městské části Praha-Horní Počernice, 1971-. -- [200-]- Praha : Úřad městské části Praha 20. -- 30 cm ;. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 10 s., 210/297.

Hornostudénský list : zpravodaj obce Horní Studénky  . -- Ročník I., číslo 1, prosinec (2016)-. -- Horní Studénky : Obec Horní Studénky, 2016-. -- 21 cm.

obálkaHoroskopy na ... : horoskopy z celého světa na každý den  . -- Roč. 1, č. 10 (2001)-. -- Ústí nad Labem : Victorsystem, 2001-. -- 2003- Ústí nad Labem : Victory Media. -- [2014?]- Bratislava : Victory Media SE. -- 30 cm. -- V Evidenci periodického tisku MK ČR časopis evidován pod názvem: Horoskopy. -- Podnázev od r. 2005: horoskopy a věštby od... do.... -- Součástí názvu je do r. 2004 slovní označení daného měsíce. -- Další podnázev: skutečné a pravdivé. -- Nakladatel v ČR: Ústí nad Labem, Victory Media, a.s.; Nakladatel na Slovensku: Bratislava, Victory Media SE. -- ISSN : 1213-4759.

Horseman : život v sedle  . -- Roč. 1, č. 1 (2011)-. -- Blažejov : Harmony, [2011]-. -- 28 cm. -- Průběžné číslování. -- Změna podnázvu: život v sedle a jiné pozemské radosti -- zpátky na venkov -- horsemanship, život na rančích, koňověda, osobnosti, umění.

Horský kurýr : regionální měsíčník pro Orlické hory a podhůří  . -- Roč. 1, č. 1 (1991)-. -- Rokytnice v Orlických horách : Městský úřad, 1991-. -- il. ; 30-31 cm ;. -- Od roč. 7, č. 12 (1997) podnázev: regionální měsíčník pro Rokytnicko a okolí. -- Podnázev od r. 2010: regionální měsíčník pro Rokytnici a okolí. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 16 s., 210/300. -- Resumé: Zpravodaj města Rokytnice v O.h. a okolí.

Hořický zpravodaj  . -- [Hořice na Šumavě] : [nakladatel není známý], [1994]-. -- 2013-2017 Hořice na Šumavě : Obec Hořice na Šumavě. -- 2017- Hořice na Šumavě : Městys Hořice na Šumavě. -- V letech 1996-2009 vycházel časopis pouze sporadicky. -- Nevychází v měsíci červenci a srpnu.

Hořovický měšťan : měsíčník města Hořovice  . -- Roč. 1, č. 1 (2008)-. -- Hořovice : Městský úřad, 2008-. -- 30 cm.

Hospital in : informační magazín pro lékaře, zdravotníky a pacienty  . -- Praha : Jan Hovorka, [2012]-2017. -- 2015- Praha : Talker s.r.o. -- 27 cm. -- [Roč. 1, č. 1 (2012)]-č. 9-10 (2017) ; červen (2019)-.

Hospitalita : zpravodaj milosrdných bratří  . -- Brno : Hospitálský řád sv. Jana z Boha - Milosrdní bratři, [2008]-. -- 21 cm. -- Průběžné číslování.

obálkaHospodářské dějiny = Economic history  . -- Praha : Historický ústav AV ČR, [1978]-. -- 2010-2012 Praha : Historický ústav AV ČR ve spolupráci s Centrem pro hospodářské a sociální dějiny FF OU v Ostravě. -- 2013- Ostrava : Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU. -- 21 cm. -- Nepravidelně vydávána supplementa. -- Do r. 1990 název vydavatele: Ústav československých a světových dějin ČSAV. -- Jednotlivé svazky mají ISBN, od rokku 2010 bez ISBN. -- Některé svazky obsahují přílohu. -- ISSN : 0231-7540.

obálkaHospodářské noviny speciál  . -- Říjen 2019-. -- Praha : Economia a.s., 2019-. -- 28 cm. -- Každé číslo má vlastní téma. -- ISSN : 2694-698X.

obálkaHost : literární měsíčník  . -- [Roč. 1, č. 1 (1985)]-. -- Brno : Dušan Skála, [1985]-. -- [1990]-[1995] Brno : Host. -- [1996]- Brno : Spolek přátel vydávání časopisu Host. -- 22-28 cm. -- Podnázev v č. 2-4 (1986-1987): občasník, vycházející tak často, jak čas, peníze, energie a ... dovolí. -- Podnázev v č. 5 (1989): nezávislý občasník pro filozofii, literaturu, výtvarné umění, hudbu a ... -- Podnázev od č. 6 (1990): časopis nejen pro literaturu. -- Podnázev od r. [1996?]: literární revue. -- Podnázev od r. [1999?]: měsíčník pro literaturu a čtenáře. -- V letech 1985-1989 vycházel jako samizdat, od r. 1990 vychází oficiálně. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 120+4 s., 152/215. -- Změna signatury: do r. 1998 ČC3.974: od r. 1999 ČB4.731. -- Resumé: Literárně umělecký časopis. -- ISSN : 1211-9938.

Hostěnický zpravodaj : list občanů obce Hostěnice  . -- [Č. 1 (199-)]-č. 1 (2005) ; č. 1 (2011)-. -- Hostěnice : Obecní úřad, [1999?]-. -- 21 cm. -- Návrat k dřívějšímu názvu: "Hostěnický zpravodaj" od č. 1(2011). -- Od č. 1(2011) podnázev: informace, kultura, zábava. -- Informace o periodicitě pochází z Evidence periodického tisku MK ČR. -- Dříve jako: Zpravodaj Hostěnice (2005-2010).

Hostivický měsíčník : časopis hostivických občanů  . -- Roč. 1, č. 1 (1973)-. -- Hostivice : Hostivické kulturní středisko, 1973-. -- [200?]-2012 Hostivice : Městský úřad. -- 2013- Hostivice : Městské kulturní středisko. -- 30 cm ;. -- R. 1992: Orgán rady MěstNV v Hostivici. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 12 s., 210/295. -- Resumé: Kulturní a informační zpravodaj Hostivic.

Hostomický zpravodaj  . -- Roč. 1, č. leden (2011)-. -- Hostomice : Úřad městyse, 2011-. -- 30 cm ;.

Hošťálkovický signál  . -- Číslo 1 (duben 2017)-. -- Ostrava : Statutární město Ostrava, Městský obvod Hošťálkovice, 2017-. -- 30 cm.

Hotelnictví, turismus a vzdělávání dnes a zítra : ... ročník : sborník mezinárodní vědecké konference  . -- 1 (2009)-. -- Praha : Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o., [2009]-. -- 21 cm. -- Název se nevýznamně mění, tematické podnázvy se mění. -- Součástí podnázvu je řadová číslovka. -- Nad názvem: Vysoká škola hotelová v Praze 8. -- Jednotlivé svazky mají ISBN.

obálkaHouse and garden  . -- London : Condé Nast Publications Ltd, 1948-. -- Popsáno podle: č. 1 (2007). -- ISSN : 0043-5759.

Hovorčovický zpravodaj  . -- Roč. 1, č. 1 (2007)-. -- Hovorčovice : Obecní úřad, 2007-. -- 30 cm.

HP listy  . -- [Roč. 1, č. 1 (1991)]-. -- Horní Planá : Městský úřad, 1991-. -- Číslování ročníku: od r. 2000-. -- Vydavatel: město Horní Planá. -- Průběžné číslování. -- Změna signatury: ČC 6.044: od r. 2015-.

obálkaHR forum : časopis České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů  . -- Roč. 1, č. 1 (říjen 1999)-. -- Praha : Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů, 1999-. -- 2011- Praha : People Management Forum. -- 27 cm. -- Podnázev v tiráži: odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe. -- Obsahuje mnoho příloh. -- ISSN : 1212-690X.

Hrabišínské noviny : informační zpravodaj obce Hrabišín  . -- Hrabišín : Obec Hrabišín, [2010?]-. -- 30 cm ;. -- Popsáno podle: Č. prosinec (2010).

Hrabovské listy : občanský informační zpravodaj  . -- [1992]-. -- Ostrava-Hrabová : Úřad městského obvodu Hrabová, [1992]-. -- 30 cm ;. -- Změna podnázvu v r. 2013: zpravodaj městského obvodu Hrabová.

Hrabyňák : obecní zpravodaj  . -- Hrabyně : Obec Hrabyně, [2012?]-. -- 30 cm. -- V Evidenci periodického tisku MK ČR časopis evidován pod názvem: "Obecní zpravodaj Hrabyňák". -- Podnázev v tiráži: obecní informační zpravodaj obce Hrabyně : periodický tisk územního samosprávného celku.

Hradčovské listy : zpravodaj pro občany Hradčovic a Lhotky  . -- Hradčovice : Obecní úřad, [200-]-. -- 30 cm ;. -- Popsáno podle: č. 1 (duben 2010).

Hradecké noviny : zpravodaj Městského úřadu v Hradci nad Moravicí  . -- [Č. 1 (200-)]-. -- Hradec nad Moravicí : Městský úřad, [200-]-. -- 30 cm ;. -- K výtiskům přiložen program kina.

Hrádecké noviny : dvouměsíčník obce Hrádek = Nowiny Gródeckie : dwumiesięcznik gminy Gródek  . -- Č. 1-2 (1997)-roč. 15, č. 1 (2011)-roč. 15, č. 1 (2016)-. -- Hrádek : Obecní úřad, 1997-. -- 21 cm ;. -- Od roč. 3, č. 1-2 (leden 1999) bez podnázvu. -- Od roč. 3, č. 1-2 (leden 1999) změna souběžného názvu: Gródeckie nowości. -- Po přestávce vychází v r. 2016 opět ročník 15.

Hrádecké noviny : občasník města Hrádek  . -- Ročník 1, číslo 1 (listopad-prosinec 2020)-. -- Hrádek : Město Hrádek, 2020-. -- 32 cm. -- MK ČR E 24009.

Hradecký kulturní měsíčník  . -- 1/2019-. -- Hradec nad Moravicí : Město Hradec nad Moravicí, 2019-. -- 30 cm.

Hradecký zpravodaj : informační čtvrtletník obecního úřadu Hradce nad Svitavou  . -- Roč. 1, č. 1 (2003)-. -- Hradec nad Svitavou : Obecní úřad, 2003-. -- 30 cm. -- Změna podnázvu: občasník obce Hradec nad Svitavou.

Hradešínský zpravodaj  . -- 1. ročník, 1/2015-. -- Hradešín : Obec Hradešín, 2015-. -- 21 cm ;.

Hranický zpravodaj : zpravodaj města Hranic  . -- Ročník 1, číslo 1 (červenec 2015)-. -- Hranice : Městská kulturní zařízení, 2015-. -- 30 cm.

Hraničář : zpravodaj klubů pohraničí Čech, Moravy a Slezska  . -- Roč. 5, č. 1 (1996)-. -- Ústí nad Labem : Národní a Severočeská rada KPČ, 1996-. -- [2003?]- Praha : Národní rada Klubu českého pohraničí. -- 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 12 s., 210/297.

Hraštické novinky : neprodejný zpravodaj vydávaný obcí Malá Hraštice  . -- Malá Hraštice : Obec Malá Hraštice, [2015]-. -- 30 cm ;. -- Popsáno podle: květen 2015.

Hrčavský zpravodaj  . -- Hrčava : Obec Hrčava, [2013]-. -- 21 cm. -- Popsáno podle: zvláštní vydání 1./leden 2019.

Hrdějovické listy  . -- Č. říjen (2003)-. -- Hrdějovice : Obecní zastupitelstvo, 2003-. -- Periodicita se mění. -- Nový podnázev: noviny pro obyvatele Hrdějovic a Opatovic. -- Podnázev v tiráži: periodický tisk územního samosprávného celku. -- Změna signatury: ČC 5.310: od r. 2012-2014 -- zpětný návrat k: ČB 5.674: od r. 2015-. -- Přestávky ve vydávání: r. 2013. -- Změna vydavatele: Obecní úřad -- Obec Hrdějovice.

Hrobický zpravodaj  . -- Roč. 1, č. 1 (2003)-. -- Hrobice : Obecní úřad, 2003-. -- 30 cm. -- Podnázev v tiráži od r. 2004: informační zpravodaj obce Hrobice.

Hrobské listy  . -- Roč. 1, č. 3 (1998)-. -- Hrob : Městský úřad, 1998-. -- 30 cm.

obálkaHrot : s výběrem článků The Economist  . -- 01 (11.5.2020)-. -- Praha : Hrot, s.r.o., 2020-. -- 28 cm. -- ISSN : 2694-9180.

Hroznětínský zpravodaj  . -- Hroznětín : Městský úřad, [2007]-. -- 30 cm ;. -- Popsáno podle: roč. 3, č. 1 (2009).

Hruboskalský občasník : Hrubá Skála, Bohuslav, Borek, Doubravice, Hnanice, Krčkovice, Rokytnice, Želejov  . -- 1. (30. ledna 2015)-. -- Hrubá Skála : Obec Hrubá Skála, 2015-. -- 21-30 cm. -- Průběžné číslování. -- Změna názvu: od č. 1 (2019).

Hrušecké okénko : čtvrtletní obecní zpravodaj  . -- [Č. 1 (srpen 1999)]-. -- Hrušky : Obecní úřad, [1999]-. -- 21 cm. -- Bez podnázvu od r. (2013?). -- Průběžné číslování.

Hrušovanský zpravodaj  . -- Roč. 29, č. 1 (2007)-. -- Hrušovany nad Jevišovkou : Městský úřad, 2007-. -- 21 cm ;. -- Podnázev v l. 2008-2010: pravidelný dvouměsíčník města Hrušovany nad Jevišovkou. -- Od roku 2011? podnázev: pravidelný čtvrtletník města Hrušovany nad Jevišovkou. -- Ročníkování nenavazuje na předchozí titul Radniční listy, ale pravděpodobně na původní Hrušovanský zpravodaj. -- Dříve jako: Radniční listy.

Hrušovanský zpravodaj  . -- Hrušovany u Brna : Obecní úřad, [1999?]-. -- 21 cm. -- Popsáno podle: Č. 2 (červen 2000).

Hřebenáč : zpravodaj městyse Sloup  . -- Sloup : Městys Sloup, [198-]-. -- 21 cm ;. -- Informace z internetu: Pod názvem Hřebenáč vycházel nepravidelně od května 1959. Ve druhé polovině sedmdesátých let nesl časopis název Zpravodaj. V osmdesátých letech 20. století se ale opět vrátil název Hřebenáč.

Hředelské rozhledy : generacím současným i příštím  . -- Ročník 1, číslo 1 (9. února 2019)-. -- Hředle : Ing. Jarmila Štolcová, Ph.D., 2019-. -- 30 cm. -- Abstrakt: HŘEDELSKÉ ROZHLEDY - NEJEN PRO HŘEDELÁKY VYŽÁDEJTE SI JE ZDARMA na adrese hredelskerozhledy@gmail.com První číslo vyšlo 9. února 2019. Hředelské rozhledy přinášejí informace o dění v obci Hředle u Rakovníka a okolí, informace z místní samosprávy, z kulturního, společenského života, zájmové činnosti, činnosti sdružení a spolků a dále zprostředkovávají pohledy, názory na různé aspekty života v obci. Poskytují prostor pro demokratickou a kultivovanou výměnu názorů, podněcují zájem občanů o dění v obci se záměrem obohatit veřejnou diskusi, zapojit občany do rozhodování o místních záležitostech, přispět k identifikaci občanů s obcí a posilovat vzájemnou sounáležitost. Všem čtenářům přejeme hezké počtení. Redakce: Ing. Jarmila Štolcová, Ph.D. Hředelské rozhledy Hředle č.p. 57 270 08 Hředle u Rakovníka https://www.obalkyknih.cz/view?nbn=cnb003077582.

obálkaHSW info : zpravodaj pro oblast signmakingu  . -- [Č. 1 (1996)]-. -- Praha : HSW Signware, [1996]-. -- [2001]- Praha : HSW Signall. -- 30 cm. -- Průběžné číslování od r. 2013, č. 2. -- ISSN : 1803-6651.

obálkaHudební rozhledy : měsíčník pro hudební kritiku Svazu českých skladatelů a koncertních umělců  . -- Roč. 1, č. 1 (1948)-. -- Praha : Panorama, 1948-. -- [1997]- Praha : Společnost Hudební rozhledy. -- Změna podnázvu: nezávislý měsíčník pro hudební kulturu: od r. 1991. -- Změna vydavatele: Asociace hudebních umělců a vědců: od r. 1991-. -- Změna podnázvu: měsíčník pro hudební kulturu: od r. 1992-. -- Změna podnázvu: časopis pro hudební kulturu: od r. 1997-. -- ISSN : 0018-6996.

obálkaHudební věda = Musicology = Musikwissenschaft  . -- Roč. 1, č. 1 (1964)-. -- Praha : Academia, 1964-. -- [19--]-2002 Praha : Ústav pro hudební vědu Akademie Věd České republiky. -- 2003-2018 Praha : Etnologický ústav Akademie Věd České republiky, Oddělení hudební historie. -- 2019- Praha : Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, v.v.i. -- 23-25 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 144+8+4 s., 175/250. -- V roce 2002 vydává: Ústav pro hudební vědu AV ČR v Academii, nakladatelství AV ČR. -- ISSN : 0018-7003.

obálkaHudební výchova : časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní  . -- Roč. 1, č. 1 (1992/93)-. -- Praha : Univerzita Karlova, 1992-. -- Vydavatel: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy. -- ISSN : 1210-3683.

Hudlice dnes : informace obecního zastupitelstva  . -- Roč. 1, č. 1 (1995)-. -- Hudlice : Obecní úřad, 1995-. -- 30 cm. -- Podnázev od r. 2004 do r. 2007: zpravodaj obecního úřadu. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 2 s., 210/295.

Hugo!  . -- Humpolec : HumpolecGo!, z.s., [2019]-. -- 42 cm.

Hukvaldský občasník  . -- Č. 1 (1991)-. -- Hukvaldy : Obecní úřad, 1991-. -- 21 cm.

Hulíňan : zpravodaj radnice  . -- Č. Září (1997)-. -- Hulín : Městský úřad, 1997-. -- 30 cm ;. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 12 s., 210/297.

Huong sen  . -- [Praha] : Viet Media, s.r.o., [2014?]-. -- 30 cm ;. -- Popsáno podle: So 1 (6.5.2014).

Hůrák : noviny obecního úřadu  . -- Hůry : Obecní úřad, [1992]-. -- Hůry : Obec Hůry, [2015]-. -- Změny podnázvu: nepravidelný zpravodaj o dění v obci Hůry -- čtvrtletní zpravodaj o dění v obci.

Hurá, muzeum! : čtvrtletník Regionálního muzea a galerie v Jičíně  . -- Jičín : Regionální muzeum a galerie v Jičíně, [2013]-. -- 30 cm ;. -- Popsáno podle: Č. 4 (říjen 2014).

Husinecký zpravodaj  . -- Husinec : Město Husinec, 1999-. -- 42 cm. -- Průběžné číslování. -- Změna signatury: ČB 8.479: od roku 2020.

obálkaHusita : časopis Pražské diecéze CČSH  . -- Roč. 1, č. 0 (2003)-. -- Praha : Pražská diecéze církve československé husitské, 2003-. -- 20 cm. -- Vydává Pražská diecéze církve československé husitské ve spolupráci s Husitským centrem, o.p.s. -- ISSN : 1214-4630.

Hustopečské listy : zpravodaj Městského úřadu v Hustopečích  . -- Č. 1 (1996)-. -- Hustopeče : Městský úřad, 1996-. -- 30 cm ;. -- Podnázev od r. 2001: zpravodaj města Hustopečí. -- Od č. 9 (2014) bez podnázvu. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 22 s., 210/297. -- Resumé: Zprávy z radnice, společenská rubrika, historie, kultura, sport a církevní zprávy.

Hustopečský zpravodaj  . -- [Č. 1 (200-)]-. -- Hustopeče nad Bečvou : Obecní úřad, [200-]-. -- 2007- Hustopeče nad Bečvou : Úřad městyse. -- 30 cm ;.

Huštěnovský zpravodaj  . -- Huštěnovice : Obecní úřad, [2003?]-. -- 30 cm ;. -- Popsáno podle: jaro 2013.

obálkaHutnické listy : odborný časopis pro hutnictví a materiálové inženýrství  . -- Roč. 1, č. 1 (1946)-. -- Brno : [Československé hutě?], 1946-. -- 1951-1952 Praha : Průmyslové vydavatelství. -- 1953-[199-] Praha : Státní nakladatelství technické literatury. -- 1993-2005 Praha : Ocelot. -- 2008- Ostrava : Ocelot. -- 30 cm. -- Původní podnázev: časopis Československých hutí, národní podnik a Československého odborného spolku slévárenského. -- Od r. 1960 podnázev: časopis Ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů. -- Od r. 1974 podnázev: odborný časopis hutního průmyslu. -- Od r. 1995 podnázev: odborný časopis pro hutnictví a materiálové inženýrství České republiky a Slovenské republiky. -- Od r. 1996 podnázev: odborný časopis pro hutnictví a materiálové inženýrství ČR A SR. -- Podnázev od r. 2008: odborný časopis pro metalurgii a materiálové inženýrství. -- Přerušeno vyd. v r. 2006 a 2007, ročníkování navazuje bez přerušení. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 52+4 s., 210/295. -- Resumé: Odborný časopis zabývající se otázkami výroby a zpracování železa, oceli a barevných kovů. Je určen inženýrům a technikům v hutním průmyslu, vědeckým pracovníkům výzkumných ústavů, vysokých škol a průmyslových závodů. -- ISSN : 0018-8069.

Huťské noviny : noviny pro Huť, Stanovsko i Dolenec, ale také pro každého, který se zajímá o to, co se u nás v Huti děje  . -- Duben 2015-. -- [Huť] : [Richard Hübel], 2015-. -- 30 cm ;.

obálkaHvězdička  . -- září/říjen (2020)-. -- Praha : Esprit Bohemia s.r.o., 2020-. -- ISSN : 2695-0057.

Hvězdička : čtvrtletník městyse Nezamyslice  . -- Vydání 1, ročník 1 (1997)-číslo 62 (2013); číslo 1, ročník 1 (2014)-. -- Nezamyslice : ÚM Nezamyslice, [1997]-. -- 20 cm. -- Popsáno podle: číslo 3, ročník 6 (2019).

Hvězdlický zpravodaj  . -- Hvězdlice : Obecní úřad, [2000?]-. -- [2003]- Hvězdlice : Úřad městyse. -- 21 cm. -- Popsáno podle: Č. 1 (2002).

obálkaHvězdný horoskop srdcové dámy  . -- Leden 2021-. -- Praha : Medialight, s.r.o., 2020-. -- 25 cm. -- ISSN : 2695-0553.

obálkaHvězdy jako na dlani  . -- Ročník 1, číslo 1/2016-. -- Praha : Bauer Media, v.o.s., 2016-. -- 29 cm ; svazků ;. -- Chybné ISSN 1214-8253 a evidenční číslo 15422 chybně uváděné v tiráži patří časopisu: "Pestrý svět". -- ISSN : 1214-8253.

Hvozdná : magazín ze života obce  . -- Hvozdná : Obecní úřad, [1997]-. -- 24 cm ;. -- Popsáno podle: roč. 16, č. 1 (březen 2012).

Hvozdnický zpravodaj  . -- Č. duben-červen (2004)-. -- Hvozdnice : Obecní úřad, 2004-. -- 30 cm ;. -- Průběžné číslování. -- Dříve jako: Zpravodaj obce Hvozdnice.

obálkaHybris : časopis DAMU pro kritiku a divadlo  . -- Č. 1 (2009)-. -- Praha : Katedra teorie a kritiky Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze, 2009-. -- 21 cm. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 1804-1744.

obálkaHygiena : časopis pro ochranu a podporu zdraví  . -- Roč. 51, č. 1 (2006)-. -- Praha : Tigis, 2006-. -- 2007- Praha : Státní zdravotní ústav. -- 30 cm. -- Chybné ISSN 1214-6722 patří časopisu: "Česká a slovenská hygiena". -- Časopis navazuje ročníkování na titul: "Česká a slovenská hygiena". -- Vydává Státní zdravotní ústav ve spolupráci s TIGIS, spol. s.r.o. -- Resumé: Časopis zaměřený na významná témata v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví. Informace o zdravotním stavu populace, podpoře zdraví, prevenci nemocí a dalším. -- ISSN : 1802-6281 ISSN (chybné) 1214-6722.

obálkaH.O.M.i.E. : bydlení - architektura - technologie - jízda  . -- [Č. 1-2 (2008)]-. -- Praha : Aheadmedia, [2008]-. -- 30 cm. -- Další podnázev: 1000 nápadů, tipů a cen. -- Podnázev r. 2013: bydlení, architektura, média, cestování. -- Další podnázev od r. 2014: magazín o interiérovém designu pro moderní život. -- Změna podnázvu v r. 2016: design pro životní pohodu. -- ISSN : 1802-758X.


[^] [A][B][C][D][E][F][G][H][CH][I][J][K][L][M][N][O][P][Q][R][S][T][U][V][X][Y][Z][0-9] [^]

Chabařovice : víc než čekáte : chabařovický občasník  . -- Chabařovice : Městský úřad Chabařovice, [2017]-. -- 30 cm. -- Popsáno podle: 65 (12/2017). -- Průběžné číslování.

Chaberský zpravodaj : periodický tisk územního samosprávného celku  . -- Praha : Městská část Praha-Dolní Chabry, [2008?]-. -- 30 cm. -- Popsáno podle: leden 2018.

obálkaChannelWorld : speciál webu ChannelWorld pro resellery a VAR  . -- Praha : IDG Czech Republic, [2009]-. -- 30 cm. -- Změna podnázvu od r. 2016: časopis pro resellery a VAR. -- ISSN : 1805-1901.

Charvát magazín : firemní zpravodaj  . -- Ročník I., číslo 1 (leden 2017)-. -- Zbraslavice : Charvát Group s.r.o., 2017-. -- 30 cm.

obálkaChatař & Chalupář  . -- Č. 4 (1992 duben)-. -- Praha : Ringier ČR [?], 1992-. -- [199-]-2001 Praha : Economia. -- 2002- Praha : Časopisy pro volný čas. -- Speciál. č.: Kouzlo zahady. -- Od č. 1/2000 příloha Chatař a chalupář plus. Podnázev dříve: časopis pro kutily, chataře a chalupáře. Od r. 1998 podnázev: víkend, bydlení na venkově, hobby. -- Speciál. č.: Kouzlo zahady. -- Ročník neuváděn: od r. 1993. -- ISSN : 1211-5754.

Chbanské noviny : měsíčník Obecního úřadu Chbany  . -- [Roč. 1, č. 1 (2001)]-. -- Chbany : Obecní úřad, [2001]-. -- 30 cm.

Chebské radniční listy : informační bulletin města Chebu pro občany  . -- Roč. 1, č. 0 (červen 1999)-. -- Cheb : Městský úřad, 1999-. -- 31 cm ;. -- Podnázev v l. 2001-2012: informační bulletin města Chebu.

obálkaCHEMagazín : časopis pro chemickou praxi : časopis přinášející informace o trhu a vývoji v oblasti chemické praxe  . -- Roč. 1, č. 1 (1991)-. -- Pardubice : CHEMagazín, 1991-. -- 2001-2010 Pardubice : Miloslav Rotrekl. -- 2010- Pardubice : Chemagazín. -- 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 28 s., 210/297. -- Podnázev: bulletin Agentury ChemAg poskytující informace o domácím trhu v oblasti malotonážní chemie (tak v tiráži). -- Podnázev: časopis pro chemicko-technologickou a laboratorní praxi. -- Podnázev v tiráži dříve: Bulletin Agentury ChemAg poskytující informace o domácím trhu v oblasti malotonážní chemie. -- Resumé: Bulletin Agentury ChemAg poskytující informace o domácím trhu v oblasti malotonážní chemie. Účelový, propagační a kontaktní zpravodaj. -- ISSN : 1210-7409.

obálkaChemické listy = Chemical Papers (Prague)  . -- Roč. 45, č. 1 (1951)-. -- Praha : Průmyslové vydavatelství, 1951-. -- 1954-1967 Praha : ČSAV. -- 1968-1991 Praha : Academia. -- 1992 Praha : Československá společnost chemická,. -- 1993- Praha : Česká společnost chemická,. -- 28 cm. -- ISSN elektronická verze: 1213-7103. -- Podnázev v tiráži: časopis pro průmysl chemický. -- Podnázev v r. 2002: časopis Asociace českých chemických společností. -- Od r. 1997 vycházejí obsahově samostatné tituly "Chemické listy" a "Bulletin" v jednom společném obalu Bulletin Chemické listy. -- Vydává Česká společnost chemická jako časopis Asociace českých chemických společností. -- V r. 2003 vydává: Česká společnost chemická ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, s Českou společností průmyslové chemie a Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Nadace Český literární fond a kolektivních členů ČSCH. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 66+26+4 s., 207/275. -- Některá čísla Chemických listů S vycházejí v tištěné podobě, některá na CD-ROM (sign. CDS 34). -- V l. 2003-2014 vycházela s označením "S" sympoziální řada. -- Resumé: Chemické listy přinášejí původní práce o výsledcích výzkumu na pracovištích vědeckých ústavů, vysokých škol a průmyslových závodů z oboru chemie. -- ISSN : 0009-2770.

obálkaChip : počítačový magazín  . -- [Roč. 1], č. 1 (leden 1991)-. -- Praha : Vogel Publishing, 1991-. -- 2004-2008 Praha : Vogel Burda Communications. -- 2009- Praha : Burda Praha. -- 30 cm. -- Od r. 2000 podnázev: magazín informačních technologií. -- Další podnázev: počítače-internet-komunikace. -- Podnázev v tiráži: magazín informačních technologiích. -- Vychází měsíčně v licenci VV Würzburg ve vydavatelství CHIP, spol. s r.o.. -- Od r. [199-] vychází v licenci Vogel International, Würzburg ve vydavatelství Vogel Publishing s.r.o.. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 170 s., 210/297. -- Příl.: DVD. -- Resumé: Počítačový měsíčník magazínového typu pro uživatele výpočetní techniky. -- ISSN : 1210-0684.

obálkaChlazení : odborný časopis pro techniku chlazení a aplikace  . -- Č. 2 (2014)-. -- Praha : Jan Bílek, 2014-. -- svazků ; 30 cm. -- ISSN : 2336-3991.

Chlumčanský občasník  . -- Č. 1 (2003)-. -- Chlumčany : Obecní úřad, 2003-. -- 30 cm ;. -- Informace o periodicitě pochází z Evidence periodického tisku MK ČR. -- Průběžné číslování.

Chlumecký zpravodaj : informační občasník  . -- Č. 1 (únor 1995)-. -- Chlumec : Obecní úřad, 1995-. -- 30 cm ;. -- Podnázev od r. 2003 do r. 2005: informační občasník pro obyvatele Obce Chlumec a okolí. -- Podnázev od č. 148/2012: informační občasník města Chlumec. -- Průběžné číslovaní.

obálkaChmelařství : odborný časopis chmelařský  . -- Roč. 26, č. 1 (1953)-. -- Praha : Státní zemědělské nakladatelství, 1953-. -- 1991-[1992] Žatec : Družstvo pro pěstování, zpracování a prodej chmele. -- [1993?]-[1999?] Žatec : Zájmové sdružení podnikatelů chmelem v Žatci,. -- 1999- Žatec : Petr Svoboda. -- 30 cm. -- Průběžné stránkování dříve. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 12+4 s., 210/297. -- ISSN : 0373-403X.

Choceňský zpravodaj  . -- [Č. 1 (1991?)]-. -- Choceň : Městský úřad, [1991?]-. -- 21 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 12x25 s., 150/210. -- Resumé: Informace, kulturní programy, zpravodajství města.

Choice : vstupenka do světa životního stylu : architecture - living style - entertainment - art & design - distant travel  . -- Č. 1 (červen 2010)-. -- Praha : Jerie Packaging, 2010-. -- 2011-2012 Praha : Daniela Vilhelmová. -- 2012- Praha : Orizamut. -- 27 cm. -- Variantní název od r. 2012: Choice magazine. -- Průběžné číslování.

Choltický zpravodaj  . -- Choltice : Úřad městyse Choltice, [2001]-. -- 30 cm ;. -- Popsáno podle: č. 3 (červenec 2012).

Chomáč : co se děje v Chomoutově  . -- 01/2019-. -- Olomouc : Los Vesinos, z.s., 2019-. -- 32 cm.

Chomutovské noviny : měsíčník města Chomutova  . -- Roč. 1, č. 1 (1999)-. -- Chomutov : Městský úřad, 1999-. -- 2009-2012 Praha : Strategic Consulting. -- 30-42 cm ;. -- Podnázev: čtrnáctideník statutárního města Chomutova (asi od 2003); měsíčník statutárního města Chomutova (od 2016). -- Dříve jako: Chomutovské noviny.

Choryňský zpravodaj : čtvrtletník  . -- Choryně : Obec Choryně, [2008?]-. -- 30 cm. -- Popsáno podle: č. 1/2010.

Chotěbořské echo : měsíčník Městského úřadu  . -- Roč. 3, č. 10 (1993)-. -- Chotěboř : Městský úřad, 1993-. -- 30 cm ;. -- Podnázev v r. 2001: zpravodaj městského úřadu Chotěboř. -- Podnázev v r. 2002: zpravodaj městského úřadu. -- Podnázev od č. 2/2008: zpravodaj města Chotěboře. -- Dříve jako: Echo.

Chotěbuzské zrcadlo = Zwierciadło  . -- Chotěbuz : Obec Chotěbuz, [1997]-. -- 30 cm.

Chotiměřské noviny  . -- 1. číslo (květen 2020)-. -- Chotiměř : Obec Chotiměř, 2020-. -- 30 cm.

obálkaChov skotu  . -- Č. 1 (2004)-. -- Vestec : CZ Delta, 2004-. -- 2008-2010 Vestec : CRV Czech Republic. -- 2010- Vestec : CRV Publishing. -- 30 cm. -- ISSN : 1801-5409.

obálkaChovatel : odborně zájmový měsíčník Českého svazu chovatelů  . -- Roč. 1, č. 1 (1962)-roč. 38, č. 7-8 (1999) ; roč. 39, č. 5 (2000)-. -- Praha : Státní zemědělské nakladatelství, 1966-. -- [1992?]-1999 Praha : Chovatel. -- 2000- Praha : Český svaz chovatelů. -- 30 cm. -- Podnázev dříve: zájmový měsíčník pro chovatele drobných zvířat. -- Podnázev od r. 2000: měsíčník Českého svazu chovatelů. -- Vydávání přerušeno na přelomu let 1999-2000. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32 s., 215/297. -- Resumé: Zájmový měsíčník pro chovatele drobných zvířat. -- ISSN : 0323-1534.

Chrastavské listy : zpravodaj Městského úřadu v Chrastavě  . -- Roč. [1], č. 0 (1991)-. -- Chrastava : Městský úřad, 1991-. -- 28 cm. -- Podnázev: měsíční zpravodaj Městského úřadu v Chrastavě. -- Přiložen Kulturní kalendář.

Chrastecké ohlasy  . -- Roč. 1, č. 1 (1965)-. -- Chrast : Městský úřad, 1965-. -- 30 cm. -- Podnázev od roku 2006: zpravodaj města Chrasti. -- Podnázev v tiráži: zpravodajský měsíčník města Chrasti : periodický tisk územního samosprávného celku. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 12x4/5 s., 210/300.

Chrlické oko : ohlasy, komentáře, oznámení  . -- Č. 1 (1992)-. -- Brno : ÚMČ Brno-Chrlice, 1992-. -- 30 cm. -- Podnázev od roku 2001: Informační zpravodaj Městské části Brno-Chrlice. -- Podnázev v tiráži: periodický tisk územního samosprávního celku. -- Průběžné číslování.

obálkaChrom & plameny : nejčtenější časopis o amerických autech : české vydání  . -- Roč. 1, č. 1 (2007)-. -- Pardubice : Road Motor Media, 2007-. -- 29 cm. -- Časopis je vydáván v licenci Kroom Verlag GmbH, Herten - Německo. -- ISSN : 1802-4629 ISSN (chybné) 1802-4626.

Chron : občasník Pražského studentského summitu  . -- 0 (září 2019)-. -- Praha : Asociace pro mezinárodní otázky (AMO), 2019-. -- 30 cm. -- Průběžné číslování.

obálkaChrudimské vlastivědné listy  . -- Roč. 1, č. 1 (1992)-. -- Chrudim : Okresní muzeum, 1992-. -- 2003- Chrudim : Regionální muzeum. -- 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 20 s., 210/300. -- Resumé: Vlastivědný zpravodaj města Chrudimi. -- ISSN : 1214-7508.

Chrudimský zpravodaj : měsíčník chrudimské radnice  . -- Č. [0] Zvl. vyd. (prosinec 1997)-. -- Chrudim : Městský úřad, 1997-. -- 30 cm.

Chřibský zpravodaj  . -- Roč. 3, č. 3 (1993)-. -- Chřibská : Obecní úřad, 1993-. -- 30 cm. -- Dříve jako: Zpravodaj ze Chřibské.

Chuderov : obecní zpravodaj  . -- Chuderov : Obec Chuderov, [2014?]-. -- 30 cm ;. -- V Evidenci periodického tisku MK ČR titul evidován pod názvem: "Chuderov zpravodaj". -- Od června 2020 Chuderovsko.

Chucheláček  . -- Chuchelna : Obec Chuchelna, [1995?]-. -- 21 cm.

Chuchelský zpravodaj  . -- Roč. 1, č. 1 (1995)-. -- Praha : Místní úřad, 1995-. -- [200-]- Praha : Úřad městské části Praha - Velká Chuchle. -- 21-30 cm ;. -- Od r. 2000 podnázev: měsíčník Městské části Praha - Velká Chuchle. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 8 s., 148/210.

Chuťovka : příloha Ženy a život  . -- Praha : Bauer Media, [200-]-. -- 28 cm. -- R. 2020 vydán společně s čas. Žena a život (č. 12,13).

Chválenický trojlístek : kulturní a společenský zpravodaj pro obce Chválenice, Želčany a Chouzovy  . -- Roč. 1, č. 1 (únor 2015)-. -- Chválenice : Obecní úřad, 2015-. -- 30 cm ;. -- Dříve jako: Čtení pro Vás. -- Průběžné číslování.

obálkaChvilka napětí : krimi, fakta, záhady, tajemno, magie  . -- Č. 4 (srpen 2011)-. -- Praha : Bauer Media, 2011-. -- 2018- Praha : Mafra Print, a.s. -- 29 cm. -- Vychází jako speciál Chvilky pro tebe. -- Chybné ISSN patří časopisu Chvilka pro tebe. -- Evidenční číslo MK 7486 patří základnímu časopisu Chvilka pro tebe. -- Změna podnázvu v r. 2015: krimi - fakta - tajemno - záhady - retro - křížovky. -- ISSN : 1805-2681 ISSN (chybné) 1211-4324.

obálkaChvilka pro relax : superkřížovkářský magazín  . -- Č. 1 (2006)-. -- Praha : Bauer Media, 2006-. -- 2019- Praha : Mafra Print a.s. -- 28 cm. -- Nový podnázev: superkřížovkářský speciál. -- Chybné ISSN se vztahuje k časopisu Chvilka pro tebe. -- Vychází jako speciál Chvilky pro tebe. -- ISSN : 1211-4324.

obálkaChvilka pro tebe  . -- Roč. 1, č. 2 (1996)-. -- Praha : Europress, 1996-. -- 2007- Praha : Bauer Media. -- 30 cm. -- Od roku 2002 podnázev v tiráži: znalostní soutěžní časopis pro každého. -- Podnázev od r. 2014: životní příběhy, které jinde nenajdete -- rok 2015 bez podnázvu -- od roku 2016 podnázev: časopis, který vás baví. -- Vydávány další speciální příl. s různým obsahovým zaměřením. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32 s., 210/297. -- ISSN : 1211-4324.

obálkaChvilka v kuchyni : speciál Chvilky pro tebe  . -- Č. 1 (2010)-. -- Praha : Bauer Media, 2010-. -- 2018-2019 Praha : Mafra Print, a.s. -- 2019- Praha : Mafra, a.s. -- 21 cm. -- Chybné ISSN 1211-4324 patří časopisu: "Chvilka pro tebe". -- Chybné ev. č. 7486 patří časopisu: "Chvilka pro tebe". -- Podnázev od čísla 4/2016: recepty pro celou rodinu. -- ISSN : 1211-4324 1804-4131.

Chyňavský zpravodaj  . -- Č. 1 (1989)-. -- Chyňava : Obecní úřad, 1989-. -- [2014?]- Chyňava : Obec Chyňava. -- 30 cm ;. -- Nový podnázev: dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 4-10 s., 210/300. -- Resumé: Kulturní a informační zpravodaj obce Chyňava.

Chýňský zpravodaj : starosta Chýně informuje  . -- Č. 1 (2007)-. -- Chýně : Obecní úřad, 2007-. -- 21-30 cm. -- Bez podnázvu. -- Dříve jako: Starosta Chýně informuje.

Chyšecko : občasník ze života obce Chyšky a okolí  . -- 1/2015-. -- Chyšky : Obec Chyšky, 2015-.


[^] [A][B][C][D][E][F][G][H][CH][I][J][K][L][M][N][O][P][Q][R][S][T][U][V][X][Y][Z][0-9] [^]

obálkaI : magazín portálu Info.cz  . -- Červen 2020-. -- Praha : Info.cz Online Media, 2020-. -- 28 cm. -- ISSN : 2694-9768.

obálkaIbero-Americana Pragensia : anuario del Centro de Estudios Ibero-Americanos de la Universidad Carolina de Praga  . -- I (1967)-. -- Praga : Karolinum, [1967]-. -- 23 cm. -- V roč. 38 (2004) uvedeno na tit. s. vročení 2004, v tiráži 2005. -- Jednotlivé sv. mají ISBN. -- Popsáno podle: año XXXI (1997). -- ISSN : 0536-2520.

ICE magazín  . -- Roč. 1, č. 1 (2007)-. -- Brandýs nad Labem : Press Alfa Group, 2007-. -- 2011- Brandýs nad Labem : IN publishing group. -- 30 cm.

iDenik.cz : deník nejen pro emitenty : tištěná verze  . -- [Č. 1 (200-)]-. -- Brno : iDenik.cz, [200-]-. -- 20 cm. -- Informace o časopise pocházejí z registrace MK ČR. -- Resumé: Časopis nabízí informace o obsahu internetového deníku iDenik.cz.

IGY magazín : móda - sport - restaurace - kultura - služby  . -- České Budějovice : IGY Centrum, [2004]-. -- 2014- Praha : CB Property Development. -- 26 cm.

IKEM : zpravodaj pro zaměstnance Institutu klinické a experimentální medicíny  . -- Roč. 1, č. 1 (červen 2010)-. -- Praha : Institut klinické a experimentální medicíny, 2010-. -- 28 cm ;. -- Název od r. 2012: IKEM news; podnázev: zpravodaj pro zaměstnance.

obálkaIluminace : časopis pro teorii, historii a estetiku filmu = The Journal of Film Theory, History, and Aesthetics  . -- Roč. 1, č. 1 (1989)-. -- Praha : Národní filmový ústav, 1989-. -- 1989-1990 Praha : Československý filmový ústav. -- 1991 Praha : Český filmový ústav. -- 1992- Praha : Národní filmový archiv. -- 22 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 120-160+4 s., 146/216. -- Resumé: Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. -- ISSN : 0862-397X.

obálkaIlustrovaná historie  . -- Číslo 1 (28. června 2019)-. -- Brno : Extra Publishing, s.r.o., 2019-. -- 30 cm. -- ISSN : 2571-4309.

obálkaImmaculata  . -- [Č. 1] (1992)-č. 5 (1993); roč. 12, č. 1 (2003)-. -- Český Těšín : Cor Jesu, 1992-1993, 2003-. -- [1998?]- Brno : Konvent minoritů. -- svazků ; 21 cm. -- Vydávájí: Bratři minorité v Konvent minoritů v Brně. -- Vydává: Konvent minoritů v Brně. -- Vychází s církevním schválením brněnského biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho. -- Podnázev v tiráži: neposkvrněná. -- ISSN : 1210-5732.

obálkaImmuno-oncotherapy news : časopis pro odborníky ve zdravotnictví  . -- Roč. 1, č. 1 (duben 2015)-. -- Praha : We Make Media, 2015-. -- 27 cm. -- ISSN : 2336-7237.

obálkaImplants : international magazine of oral implantology : české vydání  . -- Ročník 1, 1/2017-. -- Praha : StomaTeam s.r.o., 2017-. -- 30 cm. -- Chybné ISSN 1214-147X a evidenční číslo 7043 chybně uváděné v tiráži patří časopisu: "StomaTeam". -- ISSN : 1214-147X.

Imunologický zpravodaj  . -- Roč. 1, č. 1 (1970)-? ; Roč. 1, č. 1 (1986)-. -- Praha : Česká imunologická společnost, 1970-. -- 21 cm. -- Vydáváno ve spolupráci se Slovenskou imunologickou společností do roku 2012. -- V roce 2018 větší formát.

In kino  . -- I. ročník, vydání 10 (říjen 2019)-. -- Praha : Regionální vydavatelství, s.r.o., 2019-. -- 21 cm. -- Vychází v několika městských mutacích.

In Zlin : průvodce volným časem : kina, kluby, koncerty, výstavy a další akce  . -- Zlín : Zbyněk Trvaj, [2003]-. -- 22 cm ;. -- Podnázev v tiráži od č. 5(2004): programový měsíčník poskytující lidem ve Zlíně a okolí co nejširší spektrum informací, jak využít volný čas. -- Obálkový podnázev od č. 1(2006): programový měsíčník pro všechny, co nechtějí sedět doma. -- Podnázev od r. 2007: programový měsíčník pro všechny, co nechtějí sedět doma. -- Podnázev v r. 2012: lifestylový & programový magazín. -- Časté změny podnázvu.

In zoom : magazín expertů v oblasti videodohledu  . -- Praha : Axis Communications s.r.o., [2014?]-. -- 28 cm. -- Popsáno podle: zima 2015.

InCard : čtvrtletník Společnosti Mastercard pro český a slovenský karetní trh  . -- [Praha?] : [Společnost Mastercard?], [2016?]-. -- 28 cm.

obálkaInflation report / Czech National Bank  . -- [Č. 1 (199-)]-. -- Praha : Czech National Bank, 1998-. -- 30 cm. -- ISSN : 1803-2419.

Info Auto Hlaváček  . -- Olomouc : Auto Hlaváček, [201-]-. -- 30 cm ;. -- Popsáno podle: podzim 2013.

Info Auto Kelly : novinky, zajímavosti, technické informace  . -- Praha : Auto Kelly, [200-]-. -- 30 cm ;. -- Popsáno podle: č. 1 (2012).

Info inzert : informační a inzertní měsíčník  . -- [Č. 1 (200-)]-. -- Praha : Blakar, [200-]-. -- 2009- Sedlčany : Lucie Bártová. -- 30 cm. -- Popsáno podle: Č. 65 (2006). -- Změna podnázvu: regionální informační a inzertní měsíčník pro Sedlčansko, Voticko a okolí. -- Změna podnázvu: regionální informační a inzertní měsíčník pro Sedlčansko, Voticko, Příbramsko a okolí. -- Průběžné číslování.

Info 859  . -- Praha : GS1 Czech Republic, [2010?]-. -- 30 cm. -- Průběžné číslování.

obálkaInfolisty : časopis Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem  . -- Č. 1 (2007)-č. 2 (2021). -- Ústí nad Labem : Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, 2007-2021. -- 2007-2021 Ústí nad Labem : Krajská zdravotní. -- 30 cm ;. -- Podnázev od r. 2008: časopis Krajská zdravotní, a.s. - nemocnice Ústeckého kraje Děčín - Ústí nad Labem - Teplice - Most - Chomutov. -- ISSN : 1802-4297.

Infolisty : toužimský informační občasník  . -- Toužim : Cesta z města, z.s., [2016]-. -- 30 cm. -- Popsáno podle: prosinec 2018. -- Dříve jako: Toužimské noviny.

obálkaInform Praga : gazeta dlja vsej sem'ji  . -- [Č. 1 (1999)]-. -- Praha : Inform Press, [1999]-. -- 2012-2014 Praha : PDW Media. -- 2014- Praha : Viktory Media. -- 47 cm. -- Podnázev: ježenedel'naja gazeta dlja vsej sem'ji. -- Příloha: Komsomol'skaja pravda v Čechii. -- ISSN : 1213-2829.

obálkaInformace České geografické společnosti  . -- Praha : Česká geografická společnost, 1993-. -- ISSN : 1213-1075.

Informace občanům obce Hříškov  . -- I. ročník, číslo 1/2019-. -- Hříškov : Úřad obce Hříškov, 2019-. -- 30 cm.

Informace obecního úřadu  . -- Bernartice : Obecní úřad, [2012?]-. -- 30 cm ;. -- Popsáno podle: č. z 25.11.2013.

Informace OÚ Svijany  . -- [Č. 1 (2003?)]-. -- Svijany : Obecní úřad, [2003?]-. -- 30 cm. -- V r. 2008 i 2009 uváděn ročník 6.

obálkaInformace pro lékařské praxe  . -- Č. 0 (2000)-. -- Praha : Alena Taxová, 2000-. -- [200-]-[200-] Praha : Alena Švejnohová. -- [200-]- Praha : Švejnohová a přátelé. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev: legislativa, smluvní vztahy, finanční poradna, právní poradna, vedení ordinace, vzdělávání, profesionální image, komerční příloha. -- Chybné číslování ročníků v roce 2016, uvedeno roč. 18, správně má být roč. 17. -- ISSN : 1214-486X.

Informace pro občany obce Chvalšiny  . -- [Č. 1 (2003?)]-č. 53 (září 2010); č. 1 (prosinec 2010)-. -- Ve Chvalšinách : Obec Chvalšiny, [2003?]-. -- Průběžné číslování r. 2003-2010 -- 2011-2013 (duben) čísla označena měsíci, ve kterém vyšla -- od r. 2013 (květen) opět číslování jednotlivých čísel.

Informace výboru Spolku českých bibliofilů  . -- Praha : Spolek českých bibliofilů, [19--]-. -- svazků. -- Popsáno dle: č. 3 r. 1988.

Informace z Jedovnic  . -- Číslo 1 (leden/únor 2020)-. -- Jedovnice : Městys Jedovnice, 2020-. -- 21 cm.

Informace z radnice obce Staré Hobzí  . -- [Roč. 1, č. 1 (1999)]-. -- Staré Hobzí : Obec Staré Hobzí, [1999]-. -- 30 cm.

obálkaInformační bulletin České statistické společnosti  . -- Roč. 1, č. 1 (1990)-. -- Praha : Česká statistická společnost, 1990-. -- 21 cm. -- Do r. 1995 vycházelo zpravidla 1x ročně jedno číslo v angličtině. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 20-36 s., 147/210. -- ISSN : 1210-8022.

Informační bulletin ČŠI  . -- Č. 1 (2015)-. -- Praha : Česká školní inspekce, 2015-. -- svazků ; 30 cm.

Informační bulletin SMBD : Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků  . -- Roč. 8, č. 1 (2007)-. -- Praha : Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, 2007-. -- 30 cm.

Informační list  . -- Brno : Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, [2002?]-. -- 30 cm. -- Každé číslo má vlastní téma.

Informační list obce Římov  . -- Č. 1 (1998)-. -- Římov : Obecní úřad, 1998-.

Informační list obecního úřadu  . -- Č. 1, leden (2015)-. -- Horní Stropnice : Obecní úřad, 2015-. -- Dvojí číslování.

Informační list pro obyvatele obce Silůvky  . -- Silůvky : Obec Silůvky, [2019?]-. -- 21 cm.

Informační list ...  . -- Praha : Sdružení Ackermann-Gemeinde, [200-]-. -- 30 cm. -- Popsáno podle: č. 3 (září 2012). -- Vložen Der Ackermann: Zeitschrift der Ackermann-Gemeinde.

obálkaInformační listy : Genetická společnost Gregora Mendela  . -- [Č. 1 (1987)]-. -- Brno : Genetická společnost Gregora Mendela, [1987]-. -- 30 cm. -- http://orion.sci.muni.cz/gsgm. -- Informace o periodicitě pochází z databáze ISSN. -- ISSN : 1210-6267.

Informační servis obce Mikulovice  . -- Číslo 1 (únor 2016)-. -- Mikulovice : Obec Mikulovice, 2016-. -- 21 cm ;. -- Dříve jako: Mikulovický čtvrtletník.

Informační servis : měsíčník Svazu měst a obcí České republiky  . -- [Roč. 1, č. 1 (1993)]-. -- Praha : SMO ČR, [1993]-. -- 30 cm. -- Podnázev v tiráži: zpravodaj Svazu měst a obcí ČR -- podnázev od r. 2018: časopis Svazu měst a obcí České republiky.

Informační zpravodaj města Rousínova  . -- [Č. 1 (200-)]-. -- Rousínov : Městský úřad, [200-]-. -- 30 cm.

Informační zpravodaj obce  . -- [Roč. 1, č. 1 (1999)]-. -- Horní Dubenky : Obecní úřad, [1999]-. -- 30 cm ;.

Informační zpravodaj obecního úřadu sloučených obcí Vavřinec, Veselice, Suchdol, Nové Dvory  . -- Vavřinec : Obecní úřad, [1995]-. -- 21 cm ;. -- Popsáno podle: roč. 19, č. 4 (srpen 2013).

Informační zpravodaj Zdounky  . -- Roč. 1, č. 1 (2003)-. -- Zdounky : Obecní úřad, 2003-. -- 30 cm.

Informační zpravodaj : obec Hradec-Nová Ves  . -- Popsáno podle: č. 1/2014. -- Hradec-Nová Ves: Obecní úřad, [201-]-. -- 21 cm.

Informátor  . -- Roč. 1, č. 1 (1969)-. -- Brno : Asociace prádelen a čistíren, 1969-. -- [19--]-1996 Ostrava : Společenstvo provozovatelů prádelen, chemických čistíren, barvíren a žehlíren České republiky. -- [1995?]-2001 Brno : Živnostenské společenstvo provozovatelů prádelen, chemických čistíren, žehlíren a barvíren ČR. -- 2001- Brno : Asociace prádelen a čistíren. -- 45 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 8 s. (1x ročně 16 s.), 310/445. -- Webovská stránka Asociace prádelen a čistíren: www.apac.cz. -- Vydavatel a nakladatel do 12.8.1996: Společenstvo provozovatelů prádelen, chemických čistíren, barvíren a žehlíren České republiky, Střelniční 8, 701 48 Ostrava 1. -- Dvojí číslování. -- Resumé: Informace z dění v oboru prádelen a čistíren.

obálkaInformátor  . -- Praha : Česká společnost pro výzkum a využití jílů, [1991]-. -- ISSN : 1802-2480.

Informátor obce Albrechtičky  . -- Č. duben (2006)-. -- Albrechtičky : Obecní úřad, 2006-. -- 21 cm. -- Zkrácení názvu v r. 2010: Informátor. -- Podnázev od r. 2015: zpravodaj obce Albrechtičky.

Informátor obce Horní Suchá  . -- Horní Suchá : Obec Horní Suchá, [2009]-. -- 30 cm. -- Popsáno podle: říjen (2013).

Informátor Slezské diakonie = Informator Diakonii Słąskiej  . -- Roč. 1, č. 1 (1994)-. -- Český Těšín : Slezská diakonie, 1994-. -- 21-27 cm. -- Bez polského souběžného názvu na titulní s.. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 24 s., 147/210.

Informátor : Obecní úřad Horní Domaslavice  . -- [Č. 1 (2000?)]-. -- Horní Domaslavice : Obecní úřad, [2000?]-. -- 21 cm. -- V Evidenci periodického tisku MK ČR časopis evidován pod názvem: "Informátor obce Horní Domaslavice". -- Podnázev v tiráži: periodický tisk územního samosprávného celku.

Informátor : hezký život na úpatí Kozubové = Biuletyn : pieknie se tu żyjmy pod Kozubowóm  . -- Milíkov : Obec Milíkov, [2015?]-. -- 21 cm. -- Popsáno podle: číslo 2 (červen 2018).

Informátor - biuletyn : vydává Obecní úřad v Košařiskách pro informaci občanů  . -- Košařiska : Obecní úřad, [1999?]-. -- 20 cm. -- Popsáno podle: č. červen (2000) a č. září (2000).

obálkaInformatorium : časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách  . -- Roč. 1, č. 1 (1993)-. -- Praha : Portál, 1993-. -- 30 cm. -- Pův. podnázev: časopis pro mateřské a obecné školy. -- Podnázev dříve: časopis pro výchovu v mateřské a obecné škole. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 20+4 s., 210/297. -- Podnázev od r. 2001: časopis pro výchovu a vzdělávání dětí od 3-8 let v MŠ a ŠD. -- Resumé: Časopis pro mateřské a obecné školy přináší zprávy, oznámení, kratší studie týkající se výchovně vzdělávací práce v předškolním a raném školním věku, organizace a provozu mateřských a obecných škol, recenze literatury, hraček atd. -- ISSN : 1210-7506.

InnSide : regional Magazin in Ostbayern und im Innvierte/OÖ  . -- [Jahrg. 1. (1992)] -. -- Passau : InnSide Gerd Jakobi GdbR, [1992]-. -- Počátek vydávání časopisu čerpán z databáze KVK (BVB, ZDB, GBV).

Inovace : bezpečnost práce, ochrana zdraví a životního prostředí v podnicích  . -- Roč. 1, č. 1 (březen 1995)-. -- Praha : Vydavatelství Hana Bahylová, 1995-. -- 2008- Praha : Vydavatelství Hana Schwenger,. -- Změna podnázvu: bezpečnost práce, ochrana zdraví a životního prostředí v podnicích.

obálkaInovační podnikání & transfer technologií  . -- Roč. 1, č. 1 (březen 1993)-. -- Praha : Asociace inovačního podnikání České republiky, 1993-. -- 30 cm. -- Podnázev dříve: implementace, informace, inovace, invence. -- Příloha: Transfer technologií. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 24+4 s., 210/300. -- ISSN : 1210-4612.

obálkaInside IT : trendy a strategie na českém trhu IT  . -- Roč. 9, č. 5 (2008)-. -- Praha : Westminster, 2008-. -- 2011- Praha : KPC-Group. -- 30 cm. -- ISSN : 1803-3989 ISSN (chybné) 1214-1305.

Insolvenční zóna : vše o insolvenci na jednom místě  . -- Č. 1 (10.8.2016)-. -- Brno : Insolvence 2008, a.s., 2016-. -- 30 cm.

Inspirace  . -- Č. 1 (2005)-. -- Znojmo : UNI MARKETING, 2005-. -- 2006-[20--] Brno : Svaz zakládání a údržby zeleně. -- [20--]-2010 Zlín : Euronics ČR. -- 2011- Brno : Svaz zakládání a údržby zeleně. -- 30 cm. -- Čtvrtletník, vydávaný firmou UNI MARKETING ve spolupráci se Svazem zakládání a údržby zeleně. -- V Evidenci periodického tisku MK ČR časopis evidován pod názvem: SZUZ - Inspirace. -- Podnázev: magazín zákazníků elektroprodejen Euronics.

obálkaInspirace  . -- Podzim 2019-. -- Praha : Mladá fronta a.s., 2019-. -- 28 cm. -- ISSN : 2694-7153.

Inspirace : hobby - cestování - zdraví - bydlení - finance  . -- Praha : Mladá fronta, [200-]-2012. -- svazků ; 25 cm. -- Vychází jako příloha odborných titulů vydavatelství Mladá fronta (divize B2B).

Inspirati : inspirace pro interiér a exteriér komerčních objektů, domů a bytů  . -- 1/2016-. -- Praha : Štěpán Žovín, 2016-. -- 2018- Praha : Inspirati spol. s r.o. -- 28 cm. -- Tematické podnázvy. -- Podnázev od září 2016: inspirace pro interiér a exteriér komerčních objektů, domů, bytů a zahrad. -- Nepravidelně vycházejí samostatné nebo zvratmo tištěné speciály.

obálkaInstinkt extra  . -- Praha : Mediacop, [2005]-. -- svazků. -- ISSN 1213-774X se vztahuje k časopisu Instinkt. -- ISSN : 1801-2329.

obálkaInstinkt : společenský magazín  . -- Roč. 1, č. 1 (2002)-roč. 18, č. 10 (říjen 2019); roč. 29, č. 1 (2021)-. -- Praha : Sebastian Pawlowski, 2002-. -- Praha : Mediacop, 2005-2011. -- 2011- Praha : Empresa Media a. s. -- 18 svazků. -- Změna vydavatele: Impresa Media a. s.: od roč. 10, č. 40 (2011). -- Od května 2019 změna periodicity na měsíčník. -- Od r. 2005 vychází 1x ročně Instinkt extra. -- ISSN : 1213-774X.

obálkaInterdisciplinaria archaeologica : natural sciences in archaeology  . -- Vol. 1, iss. 1-2 (2010)-. -- Olomouc : Archaeological Centre Olomouc, 2010-. -- 30 cm. -- ISSN : 1804-848X.

obálkaInterface : newsletter Centra pro transfer technologií Masarykovy univerzity : Masaryk University Technology Transfer Office's newsletter  . -- Autumn 2007-. -- Brno : Masarykova univerzita, Centrum pro transfer technologií, 2007-. -- 30 cm ;. -- Podnázev: transfer technologií a znalostí na Masarykově univerzitě : technology and knowledge transfer at Masaryk Univesity. -- ISSN : 1803-5248.

obálkaInteriéry : design, materiály, projekty : časopis pro designéry, architekty a profesionály z oboru interiérů  . -- 01/2016-. -- Srbsko : Iva Bastlová, 2016-. -- 27 cm. -- Veletržní část Scéna tištěna zvratmo. -- ISSN : 2464-7047.

obálkaInterní auditor : čtvrletník Českého institutu interních auditorů  . -- [Roč. 1, č. 1 (1997)]-. -- Praha : Český institut interních auditorů, [1997]-. -- 30 cm. -- ISSN : 1213-8274.

obálkaIntervenční a akutní kardiologie  . -- Roč. 1, č. 1 (2002)-. -- Konice : Solen, 2002-. -- 2006- Olomouc : Solen. -- 31 cm. -- Údaje o časopise pochází z databáze ISSN. -- ISSN : 1213-807X.

obálkaInterview : sto stran rozhovorů pro lidi, kteří nezapomněli číst  . -- Březen 2015-. -- Praha : Empresa Media, 2015-. -- 30 cm. -- ISSN : 2336-6060.

Intro  . -- Číslo 1 (2016)-. -- Hradec Králové : Vega společnost s ručením omezeným, 2016-. -- 30 cm. -- Průběžné číslování. -- Každý výtisk má vlastní téma.

obálkaInžinierske stavby = Inženýrské stavby  . -- [Č. 1 (1994)]-. -- Bratislava : Vydavateľstvo Inženierske stavby, [1994]-. -- [2007]- Bratislava : JAGA GROUP. -- ISSN : 1335-0846.

obálkaIn! Dívčí svět : příloha časopisu Rodinný život  . -- Roč. 1, č. 0 (2005)-. -- Jablonec nad Nisou : Tarsicius, 2005-. -- 2005 Jablonec nad Nisou : Sekce pro mládež ČBK. -- 2006- Jablonec nad Nisou : IN. -- 27-30 cm. -- Připravuje občanské sdružení Tarsicius ve spolupráci se Sekcí pro mládež ČBK. -- Od r. 2006 vychází s morální podporou Sekce pro mládež České biskupské konference. -- V r. 2005 příloha časopisu Rodinný život. -- ISSN : 1801-2604.

IN-IT : IT novinky a inspirace pro výrobní firmy světové třídy  . -- Podzim/zima 2019-. -- Ostrava : ITeuro, a.s., 2019-. -- 28 cm.

iSport LIFE  . -- Praha : Czech News Center a.s., 2019-. -- 28 cm. -- Popsáno podle č. červen (2019).

obálkaIT Systems : dvouměsíčník o informačních systémech a správě dat : dvojmesačník o informačných systémoch a správe dat  . -- Roč. 1, č. 1 (leden/únor 1999)-. -- Brno : CCB, 1999-. -- svazků ; 30 cm. -- (IT Business). -- Od r. 2000 podnázev: časopis pro manažery, kteří vědí, že informační technologie jsou konkurenční výhodou. -- Podnázev v tiráži: měsíčník o podnikových informačních systémech a správě dat. -- Podnázev v tiráži: specializovaný měsíčník o podnikových aplikacích. -- Podnázev od r. 2002: specializovaný měsíčník o podnikových aplikacích. -- Podnázev: s přehledem na vlně podnikových informačních systémů. -- Podnázev od r. 2005: s přehledem ve světě podnikové informatiky. -- Od roč. 9(2007) č. 7. podnázev v tiráži: specializovaný měsíčník o podnikové informatice. -- Chybné ISSN 1212-4567 patří časopisu "System (Brno)". -- Chybné číslování ročníků od 1-2/2014-4/2015. -- ISSN : 1802-002X ISSN (chybné) 1212-4567.

obálkaIurium Scriptum  . -- Číslo 1/2017, ročník I.-. -- Olomouc : Nugis Finem z.s., 2017-. -- 25 cm. -- Obálkový podnázev: o právu a spravedlnosti, odborně, přitom srozumitelně, pro praxi i teorii. -- ISSN : 2570-5679.

Ivančický zpravodaj  . -- Leden (1972)-. -- Ivančice : Městský úřad, 1972-. -- [1999?]- Ivančice : KIC. -- 21 cm. -- Resumé: Zpravodaj občanů Ivančic.

Ivaňský zpravodaj  . -- Číslo 1/2019-. -- Ivaň : Obec Ivaň, 2019-. -- 30 cm.

IZ informační zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany  . -- [Roč. 1, č. 1 (1993)]-. -- Plzeň : Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany, [1993]-. -- 30-31 cm ;.

Izun.eu : univerzitní noviny ČZU  . -- Praha : ČZU Media, [2012]-. -- 30 cm. -- Popsáno podle: č. 2/2013-14.


[^] [A][B][C][D][E][F][G][H][CH][I][J][K][L][M][N][O][P][Q][R][S][T][U][V][X][Y][Z][0-9] [^]

Jabko : zpravodaj města Jablunkova  . -- [Č. 1] (březen 1999)-. -- Jablunkov : Městský úřad, 1999-. -- 30 cm ;.

Jablíčko : čtvrtletník : časopis sociálních služeb HB  . -- [Havlíčkův Brod : Sociální služby města Havlíčkova Brodu, 2011]-. -- 30 cm ;. -- Průběžné číslování.

Jablíčko : zpravodaj obce Jabloňany  . -- Č. 1 (březen 2015)-. -- Jabloňany : Obecní úřad, 2015-. -- 21 cm ;. -- Průběžné číslování.

Jablonecký gól  . -- Jablonec nad Nisou: FK Baumit Jablonec, a.s., 2014-. -- 21 cm. -- Popsáno podle: 20.9.2014, 2014/2015, 8. kolo. -- Posílají nepravidelně.

Jablonský zpravodaj  . -- [Č. 1 (1991)]-. -- Jablonné nad Orlicí : Městský úřad, [1991]-. -- 21-22 cm. -- Podnázev: měsíčník Městského úřadu Jablonné nad Orlicí.

Jablůnecký durament : jednoduše - přímo - bez mlžení  . -- Velikonoce 2019-. -- Jablůnka : [Zdeněk Matoušek], 2019-. -- 30 cm.

Jablůnecký zpravodaj  . -- Jablůnka : Obecní úřad Jablůnka, [2007?]-. -- 30 cm. -- Popsáno podle: prosinec 2015.

Jacki zpravodaj : kultura - sport  . -- 01/2020-. -- Jablunkov : Jablunkovské centrum kultury a informací, p.o., 2020-. -- 30 cm.

obálkaJaderná energie = Jadrová energia  . -- Ročník 1 (66), číslo 1 (2020)-. -- Řež : Centrum výzkumu Řež s.r.o. ; Bratislava : Úrad jadrového dozoru SR, 2020-. -- 30 cm. -- Pokračuje označení ročníku z titulu Bezpečnost jaderné energie. -- ISSN : 2694-9016 ISSN (chybné) 2336-4157.

Jaderný odpad? Děkujeme, nechceme  . -- Č. 1 (2004)-. -- České Budějovice : Hnutí Duha ; Sdružení CALLA ; Jihočeské matky, 2004-.

Jakubovský zpravodaj : občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic  . -- [Č. 1 (1999)]-. -- Jakubov u Moravských Budějovic : Obecní úřad, [1999]-2018. -- 21 cm. -- Průběžné číslování.

obálkaJalovec  . -- [Roč. 1, č. 1 (2004)]-. -- Jablůnka : Jalovec, [2004]-. -- 49 cm. -- ISSN : 1214-5661.

Janovský občasník  . -- Roč. 1, č. 1 (březen 1999)-. -- Janov : Obecní úřad, 1999-. -- 30 cm ;.

Jarpický list  . -- 1/2020-. -- Jarpice : Obec Jarpice, 2020-. -- 30 cm.

Jasně! : osvěžující magazín ze světa nápojů  . -- Č. 1 (2014)-. -- Střelice : Jaso-distributor, 2014-. -- 26 cm ;. -- Průběžné číslování.

Javornický zpravodaj  . -- Č.1 (2005)-. -- Javorník : Městský úřad, 2005-. -- 20 cm.

obálkaJazykovědné aktuality : informativní zpravodaj českých jazykovědců  . -- Roč. 1, č. 1 (1965)-. -- Praha : Jazykovědné sdružení České republiky, 1965-. -- [1993?]- : Praha : Jazykovědné sdružení České republiky. -- 24 cm. -- Podnázev do 31.12.1992: informativní zpravodaj československých jazykovědců. -- Podnázev od r. 2012: časopis Jazykovědného sdružení České republiky. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 68+4 s., 165/240. -- ISSN : 1212-5326.

Jedna : magazín městské části Praha 1  . -- Březen/duben 2019-. -- Praha : MČ Praha 1, 2019-. -- 32 cm. -- Dříve jako: Praha 1.

Jednoťáček : informační bulletin  . -- Roč. 1, č. 1 (2013)-. -- Mikulov : Jednota, 2013-. -- 30 cm ;.

Jedovnické noviny OZON  . -- Jedovnice : Ivo Máčel, [2014?]-. -- 22 cm.

Jéháčko : magazín pro partnery žlutých logistických řešení  . -- Modletice : Jungheinrich (ČR) s.r.o., [2009?]-. -- 27 cm.

obálkaJemná mechanika a optika = Fine mechanics and optics : Technický oborový časopis  . -- Roč. 1, č. 1 (1956)-. -- Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1956-. -- 1993-1993 Přerov : Meopta. -- 1994-1995 Praha : Aleko. -- 1996- Praha : Nakladatelství Fyzikálního ústavu AV ČR. -- 30 cm. -- Vydává: Fyzikální ústav Akademie věd České republiky za spoluúčasti The International Society for Optical Engineering (SPIE/CS) v Nakladatelství Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky. -- Podnázvy dříve: technický časopis Federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky; technický časopis ministerstva strojírenství a elektrotechniky ČR. -- Podnázev od r. 2002: vědecko-technický časopis. -- ISSN : 0447-6441.

Jemnické listy  . -- [Č. 1 (200-)]-. -- Jemnice : Městský úřad, [200-]-. -- 20-21 cm ;. -- Informace o periodicitě pocházejí z Evidence periodického tisku MK ČR.

Jeneč dnes : zpravodaj obce  . -- Ročník I, číslo 1 (prosinec 2015)-. -- Jeneč : Obec Jeneč, 2015-. -- 30 cm ;.

Jenštejnský občasník  . -- Červen 2011-. -- Jenštejn : Obecní úřad, 2011-. -- 30 cm ;. -- Průběžné číslování.

Jeřický občasník  . -- Jeřice : Obecní úřad Jeřice, [2015]-. -- 30 cm. -- Popsáno podle: č. 1/2018.

Jesenický kurýr : časopis Obecního úřadu Jesenice u Prahy : Horní Jirčany - Jesenice - Kocanda - Osnice - Zdiměřice  . -- Č. březen (2003)-. -- Jesenice : Obecní úřad, 2003-. -- 21-30 cm ;. -- Podnázev od dubna 2003: časopis obce Jesenice u Prahy. -- Podnázev od března 2010: měsíčník obce Jesenice. -- Podnázev v tiráži: zpravodajský časopis obce Jesenice u Prahy. -- Od č. 7 (2016) do č. 9(2019) nedodáván.

Jesenický občasník  . -- [Č. 1 (1999)]-. -- Jesenice : Nezávislý dobrovolný kolektiv, [1999]-. -- 2006-2008 Jesenice : Obecní úřad. -- 2008- Jesenice : Městský úřad. -- 21 cm. -- Komplet čísel z r. 2010-2012 evidován v seznamu Obecní a firemní periodika.

Jesenický zpravodaj  . -- [Č. 1 (2001)]-. -- Jeseník nad Odrou : Obecní úřad, 2001-. -- 2004-2013 Jeseník nad Odrou : Kulturní středisko. -- 21 cm ;.

obálkaJeseníky - Rychlebské hory  . -- 1/2018-. -- Lipová-lázně : Erebia, z.s., 2018-. -- 30 cm. -- Spolupráce při vydávání: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Správa CHKO Jeseníky. -- ISSN : 2570-5938.

Jestřebský zpravodaj  . -- [Roč. 1, č. 0] (červenec 2002)-. -- Jestřebí : Obecní úřad, 2002-. -- 20 cm. -- Podnázvy: měsíčník Obecního úřadu v Jestřebí; měsíčník obce Jestřebí.

Jetřichovský zpravodaj  . -- [Č. 1 (2008?)]-. -- Jetřichov : Obecní úřad, [2008?]-. -- 21-30 cm ; svazků ;.

Jevíčský zpravodaj  . -- Roč. 1, č. 1 (1991)-. -- Jevíčko : Městský úřad, 1991-. -- 21-30 cm ;. -- Podnázev od r. 2008: měsíčník města Jevíčka. -- Dříve jako: Pod Jevíčskou věží.

obálkaJezdectví : měsíčník jezdců, chovatelů a milovníků koní  . -- Roč. 41, č. 1 (1993)-. -- Praha : Borgis, 1993-. -- 1998-2011 Praha : Pražská vydavatelská společnost. -- 2011-2019 Praha : Květa Vtípilová - K4K Publishing. -- 2019- Praha : Equi Press s.r.o. -- 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 48+4 s., 210/297. -- Ročník neuváděn: od r. 2011. -- Příl.: plakáty. -- Resumé: Odborný časopis určený pro chovatele koní a pro zájemce o jízdu na koni a sporty. -- ISSN : 1210-5406.

Jezevčík  . -- Č. 1 (2008)-. -- Praha : Klub chovatelů jezevčíků ČR, 2008-. -- 30 cm.

obálkaJezuité : O A M D G  . -- Roč. 1, č. 1 (1992)-. -- Praha : Provincialát České provincie Tovaryšstva Ježíšova, 1992-. -- [1992]- Praha : Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova. -- 21 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32+4 s., 148/210. -- Od r. 2000 bez podnázvu. -- Podnázev v tiráži: bulletin Jezuité. -- Resumé: Měsíčník informuje o dění v českém i světovém Tovaryšstvu, o ignaciánské spiritualitě, o excercicích, o dějinách Tovaryšstva Ježíšova, o činnosti našich v misiích, úmysly apoštolátu na daný měsíc. -- ISSN : 1210-3489.

Ježkovy oči : oficiální zpravodaj města Jihlavy  . -- Leden 2020-. -- Jihlava : Statutární město Jihlava, 2020-. -- 32 cm.

Jičínský zpravodaj : občasník města Jičína  . -- Č. 3 (červen 2009)-. -- Jičín : Městský úřad, 2009-. -- 43 cm ;. -- Podnázev v r. 2012: informační zpravodaj města Jičína. -- Podnázev v r. 2014: informační měsíčník města Jičína. -- Podnázev v r. 2015: informační občasník města Jičína. -- Dříve jako: Jičínský čtvrtletník.

Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice  . -- České Budějovice : [Jihočeská komorní filharmonie], [19--]-. -- Jednotlivé roč. obsahují příl.: ... koncertní sezóna .... -- Nevychází v měs. 7-8. -- V roce 2016 nevyšlo číslo 9 -- V roce 2018 nevyšlo číslo leden.

Jihočeské divadlo  . -- České Budějovice : Jihočeské divadlo, [199-]-. -- Obsahuje přílohy: Otáčivé hlediště Český Krumlov ... -- Balet, Činohra, Malé divadlo, Opera, Ateliér 3D : sezóna.

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích  . -- V Českých Budějovicích : Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, [19--]-. -- Podnázev: měsíční přehled: od r. 2006-. -- V roce 2013 nevycházel. Vydávání obnoveno v říjnu 2014.

Jihočeské zdraví : noviny plné zdraví  . -- Číslo 1 (červen/červenec 2016)-. -- České Budějovice : Jihočeské nemocnice, a.s., 2016-. -- 30 cm.

Jihočeský podnikatel : zpravodaj Jihočeské hospodářské komory  . -- Ročník 17 [správně 18], 1/2018-. -- České Budějovice : Jihočeská hospodářská komora, 2018-. -- 30 cm. -- Pokračují v chybném ročníkování časopisu: "Zpravodaj Jihočeské hospodářské komory". -- Evidenční číslo 14961 patří časopisům: "Zpravodaj Jihočeské hospodářské komory" a "Jihočeský podnikatel".

Jihomoravské ekolisty  . -- Roč. 1, č. 1 (2004)-. -- Brno : Jihomoravský kraj, 2004-. -- 30 cm.

Jílovicko : zpravodaj  . -- Č. 1 (květen 2008)-. -- Jílovice : Obec Jílovice, 2008-.

Jílovská sova : měsíčník občanů a přátel Jílového u Děčína  . -- Roč. 1, č. 0 (únor 1991)-. -- Jílové : Městský úřad, 1991-. -- 30 cm ;.

Jimramovský zpravodaj  . -- Roč. 1, č. 1 (1998)-. -- Jimramov : Obecní úřad, 1998-. -- 29 cm.

obálkaJindřichohradecký deník : nejčtenější regionální noviny  . -- Č. 218 (18.9.2006)-. -- České Budějovice : Vltava-Labe-Press, 2006-. -- 2016- Praha : Vltava Labe Media a.s. -- Dříve jako: Listy Jindřichohradecka: do č. 217 r. 2006. -- Číslování navazuje na předcházející titul. -- ISSN : 1802-081X.

Jindřichohradecký zpravodaj  . -- Č. 1 (září 1996)-. -- Jindřichův Hradec : Městský úřad, 1996-. -- 21 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 24+4 s., 147/210. -- Příl.: Novum: od r. 2000-; tato příl. je zpracována samostatně: ČC3.751: od r. 1992-2008?, dále vychází jako součást časopisu. -- Vydává Město Jindřichův Hradec.

Jindřichovický zpravodaj : informační občasník obce Jindřichovice  . -- Roč. 1, č. 1 (2006)-roč. 5, č. 4 (2010); č. 1 (duben 2015)-. -- Jindřichovice : Obecní úřad, 2006-. -- 21-30 cm ;. -- Přestávka ve vydávání v letech 2012-2014.

Jindřichovský zpravodaj  . -- 1/2018-. -- Jindřichov : Obec Jindřichov, 2018-. -- 21 cm. -- Podnázev v tiráži: periodický tisk územního samosprávního celku.

Jinočanský zpravodaj  . -- [Roč. 1, č. 1 (1991)]-. -- Jinočany : Obecní úřad, [1991]-. -- 21 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 4 s., 145/210. -- Resumé: Zpravodaj informuje občany o činnosti obecního úřadu.

Jinonický kurýr  . -- Roč. 1, č. 0 (květen 2013)-. -- Praha : Svatopluk Bartoň, 2013-. -- 30 cm ;. -- Průběžné číslování.

Jinošovský zpravodaj & svět kolem nás  . -- Č. 1 (duben 2015)-. -- Jinošov : Obec Jinošov, 2015-. -- 21 cm ;.

Jirenský zpravodaj : měsíčník pro obyvatele Jiren a Nových Jiren  . -- Roč. 1, č. 1 (červenec 2009)-. -- Jirny : Obecní úřad, 2009-. -- 30 cm.

Jirkovské noviny  . -- [Roč. 1, č. 1 (1996)]-. -- Jirkov : Městský úřad, [1996]-. -- 30 cm. -- Podnázev r. 2001: měsíčník města Jirkova. -- Podnázev od r. 2013: měsíčník města Jirkova a obcí Boleboř, Strupčice a Vrskmaň.

Jiříkoviny : Horní Jiřetín a Černice info  . -- Horní Jiřetín : Městský úřad Horní Jiřetín, 2016-. -- 30 cm ;.

Jiříkovské noviny  . -- [Roč. 1, č. 1 (1995)]-. -- Jiříkov : Městský úřad, [1995]-. -- 30 cm. -- Roč. uveden od r. 2001: Roč. 7.

Jistebnický zpravodaj : čtvrtletník obecního úřadu  . -- Roč. 2, č. 1 (1993)-. -- V Jistebnici : Obecní úřad, 1993-. -- 2012-2016 Jistebnice : Městský úřad. -- 2016- Jistebnice : Město Jistebnice. -- Změna podnázvu: čtvrtletník obecního úřadu: od č. 4 r. 1992-? -- čtvrtletník městského úřadu. -- Chybné číslování roč., v roce 2005 měl být roč. 14., chybně však uveden roč. 9., v ostatních letech na tutu chybu navazují.

Jitřenec : inzertní a společenský měsíčník pro Poličku a okolní obce  . -- Č. 10 (2019)-. -- Polička : Tiskárna Polička, s.r.o., 2019-. -- 30 cm.

Jitřenka : noviny občanů města Poličky a okolí  . -- Roč. 2, č. 1 (2004)-. -- Polička : Městský úřad, 2004-. -- 30 cm ;. -- Ročníkování navazuje na předchozí časopis: Poličský zpravodaj a Jitřenka. -- Dříve jako: Poličský zpravodaj a Jitřenka.

Jivenský zpravodaj : zpravodaj obce Jivno  . -- Ročník 1, číslo 1 (červen 2015)-. -- Jivno : Obec Jivno, 2015-. -- 30 cm.

Jizerské proudy  . -- 1. vydání, 1. ročník (2019)-. -- Kostelní Hlavno : Mladoboleslavský venkov z.ú., 2019-. -- 30 cm.

Jižní kurýr : informační časopis zastupitelstva Městské části Brno-Jih  . -- Brno : Městská část Brno-jih, [1995?]-. -- 30 cm. -- Podnázev od č. 4/2014: zpravodaj městské části Brno-jih.

Jižní listy : měsíčník úřadu Městského obvodu Ostrava - Jih  . -- [Č. 1 (1994)]-. -- Ostrava : Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, [1994]-. -- 30-46 cm ;. -- Podnázev v r. 2001: dvouměsíčník úřadu Městského obvodu Ostrava - Jih. -- Podnázev od r. 2002: zpravodaj úřadu městského obvodu Ostrava-Jih. -- "Vydává městský obvod Ostrava-jih ve spolupráci se Strategic Consulting"--Tiráž.

Jižní Město žije : novinky z Jižního Města  . -- Praha : Ano, [2020]-. -- 30 cm.

JO magazín : Jednota Opava vas zve!  . -- [Č. 1 (2000?)]-. -- Opava : Jednota Opava, [2000?]-. -- [200-]- Opava : Tempo. -- 30 cm.

obálkaJóga dnes : první noviny o józe : čtvrtletník vašeho životního stylu  . -- Č. 1 (jaro 2010) -. -- Praha : Power Yoga Akademie, 2010-. -- Podnázev se mírně mění. -- ISSN : 1803-9308.

Josef inside  . -- Nr. 1, June 2016-. -- Prague : Haštalská, s.r.o., 2016-. -- 30 cm ; svazků ;. -- Přeloženo z češtiny.

Josefodolský zpravodaj : čtvrtletník Obecního úřadu Josefův Důl  . -- Roč. 1, č. 1 (jaro 2015)-. -- Josefův Důl : Obecní úřad, 2015-. -- 30 cm ;. -- Průběžné číslování.

Josefovské listy: čtvrtletník Obce Josefov  . -- Září 2015-. -- Josefov : Obec Josefov, 2015-. -- 22 cm ;.

obálkaJournal of applied biomedicine  . -- Vol. 1, nr. 1 (2003)-. -- České Budějovice : Faculty of Health and Social Caries the Bohemian South University, 2003-. -- 2014-2018 Warszawa : Elsevier. -- ISSN : 1214-021X.

obálkaJournal of competitiveness : odborný vědecký časopis vydávaný pod záštitou Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně  . -- Č. 1 (prosinec 2009)-. -- Zlín : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta managementu a ekonomiky, 2009-. -- 23 cm. -- ISSN : 1804-171X.

obálkaJournal of diplomatic and social studies  . -- 1/2018-. -- Praha : Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha o.p.s., 2018-. -- 30 cm. -- Podnázev v tiráži: peer-reviewed journal. -- ISSN : 2570-9852.

obálkaJournal of exceptional people : an international journal for education and special studies  . -- Vol. 1, no. 1 (2012)-. -- Olomouc : Palacký University, 2012-. -- 26 cm. -- ISSN : 1805-4978.

obálkaJournal of forest science  . -- Roč. 45, č. 1 (1999)-. -- Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1999-. -- [1999?]- Praha : Česká akademie zemědělských věd. -- 30 cm. -- Do r. 2008 pro Czech Academy of Agricultural Sciences vydával Institute of Agricultural and Food Information, v. l. 2009-2010 Institute of Agricultural Economics and Information. -- ISSN : 1212-4834 ISSN (chybné) 0024-1105.

obálkaJournal of Geosciences  . -- Vol. 52 No. 1/2 (2007)-. -- Praha : Česká geologická společnost, 2007-. -- ISSN : 1802-6222.

obálkaJournal of landscape ecology  . -- Vol. 1, no. 1 (2008)-. -- Brno ; Praha : Czech Society for Landscape Ecology, 2008-. -- 24 cm. -- ISSN : 1803-2427.

obálkaJournal of landscape management  . -- Vol. 1, no. 1 (2010)-. -- Brno : Mendel University in Brno, 2010-. -- 29 cm. -- ISSN : 1804-2821.

obálkaJournal of nursing, social studies and public health  . -- Vol. 1, no. 1-2 (2010)-. -- České Budějovice : University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Health and Social Studies ; Vienna : International Society of Applied Preventive Medicine, 2010-. -- 25 cm. -- ISSN : 1804-1868.

obálkaJournal of outdoor activities : odborný časopis pro aktivity v přírodě  . -- Vol. 1, no. 1 (2008)-. -- Ústí nad Labem : University of J.E. Purkyně, 2008-. -- 21 cm 25 cm. -- V r. 2009 časopis nevycházel. -- ISSN : 1802-3908.

obálkaJournal of technology and information education = Časopis pro technickou a informační výchovu  . -- Vol. 1, issue 1 (2009)-. -- Olomouc : Palacký University, Faculty Education, Department of Technology and Information Education, 2009-. -- 30 cm. -- R. 2011 též na CD-ROMu. -- ISSN : 1803-537X.

obálkaJournal on efficiency and responsibility in education and science  . -- Vol. 7, iss. 1 (2014)-. -- Prague : Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management, 2014-. -- 30 cm. -- Ročníkování navazuje na elektronickou verzi. -- ISSN : 2336-2375.

obálkaJournal : časopis Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích  . -- Č. 1 (říjen 2013)-. -- České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013-. -- 22 cm. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 2336-2170.

Journal : firemní časopis stavební společnosti BAK  . -- 01/2017-. -- Praha : BAK stavební společnost, a.s., 2017-. -- 30 cm. -- V Evidenci periodického tisku MK ČR časopis evidován pod názvem: "Časopis BAK".

obálkaJoy  . -- Roč. 1, č. listopad (2005)-č. leden (2021). -- Praha : Burda Praha, 2005-2021. -- 22 cm. -- ISSN : 1801-3279.

obálkaJsem jedno ucho  . -- 1. vydání (prosinec 2018)-. -- Praha : Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., 2018-. -- 30 cm. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 2694-9156.

obálkaJudaica Bohemiae  . -- Praha : Panorama, [1965]-. -- [199-?]- V Praze : Židovské muzeum. -- 24-25 cm. -- Jednotlivé sv. mají ISBN. -- Od roč. 46 uváděno pouze ISSN. -- ISSN : 0022-5738.

obálkaJudikatura Evropského soudního dvora  . -- Roč. 1, č. 1 (2004)-. -- Praha : ASPI Publishing, 2004-. -- 2005-2009 Praha : ASPI. -- 2009- Praha : Wolters Kluwer ČR. -- 23 cm. -- Informace o periodicitě pochází z registrace MK ČR. -- ISSN : 1214-6005.

Judo magazín : aktuality, reportáže, rozhovory, zajímavosti  . -- Č. 1 (únor 2018)-. -- Praha : Art Mozaika, s.r.o., 2018-. -- 42 cm.

obálkaJump : into your English : výukový časopis v angličtině /A0-A1  . -- September 2016-. -- Jablonec nad Nisou : Gradus CZ s.r.o., 2016-. -- 30 cm. -- Změna podnázvu: anglický časopis pro žáky 9-13 let - level A0-A1. -- Podnázev v tiráži: monthly magazine for students of English. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 2570-611X.

obálkaJunák  . -- Roč. 1 (1915)-roč. 30 (1947/48) ; roč. 31 (1968/69)-roč. 32 (1969/70) ; roč. 33 (1990)-. -- Praha : A. Šolc, 1915-1948,1968-1970,1990-. -- 1968-1970 Praha : Mladá fronta. -- 1990- Praha : Tiskové a distribuční centrum Junáka. -- 30 cm. -- Přestávky ve vydávání: 1949-68, 1971-1989. -- Změna vydavatele: Mladá fronta (1968-70), Tiskové a distribuční centrum Junáka (1990-). -- V průběhu vydávání střídavě název Junák nebo Skaut Junák: Junák (1915-19), Junák, skaut československý (1920-35,46-48), Skaut-Junák (1968-69), Junák (1970,90-92), Skaut Junák (1992-). -- V letech 1948-51 pod názvem Junáci, vpřed. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32 s., 210/297. -- Pův. podnázev: magazín Junácké edice; v r.1946-47 podnázev: týdeník junácké mládeže. -- Podnázev v tiráži: nejstarší vycházející časopis pro mládež u nás, založen A. B. Svojsikem v roce 1915, obnoven 1945, 1968, 1990. -- Signatura od Roč. 52 (2009-2010): ČC 6.314. -- Resumé: Nejstarší vycházející časopis pro mládež v českých zemích založen A.B. Svojsíkem 1915, obnoven 1945, 1968 a 1990. Měsíčník magazínového typu pro skautskou výchovu dětí. -- ISSN : 1211-5231.

obálkaJurisprudence : specialista na komentování judikatury  . -- Roč. 15, č. 1 (2006)-. -- Brno : EMP, 2006-. -- 2008-2009 Praha : ASPI. -- 2009- Praha : Wolters Kluwer ČR. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev od r. 2014: časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy. -- Spoluvydavatel od r. 2014: Právnická fakulta Univerzity Karlovy. -- Chybné ISSN 1212-9909 patří časopisu "Jurisprudence, vynutitelnost práva a právní praxe". -- ISSN : 1802-3843 ISSN (chybné) 1212-9909.

obálkaJutrzenka : miesięcznik dla dzieci mlodszych Polskich szkól podstawowych w Republice Czeskiej  . -- Roč. 3, č. 1 (1947)-. -- Czeski Cieszyn : Polske Centrum Pedagogiczne, 1947-. -- [1996?]- Czeski Cieszyn : Centrum pedagogiczne dla polskiego szkolnictwa narodowościowego. -- 21 cm. -- Vydává: MŠMT ČR v Centrum pedagogicznym dla polskiego szkolnictwa narodowościowego. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32+4 s., 145/210. -- Dříve jako: Nasza szkola. -- ISSN : 0323-0198.


[^] [A][B][C][D][E][F][G][H][CH][I][J][K][L][M][N][O][P][Q][R][S][T][U][V][X][Y][Z][0-9] [^]

obálkaK revue : knižní dvouměsíčník  . -- [199-]-. -- Praha : Jana Dlouhá, [199-]-. -- [200-]-2010 Praha : Jana Hamerníková-Dlouhá. -- 2010- Praha : Jan Dlouhý. -- 30 cm. -- Od. r. 2000 podnázev: Knižní měsíčník. -- Podnázev od r. 2004: dobré knihy se prodávají samy, když o nich čtenáři vědí!. -- V létě nevychází. -- ISSN : 1801-643X.

Kabi fresh : context - časopis pro zaměstnance Fresenius Kabi Horatev CZ s.r.o.  . -- Hořátev : Fresenius Kabi Horatev CZ s.r.o., [2018?]-. -- 27 cm.

Kačický zpravodaj  . -- [Č. 1 (1991)]-č. 6 (1998); č. 1 (2005)-. -- Kačice : Obecní úřad, [1991]-. -- 30 cm ;. -- Přestávka ve vydávání 1999-2004.

Káčko plus : firemní informační zpravodaj  . -- Brno : Transparent Communications, s.r.o., 2010-. -- 26 cm ;. -- Podnázev v tiráži: firemní informační zpravodaj společnosti Kordárna Plus a.s.

obálkaKaktusy  . -- Roč. 1, č. 1 (1965)-. -- Brno : Společnost českých a slovenských pěstitelů kaktusů a sukulentů, 1965-. -- 23 cm. -- Původně vydávala Severočeská botanická zahrada, s podnázvem Zpravodaj čs. kaktusářů. -- Resumé: Časopis pro pěstitele kaktusů a sukulentů. -- ISSN : 0862-4372.

Kaleidoskop : zpravodaj Východočeského muzea v Pardubicích  . -- Pardubice : Východočeské muzeum v Pardubicích, [2016?]-. -- 30 cm. -- Popsáno podle: 1 (březen-srpen 2017).

Kalenčák : občasník pro Horní Kalnou  . -- Číslo 1/2015-. -- Horní Kalná : Obec Horní Kalná, 2015-. -- 30 cm ;.

Kalimera : to periodiko tés Ellénikés koinotétas Pragas  . -- [Č. 1 (1999)]-. -- Praha : Řecká obec Praha, [1999]-. -- 30 cm. -- Podnázev v tiráži: periodiko ekdosé tés Ellenikés konotétas Pragas. -- Průběžné číslování do r. 2012.

Kaly - Zahrada : obecní zpravodaj  . -- Kaly : Obecní úřad Kaly, [2019?]-. -- 21 cm.

obálkaKam na výlet : turistický magazín  . -- Roč. 1, č. červen (2011)-. -- Praha : Kam po Česku, 2011-. -- 28 cm. -- ISSN : 1804-9451.

obálkaKam po Česku : turistický magazín  . -- Roč. 1, č. 1 (2007)-. -- Praha : Baset, [2007]-. -- 2009- Praha : Kam po Česku. -- 28 cm. -- ISSN : 1802-8640.

obálkaKam v Brně ... = Where to in Brno ... = Wohin in Brno ...  . -- Roč. 37, č. 1 (1993)-. -- Brno : Kulturní a informační centrum města Brna, 1993-. -- 2005-2011 Brno : Brněnské kulturní centrum. -- 2012- Brno : Turistické informační centrum města Brna. -- 21 cm ; 29 cm ;. -- Od r. 2006 bez souběžného názvu (dříve souběžný název a text též v angl. a něm.). -- Literární příloha uvnitř časopisu. -- Pokračuje ročníkování časopisu: "Kam v Brně za kulturou". -- Ev. č. 12197 chybně uváděné v tiráži patří časopisu: "Kam v Brně za kulturou". -- Podnázev: společensko informativní magazín. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 12x40 s., 145/205. -- Dříve jako: Kam v Brně za kulturou. -- Resumé: Informace o kulturním dění v Brně. -- ISSN : 1211-5304.

Kam : kultura a město České Budějovice  . -- Č. 4 (2007)-. -- České Budějovice : Gabriela Váchová, 2007-. -- Průběžné číslování. -- Dvojí číslování.

Kamarád  . -- Č. 1 (1988/1989)-. -- Strakonice : Dětské oddělení Okresní knihovny v Strakonicích, [1988]-. -- 1994- Strakonice : dětské oddělení Šmidingerovy knihovny. -- Název: r. 1997 č. 18: Ekokamarád. -- Vydavatel: dětské oddělení Okresní knihovny -- oddělení pro děti Šmidingerovy knihovny. -- Průběžné číslování.

obálkaKamarádi : časopis pro multikulturní děti a jejich rodiče  . -- Roč. 1, č. 1 (2012)-. -- Praha : Zaedno, 2012-. -- 21 cm. -- ISSN : 1805-966X.

Kamelot : zpravodaj města Mnichovo Hradiště  . -- Květen 2015-. -- Mnichovo Hradiště : Město Mnichovo Hradiště, 2015-. -- 42 cm. -- Dříve jako: Informační list města.

Kamenicko : pro vás - s vámi - o vás  . -- Číslo 1 (srpen 2020)-. -- Kamenice : Spolek Kamenicko, 2020-. -- 30 cm.

obálkaKamPoMaturite.cz : katalog pomaturitního vzdělávání pro školní rok ...  . -- Č. 1 (2006)-. -- Praha : Amos, 2006-. -- 30 cm. -- Podnázev byl doplněn číselným označením školního roku. -- Podnázvy se mění. -- Č. 9 a 10 nevyšla. -- Speciální čísla časopisu: Kam po škole. -- ISSN : 1802-694X.

Kanické listy  . -- Ročník I, 1/2018 (prosinec 2018)-. -- Kanice : Obec Kanice, 2018-. -- 21 cm. -- Podnázev v tiráži: zpravodaj územního samosprávného celku.

obálkaKapitoly z kardiologie pro praktické lékaře  . -- Roč. 1, č. 1 (2009)-. -- Praha : Medical Tribune CZ, 2009-. -- 30 cm. -- Podnázev: podpořeno edukačním grantem společnosti Teva. -- ISSN : 1803-7542.

Kapka : zpravodaj státního podniku Povodí Odry  . -- Ostrava : Povodí Odry, [200-]-. -- 30 cm ;. -- Podnázev: zprávy - zajímavosti - novinky - informace.

Kaplický zpravodaj : informační občasník Městského úřadu v Kaplici  . -- Roč. 1, č. 1 (září 1996)-. -- V Kaplici : Městský úřad, 1996-. -- Změna podnázvu: informační měsíčník Městského úřadu v Kaplici: od r. 1997-2005 -- informační měsíčník Města Kaplice: od r. 2006-. -- Vydavatelé se mění. -- Chybné číslování ročníku: r. 2003 -- č. 1-2 r. 2010, chybně uveden roč. 19, v dalších č. již správně roč. 14.

Karat news : informační bulletin nejen pro uživatele informačního systému KARAT  . -- [Č. 1 (200-?)]-. -- Přerov : KARAT Software, [200-?]-. -- 30 cm. -- Popsáno podle: Č. 1(2009).

Kardiofórum : edukační příloha Kardiologické revue  . -- Praha : Media Publishing & Consulting, 2003-. -- 2006- Praha : Media Healthworld. -- ISSN 1214-2255 se vztahuje k základnímu periodiku.

obálkaKardiologická revue - Interní medicína  . -- Roč. 16, č. 1 (2014)-. -- Praha : Ambit Media, 2014-. -- 30 cm. -- ISSN : 2336-288X.

obálkaKarel Hynek Mácha : informačně-literární bulletin Knihovny K.H. Máchy v Litoměřicích  . -- Č. 1 (2008)-. -- Litoměřice : Knihovna K.H. Máchy, 2008-. -- 21 cm. -- Obálkové názvy se mění. -- V jednom roce vychází pod odlišnými názvy: č. 1 Karel, č. 2 Hynek, č. 3 Mácha. -- Změna signatury: ČA 789: od roku 2014-. -- ISSN : 1803-7313.

Karlovarské radniční listy  . -- Č. 1 (listopad 1995)-. -- Karlovy Vary : A. Coubalová, 1995-. -- [199-]-2010 Karlovy Vary : Magistrát města. -- 2010-2014 Praha : Strategic Consulting. -- 2015- Karlovy Vary : Statutární město Karlovy Vary. -- 30-32 cm ;. -- Podnázev v tiráži do r. 2010: měsíčník pro občany statutárního města Karlovy Vary. -- Dříve jako: Karlovarské radniční noviny.

Karlovický zpravodaj  . -- Karlovice : Obecní úřad, [2011?]-. -- 30 cm ;. -- Podnázev v tiráži: periodický tisk územního samosprávného celku.

Karlovský zpravodaj  . -- Velké Karlovice : Obec Velké Karlovice, [200-]-. -- 30 cm ;. -- Popsáno podle: podzim (2014).

Karolinský zpravodaj  . -- [Č. 1 (1993)]-. -- Karolinka : Městský úřad, [1993]-. -- 21 cm. -- V r. 2005 nevyšel.

Karosář  . -- Č. 7 (2014)-. -- Vysoké Mýto : Iveco Czech Republic, 2014-. -- 30 cm ;. -- Dříve jako: Industry post in CZ & SK.

Karvinský zpravodaj  . -- Roč. 1, č. 1 [1999]-. -- Karviná : Městský úřad, [1999]-. -- 2003- Karviná : Statutární město Karviná. -- 30-34 cm. -- Podnázev v tiráži: informační měsíčník. -- Od čísla 6(2013) podnázev v tiráži: měsíčník statutárního města Karviné.

Kařez : oficiální zpravodaj obce  . -- Číslo 1 (7.10.2020)-. -- Kařez : Obec Kařez, 2020-. -- 28 cm.

Kasejovické noviny : Měsíčník obcí Hradiště, Kasejovice, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice  . -- Č. 1 (1994)-. -- Kasejovice : Obecní úřad, 1994-. -- 30 cm ;. -- Podnázev od r. 2007: měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 6 s., 210/297.

Kašperskohorský zpravodaj  . -- [Č. 1 (1985)]-č. duben (2000); Roč. 1, č. 1 (2004)-. -- Kašperské Hory : Městský úřad, 1985-. -- 30-42 cm. -- Podnázev od r. 2008: informace pro obyvatele Kašperských Hor. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 18 s., 120/300. -- Přestávky ve vyd.: 1992, 1994, 1996, 2002-2003. -- Vydává Město Kašperské Hory: od r. 2007?-. -- Chybné číslování ročníků, rok 2015 uveden chybně ročník 11, správně má být ročník 12, v dalších letech na tuto chybu navazují. -- Periodicita se mění.

obálkaKatabáze : časopis plzeňské diecéze CČSH  . -- Mirovice : Pastorační centrum Plzeňské diecéze CČSH, [2019]-. -- 23 cm. -- ISSN : 2694-7145 ISSN (chybné) 2594-7145.

Kateřinský zpravodaj  . -- [Č. 1 (2003)]-. -- Kateřinice : Obecní úřad, [2003?]-. -- 20-22 cm.

obálkaKatolický týdeník  . -- Roč. 1, č. 1 (1990)-. -- Praha : Zvon, 1990-. -- 2000- Praha : Katolický týdeník. -- Vydavatel: Česká katolická Charita. -- Podnázev: týdeník českých a moravských diecézí: č. 14 r. 1995. -- Změna podnázvu: list českých a moravských diecézí: od č. 15 r. 1995-. -- Zvl.příl.: Réva. -- V letech 1994-1995 vycházel časopis pod názvem: Katolický týdeník českých a moravských diecézí. -- Součástí čísla je Diecézní zpravodajství KT. -- Supplementum: Perspektivy : příloha Katolického týdeníku. -- ISSN : 0862-5557.

Katovický zpravodaj : zdarma do každé domácnosti  . -- [Č. 1 (1999)]-. -- Katovice : Obecní úřad Katovice - kulturní a sociální komise, [1999]-. -- 2005-2006 Katovice : Obecní úřad Katovice - kulturní a sociální výbor. -- 2006-2014 Katovice : Úřad městyse Katovice - kulturní a sportovní výbor. -- 2015- Katovice : Městys Katovice - Výbor pro spolkovou činnost, kulturu a sport. -- Periodicita se mění.

Katovský zpravodaj  . -- Roč. 1, č. 1 (leden/únor 2015)-. -- Katov : Obecní úřad, 2015-. -- 30 cm ;.

Kaznějovský zpravodaj  . -- Č. 1 (1999)-. -- Kaznějov : Městský úřad, 1999-. -- 30 cm.

obálkaKazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL : české a slovenské vydání  . -- Roč. 3, č. 2-3 (2006)-. -- Praha : Geum Praha, 2006-. -- 30 cm. -- Pokračuje ročníkování předchozího titulu. -- ISSN : 1802-0518.

obálkaKazuistiky v angiologii  . -- Roč. 1, č. 1 (2013)-. -- Semily : Geum, 2013-. -- 30 cm. -- Mimořádná příloha časopisu Kazuistiky v diabetologii. -- ISSN 1214-231X, MK ČR 14188 patří časopisu Kazuistiky v diabetologii. -- V roce 2013 a 2014 stejné označení ročníku: Roč. 1. -- ISSN : 2336-2790 ISSN (chybné) 1214-231X.

obálkaKazuistiky v diabetologii  . -- Roč. 1, č. 1 (2003)-. -- Praha : GEUM, 2003-. -- svazků ; 30 cm. -- Podnázev v tiráži: časopis pro diabetology, interní a praktické lékaře -- od r. 2006: časopisy pro diabetology, endokrinology, interní a praktické lékaře.. -- Podnázev v tiráži od r. 2006: časopisy pro diabetology, endokrinology, interní a praktické lékaře. -- Informace o periodicitě pocházejí z registrace MK ČR. -- Sestra v diabetologii: příloha od r. 2008 do č. 1/2010 a opět od č. 2/2011 (uvnitř časopisu) -- Od roku 2016? vychází jako suplementum 1 samostatně, svázáno je vždy s konkrétním rokem časopisu Kazuistiky v diabetologii. -- ISSN : 1214-231X.

Kbelák : nepravidelný informační list  . -- [Č. 1 (prosinec 1989)]-č. 114/115 (2005) ; č. 1 (2005)-. -- Praha : Josef Perlinger, [1989]-. -- 2005- Praha : Úřad městské části Praha 19. -- 30 cm ;. -- Podnázev od r. 2005: zpravodaj městské části Praha 19. -- Průběžné číslování. -- Dříve jako: Kbelský zpravodaj.

Kde chci bydlet : přehledný katalog rezidenčních developerských projektů v ČR  . -- Roč. 1, jaro (2009)-. -- Praha : e-Domicil CZ, 2009-. -- 2015- Praha : Dalten media. -- 24 cm. -- Od č. 2(2009) podnázev: magazín o novém bydlení s přehledem rezidenčních projektů v ČR. -- Podnázev od r. 2013: váš průvodce světem nového bydlení. -- Podnázev v tiráži: magazín o novém bydlení s aktuální nabídkou nových bytů a rodinných domů z developerských projektů.

KDU-ČSL Boskovice  . -- Boskovice : Michal Knödl, [2020?]-. -- 21 cm.

Kdyňské listy  . -- Ročník 1, číslo 1 (srpen 2020)-. -- Kdyně : Město Kdyně, 2020-. -- 30 cm.

obálkaKereka : časopis nejen pro romské děti  . -- Roč. 1, č. 1 (květen 1998)-. -- Valašské Meziříčí : Demokratická aliance Romů v ČR, 1998-. -- 30 cm. -- V r. 1999 bez podnázvu. -- V r. 2000 podnázev: magazín pro mládež. -- Podnázev od r. 2010: časopis pro děti a mládež. -- ISSN : 1212-1401.

Kinomax : program kina Žamberk  . -- [Ústí nad Orlicí] : [Filmberk o. s. ], [2014]-. -- 30 cm. -- Popsáno podle databáze periodického tisku MK ČR. -- Předcházející čísla evidována v seznamu Nezpracovaná periodika.

Kladerubský zpravodaj  . -- Kladeruby : Obec Kladeruby, 2011-. -- 21 cm. -- Popsáno podle: č. 2 (léto 2011).

Kladrubské noviny  . -- Kladruby nad Labem : Obecní úřad, [2015]-. -- 30 cm ;. -- Popsáno podle: č. 3/2015.

Klánovický zpravodaj  . -- [Roč. 1, č. 1 (1992)]-. -- Praha : Úřad městské části Praha-Klánovice, [1992]-. -- 30 cm.

Klášterecké noviny : čtrnáctideník  . -- [Č. 0 (2004?)]-. -- Klášterec nad Ohří : Roman Novotný, [2004?]-. -- 2005-2015 Klášterec nad Ohří : Městský úřad. -- 2016- Klášterec nad Ohří : Zámek Klášterec n. Ohří. -- 42 cm.

Klatovský zpravodaj : informační měsíčník Města Klatovy  . -- Klatovy : Městský úřad, [2009]-. -- 31-32 cm ;. -- Popsáno podle: roč. 1, květen 2009.

Klaudianova nemocnice : magazín pro příznivce a pacienty Klaudiánovy nemocnice  . -- Mladá Boleslav : Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje ; Olomouc : Regionální vydavatelství, s.r.o., [2013?]-. -- 21 cm. -- Popsáno podle: číslo 1, ročník IV (14. dubna 2017).

Klenovický měsíčník  . -- Roč. 1, č. 0 (1992)-. -- Klenovice : Obecní úřad, 1992-. -- 2005- Klenovice : Obec Klenovice. -- Změna podnázvu: zpravodaj OÚ Klenovice: r. 1993 -- zpravodaj obecního úřadu v Klenovicích: r. 1994-1996 -- zpravodaj Obecního úřadu v Klenovicích: od r. 1997-.

Klenovický zpravodaj  . -- Číslo 1 (květen 2016)-. -- Klenovice na Hané : Obec Klenovice na Hané, 2016-. -- 30 cm ;. -- Podnázev v tiráži: periodický tisk územního samosprávného celku.

Kleťák : věstník Klubu přátel hory Kleť  . -- Roč. 1 (červen 2007)-. -- České Budějovice : Klub přátel hory Kleť, 2007-. -- Od r. 2009 průběžné číslování. -- Chybné číslování ročníku v roce 2017.

Klíč : zpravodaj Prahy 11  . -- Roč. 1, č. 1 (prosinec 1993)-. -- Praha : Úřad městské části Praha 11, 1993-. -- 30 cm. -- Podnázev do r. 1995: Zpravodaj Jižního Města. -- Podnázev od r. 2008: čtrnáctideník městské části Praha 11. -- Podnázev od č. 5/2011: měsíčník městské části Praha 11. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 24 s., 210/297.

obálkaKlimakterická medicína : časopis pro menopauzu a andropauzu  . -- [Roč. 1, č. 1 (1996)]-. -- Praha : Centrum klimakterické medicíny, [1996]-. -- [1996]- Praha : Domena. -- 30 cm. -- ISSN : 1211-4278.

Klínec : obecní zpravodaj  . -- Klínec : Obecní úřad v Klínci, [2011]-. -- 30 cm ;. -- V Evidenci periodického tisku MK ČR časopis evidován pod názvem: "Zpravodaj Klínec".

obálkaKlinická biochemie a metabolismus : časopis České společnosti klinické biochemie  . -- Roč. 1 (22), č. 1 (1993)-. -- Praha : Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1993-. -- 2005-2008 Praha : LexisNexis CZ. -- 2010- Pardubice : Stapro. -- 30 cm. -- Od roč. 12(2004) č. 2 podnázev: časopis České společnosti klinické biochemie a Společnosti lékařské genetiky. -- Vydává: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně v nakladatelství LexisNexis CZ, od r. 2010 ve společnosti Stapro. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 210/297. -- Resumé: Odborný časopis zaměřen na biochemické, metabolické a patofyziologické studie a na problematiku enterální a parenterální výživy. Neuzavírá se ani dalším laboratorním oborům: hematologii, mikrobiologii, klinické farmakologii, nukleární medicíně. -- ISSN : 1210-7921.

obálkaKlinická mikrobiologie a infekční lékařství : interdisciplinární časopis Společnosti pro lékařskou mikrobiologii České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně ve spolupráci se Společností infekčního lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně  . -- Roč. 1, č. 1 (1995)-. -- Praha : Svoboda, 1995-. -- [1997]- Praha : Trios. -- 30 cm. -- Podnázev: interdisciplinární časopis pro klinickou a laboratorní medicínu vydávaný pod záštitou Společnosti infekčního lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. -- Podnázev od r. 2002: interdisciplinární časopis pro klinickou a laboratorní medicínu, vydávaný pod záštitou Společnosti infekčního lékařství, Společnosti pro lékařskou mikrobiologii České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. -- Podnázev od r. 2003: interdisciplinární časopis pro klinickou a laboratorní medicínu, vydávaný pod záštitou Společnosti infekčního lékařství, Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. -- Podnázev od r. 2004: klinika - výzkum - informace - původní práce - přehledy - kazuistiky. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 24+4 s., 210/297. -- Resumé: Odborný časopis publikující v oblastech: klinická mikrobiologie, infekční lékařství a příbuzné discipliny. -- ISSN : 1211-264X.

obálkaKlinická onkologie : časopis České a Slovenské onkologické společnosti  . -- Roč. 1, č. 1 (1988)-. -- Brno : ApS [Application Software] Brno, 1988-. -- [200-]- Praha : Česká lékařská společnost J. Ev. Purkyně. -- 30 cm. -- Podnázev: časopis České onkologické společnosti a Slovenskej onkologickej spoločnosti. -- Anglický podnázev: The Czech and Slovak Oncological Societies. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 32+8+4 s., 210/297. - Vydav. v r. 1992: Československá lékařská společnost J.E. Purkyně. - Vydav. dříve: Výzkumný ústav klinické a experimentální onkologie. -- Resumé: Tématické zaměření časopisu: onkologická diagnostika, epidemiologie, experimentální onkologie, komplexní onkologická terapie (operační, chemoterapie, radioterapie) a to i dětská onkologie. -- ISSN : 0862-495X ISSN (chybné) 0862-593X.

Klobucký zpravodaj : měsíčník města Valašské Klobouky  . -- Číslo 1 (leden 2016)-. -- Valašské Klobouky : Město Valašské Klobouky, 2016-. -- 30 cm ;. -- Podnázev v tiráži: periodický tisk územního samosprávného celku. -- Dříve jako: Valašskokloboucký zpravodaj.

Klokan : klubový magazín  . -- Praha : Bohemians 1905, [1963]-. -- 21 cm. -- V Evidenci periodického tisku MK ČR časopis evidován pod názvem: "1905 Klokan".

Klubový zpravodaj : Český pointer a setter klub  . -- Praha : Český pointer a setter klub, [1975?]-. -- 21 cm.

Kmetiněvská drbna : čtvrtletník obce Kmetiněves  . -- Číslo 1 (duben 2021)-. -- Kmetiněves : Obecní úřad, 2021-. -- 21 cm.

Knaufstyl  . -- Č. 1 (2009)-. -- Praha : Knauf Praha, 2009-. -- 30 cm ;.

Kněžpolské noviny  . -- Kněžpole : Obec Kněžpole, [2003?]-. -- 30 cm. -- Podnázev v tiráži: periodický tisk územního samosprávného celku obce Kněžpole.

obálkaKnihcentrum revue  . -- Roč. 1, č. 1 (2011)-. -- Ostrava : Booknet, 2011-. -- 30 cm. -- ISSN : 1805-0808.

obálkaKnihovna  . -- Roč. 16, č. 1 (2005)-. -- Praha : Národní knihovna ČR, 2005-. -- 25 cm. -- Podnázev v tiráži: knihovnická revue. -- Pokračuje ročníkování předchozího titulu. -- V tiráži: Vychází 2x ročně v tištěné podobě a 4x ročně v elektronické podobě pod názvem Knihovna plus. -- Resumé: Časopis obsahuje teoretické studie z oboru knihovnictví, informuje o úspěšných projektech českých a zahraničních knihoven, o aktivní účasti Národní knihovny v zahraničních a mezinárodních projektech. Jako obecný knihovnický časopis přináší zprávy z konferencí, seminářů a dalších knihovnických událostí a informuje o novinkách českých a zahraničních publikací z oboru. Elektronická online verze obsahuje též časopis Knihovna plus a archiv jeho starších čísel vydávaných pod názvem Národní knihovna. -- ISSN : 1801-3252.

Knihovnička týdeníku Květy  . -- Praha : Sanoma Magazines Praha, 2003-. -- svazků. -- ISSN 0862-898X se vztahuje k časopisu Květy.

Kníničský zpravodaj : zpravodaj městské části Brno-Kníničky  . -- Brno : Městská část Brno-Kníničky [2007]-. -- 30 cm. -- Popsáno podle: Květen 2014.

obálkaKnižní novinky : časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a čtenáře  . -- Roč. 1, č. 1 (2002)-. -- Praha : Svaz českých knihkupců a nakladatelů, 2002-. -- 30 cm. -- ISSN : 1213-7073.

obálkaKnižní značka  . -- [Č. 1 (1994)]-. -- Praha : Spolek sběratelů a přátel exlibris, [1994]-. -- Popsáno dle: č. 1 r. 2001. -- Pro Spolek sběratelů a přátel exlibris vydává: Zdeněk Němec. -- Obsahuje mnoho příloh. -- ISSN : 1211-3840.

Kobeřické noviny : čtvrtletník občanů Kobeřic  . -- Kobeřice : Obecní úřad, [2002?]-. -- 30 cm. -- Bez podnázvu od r. 2015?.

Kobylí dědina : zpravodaj  . -- Roč. 1, č. 1 (1985)-. -- Kobylí : Obecní úřad, 1985-. -- 30 cm. -- Přestávky ve vydávání: 1988-1990. -- Resumé: Zpravodaj občanů Kobylí.

Kobylnické listy  . -- Popsáno podle: Č. 1/2008. -- Kobylnice : Obecní úřad, [2003?]-. -- 21 cm.

Koclířovský zpravodaj : měsíčník obce Koclířov  . -- Č. 1 (1999)-. -- Koclířov : Obecní úřad, 1999-. -- 30 cm ;.

Kohoutovské listy : čtvrtletník obce Kohoutov  . -- Ročník I, číslo 1 (květen 2011)-. -- Kohoutov : Obec Kohoutov, 2011-. -- 21 cm. -- Průběžné číslování. -- Čísla z let 2015-2017 evidována v seznamu Nezpracovaná periodika.

Kojetický zpravodaj  . -- Č. duben (2008)-. -- Kojetice : Obecní úřad, 2008-. -- 21 cm.

Kojetínský zpravodaj  . -- [Č. 1 (1999)]-. -- Kojetín : Městské kulturní středisko, [1999]-. -- 30 cm.

obálkaKoktejl : Czech geographic magazine  . -- Roč. 1, č. 1 (duben 1992)-. -- Ústí nad Labem : Koktejl, 1992-. -- [200-]- Ústí nad Labem : Czech Press Group. -- Podnázev v tiráži: časopis pro každého. -- Podnázev: č. 6-12 r. 1993: 52 stran s nasazením života. -- Změna podnázvu: od č. 1 r. 1994 - č. 8 r. 1995: všechny chutě života. -- Změna nakladatele: od č. 12 r. 1995-: CZECH PRESS. -- Ve spolupráci s magazínem Koktejl vychází časopis pro děti: Říše divů; tento časopis neuchováváme. -- ISSN : 1210-4353.

Kolečské noviny : čtvrtletník obce Koleč  . -- Č. 1 (březen 2010)-. -- Koleč : Obecní úřad, 2010-. -- 42 cm ;. -- V r. 2011-12 nevyšlo.

obálkaKolem kamen  . -- Dvory nad Lužnicí : Spolek na obnovu tradičních řemesel, [2012?]-. -- 30 cm. -- Podnázev v tiráži: časopis pro ty, kteří to s topením myslí opravdu vážně. -- Každé číslo má vlastní téma. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 2464-7527.

Kolibřík : bulletin pro mezioborovou spolupráci v oblasti duševního zdraví : novinky, zajímavosti, rozhovory, představení služeb  . -- Číslo 1 (28.10.2018)-. -- Český Těšín : Naše rovnováha, z.s., 2018-. -- 30 cm.

Kolodějské ... noviny  . -- [Roč. 1, č. 1 (1997)]-. -- Koloděje : Místní úřad, 1997-. -- [200-]- Praha : Úřad městské části Praha-Koloděje. -- 30 cm ;. -- Za prvním slovem názvu následoval název měsíce, ve kterém zpravodaj vyšel. -- Obálkový podnázev: zpravodaj Úřadu městské části Praha 9 - Koloděje.

Kolonáda : magazín Lázní Teplice nad Bečvou  . -- září 2018-. -- Teplice nad Bečvou : Lázně Teplice nad Bečvou a.s., 2018-. -- 30 cm.

Kolonáda : magazín Léčebných lázní Bohdaneč  . -- Lázně Bohdaneč : Léčebné lázně Bohdaneč, a.s., [2011?]-. -- 30 cm. -- Přestávka ve vydávání: 2014-2017.

obálkaKolovrátek : newsletter  . -- Ročník I., číslo 1 (2020)-. -- Zlín : Na dlani, o.p.s., 2020-. -- 30 cm. -- ISSN : 2694-9571.

Kolovratský zpravodaj : zpravodaj Městské části Praha Kolovraty  . -- [Č. 1 (1992)]-. -- Praha : ÚMČ Praha-Kolovraty, [1992]-. -- 30 cm. -- Podnázev od r. 2015: čtvrtletník Městské části Praha Kolovraty. -- MK ČR 18162.

Kolovratský ...  . -- [Č. 1 (2000)]-. -- Praha : Infocentrum Kolovraty, [2000]-. -- [2015?]- Praha : ÚMČ Praha-Kolovraty. -- 21 cm. -- Součástí názvu je označení měsíce. -- MK ČR 18163.

Komárovák : zpravodaj MNV Komárov  . -- Č.1 (1975)-. -- Komárov : Obecní úřad, 1975-. -- 30 cm ;. -- Změny podnázvů: Zpravodaj obecního úřadu (1992-93); zpravodaj obce Komárov (1994-95); měsíční zpravodaj obce Komárov (1996-2005); časopis obce Komárov (2006); časopis městysu Komárov (od 2011).

obálkaKomenský : týdeník vychovatelský věnovaný učitelstvu našemu jakož i přátelům školstva a milé mládeže naší  . -- Roč. 1, č. 1 (1873)-. -- Brno : Academie Jana Amose Komenského, 1873-. -- [1999?]- Brno : Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. -- Změny podnázvu: 1908-1940: pedagogický týdeník -- 1946-1947: pedagog. časopis pro školy prvního stupně -- 1947-1951: pedagogický časopis pro školy národní -- 1952-1953: odborný časopis pro otázky výchovy, vzdělávání a vyučování ve škole národní -- 1954-1959: časopis pro učitele národních škol -- 1960-1980: časopis pro učitele 1. až 5. ročníku základní devítileté školy -- 1981-1990: časopis pro učitele 1. stupně základní školy -- 1991-: časopis pro učitele základní školy. -- Podnázev v tiráži: 1950-1951: pedagogický časopis pro učitele národních škol. -- Vydavatelé: V. Voitl, Praha: od r. 1881-? -- 1946-1948: ROH, Svaz zaměstnanců školství a osvěty, Odbor obecných škol -- 1951-1953: Ministerstvo školství, věd a umění -- 1954-1955: Ministerstvo školství -- 1956-1988: Ministerstvo školství a kultury -- 1989-1990: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČSR -- 1991-: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno. -- Nakladatel a místo vydání: Olomouc, Slaměník: roč. 15 r. 1887. -- Nakladatelé: 1946-1948: Komenium, Učitelské nakladatelství -- 1951-1953: Státní nakladatelství učebnic v Praze, Státní pedagogické nakladatelství -- 1954-: Státní pedagogické nakladatelství. -- ISSN : 0323-0449.

Komfort : jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta  . -- Roč. 1, č. 1 (2004)-. -- Slaný : Linet, 2004-. -- 30 cm. -- Podnázev od r. 2005: dvouměsíčník nejen pro odbornou veřejnost. -- Podnázev od r. 2010: čtvrtletník nejen pro odbornou veřejnost.

Kominický věstník  . -- [Roč. 1, č. 1 (1991)]-. -- Praha : Společenstvo kominíků ČR, [1991]-. -- 30 cm.

obálkaKomora CZ : měsíčník Hospodářské komory České republiky  . -- Roč. 7, č. 1 (2006)-. -- Praha : Hospodářská komora České republiky, 2006-. -- 2009 Praha : Comprehensive. -- 2010- Praha : C.O.T. media. -- 30 cm. -- Podnázev v tiráži: časopis o podnikání a pro podnikatele. - Podnázev od r. 2010: Společník ve světě podnikání. -- Pokračuje ročníkování časopisu: "Podnikatelské lobby". -- Podnázev: váš průvodce světem podnikání. -- ISSN : 1802-1247.

Komorní listy : časopis soudních exekutorů  . -- Č. 1 (prosinec 2009)-. -- Brno : Exekutorská komora České republiky, 2009-. -- 30 cm.

obálkaKompas : katalog odborné zdravotnické literatury  . -- [Roč. 1, č. 1 (1998)]-. -- Praha : Galén, [1998]-. -- [199-]-[200-] Praha : Česká lékařská komora. -- svazků ; 30 cm. -- Vychází také jako příloha Časopisu České lékařské komory. -- Od r. 2000 podnázev: časopis pro lékařskou informatiku. -- ISSN : 1212-9976.

obálkaKomunální revue : magazín pro obce, města, komunální služby  . -- Olomouc : Vydavatelství Baštan, [2010]-. -- 2013- Olomouc : Agriprint. -- 30 cm. -- Podnázev od č. 3 (2014): Vše pro zeleň. Magazín pro obce, města, komunální služby. -- Od č. 3 (2014) vevázaná příloha "Vše pro zeleň". -- ISSN : 1804-9052.

obálkaKomunální technika : časopis pro komunální služby  . -- Roč. 1, č. 1 (2007)-. -- Praha : Profi Press, 2007-. -- 30 cm. -- Od r. 2014 bez podnázvu. -- ISSN : 1802-2391.

obálkaKondice : časopis pro vaše zdraví a krásu  . -- Č. 1 (říjen 2011)-. -- Praha : Easy Publishing, 2011-. -- 2015-2016 Praha : Astrosat Media. -- 2016- Praha : Vltava Labe Media, a.s. -- 24 cm. -- Změna podnázvu v r. 2012: pro ženy, které se cítí dobře. -- Další podnázev: nejprodávanější lifestylový časopis o zdraví. -- Podnázvy se mění. -- ISSN : 1804-9540.

obálkaKoně : časopis chovatelů koní  . -- Roč. 1, č. 1 (1997)-. -- Písek : Asociace svazu chovatelů koní ČR, 1997-. -- Podnázvy se střídají v každém roč.: od r. 1998-: časopis chovatelů koní -- bulletin chovatelů koní. -- Roky 1997-2001 přístupné v elektronické podobě v JVK. -- ISSN : 1213-2594.

obálkaKoně & lidé : společně v harmonii  . -- 15. ročník (březen 2020)-. -- Říčany : IHA Press s.r.o., 2020-. -- 30 cm. -- Pokračuje ročníkování z předchozího titulu. -- ISSN : 2694-9741 ISSN (chybné) 1801-965X.

obálkaKoníček : nový časopis pro holky nejen o koních  . -- Č. 1 (září 2019)-. -- Praha : EPEE Czech s.r.o., 2019-. -- 30 cm. -- ISSN : 2694-6858.

obálkaKonkursní noviny : noviny pro konkurs, vyrovnání, likvidaci a exekuce  . -- Roč. 1, č. 1 (leden 1998)-. -- Plzeň : LKP Konkurs, 1998-. -- 1999-2011 Praha : Cooper press. -- 2012- Brno : Cooper press. -- 47-50 cm. -- Změna periodicity označena v podnázvu: měsíčník (od č. 4, duben 1998); čtrnáctideník (od r. 2001). -- Změny podnázvu: konkursy - likvidace - články - reportáže - polemika - dražby - inzerce (od r. 2005); insolvence - dražby - exekuce - rozhodčí řízení - likvidace - inzerce (od r. 2012). -- Změna místa vydání: Brno (od r.2012). -- Signatura od r. 2013: ČB 7.137. -- Resumé: Výběr z judikatury a aktuality z oblasti konkursu z jednotlivých krajů České republiky, monitoring formování práva upravujícího insolvenční řízení. -- ISSN : 1213-4023.

obálkaKonopí : léčí, radí, inspiruje  . -- Číslo 1/2018-. -- Praha : Green Publishing s.r.o., 2018-. -- 28 cm. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 2571-1555.

obálkaKonstrukce : odborný časopis pro stavebnictví a strojírenství  . -- Roč. 1, č. 1 (2002)-. -- Ostrava - Vítkovice : Tomáš Měřínský, 2002-. -- 2006- Ostrava : KONSTRUKCE Media. -- 30 cm. -- Resumé: Informace o nejnovějších trendech v oboru stavebnictví v širších technických a ekonomických souvislostech se specializací na různé typy konstrukcí, zejména ocelové, betonové a dřevěné. -- ISSN : 1213-8762.

obálkaKontakt : scientific acta Faculty of social and health studies  . -- Roč. 1, č. 1 (1999)-. -- V Českých Budějovicích : Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 1999-. -- Změna podnázvu: scientific journal Faculty of social and health studies: č. 2 r. 1999 - 2000. -- Podnázvy se mění: r. 2001-2003. -- Bez podnázvu: od r. 2004-2006. -- Podnázev: odborný a vědecký časopis pro zdravotně sociální otázky: od r. 2007-. -- Podnázev od 2016: journal of nursing and social sciences related to health and illness. -- Změna vydavatele: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta; Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta; Trnavská univerzita v Trnavě, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce; Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálných vied a zdravotníctva: od č. 4 r. 2004-2013. -- ISSN : 1212-4117.

obálkaKontexty : časopis o kultuře a společnosti  . -- Roč. 1 (20), č. 1 (2009)-. -- Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009-. -- 25 cm. -- Ročníkování (roč. 20, č. 1, 2009) navazuje na časopis Proglas. -- ISSN : 1803-6988.

Konzervativní noviny : noviny s názorem : to nejlepší z www.konzervativninoviny.cz  . -- 1/2020-. -- Králíky : Už nemlčíme!, z.s., 2020-. -- 30 cm.

obálkaKonzument test : občasník Sdružení českých spotřebitelů  . -- Praha : Sdružení českých spotřebitelů, [2004]-. -- 21-30 cm. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 1801-528X ISSN (chybné) 1801-52X.

Kopaninské listy : čtvrtletník MČ Praha-Přední Kopanina  . -- Roč. 1, č. 1 (2010)-. -- Praha : Úřad městské části Praha-Přední Kopanina, 2010-. -- 30 cm ;.

Kopretina  . -- Č. 1 (2003)-č. 9 (2016),č.12 (2019)-. -- Praha : Pražská energetika, 2003-. -- 30 cm ;. -- Průběžné číslování.

Kopretiny tetky "Lízi" : o Všejanech-Vanovicích a nejbližším okolí  . -- Všejany : 1. otevřený spolek pro Všejany a Vanovice, [2012]-. -- 30 cm.

obálkaKorálki : dvouměsíčník (nejen) o korálkování : trendy - postupy - inspirace  . -- Roč. 1, č. 0 (2007)-. -- Praha : RooTra, 2007-. -- 30 cm. -- ISSN : 1802-7512 ISSN (chybné) 1802-7510.

obálkaKorene : prvý slovenský časopis v ČR  . -- Roč. 2, č. 1 (leden 1994)-roč. 18, č. 6 (2010) ; roč. 21, č. 3 (2013)-. -- Praha : Adore, 1994-. -- [200-]-2010 Praha : Europrint. -- [2013]- Praha : Obec Slovákov v ČR. -- 30 cm. -- V r. 2011 a 2012 vychází pouze na webových stránkách Obce Slovákoch v ČR. -- Časopis vychází s finančním příspěvkem české vlády. -- Vydává: Obec Slovákov v ČR v Adore (později v Europrintu). -- Rozsah a rozměry pro registraci: 24+4 s., 210/297. -- Resumé: Apolitický slovenský magazín přináší informační servis slovenských kulturních a společenských událostí v České republice, informuje o činnosti Obce Slováků, o Slovensku. -- ISSN : 1211-7595.

Koridor : kulturně-společenský magazín Česká Třebová - Ústí nad Orlicí  . -- 1 (leden 2018)-. -- Seč : Pipex, spol. s r.o., 2018-. -- 21 cm.

Kormidlo : informační bulletin pro dětské umělecké aktivity hudební, taneční a pohybové, výtvarné, tvořivou dramatiku a přednes  . -- Č. 1 (1992)-. -- Praha : Artama, 1992-. -- 2004- Praha : NIPOS-ARTAMA. -- 21 cm. -- Podnázev od r. 2011: informační bulletin pro estetické aktivity dětí a mládeže - hudební, taneční a pohybové, výtvarné, dramatické a přednes.

obálkaKorpus - gramatika - axiologie : časopis pro korpusový výzkum a hodnocení jazyka = journal for corpus research and evaluation of language  . -- Roč. 1, č. 1 (2010)-. -- Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta ; Praha : Ústav pro jazyk český AV ČR, 2010-. -- 21 cm. -- ISSN : 1804-137X.

Koryčanský zpravodaj  . -- Č. 1 (1991)-. -- Koryčany : Městský úřad, 1991-. -- 30 cm ;. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 12 s., 210/297. -- Dříve jako: Zpravodaj Koryčan. -- Resumé: Zpravodaj občanů Koryčan.

Korytňanský občasník  . -- Korytná : Obec Korytná, [1999]-. -- 32 cm. -- Podle evidence periodické tisku MK ČR evidováno od 1999. -- Ev. č. MK ČR je shodné s titulem: Korytňanské listy (1999-2012).

Kořenovský zpravodaj  . -- Č. 1 (1991)-. -- Kořenov : Obecní úřad, 1991-. -- 30 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 14-18 s., 210/297.

Kosík : noviny zaměstnanců společnosti Krnovské opravny a stojírny, s.r.o.  . -- Ročník I., číslo 1/2019-. -- Krnov : Krnovské opravny a strojírny, s.r.o., 2019-. -- 32 cm.

obálkaKosmetika & Wellness : časopis pro krásu, zdraví, estetiku a životní styl  . -- Praha : Press21 s.r.o., [2016]-. -- 28 cm. -- ISSN : 2533-4085.

obálkaKosmické rozhledy : neperiodický věstník Československé astronomické společnosti při ČSAV  . -- [Roč. 1, č. 1 (1962)]- roč. 28, č. 3 (1990); roč. 39, č. 1 (2001)-. -- Praha : Československá astronomická společnost při ČSAV, [1962]-1990, 2001-. -- [2000?]- Praha : Česká astronomická společnost. -- 20 cm. -- Změna podnázvu: věstník České astronomické společnosti. -- Podnázev v l. 2002-07: z říše hvězd. -- Od r. 2008 vychází jako příloha časopisu Astropis. -- ISSN : 0231-8156.

Kosmonoský zpravodaj : informační list města Kosmonosy a Horní Stakory  . -- Č. Duben (2012)-. -- Kosmonosy : Městský úřad, 2012-. -- 42 cm ;. -- Dříve jako: Kosmonoský horizont.

obálkaKosmopolitan = Cosmopolitan  . -- Č. 1 (1994)-. -- Praha : Hearst-Stratosféra, 1994-. -- 2013-2013 Praha : Bauer Media CZ. -- 2013-2018 Praha : Bauer Media Praha. -- 2019 Praha : Mafra Print, a.s. -- 2019- Praha : Mafra, a.s. -- 28 cm. -- Od r. 2001, č. 9 je titul souběžně vydáván ve velkém i malém formátu (Cosmopolitan a Cosmopolitan mini). -- Rozsah a rozměry pro registraci: 12x96+32+4 s., 213/276. -- Resumé: Časopis je určen pro ženy a dívky ve věku od 18 do 34 let. -- ISSN : 1211-6459.

Kosořický zpravodaj  . -- Č. 1 (2012)-. -- Kosořice : Obecní úřad, 2012-. -- 21 cm ;.

Kostelec nad Orlicí : zpravodaj města  . -- Č. 1 (2002)-. -- Kostelec nad Orlicí : Městský úřad, 2002-. -- 30 cm. -- V Evidenci periodického tisku MK ČR titul evidován pod názvem: "Zpravodaj města Kostelce nad Orlicí".

Kostelecké novinky  . -- [Č. 1 (1994?)]-. -- Kostelec na Hané : Městské kulturní středisko, [1994?]-. -- 2011- Kostelec na Hané : Město Kostelec na Hané. -- 21-30 cm ;. -- Dříve jako: Zpravodaj Městského národního výboru v Kostelci na Hané.

Kostelecký lázeňák : čtvrtletník Lázní Kostelec u Zlína  . -- Zlín : Lázně Kostelec u Zlína, [2012]-. -- 30 cm ;. -- Průběžné číslování. -- V roce 2014 změna na roční číslování.

Kostelecký zpravodaj  . -- [1/2018]-. -- Kostelec : Obec Kostelec, 2018-. -- 21 cm.

Kostka : zpravodaj obcí Kostelec u Holešova a Karlovice  . -- Kostelec u Holešova : Obecní úřad, [2013?]-. -- 30 cm ;. -- Popsáno podle: č. 1/2013.

obálkaKostnické jiskry : list budící české svědomí  . -- Roč. 1, č. 1 (1919)-. -- Praha : Kostnická jednota, 1919-. -- [1994]-[2005] Praha : Kostnická jednota a sdružené evangelické církve v ČR. -- [2006]- Praha : Kostnická jednota. -- 47 cm. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 4 s., 315/470. - Podnáz. od č. 1 (1929): List československých evangelíků. - Podnáz. od č. 7 (1939): Evangelický týdeník. - Podnáz. od č. 33 (1942): Evangelický list. - Podnáz. od č. 19 (1945): Evangelický týdeník. - Od č. 1 (1994) bez podnázvu. -- Vydávání přerušeno v letech 1917-1918. -- Změna podnázvu: evangelický týdeník. -- ISSN : 0139-505X.

Kostomlatské noviny  . -- Č. 1 (1990/1991)-. -- Kostomlaty : Obecní úřad, 1991-. -- 30 cm ;. -- Rozsah a rozměry pro registraci: 4 - 8 s., 210/300. -- Resumé: Noviny přinášejí informace ze společenského, kulturního a sportovního života obce.

Košetický zpravodaj  . -- Č. 0 (1994)-č. 59 (2007); roč. 1, č. 1 (2007)-. -- Košetice : Obecní úřad, 1994-. -- Průběžné číslování ukončeno č. 59 v r. 2007. -- Podnázev v tiráži: občasník obce Košetice.

Košťanský zpravodaj : informační občasník  . -- Košťany : Městský úřad, [200-]-. -- 30 cm ;. -- Popsáno podle: č. 3 (2011).

obálkaKóta  . -- Zlín : Centroprojekt Group a.s., [2015]-. -- 30 cm ;. -- Popsáno podle: 1/2016. -- ISSN : 2464-630X.

obálkaKouzelné čtení : interaktivní mluvicí časopis  . -- Ročník 1. (zima 2020)-. -- Praha : Albi Česká republika a.s., 2020-. -- 24 cm. -- ISSN : 2695-0189.

obálkaKovák : týdeník odborového svazu KOVO  . -- Roč. 1, č. 1 (1955)-. -- Praha : Práce, 1955-. -- [2004?]- Praha: : Odborový svaz KOVO. -- 30-45 cm. -- Název od čísla 30/2002 do čísla 21/2004: Kovák & energetik. -- Podnázvy dříve: Časopis pracujícich ve strojírenství; Časopis pracujícich kovoprůmyslu; Časopis pracujících resortu hutnictví, strojírenství, elektrotechniky; Týdeník československého odborového svazu pracujících v kovoprůmyslu; Týdeník odborového svazu KOVO v ČSFR; Týdeník odborového svazu Kovo a odborového svazu energetiků. -- Podnázev od č. 3/2014: čtrnáctideník Odborového svazu KOVO. -- ISSN : 0322-9270 ISSN (zrušené) 0450-8661.

obálkaKovárenství  . -- [Č. 1 (1991)]-. -- Brno : Svaz kováren České republiky, [1991]-. -- 30 cm. -- Informace o časopise pocházejí z databáze ISSN. -- Podnázev: časopis Svazu kováren České republiky. -- Průběžné číslování. -- ISSN : 1213-9289.

Kovářovský zpravodaj  . -- Č. 1 (2007)-. -- Kovářov : Obecní úřad, 2007-.

obálkaKovo+ : strojírenský časopis  . -- 1/2019, I. ročník-. -- Brno : Infocube s.r.o., 2019-. -- 30 cm. -- ISSN : 2571-4333 ISSN (chybné) 1804-0357.

Kozlanský zpravodaj  . -- Č. 1 (2007)-. -- Kozlany : Obecní úřad, 2007-. -- 21 cm. -- Průběžné číslování.

Kozlovský zpravodaj  . -- Č. 1 (2012)-. -- Kozlov : Obecní úřad, 2012-. -- 30 cm ;.

Kozojedský zpravodaj  . -- [Listopad (2015)]-. -- Kozojedy : Obec Kozojedy, [2015]-. -- 22 cm.

Kraj Vysočina : měsíčník pro občany Vysočiny  . -- Roč. 1, č. 1 (2004)-. -- [Jihlava] : Kraj Vysočina ; Strategic Consulting, 2004-. -- 2010- Praha : R Media. -- 48 cm.

Kraj : příloha Libereckého kraje  . -- Liberec : Liberecký kraj, [2015]-. -- 30 cm ;. -- Vychází jako příloha vybraných městských a obecních zpravodajů Libereckého kraje.

obálkaKrajka : krajkářský občasník  . -- Roč. 1, č. 1 (1999)-. -- Praha : Sdružení Krajka, 1999-. -- 30 cm. -- ISSN : 1212-589X.